Page 1

Culinaria Bonaldi

Kratki kuharski tečaj z kuharskim mojstrom Kianom De Bonaldijem

POGOJI PRIJAVE IN ODGOVORNOST ORGANIZATORJA Prijava na tečaj je mogoča zgolj na podlagi popolne in pravilno izpolnjene prijavnice do zapolnitve mest. Ob prijavi mora udeleženec vplačati znesek cene delavnice na TRR organizatorja (podatki navedeni spodaj – informacije na GSM: 040 336 148). Izpolnjeno prijavnico je potrebno ob plačilu poslati po pošti, elektronski pošti ali oddati organizatorju na dan tečaja. (podatki so navedeni spodaj). V primeru plačila 2 dni pred pričetkom tečaja, je potrebno prijavnici priložiti tudi potrdilo o plačilu.

Spodaj podpisani se prijavljam na kratki kuharski tečaj:

termin – ura in datum: _____________________ vrsta tečaja:____________________ ____________________________

cena:

Če udeleženec iz kateregakoli razloga odstopi od prijave najkasneje 14 dni pred pričetkom tečaja, je upravičen do vračila dela vplačane prijavnine v znesku 50% vrednosti tečaja. Če iz kateregakoli razloga odstopi od prijave v zadnjih 14 dneh pred pričetkom tečaja, je organizator upravičen zadržati celotno že vplačano prijavnino. Odstop od prijave mora biti podan v pisni obliki. Če je posameznik upravičen do povrnitve dela prijavnine, mu ga organizator v roku 15 dni po prejemu pisnega odstopa od prijave nakaže na TRR, ki ga mora navesti v odstopni izjavi. Če organizator iz kateregakoli razloga tečaja ne izvede, je dolžan udeležencu povrniti celoten znesek prijavnine z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva vplačila dalje. Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.

_____________________

Culinaria Bonaldi, Dejan Hojnik s.p., Ulica 8. februarja 9A, 2204 Miklavž na Dravskem polju, DŠ: 35122587, TRR: IBAN SI56 0410 7011 3701 396 (NOVA KBM d.d.), info@culinariabonaldi.si, http://www.culinariabonaldi.si

Podatki o udeležencu

ime in priimek:

naslov:

Želite dodatne infomacije o naših aktivnostih: obkrožite izbrano:

pošta:

DA telefon (GSM):

letnik rojstva:

e-mail naslov:________________________________

NE

datum:

podpis: S podpisom potrjujem, da sem seznanjen z vsebino prijavnice, da sprejemam v njej navedene pogoje in da so vsi podatki, ki sem posredoval izvajalcu, resnični.

Osebni podatki so varovani v skladu s zakonom.


OPOMBE / ŽELJE:

Prijavnica za kuharski tecaj  

Prijavnica za kuharski tecaj