Page 23

Do they speak? Yes, they speak. Yes, they do.

Onlar konuşurlar mı? Evet, onlar konuşurlar. Evet, onlar konuşurlar.

Do you speak English? Yes, I speak English. Yes, I do.

Sen İngilizce konuşur musun? Evet, ben İngilizce konuşurum. Evet, ben konuşurum.

Do they speak Turkish? Yes, they speak Turkish. Yes, they do.

Onlar Türkçe konuşurlar mı? Evet, onlat Türkçe konuşurlar. Evet, onlar konuşurlar.

Does she speak English? Yes, she speaks English. Yes, she does.

O İngilizce konuşur mu? Evet, o İngilizce konuşur. Evet, o konuşur.

Does he speak Turkish? Yes, he speaks Turkish. Yes, he does.

O Türkçe konuşur mu? Evet, o Türkçe konuşur. Evet, o konuşur.

Does Kaan speak English? Yes, Kaan speaks English. Yes, he does.

Kaan İngilizce konuşur mu? Evet, Kaan İngilizce konuşur. Evet, o konuşur.

İngilizcede Olumsuz Cümle Yapımı İngilizcede bir tane olumsuzluk sözcüğü vardır. Bu da biraz sonra göreceğimiz gibi yardımcı fiillerle birleşerek biraz farklılaşabilen “not” sözcüğüdür. Türkçeye “değil” ya da cümlenin fiiline eklenen bir olumsuzluk takısı ile çevrilir. İngilizcede söylenimini kolaylaştırmak için “not” olumsuzluk sözcüğü “do” yardımcı fiiliyle birleştirilip aşağıdaki şekilde de söylenebilmektedir. Ayrı olarak söylenebildiği gibi çoğunlukla birleştirilerek kullanılır. Do not = don’t (dont) Does not = doesn’t (dazınt) 23

İngilizce ilk adim  

ingilizce

İngilizce ilk adim  

ingilizce

Advertisement