Page 1

Dirk Vreugdenhil ‘Het zijn geen jongens met tattoos en grote spierballen’

Er staat regelmatig een cameraploeg bij hem op de stoep, want hij is beslist geen doorsnee politicus. Dirk Vreugdenhil gaat voorop in de strijd tegen drugscriminelen. ‘Drugscriminelen worden steeds brutaler en dat gaat ten koste van kwetsbare mensen.’

‘I

k ben niet de politiek ingegaan, omdat ik het zo leuk vind om dikke stapels papier te lezen,’ bekent Dirk. ‘Ik hoor veel verhalen van mensen die onrecht ervaren. Mensen die met de handen in het haar zitten en niet meer weten waar ze naar toe moeten. Dáárvoor zit ik in de politiek.’ Het begon 3 jaar geleden. Hij was nog maar net lid van de Provinciale Staten van Gelderland. ‘Ik zag de drugscriminaliteit in Gelderland toenemen. Dat verbaasde mij. Ik dacht dat het een Brabants probleem was. Het kwam nu blijkbaar de grens over naar Gelderland. Ik kon er weinig informatie over vinden en besloot dan maar aan het provincie-

4

ChristenUnie Magazine Provinciale Statenverkiezingen

ChristenUnie Magazine Provinciale Statenverkiezingen

5


‘Drugscriminelen weten verdraaid goed wie kwetsbaar is. Een boer die het water aan de lippen staat, wil misschien wel een schuur verhuren’

Dan doet Dirk een bijzondere ontdekking. ‘Ik kwam in aanraking met mensen die de criminele wereld ingezogen werden. Geen jongens met tattoos en grote spierballen, maar kwetsbare jongeren met schulden of andere problemen. Criminelen scouten bij voedselbanken om te kijken wie ze kunnen strikken om smerige klusjes op te knappen. Wie zit is kwetsbaar? Dan moeten we die hebben. Dat is een van de redenen waarvoor ik de politiek ben ingegaan, om dit soort onrecht aan te pakken.’

Hoop bestuur te vragen wat er aan de hand was. Het College van Gedeputeerde Staten reageerde nogal laks: ‘Maak je maar niet druk. Het loopt wel los.’ Maar dan ben je bij Dirk aan het verkeerde adres. ‘Ik heb toen een brief gestuurd naar gemeenten en terreinbeheerders in Gelderland: ‘Hebben jullie te maken met dumpingen van drugsafval?’ De respons op mijn vragen was goed. Er ontstond voor het eerst een beeld van de plaatsen waar drugsafval werd gedumpt. Conclusie? Het was niet alleen een Brabants, maar ook een Gelders probleem. Toen hebben we als ChristenUnie Brabant en Gelderland een symposium georganiseerd over de vraag naar de impact op natuur en volksgezondheid. Er ontstond voor het eerst reuring over het onderwerp.’

Drugsafval Het is vrijdag. In het historische centrum van Culemborg staat Dirk voor de camera. Hij organiseert hier voor een nieuw symposium over drugscriminaliteit. ‘Als er drugsafval op jouw grond ligt, moet jij de kosten voor het opruimen betalen. Dat staat zo in de wet. De kosten kunnen enorm oplopen. Sinds 2015 is er op ons aandringen een regeling gekomen.

6

ChristenUnie Magazine Provinciale Statenverkiezingen

50 procent van de kosten worden nu vergoed.’ Dirk is blij met de regeling. ‘Om voor een vergoeding in aanmerking te komen moet er aangifte van de dumping gedaan worden bij de politie. Zo kunnen we de vinger aan de pols houden. De politie start een onderzoek en opent de jacht op de daders. Maar het is ons een doorn in het oog dat maar de helft van de kosten vergoed worden. Ik sprak onlangs iemand waar de kosten opliepen tot 20.000 euro. Gedupeerden moeten voor 100% vergoed worden.’

Levensgevaarlijk Terwijl Dirk voor de camera staat, ziet hij dat de eerste symposiumgangers Theater De Fransche School binnenlopen. ‘Criminelen worden steeds brutaler,’ gaat hij verder. ‘Eerst werd het drugsafval gedumpt op parkeerplaatsen en in natuurgebieden. Dat deugt natuurlijk niet, maar nu zien we zelfs dat het afval in woonwijken achtergelaten wordt. Levensgevaarlijk!’ Er worden regelmatig boeren gestrikt om hand- en spandiensten te verrichten. ‘Drugscriminelen weten verdraaid goed wie kwetsbaar is. Een boer die het water aan de lippen staat, wil misschien wel een schuur verhuren.’

De opname voor de deur van Theater De Fransche School zit er bijna op. ‘Ik heb een opinieartikel voor Trouw geschreven: ‘Laten we er geen wapenwedloop met de onderwereld van maken, maar omzien naar kwetsbare mensen.’ Het heeft alleen zin om criminelen hard aan te pakken, als je hun klusjesmannen hoop biedt. Het zwaard van de overheid heeft twee kanten. Met de ene kant snijd je het gif weg en met de andere bescherm je kwetsbare mensen. De gasten die gepakt worden en in de gevangenis terechtkomen, leren daar de trucs om uit de handen van de politie te blijven. Als ze vrijkomen is hun probleem nog niet opgelost. Het zijn weer kwetsbare klanten voor de grote criminelen.’ Dirk is er van overtuigd: ‘We kunnen het verschil maken door deze jongeren in de shit weer hoop te bieden. Ik heb Gert-Jan Segers geadviseerd om in Den Haag te werken aan uitstapprogramma’s voor kwetsbare mensen in de drugswereld. Ik ben me echt kapot geschrokken van een jonge vent die ik tegenkwam. Hij zat vanaf zijn 13e in het drugsmilieu. 13 jaar! Dan ben je nog een kind. Het bleek geen uitzondering. Eer gebeurt van alles op de scholen. Het gaat om onze jongeren, om onze toekomst.’

Dirk Vreugdenhil (34) uit Nijmegen is lijsttrekker van de ChristenUnie in Gelderland. Hij wil een stem geven aan mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Het is de missie van Dirk om te werken aan een veilig, bereikbaar en duurzaam Gelderland, een provincie waar het voor iedereen goed leven, wonen en werken is.

Samen Hij weet wat de provincie te doen staat. ‘De afgelopen jaren hebben we ingezet op een weerbare overheid, die het niet mag afleggen tegen criminaliteit. Het is nu zaak om te werken aan een weerbare samenleving. Het is nodig dat we met z’n allen alert zijn. Op onraad. Op lege schuren. Maar ook op feestjes waar onze kinderen komen. Wat gebeurt daar? Praat erover. En we

moeten met elkaar de hand uitsteken naar mensen die in de problemen zijn gekomen door criminele activiteiten.’ ‘Weet je wat ik zo mooi vind aan de ChristenUnie?’ Dirk vraagt het als de camera al uit is. ‘In rechtse kringen is er veel geloof in eigen kunnen. Iets kan mislukken, maar je hebt in elk geval een gelijke kans gehad. Dat is de redenering. In linkse hoek is er vooral

veel geloof in de overheid. Iets kan mislukken, maar dan is er altijd nog de overheid om het op te lossen. In beide benaderingen komen mensen steeds verder uit elkaar te staan. De ChristenUnie zegt: ‘Samen zijn we sterk. Laten we naar elkaar omkijken.’ Dat is een actuele boodschap voor Gelderland, voor Nederland.’

ChristenUnie Magazine Provinciale Statenverkiezingen

7

Profile for cugelderland

#1Dirk Vreugdenhil  

#1Dirk Vreugdenhil  

Advertisement