Page 1

Ê      

 

  ! "#   c


ï $   ‘ Ô    ‘ c    ‘ ë      ‘ ë c      ‘ ë ë    c!‘ ë "    c!‘ " # $   cc‘ " c %   cc‘ " c c #  $&  &'   cc‘ " c ë %     cë‘ " ë ( #   cë‘ " ë c ) 

 $   c ‘

 $   c ‘

 c *$   c ‘ ë *$    $  c+‘ " $ $$     c+‘ , -   $  c ‘ + %   &$  $  c.‘ /  &  $   c‘ + ) $   c‘ + c 0 $      c‘ + ë  $  & -  ë!‘ + ë c '   ' $   ëc‘ + ë ë %    ë ‘

ë


+ " * $     ë+‘ + " c 01 $$   ë ‘ %$ $  $$  $ ë.‘ c *  $$ $   ë‘ ë *   -0   ë‘ " * $$ $$ 2  $  $ "!‘ 3  $ 4   "ë‘ + /  $$ $  " ‘ .  ( # -'  $   " ‘ . c $  Ô )  " ‘ . ë / &  $&  ( #  5  ( , ! !ë ë!c! ".‘ . " $   ( # - $  c‘ . *   ( # - $  .‘ . +    ‘ . 0   ( # - $  ‘ . . %$  ( # - $ $  +c‘ . %  ( # *  $ $ ' c!!ë ë!c! +"‘ ( #   $$ 1  ++‘ c  $ 2 1$ 6  + ‘ ë 7 8   $ $   +‘ " ( #  $$    ë‘ %$   .‘ c! 8    .!‘ c! c    .c‘ c! ë &$   .c‘ c!"    .ë‘ "


#&   .ë‘

 #   &  ' &  ( #   '    '' ' (  ' ' (   ) ''  ' '  ' &  ' &  ' (  '  ' ''  '  -   (   ' 0' ' 9c"-c.+: *        ' 971  ; ' c:  '   $    ' < = = 9 cc:       < =      &   '  971  ; ' c: '  '   ' (  '  '  ( #   ' &   '     ' ' + &    - '    '   '  -  &  '   ( #   0'  2 5   ) )      ' ' 5    ( ,  #  '  '    '  '  ' '      '  > & ' (   '   ' & 9ë!!!:  &   &  '          '    ( 9 0:   <(=   ' (   &     ' (     '  (      '   '  '  ' ( < = 2   2 '  0'   '  '   '  ' ( #  >  ' ' &  )  '     & 4 ' ' Ã&#x201D; ) '   '  '  ' '' ' '  ' ' & '& ' &  &  ' ' Ã&#x201D; )  '  ' Ã&#x201D; )   ' '-   0  ' ' ' & '  ?   '  '  >   '   '     & Ã&#x201D; ) ' '      &   0'      '   0 '  >  ' & '  & '    '  '      '   ' ' 0'  '      


'    ' ' ' (   - <  =   (   '  ' '' ' '   <  = ' (          &  '  '  '  '    ' '    '' '  '      '    '  '       '     

<(=  '  < =9 ' : '   '  &   ' &       ' &  '   '   ( #  ' (   ' '  ( #   ' ' '  (    ( '  ' &   ' '     &  &  +!  '  '  &  ( # $ ' ' &      ' &  &     ' ' ( # ' ' &  (     '    '  &  ' ' '    & '        '     &    ' '  ' '   ( '   ( #   ë!!" ë!c! 7 8 '  ' 8 ' '   '    '   '  '   8 '     ' (   '      &  $   ( 0 '     (       '  '   ' '        '   '   ' ( &    ( # ' &  ' &     '   ' 8   '  ' < ( #  = '    8  '   ' '  ' ' -   ' ( #  '  ' 7 8 ( #  '   ' (    ' '  8   ' '  '   ' (      ' &  ( # ' &   '    -0   (      '    < = ( #     '    ( #  ( $  '   ( ?   & '    ' &     '  '   ' ' &  '     ' 

+


3& ' ' 8     ' (   '    ' '   '   (     '    ' ' &  ' (  '  &   ' 8 2  '  '& '   '' ' ( #  &  ' &   (  

Ã&#x201D; %   $  ( # -'  '   $  1  '&$   $$ $   $$ 1  ) '  $   $&  $$ 1  *   $  & $   $$    $ $ 9c"-c.+: *$   $&    &  971  ; ' c: $ &  $ &   3   <  $= 9 cc: 7   <1 =   $  &   $   & 0    $$ 1 $  '1 ( # ' - $ *$   &'     + &  $ -'   &  $  ( #  $ $    $  &  $&   $ - 5 2 ( ,

 # * $$ $  '&  &   & 9ë!!!: $  $  $   &  = = = &   $$ $ = *  $ '  $$  $ 9 & ë!!!:    $$ $    $ %  -0  $ $ 1  & $ $   $$ $ *   '&  $  & 1  '1 '  '   * 1    $$ <$$ = 1  $ $$  &    2 <  = $   -$  7 

 1   '&& ( # -'  $ $   & $ )       $$    '  $ 4 $  Ã&#x201D; )  $     7 $$   $  Ã&#x201D; )   $ $ $    Ã&#x201D; ) &    $ -  7 $$       ' &       0 3  1    -$ '   '  1  -  ( # -'     $$     $$ $    % 2 -0 


*    1  <$ = *    1 &    $   1& 0 = $ = & 1 $   '   $  * $  &    $ $$ $  '&  $$ $1 < = 0   $   $$ < = *  $  $$ 1  '1 '       $ $&   &      $  * $ $&     $  $$      $$ -$$     $  $        = = $     = = 2 =  ' = *   &     $  '& & = = = &    = ( #  '     2 $   $$      $ 7 $$   ( # - $   &   $$ $$ $$   '1 $ $&    $$   $ $     $  * $$ $ $  '     & "!   '1   $&   &  ( # $ -$    $  $1 '  '     *  $ &  $  $ $  $   $  - $1    $$ 0 & ( # $    $ $$       $$ $   1&   $ $ &$ $$ 1  7  1  2  $$ $ 2 '&    ( # - $ $  ë!!"-ë!c! 7 8 1  $ $ $  $ 4 @  $ $ & ( # 7 $$    $$ $$  8 $ $ $ &  $ $ *   $$      $ *   $  $  $  * $$     $  $ $  & ( #   $  $$ $ 0 & $    $$ $  $     $     $  $  $   1  &$   %  $ * $$ '1 '   &   $ & '  $ * &  1  &  ' $$ $  &  -   & $$ -$      $&   '& $ ( # ' $  = = '  *  $  ( #  %  $   $ $$  $   $  &    *  & &     $ &    7 $$   & 7 8 $  $$ $ $ &$  $$ $ $ ' 1  $ &  $  $   .


$   7 8 $  1   $ $  $  $$    $$ 1  $ '  &$  7 $   $ ' 4 ( #   $&  &$  $$ 1 

c"ĂŻ   &      '      -@) c '&

 ĂŤ!! 

   ".  98

ĂŤ!! : *  '    &   9)?  ; ĂŤ!!.4 +.c: 3$   

  ) 

 $   $ $ 0&  &   $$  $ ' #'   cĂŤ )  $

$$ & 2 - &     0  & $ '  @) ĂŤ!!ĂŤ   $ '  $ $ #  0 &   9)?  ; ĂŤ!!.4 +. : ) 

 + A  &$ $ $ ĂŤ!!. $  

9#B  ) ĂŤ!!.4 :   =$ = A   9%1 ĂŤ!!4 ".: "ĂŤ A $ ' 9#B  ) ĂŤ!!4 cĂŤ: 1 

  $  $ $ 

& 1  $ & =3 (C=

 Ă&#x201D; ) ( ( #  $$ 

  $ 1 2   

/1  Ă&#x201D; ) ( ( #  &   %  

  $ 9(B c4 "!ĂŤ-"!+D 0E ĂŤ!!" ": ) ( #   &  '& &    %   &  &

   $$

 & &'  1  '1 ' 9  ĂŤ!! 4 c.c: 3 1  & '   $ -'    $  * =#F=   & $  Ă&#x201D; )  +-! c."    $     ĂŤ!!!!  # '&        '  % '  ) 9  ĂŤ!! 4 c.ĂŤ: ( #   &$ =ikke sĂĽ lidt= $ 1 '   $$-1 5   G $ & c! ĂŤ!! *    & $  $$ & =) 

 1   =-' = & $  '

 $ =    $    $$  

$$ &    ( #    &   $$ 


1    /8 cĂŤ  $$  2  H   )     1    & '  '& ( #  =% = &  $ 6 3    &  2  ( # -'  $ 6   ( # ĂŤ!!"-ĂŤ!c! 7 8 &  && & ==   %  8 '  ( #       ' '  $    $ $ 0    =Ă&#x201D;  = ' '     $ &  % 1 1& 0 9 B ĂŤc!" ĂŤ!c!: 0 ' ' & $  ( #  $  $  =$$' = = $$= 0  & 1 '   '1 ( #   $$ '  ' $  &     $  &  9  ĂŤ!! 4 !D (B c4 ĂŤ c: %    &   $ )  1 $  $& &$ $ & ( # 3    $  &  6 3       $        &$  $$ 1 6

"&  '  Ă&#x160;   "c&  ()      

4 u ilken rolle spiller FC Barcelona i ud iklingen af

katalansk nationalfølelse i dag? * $ '$ #   9cc4+: nationen  =  =    $ ,1      $&     $ 3    $& &  $ $  971  ; ' c4 . c" : %$ ,1   $  $ I    - =$   $$ = ' &  $    & $   $$ $ * $     $ &   '  '& 1 $   $$    )   $  

  $  '$  $$   '  FC Barcelona spiller en akti rolle i ud iklingen af den katalanske nationalfølelse
"*    c.  &   &     ( # &  1  $ $ =8 Ô  3 9I3 := c.-c..   #    c  $     9(B c4 ë! : 0  $  $     $    & '   '$   & Ô ) +-!  '1  =  = =  $$ =9@ ; 1 ë!!4 c+: *       %     $   $ $    $  $$ $$ 

   $ %  c. $ '  $   ' '   $    $$    9G c4 c:

"+Ê  %   ( # 7 8   $  $$  $ $    $  $  = 

 $ = 2 

  $$ 1 90E ë!!"4 ": 8 &   $  $  ( # -'  $  $ 

  1 2

 &   7 & 1   $ 2     $$ $  ( # - $ $ * 1     $  =  $ = 971  ; ' cD  cc:     #   + c   ë!c! '  &  $  $ $  '  $       '  7 '   & &  $  ( #   $ &    0 2 5 9  & &  ( , 1 +  :  ) 9   $ &'  c"  : / &   1 $ 

     1  $  1 $  $  $ ( # 4 $  Ô )  $ 2 =  = $$    $ $&  *  $       & & 

c!


7 $   1  '& ( # $ &$ $$ $ 0  &      $ $ %  7 8 1$ 1   &$ $$ $  $ * &    $  %   1$  $  ( #  = 

 $ = 

  $   $$ &$  &  '&&  $    $   '  $ ( # $   $$ $  $ 2 &  $$ $   7 8 $ $  1   ( #   $$ $ &  1 $  =$ =   $ ( # - $ &   $$ $ 7 &  $     & )  $      & $      $$ 

+" +"c  %   c. $   = E=    1 0 %     #$  5  $ 1      '$  '  ) '& 9 $ 51 ë!!c: º     $$     !!-   c.c+ & %  $ # '  ) '& 9@ B  ? ; 7 C ë!! 4 .ë: #  $ &    ' $  $ $$    $   & 9@ B  ? ; 7 C ë!! 4 .ë: 0    0 9$  % :  1 0 9'  % : c .     $$ ' 9G c4 c: % 1      0  $  ) 1$   %   0 % & 9@ B  ? ; 7 C ë!! 4 ë : ) ) ' &  $    $$  &  1 1 %  $ * 1  & $ ='1$  9=  =: 1= $ % & $ &  

cc


 -0 9@ B  ? ; 7 C ë!! 4 ë :  &   $$ 4 =3 0 = 9G c4 c: %  $ &  1$ $ $   9 $  5  )B $ $  $ : c!!-     $ &  1   $  $ =$ = 9 c.4 .!-.+: $  c" c.+   $&   1  *  $$ &  $ $ c ! $  0   $ $ )   -$ =$$ =   $  9@ B  ? ; 7 C ë!! 4 +!": $$ $ 1     &  0 2 $$ 9G c4 ë: *   $$   & $  1 9G c4 c": º     3 1  $  c.+     $ $ *  $  c. $$  $    

$ 

  1  8$   % 1  '    '      ) 9 $ ; 51 ë!!c4 c.: 0  1  $$   ë!!"  1    $ %  == 9    = =:   $$ ='  $ =  ' =0 $ = 9@ B  ? ; 7 C ë!! 4 ++ : 0 & %    c. $   & 1$  1    0     &   +"Ê  ( # 9 $ $ 4 =#F=:  $$  & '1  I(3( 9I  $$ : /  &  c   $$      '$ $  ' $ $1 1   $     $  $$    &    $  $ $& $  ( #   ' c'   #  1   & 1 '      '  $  ' 0  ' ' $ '     ( # ' ' 

  2 =  = $&       ( # cë


' 1  $$ $   #  $  ' #   2 % 0  8 $ 0  & $  '1     2 8  )  $    $ $    c"   $     $  &   $    $$ 8 )E   $  ( , 9=  =: 0 8 )E   c. ' ë  1 ' ' $ ' 9(B c4 " +: 3  $    ( #  ( >& #F  $  ( # -$  *         ( # $     1 # ( >& #F $  $$ '  ( #   $$ & $   &  c.ë!!! $   ' '  & $    $ 3   $ &   ( ,  = =   =$ = !!!  & c!   %     $    $     $  1$    $1 9(B c4 c"+: %         ë $  $& =( # =   =&'= 90/Ã&#x201D; ; )Ã&#x201D;% ë!!: 1 $   c 3 * $ $$ $      c."  $  &   &  &   c - '$ 7' ( $ ' 0   '$  2 ) )' 1 '  $  9= = :   '$ == 9(B c4 ë.D @ ; 1 ë!!4 c+ c. : 0 ' ' 1   $$  2      $$ $$     *      $  1&    ' $$    $ 9 c! ë!!:   c." ë!c! ' ( # &   $ $ cc   $ $    .  & &  $  9(B c: 3    $ '  ( # @ @) 0$ &  ë!     $ 

c"


Âş   *   

 ( # 2 = J H  = 9= 

 $ =: 

  $  c" c.+ 9  ĂŤ!! : )     $ $  7 8 ĂŤ!!" & $   '&  =aere end en klub=  $  &  =katalanskhed= 9 ĂŤ !+ĂŤ!c!: *  ( #  = 

 $ = $ 

  $$    1 )  $  

 1  '  1 

 $ 

Ă°"* Ă°"c# 7 ' &  $   1  $ 2 ( # ' $  *$  1     &$ '  $    $   '$   ) 1$

   1  

 '  ( #   ' 

 ( #  

 $& '    %  '  1 '   '&  &  & =$ =  *$  $ $    $ '    1   $  $ $$    ' 98 ; ) c+D ' 9cĂŤ: cĂŤ: *   1$ 

 1 ( #    $ $$ $ %   * 1  - $  1   ( #    $$ $  &'  &  8 ; )    $ & *    ( #   $ & $  ' 9cĂŤ:   $  *    $  $  ( # - $ $ *$   $&    &  971  ; ' c4 . c" : *$  $$  '  $ 1  

 $   

  971  ; ' c4 .: )  $  $$  =' =   $  2 

   & & ' &$ 971  ; '

c4 "c: 3    '   $ &  $  

c


Ă°"#  71  ; ' 9c4 c!.: $ '& 1   &  &  $   $   =  $ = #  =  $ =    = = &  9cc 2  : 71  ; ' 9c4c!.:       $ & $  $  $1  &      & $$ $  

    $

 * $ &     &'  $  971  ; ' c4 "+: *$  &  $       &   *$  '      '  $   '$  ' 971  ; ' c4 ":  &     $  & $  $ '     &   3$ & $ $  $    =$ = $  $ & & 2 = 1 = = = )   $ '1     & 1     &  '& & ikke 971  ; ' c4 +": /     $    $$    $$ $ $$ $  $& '& $  =$ =  $$  $  = - = (  $   = =    $$ $ & =   = 0  &    '& ( # ' - $ & $ &

Ă°"+Ă&#x160;  *$   $     & &   971  ; ' c4 !: $ $  &  1    =  ' = 2 $ '  I '  ' $   '  $ &   971  ; ' c ": 3 '   =' $ & =  $ &  $   $ $ 971  ' ĂŤ!!!4 ++: * $&  $ $  $ $   $  $$ & $   $  $ #  = =       $ 1 

  $    &   $ &  $$ 

c+


 $$ 1 971  ; ' ĂŤ!!!4 ++ c.+: 7 & 

 $   

 & 71  ' 9c: $& '&    $  c & $ & 1 $ &   &  1 $   $ 2   *    & &   $     * $$  $   $ $  $      & 2 &   *  $ $$         &  ' *    ' $  $   $ 971  ' ĂŤ!!!4 ++:

Ă°"Ă°,  * $ '$ #   9cc4+: nationen  =  =    $ 0 & & $$ $     $ 1 &  &     ,     &  &    $&   $   1 $ & $  $ 2 '1'  $  & &$ '  $ 9 c"4 +.: ,     9 c"4 .: , '  $  = = 9 & ĂŤ!!!4 : *  $      $    

' 9 & ĂŤ!!!4 +:

*  $  $  $$ )  $  & 9ĂŤ!!!4 c c.:      $  $$   $  $  Ekskluderende nationale diskurser $$  $ $    '1    $$ 1 -  *   $      $     3$$   $      $  $ &    $ *  $ & 

$  & 

$      ' $ &  $&      I$  '1 '  $&    1   nationalistisk diskurs4 9 & ĂŤ!!!4 +:4 =,     '   $ $$  &   =K =8   & $ '&    &K $     $$ '& & c


&  $$ 9 & ĂŤ!!!4 +:= *   $ $      $$    1   $  '1'   &      ' 4 =/ &    $     $ &  1  '1' =  9cc4c +: *  '1' $ $    '1  $   &' inkluderende nationale diskurser  1 & 9ĂŤ!!!4 c+ c : &  &      0     &

  $   0     

$   $$  

  ,    '   9

$$  :  $ '& '&  $4 =      9 cc4c +:= *  $    '1 = = &       $ ' $$ * 1   $  & ' $ &  1  $ $     

Ă°"-      1  ( #    $  &'      $ 8 ) 9c+:  $ &    1 '& ( # &$   $$ $       =' $ & = 3 ' $ & 1   $     $ 3  $&    $ 1 $  $& =)=   &  2 & $    ' - 1      $ $  1   971  ; ' c4 + : @ $$ $ $ &  $ '&    $  $  $   971  ; ' c4 + : 3    ' 9cĂŤ:   $   1  $    $  $  &  $ $ 2  ' 2 $ & $ $ $  '   $   $ &   3 $ $  &  & &  $   971  ; ' c4 . c" : )  1  $ $&  $  '&$ '    4 = ' $$   $ = c.


  $  '&   = $ =  = = '&   = = 971  ; ' c4 c"+: *           $$ &  $$ $     $     $ 0  $         $ 9# ë!!:  $  $  $   ð"./ 

  7 ' &  $ & '& $&      $ $    &    /  ' $ & '&  

 1 $$     3 '  $ & '& $ $   $     $   ' $ & *   $  '  $ &   '  '&  $$ 1 '1  *   '       8 ) 9c+: $&     $  ( #     $  &'   $  1    1     $ $ 1 & 9ë!!!: $  $   $$   , $   &' $  $  $$  &  '    '  $ &    3$$  $      $   ' $  &      $   $   $   7     $   $$  

  (

# -'  $    4 $  Ã&#x201D; )  $      1  & '& ( # '  1 $   $$  

  $$ $ 

     $  ' 9cë:   $    1 $   &$   $  $ 0 $  $ & 1 &$  $  '& $ $ & $  $$ $   $ $  $       $  $  0  $ $   4 @ $   $ &  $ 1   $ c


 ' $  7  $& 1  $$ $   & &  $  $$ 7  $&   '& $ 1  $

 &

$ $$  $  $  *   $$ $  $  7 8 1  

 $ $ &

( # 7 &  1 '&&    $ & '&      $    ( #   3 $   '& 7 8 $  '  $ $ $$  0  $ $  &

 $&  &$ 

$$ 1 

 -" -"c ! ) ' 

 ( #   $&  $$ 1  )

 1 ' $$  $  $   1     & ( #  = $$ = 7 '       ë!c!  ' $ & '  /8-  # ' $  1   $$  ' $  1 1  0 )E 

    '

   &  $  '  ) - 5 - ( ,

 # 9# :   )    & *  '   $ &  ( # - $ ' 9# c-+: ) 1$   ' &  1 $    ( #  $  '  *    $    ' 2 $  Ã&#x201D; )  $     )      ( # -'  $   & $  $  &  & * & '   $&  ( #   1$   * $&  $  &  $ 2 & $   &$ ' 9%& ë!!.4 cc": * 1$  1 &      &   &  

&     $  $ $ * $  1  $  $ &   &  &  $     $  $  $ & & &$   4 * $  &   $  & &$        c


&$   1     $    1 &$  $ & '        & 1  &       # 9  ë!c!: 1  &$      7      '& '  ( #  $$ 1 $ $  $4 $  Ã&#x201D; )  $    *  1    ( # - $ $ #   & &$   $ '  &  & 7   &  $  ( #  ' )4 5   ) ) 1 1 ' -$  &  $  5  ( ,  / &  $&   $ 9# :    %  & $         &  '    ' $  1  $ & &  $   )    0 )E 

 '&    '& '  $ 

 $  $$ 1    3   & '&   $$      & '   1  ' $  2 $   7 & '    &        4 '    ''&  1  ' $ 

-"&  0 0   &   1 $  $c &  1 $   9 $: $'   * &  '&          1 $ $    ) &   # c-+    $       1 -     0 - * & '      $$ $ '  $ 

c

7 '   $ $ &      $ 8 )E    

&' $  &  $$  $  $$ &  7   & &    1   & $     $ 

ë!


Ă&#x2018;     7 '  1 &      ' $ 4 0 $1   $  ( #  == 0 - $   $  & =0= &    $1   &   1 0  '  # 7   $   $  %  $  ( #  $    0     $  $   ' &    ĂŤ+  ' $$ #F $     '  )' 8  $ $ & Ă&#x201D; )  $  $$  1 $  = =4 ==Entorno´ er det, soa oakredser klubben ÂŤ Mere end alt andet, er klubbens ´entorno´ det, soa er udenfor klubben: Alle dea, soa snakker oa og har holdninger til denÂŤ Pressen udgør en del af denne cirkel. For aange aennesker udgør klubben et le ebrød, idet de rapporterer fra den i TV, radio og a iser.=   %  91 :    $  $    '      ( #  $ 1  $    $   $   '   $  ( # $    $ = =  '  $  &

   $ (

# $  &      $      ( #  $4 $ . 0  $&  4 =Soa tilskuere er i aeget kølige... Det er ikke soa på de engelske stadions. uer er i aere soa et operahus. Det er en fore isning.´ 3  &   >     ' '    $    & 3 '  $ & 

  $ 

  $  & &   2     $      9 $ &  :  $   2      2 $$   '      ( # $  & '  & $ =0= ' 1  $$

 -$$    Ă&#x201D;  

( # $  ' 1 1   4 ´I dag sælges Sport i hele Spanien; 40 til 50 procent af ores o erskud staaaer fra a issalg udenfor Katalonien. Vi taler ikke oa uafhængighed ± i er h erken for eller iaod«´$    & 1  ëc


 $  &     '  & $$  1  $ > $ '  ' ' $   2

  1 $

 - '    '&$ $  ( # & 

&   &  4 ´Sport fors arer Barças ´singularidad´ (unikhed). uer i Spanien er tre hold, soa ikke er sportsselskaber: FC Barcelona, Real Madrid og AtlĂŠtico Bilbao. Du ed, at det er ´dit´ hold. Du er en steaae blandt 150.000 klubaedleaaer.´)   >   $&  ( # = $' = '  $ 1 '   $ '  $   $  &  $ &   &   &     ( #  $ & $  2  $  Ă&#x201D; )4 ´SportsaĂŚssigt er a isen, Sport, iaod Real Madrid. Vi søger altid at dĂŚkke, de forhold, soa har negati

ĂŚrdi for

Real Madrid. Når de taber, er det altid noget stort. Når de inder, er der beskeden dækning. Det interesserer os ikke...´ * & = = 1 ( # $ &  '    2 & $  $  )-' 4     * 1  &  ( # $   $  3    1    &    ( # ' $  == 0 - 0 - 91 c +:   $  $$ & # I&      "+ $   $ $- - ''   $  ( # '' 9 c : ' 9   &: )   & $    1   '    L& 2 ' & /8-'1  '&    ' 7  $ &  $  $$ $    '&  1  $$ -  & *    '& &    &  0 - &    (  ( # 1 '   $  $$ 1 &  $   &$   5   $$ - & ' & $  '  $$ '   $  $ 7 $  $$  $ 1  $     '      $

ĂŤĂŤ


* $  %  9c : $&  & '       $  $ 2  ( #  '    &  &   1  $   $$ 1  %  9c :   $     4 ´Er ´aere end en klub´ forbundet til klubbens rolle i nationalpolitik?´  '     $  '    & $ $  1 4 ´Men h orfor så ´aere end en klub= &  '  $ &4 =Barcelonisaen er en stor passion«= 9%  c 4 : * 

$  & '& %  9c :  &  4 &  

  9%& ĂŤ!!.4 .+:        &      ' & &  &  7   $  = =     9   &  :            spilfilosofien   & ( # - $ $ * $$ & $  ( #        $  ) ' $     &   $  &   $    0 -  1 '&  ( #  

 $$ 4 Det er aeget s ĂŚrt for dea [de udenlandske spillere]at tilpasse sig ores

spilforståelse« Dea soa er ´de casa´ [fra klubbens talentskole], de har den i blodet.´ 3 '    0 - $  1   '&  $$   $  '  $  1    & '&  & &  $  ( #  )-' 5  '& '    - & & &   & 1 

 $ &  )-

&   '  $$  7 1   $  '& ' '      4 A        !    " !    A & 4 ´Doaaerne kan passe sig sel  De aü ud ise aeget sel kontrol, h is de ikke gi er en spiller et kort, nür han fortjener det´. * $$      '      $  $  

  

   &   $   $$

1   *  ' & ( #   2  $  )-'  $    2  

 

  $   $    1  $ $ ĂŤ"


I&  &  &  '   $ $  '    &     1  $ $   $   Ă&#x2018;   ( #     $  ==    $    '  =8 = $   = = - $     = = 2 $   1 $  $     =#F= 7 '  $$   &  = =      &    $    $  9 : ( >& #F =( >&=  ='  &  =  = = &  $    &   7   & &   $     &   $  9 '& &  .! :    &  &    ' $    '&$      1       7 '     &   $$ = =   $  -  %1 '& 3 '  &  $$ ( # -'  $$

 $  7 "! '-   & $ 

%1 '& =8 =    & $   '& '     $ & *  1 

    $ '& $   1 *  $ 

  &   4 =Dette er en klub for alle klubaedleaaer. Vi er ejerne Alles steaae ¹ ung soa gaaael - er lige Ìrdifuld. For i er alle lige.´ I&  &   & $      

    $  

  7 7    7   1 $  $ & & ( #  ' ) 2 5  %1   7   & $&   $  &  $$  1 1  $ $    $    $$ &  7 '  $   &  '  &  $  7 ' &  $  ( #  ' )4 5  MĂŤ  ) c MĂŤ  ( # ' -  $   $& '    c!MĂŤ &  $  ( # $ ' $ ĂŤ


$ 9# .: ( # $ -$ 

   '- 

=0 ( = 2 =(  & =  ' ' $   9  B !+!ĂŤĂŤ!c!:

-"+#)    N ' '   &'   971  ; ' c4 :  1&  1  $  /& &   1 $  ( , 1 * & $$ $       & $ 

  $  1   1  1 & $1   &     $ 7    ' & $  ' & A # " $   %&' ! ´ 1  . ´Jeg er personligt ligeglad,´ & 7 . ´Der er en del ind andrere, soa følger landsholdet, aen langt de fleste katalanere er fuldstændig ligeglade aed landsholdet.´ 7  : A ( )! *   ! A ´uar danskerne et hold i er ærkeri aler aed?´ A(# $ +A ´Aha! S erige, så S erige er jeres fodboldri al. u ad ille i sige, h is S erige begynder at rekruttere spillere fra Danaark til sit landshold?´ 7 1  $ &   ) *   '    2  $ A!  !"  !    A =Ja« aen der findes ikke noget sådant soa katalansk isua,= $  7 1 =u ad er Danaarks syn på Katalonien?´ 1 '  ´De fleste kender FC Barcelona, aen få kender Katalonien.´ 7 & '1 %       $ $   & )' 8  ' ' ) 7 &$ $$  &  &   &  7 1   4 =Når I ser en fodboldkaap aod fx S erige, så holder i aed Danaark, ikke?= A$!    ,- &  "A    7 & & 4 =Det danske landshold har ingen klubaedleaaer.´ A . # "    "A 1&   7 &  1   7 $   $ $4 =Caap Nou er eneste sted, i kan få lo at ære katalanere.= *  & '& $$ $ 7 &  1  &' 2  '    '   2 $      0 & 7  1 & '&  $  1 ' &  $$ $$ ' & &   ë+


   $$  & $  $    $  $ $ 1   &   2  - $  4 ( #  $$  $  $ '  $$

 $   '   &  & 

' , '  '  $$ $$       $ $&     3 $ $ 1 $$ & 1& Ă&#x2018; Âş $  ) & ' &  - $   * '  $    &     '   ' $  '      & &  '    7  '    &   $  "!  = =   %1 '& 7 '  $ 1     $1 $       =  = $ &  =  = )  = =  &  = = $ &  = = 7 1$    = = = =        $ '    7   1 4 A A / A   A & 4 ´NejÂŤnej, det er katalansk, ogsĂĽ katalansk. Det er et ord, soa hentyder til entusiasaeÂŤ energi til at opnĂĽ ting. ´Rabia´ er den bedste spanske o ersĂŚttelse´. A A A  0A7 1$  A0 A AA'   4 =K riat? Ja, det kan godt ĂŚre griat´. A A A    $ 4 ´Nej, ´rauxa´ er et katalansk ord.´ * 

$  &   1  = =    

 

 $ 01  = A / A A  AA &    4 A A / A   A )  $     '  $    $  deres   7  '  $     & -$   ( >& #F   1    $&     $1 $  $   ( # - $ 7   $$   = = 1        $ 4 A ! " #  .  #   A  &  $   4 ´Præcis!´ 7    & & 1      '  A    ! A    1$    1 4 =Kræ ende? På h ilken aåde? Kræ ende o erfor ë


holdet?=K´Men dette ser jeg soa noget generelt ¹ alle il gerne inde´        = = $     = = - ==   &   $  4 A  "   0A      '   1  & 4 ´uer stiller i os ikke tilfredse aed blot at inde. Vi ønsker ikke at inde aed held. Vi ønsker at nyde at inde.´ 7 '  $  $$ $1 $ )    $ $$ 4 ´ Derfor, nür ho edparten af spillerne er ´de casa´ [fra hjeaegnen], nyder i spillet endnu aere. Messi, den bedste spiller i erden er ´la et´ her. uan er argentiner, aen han er ´la et´ her.´ @    & & '&      &        $ '       $&  $  *    ' &  $&    2     '  ' $  $    $ 1   $  9 &   & $& :  &   $ '  )   $   & '      &      1  $&    7 '  & '&  & - $$     & & $  1 $$ $ 1

 &   $ 

$$     '  $   3 '  & '&  &     &   $      ' 1    $    $&  ( # )    1    ( #   ' ) ' 

    $&   ( #   $&  &$  $$

1  3   

 ( #  $   

&    $$ $ 7 &  ' $$   $$ - $  &  

."  % 1 &  c. $   '  #$  5 '     $ 1    '  1& 0 7     = $ = ' 0 $ &  $  0 $$ &     ĂŤ.


 $  =% = 9 & ë!!!4 ëëD G c4 ë ":      = -0 =   

."c#    N ' &     $  & $     0  = = 2 & & & $  =O&& = 2 $ 2 $   $$ $  & & 9 & ë!!!4 ëc 0E ë!!"4 . : *  & &  & $$     $$ & $$ 9 & ë!!!4 ëc: * $$ $   '  $$   $$ $ $  $$  $$ $$ 01   '&& $ 1 1&  0 1   $  1 1

 '1  '' $  $$   4 =

& $ $  $$   = 9G c4 !: * 1 1     , 2   $  % &  '  1$  &    $$    $ 4 =*   $ $$ 1  *  1 = $$ =     $ = 9 & ë!!!4 "!: 1    '1'  %  -0   9 & ë!!!4 "c: ë!!! 1 "   $$ $  $$ $  ë  1 & &  $ ".  & &  $$ * & '&  $$ $   $ 1  2  $$   $$  <  -$ =  $$   $   1   1 $   9 & ë!!!4 "! "c: * $$ $'   ' '  '    $$ - $ &   1  & 9 & ë!!!4 "": *  

 $ '  1& 0 

9 & ë!!!4 ë! ëc: 3&    $ $   %  =1 - = #$    0   %     9 & ë!!!4 "": * &  #$  %  c !  .! $  $  $     '&  & * $$ 1  '&   $$ = = &  $  1  &  ë


 '     -  3 &  #1  &  % 1 $ +ĂŤ A  $  $$ c.!  ! A & 1

   & $$     $$ -$$ $   $ 1  c. & $ $  $ $   $    9 $ ; 51 ĂŤ!!c4 c-c!D & ĂŤ!!!4 "": * $$  $$ 1      $   $$  -$   $ $  $$ 1    &   '&    ' =* $$      $ $$ 1  9G c4 !:= ."#     =) $ $$ $ $ '& $$  = 9 & ĂŤ!!!4 ĂŤ!:0  $$    $  $$ $   $ 9 & ĂŤ!!!4 ĂŤ!: * 

  $  $$ 1  1 

9cc4 c +:  $     $ $'     $   &   $     $ $     = - = 9 & ĂŤ!!!4 ĂŤĂŤD G c4 ĂŤ ": ( - 

 &  $  =$$= 9$:  '& 

)  $  - 

  $$ $ * ' 

 $  4 % 9 ) '& : % 9 '&  # :  !! c.c+  $    $   %  #  &   $  ) &        *    $  =$$= $$ $$  =$ = 9G c4 ë ": %$      !!! $ ë    1 0  1   $  &    9 : I  9c !-c.+: & $$ $    $ '    $$ P3 0 >  <  =   $ < = 9 & ë!!!4 ë! ë: %$  & 1  -$ &  ' 4 =Tal det kristne sprog, lad ære at gø!= 9G c4 ë: $   $$   % 9  $:   $ $ c. &   & ë


1  $   $$  )   -$ $$

  $   $$  *  '  

1& $  $  &   &   =$ =      $$ 9G c4 " c:   $ $ $$ $  $    $  #$ 

."+#  1 )   #$   $ '&   $$  $$  $   $   $$  $$ -$$ *  $$       $$ '1 = = / '   $ $  #$  $ $$  -  3   1    2 $   &  $$   $    $$  0  ' $  = = $  & 9 $ ; 51 ĂŤ!!c4 c: *   % 5   $  $     '1' ' %  0   &    9 & ĂŤ!!!4 "": 7  $&   '&  &    0 &  $$ $ 2  $$ 2 $$ '&      1   &  '    =$$ = '  $&  $$ 1  )  $$ $$     

     $ =%$ 1 $  $$ 

  & 9G c4 !:= 0  &   $$ $$  '   & %    &1       $ $1' =  =  $    = = 9 & ĂŤ!!!4 ĂŤ": *     $$ $$   =  = 2 =   = 9G c4 0E ĂŤ!!"4 ++: * $$  ) Ă&#x201D;&J    $ 4 =brug af sund fornuft til h er en tidÂŤ en strategi, soa indebĂŚrer høflighed, aoderation, forhandlings ilje saat ønske oa dialog frea for konflikt 90E ĂŤ!!"4 ++:= & 9ĂŤ!!!4 ĂŤ": $      & $  '  1  =   &$ &  '   &   $ & = 9 & ĂŤ!!!4 ĂŤ": *    = = - =  = 7 '  "!


 $&  = = 7 ( # -'  $  "!4 <Rauxa es una deterainación de sopetón, un pensaaiento caprichoso, algo parecido a un antojo.´ * &   4 <Rauxa´ er et ubrud, soa opstår ud af det blå, en pludselig indskydelse - et tilsyneladende uudslukkeligt beho . = * $$ = =  1      &$ $      *  $ & $ &$  &  $$   1  &$ $$

  $$  0 , 3 ; 3 * 9c : '

  '& $    @     c. '  $ $

 $ $$       &$ 3 &$

 '& 1   

3 ; * 9c : ' ' =Q  = 2 =   = $ &    &$  & 3 $$ 4 (&   '  &     1        & 0 &  

 & $  $  

  $ &  '1 1 '  $ ' '   1      3 ; * 9c 4 c+: $& '&  2 $$  -  $&     &  $ $$  $   $   c!!-   ,  &   &$    '  $  * 1  &$  1-   &  $  &  & $  $$  & 93 ; * c 4 c+c: 0  &    &   '&   &$   1   &    $&   93 ; * c 4 c+:        &         $     &  '   )   &    $    *  '  

 &  = & =    1-  & $    &   93 ; * c 4 c c :  ' $ -   $ 1      1       $ 93 ; * c 4 c! :   =$ & =   &   & $ & $  $  "c


93 ; * c 4 !: & 

   ' -$  &  

   &  $   &  & ' 93 ; * c 4 ë : /  $$ $$     & '     

   $$ $ $$  &    &$

   $  &    -  )   '&  = = $     &$    &   *  & &  $ 2   $& '& 2   

 

     $  '  

     $  # '     3 $ '    $ $  &     % 9& c! ë!c! : * &  & 1 &  $$  $  * '    4 =#  $ '& '   & '  ' K  1  $  '  9& c.cëë!!:= *  &   &  $$  2   ' )  $    $&  &   & 

$ $$ ë

   $$  2  &  '1 $   &   =& =   $$ $-  $ &  '&           1 7 &   ( # - $ $  $& '&  =  = = = $  $  $   ''& $1 $  $'  '1 $ $&   $ $& &     

."ð2  3   R$  1&   1& 0   $$   $$ $ #  $ 1$  1&    $$ 

2 $ 2   9 & ë!!!4 ".: R$  1&    ë

7 ' & &  == 2  $ - 0 &     $  

= CH = 2   $ 2   '1 8 8 Ô I&  , 


% $&     0  '    '1    1$ $ &$ 9 & ĂŤ!!!4 ĂŤĂŤ:   '1 $$ $$ $   -$ '&   % '1 &   &$    & c!!- # *  $$ $   $ ! A    $ $ & 1  &  ' &   9 c.4 : * &      $   $$ $$ & $  $ @ E  1 ' & $$ $    $$  '&  $  $$   -$ ( -  & 1  $   $&  Q    ( &  = 3  ' Q  )'=  $ & Q  =  = 1 4 =1  &  9 c.4 .c:= /&  = $$   1$ $  1K   $ & 

&  $ = $ = - 9 c.4 .+:=     -      $ $ 1  &  3 $ $   $$ $   $ $$ $$   -  &  <   & = 9 & ë!!!4 ë": *   $$ $    $   $  $ 2   $ %   '  3 $  $$   $  -0 1  c!!- $ $ &  4 =Den nye ci ilisation er industriel, central-Spanien er ikke; den aoderne ånd er analyserende, centralSpanien er ikke, det aaterielle freaskridt starter i internationalt saaarbejde, og central-Spanien, soa ligger aidt i den afrikanske natur, uden udsigt til ha et, er isoleret fra Europa.´ 9 c.4 .+: * $$ $  0& *E 7 )B @ 0  9$    :    $1  $   ( #  $  '1 ' 9(B c: *     $    $ 7 8   $ $    $$ 1&  0  $ '  '    $$   &    $$ $$ = =

""


."-/ 

   7 '   $ & '& $$ 1 '&  $  $     $  $    $$   $    $-  -    $ $ $  $  '& $$  $       &  ' 0  ' '  $   $ $ '  $

 

3 $ $   $$ & & $ $& $   $   &  $   $$   &  -  * $ $  $$    $  0  $       = =   $ &  2 =  = *  $    3 * 9c : 1 '  $    &  $1 ' '  &   *  &$ 1     '&   $  $  $  $  ( # $     0     $  & &  ' 

4" )Ê  $ ( # - $ '&  $  $ '  7 & '      $  ( # -' 4 $  Ô )  $     7 1$   '&&      $ $  Ô )  & '   ( # ' '     $  4"cÊ  Ô =3 (C= 9 $$ 1: Ô ) ( #      ë! '  Ô )     c!ë =  & $  0 =     0 $   95? ë!!ë4 +: *    $  =$= $     '1   &  =Ô = 9$ : cc 95? ë!!ë4 "c: "


( #   c 1 & $$   =0  & = Ã&#x201D;&   $  ' &  * 1 $   $  & &  ( # 95? ë!!ë4 cc: ( #      $ %       $  (  Ã&#x201D; - %  95? ë!!ë4 c: 1 cc &  ( #      * $  $&    %  & '&     $ &  '  & &   ' '& %  -0  $   '   2 ' '& #  ) *  '  &  '  '  $  1 $  $1   $  * ' &    $ 1 & =3 ) * &= $   90 ë!!4 +!: 1 $  Ã&#x201D; )  - )   $  &  4ë Ã&#x201D; ) * 1  &  # -   = = $    ' & *         ( # % ' 1 $$  1 '  ( # '    0   1 $$ 8 @ 4 =* $  &  $  $$  90 ë!!4 +:=   '&    $  * & $$

   1  

'  '  $    $ * 

 &  $   $  1 ëc  $  9c"- !: & $   $&  2  &  & 3'&   $      $ &  $ 9 & ë!!!4 ë:       ( # - $  $   $ ( #  $ - ( ,   c+ 90E ë!!"4 ": ' '& & =  = 9  :    

 1 $ -    ( 1   1& 

 $$ Ã&#x201D; ) &   $ $$   $ $   & = $ = %  &  '1   1   ( #  $  &       90E ë!!"4 ": $ & &  $ =(  Ã&#x201D; = 1   =(  5  = 2 =   =95?C ? ë!!ë4 : * $$ '$  "+


9ë!! : $ &$ =3 #F  H = 9( #  $ : $    Ã&#x201D; )  $$ $ 4 =   Ã&#x201D; )  0 #    '&  %   $$ 'K    &  Ã&#x201D; ) ( #  

    9  ë!! 4 ":=  &$ =Ã&#x201D; )=

  -$  ( #  $ *  &          &$ *   c "  ( #  '      Ã&#x201D; ) )-    $$ =8 @ =  2 = =   $  "-! 90 ë!!4 "c : 3   ( #  $       &    4 =3 '    S% T $ $$ 1$ 

    

    $  90 ë!!4 "c := 3 1 c"    -$  %  )  cc4c Ã&#x201D; ) $  &   8 @   

  4 =)1  (' E SÃ&#x201D; ) T $$ & 

    '&      90 ë!!4 "c:= ( #  1 

 1  $  Ã&#x201D;3  

 $ &  $$ $ 9  ë!! 4 ": #   & = $ 1  $  $$     1 'K   $1   '&     $ ' &    '&  '1 $     ' $ '& 90 ë!!4 "c:= * $$ $ '&     $   $$    '&   $$   90 ë!!4 "c: $ = $=   1 '             $$ $ 4 5  -$ * "! c.! 2  1 $  1 '  =(C=  

 (  Ã&#x201D; * 1 $   $   ë4! ( # *  1 ' $     $$ $ &      &    Ã&#x201D; )  c4c * $ '& $   $  $ Ã&#x201D; )   5   1 $ *     &       "


$ ( # 4 =# & '  &    1      & ( #   Ô )  9  ë!! 4 c! := * $$  $   $   $$  4 =*   '   c!!!!! $  $$  S $  &    T & ' S T I '  $   & $  S T '&     90 ë!!4 !+:=  5    $  & $  -$ $  $  D '&     $& &   $ $

    0  $ '  

 1  $  

$$  9  ë!! 4 c!+: # =Ô )= = = &  $ $ &  $ ( # -'  * &   $ =  0 =  ( #  %   $  Ô ) 1   &   ( # $    7   -0  ( #   $   $ U 0 &   $$ $  $  1  '& =  -$ = = $$ =   %  Ô ) 1  $ $   $$  ( # - $  $ $$   $$   -0 $        & $   Ô ) *    # $     -   -   ( #   $  $  '    &  ( #  $ *

 $$ $ 1$   $$ &1 

 4"/ Ê  5  ,'."c 7  '   &  $&  $   & &    ë!c! ( #  )-' 5 9# : I  &   '& $  $$ $    & & $  '&  -   - ' &   Ô )      $$ 0 7      ! $ # ' & $  ë!    ( , # '&  

  7  &   ".


'  ' $ 2 # 2  *  1 ' '&   $   & 2  $ !!    7 $ ' 2  #  2 & $ &   #F  $ &  &  '  * &$ $$  ' 1 7 $  $ '  $ #F-' 1$   $ 2     7  4 ´uer er i krÌ ende ¹ i il büde inde og se sauk fodbold,´  ' 7 1  '&    $1 %1 '& 7  $$ ' =Der er aeget lara, steaning, troaaer, horn og südan, ikke?= A "A &  ´uer er det ikke südan,´ $ ' ´Det er aeget langt fra fx de engelske kaape ¹ i BarçatilhÌngere er teaaelig kedelige, siger han nÌraest undskyldende. Efter kaapen i dag, skal du fortÌlle aig, h ad du synes. uer gür i til kaap for at se ´en opera´.´ A  "A 1  2 A  6= ´Nej, kun en troaae er tilladt. uooligans er optagede i et register, ingen radikale fans har adgang til stadion.´    1 '&  $     ' ' 1 #F -'1$ $&      '  $$   ' 2  '  7 '   , (   & $   &  *  '    $& $$

  '

 '   &   '  !> 2   $     1 )  ' ' '  $1 $&   1   3 $    #F '  =( #F= '  1  $      $  $      4 = #FU #FU #FU= )  1   $    =#F= *  ' '  $    $ 2 ´Så løb dog i hullet, Iniesta.´ ´Sikke noget aøg, Xa i.´ ´Det er andet fejlskud, Abidal! Kan du da ikke i det aindste raaae indenfor stolperne?´ *   ( # '  $ *    $$ $    $1  )  $ $  cë-  ( # '&              &$' * ' $  #F $$ '&      $ '  ' &  8 ) #F $ ( # '      8 )E $ =$=  "


*  ' &    ĂŤ!!.MĂŤ!! '& #F  &    = = 2  $ $  $ $ (' 8  0   &  =3 = 2 =  $$ = &   # 1      1 -   1       .! A  ' ( #  *   )E   &  $ 

  '   $ 8

$  = $$ =  ) 

   '1   $ 8 )E '   ' )      $    

   $ 

 $    1   '1 $K    $  &  L& '    -' $  '   ' 1  #F == 9 : ) '& & ' & 6 3  $ =I,30(/=   1 6 3    $    & $  $  &  ,$ - $ 6 * &  $     $-

 4 #F ' &  $ $     5 )   $     & & $  1& '1 '1  *    2 1& &  # $'  0 3 C> $ 1& ' 2 %   1 3 0      $  $  & 4 =8 ? -= =-1= @ $   $$ &      1  )  $    ) '&      = = 9 % :    & $ *     & 1   8  EH B  '  '&   Ă&#x201D; ) $   #F  & ' '1 $  , '  Ă&#x201D; )  8  EH  & '  1 & $    4 ´Jeg er taget til Barcelona og jeg er lykkelig.´ * $$ 1  '  1 '   & )     1  & 7 1    

 &   $$ ´Ja

arabündet bestür af det katalanske flag, aed FC Barcelonas übenskjold o enpü, ´ & ' ´Det er for at ise at Barça og Katalonien ´tiene nculo´ 2 ´har en forbindelse.´ %$1 H

  ' 5 - Ă&#x201D;1 $ 3  '&   $    & $ $$  & 1$ '& "


$  '& & &  '  & $ 2 &

 $$   

 &  &  *  $1   &$ $ $

     1   $$$    '       *  & 3 & ´fuera ¹ fuera ¹ fuera´ (´ud, ud, ud´)   $$ 7 1 '  &      $   &  2 ´det ar unød endigt, h ad spilleren gjorde´ #    & 4 ´Ya se ha cargado se ha cargado todo!´ ´Der røg det der røg det hele,´ 7 1 7  $  '&    ' $   & ´el expectåculo´-   c! #F-  cc $$  $  ' *  &   $$ ' $    $$ ' L&   Í-! )    $  1  1  5  I& #F-  )  # * &  ' &    $     &  '&  & 1$ ) '    4 ´uoreunge!´  $    1  &      $$ #F $   3  $  1       #F-   ' $   $    '  *   $$    '     $ $  $    $ $ 3 $$  ' $ #F  2 =% & 1 '=    $   &$  ' * &   5  &   $ ' $$      '  3  &       

    * $ $$  5  $ 5    ë-c $    $  $$    #F-'  7 1   $  2 ´Nå, h ad synes du så?´ 2 A  "  "A &  7  ´Ja, aen i dag ar anderledes« Det er første gang i år, at publikua reagerer sådan. Jeg rejste aig også flere gange fra sædet,´ 1 ' /&  & $&  $  ( #  5 &  $    $$

 $ $&       ( # 

  Ă&#x201D; )   $ *  $ 4 =horeunge´ ) $ 

!


1   $$ $$  $$ '$ 1 Ă&#x201D; ) $ & & $   $  7   4 ´uer er i krĂŚ ende Âą i il bĂĽde inde og se sauk fodbold´. * &  $$ &    &   '& ' ' '& $   7  $ &    $  ( #   =opera= $  =kedelige= 7 $ $  & $   $&  5$ &  '& $   '  )    &

  $  $   &   

  '& $  7  1 '  & $ &$ 2  $1  $     & &  

4"+* ) Ă&#x160;  0 $$      $$ $   '  = = $$   $$

 '    $$

$ * $$ $$       ' *    $$ $   $  =  = 9 & ë!!! G c 0E ë!!": 1 & 9ë!!!4 ë": < =   2   7   & =  =  $$ $      &$ 0  $&  & 9ë!!!4 ë":    & $  '  1  =   &$ &  '   &   $ & = 9 & ë!!!4 ë": *    = =  &  = = 7 '   $&   $$   7  ( # -'  $  "c4 ´³Rauxa´ es una deterainación de sopetón, un pensaaiento caprichoso, algo parecido a un antojo´ * &   4 ´³Rauxa´ er et ubrud, soa opstår ud af det blå, en pludselig indskydelse - et tilsyneladende uudslukkeligt beho .´ *           $$ $$ * $$ 1 '&    $  $$ $  $$

  $  * 1     ' * 

$$ =  = = =      -'  $  =   =  $    &  $    7 '  7 '  $  ( , 4 ´FC Barcelona c


tilskuerne har det problea, at de er aeget stille. En tilhĂŚnger af FC Barcelona sĂŚtter sig pĂĽ stadion, h is spillerne spiller dĂĽrligt, sĂĽ beklager han sig, h is de spiller godt, sĂĽ forbli er han stille.´ *  $&  =  $1  =  =  = $$ = =  $ &  $&  =  = = = )   &$  $    6 0 $ &   '$ $  Ă&#x201D; ) '& $ 

 '  2  &  & & &   $

 &   1  = -0 = ) &  $&  $  ( #  5 & &  $  $ & $$  &  &$   =  = *  &$ &  $   &   *  &  $$ 1U 1   $  5  7     $  4 =Det er første gang i år, at publikua reagerer sådan. Jeg rejste aig også flere gange fra sædet.´ 0 &  $$ $ -   &$ 2 $ =  =   &$  $   & &   @ -  $    $$ $$ $ = =    

 =  

 &$= 9 & ĂŤ!!!4 ĂŤ":  7 $&  4 =ubrud, soa opstĂĽr ud af det blĂĽ= 3 * 9c : $& '& $    $ &

 

  & $      - &   * &         & &    $&     $  5  0  ' 1  $    '1 4 Pü stadion har jeg füet plads ed siden af en herre sidst i 60œerne uan klapper tørt, idet hjeaaeholdet løber ind pü banen Under holdets hyane nøjes han aed at klappe de tre gange og synge de tre ´Barça´ De aindste fejltrin hos spillerne, kritiserer han flittigt...´ @  1

&  '  &  4 Jeg spørger herren ed ain side, oa det er doaaeren, folk er utilfredse aed. uan s arer aodstrÌbende ¹ ´det ar unød endigt, h ad spilleren gjorde.´ 3   & $ ' $$  &  &$4 Den disting erede herre ed ain side fatter aod, tÌnker jeg, aens stadion syder af rede og er h idplettet af iftende tørklÌder. Men han rejser sig op og rüber: ´uoreunge!´ af fuld kraft, til doaaeren. # $&    $$  $  $  &$   $  1 3 ; * 9c :  '  $ Í


 $ * $$ $$  2   $ - $$  & '1 &$  ' &  &   &  $    $       ' #   $        $  $  $  1 3 ; * 9c : $ $  &   & * $  $$ ( , *   &  $   & & 0 &  &   &  '& 1$     $  1  &       $   & &

  2 =expectĂĄculo= 7 $  

7   $  ( # -$  $   $ $ 4 Der er aeget lara, steaning, troaaer, horn« uer er det ikke sådan« Det er aeget langt fra de engelske kaape.´  $&    = =  1  $ ( , $ 4 * ' '1   * &  '    1 &     $     = =   1 $$ $ 7    7      $    = ( >& #F= $   & 4 A   "   "# 

 " !0A     4 ´Rolige! Vi h erken synger eller danser.´ %   ' & $  .!   '   1 4 ´Vi er ikke soa englÌnderne, soa synger igennea hele kaapen. Ungdoaaen, jo, nogle hujer pü Barça, aen i bifalder kun, nür de scorer.´    4 ´Vi kritiserer, nür i fortjener det.´ / )H $     4 ´Der er flere Ìldre tilskuere end unge, og det sÌtter sit prÌg pü steaningen.´ / $    &  = =   = =

 4 ´El Barcelona´ [klubben, FC Barcelona] er en ople else soa kan saaaenlignes aed den pü´El Liceo´[Barcelonas opera-hus].´ Ă&#x201D; $1 & 0      7 1  4 A # 

  . 1 #! &     A & 4 ´Ja, folk er aeget kølige. u is holdet fungerer, h is de spiller godt, er det s Ìrt for dea at ise begejstring. u is det ikke fungerer, protesterer de. Det er ikke soa pü de engelske stadions. uer kalder aan det: ´El Liceo´. Det er en forestilling.´ #           $$  $  $$ $1  * $  

 

# 7  $   ( >& #F    ( , $    $ *

 $ $ 

 $ $  "


$ ='= 1 7     ' $  $1  -   ( , 4 ´Det at ha e nogle ´hooligans´ eller aeget skøre ´forofos´ (besatte fans) er en fordel, for de skaber lyd på stadiua. Det distraherer aodstanderne.´ 0 $1  '    '  ( #  3 $  $$ & 7 1      $    $$ $   & 1& 4 =uaa« Det er auligt. For i Espanyol er der jo aeget affektion.´ 3 ( # $ &    $ $   ( #      &  $ * $ $$ ( # - =# ,= 2 = &  = 3  & 

  

  ( #  7 8 &   ( , * & 3 $$ ' $ 1  $   $  ( #     # , 9  B !+!ëë!c! # : 7 1   '     ( # $ -$   $  '-$  $    $  3  4 =Da Laporta ble klubpræsident, ar det første, han genneaførte, at for ise Boixos Nois« De udgør 500 personer. Altså et aindretal. Sådan har det ikke altid æret. I 1980¶erne, ar der ofte kaape aellea tilhængerne. I en fodboldkaap aod Espanyol ble en fakkel kastet og landede i brystet på en 18årig dreng, soa døde. Et andet af disse ekseapler er en slåskaap, soa fandt sted aellea Espanyol og FC Barcelona-fraktioner, aed dødelig udgang for en dreng på 20. Efter disse begi enheder begyndte klubberne at kontrollere forbrydere og uroaagere.´ *  &   '& $   '   &   ( #    & ' -$ 7 8 '  1 &   1     ' &    7 8     4 ´For de radikale fans er fodbolden blot en undskyldning. De er forbrydere.´ @   = =         4 ´Barça er det eneste hold i erden, soa har foraået at udrydde olden. Og for dette er Laporta ble et truet aed døden [af ´Boixos Nois´]. uan har uskadeliggjort dea.´   $  $     $  8    ( ,    & '4 =De tidligere klubpræsidenter [før Joan Laporta]har altid ´ekskluderende det ene øje´ for de radikale fans, sel oa de burde forneaae, at der blandt disse ar oldelige personer og forbrydere.´ 3 


  = $$   1 =  $ ' & 7 8  2 7 5 *   4 ´Når jeg ophører soa præsident, il jeg tilbringe seks aåneder aed ´Boixos Nois´ 98 @ !!ëë!!" # :.´ * &     1  1 $$ 8 @ !!ëë!!"  7 5 *  $& ( # $$  7 5  $ 4´La iaagen derruida, el orgullo abatido, el ³seny´ ol idado y la ³rauxa´ en danza 98 @ !!ëë!!":´. /&  $  7 5 ( # 4 ´Et ødelagt ry, en nedre et stolthed, den sunde fornuft gleat og begejstringen frit udfoldet.´ *   $$ &   $ '&  = = = = $     =3 = 2    2  ' &    ( #  7 5 $$ &  1 2 '& $  $

 

   $  =' =   & = & = $    $  &      $ *    $  1   c. 2 8 Ă&#x201D; 0   '  '  

  $  $   & &  & ' & 2 =1 ' = *$ )' 8  '&  ' '    ' ) 1  & $   $ $  7 5  ĂŤ!!! & (     1'     $       9G $ & c! ĂŤ!!D 8 @ !!ĂŤĂŤ!!": * & ' # , '&   

 '1 ' 5 

  &   $     '   1   93 B !+!ë ë!c!: * &  &  $       & $   & == = ?= 2 =   =  $ &  8 @ 7 '    ( # -' 7 '&  &   5 7 $ 4 = aspart kaldte sig sel en ³forofo´ [en besat tilhænger], og han opførte sig også sådan. uan bar altid et FC Barcelona-halstørklæde under frakken og følte sig forbundet holdet rød-blå far er« uan idste at h is stadion aister sin lara, fors inder begejstringen. Mange spillere nyder Boixos Nois ± de kan lide at folk hujer på dea. I dag er stadion aeget stille. Man ankoaaer til stadion, der synges en gang, og det er det. Boixos Nois ga glæde« aen også probleaer.´ # ,  2   &  2   2 < = 2  * 7 5 & 1 7 8 ë!!" & $ 1  $ +


    3   & 

  &   ' 2

# , &  0  &    $ 1   $1  &    &  7 $  $4 ´Laporta tÌnker aere økonoaisk, han gør det korrekte og fornuftige. uan nyder opbakning fra tils arende korrekte og fornuftige tilhÌngere, soa bifalder, at han for iser dea, soa er skøre og besatte af fodboldholdet, fra stadion. Dea, soa kaster aed effekter, dea soa protesterer og slüs.´ ,     $     8  $ '   '1  =$ $ =   *

   & "! '     !! 

 # $&  =  = $ = =  $&  =$ = & =  =  &   $ $ $  c!!- % ( -  $$    4 =1  &  = '&  $$ & =    1K   $ 

&  &  

$ = $ = - 9 c.4 .c .+:=    $    & $ -     $1 $ $  $ $   = = =  = 1         $$ $    $    $ $  $  $  &  0  ( , ´en opera´  $&   &  $$ '    '       $   $$  4 ( #  '1  =    1 =  

$$  $     $  ' 

  '1    '1   *  1  &     $$    &$ '  0  & = =    '1  , $   

$& ' &   $  '& $  $    &   &  & '& 1$    7 8  1 '   & & '    1       $ = = $$ '1 '  * 1    '1  $1   $$ $  $$ = = 7 $  $$    


=$ =   $$ $$ =  =   & $$ $   $$  1    $ $  '1   =$$ =  $ - *  $   = =  $  $  &     4 ³El Barcelona´ [klubben, FC Barcelona] er en ople else soa kan saaaenlignes aed den pü´El Luceo´[Barcelonas opera-hus].´ /&    $$ $ $  1  ( ,  &&   1       $  2 = = = = 3    $  1    & = = 4"ð#

 ) Ă&#x160;  I $  5 &     ( # -'  $  '   &      0 1  $   $   ( >& #F 1  4 =uer er doaaerne ´spaniere´- flertallet er spaniere. Og de pro okerer os aeget, fordi i er katalanere. Dette siger jeg, fordi det er sandt. Befolkningen her er anderledes. Og i kender to sprog. Nu el, galicieren og baskerne kender ogsĂĽ to, aen landet, soa udgøres af Madrid og hele dets oaegn, ønsker os ikke retfĂŚrdighed ´.        $   =$ =  =) '   = & -0  1  2 $$ 1$ $  ' *  '  $    $$ '1 ' I  $$ $ &   $ & &   

 $$ 0 ( # &  ' $  $   $$

 

 $ *  $  $&    $   9  ĂŤ!! 4 c.c: )  %  $  $     0  ' $    $   $$   -$ Ă&#x201D; )-   ĂŤ!c! & $  1    '  ĂŤ!c! 9  & cc! ĂŤ!c!: *  &  $  5 9 & $& & : &$  *       0   1 &  $  Ă&#x201D; ) *   1     $  4 ÂłNĂĽr et hold fra Madrid spiller, jeg aener ikke kun Real Madrid, aen ogsĂĽ Â etafe og AtlĂŠtico .


Madrid... aed to fejl hos både FC Barcelona og Madrid [i kaapen aod  etafe], efterfulgt af et rødt kort til FC Barcelona og intet til Real Madrid... Doaaerne er stadig partiske til fordel for Madrid. Måske ikke i ligeså høj grad soa tidligere, aen stadig æk...´ I '  1   & $   ' & ' &  ) & $  5 1  ' ( #   

 '  & '         U 0 ' $     &   &   $ ´horeunge´   *  '   1 $   1&   $$ 1$ $      &  ' Ă&#x201D; $    $$ $   $$   $   -    '  %  $  4 ´Vi har det problea, at holdenes højeste ønske er at inde o er FC Barcelona« Når Barcelona inder, når i stiger og stiger, siger doaaerne: ´Ned! Fanden tag dea!´ ´ 7 $ ' $$    = = '  $ &   =   $$ $ 7 1 $   = = '&$ &  ' ( # * & 4 =Vi har en anden sportslig filosofi her i Katalonien. Probleaet er, at i ikke får lo til at inde, og rykke freaad= ( &  $   2 '  $ -     $$ 

4"- )  * = = 1 1  $  5 &  $$  $$ 

 & 

$   -0  $$  *      &    $$  $ *   $  2 = 1  ' U= ' &        $$  $  ' 7 1    $  '& &  $ 4 ´uer ønsker i ikke blot at inde ± og særligt ikke h is det er aed held. Vi ønsker at inde aed stil.´ * "!- 7 $  =  ( # -'  $  $'  = '1 = =$  =  4 ´´El aficionado´ er seriøs. Desuden er i katalanere ± i teorien - aere seriøse end det ø rige Spaniens befolkning. Så h is holdet spiller kedeligt, il ingen koaae til kaapene« Det for entes af spillerne, at de besidder bolden 60 % af spillet. Vi ønsker på denne aåde at ære ´næsten sikre´ på at inde.´ 7 


 $& ' '&      $$ 1 2  '1  $  '&  &  $ 2  &   &  $$ 0 $1  $&     $$ ( # ' 7 1 '  '&  $ ( # ' $  $  Ă&#x201D; ) ' -$ 4 ´uer er i aere bekyarede. Vi tĂŚnker: ´Ă&#x2026;h! Vi taber, h ad aon ikke der sker os!´´ *  $ 7  =$  =   & & = $ =  & *     $     $  ) '&   == $   $& 6 3 $  ( #   $  $  0 - &      4 =Vi deler ikke spillerne op efter specifikke opga er pĂĽ banen. D s. Spillerne opdeles ikke i fors ar, aidtbane og angreb, deriaod deltager alle i at be are bolden i or besiddelse lĂŚngst aulig tid. Alle har den opga e hurtigst auligt at gen inde bolden, nĂĽr i har tabt den. Dette skaber en høj grad af hold-kohesion: Fors arsspillere, angrebsspillere og aidtbanespillere har alle saaae funktion, nĂĽr i er i besiddelse af bolden, og nĂĽr i ikke er.´ * $  & '    '1 $ $& '& 

 $ 

* '  &   &   $         $  * '  4   *  1    '   &   & $   $ & $& '&  $ &

   ' 0      

$   ( >& #F4 ´Altsü nogle gange, keder aan sig lidt.´ 7 $  $$  $$ $ $      $$ = = 2   '1  $1 * ' 1 &  '&   '      $&  $  

4". ) Ă&#x160;     & &   ( #  = ' = 2  * 1& & %  

  $$

   $$  0  $& 

  $  '&  $  )    = =  ' $ $  c"- 7 1    $  '& & 

 $  4 =Nür størstedelen af spillerne er ³de casa´ nyder i spillet endnu aere. Messi, erdens bedste spiller, er oplÌrt her. uan er argentiner, aen han er oplÌrt her.´ *     & = = =  ' = & & $    


    $$  2 =  = /     ( #  $ 8 )E '    %  $  =siden Cruyff koa til klubben, har alle spillere fra FC Barcelonas talentskole og ungdoasholdene spillet, soa førsteholdet gør i dag. Og når spillerne rykker op til førsteholdet, er de andt til denne spillestil. Udenlandske spillere har deriaod s ært ed at indarbejde denne stil.´ *  & $   ( #     &   '  &   0 & $    < =     '  &  ' ) $$       $  0 - $ ' '& $$ -$$  ' & &    $$  '& $$ -$$  ´indebærer en stor risiko. u is i tilbyder en spiller fra Andalusien at spille her, tager det haa aindst et år at opsaale hele ores boldfilosofi. Desuden er de udenlandske spillere allerede oksne, når de koaaer til klubben og oplærte i en anden spilforståelse. Vores spilforståelse ± totalfodbold« skal læres fra barnsben. Og spillerne ³de casa´ har den. En træner soa kender denne filosofi og ser en spiller aed talent har ikke noget iaod at tage spilleren til sig i en helt ung alder, fordi han ed, spilleren il spille godt.´ 7 1  0 -    $$ ' &  1& 4 ´Det er klart!´  $      $$  $$ $  $&   1 1     $   ' *   '1 &     $$ $'  =&&J= 2 &      $$ $ )    $  &  $$ '1 '  $  ,    =$$ =  '     2 = =   $$  7 $   ' $$ '  '1 ' 4 ´Det spiller ingen rolle for tilhængerne, oa spillerne er fra Katalonien eller Spanien, aen at de har tilbragt aange år her, at de føler sig integrerede. Et forhold, soa altid koaaenteres af speakere under kaapen, er antallet af spillere, soa er oplært på La Masa. Det er en stolthed for os.´ * $$   & $$  $'  $  % *      

 

 )     & $  

$$  # $  $$ 4 =Jeg er taget til Barcelona, og jeg er lykkelig´ 9 c: 0 &   $      ' $    $ $  1   $ &  +!


  9cc: $& '& 1   $  '1'   &      ' 4 =/ &    

$     $ &  1  '1' = 9 c"4 c +: ( # ' 2  $$ &   2  '  = ( #F=

Ă&#x160;c"=SĂĽdan bĂŚres FC Barcelonas unifora´.  8 )E  c-!  (C ( #  Ă&#x201D; )9  & cc! ĂŤ!c!:

4"4  Ă&#x160;  7 '      $  ( # -' 4 $  Ă&#x201D; )  $         $$ $  $$ $ 2  =  -   = =   =  '  &    7 $   & 1 4 && ( # - $ $    $$ $ 6 '  $ '&    $ $$ $$ 1 3 ; * 9c :  $ $$       &$  & %  '  $$    +c


 $$ = = = = ( # - $ $      , $$     $$ $  $     &   &$    $

 =3

 =    $ -$$   = = $$  1    $$  /  ( #      = =  &  $ I $$    '   & $  $   &   1  $$   =$ =  $$ '  7 $  $$   $    '  $ $   '1 = = 0 $  $&  =$ = == =$$= = 1=  $  $&&   $$ = = ) $'   '1      $$  $ '    $   &  $&&   $$ = =    '   $   5  -$  c.! *  &     $       & '& 1$  9   : $  & )  '     '  $    $$      ) &       *   $  $ 4 =Vi bifalder kun, når de scorer.´ 0  &   $  ) '  & '  $ * $$ -$$   $  $ 8 )E ' '  & $  $'     = = 2 =  ' =      $$  % '  &   $$ &  =&&J= 2 $ 4 % ' $ & 0     ( # $$    $$ & ( # - $ $   '1   $$ $ * $$  '&  '      

  $    $$ 1 

0  '& $   $     $ = = 1  $ 3 1    &'   '1  $$  & $   $  $$ &' * 

 +ĂŤ


  $   & $$    -$ '  = $ = $$ $ =   = * 

$$    

'        ' *  $ 1& 1$  $$ &  '  -0 &    &  '  $ %  $      1 $   ( ,   $   $$    &'   & 6  1  '  & &  $  ( # $ ' $ $ * $$ -& '  =0 ( = 9=(  & =:  ' &   '  '  $ $  '  9  B !+!ĂŤ ĂŤ!c!: 7  '    & $  9# .: 4"6   Ă&#x160; #& $'c"c ( # '    $   1   $& * $  <Ă&#x201D;   = 9= -1  =: '  -  &  ' -   $ =' = 0  9= -1 =:    1&  $$ *    '     $ 7 1  ('  $   = = '& $   '   $ & '  $   

 ( ,   $1  

     ' '   ' &    $   $ $   1  % 4 < H &  ( = 981    $$  : =Q

   & = 98  0

7 1  : =  = 9I'' : =0 >   #F= 9@ ( # 1 ':=  #F  ( 9= #F % =: =0   U =9 $$ ' U: <   & = 9@   & &  : 7 1 $     $    4 ´politiske? nej, nej.´ A)2*& AA 1      4 ´Katalonien er lidt anderledes,´ $  '

 '      $  '  * 1       $&

   $  $ 

      $   +"
 Ê     

    (#          

   4 #  (            ( !  "        #     " ( ! #  "  

 # ( Ô #   

                   "                # "   "  "   " #  

     $       4%"    "  "    ! 

     &'(($ (#  " $   Ñ 


 = $  $ $ 1 3 ; * 9c :  $  $     & = = &  &  -3   * 1 $   $    $ 1 $$ &  1 &    & $ 93 ; * c 4 c! : I  $ -$     ' * $  $$ $$  1  $  $  '  * &  $  $ 1  * $$ &$ '  &  '1 $ '   &   $ 1     = 1$ = $$    '  $ &   $  '  

$$    &  %    0 * $   ĂŤ!!" ĂŤ!c! 7 8

6"Ă&#x160;  )  7 7 '  $$   $  '   $ $  $$ '

 $  ( # - $ $ $  

$$ $ & ' $ &   1&  & =$= $ $$ &  % 971  ; ' c4 + : 3 $ $  $  $  7 8 &       ( #   $&  &$  $$ 1  ( # $  ë!!" ë!c! 7 8 1$  &   $    $ 0    ' 7 8  $ $ 1$ $$ 1&  0 9  !c!" ë!c! # c!: *  & ' $  $     &  &$  $$ 1  $  '  ' ( #  $  & =el ci isao y la catalanidad´ 9 ë !+ ë!c! # cc: & = $$= =$$' = 7 8 & $  $     ' ) $  $$ &  '    '& $ $  $   $$ $

 

 7 1$  1 &  '& 7 8 

  1  $      $ ' 2   ( #   2   $$ $  $  * &   '&& 7 8     $$ ++


$  '&$

  ( # - $ $  1  6"cĂ&#x160;  1 7  8 * ĂŤ  ĂŤ!c! $  7 8 1 $  '     $$     $  & .+!!!! 3      2 =  = 2 $ $  $  $     % 9 ĂŤ !+ĂŤ!c!D  c!+ĂŤ!! # cĂŤ: ( #  ' '  1

 & - &  8 

   &  '   '4 ´Nosotros soaos un

club que proaue e el ci isao y la deporti idad y que soaos ´aas que un club´ K uuaildeaente creeaos que soaos el club aas potente de Catalunya.´ /&  $  '4 ´Vi er en klub, soa proao erer god borgerskik og sportsånd ± og i er ´aere end en klub´« I ores egen ydayge aening er i Kataloniens aest potente klub.´ 9 ë !+ ë!c!: I  $    $  1 $  & 0   1 '   $ & =I,(3=  ( , 1   1   $   $ 4 =@ ' 1  1 = %   =  = = 

 $ = $   $      & 1 $ 8   &     $$  $ $ &          0   $ $ &  $$4 =Soaos un club que proaue e el ci isao y la catalanidad´ /&    : ´Vi er en klub, soa proao erer god borgerskik og katalanskhed= &   $ & = =   '&  =$$' = * 

 1 $  =$$' =    

    $&  $$ $   $ '   $ &  =     $&  $ =   $  7 8    ( #  $ 1 7 8 1 '    $   $ $ 7 8

  $      $    $ > 4 & ' '    %  6

+


0   $ '  c.!>    & $  $  $  * ' &    7  '1  $$ ' &  c+!>  1$  =#F= $ & 1 $ $$ 1    $ =% = c .

   & ( #   1  $$ = B= 2 = &' =  $  =  #  % = 9  ĂŤ!! 4 !: R$  $  $ 

  $$ 1 '  

$  0 $  ( #  $ '  &   $     ( #  '    $ 9* $ ; ( c 4 % ": 0 c. ( # $  &  1 $$       $ $ &    $   $$  9(B ĂŤ ĂŤ ĂŤ ": *  &    $       & ( #  $  =#F=  '4 = 5 S  &  T '   $

 ' $$ $$ K   

' &   ' = 9#F  ĂŤ!! # c": 7 8   ( #  &  =$$' =      $   $  $$   7 8   $& 1    $$ 1  & '  1 '  $   7 8 '  $   & $  $ ' * $ & 3 E  M+ ĂŤ!c!   $   3 #  %  '& 7 8  % ' ĂŤ!!" 1  $  =   =  & $  ==    $  = = 9@  ? ; 7 ĂŤ!! : %  $  ' 1   9 E ! !+ĂŤ!c! # c : *   $ $    ' 1 $  $  3   $   3 9  ! !+ ĂŤ!c!:     7 8  1 3 E $  $ & =unĂĄniae= 2 =ensteaaig=   '  ' $$  ( #  $  4 VSu reacciĂłn ha sido agresi a e intentando liaitar ai libertad de expresiĂłnÂŤ Parece que estĂĄn aĂĄs interesados en defender los intereses de partido que los de pais. Coao si la poltica fuera el coto de su casa= /&  '4 =Deres +.


[politikernes] reaktion har æret aggressi og et forsøg på at begrænse ain ytringsfrihed« Det forekoaaer aig, at de er aere interesserede i at fors are partiets interesser end landets. Man skulle tro, at ´politik´ ar deres personlige ejendoa 9  ! !+ ë!c!:.= )  & 7 8 ' $  $      $ &  $ 4 7 8  & $$  $   $    * $  '       $ &  ' $  7 8 1   '  $$ 1   $   ( #   * '$    $$  ( #  ë!c! 1 7 8 &   $   =god borgerskik og katalanskhed= =katalanskhed=  &  &  = god sportsånd= $ & $   ' $$

  $  $ 

7 '  1 $ &    8 )E - $$  1 '   &   & $$ '&& ( #  $$ $    $  &  & ' 7 1 3A,- &  3 4&A"    ´ 8  & 4 =Mas que un club´ hen iser til klubbens rolle under diktaturet, da Nou Caap ar eneste sted, det ar tilladt at udtrykke katalansk kultur og nationalitet« I dag er ´aas que un club´ ikke aere end et aærke.´ $$  $  4 ´Børn i Kina køber t-shirtsene aed spillernes na ne uden at ide, h ad ´aas que un club´  = $  $ A # ! " "   "A # A    ! A A A´Jo, ja« Af og til koaaer befolkningen til at for eksle sport og politik«´ $   8   )E  ' '&    $  ( #    ) = 

 $ = 1 ' ´et aÌrke´ 7

8    =FC Barcelona proao erer katalanskhed=  $  =aere end en klub´   $$ 1   $  %  1     7 8 $  $$ $ 7 ' 1$  &  7 8 '   $   $$ $ 7 $ $$   $   $   $ $ $$ $  %   $$    1  $$      7 8  $   +


   $   $ $ 1   $  7 8 $      $ &    $     %    $ $    $ '       

 

 $ 7 8   2   $ 2 $     *    $     $     $  7 8 $  $  $$ 1   '  ' 1  $   * $ $  & 4  $   1  $$   $ '  1   &   7 8   '&& 

$  $ &

 

$  1

   $$ $ 

6"   %  7 8   ( #  &  $$'   

$  $  '  $$ 1  =%$' =    &     $ '&  1   & '   =$ = &  $  $ =% =  1   $$ 1    ' &   $'  % 2 $$ 9 c.:   $$ &  $ $ '  $ $  =$$ = 7 8 &$ '      $$ $$

    $ $   & =$$' =

   7 8     '   $ 

 ' $$ 1&  $ '  0 1  &$ $  ' 7 8   '     %  9  !c!" ĂŤ!c!:   $$ $    8  $     & $ '  4 =Ara ĂŠs aoaent de ser ir al pasK continuarĂŠ dedicant els aillors anys de la ae a ida al pas que a estiao. ua arribat el aoaent de ser ir tots junts a Catalunya= /&  $  '4 ´Ă&#x2DC;jeblikket er nu koaaet til at tjene landetÂŤ jeg il fortsĂŚtte aed at dedikere de bedste ĂĽr af ait li til det land, jeg elsker. Ă&#x2DC;jeblikket er koaaet, h or i alle skal tjene Katalonien saaaen.´ 8  '& ' &    2 % 4 =Aquest espai irtual substituirĂ el contacte personal aab tots i cadascun dels que coincidia que +


Catalunya necessita assolir la se a plenitud nacional el aÊs a iat possible... En la construcció d un Estat propi que noaÊs aab la decisió i feraesa de tots els que ens estiaea, aquest pas podrea fer possible.´ ´Dette forua erstatter den personlige kontakt aellea alle os, soa er forenede i ønsket, at Katalonien behø er opnü sin nationale fuldbyrdelse snarest auligt I konstruktionen af en sel stÌndig stat, soa o erlader sin skÌbne til kun dea, soa elsker det, kan dette land bli e en irkelighed.´   $  $&   $ $ , '1   

$ &   $ '   =8   S $ $ T & $ '&    &= 9 & ĂŤ!!!4 +: 8   $ $ % *  $  ' $ & 4 $' 2 =Ă&#x2DC;jeblikket er nu koaaet til at tjene landet= 8 &   $  $  $ &   $&     $  1&   $$  2  & & $  7 8    %     &  '  '   4 =Katalonien behø er sin nationale fuldbyrdelse= & 7 8  =FC Barcelona proao erer katalanskhed= $     $ $ $ &  4 =( # $ $   $$ = 0 $ &   =$$ $  $$  $= $   1$   &  $$ R$  &'   $$    $ 9 & ĂŤ!!!: 7 8 1  '  %   & '1  1 ' 1 

'  $&

*     =Katalonien behø er opnü sin nationale fuldbyrdelse snarest auligt´ 9  !c!" Í!c!: 3   

'  $  $

$  $ &  - = ' $ & = 3 ' $ & $&  & $ $ $$  & $   $ 971  ; ' c4 + : )     $   &   ' $ 7 8 1$  % $$&    $$ $ 1 3 ! !+ĂŤ!c!  7 8 1$  

 & &   & Vla genteÂŤ que

necesita hacer su re olución, que es la nuestra", ´de folk, soa søger en re olution, ores re olution= 9 E ! !+ Í!c!: *  &  1& 1 $   $ 4 ´Catalunya se estå auriendo. La estån aatando los que son contrarios a que tenga !


un Estado propio, los que quieren aantener un estatus, los grupos de presión y los que tienen unos intereses deterainados. La estå aatando el conforaisao de los propios catalanes 9  Íc!+ Í!c! # c+:´* $ &  4 =Katalonien er ed at dø. Dea, soa er iaod en sel stÌndig stat, dea, soa ønsker at be are status quo, dea, soa ønsker undertrykkelse og har besteate interesser, drÌber hende. Katalanernes konforaitet drÌber hende= 8 & ' $  &   ' & 1 *   %   $ '& =konforaitet= 1 8 &1 ' $ 7 $  & 1 4 && 7 8    $$ $ 6 7 8   $   1$  1  0   % $ * $  $   $&     & $ '&    & * $$ 1     $   $ 2 & =$ = $&  $  $$ * $$ $ 1     1  = = =$ = 3     $ 8 1 16   $  $&   $ $    $$   $   '&   &  1  $ &  4 =,   $&   '   $ $$  &   K $     $$ '& & &  $$ = 9 & Í!!!4 +: *     $$   $$    971  ; ' c4 c.c: 7 8     $ $ =i konstruktionen af en sel stÌndig stat i hÌnderne pü dea, soa elsker landet 9 := %   &     $'       ' $     $ '& $ $   1$   &' 8  % $  '  '  $ $$ $    / '    $$ 1$  &'  %    & $$    9$ : $ 1 & &  1 8 $$ $  9 ': -& 8 $ $  $$      9 -& : $  $$ $    &' 8    $ $ 2    $$   $   1$ % c


 &' 3  1  8 & & 1

  $$

$ 2  $  $   $  $$   $ $ $ 0 8 &  ' &  &  ' 1$ 1 =de folk, soa søger en re olution, ores re olution´ 9  ! !+ Í!c!:  8 $$

 $     $ $   ' 

$ $    $ $ 8 1    1  ' $ & 7 $ $$   7 8     $$ $    $ $   $$  -$  $$     $   $$ &  ' @ $  $ $ 1 8   $

 $   $  1 '  

 $$ 1 *  '   1  ' $ &  $  $  $  $$ $     ' 7 8 & $   ' 1   =%   =    =$ = $$ 1$     *       $ $ $$

  $  '& ' $  $$

$  $     $ &  &$

  

$ 

 7 8 '  & $ $  $&   =$$' =  $  = 

 $ = 7 '   $ & '& 8 & 

& '-$ $     $   $$  $$  = = 7 $  ' '&$

  (

# - $ $  1 8 * &    $ $  $ $  $$ 1  &  ' 8  

6"+Ă&#x160;  ! 0 $  1$ 7 8 '& $  $$ $ * $$ ' 1 &  $     $  $ ) 7 8 $ &$ $$ 1     &  $     

$  ( #  % 

ĂŤ


* $$  8    $  $

   (

#   $$ $  0   '1  ( #  @  $ $$ $ 7 8  $  & 1  $4 ( # $ '&    % 9  c! ë!!: *    &   &$ '  7 8  ( #  =%   $ = 9 ë.!+ë!c!: $   ' $      $ $  *   &    & '  $$      & $  1   ( # '      '  =( #F= 7  & 1     '   & $  ( # 2 5  =( #F=    4´tant se al d on enia, (ligegyldig h or i koaaer fra) si del sud o del nord, (oa i er fra syd eller nord,) ara estea d acord, estea d acord (er i alle forenede, alle forenede)´.   $&    '  '  ( #  $4 =/ &    &   = &  $  1  '  $ &

   $  ( # -'  *  

  & $4 $   $$     $$ '1  N '  &  $$ -$$ $  ' 

  

 $'    $$ '  $       ' 1   $  4 A *   - . 5A " ' & "' & AA $  &  ´Oa folk koaaer fra nord, fra syd, fra est eller fra øst« er der en sag, soa forener os, soa ar i brødre, og det er ´el Barça´. ( # '   '  $$

 % 

90/Ă&#x201D; ; )Ă&#x201D;% ĂŤ!!: 7   $$ '  $'   

 $   ' ( #  % *  '

$   $$ &  = 

 $ = 2  '$ ' (

#  % 7 1  4 A 

# ,- &  (

  ( "     ,- &  !A  A %  &  1& 4 ´Udenfor Katalonien, udenfor Spanien, forstür aan ikke det politiske forhold Nür udenlandske tilhÌngere siger, at klubben er ´aere end en klub´ er det blot et slogan. Men de kender ikke oprindelsen til denne betegnelse. For de kender "


ikke Kataloniens problea.´ *  &    ( # - $ $  $$ $$ -$$ '  *    ( # ' 4 =Ligegyldigt h or i er fra« er i alle forenede.= * 1& '   ' &  $  1  7 1   7 2  ( # -' '&&  $ 

 $ $$ '  $ 4 =Der er ingen forskel aellea klubaedleaaer fra Katalonien og udenlandske klubaedleaaer Men der er forskel pü klubaedleaaer aed og uden siddeplads. Det er aeget s Ìrt at opnü et aedleaskort, soa gi er abonneaent til en sideplads pü Caap Nou. Du er nødt til at aelde dig ind i klubben, opskri e dig pü entelisten til en siddeplads og aüske, i løbet af 10 ür für du den.´ *  $   ( ,     $ 9@ ; 1 Í!!4 .:    &      &      1 1 1  $ &   '   $    7 1 '    

   

 '& ' & 4 =Der er en aeget lang entelisteKÌrligheden til FC Barcelona er noget, i katalanere bÌrer i os fra i fødes. Det ligger i ores blod. Jeg tog til stadion siden jeg ar en lille splint. Jeg tog derhen aed aine to bedstefÌdre og ain far gratis indtil otte-ürsalderen. Derefter ar ede jeg sociokort aed abonneaent pü siddeplads af ain onkel. For et par ür siden fik jeg o erført kortet i ait na n Der er en lang tradition for, at FC Barcelonas socios lüner deres kort til andre faailieaedleaaer. u is en Ìldre person ophører aed at tage til kaapen, sü o erdrager han kortet til et barn eller barnebarn. Dette sker ofte i forbindelse aed düben ¹ soa en syabolsk handling. Nür aan o erdrager kortet til nÌste generationsled, er det fordi, aan ønsker, at ens børn og børnebørn er ´culÊs´ soa dig.´ *  $   ( >&E #F $ '&  '  $    1 1 14 ´Der er 60.000 socios aed fast siddeplads. Og stadiuas kapacitet er pü 96.000. Den soa bli er socio og ikke har abonneaent pü sÌde, für aeget s Ìrt ed at finde en siddeplads. Derfor, h is jeg soa bedstefar, o erdrager ait kort til ait barnebarn, kan han koaae gratis ind.= 3    $  1      & 1 $ 4 =Sü de ikke ender aed at holde aed Real Madrid´.  $  1  $ $$ -$$ $$ '   $$  $$ '1 '      $  $$ &  ' & 1&  3 &  ' $$  7 8 


1    &   $   $ $  $& &  $      1   1   $   $ &   $ & $ 9     $  $  : ´at ens børn og børnebørn føler sig soa ´culés´ ligesoa dig´  =de ikke ender aed at holde aed Real Madrid ´ ( #  -$ ,  $   $   $ $ $$ $  $ 0    $  1   $ & 1

   3    1 & 

 $   ' *   $  $$ -$  $ 4 % $ '    $ ( # 7 $  $$   7 8 ( #  $ $ 

&$  $$ $ #   $$  

 

 $ 

    $     $  %   =   $ = %     $   *     cc   0 &  $   cc &  $  '   1$   ĂŤ!! & * 1$  &     $   %  & & $       $$   *           &   '  %    $&  ĂŤ"!! $ $  '   % *

$   $    1

    $$ $   )  1  & $  % 4 ( , 0 ( #   1 ' $  &  c"!! $$  ĂŤ  cc *  $  $  =,1= 9=8 (=: & $$ $   9#  ĂŤ!! 4 c.: * 

 1    (

#   $$ $  &'  $  @  &$  $$ $  $ ( # $&  $      =  =  $    -0 %   $   $$       4   +


 $  $$ & 2 - & 1 &    @) ë!!ë 0$  7 & 1

$    0  & $

'  @) ë!!ë   $ '  $ $ #  0 &   9)?  ; ë!!.4 +. : )  @) ë!c!   '&   $ &    &  1 0 1  ( # &$    $  $$ 1  $  &    $$  &  $ *   '  ( #    &  &$   &   $ $$ 1  @)    ë!c!  $ '  '  $$  & $ 1 $  1 $$  -$  @)   1   $$   '  9$ c ! ë!c!: '& &  $$ $ &  $ '  & 

$  $ ,   9 ": & 

$$ ( # -   '1 $ ( #   $$   & 

 '  $ '   & 2

 0 *  1 ' &    $ ' '      $ & $ 0 & $ ' $  $$  $ 1    $$ 


Ă&#x160;+"´Pedro iklĂŚder sig rødt´ 9&: ) ( # -    $ '  $$     $ ' &  90 ĂŤ.!+ĂŤ!c!:

^"  *     1  $  ( #  &$  $$ 1  ) &  &  &  ( #  & $  &    &$  $$ 1  3    $$ 1 

 $  ( #   '1   

$  ( ,      '  $       $   $$  7 ' 1 $ $ ( # ' -$    4 1 '   $   $$ $  &'   8 ) 9c+:  $ & * '  1 $    $  $ & ' 9cĂŤ:    $  

.


 1  $     $  &'  $  $$  1  * $$ 1 $ $$   $  $     $$ $$   '   $$ -$   $  $ ( #     $$  $ %  $   

$   $$ $$ * $ $& 

 $1 $ 9=  =:    

  $  

9= =:  '    '1  $1 $   $'  $$-  $ $    $$    '& $$ '1 ' &  '    &  $   $$   $  

 

$$ $$ = = 7 '  1 $   $$ -$  $ * '  &'  $   7 8 $     $ - ( # $  7 8 1  &  $ $1  $ ( #    $$ 1  7   $$ $  $  7 8 1  

 $

$ & ( # 7 &  1 '&&    $ & '&      $    ( # 7 $$   8 1   $ $$

 &   

 ' ( # *  &  $  $& 8   $  '  8 $ '   &   $  $   %  1  &  '   $   ' $ ( #  * 1  &  '  $$ $ &   -$  &  $$ -$$    $&   $$

  &

 = = ( # '  $$ -$ 

  $  &  = =  &  1 1 1  $  & 3 $   '& 7 8 $  '  $ $ 7 8  0 & 8 $$ $ $ &$  $$ $ $ ' 1  $ &  $  ( #  $  
&$ ' $ 0  $ $  &

 $&  &$  $$

1  7 &     4 &$   ( #  &$  $$ 1 4 %  $   

$   $$

1    1    &         $   *   $  ) '  ' '    0  $   &$  8 $  $&  $$ 1    $$  $   '&$           '    =  ' =    $1  = =  '   & 1  & ( #     -$ &   1 & ) '&  $ $     & $ ' $   2 # )W' Ã&#x201D; )  #   ' $  $  *   ( #  c."!!! $  9& &  % :   $ 9@ ; 1 ë!!: '& '&  '  ( # '   $  &  $  %    2    $   %   $  $

  %  $ 

 $  ( ,  $  & '  7 8 &     =$ = ' &    $  $$ $$ %    $ =$$' = '  &   /  1      %   9$ ë!.ë!c!:    $ $ $$  ( # &  %   &&   $  $$ 1  $    ' '
c   # 9cc:  (  Ă&#x201D;  '    @ 8 M , X$ #  9ĂŤ!!: #  # 4 3   $ Forua for idrĂŚt nr. 1 ´OL, politik og sport´, 2009. #  ) ) 5 9ĂŤ!! : Catalan nationalisa. Francoisa, transiciĂłn and deaocracy. 9Ă&#x201D;  M( #' 0  ( 0: (B 7 0 9c: FC Barcelona. Cent anys dÂśhistòria. 3-8 * $ @ ; ( 8 9c : Football, nationality and the state. G  8 3 , ; * 3 9c : Q  3 4 0 8  ' (&?  / # #$  9c.: La in enciĂłn de EspaĂąa. Nacionalisao liberal e identidad nacional. (C 5?C 8 ) 9ĂŤ!!ĂŤ: Real Madrid. Cien aĂąos de leyenda. 1902-2002. 3&  & 7 9ĂŤ!!!: Freedoa for Catalonia? Catalan nationalisa and the Barcelona Olyapic  aaes. ( I&   $ ( ; 51 I 9ĂŤ!!c: 0$ 

  Jyske uistoriker nr. 91/92.

71  ) G ; ' 8 9c: Diskursanalyse soa teori og aetode. 0   %& 0 9ĂŤ!!.: Doing inter iews. 053  %1 0 9ĂŤ!!: Forza Roaa Âą fodbold, fankultur & religion. %1 '& Ă&#x201D; $ %  0 9c : Football against the eneay. / 8 0 9ĂŤ!! : Mo ing the  oalposts: The go ernance and political econoay of world football. 4 8 &  Ă&#x201D; #  9 : 0   2  ' Ă&#x201D;  )?  G ;  7 9ĂŤ!!.: ' - 5  ' 34 '  (' 7  ' % Soccer & Society, ol 8, no. 4. 0 *& 9ĂŤ!!: El rey de Copas. )  0E 8 9ĂŤ!!": Negotiating Spain and Catalonia. Coapeting narrati es of national identity.  #$ 0 ; )$ 9ĂŤ!c!: Football top 20 sur ey. 2010 0 ; )$ 5  ( 0 9ĂŤ!!+: El Barça y el franquisao. CrĂłnica de unos aĂąos decisi os para CataluĂąa (1968-1978). 3 ( 3 ) @ B 7  ? 7 ; 7 C 0 9ĂŤ!! : uistoria de EspaĂąa 5  .!


@  ; 1 ) 9Í!!: Den übenløse uÌr  >  %1 '& G % 9c: Double talk. Bilingualisa and the policy of etnicity in Catalonia. 0 I&  

c"c"(!

 8     B &  '4MM Ă&#x201D; & !c!" ĂŤ!c!  'B  Y C '4MM ĂŤ !+ĂŤ!c! Ă&#x201D; & ĂŤ !+ĂŤ!c! #B  ) ĂŤ!!. '4MM Ă&#x201D; & !c!"ĂŤ!c! *?    ĂŤ!c! '4MM c! ĂŤ!! Ă&#x201D; & !c!"ĂŤ!c! 5 "!!   B  Z       '4MM& c.cĂŤĂŤ!! 84 =   & E= '4MM  !c!"ĂŤ!c! Ă&#x201D; & ĂŤc!"ĂŤ!c! 8 H C   E   (  '4MM B ĂŤc!+ĂŤ!c! Ă&#x201D; & ĂŤc!+ĂŤ!c! 84 V

 H  '  B V '4MM E 

! !+ĂŤ!c! Ă&#x201D; & ! !+ĂŤ!c! 0 4 V     V '4MM   & !.! ĂŤ!!" Ă&#x201D; & +!ĂŤĂŤ!c! I &   '       '4MM& c! ĂŤ!c! Ă&#x201D; & !c!"ĂŤ!c! c""  3 # 9ĂŤ!!: #F  > E Barça, agost 2009 5& ) 9ĂŤ!!: *1 ' Weekenda isen nr. 25 Âą 19. juni 2009 8 ?-3 0 9ĂŤ!c!: 3   ( , El periĂłdico, Febrero 5, 2010 )E ? 7 # 9ĂŤ!!": 3    #F La Vanguardia, Febrero 8, 2003 , 0 9ĂŤ!c!: (   El aundo deporti o, A ril 11, 2008 G' # % 9ĂŤ!c!:  eneration Barça. Politiken, 16. juni 2010 0  ) 9ĂŤ!c!: Catalonien stopper tyrefĂŚgtning oa to ĂĽr, Politiken 29. juni 2010 .c


c"+ĂŻ  ĂŤ =E   ?= El aundo deporti o. A ril 11, 2008  " =  & = Sport. Mayo 27, 2010

 # c &   $1 =0= # ĂŤ &  0 - $  ( # # " &  $   ( >& #F #  &   $  # + &  7 ( # -' # / &  $&  $  ( #  5  ( ,

 # ! !ëë!c! # . / &  $&  $ $  ( #   $  # # c!!ëë!c! # 8 ?-3 0 9ë!c!: 3   ( , El periódico. Febrero 5, 2010 # )E ? 7 # 9ë!!": 3    #F La Vanguardia. Febrero 8, 2003 # c!  !c!" ë!c! # cc  ë !+ë!c! # cë  c! ë!c! # c"  3 # 9ë!!: #F  > E Barça, agost 2009 # c 4 '4MM E ! !+ë!c! # c+4  ëc!+ ë!c! # c+

.ĂŤ

Special af mads clemmesen  

Speciale om FC Barcelona på universitetsniveau