Page 1

seizoen 2018-19 SchOOLbrOchure

Kleuter-lager


Beeld Cover © 4HOOG en Afreux

INHOUDSTAFEL INSCHRIJVINGEN 3 algemeen 4 voorstellingen 5 film 21 jeugdboekenmaand + familievoorstellingen

29

praktisch 31

V.U.: Stadsbestuur Tielt - Markt 13 - 8700 Tielt


Inschrijvingen U kan reserveren vanaf heden tot 14 september 2018: • Met een e-mail naar ciska.defever@tielt.be • Telefonisch op het nummer 051 42 82 20 tijdens alle werkdagen van 9u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 17u00. De inschrijving wordt strikt in volgorde van ontvangst behandeld en is pas definitief na bevestiging per e-mail door het cultuurcentrum.

Annulatie

Wij dringen erop aan geen inschrijvingen te annuleren, tenzij in gevallen van overmacht. Bij annulering minder dan een maand voor de voorstelling wordt 50% van het voorziene inschrijvingsbedrag aangerekend.

Betaling

De deelnameprijs bedraagt • voor theater: 5 euro • voor film: 4 euro De begeleidende leerkrachten (1 per klas) betalen geen inkomgeld. Na de voorstelling ontvangt u een factuur op basis van het aantal aanwezigen. Indien dit aantal meer dan 10 % afwijkt van het aantal bij de definitieve inschrijving wordt dit mee aangerekend. De betaling gebeurt per overschrijving.

Het verlOOp van de vOOrstelling

• Mogen wij u vragen om tijdig aanwezig te zijn (15 min. voor het aanvangsuur). Zo hebt u nog ruim de tijd om de nodige formaliteiten in orde te brengen en moeten andere groepen niet onnodig op u wachten. • De plaatsaanduiding gebeurt door het personeel van het cultuurcentrum. • De leerkrachten dienen zich zoveel mogelijk te verspreiden tussen de leerlingen. • Het is verboden drank, eetwaren of snoep mee te nemen in de zaal. • Smartphones moeten worden uitgezet. • Om veiligheidsredenen is het verplicht gebruik te maken (indien voorhanden) van de vestiaire voor jassen, boekentassen enz. • Wij vragen aan de leerkrachten om te waken over het correcte gedrag van de leerlingen. Zo verlopen de voorstellingen voor iedereen rustig en aangenaam. • Tijdens de voorstelling mag de zaal niet verlaten worden. Ook laatkomers kunnen wij niet meer toelaten.

3


algemeen trailer

Bij bepaalde voorstellingen kunt u ook de trailer bekijken door op het volgende

te klikken.

Lesmappen

Het is belangrijk dat leerlingen voorbereid naar een voorstelling komen kijken. Daarom worden bij de meeste voorstellingen lesmappen gemaakt die wij u een paar weken (indien mogelijk) voor de voorstelling bezorgen. Een lesmap bevat doorgaans naast informatie over de voorstelling ook enkele tips voor een voor- en/of nabespreking en eventueel enkele recensies.

film (JEF)

JEF (een samensmelting van Jekino, Lessen in het donker en Het Jeugdfilmfestival) is het aanspreekpunt in Vlaanderen voor iedereen die professioneel te maken heeft met jeugd, film en nieuwe media, zowel in de klas als in de vrije tijd. Via interactieve lesmappen, workshops en zelfs gesprekken met filmmakers maakt JEF leerlingen enthousiast voor film in de klascontext. Meer info op: jeugdfilm.be

Documentatie

Het cultuurcentrum beschikt reeds over heel wat interessante publicaties die educatieve methodes aanreiken voor diverse kunstdisciplines (theater, dans, beeldende kunst …). Geïnteresseerde leerkrachten kunnen deze documentatie gratis raadplegen.

Canon Cultuurcel

Canon Cultuurcel van het Departement Onderwijs wil een bruggenbouwer zijn tussen de wereld van cultuur en onderwijs om zo cultuur een actieve plaats geven in de school. Goede voorbeelden uit de praktijk ondersteunen, enthousiaste mensen aanmoedigen en vruchtbare ideeën uitwisselen: dat is de basisfilosofie van Canon. Voor meer cultuur op school biedt de website van Canon Cultuurcel een schat aan informatie: www.canoncultuurcel.be. Daar vindt u ook een uitgebreide databank van kunstenaars en organisaties die met uw school mogelijk aan de slag kunnen in velerlei projecten.

Dynamo3

Dynamo3 is verhuisd naar www.cultuurkuur.be/dynamo! Via ‘dynamo3 opweg’ kunt u een aanvraag indienen voor gratis vervoer met de lijn naar een culturele bestemming. Op deze site vindt u ook de spelregels terug voor het indienen van een creatief schoolproject.

4


voorstellingen


overzicht kleuters instapklas DO 08.11.18

10u00 13u30

EUROPAHAL

IK ZIT HIER!

p. 9

p. 9

Compagnie Gorilla

1ste kleuter DO 08.11.18

10u00 13u30

EUROPAHAL

IK ZIT HIER!

DO 28.03.19

13u30

SCHOUWBURG

STIP

p. 10

DO 23.05.19

10u00 13u30

SCHOUWBURG

TATTARRATTAT

p. 11

Compagnie Gorilla

4HOOG

Compagnie Frieda & Theater FroeFroe

2de kleuter DO 08.11.18

10u00 13u30

EUROPAHAL

IK ZIT HIER!

DO 28.03.19

13u30

SCHOUWBURG

STIP

p. 10

DO 23.05.19

10u00 13u30

SCHOUWBURG

TATTARRATTAT

p. 11

Compagnie Gorilla

4HOOG

Compagnie Frieda & Theater FroeFroe

p. 9

3de kleuter DOM

p. 8

EUROPAHAL

IK ZIT HIER!

p. 9

13u30

SCHOUWBURG

STIP

p. 10

10u00 13u30

SCHOUWBURG

TATTARRATTAT

p. 11

MA 24.09.18

10u00 13u30

TENT HULSTPLEIN TIELT

DO 08.11.18

10u00 13u30

DO 28.03.19 DO 23.05.19

Charel & Co

Compagnie Gorilla

4HOOG

Compagnie Frieda & Theater FroeFroe 6


© Charel Lievens

DOM

Charel & Co

In Dom maak je kennis met ‘De’ Charel; bijzondere artiest die zichzelf en alles daaromheen best geweldig vindt. Een podiumbeest in hart en zelfs nieren. Dat het vorige keer misging zit hem dwars en daarover komt hij nu vertellen en vertonen. Daarover heeft hij geschreven, gerijmd, geknutseld en gedacht. De Charel neemt op bijzondere wijze het publiek mee in zijn denk- en leefwereld waarin banaliteiten argument worden en ook omgekeerd. Dom is eigenzinnig interactief clownesk vertellend circustheater met rolbanen, blaaspijpen, een haai en ook walvis maar bovenal één boodschap: ‘Dat hij niet dom is, dat is hij nie; de Charel is genie!’.

Idee en spel: CHAREL LIEVENS Coaching: LINE VAN WASSENHOVEN

7

maandag 24.09.18 3de kleuter tent Hulstplein Tielt / 10u00 en 13u30 60 min. / max. 125 ll.


IK ZIT HIER!

Compagnie Gorilla

Een wakkere woordarme woorstelling woor de wallerkleinsten. Klimmen, klauteren, lopen en hinkelen Zwaaien, werpen, trekken en duwen, Roepen, dansen, zingen. Tellen, meten, vergelijken. Springen, glunderen, juichen. Over grote en kleine dingen. Over scherpe kantjes en veilige plekken. Over mooi en lelijk. Over dik en dun. Over zien en niet zien. Over “ik ben verstopt achter het gordijn en jij moet mij zoeken” Over zoeken dus en veel vinden. Over loslaten en toch niet vallen. Of wel vallen. En pijn doen. Kortom: een associatieve beleving en beweging met een humoristische saus.

© Rudi Schuerewegen

Van: WILLEM VERHEYDEN Spel: JONA DEN AANTREKKER, JOKKE VANDERLINDEN, DAVE NAUWELAERTS 8

donderdag 8.11.18 instapklas, 1ste, 2de en 3de kleuter Europahal / 10u00 en 13u30 45 min. / max. 75 ll.


STIP

4HOOG

Plots is ze daar, het meisje. Plots is hij daar, een stippel, een spikkel, een STIP! STIP geeft, het meisje krijgt. Maar het meisje wil meer en meer. Dus STIP geeft en geeft, tot...STIP stopt met geven. Oei? Wat nu? STIP gaat over niet altijd krijgen wat je wil, over meer krijgen dan je wenst. Een non verbale, muzikale, poëtische voorstelling over vriendschap, groeien, geven en nemen.

© 4HOOG

donderdag 28.03.19 1ste, 2de en 3de kleuter Schouwburg / 13u30 60 min. / max. 150 ll.

Regie: PHILIPPE VERKINDEREN, FRANS VAN DER AA Spel: LOES CARRETTE, STAN VANGHELUWE, LAURENS VAN BOUWELEN 9


Š Compagnie Frieda

TATTARRATTAT!

Compagnie Frieda & Theater FroeFroe

Kijk! Daar staat een tuig! Groot! Zwart! Degelijk! En zie ginder! Daar komt iets aangerold! Klein! Wit! Gammel! Hoor toch! Daar wordt gekweeld! Ze botsen! Een schermutseling? Een rendez-vous? Maar kijk nu toch eens aan!

In Tattarrattat! komen die dingen elkaar tegen. Een plank ontmoet een driehoek. Een uitroepteken botst tegen een blok marmer. Abstract gaat in duel met zichzelf, of redetwist met Concreet. Er wordt samen- of tegengewerkt, geduwd, getrokken, onderhandeld en gekopieerd. Tattarrattat! is een levend beeldend werk dat door zowel volwassenen als kinderen geĂŻnterpreteerd en gelezen kan worden. Een festijn van herkenning. Een feestelijke ontdekking van het verschil.

Van en met: TINA HEYLEN, EVA BINON, PATRICK VERVUEREN, EPHRAIM CIELEN 10

donderdag 23.05.19 1ste, 2de en 3de kleuter Schouwburg / 10u00 en 13u30 50 min. / max. 200 ll.


overzicht lager 1ste leerjaar DOM

p. 15

EUROPAHAL

DE ROOFKES

p. 16

13u30

SCHOUWBURG

ALEX IN VUILBAKLAND

p. 19

DO 28.03.19

13u30

SCHOUWBURG

STIP

p. 20

DI 21.05.19

10u00 13u30

SCHOUWBURG

DE TUIN VAN DE WALVIS

p. 21

DOM

p. 15

MA 24.09.18

10u00 13u30

TENT HULSTPLEIN TIELT

DI 13.11.18

10u00 13u30

DO 14.02.19

Charel & Co

Tal en Thee

Villanella & Maria Clara Villa-Lobos

4HOOG

Beeldsmederij DE MAAN

2de leerjaar MA 24.09.18

10u00 13u30

TENT HULSTPLEIN TIELT

DI 13.11.18

10u00 13u30

EUROPAHAL

DE ROOFKES

p. 16

DO 14.02.19

13u30

SCHOUWBURG

ALEX IN VUILBAKLAND

p. 19

DO 28.03.19

13u30

SCHOUWBURG

STIP

p. 20

DI 21.05.19

10u00 13u30

SCHOUWBURG

DE TUIN VAN DE WALVIS

p. 21

Charel & Co

Tal en Thee

Villanella & Maria Clara Villa-Lobos

4HOOG

Beeldsmederij DE MAAN

11


overzicht lager 3de leerjaar DOM

p. 15

EUROPAHAL

DE ROOFKES

p. 16

13u30

SCHOUWBURG

ALEX IN VUILBAKLAND

p. 19

10u00 13u30

SCHOUWBURG

DE TUIN VAN DE WALVIS

p. 21

DOM

p. 15

MA 24.09.18

10u00 13u30

TENT HULSTPLEIN TIELT

DI 13.11.18

10u00 13u30

DO 14.02.19 DI 21.05.19

Charel & Co

Tal en Thee

Villanella & Maria Clara Villa-Lobos

Beeldsmederij DE MAAN

4de leerjaar MA 24.09.18

10u00 13u30

TENT HULSTPLEIN TIELT

DI 13.11.18

10u00 13u30

EUROPAHAL

DE ROOFKES

p. 16

DI 12.02.19

10u00 13u30

SCHOUWBURG

DE WERELD

p. 18

DO 14.02.19

13u30

SCHOUWBURG

ALEX IN VUILBAKLAND

p. 19

DI 21.05.19

10u00 13u30

SCHOUWBURG

DE TUIN VAN DE WALVIS

p. 21

Charel & Co

Tal en Thee

Theater Stap

Villanella & Maria Clara Villa-Lobos

Beeldsmederij DE MAAN

12


overzicht lager 5de leerjaar DO 06.12.18

10u00 13u30

THEATER MALPERTUIS

DI 12.02.19

10u00 13u30

SCHOUWBURG

GEEF MIJN HAND TERUG

p. 17

DE WERELD

p. 18

GEEF MIJN HAND TERUG

p. 17

DE WERELD

p. 18

BRONKS

Theater Stap

6de leerjaar DO 06.12.18

10u00 13u30

THEATER MALPERTUIS

DI 12.02.19

10u00 13u30

SCHOUWBURG

BRONKS

Theater Stap

13


© Charel Lievens

DOM

Charel & Co

In Dom maak je kennis met ‘De’ Charel; bijzondere artiest die zichzelf en alles daaromheen best geweldig vindt. Een podiumbeest in hart en zelfs nieren. Dat het vorige keer misging zit hem dwars en daarover komt hij nu vertellen en vertonen. Daarover heeft hij geschreven, gerijmd, geknutseld en gedacht. De Charel neemt op bijzondere wijze het publiek mee in zijn denk- en leefwereld waarin banaliteiten argument worden en ook omgekeerd. Dom is eigenzinnig interactief clownesk vertellend circustheater met rolbanen, blaaspijpen, een haai en ook walvis maar bovenal één boodschap: ‘Dat hij niet dom is, dat is hij nie; de Charel is genie!’.

Idee en spel: CHAREL LIEVENS Coaching: LINE VAN WASSENHOVEN 14

maandag 24.09.18 1ste, 2de, 3de en 4de lager tent Hulstplein Tielt / 10u00 en 13u30 60 min. / max. 125 ll.


DE ROOFKES Tal en Thee

Een woest muzikaal sprookje voor al wie (g)een broer heeft. De Roofkes is een zinderend broeierig verhaal over twee broertjes, een grote schervenhoop en bange moeders. De weerbarstige broers zijn hongerig naar grote verhalen, maar wat betekent het om op te groeien in een wereld die beheerst wordt door de stemmen van bange moeders? En hoe gevaarlijk is de wereld eigenlijk? De Roofkes is een ode aan het veerkrachtige, vrije en spelende kind dat recht heeft op een eigen universum: woest en groots. Met steun van de Vlaamse Overheid

© Jeroen Ceulebroeck

Concept en spel: MAARTEN VAN AERSCHOT, REINEKE VAN HOOREWEGHE Muziek: PETER VERHELST Animatie: JEROEN CEULEBROUCK Video: ISAAC GOZIN Soundscape: EVELEIN DOCKX Poppen: EVELIEN MEERSSCHAUT 15

dinsdag 13.11.18 1ste, 2de, 3de en 4de lager Europahal / 10u00 en 13u30 55 min. / max. 110 ll.


GEEF MIJN HAND TERUG

Geef mijn hand terug is een voorstelling over een ongeneeslijke ziekte, het lot, de kwetsbaarheid van de dingen, de reacties van onhandige omstaanders en alle tragische en komische situaties die daaruit voortvloeien. Een gesprek tussen twee vrienden. Zonder taboes en vol humor.

BRONKS

Er kan altijd iets op je hoofd vallen, maar je kan niet altijd een helm opzetten. Of wel? Enkele jaren geleden kreeg Jan De Brabander, vormgever en scenograaf bij o.a. BRONKS, te horen dat hij een ziekte heeft. Een ziekte met als enige zekerheid dat het alleen maar erger wordt. Hoe erg? Hoe snel? Dat weet niemand. Jan vertelde zijn verhaal aan Joris Van den Brande, die er een universele theatertekst uit destilleerde. Joris Hessels en Joris Van den Brande brengen dit kwetsbare verhaal op sublieme wijze. “Hessels en Van den Brande trekken zonder meligheid de kaart van de ontroering.” – Het Nieuwsblad

© FKPH

donderdag 6.12.18 5de en 6de lager Theater Malpertuis / 10u00 en 13u30 60 min. / max. 80 ll.

Tekst: JORIS VAN DEN BRANDE Van: JAN DE BRABANDER, JORIS VAN DEN BRANDE Spel: JORIS VAN DEN BRANDE, JORIS HESSELS Coach: TOM DUPONT

16


DE WERELD Theater Stap

© Stef Stessel

Een man staat op van een bank in een park en trekt eropuit. Het is het begin van een merkwaardige tocht, een reis op leven en dood, waarin bijzondere mensen samenkomen. Er is de kleine man die bijna niemand opmerkt en de ober met excellente koffie, er is het meisje Haja dat van ver komt en haar sombere oom. Er is ook de plastic zak in de wind, diepzeedieren, en een zon waar iedereen van heinde en ver naar komt kijken. En er is een gebeurtenis die zo ongelooflijk is dat ze zelfs voor wie erbij was onwerkelijk lijkt.

In 2015 maakte Theater Stap De Bank, het verhaal van een gesloten man in een verstild leven. Vanop een bank in het park kijkt hij naar de wereld, ziet hij hoe alles leeft en voorbijgaat. De voorstelling werd enthousiast onthaald door pers en publiek en werd geselecteerd voor Het Theaterfestival. Met De Wereld schreef Paul Verrept een vervolg op De Bank (2015). Luc Nuyens en Frank Dierens gaan opnieuw aan de slag met de Stapspelers. In De Wereld is dezelfde man er nog, alsof er niets veranderd is. Tot hij beslist te vertrekken. Een verhaal van ontmoetingen, van mensen die al snel niet meer zonder elkaar kunnen.

Een voorstelling van: LUC NUYENS, FRANK DIERENS

dinsdag 12.02.19 4de, 5de en 6de lager Schouwburg / 10u00 en 13u30 65 min. / max. 250 ll.

Tekst: PAUL VERREPT Spel: GUY DIRKEN, ANN DOCKX, JAN GORIS, DAAN HUTTEN, HAZINA KENIS, LUC LOOTS, JELLE PALMAERTS, LEEN TEUNKENS, ANKE VERWAEST, GITTE WENS Muziek: STEVEN DE BRUYN, TSUBASA HORI 17


© Charlotte Sampermans

ALEX IN VUILBAKLAND

Villanella & Maria Clara Villa-Lobos

Alex is een meisje dat graag een echte hond wil. Omdat haar ouders een levend huisdier niet zien zitten, bedelven ze haar onder de namaakdieren ofte knuffels. Op een kwaaie dag gooit Alex die allemaal in de vuilbak. En zoals Alice een wit konijn achternagaat en via zijn konijnenhol in Wonderland arriveert, zo gaat Alex achter haar knuffels aan en komt ze terecht in Vuilbakland. Alice en Alex maken allebei een reis van de werkelijkheid naar een fantasiewereld en terug. Choreografe Maria Clara Villa-Lobos liet zich inspireren door de magische wereld van Lewis Carrolls ‘Alice in Wonderland’. Ze zocht een originele en ludieke manier om onze wegwerpmaatschappij in vraag te stellen. Alex in Vuilbakland wil kinderen warm maken voor milieukwesties en ecologie door afval een transformerend, creatief potentieel toe te dichten.

Tekst en regie: MARIA CLARA VILLA-LOBOS In samenwerking met: CLÉMENT THIRION, CLARA HENRY, GASPARD HERBLOT, ANTOINE PEDROS Muziek: MAX VANDERVORST, GASPARD HERBLOT 18

donderdag 14.02.19 1ste, 2de, 3de en 4de lager Schouwburg / 13u30 80 min. / max. 250 ll.


STIP

4HOOG

Plots is ze daar, het meisje. Plots is hij daar, een stippel, een spikkel, een STIP! STIP geeft, het meisje krijgt. Maar het meisje wil meer en meer. Dus STIP geeft en geeft, tot...STIP stopt met geven. Oei? Wat nu? STIP gaat over niet altijd krijgen wat je wil, over meer krijgen dan je wenst. Een non verbale, muzikale, poëtische voorstelling over vriendschap, groeien, geven en nemen.

© 4HOOG

donderdag 28.03.19 1ste en 2de lager Schouwburg / 13u30 60 min. / max. 150 ll.

Regie: PHILIPPE VERKINDEREN, FRANS VAN DER AA Spel: LOES CARRETTE, STAN VANGHELUWE, LAURENS VAN BOUWELEN

19


Een prachtvertelling - bekroond met de Zilveren Griffel 2016 - van meesterpointillist Toon Tellegen, over een walvis die een tuin op zijn rug wil. Tot het zover is.

DE TUIN VAN DE WALVIS Beeldsmederij DE MAAN

Beste Sprinkhaan, Ik wil iets bestellen. Ik wil graag een bank op mijn rug. Voor bezoek, om op te zitten, met een leuning. Maar eigenlijk wil ik een tuin, met een bank. Een fontein heb ik al. Ik kan niet goed naar je toe komen. Kun jij alles hier bezorgen? Ik woon midden in de oceaan. De Walvis Als de sprinkhaan op een dag een briefje ontvangt waarin de walvis hem vraagt om een tuin, verzamelt hij alles wat hij daarvoor nodig heeft. Hij laadt het in een boot en gaat op weg. Maar … waarom alsmaar meer en groter willen? Leidt dat tot bevrediging? Tot het grote geluk? In deze allegorische vertelling wordt ons consumptiegedrag op een minzame manier onder de loep genomen. Beeldsmederij DE MAAN brengt opnieuw een hedendaagse, relevante vertelling, dit keer opnieuw vermomd als dierenverhaal. Bovendien probeert DE MAAN om de zoveel tijd uit te komen met een klassieker. Of één in wording. Hield u van Pjotr en de Wolfski? Dan is dit zeker iets voor u! U kan opnieuw genieten van een totaalspektakel waarin audio, live figurenspel en beeldend theater van meester poppenspeler Paul Contryn mekaar afwisselen ...

© Diego Franssens

Concept, regie, tekstbewerking tot luisterspel, stemregie: STEF DE PAEPE Naar TOON TELLEGEN (Querido) Spel en figuren: PAUL CONTRYN Vertelstemmen: TOM VAN DYCK, STEF DE PAEPE, e.a. Vorm: STEF DE PAEPE, PAUL CONTRYN, STÉPHANE VLOEBERGH 20

dinsdag 21.05.19 1ste, 2de, 3de en 4de lager Schouwburg / 10u00 en 13u30 max. 200 ll.


film


film JEF (een samensmelting van Jekino, Lessen in het donker en Het Jeugdfilmfestival) is het aanspreekpunt in Vlaanderen voor iedereen die professioneel te maken heeft met jeugd, film en nieuwe media, zowel in de klas als in de vrije tijd. Basisscholen uit Tielt kunnen op aanvraag en afhankelijk van beschikbaarheid van de schouwburgzaal in het voorjaar 2019 een filmvoorstelling reserveren. Een film kan wel pas vertoond worden vanaf een minimum van 100 leerlingen. Om enigszins wegwijs te geraken uit het volledige filmaanbod van JEF (te raadplegen op jeugdfilm.be) bieden wij deze selectie aan van interessante filmvoorstellingen per doelgroep.

overzicht

KLEUTER

1STE + 2DE GRAAD

3DE GRAAD

RITA EN KROKODIL Siri Melchior

2018 / 3+ / 38 MIN.

RINTJE Ben Tesseur/Steven de Beul

2016 / 3+ / 50 MIN.

MOLLY MONSTER Ted Sieger

2018 / 4+ / 72 MIN.

JULIUS IN WINTERLAND Jacob Ley

2016 / 6+ / 75 MIN.

MEESTERSPION Pieter van Rijn

2016 / 6+ / 77 MIN.

ZOOKS Kristoff Leue, Dimitri Leue

2018 / 6+ / 90 MIN.

ROSIE EN MOUSSA Dorothée van den Berghe

2018 / 7+ / 92 MIN.

L’ÉTRANGER Kenneth Michiels

2016 / 10+ / 52 MIN.

LIYANA Aaron & Amando Kopp

2017 / 10+ / 76 MIN.

LE VOYAGE DE FANNY Lola Doillon

2016 / 10+ / 96 MIN.

22


film - kleuter RITA EN KROKODIL Siri Melchior

Rita is een vastberaden kleuter met een altijd hongerig vriendje, Krokodil. Krokodil woont in de badkuip, maar zeer waarschijnlijk bestaat hij enkel in de fantasie van Rita. Het zou eigenlijk best kunnen dat Rita en Krokodil niet veel verder komen dan de tuin van oma of onder het vloerkleed in haar kamer. Maar Rita’s fantasie brengt hen echter overal waar ze maar willen. Met Krokodil in de buurt, is er altijd wat te beleven.

Animatie 2018 / 38 min. 3+

RINTJE Ben Tesseur/Steven de Beul Herontdek de uitzinnige avonturen van de aandoenlijke puppy Rintje op groot doek. De puppy Rintje ontdekt de wereld net zoals de kleinste kinderen dat doen. Daarom is hij zo herkenbaar en aandoenlijk. Rintje houdt van avonturen en is soms ondeugend. Hij gaat voor de eerste keer naar school, viert zijn verjaardag, heeft een losse tand, gaat logeren bij grootmoeder en krijgt zijn eerste spuitje voorgeschoteld. Gebaseerd op de illustraties van de gelauwerde tekenaar Sieb Posthuma. Bekend van Ketnet, met de stemmen van Jelle en Clara Cleymans, Jonas Geirnaert, Sien Eggers, Barbara Sarafian, Ivan Pecnik en Ini Massez.

Animatie 2016 / 50 min. 3+

23


film - kleuter MOLLY MONSTER Ted Sieger

Molly Monster wil er dolgraag bij zijn wanneer haar nieuwe zusje uit het ei kruipt dat mama heeft gelegd. Dat gebeurt ver weg achter de Wilde Heuvels, op het Eiereiland, waar kleine monsters ter wereld komen. Maar hoe kan ze haar beste vriend Edison aan het verstand brengen dat hij niet jaloers hoeft te zijn? Bezorgd reist Molly haar ouders achterna. Zo begint een avontuurlijke tocht doorheen een kleurrijke wereld: Monsterland. Animatie 2018 / 72 min. 4+

24


film - 1ste + 2de graad JULIUS IN WINTERLAND Jacob Ley Julius woont in het weeshuis. Elk jaar kijkt hij uit naar Kerstmis, want dan komt de kerstman op bezoek. Maar wanneer de grote jongens beweren dat de kerstman eigenlijk de vermomde schooldirecteur is, verliest Julius zijn geloof in alles wat met Kerstmis te maken heeft. Tot er iets vreemds gebeurt: via een magische doos komt Julius in Winterland terecht. Daar ontdekt hij dat de kerstman is verdwenen. Met hulp van Herman, het marsepeinen varken, vertrekt Julius op tocht. Kan hij de kerstman vinden voor de grote dag is aangebroken? Een prachtige winterfilm met een heleboel sneeuw en een mondvol marsepein.

Animatie 2016 / 75 min. 6+

MEESTERSPION Pieter van Rijn

Een echte spion in de kelder, dat maak je niet iedere dag mee. En deze spion heeft veertig jaar geslapen en wil nu eindelijk zijn tegenstander ontmaskeren. Het overkomt Tim wanneer zijn ouders een hotel aan zee openen. De vervelende verhuizing verandert in een spannend en komisch avontuur met valse snorren, echte pistolen, een Dafje met raketaandrijving en zelfs een beetje romantiek. Tim wil hier nooit meer weg! 2016 / 77 min. 6+

25


film - 1ste + 2de graad ZOOKS Kristoff Leue, Dimitri Leue Het meisje Robin leeft in een wereld waar de natuur taboe is. Planten zijn vies, vlinders gevaarlijk en het woud is strikt verboden terrein. Op een dag verdwijnt Robins moeder tijdens een missie in het woud. Tegen beter weten in gaat Robin op zoek naar antwoorden. Zo ontmoet ze Wolf, een ‘wilde jongen’. Samen met enkele onverwachte bondgenoten komen ze terecht in een groot avontuur, om zo de schoonheid en de kracht van de natuur opnieuw te ontdekken. Animatie 2018 / 90 min. 6+

ZOOks is een productie van Potemkino, in coproductie met SANCTA, VRT/Ketnet en The Fridge.

ROSIE EN MOUSSA

Dorothée van den Berghe

Rosie verhuist met haar moeder naar een appartement aan de andere kant van Brussel. Ze leert er een heleboel mensen kennen: de gekke meneer Tak, de excentrieke mevrouw Hemelrijk en vooral Moussa, die in het appartement boven haar woont. Hij neemt Rosie op sleeptouw door de hele buurt. Ze klauteren zelfs helemaal tot op het dak van het appartementsgebouw. En ze gaan samen op zoek naar Rosie’s papa, die al een tijdje niet meer thuis kwam ... 2018 / 92 min. 7+

Een productie van Caviar, in co-productie met Ketnet en Climax Films.

26


film - 3de graad L’ÉTRANGER Kenneth Michiels De pas geïmmigreerde Senegalese Moussa is de voetbalcoach van een team van kansarme Brusselse jongeren, maar slaagt hij erin om eindelijk resultaat te behalen? In de ‘arme sikkel’ rond Brussel leeft één op de drie kinderen onder de armoedegrens. Deze jongeren kunnen terecht bij BX Brussel, het sociaal-sportief project van Vincent Kompany. L’étranger volgt de pas geïmmigreerde Senegalese voetbalcoach Moussa en zijn team een voetbalseizoen lang, op en naast het veld. Het coachen is niet gemakkelijk voor Moussa: de jongeren hebben de stempel ‘onhandelbaar’ gekregen, ze hebben moeilijke thuissituaties en ze hebben vaak geen discipline of motivatie. Verliezen met 0-8 of meer is niet

uitzonderlijk. Slaagt Moussa erin om de groep samen te houden en resultaten te behalen? Of nemen de problemen de bovenhand? Docu / 2016 / 10+ / 52 min. Frans en Nederlands gesproken, Engels ondertiteld

LIYANA Aaron & Amando Kopp

Een groepje weeskinderen uit Swaziland bedenkt een verhaal: ze fantaseren hoe de dappere Liyana op een tocht vertrekt om haar ontvoerde tweelingbroertjes te bevrijden. De jonge vertellers bedenken voor hun heldin een pad vol gevaren en betovering en putten hun inspiratie voor deze ontroerende documentaire uit hun eigen leven: hun duistere herinneringen en hun vrolijkste dromen.

Animatie / 2017 10+ / 76 min. Engels gesproken, Nederlands ondertiteld

27


film - 3de graad LE VOYAGE DE FANNY Lola Doillon

In 1943 worden de 13-jarige Fanny en haar jongere zusjes opgejaagd doorheen Frankrijk en ItaliĂŤ, op de vlucht voor de oorlog. Net wanneer ze rust hebben gevonden bij een Italiaans pleeggezin, klopt het nazisme ook daar aan de deur. Plots staat Fanny er alleen voor. Ze neemt een groep kinderen op sleeptouw en samen proberen ze, ondanks fysieke en politieke obstakels, veilig de Zwitserse grens te bereiken. Het wordt een heroĂŻsche tocht.

2016 / 10+ / 96 min. Frans gesproken, Nederlands ondertiteld

28


Jeugdboekenmaand familievoorstellingen


Jeugdboekenmaand De Vlaamse jeugdboekenmaand 2019 van Iedereen Leest gaat door van 1 tot en met 31 maart 2019 en heeft als centraal thema Vriendschap. Cultuurcentrum Gildhof en de bibliotheek van Tielt slaan opnieuw de handen in elkaar en organiseren naar jaarlijkse gewoonte de gesmaakte auteurslezingen voor kinderen van de 3de kleuterklas tot en met het 6de leerjaar basisonderwijs. Ook voor deze editie werken leerlingen van een Tieltse basisschool samen met studenten van de hogeschool VIVES een wervelend muzisch spektakel uit. Het definitieve programma van deze Vlaamse jeugdboekenmaand wordt pas bekendgemaakt begin 2019.

familievoorstellingen HULSTPLEIN

CIRCUS

DOM

OC AARSELE

THEATER

SPROKKELSPROOKJES

15u00

THEATER MALPERTUIS

THEATER

DE KONING ZONDER SCHOENEN

ZO 17.02.19

SCHOUWBURG

THEATER

NELLIE & CEZAR

ZO 03.03.19

SCHOUWBURG

FILM

FAMILIEFILMFESTIVAL OSKAR

ZO 19.05.19

SCHOUWBURG

MUZIEK

BEESTIG GEESTIG

ZO 23.09.18

15u00 en 17u00

ZO 07.10.18

15u00

ZO 25.11.18

15u00

15u00

17u00

Charel & Co

Kip van Troje

4HOOG

Theater Banann

Koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid Tielt

30


praktisch Inlichtingen

Te verkrijgen op het secretariaat van het Cultuurcentrum Gildhof Tijdelijk tot eind juni 2018 Vanaf juli 2018 Ieperstraat 42-46 Sint-Michielstraat 9 8700 Tielt 8700 Tielt T 051 42 82 20 www.ccgildhof.be

Openingsuren secretariaat

Dagelijks van maandag tot en met vrijdag van 9u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 17u00. Donderdag open tot 18u00.

Wegwijs N327

N37

WINGENE

RUISELEDE/E40

EUROPAHAL Bru s gge

BIBLIOTHEEK

at tra

HUIS MULLE DE TERSCHUEREN

MARKt

kortrijk

t

raa

t els

i ich

t-M

PITTEM ROESELARE KOrtrijik

hulstplein

straat

Sin

CC GILDHOF

N37

N35

DEINZE

THEATER MALPERTUIS

aat

r nst

tio

Sta

N399

MEULEBEKe

aat

str

-Jan

Sint

N327

wAKKEn

31


CULTUURCENTRUM GILDHOF

T 051 42 82 20 reservatiedienst.gildhof@tielt.be www.ccgildhof.be

Profile for Cultuurcentrum Gildhof

Ccg18 schoolbrochure kleuter lager def  

Ccg18 schoolbrochure kleuter lager def  

Advertisement