Page 1

cultúrlann uí chanáin SCOIL SAMHRAIDH CHOLMCILLE

COLM CILLE SUMMER SCHOOL 01-09 MEITHEAMH ~ 01-09 JUNE 2014


FÁILTE WELCOME A chairde,

A chairde,

Ba mhór againn sibh a bheith linn ag Scoil Samhraidh Cholmcille 2014. Tá lúcháir orainn clár imeachtaí na bliana seo a chur os bhur gcomhair, clár é atá dubh le taibheoirí agus le himeachtaí den chéad scoth.

We invite you to join us for our annual Colm Cille Summer School. We are delighted to announce our schedule for 2014, and we hope youll agree that we have managed to secure a superlative and fascinating line up of artists and performers.

Tá stádas bainte amach ag Scoil Samhraidh Cholmcille anois mar sár-imeacht cultúrtha sa Chathair agus táthar ag dúil le freastal mór ar na himeachtaí arís i mbliana. Le linn na seachtaine, beidh filí, scríbhneoirí agus ceoltóirí móra le rá cruinnithe le chéile fá choinne sraith comh-imeachtaí ina ndéanfar plé agus iniúchadh ar théamaí a bhaineann le Colmcille - áit, deoraíocht, aisdúichiú. Ba mhaith linn buíochas ó chroí a ghabháil lenár maoinitheoirí agus lenár n-urraitheoirí as a dtacaíocht chun an Scoil Samhraidh seo a chur ar fáil gach bliain.

The Colm Cille Summer School is now established as a quality cultural event in the city, and widespread interest is expected again in this year’s programme. The week-long programme brings together inspirational poets, writers and musicians in a series of collaborative events exploring themes associated with Colm Cille – place, exile, repatriation. We would like to sincerely thank our funders and sponsors for their support every year in helping to bring the summer school. We look forward to seeing you. Come along – participate – enjoy!

Tchifidh muid ansin sibh. Tagaigí - bígí páirteach bainigí sult as! Eibhlín Ní Dhochartaigh Oifigeach Forbartha na hEalaíona

Eibhlín Ní Dhochartaigh Arts Development Officer


DÉ DOMHNAIGH 01 MEITHEAMH ~ SUN 01 JUN 2014

DÉ CÉADAOIN 04 MEITHEAMH ~ WED 04 JUNE 2014

SEISIÚN TEAGHLAIGH

CIORCÁL COMHRÁ

FAMILY SESSION

CONVERSATION CIRCLE

Cultúrlann Uí Chanáin | 10:30AM - 12PM | Saor Deis eile d’fhoghlaimeoirí Gaeilge s’acu a chleachtadh in atmaisféar sóisialta agus neamhfhoirmiúil. An opportunity for learners to practice their spoken Irish in an informal social setting.

An Croí | 3PM | Saor (free) Glac leat d’uirlis ceoil agus bí ag seinm le ceoltóirí óga ó ranganna ceoil s’againn agus le haíonna eile. Bring your instrument and join in with the young musicians from our music classes and other guests.

DÉARDAOIN 05 MEITHEAMH ~ THU 05 JUNE 2014

SEISIÚN AM LÓIN LUNCHTIME SESSION

02-03 MEITHEAMH ~ MON-TUE 02-03 JUNE 2014

DÚSHLÁN AN FHÁINNE THE FÁINNE CHALLENGE Cultúrlann Uí Chanáin | 10:30AM - 12PM | Saor

Bialann | 12:30PM - 2PM | Saor (free)

Seans eile duit Fáinne Óir, Fáinne Airgid nó suaitheantas Chúpla Focal a bhaint amach.

Níos mó ceol beo agus fuaimiúil ag am lóin le ceoltóirí áitiúla. Is seisiún oscailte é seo - glac leat d’uirlis ceoil agus bain triail as biachlár úr s’againne.

Another opportunity to acquire a gold or silver Fáinne, or a Cúpla Focal badge.

More live and acoustic music over lunch with local musicians. This is an open session - bring along your instrument and enjoy our new lunchtime menu.


DÉARDAOIN 05 MEITHEAMH ~ THU 05 JUNE 2014

DÉ hAOINE 06 MEITHEAMH ~ FRI 06 JUNE 2014

TRÁTH NA gCEIST

SEOLADH NA BIALAINNE

POP QUIZ

RESTUARANT LAUNCH NIGHT

Bialann | 9PM | Saor (free)

Bialann | 8PM | Saor (free)

Tagann Coláiste an Phobail, clár oideachais na Cultúrlainne, chuig deireadh bliana eile ranganna. Beidh Gabriel Rosenstock, file, scríbhneoir, aistritheoir linn chun fáinní a bhronnadh orthu siúd ar éirigh leo sa scéim. Ina dhiaidh sin, beidh tráth na gceist dátheangach ar siúl agus Cara Park mar Bhean a’ tí air.

Tá lúcháir orainn ár mbialann nua athchóirithe ina bhfuil biachlár spreagúil nua faoi théama Gaelach a chur i láthair. Tá An Bhialann ar na tarraingtí is mó i gCultúrlann Uí Chanáin agus tá muid an-bhródúil raon níos leithne de bhia atá úr déanta a ofráil anois lenár mbiachlár dátheangach nua.

Our Irish language education programme, Coláiste an Phobail, rounds off another year of classes. Irish poet, writer and translator Gabriel Rosenstock presents a new round of fáinnes, followed by a bi-lingual pop quiz hosted by Cara Park.

DÉ hAOINE 06 MEITHEAMH ~ FRI 06 JUNE 2014

SEISIÚN AM LÓIN LUNCHTIME SESSION Bialann | 12:30PM - 2PM | Saor (free) Seisiún cheol traidisiúnta atá oscailte, beo agus fuaimiúil. An open traditional music session, live and acoustic.

We are delighted to be presenting our newly revamped restaurant with an exciting new Irish-themed menu. An Bialann is one of the biggest attractions at Cultúrlann Uí Chanáin, and we are proud to now offer a wider range of home-baked and home-cooked foods with our new bilingual menu. On this launch night, we invite people to taste our range of Irish dishes and enjoy some live Irish music.


DÉ SATHAIRN 07 & DÉ DOMHNAIGH 08 MEITHEAMH ~ SATURDAY 07 & SUNDAY 08 JUNE 2014

DIANCHURSAÍ GAEILGE INTENSIVE LANGUAGE COURSES

An Croí | 11AM - 4PM (Saturday) 11AM - 1PM (Sunday) | £20 Is dóigh iontach iad dianchúrsaí Gaeilge le do chuid Gaeilge a fhorbairt. I mbliana tá ceithre leibhéal:

Intensive Irish courses are a fantastic way to develop your Irish across two days. This year we have four classes:

Glanfhoghlaimeoirí: Fearghal Mag Uiginn Bunleibhéal: Padraigín Ní Mhaoláin Meánleibhéal: Niall Comer Ardleibhéal: Malachy O’Neill

Complete Beginners: Fearghal Mag Uiginn Beginners: Pádraigín Ní Mhaoláin Intermediate: Niall Comer Advanced: Malachy Ó Neill

DÉ SATHAIRN 07 MEITHEAMH ~ SAT 07 JUNE 2014

DÉ SATHAIRN 07 MEITHEAMH ~ SAT 07 JUNE 2014

SEISIÚN AM LÓIN

Béile Réamh-Cheolchoirm

LUNCHTIME SESSION

PRE-CONCERT MEAL

Bialann | 12:30PM - 2PM | Saor (free)

Bialann | 6PM - 7:30PM

Bain sult as ceol traidisiúnta den scoth, beo agus fuaimiúil ag am-lóin. Tá fáilte roimh cheoltóirí.

Deis chun ár mbiachlár tráthnóna nua a bhlaiseadh – 2 chúrsa ar £12. Moltar d’aon duine a bhfuil spéis acu chun áirithint a dhéanamh roimh ré.

Enjoy top-class traditional music, live and acoustic, at lunchtime. Open to all musicians.

An opportunity to taste our new evening menu - 2 courses for £10. Anyone interested is advised to pre-book.


DÉ SATHAIRN 07 MEITHEAMH ~ SAT 07 JUNE 2014

AN CEOLCHOIRM MHÓR: JULIE FOWLIS THE BIG CONCERT: JULIE FOWLIS

An Croí | 8PM | £15.00 (33% discount for dianchursaí attendees) Ní nach ionadh, agus Disney Pixar ag cuartú glór foirfe, údarach le bheith ar an scannán “Brave” a bhain gradaim Oscar, Golden Globe agus BAFTA, mórscannán atá lonnaithe i ngarbhchríocha na hAlban, gur thug a gcuardach iad chuig seod comhaimseartha Oileáin an Iarthair – Julie Fowlis. Rugadh agus tógadh ar Uist Thuaidh sna hInnse Gall í, tá Julie Fowlis ina curadh ceoil agus cultúir Gaelaigh le linn ghairmréime aonair a seasann breis agus deich mbliana agus trí albam fíor-choiteanta. I mbliana scaoilfear ceathrú halbam Julie a bhfuil daoine ag dréim go mór leis, ‘Gach Sgeul’ – ofráil aibí d’amhráin Gaelacha atá roghnaithe go cúramach ina bhfuil cóirithe mothálacha agus méithe ó shlua sárcheoltóirí ó Alba agus Éireann. Ceolfaidh Julie a céad gig i nDoire, b’fhéidir an t-aon gig in Éirinn i mbliana. Ná caill é!

It is little wonder that when Disney Pixar were searching for the perfect, authentic singing voice to feature in the Oscar, Golden Globe and BAFTA winning ‘Brave’, their worldwide hit animated film set in the ancient highlands of Scotland, their research led them to one of the Western Isles’ true contemporary treasures - Julie Fowlis. Brought up on North Uist in Scotland’s Outer Hebrides, Fowlis has been a proud standard bearer for Gaelic music and culture over the course of a solo career which has spanned over ten years and three highly acclaimed studio albums. This year sees the release of Julie’s much anticipated fourth studio album, ‘Gach sgeul’ - a mature offering of carefully selected Gaelic songs, with sensitive and lush arrangements from a host of brilliant musicians from Scotland and Ireland. Julie will perform her first headline gig in Derry city in what may be her only Irish date this year. Don’t miss out!

Cathal O’Neill, Ciaran Hanna & Conor Murphy Tig Seaimpín Amhránaíochta Uile-Éireann Cathal O’Neill ó líne fhada d’amhránaithe traidisiúnta, agus mórchuid a stóir ag teacht óna sheanmháthair Sarah Anne O’Neill agus a deartháir Geordie Hanna. Beidh Ciaran Hanna (consairtín/feadóg) agus Conor Murphy (giotár) ar an stáitse leis.

All-Ireland singing champion Cathal O’Neill comes from a long lineage of traditional traditional singers, with much of his repetoire being sourced from grandmother Sarah Anne O’Neill and her brother Geordie Hanna. He will be joined on-stage by Ciaran Hanna (concertina/whistle) and Conor Murphy (guitar).


DÉ DOMHNAIGH 08 MEITHEAMH ~ SUN 08 JUNE 2014

DÉ DOMHNAIGH 08 MEITHEAMH ~ SUN 08 JUNE 2014

Siúlóid Fuaime

CEARDLANN ‘SASQUATCH’

SOUND WALK

SASQUATCH WORKSHOP The Glassworks | 1PM | Saor (free)

Citywide | 11AM | Saor (free) Turas siúlóide a bhfuil mar phríomhchuspóir aige bheith ag éisteacht leis an chomhshaol . Beidh muid “ag glanadh ár gcluasa” – ag oscailt ár gcluasa agus ár n-intinní go hiomlán le hullmhúchán a dhéanamh do na ceardlanna Haiku agus Sasquatch san iarnóin. A walking excursion wherein the main purpose is listening to the environment. We will “clean our ears” - opening our ears and minds fully in preparation for the afternoon Haiku and Sasquatch workshops. Departing from Cultúrlann Uí Chanáin.

Is píosa uathúil de cheolamharclannaíocht trialach é ‘Sasquatch’ a cheanglaíonn le chéile na buanna iontacha atá ag an fhile Gabriel Rosenstock agus ag an cheoltóirchumadóir Eugene Skeef. Is léiriúchán úrnua é ina bhfuil ceol beo seiftithe, amhránaíocht agus an glór labhartha, damhsa agus sraitheoga scannáin. Sa cheardlann seo, beidh na rannpháirtithe ag díriú ar radhairc ó ‘Sasquatch’ trí seiftiú agus ceol cruthaitheach a dhéanamh. ‘Sasquatch’ is a unique piece of experimental music theatre bringing together the the extraordinary talents of poet Gabriel Rosenstock and musician-composer Eugene Skeef in a brand new multi-lingual production featuring live improvised music, singing & spoken voice, dance and film sequences. In this workshop, participants will work on scenes from ‘Sasquatch’ through improvisation and creative music-making.

DÉ DOMHNAIGH 08 MEITHEAMH ~ SUN 08 JUNE 2014

MUSIC AT MAGEE DÉ DOMHNAIGH 08 MEITHEAMH ~ SUN 08 JUNE 2014

CEARDLANN ‘HAIKU’ HAIKU WRITING WORKSHOP Cultúrlann Uí Chanáin | 1PM | £3.00 Cuirtear fáilte roimh filí agus filí dréimreacha chun páirt a ghlacadh i gceardlann ar scríbhneoireacht-Haiku faoi stiúir Gabriel Rosenstock. Níl aon taithí roimhe seo de dhíth - ach suim sa scríbhneoireacht. Poets and aspiring poets are invited to take part in a bilingual haiku-writing workshop led by Gabriel Rosenstock. No previous experience is required - just an interest in writing.

An Croí | 7PM | £8.00 Soláthróidh mic léinn atá ag baint céim amach ón Chlár BMus ag Ollscoil Uladh meascán eicléictiúil de léirithe ceoil lena n-áirítear seánraí éagsúla. Graduating students from the University of Ulster BMus Programme will deliver an eclectic mix of musical performances across multiple genres.


DÉ LUAIN 09 MEITHEAMH ~ MON 09 JUNE 2014

SLÍ CHOLMCILLE THE WAY OF COLM CILLE

Guildhall | 6PM | Saor (free) Anuraidh, don chéad uair i níos mó ná ceithre chéad bliain ceiliúradh traidisiún ársa meánaoiseach oilithreachta a bhaineann le Naomh Cholmcille i nDoire. I mbliana, tá sé ar intinn againn leanúint leis an traidisiún nua athbheoite ar lá a fhéile, 9ú Meitheamh.

Last year, an ancient medieval pilgrimage tradition relating to Saint Colmcille was celebrated in Derry for the first time in more than four hundred years. This year, it is intended to continue this newly revived tradition on his feast day, 9th June.

Tá súil againn go nglacfaidh an oiread daoine agus is féidir – idir mhuintir na háite agus chuairteoirí - páirt sa cheiliúradh agus go leanfaidh siad na píobairí agus na hamhránaithe ar Chosán na nOilithreach, an rian oilithreachta iarbhír ó Port na Long (ar bhruach an Fheabhail) go Séipéal Naomh Agaistín, suíomh chéad eaglais Cholmcille agus faoi dheireadh go dtí Eaglais an Túir Fhada, suíomh An Teampaill Mhóir, ardeaglais mhór mheánaoiseach Dhoire, an áit a thug ainm do bhruach thiar Dhoire- turas gairid, taitneamhach agus suimiúil.

We hope as many as possible - locals and visitors - will participate in this celebration and follow the pipers and singers on Cosán na nOilithreach, the actual pilgrimage trail from Port na Long (on the bank of the Foyle) to the site of Dubh- Reigleas - the medieval cathedral of Derry - a short but fascinating journey.

Cruinneoidh an slua ag Port na Long (ar chúl Halla na Cathrach) agus rachaidh suas Cosán na nOilithreach (Magazine Street) le fuaim amhránaíochta agus piobairí agus meirgí in airde. Beidh ceol agus sleachta ó thaibheoirí áitiúla ar an bhealach.

The group will assemble at Port na Lang (behind Guildhall) and proceed up Cosán na nOilithreach (Magazine Street) to the sound of singing and piping with the banners held high. The group will progress to First Derry Presbyterian Church, St. Augustine’s Church on the walls, and finish the journey at St. Columba’s Church, the Long Tower. Music and readings will be provided along the way from local performers.


DÉ SATHAIRN 21 MEITHEAMH ~ SATURDAY 21 JUNE 2014

TALLAN MHEARAÍ le Salsa Celtica MIDSUMMER MADNESS WITH SALSA CELTICA

The Glassworks | 9PM | £15.00 As part of Music City Day celebrations, world-renowned Mar chuid de cheiliúradh Lá na Cathrach Ceoil, seinnfidh sárghrúpa cáiliúil Salsa Celtica don chéad uair riamh i nDoire, supergroup Salsa Celtica will perform their first ever gig in tar éis BBQ faoin aer. Derry, preceded by an open-air barbecue. Meascann Salsa Celtica Salsa Afra Laidin agus le ceol traidisiúnta na hÉireann agus na hAlban agus is é an manglam ceoil seo a thug an banna agus a gceol ar turas iontach, ó hallaí sráidbhailte na hAlban go féilte ceoil ar fud na cruinne.

Salsa Celtica’s synthesis of Afro Latin Salsa with Scottish and Irish traditional music has taken the band and its music on a remarkable journey, from the village halls of Scotland to music festivals around the globe.

Thug sintéis Salsa Afrai-Laidineach Salsa Celtica le ceol traidisiúnta na hAlban agus na hÉireann an grúpa agus a cheol ar thuras suntasach, ó hallaí tuaithe na hAlban go dtí féilte ceoil timpeall an domhain.

A potent blend of virtuosity and energy, Salsa Celtica is a respected force on the world music circuit. They are sure to leave a lasting impression with their genre-hopping festival set.

Ina chumasc cumhachtach rímháistreachta agus fuinnimh, tá an-mheas ag Salsa Celtica ar chuaird cheoil na cruinne. Tá sé cinnte go rachaidh siad i bhfeidhm i bhfad lena ndreas féile iléirimiúil.

Included in its eleven strong line-up is renowned Scottish piper Ross Ainslie and Irish banjo virtuoso Éamonn Coyne, who perform alongside an group of world-class musicians playing an array of world music instruments.

Borra Rósta Grianstad an tSamhraidh

Summer Solstice Hog Roast

Ceiliúradh na Gréine (b’fhéidir?) agus Muiceoil (cinnte!), air seo, an lá is faide sa bhlian. Beidh borra rósta grianstad an tsamhraidh againn chomh maith le tairiscintí speisialta dí agus miasa tionlacain taitneamhacha i gclós an Glassworks íocónaigh!

We’re celebrating Sun (maybe?), and Swine (definitely!) on this, the longest day of the year. We’ll have a summer solstice hog roast along with featured drink specials and delectable side dishes in the grounds of the iconic Glassworks.


VISITOR INFORMATION EOLAS DO CHUAIRTEOIRÍ

Northwest Busways provides services to and from Carndonagh, Moville. For more information contact: Northwest Busways on 00 35374 9382116.

Lóistín Accommodation Ticéid Tickets Tá ticéid ar fáil le ceannach ar líne ag www.culturlann-doire. ie, nó is féidir iad a chur in áirithe trí ghlaoigh ar ár n-oifig ticéid ar +44 (0)28 71 264132. Dlitear don lucht freastail Dianchúrsaí lascaine 33% ar thicéid chuig Julie Fowlis tríd an oifig ticéid. Tickets are available to purchase online at www.culturlanndoire.ie, or can be reserved by calling our box office on: +44 (0)28 71 264 132. Dianchursaí attendees are entitled to 33% discount on tickets to Julie Fowlis via the box office.

Imeachtaí Saor in Aisce Free Events

Óstáin Nearby Hotels City Hotel Queen’s Quay, Derry, BT48 7AS +44 (0)28 71 365 800 Ramada Da Vinci’s 15 Culmore Road, Derry, BT48 8JB +44 (0)28 71 279 111 Tower Hotel 17 Butcher Street, Derry, BT48 6HL +44 (0)28 71 371 000

Cláraigh do spéis sna ceardlanna agus sna himeachtaí saor in aisce trí teagmháil a dhéanamh linn ar an teileafón nó trí ríomhphoist (féach thíos).

Travelodge 22 Strand Road, Derry, BT48 7AB +44 (0)87 01 911 733

Please register your interest in our workshops and free events by contacting us by phone or email (see below).

Taisteal Travel

Derry Visitor & Convention Bureau Contact DVCB for information on a selection of NITB approved B&Bs and self-catering options. +44 (0)28 71 267 284 www.derryvisitor.com

BY TRAIN Currently there are nine return Monday to Friday train services to and from Doire, operating a 2 hourly service from 06.38am until 11.28pm, connecting Coleraine, Ballymoney, Ballymena, Antrim and Belfast.

Derry Self-Catering Apartments A range of nearby self-catering apartments are available in close proximity to Cultúrlann Uí Chanáin. +44 (0)28 71 369 704 www.derryselfcateringapartments.com

BY BUS Translink services operate on the following routes: Regional bus services operate to and from Coleraine, Limavady, Dungiven and Strabane each day. The Goldline Express services Belfast, Coleraine, Omagh, Dungannon, Dublin Airport and Dublin City each day. The City of Derry Airport Service operates between City of Derry Airport and Derry City Centre each day. For more information on Translink services visit www.translink.co.uk or call +44 28 90 666 630.

CONTACT US

Bus Éireann provides services to and from, Dublin (including Dublin Airport) Cork (including Limerick, Galway and Sligo) and Galway (including Knock Airport and Sligo). For further information contact: Bus Éireann on 00 353 74 9121309.

DÉAN TEAGMHÁIL LINN +44 (0)28 71 264 132 www.culturlann-doire.ie eolas@culturlann-doire.ie 37 Mórshráid Sheamáis, Doire, BT48 7DF 37 Great James Street, Derry, BT48 7DF

Scoil Samhraidh Cholmcille  

Colm Cille Summer School

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you