Page 1


KAKANJ: TRI NOVA PROJEKTA MALOG PODUZETNIŠTVA U okviru zajedničkih razvojnih projekata Općine Kakanj i njemačke nevladine organizacije “Help” realiziraju se još tri nova projekta pomoći lokalnom stanovništvu. Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i NVO “Help” obezbjedili su građevinski material i pomogli Faiku Gaguliću iz Varalića da pokrene gradnju ribnjaka, Nedžadu Spahiću dodijeljeno je 150 koka nosilica, 150 tovnih pilića, 1.000 kg koncentrata za koke i 430 kg hrane za piliće, a Bernard Šain je dobio 200 koka nosilica i 1.000 kg koncentrata za koke. Ovaj projekta za razvoj malog poduzetništva realizuje se uspješno već nekoliko godine i namijenjen je za nabavku poljoprivredne mehanizacije i ostalih sredstava za razvoj poduzetništva. Finansiranje je obezbjeđeno po sistemu da njemačka nevladina organizacija “Help” obezbjedi iznos od 55 posto, Općina Kakanj iznos od 30 posto, te sami korisnici učestvuju sa sumom od 15 posto u vrijednosti predložene ideje ili projekta. (ctv)


BH DIJASPORA IZ GOTEBORGA DONIRALA DVA AGREGATA ZA STRUJU Bh. dijaspora iz švedskog grada Göteborg poslala je, preko humanitarne organizaicje Merhamet, Općini Zenica dva agregata za električnu energiju namijenjenja za vanredne prilike na područjima ugroženim tokom proteklih poplava i brojnim klizištima, koje je predsjednik HO “Merhamet” Hajrudin Šahić uručio je načelniku Husejinu Smajloviću.Osim ove pomoći “Merhamet” je za ugrožena područja u Općini Zenica do sada uputio više od 45 tona pomoći u hra-

ni, vodi, odjeći, sredstvima za higijenu, sredstvima za dezinfekciju i drugoj vrsti humanitarne pomoći. Načelnik Husejin Smajlović zahvalio se „Merhametu“ i bh. dijaspori iz Göteborg na donaciji, i istakao da ugrožena područja i stanovništvo trebaju dalje sarađivati na sanaciji i rekonstrukciji porušenih domova, kako bi zajedničkim aktivnostima pomogli da se život na ugroženim područjima vrati u normalne tokove. (ctv)

VAŠ BANER OVDJE


SANACIJA DIJELA PUTA ZA ŽELJEZNO POLJE U okviru pomoći na osposobljavanju putnih komunikacija, oštećenih u poplavama i klizištima, pripadnici Oružanih snaga BiH već nekoliko dana rade na izgradnji puta za Gornju Golubinju prema ugroženoj mjesnoj zajednici Željezno polje kod Žepča. Na podučju Željeznog polja nekoliko sela je već danima bez pristupnih puteva, koji su totalno uništeni tako da će se najvjerovatnije morati raditi potpuno novi putni pravci sa novim trasama puta.Vojnici i mehanizacija Oružanih snaga BiH rade na nasipanju tamponskog materijala i iskopu kanala za odvodnju

oborinskih voda na oštećenom dijelu putne komunikacije Blatna voda - Relej - Golubinja. Kolika je bila šteta od klizišta i poplava na ovom području najbolje govori činjenica da se u dva sela, ove mjesne zajednice, ne preporučuje ponovna gradnja kuća i pratećih objekata. Pripadnici Oružanih snaga BiH već nekoliko dana rade na saniranju saobraćajnih komunikacija i omogužćavanja minimalnog protoka saobraćaja prema ugroženim selima.Na području Zeničko-dobojskog kantona pripadnici Oružanih snaga BiH i pripadnici EUFOR-a protekle sedmice pokrenuli su radnu op-

eraciju „Zajednički napor 2014.“ i već nekoliko dana intenzivno rade na saniranju šteta od poplava i klizišta. Tako su na području Općine Maglaj pomagali u popravci tamošnjeg Doma zdravlja, dječijeg vrtića i grobalja, a također su radili i na izgradnji alternativnih pravaca na području Općina Žepče i Zenica. U žepačkoj općini najaktuelnija je sanacija dijela putne komunikacije u Željeznom polju gdje veliki broj pripadnika Oružanih snaga BiH i EUFOR-a rade zajedno sa civilnim stanovništvo. (ctv)


ZDK: KAŠNJENJE PLAĆA ZBOG SLABOG PRIHODA U povodu nezadovoljstva sindikata budžetskih korisnika Zeničkodobojskog kantona zbog nepravovremenog isplaćivanja plaća, Vlada ZDK saopćila je da će u okviru svojih nadležnosti učiniti sve kako bi dinamiku isplate plaća dovela u zakonske okvire. Vlada ZDK je zauzela jedinstven stav prema zahtjevima svih sindikalnih organizacija, da u okviru svojih nadležnosti, u narednim mjesecima učini sve kako bi dinamika isplate plaća bila redovna. Osnovni problem, sa kojim se Vlada ZDK već duže vrijeme suočava, su nedostajuća sredstva na prihodovnoj strani, dodatno otežana sporom realizacijom kreditnog zaduženja planiranog budžetom za 2014. godinu.Uz sve navedene probleme Zeničko-dobojski kanton se našao u još složenijoj situaciji značajnim padom prihoda prouzrokovanim poplavama. Vlada ZDK aktivno razmatra izmjene i dopune budžeta, kojima će Skupštini ZDK predložiti rješenja za obezbjeđenje dodatnih sredstava za isplatu plaća u zakonskim okvirima kroz zaduženja, kako to rade drugi kantoni i viši nivoi vlasti.Članovi Vlade ZDK izražavaju puno razumijevanje za tešku situaciju uposlenika – budžetskih korisnika izazvanu kašnjenjem plaća. (ctv)


ICIC PONUDIO OBNOVU KUĆA PORUŠENIH I OŠTEĆENIH U POPLAVAMA

Delegacija ICIC Internacionalnog islamskog komiteta polumjeseca, koju predvodi podpredsjednik Omer Tasli, ponudila je premijeru Vlade ZDK Munibu Husejnagiću i ministru za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Ivici Ćuriću, konkretnu pomoć u obnovi područja stradalih u poplavama i klizištima.Ova

organizacija zainteresovana je da na području Zeničko-dobojskog kantona direktno pomaže porodicama koje žele obnoviti porušene kuće, i to na način da im se obezbijedi sav materijal za gradnju, ili da se nađe konkretan izvođač radova za konkretnu porodicu čiji članovi iz različitih razloga nisu u

stanju da rade na obnovi objekta. Prema preliminarnim dogovorima novi projekt ICIC-a biće jedna od najvećih humanitarnih akcija u Bosni i Hercegovini, a realizirati će se kroz saradnju sa humanitarnom organizacijom Merhamet. (ctv)


“ZAJEDNIČKI NAPOR 2014.” VEĆ DAJE REZULTATE U radnoj operaciji „Zajednički napor 2014“ u Bosni i Hercegovini trenutno učestvuje oko 1.200 vojnika Oružanih snaga BiH i 600 pripadnika EUFOR-a. Oni sa helikopterskim jedinicama, 200 kamiona, 34 građevinske mašine, 50 kontejnera za smještaj evakuiranog stanovništva, uz raspolaganje dva pontonska mosta, zajedno rade na području cijele BiH na čišćenju terena, dostavi hrane, deratizaciji, a sve snage skoncentrisane su na područja zahvaćena pop-

lavama u tokovima rijeka Bosna, Sava i Drina.Na području Općine Žepče pripadnici Oružanih snaga BiH i EUFOR-a i danas rade na raščišćavanju terena i izgradnji puta za Gornju Golubinju. Oko 60 pripadnika EUFOR-a i isto toliko pripadnika Oružanih snaga BiH boraviti će na na ovom području još nekoliko dan, a onda će se zaputiti u druge krajeve pogođene poplavama kako bi i tamo pružili podršku i učestvovali u saniranju šteta.Od prošlog petka, kada je

startala operacija “Zajednički napor 2014.” za pomoć civilnim strukturama na saniranju šteta od poplava u Bosni i Hercegovini, pomoć je stigla u nekoliko općina na području ZDK i prvi rezultati njihovog nesebičnog rada su već vidljivi. (ctv)


PROTEST MJEŠTANA TOPČIĆ POLJA ZBOG ODLASKA MEHANIZACIJE Odvijanje saobraćaja na magistralnom putu M-17, u dijelu kojim prolazi kroz naseljeno mjesto Topčić polje kod Zenice, danas poslije podne bio je u prekidu zbog protesta mještana, koji su nezadovoljni odlaskom građevinskih mašina angažovanih na čišćenju nanosa bujice.Naselje Topčić polje je jedno od najteže nastradalih urbanih cjelina na području Zeničko-dobojskog kantona u nedavnim elementarnim nepogodama. Veći dio naselja je zatrpan kamenjem i zemljom, koju su bujica donijele koritima tri lokalna potoka. Nekoliko kuća u ovom mjestu je ostalo totalno za-

trpano kamenjem i od prvih dana je žepačka kompanija “Adžić” bila angažirana na čišćenju nanosa kamenja i zemlje. Danas je ova kompanija povukla svoju mehanizaciju iz naselja Topčić polje, jer do sada nisu dobili nikakva sredstva za posao koji su radili, a mještani su se samoorganizovali i blokirali saobraćaj na magistralnom putu M-17.Blokada saobraćaja je trajala oko pola sata i nakon razgovora predstavnika ove mjesne zajednice sa nadležnim općinskim službama ponovno je uspostavljen promet na ovoj frekventnoj saobraćajnici.(ctv)

PUTEVI NA PODRUČJU ŽELJEZNOG POLJA SE SANIRAJU Kantonalni štab civilne zaštite ZDK analizirao je stanje putnih komunikacija na području Željeznog polja kod Žepča, gdje je posljednjih nekoliko dana ostvaren značajan napredak. Put za selo Jastrebac je nakon nasipanja prohodan i ova putna komunikacija

je riješena, ali osnovna sanacija mjesnog puta prema Biljevini ima zakašnjenje, jer je problem sa nedostatkom materijala radi kojeg mehanizacija stoji.Kantonalne direkcije za ceste traba da za putnu komunikaciju od sela Biljevina do Mjestove ravni pripremi projek-

tni zadatak uz angažovanje firme izvođača radova, koji bi radili na sanaciji ovog puta, a time će ujedno prestati angažovanje mehanizacije od strane Kantonalnog štaba civilne zaštite.(ctv)


UTVRDITI SIGURNA MJESTA ZA POVRATAK

Kantonalni štab civilne zaštite ZDK zatražiti će da se u narednih par dana, u saradnji sa općinama iz kojih dolaze završi izmještanja lica iz Penzionerskog doma u Zenici. Ovdje su bila smještena lica sa zdravstvenim problemima, a prema trenutnom zdravstvenom stanju evakuisanih osoba smještenih u Penzionerskom domu, nakon ljekarskih pregleda, ustanovljeno je da sve osobe mogu biti izmještene iz ove ustanove, osim jedne koja iziskuje bolnički smještaj. S obzirom na činjenicu da u zeničkoj kasarni zbog aktuelne vojne vježbe „Zajednički napor 2014“ boravi više stotina vojnika iz drugih krajeva BiH, zaključeno je da će se u narednih par dana problem izmještanja lica iz Penzionerskog doma mora rješavati u saradnji sa općinama iz kojih dolaze ova lica. Kada je riječ o licima od ranije smještenim u zeničkoj kasarni,


ali i drugim prihvatnim smještajima, dogovoreno je da se uputi naredba svim nadležnim općinskim komisijama, koje trebaju da utvrde koja lica iz kolektivnih smještaja se mogu vratiti svojim kućama i putem zvaničnog akta to i potvrde. Uz to, dogovoreno je da Krizni štab za zdravstvo pripremi cjelovitu informaciju o zdravstvenom stanju osoba smještenih u zeničkoj kasarni i drugim kolektivnim smještajima i o tome izvjesti Kantonalni štab civilne zaštite. Kada se ovima pridruže i zvanični podaci geolo-

ga i drugih stručnjaka u vezi sa stanjem klizišta, bit će moguće odrediti koja mjesta su sigurna za povratak evakuisanih lica svojim kućama.Veći broj općina ugroženih poplavama dostavile su svoje zahtjeve za jednokratnu interventnu finansijsku pomoć, pa će se u skladu sa zakonskom regulativom ova sredstva obezbijediti iz transfera Federalnog štaba civilne zaštite, jer se radi isključivo o namjenskim sredstvima koja postoje za ove svrhe, kao i iz interventnih sredstava Vlade Federacije BiH. (ctv)


ŠVEDSKO POSTROJENJE ZA PRERADU VODE U TOPČIĆ POLJU Švedski ambasador u BiH Fredrik Schiller simbolično je pustio u rad postrojenja za prečišćavanje vode u Topčić Polju kod Zenice, koje je, sa još druga dva postrojenja za prečišćavanje vode smještena u Olovu i Tešnju, donacija su Vlade Kraljevine Švedske. Instaliranjem ovog postrojenja mještani Topčić Polja, koje je stradalo tokom posljednjih poplava i klizanja tla, imat će čistu vodu za piće koja će se uzimati iz lokalnih izvora i kroz trostruki sistem pročišćenja prerađivati u pitku vodu. Osim pomoći u popravci infrastrukturrnih objekata za snabdijevanje vodom, ambasador Schiller najavio je i naredne projekte s kojima će Vlada Kraljevine Švedske nastaviti da pomaže poplavama ugrožena područja. To se posebno odnosi na projekte u oblasti razvoja poljoprivrede te drugih oblasti za koje Vlada BiH i Zeničko-dobojski kanton iskažu potrebe.

Mjesna zajednica Topčić polje kod Zenica jedna je od teško stradalih od poplava i klizišta, a instaliranje ovog postrojenja značajno je jer će obezbjeđivati vodu za ugroženo područje Topčić polja, Nemile, i okolnih sela, kojima su tokom poplava i usljed erozije zemljišta uništeni vodovodni sistemi.

Švedski i domaći timovi uspješno su instalirali postrojenje u Topčić polju, a drugi timovi istodobno postavljaju postrojenja za prečišćavanje vode na području Olova i Tešnja. Treba reći i to da su ova postrojenja za prečišćavanje voda građena na fleksibilan način, pa tako nakon upotrebe na jednoj lokaciji mogu biti usmjereni na drugu, u vrlo kratkom roku. “Kraljevina Švedska je prisutna Sva tri donirana postrojenja u Bosni i Hercegovini već niz ostaju u vlasništvu Kantonalne godina kao prijatelj vašeg naro- uprave civilne zaštite ZDK i nada, i Švedska će tu biti i dalje za kon stabilizacije snabdijevanja vas da pruži pomoć i podršku u pitkom vodom na ugroženim svemu što proživljavaju vaši lju- područjima, moći će se korisdi, a tako je i sa ovom posljed- titi u budućnosti i na drugim njom prirodnom nesrećom”, lokacijama, ako se za to ukaže kazao je ambasador Schiller. potreba. (ctv)


FINGIRALA RAZBOJNIŠTVO DA NAPLATI ŠTETU U DANSKOJ ! Policijski službenici MUP-a ZDK lišili su slobode žensku osobu H.S. iz Breze, privremeno nastanjena u Danskoj, i H.E., rođenog 1968. godine, iz Sarajeva, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo „Lažno prijavljivanje“, iz člana 347. KZ FBIH. Oni su dežurnoj službi Policijske stanice Visoko prijavili da je nad njima od strane tri nepoznata lica izvršeno razbojništvo u mjestu Kopači kod Visokog.U svojoj prijavi ‘oštećena’ je navela da je krivično djelo izvršeno dok je upravljala vozilom marke “Renault Megan”, krećući se regionalnim putem iz pravca Ilijaša u pravcu Visokog, te dolaskom u mjesto Kopači u jednom momentu osjetila udarac u zadnji dio vozila usljed kontakta sa vozilom koje se kretalo iza nje, nakon čega je ista zaustavila vozila. Prilikom izlaska iz vozila ispred oštećene se zaustavlja putničko vozilo iz kojeg su izašla tri nepoznata muška lica, od kojih jedno prilazi oštećenoj i rukom joj trga ogrlicu s vrata, a drugo lice uzima torbu iz unutrašnjosti vozila, u kojoj se nalazio novčanik, dok treće lice otuđuje stvari sa zadnjeg sjedišta vozila, nakon čega se lica svojim vozilom udaljavaju velikom brzinom u pravcu Visokog.

‘Oštećena’ je takođe navela da su joj tom prilikom otuđili telefon “Iphone S5”, laptop “McBook” koji se nalazio u prtljažniku vozila i novac iz novčanika u iznosu od 4.000 Eura i 370 KM u raznim apoenima.Odmah po saznanju za navedeni događaj na lice mjesta je upućena patrola policije, koja je obezbjedila lice mjesta, nakon čega je o navedenom obaviješten i dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva ZDK. Na mjestu izvršenja krivičnog djela je obavljen uviđaj od strane ekipe Policijske stanice Visoko, kojim radnjama je rukovodio tužilac, po čijim uputama i nalozima se postupalo u cilju rasvjetljavanja izvršenog razbojništva.Operativnim aktivnostima, praćenjem kretanja oštećene spornog dana, te drugim operativnim i kriminalističkim radnjama, utvrđeno je da su oštećena H.S. i još jedna muška osoba, na parking prostoru u mjestu Podlugovi, podesnim predmetom nanijeli oštećenja na vozilo, kojim se kasnije odvezla u pravcu Visokog, gdje u mjestu Kopači fingiraju razbojništvo, kako bi H.S. naplatila životno osiguranje u Danskoj, gdje trenutno živi. (ctv)


POJAČANJA KONTROLA KORIŠTENJA ZAŠTITNIH KACIGA TOKOM VOŽNJE Na području Zeničko-dobojskog kantona narednih nekoliko dana planirano je da se provede akcija u saobraćaju na pojačanoj kontroli bicikla, mopeda, lakih motocikla, motocikla, tricikla, lakih četverocikla i četverocikla, sa posebnim akcentom na kontroli korištenja zaštitne kacige tokom vožnje.Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK će, od četvrtka 12.juna do nedjelje, 15.juna, u vremenu od 07,00 do 23.00 sati, na svim putevima na području cijelog kantona kontrolisati učesnike u saobraćaju.U posljednje vrijeme, a kao posljedica toplih dana, evidentna je veća prisutnost ovih vozila na saobraćajnicama, kojim nerijetko upravljaju maloljetna lica i koja upravljaju naznačenim

vozilima suprotno važećim propisima. Pored toga, utvrđeno je da se prilikom vožnje rijetko koristi zaštitna kaciga koja je zakonom obavezna, kako za vozača tako i za lica koja se prevoze tim vozilima.U preventivnom smislu roditelji djece koja upravljaju takvim vozilima mogu dati veliki doprinos kroz adekvatan nadzor i staranje o maloljetnoj djeci, kao i ustupanje istim ovakve vrste vozila na korištenje. U određenim slučajevima ispitivaće se i prekršajna odgovornost roditelja, jer su često u saobraćajnim nezgodama povrijeđena upravo ta lica, odnosno maloljetni vozači te su ove aktivnosti Uprave policije prvenstveno zavedene radi smanjenja tih posljedica.(ctv)


UGOSTITELJI TRAŽE PRODUŽENO RADNO VRIJEME, ALI ...

Nekoliko vlasnika ugostiteljskih i trgovačkih objekata zatražili su pomoć Foruma građana Zenice da se vanredno odobri produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata u toku trajanja Svjetskog nogometnog prvenstva u Brazilu. Kao opravdan razlog inicijative i prijedloga navodi se da utakmice na ovgodišnjem Svjetskom prvenstvu igraju se u kasnim večernjim satima, po našem vremenu. Na osnovu pomenute inicijative Forum građana predlaže da općina Zenica donese odluku o produženju radnog vremena u ugostiteljskim objektima u Zenici za vrijeme trajanja Svjetskog nogometnog prvenstva u Brazilu, jer “sport je prije svega opća društvena zabava”. Prema zakonskim odredbama o radu ugostiteljskih objekata svaki privredni subjekat mora najmanje sedam dana ranije podnijeti zahtjev za odobrenje produženog radnog vremena, ali se odobrenje može odnositi samo na jedan radni dan. Praktično ukoliko bi ugostitelji željeli raditi produženo tokom Svjetskog prvenstva, od 12.juna do 12.jula, morali bi podnositi zahtjev za svaki dan koji žele raditi produženo radno vrijeme! U okviru svojih ovlaštenja načelnik Husejin Smajlović odobrio je produžen rad zeničkih ugostiteljskih objekata u toku trajanja svjetskog nogometnog prvenstva u Brazilu i tokom trajanja mjeseca Ramazana.(ctv)


POČEO SA RADOM MEĐUNARODNI POSLOVNI FORUM 2014. Danas je u Kongresnom centru Terme Ilidža u organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, uz saradnju sa British Council zvanično počeo sa radom Međunarodni poslovni forum 2014. Forum je zvanično otvorio ministar privrede Kantona Sarajevo Emir Hrenovica koji je naglasio da je cilj dvodnevnog poslovnog Foruma predstavljanje Kantona Sarajevo kao potencijalne investicijske destinacije i predstavljanje privrednog sektora. „Drago mi je da vidim goste iz cijele BiH, ali i iz regiona. Nadamo se da će ovaj Forum postati tradicionalan kao jedan od vodećih događaja u ovom dijelu Evrope, kao i da će ulaganja u promociju Kantona Sarajevo kao investicijske destinacije rezultirali unapređenjem privrednog sektora i poslovnog ambijenta za poslovanje i ulaganje“, izjavio je ministar Hrenovica. Prisutnima se tokom ceremonije otvaranja obratio i Valentin Inzko, visoki predstavnik za BiH koji je istaknuo da se Međunarodni poslovni forum održava u dramatičnom periodu. „BiH je potreban svaki oblik pomoći u vidu investicija i otvaranja novih radnih mjesta. Prirodni resursi BiH su veliki, a ljudski još veći te ih treba iskoristiti. Ljudi iz BiH u inozemstvu su vrlo uspješni, stoga ne vidim razlog zašto ne bi bili i u svojoj zemlji“, kazao je Inzko. Zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Renzo Daviddi također je pozdravio učesnike Foruma i poželio uspješan rad. „Mi pokušavamo privući pažnju građana ove zemlje o ekonomskim problemima, a barijere u poslovanju jedan su od razloga zbog kojih investitori ne ulažu u BiH“, upozorio je Daviddi. Larisa Halilović, direktorica British Councila u BiH je u obraćanju prisutnima naglasila da je mnoge zanimala veza izmeđz British Councila i investiranja. „Ako ne invetirate u obrazovanje, sigurno ste na gubitku. Više od 110 zemalja ima isti problem kao BiH, a to je kako zadovoljiti potrebe tržišta rada i kadrova, a British Council pokušava uskladiti potrebe i jednog i drugog sektora“, kaže Halilović. Pismo podrške Međunarodnom posovnom forumu uputio je i Premijer FBIH g-din. Nermin Nikšić koji je sa zadovoljstvom pozdravio organiziranje ovog značajnog skupa u Sarajevu. Ministar Hrenovica je na kraju ceremonije otvaranja uručio zahvalnice partnerima projekta: Međunarodnom aerodromu Sarajevo, British Councilu, Preventu BH, Općini Ilijaš, a specijalnu zahvalnicu dobio je g-dinu. Fahrudinu Solaku v.d.direktor Federalne uprave civilne zaštite, za izniman doprinos u spašavanju ljudi i materijalnih dobara od posljedica poplava koje su u maju 2014.godine pogodile BIH. Tokom Foruma domaći i inozemni stručnjaci govorit će o poslovnim izazovima današnjice, ekonomskom razvoju, izvozu na evropsko tržište, prioritetu preuzimanja evropskih normi, fondovima EU itd. Drugog dana Foruma održat će se okrugli sto tokom kojeg će se razgovarati o implementaciji evropskih i međunarodnih standarda u obrazovanju kako bi imali bolji pristup radnom i obrazovnom tržištu Evrope i svijeta. Forum okupija najeminentnije privredne i finansijske eksperte iz zemlje i inozemstva, kao i predstavnike stranih i domaćih kompanija različitih sektora privrede. (ots)


MATCH SCHEDULE Belo Horizonte

D3

v.

9 13:00

21 13:00

33 17:00

E1

C1

A4

E2

C3

A1

v.

v.

4 18:00

16 18:00

28 18:00

37 16:00

B3

H3

F4

C4

B4

H4

F2

C1

Fortaleza

v.

v.

Estadio Castelao

Manaus

26 19:00

35 13:00

F3

E4

B4

F4

E2

B1

v.

v.

7 16:00

17 16:00

29 16:00

D1

A1

G1

C2

D2

A3

G3

C3

v.

38 17:00 v.

v.

8 21:00

18 15:00

30 15:00

41 16:00

D3

A4

G4

E4

D4

A2

G2

E1

v.

Arena Amazonia

v.

12 16:00

v.

v.

v.

v.

2 13:00

14 19:00

22 19:00

39 13:00

A3

G3

C4

D4

A4

G4

C2

D1

v.

v.

Porto Alegre

v.

20 13:00

32 13:00

43 13:00

E3

B4

H4

F4

E4

B2

H2

F1

v.

v.

Rio de Janeiro

24 13:00

C3

D4

A2

C4

D2

34 17:00

A3

v.

v.

11 19:00

19 19:00

31 19:00

F1

B1

H1

E2

F2

B3

H3

E3

v.

Estadio do Maracana

v.

6 19:00 v.

Arena Pernambuco

v.

10 16:00 v.

Estadio Beira-Rio

Recife

Wednesday, 25 June

Tuesday, 24 June

F3

Arena da Baixada

v.

42 17:00

v.

v.

3 16:00

13 13:00

25 16:00

B1

G1

E1

F2

B2

G2

E3

F3

v.

Arena Fonte Nova

40 13:00

v.

v.

Salvador

Monday, 23 June

H2

Curitiba

Estadio das Dunas

Sunday, 22 June

D2

C2

v.

v.

Natal

Saturday, 21 June F1

Estadio Nacional

Arena Pantanal

Friday, 20 June

27 13:00

H1

v.

Cuiaba

Thursday, 19 June

Wednesday, 18 June

15 13:00

C1

Brasilia

Arena de Sao Paulo

Tuesday, 17 June

5 13:00 v.

Estadio Mineirao

Sao Paulo

Monday, 16 June

Sunday, 15 June

Saturday, 14 June

Friday, 13 June

Thursday, 12 June

Group Matches

v.

44 13:00

v.

v.

1 17:00

23 16:00

A1

D1

B2

A2

D3

B3

v.

v.

36 13:00 v.

*Note: Local kick-off times for Cuiaba an FIFA PARTNERS


Sunday, 13 July

Friday, 11 July

Thursday, 10 July

Wednesday, 9 July

Tuesday, 8 July

Monday, 7 July

49 13:00

Saturday, 12 July

3rd Place and Final

Semi-Finals

Sunday, 6 July

Saturday, 5 July

Friday, 4 July

Thursday, 3 July

Wednesday, 2 July

Quarter-Finals Tuesday, 1 July

Monday, 30 June

Sunday, 29 June

Saturday, 28 June

Friday, 27 June

Thursday, 26 June

Round of 16

61 17:00

1A

W57

2B

W58

v.

v.

46 13:00

53 13:00

60 13:00

G2

1E

W55

L61

G3

2F

W56

L62

v.

v.

63 17:00

v.

v.

48 17:00

H2 v.

54 17:00

1G v.

2H

45 13:00

W49 v.

W50

REST

RE ST

2A

57 17:00

DAY S

v.

REST

DAY

1B

DAY S

DAY S

51 13:00

REST

H3

52 17:00

G4

1D

G1

2C

v.

v.

50 17:00

58 13:00

1C

W53

W61

2D

W54

W62

v.

64 16:00

v.

56 17:00

v.

59 17:00

1H

W51

2G

W52

v.

v.

47 17:00

55 13:00

H4

1F

W59

H1

2E

W60

v.

v.

62 17:00 v.

Subject to change

nd Manaus GMT -4, all other venues GMT -3 FIFA WORLD CUP SPONSORS

NATIONAL SUPPORTERS


ZENICA U RITMU SAMBE POZDRAVILA POČETAK SVJETSKOG PRVENSTVA Članovi Lokalnog omladinskog vijeća regije Zenica, pred početak Svjetskog fudbalskog prvenstva, priredili su zanimljiv sportskopromotivni performans po nazivom “Svi naši ZMAJEVI – sretno BiH na Mundijalu u Brazilu”. Na trgu kod Lamele, omiljenom sastajalištu navijača reperezentacije Bosne i Hercegovine, mladi volonteri nevladine organizacije LOV - Lokalno omladinsko vijeće regije Zenica, koji već godinama osiguravaju poseban svečarski dekor u gradu i na stadionu Bilino polje za vrijeme odigravanja utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hecegovine, ponov-

ena više od 250 igrača, trenera i sportskih radnika, koji su nastupali za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine od 1992.godine do danas.Organizirano je i druženje sa nekadašnjim reprezentativcima BiH “Zmajevima – veteranima” na kojem su bili nekadašnji reperezentativci, koje je predvodio kapiten, na onoj čuvenoj utakmici u Manausu, Vlatko Glavaš, zatim naša najveće zvijezda rih dana u Brazilu, Nermin Šabić, kojeg je brazilska publika prema njihovom mitskom delfinu nazvala “Golfinjo”, i golman Almir Tolja. U mini zabavnom programu nastupili su

no su iznenadili i obradovali brojne sugrađane. U čast početka Mundijala u Brazilu, na kojem po prvi put u historiji učestvuje i naša zemlja, njihov sportskopromotivni performans o svim našim Zmajevima je okupio veliki broj poštovaoca, koji su na svoj način sami učestvovali u programu. Nakon upoznavanja o predstojećim aktivnostima LOVa, u kojima najavljuju da postoji i mogućnost organizovanja fanzona, mladi LOV-a su iznenadili i mnoge obradovali promocijom velikog rodoslovnog banera “BH ZMAJEVI”, veličine 15 kvadratnih metara, na kojem su ispisana im-

članovi LOV-a i plesni studio “Shadows” sa brazilskim sambama.Već dan ranije mladi LOV-a su šire područje grada, oko stadiona Bilino polje, i važne raskrsnice ukrasili državnim zastavama, brojnim kreacijama sa žuto-plavim balonima i transparentima podrške našoj fudbalskoj reprezentaciji. Posebno na ulazima u grad postavljeni su baneri sa porukama “Dobrodošli Sajini zmajevi” , “Dobrodošli u Zenicu - gnijezdo Zmajeva” , “Brazil via Zenica” i “Dobrodošli u Zenicu – glavni grad bh. Zmajeva”. Nakon performansa volonteri LOV-a regije Zenica su građanima na trgu

kod Lamele i na nekoliko drugih gradskih trgova i ulica, uoči prvog nastupa fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu u Brazilu, besplatno podijelili preko 1.000 suvenira, sa bh. zastava, šalovima i ostalim navijačkim rekvizitima. Mladi LOV-a uputili su javni poziv svim građanima, firmama i ustanovama da na svoje objekte i stambene objekte, u dane kada naša reprezentacija nastupa na Svjetskom prvenstvu, vidno istaknu državna obilježja i naše reprezentacije. (ctv)


HUMANITARAC IZ TOPČIĆ POLJA FINALISTA ATP CHALLENGER TURNIRA U ARADU Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur plasirao se u finale ATP Challenger turnira u rumunskom gradu Aradu. On je, kao peti nosilac, u polufinalu sa 3:6, 6:0, 6:1 savalado Amerikanca Chasea Buchanana, i sutra igra sa pobjednikom susreta prvog nositelja Španca Perea Ribe, 84. igrača na ATP listi, i Francuza Lucasa Pouillea. Zanimljivo je da je Damir Džumhur na turnir u Aradu otputovao dan nakon što je mještanima naselja Topčić polje kod Zenice, čije su kuće ugrožene poplavama i klizištima, zajedno sa svojim ocem donirao pakete pomoći. Prije toga Damir je zajedno sa Novakom Đokovićem i brojnim sportašima pokrenuo humanitarnu akciju za pomoć ugroženima od poplava u BiH, Srbiji i Hrvatskoj. (ctv)


UTAKMICA BARAŽA ZA GRUPU 2C EVROPSKOG RAGBI PRVENSTVA Bosna i Hercegovina - Austrija 12 : 26 (5 : 23) Ragbijaši Bosne i Hercegovine poraženi su, u utakmici baraža za plasman u grupu 2C Evropskog prvenstva, od selekcije Austrije rezultatom 12:26, poluvrijeme 5:23. Baražna utakmica odigrana je na stadionu Luke u Tešnju, a reprezentativci Bosne i Hercegovine su razočarali u prvom dijelu meča kada su dozvolili gostima da ostvare značajnu prednost. U drugom dijelu zaigrali su bolje, ali nisu uspjeli postići ništa više od časnog poraza. (ctv)


POJEDINAČNO ATLETSKO PRVENSTVO BIH

Slabi rezultati !?

Na ovogodišnjem pojedinačnom atletskom prvenstvu za seniore i seniorke, koje je proteklog vikenda održano u Zenici, nije bilo obaranja rekorda, a najvrijednije rezultate postigli su Kemal Mešić u bacanju kugle sa 19,71 metara, i Dušan Babić iz AK „Banja Luka“ u trci na 800 m, koju je istrčao za 1:51,82. U nekim disciplinama nije bilo takmičenja, jer se prijavila samo jedna ekipa, za žensku štafetu 4x400 metara!Nove državne prvakinje su na 100 m pr.: Gorana Cvijetić (Glasinac) 14,41; 100 m: Ivana Macanović (Banja Luka) 12,27; 400 m: Selma Zrnić (Sarajevo) 57,41; kladivo: Stefani Vukajlović (Borac) 53,52 m; 1500 m: Vladana Gavranović (Borac) 4:40,27; 3000 m stipl: Ra-

hima Zukić (Sloboda Tehnograd) 11:28,35; Disk: Gorana Tešanović (Borac) 46,46; Troskok: Melika Kasumović (Sloboda T.) 11,80 m; štafeta 4x100 m: Banja Luka 48,33; 400 m pr.: Gorana Cvijetić (Glasinac) 1:04,84; 200 m: Ivana Macanović (Banja Luka) 24,82; 800 m: Vladana Gavranović (Borac) 2:21,84; vis: Mladena Petrušić (Glasinac) 168 cm; Koplje: Vanja Spahić (Leotar) 44,06 m; dalj: Tanja Marković (Rogatica) 5,73 m; kugla: Emina Konjić (Doboj-Istok) 13,26 m; i na 3000 m: Rahima Zukić (Sloboda T.) 10:31,21. U konkurenciji seniora prvaci su 110 m pr.: Mahir Kurtalić (Sloboda T.) 15,09; 100 m: Sait Huseinbašić

(Borac) 10,87; 400 m: Borislav Dragojlović (Borac) 48,48; koplje: Dejan Mileusnić (Zenica) 63,46 m; vis: Haris Selimović (Zenica) 200 cm; dalj: Nikola Brkić (Borac) 7,03 m; 1500 m: Bojan Stanišić (Pale) 4:07,51; 3000 m: Osman Junuzović (Doboj-Istok) 8:32,67; štafeta 4x100 m: Borac 43,44 ; 400 m pr.: Rusmir Malkočević (Sloboda T.) 56,54; 200 m: Sait Huseinbašić (Borac) 21,59; 800 m: Dušan Babić (Banja Luka) 1:51,82; 3000 m stipl: Osman Junuzović (Doboj-Istok) 9:49,42; kladivo: Miroslav Rogić (Borac) 48,38; Troskok: Anes Hodžić (Sloboda T.); disk: Kemal Mešić (Sarajevo) 52,15; 5000 m: Osman Junuzović (Doboj-Istok) 15:30,69; i štafeta 4x400 m: Zenica I 3:17,70. (ctv)


11. MEĐUNARODNO OTVORENO P


PRVENSTVO PARAPLEGIČARA Ovogodišnje Međunarodno otvoreno prvenstvo paraplegičara i oboljelih od dječije paralize PODP okupilo je oko 150 učesnika koji su se takmičili u atletici i šahu. Najviše uspjeha imali su takmičari ekipe Zeničko-dobojskog kantona u atletskim disciplinama, druga je ekipa Tuzlanskog kantona, slijede 3. Unsko-sanski kanton, 4. Bosansko-podrinjski kanton, 5. Srednjebosanski kanton, 6. Srbija , 7. Republika Srpska, 8. Crna Gora, 9. Makedonija, 10. Livanjski kanton, 11.Hercegovačko-neretvanski kanton i 12. Slovenija. U šahu je pobjednik ekipa Republike Srpske, ispred ekipe Zeničkodobojski kanton i Srednjebosanski kanton. Uspješan organizator bila je organizacija paraplegičara Zeničkodobojskog kantona.(ctv)


ZENICA: BOKSERSKA “ČELIČNA RUKAVICA 2014.” Ovogodišnja, 42. po redu, Međunarodna revija boksa “Čelična rukavica 2014.” održat će se u subotu, 14.juna, u Sportskoj dvorani Bilmišće u Zenici sa početkom u 19:00 sati. Nakon tehničkog problema, zbog poplava u našoj zemlji, organizacioni odbor revije odlučio je da se ovogodišnja manifestacija održi ovog vikenda uz učešće 20 boksera iz regije, koji će se boriti u pet katogorija i deset borbi. Svi borci su potvrdili svoj dolazak, što će ovogodišnju Čeličnu rukavicu učiniti zanimljivijom i kvalitetnijom, a očekuju se učešće i pet zeničkih boksera, ovogodišnjih viceprvaka Bosne i Hercegovine. Revija “Čelična rukavica” spada u red najkvalitetnijih i najstarijih revija boksa u našoj zemlji. Zenička publika i gosti imati će priliku da ove godine gledaju 10 kvalitetnih borbi, u kojima će nastupati birani parovi, pravi majstori plemenitih borilačkih vještina. Pored sportskog programa organizatori su najavili i zabavni dio programa, tako da će posjetioci uživati u cjelovečernjoj sportskoj zabavi. (ctv)


Petak broj 15