Page 16

İngilizce ilk adım İlk adıma başlamadan önce aşağıda iyi ve kötü anlamına gelen iki farklı kelimeyi işleyeceğiz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bad ve good sözcüklerinin sıfat olduğu ve sadece isimlerle kullanıldığıdır. Well ve badly sözcükleri zarfdır ve fiillerle beraber bir eylemin nasıl yapıldığını tanımlarlar. Speak (sipik) good-well (gud-vel) bad –badly (bed-bedli) Turkish (törkiş) English (engiliş)

konuşmak iyi kötü Türkçe İngilizce

Speak well Speak badly Speak Turkish Speak English

İyi konuşmak Kötü konuşmak Türkçe konuşmak İngilizce konuşmak

Bad Turkish Good Turkish Bad English Good English

Kötü Türkçe İyi Türkçe Kötü İngilizce İyi İngilizce

Speak English well Speak English badly Speak Turkish well Speak Turkish badly

İyi İngilizce konuşmak Kötü İngilizce konuşmak İyi Türkçe konuşmak Kötü Türkçe konuşmak

Very (veri) Very good Very bad Very good Turkish Very bad Turkish Very good English Very bad English

çok Çok iyi Çok kötü Çok iyi Türkçe Çok kötü Türkçe Çok iyi İngilizce Çok kötü İngilizce

16

İngilizce ilk adim  

ingilizce

İngilizce ilk adim  

ingilizce

Advertisement