Page 7

S

L’HEREU

“Uri o Pedregà”

Oriol Gonzàlez Esclusa 30/10/1999

Roger Riera Casals 03/01/1999

1 / M’agradaria implicar-me en la societat, però sense estancarme en una sola feina 2/ La discriminació 3 / La música 4/ «La Internacional» 5/ Telecinesi 6/ Un poble acollidor, actiu i obert 7/ Va començar fa 50 anys, però si es conserva l’essència de la tradició, no passa res si s’hi introdueixen canvis

1 / M’agradaria treballar en alguna feina del camp de l’enginyeria mecànica 2/ La corrupció, el masclisme i la xenofòbia entre d’altres coses 3 / La música 4/ «L’últim tirabol» de Brams 5/ Viatjar en el temps 6/ Un molt bon poble on viuen moltes persones a qui estimo 7/ En part probablement sí, però és una tradició que crec que està bé que perduri

Èric Plana Millet 18/05/1999

1 / Fisioterapeuta o osteòpata esportiu. 2/ El masclisme i la falta de respecte 3 / El karate. Tot i que la festa és un dels meus punts dèbils. 4/ Ara mateix, «La isla del amor» 5/ Una alta capacitat de concentració implacable 6/ No mimaginaria viure en una altre lloc 7/ És quelcom antic, però hi ha d’haver harmonia entre allò tradicional i allò modern

ELS FADRINS

FM Navàs 2017  
FM Navàs 2017  
Advertisement