Page 1

1

Zies

V O O

R

S

T

R

E

E

K

ak

Van boven naar beneden: historische gevels, bijzondere winkels, straatterras, monumentale kelders, kadeterras, scheepjes, grachten............................................................................ KADER Van links naar rechts: mensen vol verhalen die vertellen aan mensen vol verhalen die luisteren naar mensen vol verhalen die vol gevoel verhalen tot zich nemen en zo hun emoties delen aan mensen vol verhalen die............................................................................ INHOUD


2

Zies

I N L E I D I N G

ak

De Voorstreek op het eerste gezicht: hetzelfde aanzicht als zoveel winkelstraten, donker spiegelende, lege etalages, sales-posters zelfs vervangen door te-huur-pamfletten ........................ LEEGSTAND De Voorstreek beter in zicht: mensen vol verhalen die vertellen aan mensen vol verhalen die luisteren naar mensen vol verhalen die vol gevoel verhalen tot zich nemen en zo hun emoties delen aan mensen vol verhalen die willen.......................................................... BEZIELEN


V O O R S T R E E K D E B E Z I E L

3

Zies

ak

De ZIEL in het hart zoeken: niet de winkels en restaurants bezielen De Voorstreek, maar de ondernemers die zich met hart voor de zaak inzetten en zo werken aan................. IDENTITEIT De ZIEL in het lichaam vrijmaken: ondernemers die hun verhalen vertellen en zo een gevoel en een visie van De Voorstreek optekenen, al die gemoedsvolle en gloedvolle verhalen in een museale almanak bundelen en zo de ziel van de Voorstreek ......................... UITDRUKKEN


S P E I N S P E C I A A L S T R A A T

4

Zies

ak

Even de STAD in: zelfs voor de revolutie van het online-winkelen betekende dat ook al niet alleen kijken en kopen maar ook gezien worden, iets meemaken en .. GEWOON GENIETEN Een MOMENT voor jezelf: vind je vaak bij anderen, samen, in een cultureel perspectief, in een verrassende ontmoeting met kunst, met gevoel, met een heerlijk verhaal, betrokken raken bij, opgaan in en genieten van.......................... CULTUURPARTICIPATIE


E X P E R I M E N T H E T

5

Zies

ak

Een IDEE met open karakter: welke verhalen ontstaan, zijn er verbanden te zien, hoe reageert ‘t publiek op de verhaalkracht van de Voorstreek? Een IDEE dat koppelt: de ‘speciale’ winkels in de straat worden nog specialer omdat het publiek ze eigen maakt, niet alleen door de verhalen van ondernemers mee te maken, ook door ze creatief te interpreteren.........

STRUCTUREEL EXPERIMENT CULTUURPARTICIPATIE


V O O R S T R E E K - F O Y E R D E

6

Zies

ak

Een FOYER in een leegstaand pand: als verhalenmuseum waar mensen kunnen genieten en zich kunnen verwonderen, een heel eigen culturele.......... ONTMOETINGSPLAATS Een CREATIEF SESSIECENTRUM: waar je terecht kunt om jezelf tegen te komen via kunstzinnige processen, geen cursus of workshop, maar een cultureel-ge誰nspireerde interactie met anderen, om zo bij te dragen met... JE EIGEN VERHAAL


7

Zies

G E R U C H T

M A K E N

ak

TER PLEKKE: welke blinde muren lenen zich beter voor kunstzinnige expressie en aandacht dan kademuren? Opgelicht door.............. VIDEOMAPPING In ieders E-MAIL box: geen duidelijker gerucht cq ‘reclame’ dan een vriend of kennis die je geregeld hele opmerkelijke en veelzijdige bundels literair getinte verhalen stuurt via het periodieke....................... BOOKLETTIN


M E E R = S A M E N W E R K E N

8

Zies

ak

JEUGDIGE FANTASIE: De verbeelding van het kind in het Voorstreekfoyer stimuleren met verhalen van ouderen, contact met.. KINDEROPVANG EN SCHOLEN BEJAARDE MEMORIE: Ouderen op de vertelstoel zetten en kinderen er naar laten luisteren en er met verhalen weer op laten reageren, jong en oud in één verhalenvuur, aankloppen bij... VERZORGINGSTEHUIZEN


Tact

C O N T A C T

con

Zielmaker, cultuurcoach, beeldend kunstenaar, coรถrdinator en netwerk-spin-in-het-web............................... WILLY BERGSMA Conceptualizor en literair auteur............................................. GJELT DE GRAAF

Voorstreek  

naar een nieuwe identiteit