Page 1

PAGE 01


PAGE2 02 Strana


PAGE 03 3 Strana

MKM “Zeničko proljeće”

Zemljotres uzrokovao "gorski udar" u jami Raspotočje Stručnjaci Hidrometerološkog instituta u Banjaluci potvrdili su da se na širem području Zenice, „4 km S of Zenica, Bosnia and Herzegovina / pop: 164,423 / local time: 00:25:48.0 2014-03-30“, 26 minuta iza ponoći dogodio zemljotres jačine 2,6 stepeni Merkalijeve ljestvice, koji je tri minute kasnije bio uzrokom pojave „gorskog udara“ na jednom od radilišta u jami Raspotočje. Prema zvaničnom izvještaju Hidrometerološkog instituta u Banjaluci, objavljenom na službenoj stranici Evropskog mediteranskog seizmološkog centra EMSC (European-Mediterranean Seismological Centre - EMSC), zemljotres se dogodio na dubini četiri kilometra ispod površine zemlje. Tri minute kasnije u jami Raspotočje, zeničkog Rudnika mrkog uglja, usljed pomenutih tektonskih pomjeranja uzrokovanih zemljotresom i stvaranja velikog pritiska došlo je do pojave „gorskog udara“. Tom prilikom povrijeđeno je jedanaest rudara i na svu sreću niko od oko šezdesetak rudara, koliko ih je bilo na poslovima u jami, nije nastradao. Teže povrede zadobila su dva rudara, koji su van životne opasnosti, a devet lakše povrijeđenih rudara je nakon ukazane pomoći pušteno na kućno liječenje. Odmah nakon ove nezgode, koja se desila na „koti minus 900“, u jamskim prostorijama na dubini između 850 do 900 metara, stručne i spasilačke ekipe zeničkog Rudnika su brzo reagovale i efikasno postupile u akciji zbrinjavanja povrijeđenih lica, te rudara koji su se nalazili u jami i opreme.

U nedjelju prije podne ekipa rudarskih inspektora izvršila je pregled svih jamskih prostorija i nakon obilaska radilišta gdje su povrijeđeni rudari, koje je oštećeno u ovom gorskom udaru, konstatovana je veća materijalna šteta na mašinama i opremi radilišta. Ekipa za sanaciju oštećenog dijela radilišta jame Raspotočje je nakon obavljenog inspekcijskog pregleda mjesta gorskog udara od strane rudarskih inspektora dobila odobrenja za obavljanje sanacionih radova, koji su u toku. Na drugim radilištima jame Raspotočje proizvodnja je nastavljena odmah nakon dobijanja odobrenja od strane rudarske inspekcije za nesmetan rad. (ctv)


PAGE4 04 Strana BUSSINESS STRATEGY


PAGE 05 5 Strana WAY TO REACH THE GOAL

Počeli istražni radovi za gradnju plinske termocentrale Zenička kompanija „Geosonda“ počela je sa istražnim radovima za pripremu gradnje temelja planirane gradnje nove gradske plinske termoelektrane i toplane na lokalitetu „Poslovne zone Zenica I“. Gradnja termoelektrane-toplane na plin predstavlja najvažniji infrastrukturni projekt u Zenici koji će, kako je planirano, biti završen u roku od 29 mjeseci i to po „sistemu ključ u ruke“, a vrijedan je blizu pola milijarde maraka. Poslove podizvođača radova trebala bi dobiti u najvećem obimu domaća preduzeća, a kompletna investicija predstavlja značajan doprinos razvoju i stabilizaciji plinske mreže u državi i obezbijediti će električnu energiju za domaće potrebe i za izvoz. Invetitor projekta je kineska kompanija SEPKO III i za početne radove je angažirala domaću kompaniju Geosonda Zenica, kojoj je povjerila radove vrijedne oko 1,300.000 KM, i ovo je prvi ugovor koji je SEPCO III potpisala na evropskom tržištu, a potpisan je sa bosanskohercegovačkom kompanijom.Za Zeničane je najvažnije da će nova centrala predstavljati i pouzdan izvor toplotne energije za sistem daljinskog grijanja grada, čije se adekvatno rješenje čega već godinama.

Zenička kombinovana toplana – elektrana će, kako je planirano, proizvoditi 390 MW električne energije i do 170 MW toplinske energije za potrebe grijanja grada Zenice, a planirano je da će njemačka firma Steag po završetku gradnje nastaviti da vodi i održava postrojenja u narednih 15 godina. Ovim projektom grad Zenica, koji je i suvlasnik 25 procenata nove termoelektrane-toplane, će dobiti kvalitetan izvor toplotne energije dovoljan da zadovolji sadašnje potrebe sistema daljinskog grijanja, kao i buduću povećanu potrošnju, koja će nastati u trenutku kad se proširi sadašnja mreža daljinskog grijanja na prigradska naselja. (ctv)

Plinovod IAP će prolaziti kroz BiH Jadransko-jonski plinovod IAP, koji će biti u upotrebi 2020.godine, biće dugačak 540 kilometara, i prolaziti će kroz Bosnu i Hercegovinu. Ovaj plinovod će se graditi od Splita do albanskog grada Fiere, a priključenjem na IAP Bosni Hercegovina će postati i dio megaprojekta Transjandranskog plinovoda TAP, koji će koristiti plin s područja Azerbejdžana. Plinski tranzit kroz BiH planiran je da bude izgrađen u zaleđu Neuma, a priključenjem na ovaj plinovod država će imati sigurnije i ekonomski isplativije snabdijevanja plinom.


PAGE6 06 Strana BUSSINESS STRATEGY

Kantonalni sindikat prozvao upravu Arcelor Mitala Zenica Kantonalni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH Zeničko-dobojskog kantona uputio je punu podršku aktivnostima sindikata Arcelor Mittala usmjerenih na zaštitu interesa i prava radnika koja proističu iz radnog zakonodavstva, kolektivnih ugovora i socijalnog paketa kao sastavnog dijela kupoprodajnog ugovora. Kantonalni odbor Saveza samostalnih sindikata je osudio indolentan odnos uprave kompanije naspram zahtjeva sindikata koji su potpuno opravdani. „Obzirom da dvosatni protesti radnika Arcelor Mittala traju već duži period, a da se uprava kompanije nije udostojila otvoriti razgovore o ispostavljenim zahtjevima sindikata, opravdano sumnjamo da na ovakav način kompanija Arcelor Mitala ima namjeru nastaviti sa iscrpljivanjem radnika, kršenjem radnog zakonodavstva i svojih obaveza iz kupoprodajnog ugovora, odnosno socijalnog paketa kao njegovog sastavnog dijela“, istaknuto je u pismu upućenom upravi Arcelor Mittala Zenica. Kantonalni odbor sindikata poziva upravu AMZ da odmah otpočne socijalni dijalog sa sindikalnom organizacijom preduzeća o dostavljenim zahtjevima i kroz socijalno partnerstvo pristupi rješavanju zahtjeva sindikata te utvrdi dinamiku njihove realizacije.„Svaki drugi način ponašanja uprave kompanije može izazvati veći revolt radnika i poduzimanje drugih aktivnosti i mjera od strane sindikata, koje bi mogle rezultirati generalnim štrajkom, kao krajnjim sredstvom, a sve u namjeri da uprava kompanije otpočne dijalog sa sindikatom po precizno definisanim zahtjevima“, kaže se u pismu koje je potpisao Mirnes Isaković, predsjednik Kantonalni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH za ZDK. (ctv)

Trebate web dizajn ? Logo dizajn ? SEO Optimizaciju ? Marketing ?


PAGE 07 7 Strana WAY TO REACH THE GOAL

„Činovanje policijskih službenika“ kamen spoticanja Zastupnik HDZ BIH u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Iva Tadić je na redovnoj sjednici, u okviru poslaničkih pitanja i inicijativa, zatražio pojašnjenje oko „činovanja policijskih službenika“, koje je obavljeno u ovom mjesecu u okviru službi policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK.„Promaknuto je ukupno 60 službenika, ali od 23 promaknuta službenika, to su oni sa visokom stručnom spremom, promaknuta su 22 Bošnjaka. Mislim da se prilikom činovanja uopće nije vodilo računa o zastupljenosti konstitutivnih naroda. Zapravo nije ovo negodovanje od strane samo nas Hrvata, isto tako su nezadovoljni i Srbi, ali isto tako su nezadovoljni i Bošnjaci, i svi redom traže da se ovaj natječaj poništi. U prvom redu zbog toga što se nije vodilo računa o zastupljenosti konstitutivnih naroda, s druge strane za sedam – osam dana treba imenovati novog komesara i mislimo da nije dobro u ovom razdoblju da se uopće provodi natječaj, te stoga tražimo da se ovaj natječaj poništi i da se nakon izbora novog komesara raspiše se novi natječaj. Ja ne mislim da Bošnjaci zaista misle da treba biti ovako kod promaknuća, ali je problem kod određenih lobija koji su to jednostavno zatvorili na ovakav način i mislimo da unutar MUP-a treba ozbiljno razgovarati. Mora se dopustiti i drugima da rade, da obnašaju visoke dužnosti, i tako bi se poslala jedna izuzetno snažna potpora svima drugima koji žive ovdje“, kazao nam je u pauzi sjednice Skupštine ZDK, zastupnik Iva Tadić.

U pauzi sjednice se sastao i Klub poslanika hrvatskog naroda koji su se oglasili saopćenjem u kojem se ističe da se oni oglašavaju posljednjeg dana za podnošenje prigovora na „činovanje policijskih službenika“

U pauzi sjednice se sastao i Klub poslanika hrvatskog naroda koji su se oglasili saopćenjem u kojem se ističe da se oni oglašavaju posljednjeg dana za podnošenje prigovora na „činovanje policijskih službenika“.„Klub je jednoglasno donio odluku da se nekim televantnim instancama uputi dopis da se preispita odluka o činovanju, sa preporukom da se ista odluka poništi do izbora novog policijskog komesara, a sve jer se nije vodilo računa o nacionalnoj zastupljenosti u ovom slučaju Hrvata, koji su aplicirali i imali šansu da prođu. Neka nam na naš upit odgovore nadležni“, kazala je Janja Ivić, član Kluba poslanika hrvatskog naroda u Skupštini ZDK.

Kontaktirajte nas info@invexdizajn.com +387 62 288 662


PAGE808 Strana WAY TO THE TOP

Kakanj: Povećan broj novih investicija i programa Predstavnici Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH - FIPA, Zeničko-dobojskog kantona i općine Kakanj, koji sarađuju u okviru programa „Aftercare“, posjetili su tri kompanije na području Kaknja i razgovaralo o daljnjim razvojnim planovima ovih firmi. Prema riječima Ivice Grliće, generalnog direktora firme „Bioorganika Kakanj“, koja je investicija preduzeća „Agroproteinka“ iz Hrvatske i bavi se zbrinjavanjem i toplinskom preradom nusproizvoda životinjskog podrijetla, planovi kompanije su zapošljavanje oko 70 radnika sa područja općine i šire, te ulaganje više od 10 milona eura. Osnovni dio proizvodnog programa će biti životinjski proteini i tehnička mast, a proizvodnja će biti u potpunosti usmjerena na izvoz iz BiH u zemlje Evropske Unije i Daleki istok.

U kompaniji „Peelets H&P Kakanj“, sa investicijom iz Njemačke, predstavnici FIPA-e su razgovarali sa Muhamedom Plastom, direktorom i suvlasnikom kompanije, koja ima u planu zapošljavanje 20 radnika do kraja godine i proizvodnju peleta za domaćinstvo, s tendencijom kasnijeg proširenja proizvodnih linija (industrijski pelet) i broja zaposlenih.Preduzeće „Delibašić Poliuretani“ realizuju zajedničku investiciju sa slovenačkim partnerom u firmi „Plama Pur BH“, putem koje zajedno sa partnerom iz Slovenije ostvaruju odlične poslovne rezultate i razmišljaju o uvođenju novih proizvodnih linija. Na sastanku sa načelnikom općine Kakanj Nerminom Mandrom predstavnici FIPA-e upoznali su se sa pogodnostima koje imaju investitori na području općine Kakanj, koji se ogledaju kroz oslobađanje od plaćanja naknada za

rentu, naknade uređenje gradskog građevinskog zemljišta, komunalne naknade, takse na istaknutu firmu i dr. Pored ovoga Općina Kakanj formiran je stručni tim za uklanjanje administrativnih barijera, koje investitorima omogućavaju brzo i jednostavno ishodovanje dozvola i drugih akata i administrativnih procedura. Općina Kakanj refundira troškove osnivanja firmi, snosi dio troškova zakupa za firme i nagrađuje najbolje biznis ideje sa sredstvima za pokretanje biznisa, što je sve pomaže da se znatno poveća broj investicija. (ctv)


PAGE 09 9 Strana BUSSINESS TEAM MARKETING

Kakanj: Za redovne učenike 50 stipendija

Općina Kakanj će za ovu školsku godinu dodijeliti 50 stipendija redovnim učenicima srednjih škola, koji imaju prebivalište na području općine Kakanj. Za ove svrhe općinskim budžetom planiran je iznos od 15.000 KM, a visina stipendije je 300 KM i isplata će biti izvršena u tri jednake rate. Nadležna općinska služba je sačinila preliminarnu listu kandidata za stipendije, a konačna lista sa imenima učenika kojima će biti dodijeljena općinska stipendija biće utvrđena nakon okončanja eventualne žalbene procedure i razmatranja žalbi. Pravo na dodjelu stipendije u skladu sa kriterijima imaju redovni učenici srednjih škola koji su prethodne školske godine postigli odličan, vrlo dobar ili dobar uspjeh.


PAGE1010 Strana

Za zapošljavanje izdvojeno deset miliona KM! Vlada Federacije BiH jednoglasno je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila prijedloge zakona iz takozvanog antikoruptivnog seta: o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, o izmjenama Zakona o krivičnom postupku, o prekršajima, te dopune Zakona o sudovima u Federaciji BiH.Također, Parlamentu FBiH upućeni su Nacrt zakona o Sudskoj policiji i Prijedlog zakona o unutrašnjim poslovima FBiH. Vlada je danas utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava namijenjenih provođenju mjera aktivne politike zapošljavanja, u visini od 10.000.000 KM. (ctv)

VAŠA REKLAMA OVDJE marketing@ctv.ba


PAGE 1111 Strana

"ZENICA KROZ HAKIN OBJEKTIV"

U okviru Međunarodne kulturne manifestacije „Zeničko proljeće 2014.“ u prostoru kluba Muzeja grada Zenice otvorena je retrospektivna izložba fotografija autora Hakije Lemeša pod nazivom "Zenica kroz Hakin objektiv“, na kojoj je prikazan dio bogate dokumentarne zaostavštine ovog profesionalnog fotoreportera. Brojnim posjetiocima dokumentarne izložbe o liku i djelima Hakije Lemeša, jednom od vrijednih hroničara izgradnje grada Zenice, govorili su direktor Muzeja Adnadin Jašarević, i kolege novinari Džemaludin Ramić i Sajto Čehović, koji su svaki na svoj način prisjetili se vremena u kojem su zajedno sa ovim vrsnim fotoreporterom informirali javnost o dešavanjima u Zenici i regiji. Hakija Lemeš je najveći dio svog radnog vijeka proveo kao fotoreporter u lokalnom listu Naša riječ, a za svoj predani umjetnički rad bio je nagrađivan više puta. Specijalnost mu je bilo izvještavanje iz privrede, a prijatelji i kolege iz medija ga pamte kao izuzetnog profesionalca, na kojeg se uvijek moglo pouzdati i od njega dobiti kvalitetna i profesionalno urađena fotografija, što je pokazala i ova izložba urađena posthumno. (ctv)


PAGE1212 Strana je Međunarodni javni poziv Međunarodni Uzaja toku pretkvalifikaciju kompanii konzorcija za izgradnju HE ¨Vranduk¨. javni poziv za S obzirom na veliko interesovanprvobitni rok (17.april 2014. pretkvalifikaciju je,godine) produžen je do 29. aprila 2014. godine, do 12.00 sati. Zaksa 02.04. 2014. godine, 39 za izgradnju HE ljučno kompanija je otkupilo pretkvalifikacionu dokumentaciju. ¨Vranduk¨ Nakon okončanja roka, izvršiće se

Cilj istraživanja je priprema sveobuhvatne geološko-geotehničke, geofizičke i seizmološke podloge kako bi projektant glavnog projekta HE ¨Vranduk¨

evaluacija pristiglih aplikacija, a aplikanti koji se pretkvalifikuju, u maju tekuće godine dobiće zahtjev za dostavu ponuda. Projekat HE ¨Vranduk¨ se finansira iz vlastitih i sredstava međunarodnih finansijskih institucija. Kreditni aranžman sa EBRD-om je potpisan i operativan, a u toku je i proces odobravanja finansiranja projekta od strane EIB-a. Ukupna vrijednost HE ¨Vranduk¨ je 127 miliona KM. Pripremni i istražni

radovi za izradu glavnog projekta HE ¨Vranduk¨ su u toku. Tokom istraživanja vršiće se oko 40 istražnih bušotina na pregradnom profilu, ulaznoj građevini, strojari kao i duž buduće akumulacije HE ¨Vranduk¨. Cilj istraživanja je priprema sveobuhvatne geološko-geotehničke, geofizičke i seizmološke podloge kako bi projektant glavnog projekta HE ¨Vranduk¨ mogao u što kraćem roku po ulasku u posao stvoriti uslove za početak izgradnje. Okončana je prva i pokrenuta druga faza eksproprijacije nekretnina na lokaciji izgradnje HE ¨Vranduk¨ na području Općine Zenica. HE ¨Vranduk¨ je važna s aspekta zaštite okoliša i stabilnosti sistema, povećanja proizvodnje i pouzdanosti u snabdijevanju kupaca električnom energijom.


PAGE 13 13 Strana Izgradnja hidroelektrane otvara mogućnost zapošljavanja domaće radne snage, posebno građevinske operative dok period eksploatacije objekta omogućava otvaranje novih radnih mjesta i raspodjelom raznih vrsta naknada, poticaj za razvoj lokalne zajednice i FBiH. Dodatne informacije o pozivu za pretkvalifikaciju dostupne su na web stranici JP Elektroprivreda BiH: http://www.elektroprivreda.ba/ stranica/hidroelektrana-vranduk


PAGE1414 Strana


PAGE 15 15 Strana

EU i BiH: Pokretanje tekućeg i budućeg finansiranja od strane EU Strateški prioriteti za buduću podršku Instrumenata za pretpristupnu pomoć IPA bili su u fokusu drugog sastanak radne grupe EU - BiH o projektima finansiranim sredstvima podrške EU, koji je održan u Sarajevu. Učesnici su zaključili da će se do juna 2014. godine dogovoriti novi projekti, posebno u oblastima demokratije, upravljanja, vladavine prava i temeljnih prava, kao i oblasti ekonomije i društvenog razvoja. Sastankom je predsjedavao Jean Eric Paquet, direktor za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Kosovo u Generalnom direktoratu za proširenje Evropske komisije. Sastanku su prisustvovali i premijer FbiH Nermin Nikšić, premijerka RS Željka Cvijanović, direktorica Direkcije za evropske integracije BIH Nevenka Savić i šef kabineta predsjedavajućeg Vijeća ministara Eugen Šušak. Delegaciju EU u BiH su na sastanku predstavljali zamjenik šefa Delegacije Renzo Daviddi, i šef sektora za saradnju Holger Schroeder. Radna grupa je razmatrala napredak koji je postignut u implementaciji seta konkretnih mjera koje su dogovorene na prvom sastanku radne grupe. Ove mjere su bile usmjerene na ubrzanje tekućih projekata u vrijednosti od 210 miliona Eura i na osiguranje ranijeg početka rada na dodatnim projektima vrijednosti 150 miliona Eura, a koji tek trebaju biti ugovoreni. Radna grupa je naročito pozdravila usvajanje Akcionog plana za ubrzavanje implementacije programa pod vođstvom Evropske investicione banke, a na konstrukciji i sanaciji sistema vodovodne i mreže otpadnih voda u FBiH. Pripreme će nadalje biti finansirane iz postojećih IPA fondova u iznosu od 14,2 miliona eura, koji će biti iskorišteni za promociju ekonomskog i društvenog razvoja. U vezi sa budućom IPA podrškom za period 2014 – 2020, radna grupa je razmotrila status pripremljenosti nacionalnih strategija u različitim sektorima. S obzirom da te strategije još uvijek ne postoje u oblasti saobraćaja, okoliša, poljoprivrednog i ruralnog razvoja, Bosna i Hercegovina samim tim neće još uvijek moći iskoristiti IPA podršku u ovim intenzivno-investicijskim sektorima. Evropska komisija je naglasila da vlasti u BiH imaju na raspolaganju pomoć stručnjaka iz EU kako bi što skorije pripremili ove strategije, te da tu pomoć trebaju i iskoristiti. Postojanje nacionalnih strategija u sektorima pravosuđa i reforme javne uprave je pozdravljeno. Međutim, naglašeno je i da je potrebna politička podrška kako bi se osiguralo usvajanje dodatnih strategija i akcionih planova za IPA period od 2014 do 2020. Evropska komisija je predstavila prvi nacrt svojih strateških prioriteta za IPA period od 2014. do 2017. u formi IPA nacionalnog strateškog dokumenta: predloženi fokus je na demokratiji, upravljanju, vladavini prava, temeljnim pravima, društvenom i ekonomskom razvoju. Nakon diskusije o sektorskim strategijama i strateškim prioritetima, radna grupa je razmatrala i postigla dogovor o setu konkretnih prioriteta za projekte koji će biti finansirani iz IPA 2014 u oblastima u kojim postoje strategije i mehanizam koordinacije. Evropska komisija će nastaviti dijalog sa civilnim društvom u sklopu zajedničke IPA-BiH radne grupe i to na sastanku koji će se održati 3. aprila, a kojim će također predsjedavati direktor Paquet. (ctv)


Strana PAGE1616

Naučni skup „Kulturni identitet u digitalnom dobu“

U okviru petog Međunarodnog naučno–stručnog skupa „Kulturni identitet u digitalnom dobu“, koji se u organizaciji Filozofskog fakulteta održava u Zenici, oko 190 učesnika iz BiH, Hrvatska, Slovenije, Srbije, Makedobije, Kosova i Italije izložiti će i prezentirati 145 radova kroz rad u tri sekcije. „Cilj nam je razmijeniti iskustva, upoznati se sa novim naučnim dostignućima u ovoj oblasti, kao i mogućnostima njihove primjene u obrazovnom sistemu, kako bi se unaprijedili odgoj i obrazovanje mladih generacija za digitalni ambijent življenja“, rekao nam je domaćin, profesor dr. Damir Kukić, dekan Filozofskog fakulteta u Zenici. U radu skupa, u panelima kulture jezika, novih medija i inovacija u edukaciji, sudjeluje i zančajan broj posmatrača sa univerziteta, iz škola i drugih institucija, koji će pratiti rad i učestvovati u donošenju zaključaka i preporuka. Održavanjem ovog načno- stručnog skupa nastoji se ubrzati uključivanje u evropske naučne i obrazovne institucije, u evropski kulturni identitet i kulturu memorije, osobito za zemlje južnoslavenskog regiona, među kojima je i Bosne i Hercegovina. (ctv)


Strana PAGE 17 17


PAGE1818 Strana

Zdk: Sindikati u obrazovanju najavljanju "Štrajk upozorenja" Čelni ljudi Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja ZDK najavili su da će, naredne srijede 09.aprila, organizirati dvosatni „štrajk upozorenja“ u terminu od 11 do 13 sati. Štrajk upozorenja će biti oragnizirAn u više od stotinu školskih ustanova na području Zeničko-dobojskog kantona, a ukoliko kantonalna Vlada ZDK u ostavci isplatu plata ovih budžetskih korisnika ne stavi na vrh prioriteta najavljuju i organiziranje generalnog štrajka. Predstavnici sindikata tvrde da se javnost obmanjuje informacijama, koje plasira Vlada ZDK, da je slab priliv sredstava u budžet, jer je na posljednjoj sjednici Skupštine ZDK premijer Munib Husejnagić naglasio da je punjenje budžeta za prva tri mjeseca veće za pet procenata, dok sindikalisti tvrde da je to povećanje čak 6,08 procenata. „Vlada ZDK nije u prvi plan stavila prava radnika, kojima je direktni poslodavac, i to je osnovni razlog zbog čega je kašnjenje plata. Ima dovoljno novaca, a prava radnika su na prvom mjestu, i njihovom redovnom isplatom ne bi bilo nikakvih najava štrajkova“, kaže Dževad Hadžić, predsjednik srednjoškolskog i visokoškolskog sindikata. Sindikati smatraju da je zakašnjenje u isplati plata ima namjeru da se svjesno i namjerno urušava Savez samostalnih sindikata ZDK, jer sindikat traži da se plaće i naknade vrate u zakonske okvire i da se svim korisnicima budžeta plate isplaćuju do 20og u mjesecu. (ctv)


PAGE 19 19 Strana


PAGE 20 Strana 20

ZBOG MJERA ŠTEDNJE TRAŽI SE SMJENA DIREKOTRA KANTONALNE BOLNICE ZENICA Upravni odbor Kantonalne bolnice Zenica, kako je ranije najavila ministrica zdravstva Vlade ZDK u ostavci Senka Balorda, pokrenuo je proceduru za razrješenje direktora dr. Abdulaha Granića. Nakon razmatranja izvještaja o radu Kantonalne bolnice Zenica za prošlu godinu, Upravni odbor je konstatovano da nisu provođene njegove odluke o mjerama štednje. Ocijenjeno je istovremeno da izlaz iz teške finansijske situacije u kojoj se nalazi Kantonalna bolnica nije moguće pronaći sa direktorom Granićem, kao i da nije moguće provesti planove koje ima upravni odbor za izlazak iz poslovne krize. U narednom periodu aktuelni direktor bolnice Abdulah Granić trebao bi se izjasniti o prigovorima koje mu je uputio Upravni odbor ustanove, nakon čega će ovo upravno tijelo u dogovoru sa osnivačem Ministarstvom zdravstva Vlade ZDK razmotriti situaciji i eventualno ići na razrješenje direktora. (ctv)


PAGE 21 21 Strana

Kup je glavni ispit za Hukićevu ekipu Nastavak takmičenja u Kupu BiH definitno će biti glavni test Nogometnog kluba Čelik za utvrđivanje stvarne kvalitete njegovih igrača. Od ljetos je bilo puno oscilacija u igri tima sa Bilina polja, u kojima se najčešće ili gotovo uvijek odlučivalo u malim nijansama kvaliteta u odnosu na suparnike. Forma i kvaliteta Čelikovih igrača varirala je od utakmice do utakmice, a nakon odlaska nekoliko standardnih i manje standardnih, ali favoriziranih, igrača „crveno-crni“ i dalje u bh fudbalu plivaju sa ne dorečenim talentima i kvalitetom. Završnica Kupa je prava prilika da se neki igrači Čelika napokon pokažu u pravom svjetlu ili da napokon potonu i nestanu sa premijeligaške scene. Puno se igrača već godinama „šlepa“ kao talentovani ili kao pojačanja, a nema ih u prvom planu. Ako je „mladost – ludost“, što onda pametuju, neka luduju i igraju. Meč sa ekipom Širokog, koja odlično igra u gostima, pokazao je koliko je Čelik spreman za najveća dostignuća. Svima je jasno da se u završnici Kupa mora, za sada, igrati samo za trofej, jer za ostalo se moraju složiti sličice ili „pogledati u kašike“. A znakoviti detalji kako dalje djelovati u bosanskohercegovačkom nogometu/fudbalu znati će se nakon što parlamentarci budu odlučivali za zakonske akte o napretku sporta. Do tada niko ne brani svim sportistima i sportskim radnicima da igraju i rade kako najbolje znaju i umiju, a ono što se traži od fudbalera je daju gol viška. „Gol viška“ pokazao se da je vrhunac sportske mudrosti, koja je ekipama Čelika i Sarajeva donijela plasman u viši nivo kup takmičenja, a susret sa Širokim je pokazao da Čelik može sa puno manje briga ići na uzvratni meč u Široki brijeg. Ova Čelikova ekipa je u dosadašnjem dijelu takmičenja pokazala da ima znanja da se odbrani, što je pokazao i susret sa Vitezom, kada je golman Adilović spriječio ekipu od poraza. U dosadašnjem dijelu prvenstva Čelik je napravio sjajan niz remija i pokazao da ima kamenitu odbranu, koja može da se odbrani brojnih napada. Pokazao je Čelik da nije važno ko će se upisati u listu strijelaca, važno ga je ubosti. Svjestan je toga i trener Nizah Hukić da je osnovni njegov problem mali broj igrača koje ima na raspolaganju, zbog većeg broja povrijeđenih igrača i „malog fonda za kupovinu“, i da zbog toga ima "širu listu golgetera". Osnovno je bilo u Čelikovoj taktici da njegova ekipa mora dati gol - dva i ne primiti gol, ako se žele radovati do uzvratnog susreta. Njegova odbrana je shvatila da se mora naučiti radovati kada im je mreža netaknuta, dok napadači su nanijetili i dali gol, jer se sve i igra zbog golova, a ne zbog umjetničkog dojma. I navijačima je više stalo do golova i plasmana u finale Kupa, a ne do lijepog dojma. Promašiti loptu i sada priliku za plasman u finale Kupa skupo bi moglo koštati igrače Čelika, jer treba planirati primanja i kućne budžete, kada utihne pjesma Robijaša u pauzi između dva prvenstva.


PAGE Strana 22 22

Slušajte naš radio

Kup je glavni ispit za Hukićevu ekipu

WWW.KARAVANRADIO.COM WWW.BULEVAR-RADIO.COM

Nastavak takmičenja u Kupu BiH definitno će biti glavni test Nogometnog kluba Čelik za utvrđivanje stvarne kvalitete njegovih igrača. Od ljetos je bilo puno oscilacija u igri tima sa Bilina polja, u kojima se najčešće ili gotovo uvijek odlučivalo u malim nijansama kvaliteta u odnosu na suparnike. Forma i kvaliteta Čelikovih igrača varirala je od utakmice do utakmice, a nakon odlaska nekoliko standardnih i manje standardnih, ali favoriziranih, igrača „crveno-crni“ i dalje u bh fudbalu plivaju sa ne dorečenim talentima i kvalitetom. Završnica Kupa je prava prilika da se neki igrači Čelika napokon pokažu u pravom svjetlu ili da napokon potonu i nestanu sa premijeligaške scene. Puno se igrača već godinama „šlepa“ kao talentovani ili kao pojačanja, a nema ih u prvom planu. Ako je „mladost – ludost“, što onda pametuju, neka luduju i igraju.

Meč sa ekipom Širokog, koja odlično igra u gostima, pokazao je koliko je Čelik spreman za najveća dostignuća. Svima je jasno da se u završnici Kupa mora, za sada, igrati samo za trofej, jer za ostalo se moraju složiti sličice ili „pogledati u kašike“. A znakoviti detalji kako dalje djelovati u bosanskohercegovačkom nogometu/fudbalu znati će se nakon što parlamentarci budu odlučivali za zakonske akte o napretku sporta. Do tada niko ne brani svim sportistima i sportskim radnicima da igraju i rade kako najbolje znaju i umiju, a ono što se traži od fudbalera je daju gol viška. „Gol viška“ pokazao se da je vrhunac sportske mudrosti, koja je ekipama Čelika i Sarajeva donijela plasman u viši nivo kup takmičenja, a susret sa Širokim je pokazao da Čelik može sa puno manje briga ići na uzvratni meč u Široki brijeg. Ova Čelikova ekipa je u dosadašnjem dijelu takmičenja pokazala da ima znanja da se odbrani, što je pokazao i susret sa Vitezom, kada je golman Adilović spriječio ekipu od poraza. U dosadašnjem dijelu prvenstva Čelik je napravio sjajan niz remija i pokazao da ima kamenitu odbranu, koja može da se odbrani brojnih napada. Pokazao je Čelik da nije važno ko će se upisati u listu strijelaca, važno ga je ubosti. Svjestan je toga i trener Nizah Hukić da je osnovni njegov problem mali broj igrača koje ima na raspolaganju, zbog većeg broja povrijeđenih igrača i „malog fonda za kupovinu“, i da zbog toga ima "širu listu golgetera". Osnovno je bilo u Čelikovoj taktici da njegova ekipa mora dati gol - dva i ne primiti gol, ako se žele radovati do uzvratnog susreta. Njegova odbrana je shvatila da se mora naučiti radovati kada im je mreža netaknuta, dok napadači su nanijetili i dali gol, jer se sve i igra zbog golova, a ne zbog umjetničkog dojma. I navijačima je više stalo do golova i plasmana u finale Kupa, a ne do lijepog dojma. Promašiti loptu i sada priliku za plasman u finale Kupa skupo bi moglo koštati igrače Čelika, jer treba planirati primanja i kućne budžete, kada utihne pjesma Robijaša u pauzi između dva prvenstva.


PAGE 23 17 Strana Strana Strana 15 23

„I poslije Spahe – Emir“ Nogometaši Čelika uspjeli su u svojoj nakani da ostvare povoljan rezultat u prvoj polufinalnoj utakmici Kupa BiH protiv Širokobriježana, ali to je sve već u prošlom vremenu i danas treba misliti na narednu utakmicu sa Željezničarom. Čelik je uspio i pored ogromnih problema u svlačionici i van nje, ali preostalo je i „drugo poluvrijeme“ na Pecari gdje će jedna ekipa ostvariti nadu da se eventualno osladi evropskim kolačem. U završnici Kupa su zaista četiri velika bh kluba i bilo koji da se na kraju osladi sa kup peharom u rukama ne bi bilo iznenađenje. Ono što nas sve može radovati zakuhalo se i na vrhu prvenstvene tablice, odakle se nogometaši Čelika solidno izolirani tampon zonom i nemaju šanse da se uključe u famoznu četvorku. Nemaju i neka nemaju, na to su trebali misliti jesenas, a ne doigravati se sa živcima svojih navijača i ugledom kluba, što je posebna tema za širu sportsku tribinu. Njima predstoji naredni meč, koji će možda biti najkvalitetnija utakmica ovog proljeća u Premijer ligi, jer su nogometaši oba kluba u odličnoj formi, a i utakmica je koja puno odlučuje o rasporedu ekipa na vrhu tabele. Da su sve oči uprte na narednu utakmicu pokazuje i dolazak sarajevskog menadžera u pričuvi na Bilino polje, gdje je gledao strateške poteze Nizaha Hukića i Slavena Muse, od kojih mu je sigurno bilo važnije šta mogu napraviti napadači Čelika. Puno, puno, dragi Amare, ali je još značajnije da se Čelik napokon zna odbraniti i to veoma uspješno. Nema gola u mreži Adija Adilovića, dok glavni nemir u redovima protivničkog napada pravi Jusić Emir. Što bi neki tradicionalisti rekli „i poslije Spahe - Emir“. Sjajni poslovođa Čelikove odbrane i kapiten Emir Jusić jedan je od ključeva dobrih rezultata tima Nizaha Hukića od novembra prošle godine. I dobro je da je ponovno emir Emir, naučilo je Bilino polje da bude pokorno igračima sa ovim imenom i igračkim umijećem. Imati će napadači Željezničara problema dok načnu mrežu Čelika i neće im biti lako u susretu sa crveno - crnima. Gledaoci će sigurno biti zadovoljni u nadigravanju ova dva kluba, jer gosti pamte neke ključne poraze od strane plave mašine. Ko će uspjeti zaustaviti napade obje ekipe ostaje nam da sačekamo kraj meča na Grbavici, koji može da bude i ključni u konačnom rasporedu ekipa na prvenstvenoj tabeli. Niko se još nije naigrao sa Čelikom u nastavku prvenstva, i osim časnog poraza od Travnika, Zeničani sa pravom mogu reći da su trenutno najkvalitetniji bh ekipa u ovoj godini. Trener Hukić danima muku muči sa povrijeđenim igračima, ali protiv Željezničara će vjerovatno svoje mjesto ponovno dobiti mlada garda predvođena sa Burekovićem, Popovićem, Jakupovićem, Gojkovićem, Duvnjakom, koji već dugo čekaju svoju pravu priliku za mjesto u ekipi. Do sada ga nisu niti mogli osigurati, jer „ekipa koja pobjeđuje se ne mijenja“. Muka će natjerati Hukića da odmori neke igrače, barem poluvrijeme, jer osim duela sa Željezničarom njima od utakmica sa imperativom preostaju još samo mečevi kupa, ostalo je samo u domenu igranja za premije. Ko zna možda se opare i na utakmici sa Željezničarom, jer „nema bodova, nema ni para“, ostaje im samo Emir. (ctv)


PAGE Strana Strana 241424


PAGE 25 15 Strana Strana 25

Solunsku bitku smo dobili, idemo napuniti Cazin Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine uspješno je odradila gostovanje u Solunu u prvom susretu predkvalifikacija za EP u Poljskoj 2016. godine. Naši momci savladali su 28:23 domaću Grčku. Bh. rukometaši fantastično su otvorili utakmicu. Izabranici Dragana Markovića imali su na samom početku utakmice seriju 5:0. Dva gola Terzića, po jedan Toromanovića, Karačića i Ovčine za početak iz snova, a uz to je na golu bio raspoloženi Burić. Prvi gol primamo tek u osmoj minuti, i onda smo pali. Grci su se počeli vraćati, da bi nakon 15 minuta Grci došli na minus tri (7:4), a ubrzo su došli na samo gol zaostatka. Do kraja prvog dijela uspjeli smo zadržati vodstvo, a na odmor se otišlo kod rezultata 13:10. Na otvaranju drugog dijela Grci se vraćaju na minus dva, no Malinović je na drugoj strani odmah pogodio. Bilo je određenih minuta u kojima su naši momci jednostavno bili zaustavljeni i nemoćni, ali uspijevali smo, kako tako, održavati prednost nad neugodnom domaćom ekipom. Nakon sedam minuta igre vodili smo tri gola razlike (16:13). Rezervista Čelica bio je izuzetno raspoložen, a njegovim golovima držali smo se na tri gola odstojanja (18:15) na 20-ak minuta do kraja. Toromanović je zabio za plus četiri u 42. minuti i konačno smo zaigrali u ritmu kojeg smo imali na otvaranju utakmice. Malinović zabija za 20:15 u 46. minuti i on se pridružio Čelici, Toromanoviću i Prceu na listi igrača koji su zabili po tri gola. Ubrzo je svoj treći gol postigao i Građan, koji je zabio za fantastičnih plus šest (21:15) u korist naših momaka. Prvi naš igrač sa četiri gola bio je Prce, koji je pogodio za 22:16. Uslijedila je serija Grčke 3:0, pa smo opet imali "samo" tri gola prednosti. Marković je bio primoran u 52. minuti zatražiti time-out. Prce sa svojim iskustvom pogađa baš onda kada najviše treba. Postigao je svoj peti gol za plus četiri (23:19) u trenucima kad su se Grci razigrali. Nakon sjajne akcije, Toromanović zabija svoj treći gol za pus plet (24:19). Malinović nas je u 56. minuti vrati na plus pet (26:21) svojim četvrtim golom. Toromanović je također postigao svoj četvrti gol za novih pet golova razlike (27:22). Došli smo i do maksimalnih šest golova prednosti u zadnjoj minuti, ali je Grčka iz sedmerca smanjila na konačnih 28:23. Ova pobjeda dovodi naše momke na prag kvalifikacija, no istu moramo potvrditi u subotu u Cazinu. S ovakvim pristupom neće biti problema i možemo polako razmišljati o protivnicima u kvalifikacijama. Padopulos je predvodio Grčku sa osam golova, Prce je u našem sastavu postigao pet, Malinović i Toromanović po četiri, a Čelica tri gola. (sportsport.ba)


PAGE 26

Koja je vaša Banka ?

Naša Banka

Petak broj 5  
Advertisement