Page 1

Comenius-TEA GARDEN Project

Flora in Our Region


Ortak ad: Phlomis Bilimsel adı: Phlomis fruticosa Çiçeklenme: nisan- haziran Görüldüğü Yerler: Seyrek ormanlar, meralar ve yol kenarları

Common Name: Phlomis Scientific Name : Phlomis fruticosa Blossom: april – june Habitat: Sparse forests, grasslands, roadsides


Ortak ad: Rosemary Bilimsel adı: Rosmarinus officinalis Çiçeklenme: yıl boyu Görüldüğü Yerler: Akdeniz ve Ege bölgesi, bahçeler, tarlalar, kısmen gölgelikler

Common Name: Rosemary Scientific Name : Rosmarinus officinalis Blossom: all year Habitat: Meditarrenean and Aegean region, gardens, fields, partly shadows.


Ortak ad: Blackberry Bilimsel adı: Rubus Çiçeklenme: Mayıs- Ağustos Meyve verme: Ağustos- Ekim Görüldüğü Yerler: Orman ve fundalıklarda; yol, bahçe ve hendek kenarlarında.

Common Name: Blackberry Scientific Name : Rubus Blossom: May- August Fructification: August- October Habitat: Forests and shrubbery, garden , ditch and roadsides.


Ortak ad: Pennyroyal Bilimsel adı: Mentha pulegium Çiçeklenme: Temmuz- Eylül Görüldüğü Yerler: Nemli çayırlarda, nehir, dere, göl kıyılarında

Common Name: Pennyroyal Scientific Name : Mentha pulegium Blossom: July- September Habitat: Damp areas, river, lake sides


Ortak ad: Thyme Bilimsel adı: Thymus vulgaris Çiçeklenme: Mayıs- Temmuz Görüldüğü Yerler: dağlar ve kurak yerler

Common Name: Thyme Scientific Name : Thymus vulgaris Blossom: May- July Habitat: mountains and dry lands


Ortak ad: Melissa Bilimsel adı: Melissa oficinalis Çiçeklenme: Ağustos-Ekim Görüldüğü Yerler: Akdeniz iklimi, bahçeler.

Common Name: Melissa Scientific Name : Melissa officinalis Blossom: August- October Habitat: Meditarrenaen climate, gardens


Ortak ad: Camomile Bilimsel adı: Matricaria recutita Çiçeklenme: Mayıs- Temmuz Görüldüğü Yerler: Bahçelerde, çayırlarda, tarlalarda, kırlarda.

Common Name: Camomile Scientific Name : Matricaria recutita Blossom: May- July Habitat: Gardens, meadows,fields.


Ortak ad: Rosehip Bilimsel adı: Rose canina Çiçeklenme: Haziran- Ağustos Meyve Verme: Ağustos Görüldüğü Yerler: yağmurlu alanlar, dere yatakları, yamaçlar, taşlık araziler, baraj havzaları.

Common Name: Rosehip Scientific Name : Rose canina Blossom: Juna- August Fructification: AugustHabitat: Rainy lands, riversides, hillsides, stony lands, dam basins.


Ortak ad: Orchid Bilimsel adı: Phalaenopsis Çiçeklenme: Nisan- Mayıs Görüldüğü Yerler: Tropik, subtropik, ılıman ve hatta serin iklim kuşaklarında

Common Name: Orchid Scientific Name : Phalaenopsis Blossom: April- May Habitat: Tropic, subtropic, mild and even cool climate.


Ortak ad: Stinging Nettle Bilimsel adı: Urtica Dioica Çiçeklenme: Mayıs- Ağustos Görüldüğü Yerler: Nemli topraklar, kırsal bölge,yol ve tarla kenarlarında bahçelerde ve duvar diplerinde

Common Name: Stinging Nettle Scientific Name : Urtica Dioica Blossom: May- August Habitat: Moist soil, countryside, road and field sides, gardens, wall sides.


Ortak ad: Linden Bilimsel adı: Tilia cordata Çiçeklenme: Haziran- Temmuz Görüldüğü Yerler: Derin, serin yumuşak, besin ve madence zengin, ılımlı humuslu topraklar

Common Name: Linden Scientific Name : Tilia cordata Blossom: June- July Habitat: Deep, cool mild, fertile, warm, humus soils.


Ortak ad: Fennel Bilimsel adı: Foeniculum vulgare Çiçeklenme: Haziran- Temmuz Görüldüğü Yerler: Derin, verimli , kireçli topraklar

Common Name: Fennel Scientific Name : Foeniculum vulgare Blossom: June- July Habitat: Deep, fertile,calcic soils.


COMENIUS TEA GARDEN PROJECT TEAM.

Trees and bushes- Bucak  

Short description of trees and bushes from the region of Bucak- Turkey

Trees and bushes- Bucak  

Short description of trees and bushes from the region of Bucak- Turkey

Advertisement