Page 4

SYMBOLER OG MERKER Vi har valgt ut noen engangsprodukter som er laget av mer miljøvennlige materialer enn tradisjonell plast og som vil være mer et mer bærekraftig valg, gitt at de blir kastet på riktig måte. Forklaringene og symbolene er for å veilede deg til produkter som passer best til din serveringssituasjon og den avfallshåndteringen du legger opp til. Produktene har en kombinasjon av kjente miljømerker og egne symboler for å gi informasjon om materialegenskapene.

EU blomsten er det offisielle europeiske miljømerke. Lisens for merking tildeles produkter som oppfyller en rekke miljøkrav også til miljøpåvirkning i produktets hele livssyklus fra råvare til avfall. Anerkjent som et av de mest miljøvennlige alternativene.

Et svanemerket produkt tilfredsstiller omtrent de samme kravene som EU-blomsten, med noen små forskjeller. Anerkjent som et av de mest miljøvennlige alternativene.

Verdens største program for skogsertifisering. En non-profit og ikke-statlig organisasjon som jobber for å fremme bærekraftig skogsforvaltning. Sertifiseringen stiller særlig krav til sporbarhet.

Glass og gaffel-symbolet forteller at produktet er egnet og laget for kontakt med mat i henhold til Matkontaktforskriften.

Eget merke: Produktet er helt eller delvis fremstilt av gjenvunnet og resirkulert materiale fra husholdninger eller industriproduksjon, som for eksempel resirkulert plast.

Eget merke: Produktet er fremstilt av råmateriale som finnes i naturen og inngår i en naturlig syklus, som treverk, papir, bambus eller palmeblader.

Eget merke: Produktet er fremstilt av materialer som er biologisk nedbrytbare, kan komposteres eller nedbrytes under samme vilkår som EN-13432* (krav til nedbrytbar emballasje).

*EN-13432-sertifisert bioplast skal brytes helt ned til naturlige komponenter, ikke mikroplast. Testing for om produkter møter dette kravet foregår i kontrollerte industrielle kompostanlegg med stabile høye temperaturer og optimal oksygentilgang. Disse forholdene kan vanskelig overføres til naturen, og bioplast vil i naturen opptre som mikroplast over lengre tid før det til slutt blir helt nedbrutt. Som med all annen plast skal dermed heller ikke sertifiserte biologisk nedbrytbare plastvarianter kastes i naturen, men som restavfall.

Profile for Culina

Miljøvennlig engangs  

Miljøvennlig engangs  

Profile for culina1