Page 1

Schoolv oor stellingen 2018 - 2019

Kastanjedreef 1 - 3970 Leopoldsburg Tel. 011 34 65 48 - scholen@ccleopoldsburg.be www.ccleopoldsburg.be


Beste directie, leraar, lerares

Voor u ligt ons nieuwe schoolprogramma. Hiermee vermaken, vertederen en verwonderen wij graag zowel u als uw leerlingen in 2018-2019 met theatrale, muzikale en fantasievolle stukken en films. Hopelijk maken wij hiermee blijvende herinneringen bij zowel de jonge als iets oudere harten in onze zaal. In deze brochure leest u er alles over! Hoe zit deze brochure precies in elkaar? Ons schoolaanbod is opgedeeld in blokken:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kleuteronderwijs Basisonderwijs Secundair onderwijs Films Bibliotheek DynamoOPWEG!

Aan de hand van de inhoudstabel kan u zien welke dingen in het aanbod geschikt zijn voor uw leerlingen. De verdere informatie (inhoud, duur, trailer, etc.) kan u lezen op de toelichtingspagina van elke voorstelling of film. Hebt u opmerkingen of suggesties? Wij horen ook graag uw mening over ons programma, aarzel dus niet om ons te contacteren over eender welk aspect van onze schoolwerking!

COLOFON

Wij hopen dat deze brochure tot uw verbeelding spreekt en ontmoeten u binnenkort graag weer in onze schouwburg!

samenstelling E. Lommers, E. Rutten, Y. Gerard

Het team van cc Leopoldsburg

Grafisch ontwerp Y. Gerard Verantwoordelijke uitgever Wouter Beke, burgemeester, Koningin Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg

Brochure onder voorbehoud van fouten. De juiste info wordt u verstrekt aan ons onthaal of leest u op de website!

Schoolvoorstellingen 2018-2019

3


Inhoudsopgave Praktische afspraken..................................................................................................................................................p. 6 Prijzen....................................................................................................................................................................................p. 6 Aantal leerlingen...........................................................................................................................................................p. 7 Hoe inschrijven?.............................................................................................................................................................p. 7 Annulatie.............................................................................................................................................................................p. 8 Verloop van de voorstelling..................................................................................................................................p. 8 Contactinformatie.........................................................................................................................................................p. 9 Kleuteraanbod...................................................................................................................................p. 10 Kolonie MT: knorren en kussen................................................................................................................ p. 11 Feikes huis: tik tak slaap................................................................................................................................p. 12 Enna-dien blink: Molletje en de Maan................................................................................................p. 13 Schippers en van zucht: De vervelende bus.................................................................................p. 14 Sprookjes enzo: Achter de spiegel........................................................................................................p. 15 Aanbod basisonderwijs..................................................................................................................p. 16 Sprookjes enzo: Achter de spiegel'.......................................................................................................p. 17 De Kolonie MT: Knorren en kussen.......................................................................................................p. 18 Sputnik: Ja maar neen'....................................................................................................................................p. 19 Salibonani: De vlucht van de wesp.......................................................................................................p. 20 Percussive: Getikt'...............................................................................................................................................p. 21 Aanbod secundair onderwijs.......................................................................................................p. 22 Percussive: Getikt.............................................................................................................................................. p. 23 De stelling van A'................................................................................................................................................. p. 24 Bronks: Niks'........................................................................................................................................................... p. 25 Le mal du siècle: Marieken.........................................................................................................................p. 26 De dunne vellekes: Verdrongen'............................................................................................................ p. 27 Films....................................................................................................................................................... p. 28 Wereldaidsdag: Film Buddy + nabespreking...............................................................................p. 29 Film: Normandie nue.......................................................................................................................................p. 30 Film: Le voyage de Fanny'............................................................................................................................p. 31 Film: Just Charlie................................................................................................................................................ p. 32 Film: Les grands esprits'............................................................................................................................... p. 33

Bibliotheek...........................................................................................................................................p. 34 Bibwerking.............................................................................................................................................................. p. 35 Kaarten....................................................................................................................................................................... p. 35 Afdelingen............................................................................................................................................................... p. 35 De digitale bibliotheek................................................................................................................................... p. 35 Activiteiten 2018-2019.................................................................................................................................... p. 35 Contactpersonen...............................................................................................................................................p. 36 DynamoOPWEG!................................................................................................................................p. 37 Reservatieformulier........................................................................................................................ p. 38 4

Schoolvoorstellingen 2018-2019

Schoolvoorstellingen 2018-2019

5


PRAKTISCHE AFSPRAKEN

AANTAL LEERLINGEN

Voor elke vertoning is er een fiche voorzien met een korte inhoud en informatie over de doelgroep en speelduur van de voorstelling. Wij vragen u om met die aanbevolen criteria rekening te houden en er niet van af te wijken wanneer u uw leerlingen inschrijft, zonder dit eerst te overleggen met de verantwoordelijke van de schoolprogrammatie.

Bij de meeste voorstellingen worden, omwille van artistieke of pedagogische redenen, publieksbeperkingen opgelegd door het gezelschap die wij moeten respecteren. Wacht dus niet met inschrijven tot de vertoning volzet is!

PRIJZEN Voor schoolvoorstellingen hanteren wij vaste prijzen per kind:   

Kleuters: Lager onderwijs: Secundair onderwijs:

€3,50 €4,50 €6,00

(film: €3,50) (film: €5,00)

De begeleidende leerkrachten mogen uiteraard gratis mee, maar zijn verantwoordelijk voor het toezicht op hun leerlingen. Wij vragen deze leerkrachten om hun leerlingen bij de schoolvoorstelling naar hun plaatsen te begeleiden – samen met het personeel van cc Leopoldsburg – voor een vlot en ordelijk verloop van de vertoning. Dit alles om het voorziene startuur van de voorstelling te kunnen respecteren. Om dezelfde reden vragen wij om ten laatste vijftien minuten voor het voorziene startuur te arriveren (intekenen, weghangen jasjes, plaatsen van de leerlingen, …). Bij aankomst wordt de leerkrachten gevraagd om het exacte aantal leerlingen in te vullen op een intekenlijst. Op basis daarvan wordt de factuur voor de schoolvoorstelling opgemaakt die aan de school zal worden toegezonden. Na de voorstelling ontvangt u – op basis van het aanwezige aantal leerlingen – een factuur. Daarin vindt u ook alle instructies i.v.m. de betaling. OPGELET: Is meer dan 15% van het geserveerde aantal leerlingen niet aanwezig, dan behoudt cc Leopoldsburg zich het recht voor om de onbezette stoelen toch aan te rekenen.

De financiële haalbaarheid van een voorstelling wordt nagegaan op basis van de kostprijs van de productie en het aantal inschrijvingen voor die bepaalde vertoning. Daarom is het van groot belang dat u ons een zo correct mogelijk aantal leerlingen doorgeeft bij de inschrijving. Merkt u in september (en voor het kleuteronderwijs ook na de paasvakantie) dat er grote verschillen zijn tussen het opgegeven en effectieve aantal leerlingen voor een bepaalde voorstelling, vragen wij u om het correcte aantal schriftelijk aan ons door te geven. Hebt u toch interesse in een uitverkochte voorstelling? Vraag zeker na wat de mogelijkheden zijn!

HOE INSCHRIJVEN? Aarzel niet en vul snel het inschrijvingsformulier achteraan de brochure in. Inschrijven kan t.e.m. maandag 25 juni 2018 (per post of mail): Cultuurcentrum Leopoldsburg Schoolprogrammatie Kastanjedreef 1, 3970 Leopoldsburg Tel.: 011/34 65 48 scholen@ccleopoldsburg.be Reservaties worden verwerkt in volgorde van ontvangst; wees er snel bij! Ten laatste in de loop van september ontvangt u van ons een bevestigingsbrief (in tweevoud) met de gegevens van de voorstellingen die u reserveerde. De gegevens op dat formulier kunnen afwijken van die in de brochure onder invloed van het aantal inschrijvingen; bij groot succes kan er een voorstelling bijgeboekt worden, bij ondermaats succes kan een voorstelling die u wilde bezoeken afgelast zijn. Eventuele wijzigingen worden onderaan het formulier opgelijst. Elke inschrijving is definitief na ontvangst van de schriftelijke bevestiging vanwege cc Leopoldsburg. Gelieve deze bevestigingsbrief goed te controleren om misverstanden te vermijden; deze brief geldt als een contract. Daarom verwachten we deze ondertekend terug binnen de twee weken na ontvangst. Vanaf september kan u nog steeds inschrijven voor het schoolprogramma, maar enkel voor voorstellingen die niet afgelast – geen/te weinig inschrijvingen – of volzet zijn.

6

Schoolvoorstellingen 2018-2019

Schoolvoorstellingen 2018-2019

7


Annulatie Aangezien de toegangsprijzen zeer krap berekend worden, kan u uw bevestigde inschrijving enkel in overleg annuleren. !! Noteer dus het geplande theaterbezoek steeds nauwkeurig op uw schoolkalender !!

Jassen, rugzakken, boekentassen e.d. mogen net als rookwaren, eten en drinken niet mee in de zaal en dienen achtergelaten te worden in de vestiaire of lokalen die hiervoor vrij gehouden worden. Ook elektronische en andere storende toestellen of producten horen niet thuis in de schouwburg tijdens de vertoning. Indien nodig, kan het personeel van cc Leopoldsburg deze waren in beslag nemen. Na de voorstelling kan de klasverantwoordelijke deze geconfisqueerde goederen ophalen. Er mag niet met flits gefotografeerd worden tijdes de voorstelling.

Als cc Leopoldsburg wegens externe redenen een voorstelling moet afgelasten (bijv. bij ziekte van een acteur), wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht en zorgen wij – indien mogelijk – voor een volwaardig alternatief. Gemaakte kosten voor busvervoer en dergelijke kunnen niet op cc Leopoldsburg verhaald worden.

Een voorstelling vooraf in de klas bespreken en voorbereiden draagt bij tot de positieve beleving van de vertoning door de leerlingen. Dit wordt dan ook sterk aangeraden.

Verloop van de voorstelling

Daarom bezorgt CC Leopoldsburg de ingeschreven scholen een begeleidende informatie- of lesmap (indien voorhanden). Om die reden vragen wij op het inschrijvingsformulier ook de namen van de toneelverantwoordelijken in uw school. Zo kunnen wij zorgen dat onze correspondentie tijdig en zonder omwegen in de juiste handen terecht komt.

Wij trachten de voorstellingen steeds stipt te beginnen. Bij meerdere voorstellingen worden de klasgroepen verdeeld op basis van de inschrijvingen. cc Leopoldsburg kent u de exacte datum en het exacte aanvangsuur toe. Bij onvoldoende inschrijvingen voor shows die meermaals op een dag worden gespeeld, kunnen groepen worden samengevoegd en blijft normaliter de namiddagvertoning behouden. Wij vragen om 15 minuten vóór aanvang aanwezig te zijn. Zo kunnen de leerlingen rustig hun jassen weghangen en hun plaats innemen in de schouwburg. Op vraag van het gezelschap dat bij ons te gast is, gaan de deuren van de schouwburg soms pas enkele minuten voor aanvang van voorstelling open. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Hebt u verbeterpunten of opmerkingen over onze schoolwerking? Aarzel dan niet om ons te contacteren met uw vragen, suggesties of bemerkingen!

contactinformatie

Wij wachten bij onze schoolvoorstellingen in de mate van het mogelijke totdat alle ingeschreven scholen aanwezig zijn. Eens de voorstelling is gestart, kunnen laatkomers niet meer worden toegelaten in de schouwburg. Zit u vast in het verkeer of hebt u pech onderweg? Verwittig onmiddellijk het cultuurcentrum, wij proberen in overleg met het gezelschap en de reeds aanwezige scholen om het aanvangsuur een beetje uit te stellen (indien mogelijk).

Cultuurcentrum Leopoldsburg Kastanjedreef 1, 3970 Leopoldsburg Tel. 011/34 65 48 www.ccleopoldsburg.be scholen@ccleopoldsburg.be

Het personeel van cc Leopoldsburg begeleidt – samen met de leerkrachten – de leerlingen naar hun plaatsen. Het toezicht op de leerlingen voor, tijdens en na de voorstelling is de verantwoordelijkheid van de begeleidende leerkrachten. Daarom vragen wij de leerkrachten om zich gelijkmatig tussen de leerlingen te verspreiden in de zaal.

Verantwoordelijken schoolprogrammatie: Evi Lommers Stafmedewerker jeugd, senioren en vorming evi.lommers@ccleopoldsburg.be Kristin Wouters Ondersteuning schoolprogramma kristin.wouters@ccleopoldsburg.be

8

Schoolvoorstellingen 2018-2019

Schoolvoorstellingen 2018-2019

9


De koloniemt Knor ren en kussen Geïnspireerd op een oud Roemeens volkssprookje met een prinses, een varken, kastelen en tovenarij. Verteltheater met poppen, objecten, oude theatertechnieken, zang en dans. Met muziek door de Indische meestermuzikant SATTAR KHAN (tabla’s, 2-koppige fluit en exotische percussie). Verwacht u aan prinsen, echte vlammen, een curieuze bevalling en kastelen waar wreed geknord, getoverd en gekust zal worden!

Kleuteraanbod 2018 - 2019

Spel en zang: Anke Jochems Livemuziek: Sattar Khan Tekst, compositie en coaching: Bo Spaenc Poppen en objecten: Milly Jennes Vorm en poppen: Janneke Hertoghs Kostuums: Chris Snik Occasioneel oog: Tania Van der Sanden Techniek: Dries Bellinkx Verkoop: Huub Colla

Leeftijd Van 4 tot 7 jaar Klassen 1 , 2 , 3 kleuterklas + 1ste, 2de leerjaar ste

de

de

Datum dinsdag 15 januari 2019 Beginuur 10u00 en 13u30 Duur 45 minuten Prijs € 3.5 Maximum aantal leerlingen 120 per voorstelling

10

Schoolvoorstellingen 2018-2019

Schoolvoorstellingen 2018-2019

11


Feikes huis Tiktak slaap In Tik Tak Slaap toveren een actrice en een componiste een ladenkast om tot een huis vol verrassende kamers en verdiepingen. Met een kleine pop, mooie beelden en grappige geluiden vertellen zij het verhaal van een pop die bang is in het donker en moeder die maar niet aan zichzelf toekomt. Sanne Zweije is een jonge, talentvolle theatermaker en maakt zowel voorstellingen onder haar eigen naam als bij diverse gesubsidieerde jeugdtheatergezelschappen o.w. FEIKES HUS.

Leeftijd Van 2 tot 5 jaar Klassen 1ste, 2de, 3de kleuterklas Datum dinsdag 26 februari 2019 Beginuur 10.00 uur 13.30 uur

"Tik. Tak. Tik. Tak. Pop kan niet slapen. Het is te donker. Mama moet komen. Er moet nog een lichtje aan. Tik. Tak. Tik. Tak. Mama is moe. Ze is getikt... getakt. Dat pop niet kan slapen. Wie denk jij dat eerder in slaap valt? pop of mama?"

Enna-dien blink Molletje en de maan

Een voorstelling over de ontdekkingstocht van een kleine mol. Geïnspireerd op het boek "ik wil de maan" van Vanesse Caban en Jonathan Emmet. Dit boek won in 2003 de Kiekeboeprijs. Geregisseerd door het internationaal gerenommeerde Damiët Van Dalsum.

Leeftijd Vanaf 2,5 tot 5 jaar Klassen 1ste, 2de en 3de kleuterklas Datum dinsdag 16 oktober 2018

"Spannend, soms ontroerend en met een hele vrolijke afloop. "

Beginuur 10.00 uur 13.30 uur

Trailer: https://www.youtube. com/watch?v=gpy_a_ jFO04&feature=youtu.be

Duur 45 minuten

Trailer: https://www.youtube.com/ watch?v=_ERzQzwmpos&feature=youtu.be

Prijs € 3,5

Duur 40 minuten

Maximum aantal leerlingen 120 per voorstelling

Prijs € 3,5 Maximum aantal leerlingen 120 per voorstelling

12

Schoolvoorstellingen 2018-2019

Schoolvoorstellingen 2018-2019

13


schippers en van gucht

sprookjes enzo

De v er v elende bus De Vervelende Bus rijdt door Nederland en België en stopt bij scholen en theaters. Aan de locatievoorstelling gaat een humorvolle inleiding vooraf met een fijne warming up voor de kinderen om de strijd tegen de verveling aan te gaan. Ga mee met de Vervelende Bus, een filmisch en muzikaal spektakel waarin fantasie en tijd de hoofdrol spelen. Waarom duurt de ene minuut langer dan de andere? Wat zou jij doen als je de tijd even kon rekken? Staat de tijd dan stil? Of net niet...

Leeftijd Van 4 tot 5 jaar Klassen 2de en 3de kleuterklas

De Theaterkrant: “Kortom: De Vervelende bus is een voorstelling waarin zó weinig gebeurt, dat je uiteindelijk ogen en oren tekort komt.”

Datum 8 en 9 oktober 2018

Achter de spiegel

Leeftijd Van 5 tot 8 jaar Klassen 3de kleuterklas 1ste, 2de leerjaar Datum donderdag 4 april 2019

Sprookjes enzo neemt je mee langs wegen vol verwaalde gedachten en vervaagde herinneringen. Naar daar. Waar vergeten woorden gefluisterd en vervlogen dromen gekoesterd worden. Naar daar. Achter de spiegel. Achter de spiegel belooft een bijzondere reis te worden vol wondere beelden en warme klanken. Voor écht iedereen vanaf 5 jaar. Verdwaal je mee?

Beginuur 10.30 uur 13.30 uur Duur 45 minuten Prijs € 3,5

Beginuur 8.45 uur, 10.45 uur, 12.45 uur en 14.00 uur

Maximum aantal leerlingen 200 per show

Duur 40 minuten Prijs € 3,5 Maximum aantal leerlingen 30 per voorstelling 14

Schoolvoorstellingen 2018-2019

Schoolvoorstellingen 2018-2019

15


sprookjes enzo Achter de spiegel

Leeftijd Van 5 tot 8 jaar Klassen 3de kleuterklas 1ste, 2de leerjaar

aanbod basisonderwijs 2018-2019

Datum donderdag 4 april 2019

Sprookjes enzo neemt je mee langs wegen vol verwaalde gedachten en vervaagde herinneringen. Naar daar. Waar vergeten woorden gefluisterd en vervlogen dromen gekoesterd worden. Naar daar. Achter de spiegel. Achter de spiegel belooft een bijzondere reis te worden vol wondere beelden en warme klanken. Voor ĂŠcht iedereen vanaf 5 jaar. Verdwaal je mee?

Beginuur 10.30 uur 13.30 uur Duur 45 minuten Prijs â‚Ź 4,5 Maximum aantal leerlingen 200 per show

16

Schoolvoorstellingen 2018-2019

Schoolvoorstellingen 2018-2019

17


de kolonie mt

sputnik

Knor ren en kussen Geïnspireerd op een oud Roemeens volkssprookje met een prinses, een varken, kastelen en tovenarij. Verteltheater met poppen, objecten, oude theatertechnieken, zang en dans. Met muziek door de Indische meestermuzikant SATTAR KHAN (tabla’s, 2-koppige fluit en exotische percussie). Verwacht u aan prinsen, echte vlammen, een curieuze bevalling en kastelen waar wreed geknord, getoverd en gekust zal worden! Spel en zang: Anke Jochems Livemuziek: Sattar Khan Tekst, compositie: Bo Spaenc Poppen en objecten: Milly Jennes Vorm en poppen: Janneke Hertoghs Kostuums: Chris Snik Occasioneel oog: Tania Van der Sanden Techniek: Dries Bellinkx Verkoop: Huub Colla

Ja, maar neen Leeftijd Van 4 tot 7 jaar Klassen 1 , 2 , 3 kleuterklas + 1ste, 2de leerjaar ste

de

de

Datum dinsdag 15 januari 2019 Beginuur 10u00 en 13u30 Duur 45 minuten Prijs € 4,5 Maximum aantal leerlingen 120 per voorstelling

Leeftijd Van 8 tot 12 jaar Klassen 3de, 4de , 5de, 6de leerjaar Datum donderdag 21 maart 2019 ‘Ja, maar neen’ is de 4de jeugdtheaterproductie van Kathleen Vandenhoudt en Rik Tans. Ook nu weer worden de jongeren ondergedompeld in de thema’s van hun eigen leefwereld. Vrolijk maar ook best spannend, stoer maar ook teder.

Beginuur 10.30 uur 13.30 uur Duur 60 minuten

‘Ja, maar neen’ brengt…

Prijs € 4,5

De grappigste De strafste De spannendste De rock&rollste De schrikaanjagendste De spetterendste De swingendste De explosiefste De hartverscheurendste En dé evergreenste nummers die Sputnik ooit heeft gemaakt

Maximum aantal leerlingen 250 per voorstelling

Schoolvoorstellingen 2018-2019

19


Salibonani De v lucht v an de w esp

percussive geTIKt

Tot

Leeftijd Vanaf 11 jaar

ieders verbazing staat er op een dag een scooter voor de deur. Het is geen gewone scooter. Nee, het is een Vespa! Waar komt hij vandaan? En waar is Pepe?

Klassen 5de en 6de leerjaar Datum vrijdag 18 januari 2019 Beginuur 13.30 uur

'De vlucht van de wesp' is een avonturenverhaal over het terugvinden van een verloren liefde. Een reis tegen de richting van de wijzers van de klok. Een voorstelling die recht naar het hart van de toeschouwer gaat.

Duur 50 minuten Prijs € 4,5 Leeftijd

Maximum aantal leerlingen 350 per voorstelling

Vanaf 9 tot 12 jaar

Visueel slagwerkspektakel vol ritme, power en spectaculaire acts met perfecte timing. Kempenaars Sam, Jef en Bert zijn van lotje getikt en brengen je weer serieus van slag! De klok tikt ongenadig. Tijd is er altijd te weinig. Tijd vliegt voorbij, zet ons onder druk. Tijd is alles – zeker voor een drummer! De drie heren Sam, Jef en Bert - ietwat van hun lotje getikt - brengen hun publiek al jarenlang van slag. “geTIKt!” is het logische vervolg op “iDrum!”, de show waarmee Percussive de voorbije jaren kon rekenen op uitverkochte en laaiend enthousiaste theaters in heel Europa. In het visueel slagwerkspektakel “geTIKt” krijgen timing, ritme en power een nieuwe dimensie. Het energieke trio Percussive rijgt de spectaculaire acts, doorspekt met verbluffende muziek en aan elkaar gelijmd in een tijdloos thema, naadloos aan elkaar. “geTIKt!” gaat over-tijd en klinkt als een klok! BAM!

Klassen 3 , 4 , 5de en 6de leerjaar de

de

Datum dinsdag 11 december 2018 Beginuur 10.30 en 13.30 uur Duur 55 minuten Prijs € 4,5 Maximum aantal leerlingen 200 per voorstelling

Schoolvoorstellingen 2018-2019

21


percussive geTIKt

aanbod secundair onderwijs 2018-2019

Leeftijd Vanaf 11 jaar Klassen 5de en 6de leerjaar Datum vrijdag 18 januari 2019 Beginuur 13.30 uur Duur 50 minuten Prijs €6 Maximum aantal leerlingen

Visueel slagwerkspektakel vol ritme, power en spectaculaire acts met perfecte timing. Kempenaars Sam, Jef en Bert zijn van lotje getikt en brengen je weer serieus van slag! De klok tikt ongenadig. Tijd is er altijd te weinig. Tijd vliegt voorbij, zet ons onder druk. Tijd is alles – zeker voor een drummer! De drie heren Sam, Jef en Bert - ietwat van hun lotje getikt - brengen hun publiek al jarenlang van slag. “geTIKt!” is het logische vervolg op “iDrum!”, de show waarmee Percussive de voorbije jaren kon rekenen op uitverkochte en laaiend enthousiaste theaters in heel Europa. In het visueel slagwerkspektakel “geTIKt” krijgen timing, ritme en power een nieuwe dimensie. Het energieke trio Percussive rijgt de spectaculaire acts, doorspekt met verbluffende muziek en aan elkaar gelijmd in een tijdloos thema, naadloos aan elkaar. “geTIKt!” gaat over-tijd en klinkt als een klok! BAM!

350 per voorstelling

22

Schoolvoorstellingen 2018-2019

Schoolvoorstellingen 2018-2019

23


Bronks Niks

De stelling van A. Pesten via email, het zonder toestemming plaatsen van intieme of gemani-puleerde foto's op het internet, bedreigingen per sms, het zijn maar enkele voorbeelden van digitaal pesten of cyberpesten. Kenmerkend voor deze nieuwe vorm van pesten is dat het vrijwel onzichtbaar blijft voor volwassenen.

Leeftijd Vanaf 15 jaar

​ In deze productie laten wij de jongeren kennis maken met de gevolgen van digitaal pestgedrag, want meestal beseffen ze zelf niet wat ze aanrichten ...

Klassen 4de, 5de, 6de secundair Datum donderdag 10 januari 2019

Annelies is helemaal zot van Casper, de populairste jongen van de klas. Maar het loopt het mis. Casper maakt het uit en Annelies zoekt steun bij Britt, haar beste vriendin. Als ze plots het slachtoffer wordt van pesterijen, is het hek van de dam. Annelies en Britt krijgen ruzie. Is hun vriendschap bestand tegen zoveel druk?

Beginuur 10.00 uur 13.30 uur Duur 90 minuten Prijs €6

Leeftijd Vanaf 11 jaar

Duur 50 minuten

Klassen 1ste, 2de, 3de secundair

Prijs €6

Maximum aantal leerlingen 250 per show

Het is woensdag 17 november 2049. Youri en Kristien, twee oude klasgenoten, praten voor het eerst over wat er ooit gebeurde. Toen. Op maandag 3 september 2019. De dag waarop het allemaal begon. De dag waarop Peter zei dat alles zinloos is en het klaslokaal verliet. Zonder de deur achter zich dicht te trekken. Die deur, die bleef op een kier staan. Alsof ze stond te glimlachen. Te grijnzen. Peter stopt met school en gaat in een pruimenboom zitten niksen. Zijn klasgenoten proberen hem op andere gedachten te brengen door stiekem ‘een berg van betekenis’ op te richten. Die bestaat uit wat voor elk van hen het dierbaarst is, en dat mogen ze in elkaars plaats bepalen. Het begint onschuldig, maar de gevraagde offers worden steeds extremer en wreder... Tristero en BRONKS bewerkten het messcherpe Niets (2000) van de Deense schrijfster Janne Teller. Een zwart sprookje over de zin van het leven voor iedereen die er nog op zoek naar is. “Het is filosofie in een concreet jasje die ook nog eens op een toegankelijke én ontroerende manier wordt vertolkt.” – Het Nieuwsblad

Maximum aantal leerlingen 200 per show

Datum dinsdag 13 november 2018 Beginuur 13.30 uur 24

Schoolvoorstellingen 2018-2019

Schoolvoorstellingen 2018-2019

25


le mal du siècle

Compagnie tartaren en de dunne vellekes

Mar ieken

Verdrongen

. .

Leeftijd Vanaf 17 jaar Klassen 5de en 6de secundair Datum donderdag 18 oktober 2018 Beginuur 13.30 uur Leeftijd Vanaf 16 jaar Klassen de de 5 en 6 secundair Marieken, een onschuldig meisje dat na de dood van haar ouders inwoont bij haar vrome nonkel, moet voor hem boodschappen gaan doen in de stad. Gewaarschuwd voor de gevaren onderweg en op het hart gedrukt voor donker terug thuis te zijn, blijkt ook in de Middeleeuwen dat een verwittigde vrouw er maar een half waard is. En wie ontmoet ze op haar late terugtocht: de Duivel. Zeven jaar zal ze uiteindelijk met hem optrekken en vele avonturen beleven en in zonde leven. Tot een teken van de Almachtige van Hierboven haar tot inkeer brengt. In de versie van Le Mal du Siècle wordt aan de ‘boodschap’ van de anonieme Middeleeuwse auteur niet getornd, maar wordt alles vooral met de nodige dosis relativering en absurde humor overgoten. MARIEKEN is lichtvoetig,scabreus, ondeugend, en ontegensprekelijk hilarisch en verrassend. Wie na het zien van onze voorstelling deze tekst in de klas nog eens wenst te bekijken zal ons eeuwig dankbaar zijn. 26 Dat wordt immers een ‘makkie’.

Duur 60 minuten Prijs €6

Datum dinsdag 6 november 2018 Beginuur 13.30 uur

Het leven van Mia en Marleen wordt plots overhoopgegooid. In één klap voelen ze zich aan de andere kant van de lijn. Worden zij verdrongen of verdringen zij zichzelf? Waar komt dit zo ineens allemaal vandaan? Hoe is het mogelijk dat dit je overvalt? Je raakt je werk en je collega’s kwijt, je inkomen gaat plots achteruit. En dan krijg je nog eens een continue druk én de steeds weerkerende pijnlijke prikkels. Mensen die van een vervangingsinkomen leven, voelen zich vaak schuldig, uitgesloten, verdrongen, niet ‘volwaardig’ tot zelfs geviseerd. Ligt de verantwoordelijkheid van dit minderwaardigheidsgevoel bij henzelf of in de samenleving? Deze confronterende realiteit brengen de Tartaren en de Dunne Vellekes op artistieke wijze tot leven. Ze maken er een pittige voorstelling van!

Duur niet bekend Prijs €6 Maximum aantal leerlingen 200 per show Schoolvoorstellingen 2018-2019

Schoolvoorstellingen 2018-2019

27


werelaidsdag: film 'buddy' + nabespreking initiatief van BiHomLes

De Leopoldsburgse regenboogvereniging BiHomLes wil jongeren sensibiliseren rond de thema’s veilig vrijen, soa’s en homoseksualiteit. Daarom nodigt ze de laatste graad van het secundair onderwijs uit voor deze kortfilm met nabespreking door Sensoa ter gelegenheid van Wereldaidsdag.

Leeftijd Vanaf 16 jaar Klassen 5de en 6de secundair Datum dinsdag 27 november 2018

Nederlandstalig. Winnaar van de OUTtv Publieksprijs voor beste kortfilm van Holibikort 2016. Jeroen staat zijn ex-vriend Chris bij tijdens een hiv-onderzoek en hoopt zo de liefde tussen hen weer op te doen flakkeren. Stiekem is Jeroen altijd smoorverliefd gebleven op Chris, ondanks hun breuk, dus als die hem vraag om als buddy mee te gaan naar zijn aidstest, staat hij maar wat graag klaar.

Schoolvoorstellingen 2018-2019

Beginuur 13.30 uur Duur 11 minuten + nabespreking Prijs gratis

29


Leeftijd Vanaf 14 jaar

FILM

Klassen 4 , 5 , en 6de secundair de

de

Le Voyage de Fanny

Datum dinsdag 20 november

FILM Normandie Nue Franse tragikomedie van Philippe Le Guay uit 2018. In een klein landelijk dorp in het Franse Normandië heerst crisis onder de veehouders nu de prijs van het vlees fors daalt en melk met verlies moet worden verkocht. Het dorp staat op de rand van de financiële afgrond, maar de burgemeester heeft dé oplossing: een kunstzinnige naaktfoto van alle inwoners! Iedereen uit het dorp moet naakt poseren voor de bekende, Amerikaanse conceptfotograaf Blake Newman, die op doortocht is in de streek. Kan deze foto werkelijk het dorp redden? En zal het kiekje er ooit komen met zoveel weerstand van de driehonderd eigenzinnige Normandiërs?

Frans oorlogsdrama van Lola Doillon uit 2016 en winnaar van het JEF festival 2018. In 1943 gaan Fanny en haar jongere zusjes op de vlucht voor de oorlog, dwars door Frankrijk en Italië. Nauwelijks hebben ze de kans om op adem te komen bij een Italiaans pleeggezin of ook daar gooit de schaduw van Nazi-Duitsland roet in het eten.

Beginuur 13.30 uur Duur 105 minuten

Plots staat Fanny er alleen voor en trekt ze – samen met een groep weerloze kinderen – richting Zwitserse grens en veiligheid. Het wordt een heroïsche tocht vol obstakels in een verhaal over moed en overlevingsdrang. Gebaseerd op waargebeurde feiten van een eeuw geleden, maar vandaag toch nog schrijnend relevant.

Prijs €5

Leeftijd 10-14 jaar Klassen 4 ,5 ,6 leerjaar 1ste-3de secundair de

de

de

Datum dinsdag 20 november 2018 Beginuur 10.00 uur Duur 94 minuten

Frans gesproken

nederlands ondertiteld

Prijs €5

Schoolvoorstellingen 2018-2019

Schoolvoorstellingen 2018-2019


FILM Just Charlie

FILM Les grands espr its

Leeftijd Vanaf 12 jaar Klassen 1ste, 2de, en 3de secundair Datum dinsdag 5 maart 2019 Beginuur 10.00 uur Duur 97 minuten Prijs €5

Engels transgenderdrama van Rebekah Fortune uit 2018. Aan de buitenkant is Charlie een typische tienerjongen; hij is een fervent en talentvolle voetballer, trekt op met zijn voetbalmaatjes, maar van binnen voelt hij zich een vreemde in zijn eigen jongenslijf. Hij draagt liever meisjeskleren, lange kapsels en make-up als hij alleen thuis is, of stiekem in het bos. Alleen als Charlie alleen is, kan hij (of eerder zij) eindelijk zichzelf zijn. Als een topclub hem een contract aanbiedt, sluit een uitgestippelde toekomst als jongen zich als een net om haar heen. Als Charlie wordt betrapt in meisjesoutfit en eindelijk de moed vindt om voor haar gekozen leven als meisje uit te komen, verscheurt het haar familie, keren haar vroegere vrienden zich van zich af en krijgt ze te kampen met heel wat agressie. Zelfs voetballen wordt moeilijk voor een meisje in een jongenslichaam, want speelt ze nu als meisje bij de jongens of in de meisjesploeg? En hoe zit dat met kleedkamers? Hoe reageren de ouders van de meisjes daarop? Kortom, wat komt er allemaal bij kijken in een transgenderleven en hoe heeft Charlie’s keuze impact op haar omgeving.

32

Schoolvoorstellingen 2018-2019

Leeftijd Vanaf 16 jaar

Franse dramatische komedie van OLivier Ayache-Vidal uit 2017. François Foucault is leerkracht op een prestigieuze school in hartje Parijs en lid van de intellectuele elite. Als hij zich op een feestje de hooghartige uitspraak laat ontvallen dat men beter eens ervaren leerkrachten naar de scholen in de ruige buitenwijken zou sturen dan pas afgestudeerde beginnelingen, krijgt hij daar al snel spijt van. Hij wordt namelijk gehoord door een vertegenwoordiger van de minister van onderwijs, die hem prompt naar zo’n probleemschool laat overplaatsen om daad bij het woord te voegen… François ziet zijn comfortabele leventje bij de elite aan zijn neus voorbij gaan en staat plots voor een rebelse klas die niets liever doet dan de boel op stelten zetten en zo weinig mogelijk leren. Voor stelt hij zijn eigen capaciteiten om deze jongeren degelijk te onderwijzen in vraag.

Schoolvoorstellingen 2018-2019

Klassen 5de en 6de secundair Datum dinsdag 5 maart 2019 Beginuur 13.30 uur Duur 106 minuten Prijs €5

33


Bibwerking De bibliotheek biedt jullie in het volgende schooljaar weer een ruim aanbod op cultureel, informatief en pedagogisch vlak.

Kaarten

bibliotheek

Aan leerkrachten van de lagere school verstrekt de bibliotheek gratis kaarten: de klaskaart en OLE-kaart (kaart voor Onderwijs en Leesbevordering). De klaskaart blijft in de bib en de leerlingen komen klassikaal. De OLE-kaart is een individuele kaart voor de leerkracht voor extra lesmateriaal. Nieuw sinds 2016 is dat de bibliotheek de lerarenkaart van KLASSE verdeelt.

Afdelingen In onze jeugdafdeling vind je voor ieder wat wils: verhalenboeken, informatieboeken, voorleesboeken, sprookjesboeken én talrijke boekjes voor niveaulezen. In onze collectie vind je naast dvd’s en cd’s ook luisterboeken. Tot onze bijzondere collectie horen de vertelplaten die voor ouders én leerkrachten uitleenbaar zijn mét verteltheater.

De digitale bibliotheek De digitale bibliotheek biedt een online catalogus, te vinden op leopoldsburg.bibliotheek. be. Dit is een overzichtelijk en makkelijk te gebruiken bibliotheekportaal. Als je een profiel aanmaakt bij ‘mijn bibliotheek’ kan je van thuis uit verlengen, reserveren én profielen van al je gezinsleden samenvoegen. Interessant is ook dat je via de online catalogus in het krantenarchief kan snuisteren In de bibliotheek kan je via ‘Gopress kiosk’ de kranten van vandaag digitaal lezen. Nieuw in onze bib zijn de digitale fundels. Als je tussen drie en zeven jaar bent, vind je dit vast leuk. Fundels zijn prentenboeken die je op je tablet of smartphonekan lezen. Er zitten ook fijne extraatjes bij, o.a. een animatiefilmje en leuke teken-,doe-en speelactiviteiten. Het enige wat je moet doen, is de app downloaden.

Activiteiten 2018-2019 Rondleidingen In september starten de rondleidingen voor de kleuters van de 3de kleuterklassen en de verschillende leerjaren van de lagere school. We hebben voor ieder leerjaar een aangepast programma uitgewerkt. De klassen krijgen begin september een uitnodiging voor deze activiteit. Ook voor de leerlingen van het 1ste, 2de, 3de en 4de middelbaar is er een rondleiding mogelijk. Voor hen hebben we het BIBOB-spel. De leerlingen leren de bibliotheek kennen aan de hand van een misdaadspel. Supercool om te komen doen!

34

Schoolvoorstellingen 2018-2019

Schoolvoorstellingen 2018-2019

35


Auteurslezing In oktober hebben we naar jaarlijkse traditie onze auteurslezingen. De scholen komen afwisselend aan bod. We hebben voor elk leerjaar een aangepast programma. Voorleesweek In november is het opnieuw voorleesweek! Er hangt voor jullie een literaire verrassing in de lucht. Boekstart In januari worden er bibliotheekintroducties gegeven voor de 1ste kleuterklas in het kader van het project Boekstart. Dit project heeft als doel van jongsaf aan de leesontwikkeling te stimuleren. Dit is een samenwerking met Kind en Gezin en Iedereen leest. Jeugdboekenmaand In maart is het Jeugdboekenmaand met als thema ‘wetenschap en techniek’. We werken voor de kinderen een aangepast programma uit. Graag zien wij u in de bib. Ludo Reynders

Contactpersonen:

Cultuurkuur/Dynamo op weg Ga gratis op reis met je leerlingen via De Lijn en Cultuurkuur. Je kan namelijk als school gebruik maken van dynamoOPWEG. Daarmee kan je gratis gebruik maken van Lijnbussen om culturele evenementen te bezoeken bij geregistreerde cultuurpartners (musea, cultuurcentra, …). Ook wij als cc Leopoldsburg zijn er geregistreerd met onze schoolactiviteiten. Voorwaarden: • Gratis met De Lijn via hun bestaande dienstregeling naar culturele bestemmingen en terug. Gebruik de routeplanner van De Lijn. • Het op- en afstappen gebeurt op de normale halteplaatsen van De Lijn. • Maximum 30 personen (begeleiders inclusief) per rit. • Aanvragen kan gedurende het hele schooljaar, zo vaak je wil. • Enkel tijdens de daluren. o ma, di, do, vr: 9.00 - 15.30 uur / na 18.30 uur o woe + in proefwerkenperiode: 9.00 - 11.45 uur / 13.00 - 15.30 uur / na 18.30 uur o za: enkel voor het deeltijds kunstonderwijs Meer informatie: http://www.cultuurkuur.be/subsidies

Els Kaerts verantwoordelijke jeugdafdeling els.kaerts@leopoldsburg.be

Veerle Henkens verantwoordelijke jeugdafdeling veerle.henkens@leopoldsburg.be

Germaine op ’t Roodt verantwoordelijke AVM-afdeling germaine.optroodt@leopoldsburg.be  Susy Rits bibliothecaris susy.rits@leopoldsburg.be

Gert Reynders verantwoordelijke volwassenenafdeling gert.reynders@leopoldsburg.be

Telefoon:011/346559 Vind ons op facebook!

36

Schoolvoorstellingen 2018-2019

Schoolvoorstellingen 2018-2019

37


Datum

Leeftijd

16/10/2018 di 15/01/2019 di 26/02/2019 do 4/04/2019

Enna-dien Blink Molletje en de maan Kolonie MT Knorren en kussen Feikes Huis Tiktak slaap Sprookjes enzo Achter de spiegel 3de kk

1ste-2de kk

2de en 3de kk

2de-3de kk

3de kk

di 11/12/2018 vr 18/01/2019

Salibonani De vlucht van de wesp Percussive Getikt!

Leeftijd

5de en 6de lj

4de-6de lj

3de-6de lj

1ste en 2de lj

1ste en 2de lj

di 13/11/2018 do 10/01/2019 di 06/11/2018 do 18/10/2018 di 27/11/2018

Uitgezonderd De stelling van A Bronks Niks Le mal du siècle Marieken Compagnie Tartaren & de dunne vellekes Verdrongen Wereldaidsdag BiHomLes

Schoolvoorstellingen 2017-2018

vr 18/01/2019

Percussive Getikt!

15+

5de-6de so

5de-6de so

3de-6de so

1ste-3de so

1ste en 2de SO

Voorstellingen secundair onderwijs

Titel voorstelling

Datum

d0 21/03/2019

Sputnik Ja, maar neen

Schoolvoorstellingen 2017-2018

do 04/04/2019

di 15/01/2019

Sprookjes enzo Achter de spiegel

Kolonie MT Knorren en kussen

voorstellingen basisonderwijs

8/10/2018 9/10/2018

Schippers en van Gucht De vervelende bus

Voorstellingen kleuteronderwijs

Titel voorstelling

39

Klassen

38

Klassen

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen

Aantal leerkrachten

Aantal leerkrachten

Opmerkingen (voorkeursuur)

Opmerkingen (voorkeursuur)


Datum

di 20/11/2018

di 20/11/2018

di 5/03/19

di 05/03/19

Film: Normandie nue

Film: Le voyage de Fanny

Film: Just Charlie

Les Grands esprits

Schoolvoorstellingen 2017-2018

di 27/11/2018

Film: Wereldaidsdag: Buddy

Films secundair onderwijs

Titel voorstelling

16+

12+

10-14

14+

16+

Leeftijd

40

Klassen

Aantal leerlingen

Aantal leerkrachten

Opmerkingen (voorkeursuur)

CC Leopoldsburg | Schoolvoorstellingen 2018-2019  
CC Leopoldsburg | Schoolvoorstellingen 2018-2019  
Advertisement