Page 1

2013

tallers didàctics

talleres didácticos PÚBLIC INFANTIL PÚBLICO INFANTIL


014 TRIMESTRE

Un baül de contes al costat del meu llit 19, 20, 26 o 27 de gener Talleristes: La Cullereta Taronja Cada nit, quan els xiquets dormen, els personatges dels contes prenen possessió dels somnis; però gràcies a este taller també eixiran a l’encontre dels participants a la llum del dia: dels elefants a les muntanyes màgiques, un univers d’amistats i d’il·lusions infantils.

Un baúl de cuentos

Els diners parlen! 2 o 3 de febrer Talleristes: Entralart A principis del segle XVIII van deixar d’encunyar-se les monedes valencianes, i es posà fi a una activitat que datava de molts segles. Els canvis religiosos i polítics viscuts en un territori es reflectixen en la moneda, i el cas valencià no en va ser cap excepció: si els diners sempre tenen moltes coses a contar, els participants en el taller podran conéixer-les i, també, recrearan una moneda valenciana.

al lado de mi cama 19, 20, 26 o 27 de enero

Talleristas: La Cullereta Taronja Cada noche, cuando los niños duermen, los personajes de los cuentos toman posesión de los sueños; pero gracias a este taller también saldrán al encuentro de los participantes a la luz del día: de los elefantes a las montañas mágicas, un universo de amistades y de ilusiones infantiles.

¡El dinero habla! 2 o 3 de febrero Talleristas: Entralart A principios del siglo XVIII dejaron de acuñarse las monedas valencianas, y se puso fin a una actividad que databa de muchos siglos. Los cambios religiosos y políticos vividos en un territorio se reflejan en la moneda, y el caso valenciano no fue ninguna excepción: si el dinero siempre tiene muchas cosas que contar, los participantes en el taller podrán conocerlas y, también, recrearán una moneda valenciana.


hey!

jau!

Storyboard 9 o 10 de febrer Tallerista: Alicia Puig Un storyboard és un conjunt d’il·lustracions en seqüència que han de servir de guia per a entendre una història o l’estructura d’una animació, d’una pel·lícula o d’un spot publicitari amb anterioritat a procedir a la filmació. En esta activitat els assistents podran desenrotllar la imaginació i contaran històries amb elements lúdics.

Storyboard

Arqueòlegs.

Detectius del passat 16 o 17 de febrer Tallerista: Verónica Palomares El treball dels arqueòlegs és apassionant. La recuperació d’objectes prehistòrics i històrics des de les profunditats de la terra, o del mar, té la capacitat de fascinar tot tipus de públic. En este taller els xiquets entraran en contacte amb els conceptes i els mètodes de l’arqueologia, i això amb l’objectiu de despertar-los la vocació per a esdevenir detectius de l’Egipte faraònic, de la Grècia clàssica o dels nostres ibers.

9 o 10 de febrero Tallerista: Alicia Puig Un storyboard es un conjunto de ilustraciones en secuencia que han de servir de guía para entender una historia o la estructura de una animación, de una película o de un spot publicitario con anterioridad a proceder a la filmación. En esta actividad los asistentes podrán desarrollar la imaginación y contarán historias con elementos lúdicos.

Arqueólogos.

Detectives del pasado 16 o 17 de febrero Tallerista: Verónica Palomares El trabajo de los arqueólogos es apasionante. La recuperación de objetos prehistóricos e históricos desde las profundidades de la tierra, o del mar, tiene la capacidad de fascinar a todo tipo de público. En este taller los niños entrarán en contacto con los conceptos y los métodos de la arqueología, y ello con el objetivo de despertarles la vocación para convertirse en detectives del Egipto faraónico, de la Grecia clásica o de nuestros iberos.


Els peixos de les nostres aigües

La llum del pensament

23 o 24 de febrer

9 o 10 de març

Tallerista: Cayetana Ágreda

Talleristes: La Cullereta Taronja

El peix és una part fonamental de la dieta mediterrània, però tot i amb això no sempre és fàcil distingir les diverses classes de peixos que consumim. A més no hem d’oblidar la importància de conéixer, i conservar, les espècies salvatges i endèmiques que viuen als rius i a la mar de la Comunitat Valenciana.

Sense les idees, sense els fruïts del pensament de moltes persones, la nostra espècie no hauria avançat tecnològicament, ni s’aconseguirien comoditats, ni es desenrotllaria la medicina, ni s’afirmaria ni ampliaria el catàleg dels drets humans. Les idees han mogut el món abans, durant i després de la Il·lustració del segle XVIII, i els xiquets poden conéixer-les, comprendre-les… i donar-les.

Los peces de nuestras aguas 23 o 24 de febrero Tallerista: Cayetana Ágreda El pescado es una parte fundamental de la dieta mediterránea, pero aun así no siempre es fácil distinguir las diferentes clases de peces que consumimos. Además no debemos olvidar la importancia de conocer, y conservar, las especies salvajes y endémicas que viven en los ríos y en el mar de la Comunitat Valenciana.

La luz del pensamiento 9 o 10 de marzo Talleristas: La Cullereta Taronja Sin las ideas, sin los frutos del pensamiento de muchas personas, nuestra especie no habría avanzado tecnológicamente, ni se conseguirían comodidades, ni se desarrollaría la medicina, ni se afirmaría ni ampliaría el catálogo de los derechos humanos. Las ideas han movido el mundo antes, durante y después de la Ilustración del siglo XVIII, y los niños pueden conocerlas, comprenderlas... y darlas.


024 TRIMESTRE

23 25

Astronomia,

368

Fes el teu

planetari i observacions telescòpiques

cartell de cine

23 o 24 de març

Tallerista: Alicia Puig

Talleristes: Cosmofísica L’activitat científica de la Il·lustració històrica, durant el segle XVIII, va deixar aportacions molt decisives per al futur, incloent-hi artefactes que seguixen despertant l’interés de qui els coneix. En eixe context, Jorge Juan i Gabriel Ciscar -nascuts a terres valencianes- van donar renom internacional a la ciència espanyola.

Astronomía,

planetario y observaciones telescópicas 23 o 24 de marzo Talleristas: Cosmofísica La actividad científica de la Ilustración histórica, durante el siglo XVIII, dejó aportaciones muy decisivas para el futuro, incluyendo artefactos que siguen despertando el interés de quienes los conocen. En ese contexto, Jorge Juan y Gabriel Ciscar -nacidos en tierras valencianas- dieron renombre internacional a la ciencia española.

13, 14, 20, 21, 27 o 28 d’abril El cartell de cine ha de sintetitzar el missatge d’una pel·lícula i propiciar que els públics assistisquen a la projecció. En moltes ocasions, a més, els cartells cinematogràfics han sigut vertaderes obres d’art. En este taller els xiquets crearan cartells de cine, de vegades reinterpretant-ne o reconstruïnt-ne d’antics, però servint-se sempre de la capacitat d’observació, de la sensibilitat artística i de la motivació lúdica.

Haz tu

cartel de cine 13, 14, 20, 21, 27 o 28 de abril Tallerista: Alicia Puig El cartel de cine debe sintetizar el mensaje de una película y propiciar que los públicos asistan a la proyección. En muchas ocasiones, además, los carteles cinematográficos han sido verdaderas obras de arte. En este taller los niños crearán carteles de cine, en ocasiones reinterpretando o reconstruyendo antiguos, pero valiéndose siempre de la capacidad de observación, la sensibilidad artística y la motivación lúdica.


034

TRIMESTRE ESTIU / VERANO

La meua obra d’art 4, 5, 11 o 12 de maig

El meu jardí particular

Tallerista: Javier Martínez Valls

2, 3 o 4 de juliol

Amb esta activitat es pretén desenrotllar la capacitat de comprensió de l’art contemporani per part dels xiquets. El taller, a més, te com a objectiu que cada assistent realitze un treball artístic: amb l’ajuda del bagatge aconseguit en la sessió i utilitzant la imaginació.

Talleristes: Tramant Teatre

Mi obra de arte 4, 5, 11 o 12 de mayo Tallerista: Javier Martínez Valls Con esta actividad se pretende desarrollar la capacidad de comprensión del arte contemporáneo por parte de los niños. El taller, además, tiene como objetivo que cada asistente realice un trabajo artístico: con ayuda del bagaje conseguido en la sesión y utilizando la imaginación.

Una planta, per menuda que siga, és un bon exemple de la capacitat de la Terra per a sostindre vida. I és, també, una bona mostra de que tots els habitants del planeta necessiten de la cura, i de condicions especifiques, per a la seua supervivència i desenrotllament. En este taller s’aprén a assumir responsabilitats: una planta és un preciós pretext Sessions del 2 o 3: de 3 a 6 anys. Sessió del 4: de 7 a 12 anys.

Mi jardín particular 2, 3 o 4 de julio Talleristas: Tramant Teatre Una planta, por pequeña que sea, es un buen ejemplo de la capacidad de la Tierra para sostener vida. Y es, también, una buena muestra de que todos los habitantes del planeta necesitan cuidados, y condiciones específicas, para su supervivencia y desarrollo. En este taller se aprende a asumir responsabilidades: una planta es un precioso pretexto. Sesiones del 2 o 3: de 3 a 6 años. Sesión del 4: de 7 a 12 años.


044 TRIMESTRE

Titelles de paper 9, 10 o 11 de juliol Talleristes: Tramant Teatre Papers, tisores, colors, i dibuixos, i cobraran vida unes titelles que els participants en el taller podran portar a casa. L’art de la titella, de tanta tradició en moltes cultures de la Terra, troba ací una versió adaptada a les possibilitats d’uns xiquets en les vacances de l’estiu. Sessions del 9 o 10: de 3 a 6 anys. Sessió del 11: de 7 a 12 anys.

Marionetas de papel 9, 10 u 11 de julio

Biodiversitat.

Climes i ecosistemes 19, 20, 26 o 27 d’octubre Talleristes: Cosmofísica Els climes de la Terra expliquen els diversos ecosistemes que s’han succeït en el nostre planeta al llarg del temps, i per això es dóna una íntima relació entre el clima i la diversitat d’espècies animals i vegetals. La contaminació en general, i l’alliberament massiu de gasos contaminats a l’atmosfera en particular, posa en perill la continuïtat de l’equilibri existent en el medi natural.

Biodiversidad.

Climas y ecosistemas

Talleristas: Tramant Teatre

19, 20, 26 o 27 de octubre

Papeles, tijeras, colores, y dibujos, y cobrarán vida unas marionetas que los participantes en el taller podrán llevarse a casa. El arte de la marioneta, de tanta tradición en muchas culturas de laTierra, encuentra aquí una versión adaptada a las posibilidades de unos niños en las vacaciones de verano.

Talleristas: Cosmofísica

Sesiones del 9 o 10: de 3 a 6 años. Sesión del 11: de 7 a 12 años.

Los climas de la Tierra explican los diversos ecosistemas que se han sucedido en nuestro planeta a lo largo del tiempo, y por ello se da una íntima relación entre el clima y la diversidad de especies animales y vegetales. La contaminación en general, y la liberación masiva de gases contaminantes a la atmósfera en particular, pone en peligro la continuidad del equilibrio existente en el medio natural.


Astronomia,

planetari i observacions telescòpiques 9 o 10 de novembre

Onejant banderes 16 o 17 de novembre Tallerista: Cayetana Ágreda

L’activitat científica de la Il·lustració històrica, durant el segle XVIII, va deixar aportacions molt decisives per al futur, incloent-hi artefactes que seguixen despertant l’interés de qui els coneix. En eixe context, Jorge Juan i Gabriel Ciscar -nascuts a terres valencianes- van donar renom internacional a la ciència espanyola.

Les persones acostumen a viure en societat, i les banderes acompanyen l’existència humana perquè representen, perquè simbolitzen, els municipis, les regions, les nacions, els clubs de futbol, les entitats cíviques, etc. Fetes de tela, i elaborades amb dissenys que poden datar de segles o ser molt recents, les banderes donen molta informació sobre les col·lectivitats que les onegen.

Astronomía,

Ondeando banderas

Talleristes: Cosmofísica

planetario y observaciones telescópicas 9 o 10 de noviembre Talleristas: Cosmofísica La actividad científica de la Ilustración histórica, durante el siglo XVIII, dejó aportaciones muy decisivas para el futuro, incluyendo artefactos que siguen despertando el interés de quienes los conocen. En ese contexto, Jorge Juan y Gabriel Ciscar -nacidos en tierras valencianas- dieron renombre internacional a la ciencia española.

16 o 17 de noviembre Tallerista: Cayetana Ágreda Las personas acostumbran a vivir en sociedad, y las banderas acompañan la existencia humana porque representan, porque simbolizan, los municipios, las regiones, las naciones, los clubes de fútbol, las entidades cívicas, etc. Hechas de tela, y elaboradas con diseños que pueden datar de siglos o ser muy recientes, las banderas dan mucha información sobre las colectividades que las ondean.


Arqueòlegs.

Elabora els teus propis

23 o 24 de novembre

adornaments nadalencs

Tallerista: Verónica Palomares

14 o 15 de desembre

El treball dels arqueòlegs és apassionant. La recuperació d’objectes prehistòrics i històrics des de les profunditats de la terra, o del mar, té la capacitat de fascinar tot tipus de públic. En este taller els xiquets entraran en contacte amb els conceptes i els mètodes de l’arqueologia, i això amb l’objectiu de despertar-los la vocació per a esdevenir detectius de l’Egipte faraònic, de la Grècia clàssica o dels nostres ibers.

Talleristes: Somnis

Detectius del passat

Arqueólogos.

Detectives del pasado 23 o 24 de noviembre Tallerista: Verónica Palomares El trabajo de los arqueólogos es apasionante. La recuperación de objetos prehistóricos e históricos desde las profundidades de la tierra, o del mar, tiene la capacidad de fascinar a todo tipo de público. En este taller los niños entrarán en contacto con los conceptos y los métodos de la arqueología, y ello con el objetivo de despertarles la vocación para convertirse en detectives del Egipto faraónico, de la Grecia clásica o de nuestros iberos.

La decoració de l’arbre de Nadal com a eix d’un taller ben entretingut: una activitat on l’orientació del monitor dóna pas a la capacitat creativa dels participants.

Elabora tus propios

adornos navideños 14 o 15 de diciembre Talleristas: Somnis La decoración del árbol de Navidad como eje de un taller muy entretenido: una actividad donde la orientación del monitor da paso a la capacidad creativa de los participantes.


ESPECTACLE FAMILIAR

4

Aprén a ser

un mag

12 de gener de 2014, 12 h. Talleristes: La Cullereta Taronja

La màgia per a grans i menuts, amb Ángel Blanco: la il·lusió a escena, l’humor i la sorpresa. I la possibilitat de que els visitants es convertisquen en veritables protagonistes d’uns moments, clar que sí, màgics!

Aprende a ser

un mago

12 de enero de 2014, 12 h. Talleristas: La Cullereta Taronja

La magia para grandes y pequeños, con Ángel Blanco: la ilusión a escena, el humor y la sorpresa. Y la posibilidad de que los visitantes se conviertan en verdaderos protagonistas de unos momentos, cómo no, ¡mágicos!


NORMES / NORMAS4

PÚBLIC INFANTIL:

PÚBLICO INFANTIL:

PRIMER, SEGON I QUART TRIMESTRE

PRIMER, SEGUNDO Y CUARTO TRIMESTRE

Per a xiquets i xiquetes de 6 a 12 anys. Grups limitats de 25 persones. Sense reserva prèvia. Els tallers es realitzaran els caps de setmana: dissabtes de 18.00 a 19.30h o diumenges d’11.30 a 13.00h. Accés per rigorós orde d’arribada, mitjançant números que es repartiran als xiquets el mateix dia del taller.

Para niños y niñas de 6 a 12 años. Grupos limitados de 25 personas. Sin reserva previa. Los talleres se realizarán los fines de semana: sábados de 18.00 a 19.30h o domingos de 11.30 a 13.00h. Acceso por riguroso orden de llegada, mediante números que se repartirán a los niños el mismo día del taller.

REPARTIMENT DE NÚMEROS Dissabtes A partir de les 17.30h es repartiran els 25 números corresponents als xiquets i a les xiquetes que assistiran al taller de les 18.00h.

REPARTO DE NÚMEROS Sábados A partir de las 17.30h se repartirán los 25 números correspondientes a los niños y niñas que asistirán al taller de las 18.00h.

Diumenges A les 11h es repartiran els 25 números dels xiquets i de les xiquetes que assistiran al taller de les 11.30h.

Domingos: A las 11h se repartirán los 25 números de los niños y niñas que asistirán al taller de las 11.30h.

TALLERS D’ESTIU

TALLERES DE VERANO

Els dies 2, 3, 9 o 10 de juliol, de 3 a 6 anys; els dies 4 o 11 de juliol, de 7 a 12 anys. Es realitzaran dimarts, dimecres o dijous (a elegir un dia), de 10.30 a 12.00h. Grups limitats de 25 persones. Amb reserva prèvia. Reserva per orde de sol·licitud.

Los días 2, 3, 9 o 10 de julio, de 3 a 6 años; los días 4 u 11 de julio, de 7 a 12 años. Se realizarán martes, miércoles o jueves (a elegir un día) de 10.30 a 12.00h. Grupos limitados de 25 personas. Con reserva previa. Reserva por orden de solicitud.

Informació i reserves de dilluns a divendres, de 9.30 a 14.00h, en el número 963 883 749 (Esmeralda Hernando), o per correu electrònic: didactica.muvim@dival.es Període de sol·licitud i reserva de plaça: 20 dies abans de l’inici dels tallers d’estiu.

Información y reservas de lunes a viernes, de 9.30 a 14.00h, en el número 963 883 749 (Esmeralda Hernando), o por correo electrónico: didactica.muvim@dival.es Periodo de solicitud y reserva de plaza: 20 días antes del inicio de los talleres de verano.

ESPECTACLE FAMILIAR

ESPECTÁCULO FAMILIAR

Es realitzarà en el Saló d’actes. Aforament limitat. Informació i reserves des del dia 2 de gener de 2013: els dilluns de 10 a 14h, i de dimarts a diumenge de 10 a 14h i de 16 a 20h, en el número 963 883 730.

Se realizará en el Salón de actos. Aforo limitado. Información y reservas desde el día 2 de enero de 2013: los lunes de 10 a 14h, y de martes a domingo de 10 a 14h y de 16 a 20h, en el número 963 883 730.


MuVIM Quevedo, 10 o Guillem de Castro, 8 46001 València Informació de tallers didàctics 96 388 37 49 / didactica.muvim@dival.es Autobusos EMT Línies 5, 60 i 62 (per Guillem de Castro, 8) Línies 9, 11, 27, 61, 71 (per Quevedo, 10) Metro Línia 3 (estació Xàtiva) Línies 1 i 2 (estació Plaça d’Espanya) Renfe–Adif Estació del Nord

Folleto MuVIM 2013 - Infantil  

Activitats del MuVIM 2013 per a públic infantil

Folleto MuVIM 2013 - Infantil  

Activitats del MuVIM 2013 per a públic infantil

Advertisement