Page 1


POTPUNA KONTROLA STANJA NAKON POP Na području Zeničko-dobojskog kantona već danima se intenzivno se radi na uspostavljanju putnih komunikacija, sanaciji terena, osiguranju klizišta uz odvodnje voda iz tijela klizišta, uklanjanja nanosa na ulicama gradova, kao i iz stambenih objekata. Na području općine Zenica zdravstveno-epidemiološka situacija je pod kontrolom i neprekidno se prati, a stručni timovi higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Zenica prema iskazanim potrebama interventno djeluju na terenu. Stručne ekipe takođe vrše redovne deratizacije, dezinsekciju i dezinfekciju terena, stambenih objekata i prostora koji su bili zahvaćeni poplavama. Švedski tim, koji je poslan na područje Topčić polja, utvrdio je lokaciju za postavljanje postrojenja za prečišćavanje vode za piće za lokalno stanovništvo. Na području Zenice i dalje je osnovni prioritet sanacija velikog broja oštećenih putnih komunikacija i brojnih klizišta. Prema utvrđenom planu djelovanja za narednih nekoliko dana najviše posla i dalje će imati građevinska operativa, koja nastavlja planirane aktivnosti na području općine zahvaćenom poplavama i klizištima. Na nekoliko velikih klizišta nastavlja se rad nesmanjenim intenzitetom i sa svom raspoloživom mehanizacijom i ljudstvom. Cilj je nastaviti raščišćavanje i održavanje minimalne prohodnosti puteva na cijelom području općine. Uspostavljenje su minimalne prometne komunikacije s Babinjskim slivom, ali se na ovom dijelu saobraća uz velike mjere opreza, kao i na dijelu nekadašnjih saobraćajnica prema Šerićima, Željeznom Polju, Kolićima i Smajićima. Na klizištima se vrši monitoring i poduzimaju neophodne interventne mjere, a na nekim lokalitetima pojavljuju se dodatni problemi jer se klizišta nisu stabilizirala, a eventualne nove padavine bi mogle ponovno oštetiti uspostavljene saobraćajnice. (ctv)


PLAVA I POJAVE VELIKOG BROJA KLIZIŠTA


PRVE PROCJENE DIJELA ŠTETA OD POPLAVA I KLIZIŠTA PREKO 253 MILIONA KM Prema preliminarnim izvještajima šteta od poplava i klizišta, bez podataka o štetama na privrednim objektima, na području Zeničko-dobojskog kantona iznosi 253.763.000 KM. Najviše porušenih stambenih objekata od ukupno 245 prijavljenih, na teritoriji Općine Zenica je 97, zatim Žepča 80, Maglaja 29, Olova 16, Kaknja deset, u Zavidovićima osam, na području Visokog tri, u Varešu dva objekta, dok u općinama Tešanj, Usora, Breza i Doboj-Jug nema prijavljenih porušenih kuća. Prijavljeno je 4.165 oštećenih stambenih objekata od čega najviše na teritoriji Općine Maglaj čak 1551, Zenica 610, Kakanj 500, Zavidovići 388, Doboj-Jug 319, Žepče 300, Olovo 200, Tešanj 130, Breza 70, Usora 50, te Vareš 24 i Visokog 23 oštećena objekta. Procjenjuje se da štete na zemljištima, oranicama i zasadima trenutno iznose 8.134.000 KM. Štete na stočnom fondu su 668.000 KM, pod čim se podrazumijeva uginula i oboljela stoka. U ovom trenutku teško je procijeniti sve štete na infrastrukturi, ali preliminarni pokazatelji govore da ona iznosi oko 77.505.000 KM, dok su štete od klizišta procijenjene na 37.419.000 KM. Oštećenja na vodovodima na području Kantona trenutno iznose 2.095.000 KM, a na ostalim infrastrukturnim objektima 20.221.000 KM. Okvirne štete na području Općine Zenica iznose 85,3 miliona KM, Maglaja 67,7 miliona KM , Žepča 23.7 miliona KM, Kaknja 20 miliona KM, Olova 18 miliona KM, Doboj-Juga 14 miliona KM, Zavidovića 12,7 miliona KM, Breze 4,5 miliona KM, Tešnja 2,8 miliona KM, Vareša 2,22 miliona KM, Visokog 1,4 miliona KM i Usore – 1,2 miliona KM. Nakon prvih procjena, Kantonalna komisija za procjenu šteta izvršit će kontrolu dostavljenih podataka, a da bi se utvrdili konačni rezultati stvarnih šteta bit će potrebno više mjeseci.(ctv)


TOKOM POPLAVA EVAKUIRANO ČAK 7.877 LICA

Na području Zeničko-dobojskog kantona je tokom proteklih poplava i klizišta evakukirano ukupno 7.877 lica. Najviše evakuiranih je bilo sa teritorije općina Zenica čak 2.500 i Žepča 2.162, dok je sa područja Zavidovića evakuirano 1.477, Maglaja 1.151, Tešnja 288, Kaknja 112, Visokog 80, Olova 40, Usore 25, Doboj-Juga 23, Vareša 11 i Breze osam osoba. Svi evakuirani stanovnici su smješteni u okviru prihvatnih centara ili kod rodbine. (ctv)


MJEŠTANI KOLIĆA SU SIGURNI ZA POVRATAK U SVOJE KUĆE Općinski štab civilne zaštite Zenica saopćio je, nakon analize primljenog izvještaja švicarskih eksperata o sigurnosti klizišta, da se mještani sela Kolići mogu vraćati u svoje kuće. Švicarska misija SDC u BiH ‘Prirodne katastrofe u BiH 2014.’ upoznala je Općinu Zenica sa informacijom o opasnosti od klizišta u selu Kolići. Na osnovu obilaska terena geolog dr. Hugo Reatzo, eskpert

za švicarsku humanitarnu pomoć, procijenio je „da glavnina sela Kolići nije pogođena klizištem, pošto je locirana na stabilnom prevoju sa tvrdim stijenama. Nije prisutna dubinska nestabilnost koja bi uticala na ove stijene”. Općenito uzevši ne postoji klizna površina u dubinskoj strukturi stijene, a klizište u središnjem dijelu sela nije pogodilo ni jednu kuću. U tom dijelu ljudi

mogu normalno živjeti u kućama. Jedino na istočnoj strani, ali izvan glavnog područja, jedna kuća stoji na malom prijevoju iznad puta i nalazi se blizu aktivno nestabilnog terena. Generalna preporuka švicarskih geologa je “da se odvedu površinske i vode iz klizišta, izvrši procjena opasnosti i stabilnosti puta za Koliće i posadi drveće, bagremovo drvo, radi stabilnosti padina”.

“Duž rijeke u Kolićima prisutna su klizišta i erozija tla, što utiče na stabilnost puta, koji je pokriven muljem nastalim klizanjem tla. I dalje se očekuje manja erozija na tom lokalitetu zbog najavaljenih padavina. U ovoj zoni nema kuća, tako da nema potrebe poduzimati bilo kakve akcije nakon čišćenja i popravke puta”, savjeti su švicarskog geologa. Ostala zabilježena manja klizišta na padinama iznad sela Kolići su udaljena i ne utiču na stabilnost sela.(ctv)


SELA ŠAHMANI I BALČIĆI U MZ ŽELJEZNO POLJE NE MOGU VIŠE BITI NASTANJENA !? Na području Zneičko-dobojskog knatona situacija je posebno teška na području Željeznog polja u općini Žepče, gdje je ovlašteni geolog Kriznog štaba civilne zaštite ZDK, koji je bio u mjestima Šahmani i Balčići, konstatovao da ova mjesta više ne mogu biti nastanjena. Na ovom području u selima Šahmani i Balčići još uvijek nema električne energije i potrebno je osposobiti sigurne prilaze kako bi radnici elektrodistribucije izvršili priključak struje. Prema Željeznom polju i dalje se nastavlja deboklada putne komunikacije u tri pravca. Angažirana su dva velika stroja na otklanjanju prepreka nanesenih na putevima prema vodozahvatima Ograjina i Ravna Rijeka. Opskrba vodom iz gradskog vodovoda u Žepču se polako stabilizuje, međutim još uvijek se čeka nalaz iz Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo o ispravnosti vode, pa se domaćinstvima preporučuje da vodu prokuhaju prije upotrebe. Uginule životinje na području općine Žepče su ukopane uz mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije uz prisutnost člana štaba za zaštitu životinja i namjernica životinjskog porijekla i asanaciju terena.(ctv)

HUMANITARNI TELEFON 090 291 096 ZA POMOĆ ZENICI Građani i pravna lica iz Bosne i Hercegovine, koji žele dati pomoć u novcu za ugrožene od poplava i klizišta na području općine Zenica, to mogu učiniti pozivom na humanitarni telefon za „Pomoć stanovništvu poplavljenih područja općine Zenica“, broj 090 291 096, otvoren kod BH Telekom. Pozivom na navedeni humanitarni broj donirate 2,00 KM. (ctv)


MADŽARI AKTIVIRALI POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE VODE U ZAVIDOVIĆIMA Na području općine Zavidovići situacija se stabilizira, ali je problematično snadbijevanje građana vodom iz gradsko vodovoda, jer voda nije za piće. Tim mađarskih stručnjaka, koji je upućen u općinu Zavidovići da postavi postrojenje za prečišćavanje

vode za piće, već počeo sa pakiranjem i distribucijom vode za građane ove općine, što će poboljšati zdravstveni status stanovništva. Stručni timovi službe Higijensko-epidemiološke službe su stalno na terenu, gdje pomažu stanovništvu i svakodnevno

vrše dezinfekciju tererna i objekata. Iako je na općini Zavidovići zabilježeno čak 270 klizišta, svi regionalni putni pravci su prohodni, jedino je u prekidu lokalni put za Paravce zbog više klizišta, ali postoji alternativni put za motorna vozila preko mjesta Poljice.(ctv)


ZDK: SANIRANJE ŠTETA IZ VIŠE IZVORA

Na području Zeničko-dobojskog kantona je, u određenim oblastima, postignut značajan napredak u saniranju šteta nastalih poplavama, počev od napretka na izgradnji alternativnih puteva do obezbjeđenja osnovnih preduslova za početak procesa vraćanja u normalne životne tokove na područjima ugroženim poplavama. Da bi se trajno riješio ogroman broj problema vezan za uspostavljanje putnih komunikacija, izgradnju porušene vodovodne infrastrukture, preusmjeravanje vodotoka, rješavanje ekoloških pitanja, izgradnje ili popravke porušenih domova, uspostavljanja privrednih tokova i obnavljanja poljoprivrede, potrebna su ogromna sredstva. Ona su najavljena iz više izvora, počev od

grantova koji dolaze preko ambasada stranih zemalja akreditovanih u BiH, zatim donatorskih konferencija, te pomoći koju su obećale Evropska unija, Svjetska banka i druge institucije i organizacije, a računa se i na sredstva sa državnog i entitetskog nivoa. Stoga je ponovno potencirana potreba da komisije za procjenu šteta što prije završe svoj posao te da im se sa općinskih nivoa vlasti pruži maksimalna podrška i pomoć u dovršetku ovih aktivnosti. Kantonalni štab civilne zaštite će u narednom periodu sve veći broj poslova prebacivati na resorna ministarstva, u kojima će biti fokus aktivnosti na otklanjanju posljedica poplava i saniranju šteta na području Kantona. Općinama na području ZDK je ponovno upućena naredba da

dostavljaju zahtjeve za prehrambenim i svim drugim namirnicama i opremom, kako bi im se mogla distribuirati pomoć iz Kantonalne direkcije za robne rezerve. Dosad pristigli zahtjevi od općina uglavnom se odnose na potrebe za hranom, pa je tako općina Zenica ponovno zatražila artikle za potrebe ishrane evakuisanih osoba smještenih u zeničkoj Kasarni. Pojedine općine, iako imaju potrebe za hranom i drugim potrepštinama, rijetko dostavljaju svoje zahtjeve pa se ovim putem općinska rukovodstva i općinski štabovi civilne zaštite podsjećaju na ovu obavezu kako bi se što brže i efikasnije pomoglo svim osobama smještenim u kolektivnim centrima, ali i svim ostalima s ugroženih područja smještenih kod rodbine ili na drugi način. (ctv)


CRVENI KRIŽ VODI BRIGU O 625 EVAKUIRANIH PORODICA Općinski štab civilne zaštite Zenica saopćio je da na prikupljanju podataka i procjeni šteta nastalih od poplava i klizišta radi šest stručnih timova. Prema do sada prikupljenjim podacima, a koji su još uvijek preliminarni, na području općine Zenica ima 97 uništenih stambenih i 610 oštećenih stambenih, pomoćnih i drugih objekata. Prvih dana nakon nastupanja prirodne nesreće u Crvenom križu općine Zenica je registrovano 1.114 porodica evakuisanih sa ugroženih područja. Nakon uvođenja evidencionih knjižica i ustrojavanja baze podataka trenutno taj broj iznosi 625 porodica. Crveni križ Zenica isključivo na osnovu evidencionih knjižica ugroženim pruža odgovarajuće vidove pomoći. “Ljudi koji su ostali bez krova nad glavom i oni koji imaju štete na pomoćnim objektima i poljoprivrednim imanjima, neće biti prepušteni sami sebi”, saopćeno je iz Općinskog štaba civilne zaštite Zenica. Općina će se pobrinuti za njih pružajući im razne vidove pomoći, a nadležne službe prikupljaju neophodne podatke iz kojih će proisteći pokazatelji o vrstama neophodnih pomoći porodicama pogođenim poplavama i klizištima. Još uvijek nisu utvrđene štete na infrastrukturi putevi i mostovima, privrednim i poljoprivrednim gazdinstvima, a prema do sada prikupljenim podacima preliminarna procjena je oko 85 miliona maraka. Na području općine Zenica zdravstveno-epidemiološka situacija se svakodnevno prati, a najviše pšroblema ima u selima Starina i Šerići, gdje su vodni objekti bili u lošem stanju i prije ove prirodne nepogode. Zavod za javno zdravstvo i Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Zenica su preporučili lokalnom stanovništvu da poduzmu odgovarajuće mjere kako bi ih doveli u stanje ispravnosti.(ctv)


PRONAĐENA EKSPLOZIVNA SREDSTVA SE UNIŠTAVAJU NA SIGURNOJ LOKACIJI Tokom proteklih poplava i pomjeranja klizišta aktivni Deminerski “A” tim Federalne uprave civilne zaštite ima puno posla nakon prijava o pojavljivanju neeksplodiranih sredstava i minskoeksplozivnih sredstava. Članovi ovog tima su proteklih dana izvršili preuzimanje, radi uništavanja, veće

količine NUS-a i MES-a iz magacina Civilne zaštite općine Zavidovići. U ovom skladištu su bile sklonjene probađene tri tromblonske mine, jedan RPG, dva ručna bacača, jedan RK 2 kalibra 82mm, deset ručnih bombi, jedan PMA 3, zatim 254 komada razne municije među kojoj i ‘pancirno

zrno 85mm’. Sva preuzeta neeksplodirana sredstva i minskoeksplozivna sredstava biće, od strane Deminerski “A” tim Federalne uprave civilne zaštite, uništena na sigurnoj lokaciji. (ctv)


DAN SJEĆANJA NA POGINULE SUGRAĐANE Općinski odbor za obilježavanje značajnih datuma iz perioda 1992-1995. godine, u saradnji sa Organizacijom porodica šehida i poginulih boraca, i Medžlisom Islamske zajednice Zenica, u znak sjećanja na sugrađane poginule tokom proteklih ratnih dešavanja organizirao je manifestaciju “Dana šehida i poginulih boraca Općine

Zenica”. Dan sjećanja počeo je na Spomen obilježju Kameni spavač sa polaganje cvijeća i odavanje počasti šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama rata, uz prigodno obraćanje Nihade Husejnagić, predsjednice Organizacije porodica šehida i poginulih boraca. U okviru vjerskog dijela manifestacije na Spomen obilježju u

selu Arnautima položeno je cvijeće i odata počast šehidima i poginulim borcima, položeno cvijeće na mezar rahmetli Semira Arnauta, prvog poginulog borca u općini Zenica, nakon čega je održan čas historije u Spomen sobi. Večeras će se u zeničkoj “Ensar džamiji” održati prigodan mevludski program. (ctv)


ZA GRAĐEVINSKU OPERATIVU CIVILNE ZAŠTITE NEMA SLOBODNOG VIKENDA Sva građevinska operativa, koja je angažovana na području općine Zenica u poduzetim mjerama i aktivnostima na područjima zahvaćenim poplavama i klizištima, radi i tokom ovog vikenda. Sve strukture angažovane od strane Općinskog štaba civilne zaštite i dalje rade sa nesmanjenim intenzitetom i svom raspoloživom mehanizacijom i ljudstvom na raščišćavanju i osposobljavanji putnih komunikacija na cijelom području općine i održavanju njihove minimalne prohodnosti. Ekipe civilne zaštite neprekidno intervenišu na terenu, a na nekim lokalitetima su, pored postojeće mehanizacije, angažovane i specijalizovane mašine za kopanje drenažnih kanala, kojim se odvodi voda iz tijela klizišta, i neprekidno odvozi nagomilana zemlja. Tako je putna komunikacija prema Babinskom slivu prohodna, ali da je zbog radova i dalje na snazi uspostavljeni režim saobraćaja. Na klizištima na cijelom području općine vrši se monitoring i postupa po nalozima geologa, a prema iskazanim potrebama sa terena nastavlja se dostava drenažnih cijevi i nasipnog materijala za pukotine u klizištima. Od općinskog štaba je preliminarnim izvještajem zatražena dodatna količina drenažnih cijevi i cijevi za sanaciju pokidane vodovodne mreže na svim ugroženim lokacijama. (ctv)

ŠTAMPANA BROŠURA O PREVENCIJI I NASTANKU OBOLJENJA I EPIDEMIJA Kantonalna uprava civilne zaštite ZDK prezentirala je brošuru „Upute stanovništvu sa prostora zahvaćenih prirodnim nepogodama za prevenciju nastanka oboljenja i epidemija“ u kojoj su, na sažet i prihvatljiv način, date upute stanovništvu o prepoznavanju bolesti koje se prenose preko zagađene vode, zemlje i insekata, zatim upute za čišćenje i dezinfekciju različitih površina, za zaštitu od kanalizacionih produkata i brojne druge. Ova brošura namjenjena je svim kategorija stanovništva i urađena je u saradnji sa Ljekarskom komorom ZDK, Službom za epidemiologiju Kantonalne bolnice Zenica i Zdravstvenim fakultetom Univerziteta u Zenici. Štampano je 5000 primjeraka brošure, koji će biti podijeljeni stanovništvu na ugroženim područjima. (ctv)


OBILJEŽEN “DAN BIJELIH TRAKA”

Međunarodni dan bijelih traka obilježen je prigodnom mirovnom akcijom i u Zenici, na trgu Alije Izetbegovića, gdje su aktivisti Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije - UDIK, podsjetili građane na na (neo)fašistički čin vlasti Srpske opštine Prijedor. Aktivisti UDIK-a dijelili su bijele trake prolaznicima kod spoemn obilježja Kameni spavač u Zenici sa namjerom da podsjete na čin vlasti Srpske opštine Prijedor, koje su 31. maja 1992. godine naredile stanovništvu bošnjačke i hrvatske entičke pripadnosti nošenje bijele trake oko ruke prilikom izlaska iz svojih domova, te postavljanje bijelih čaršava na svoje kuće, kako bi ih raspoznavali od srpskog stanovništva ove opštine. Jedan od lidera UDIK-a, Edvin Ćudić, istakao je tokom akcije u Zenici da “ovaj grad bi trebao imati suosjećajnost i odgovornost za zločine u Prijedoru, ali i druge gdje god se oni dešavali”. U bilo kojem gradu žrtve zločina ne mogu biti marginalizirane i da se svuda mora pričati o stradanjima nedužnih građana bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost. (ctv)


MERHAMETOVA POMOĆ ZA NEMILU

Članovi Marhameta su uručili oko 20 tona pomoći žiteljima mjesta Nemila, Topčić-Polje, Šerića, Smajića, Orahovice i Vukotića, koje je prikupila bh. dijaspora u Švedskoj. Pomoć koju je u Švedskoj prikupila bh. dijaspora biti će podijeljena ugroženom stanovništvu čije su kuće stradale u poplavama i klizištima. U Nemili se nalazi oko 500 osoba iz ugroženih sela koje su privremeno smještene u ovom naselju i humanitarna pomoć, koju je dopremio „Merhamet“, pomoći mnogim porodicama koje su ostale bez ičega. Tokom posjete predsjednik Merhameta, Hajrudin Šahić, istakao je da „Merhamet“ i do sada pomagao tom području, te da pomoć iz Švedske nije posljednja koju je ova organizacija dostavila za ovo područje, nego će i dalje brinuti da se što više pomogne ugroženom stanovništvu pomenutih mjesnih zajednica. U mjesnoj zajednici Nemila potpuno je uništeno deset kuća, a 35 ih je oštećeno u poplavama, u naselju Topčić Polje, najmanje petnaest kuća je potpuno uništeno, a 50 kuća je teško oštećeno, dok je u selu Šerići stradalo petnaest kuća i šest potpuno uništeno, a slična je situacija u mjestima Vukotići i Orahovica gdje su tri kuće uništene i oštećeno oko 60 objekata. (ctv)

OBUKA DOMAĆIH TIMOVA ZA PREČIŠĆAVANJE VODA Kantonalne uprava civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona organizirala je radionicu za timove iz javnih vodovodnih preduzeća općina Tešanj, Olovo i Zenica, predstavnike općinskih Službi civilne zaštite i Kriznog štaba za zdravstvo ZDK, o načinu prečišćavanja vode i dovođenja pitke vode do svakog naselja pogođenog nedavnim poplavama. Obuku je vodio švedski stručnjak Lars Ahsberg (Asberg), predstavnik

Državne agencije za civilnu zaštitu Kraljevine Švedske, koja je Zeničko-dobojskom kantonu donirala tri postrojenja za prečišćavanje voda u vrijednosti od 400.000 eura. Nakon ove radionice švedski i domaći timovi kreću sa instaliranjem postrojenja u Topčić polju za područje općine Zenica, a drugi timovi će istodobno postavljati postrojenja za prečišćavanje vode u Olovu i Tešnju. Ova postrojenja za prečišćavanje

voda građena su na fleksibilan način, pa tako nakon upotrebe na jednoj lokaciji mogu biti usmjereni na drugu, u vrlo kratkom roku. Postrojenja ostaju u vlasništvu Kantonalne uprave civilne zaštite ZDK i nakon stabilizacije snabdijevanja pitkom vodom na ugroženim područjima, moći će se koristiti u budućnosti i na drugim lokacijama, ako se za to ukaže potreba. (ctv)


NAJVEĆI PROBLEM SANACIJA KLIZIŠTA I ODVOZ OTPADNOG MATERIJALA

Na području Zeničko-dobojskog kantona i dalje je najteža situacija u općinama Maglaj i Zenica. Posebno teška situacija je u naselju Donji Bradići kod Maglaja, gdje su usljed aktiviranja klizišta tri kuće potpuno uništene, a veći broj oštećen. Sa ovog područja jedan dio stanovništva se samoincijativno, zbog straha od novih pomjeranja tla, iselio kod rodbine i prijatelja. U ovom naselju se stanje klizišta se kontinuirano prati. U gradu Maglaju se kontinuirano radi na čišćenju grada i komunikacija, i za danas nema najavljenih grupa dobrovoljaca, koji bi aktivno učestvovali u čišćenju grada. U gradu građevinske mašine rade bez prestanaka i najviše se pažnje posvećuje na odvozu kabastog otpadnog materijala, kojeg ima najviše i koji stvara najveće probleme u cilju normalizacije stanja nakon poplava i pojave klizišta. Na području Zenice građevinska operativa nastavlja s planiranim aktivnostima na području općine zahvaćenom prirodnom nesrećom uzrokovanom poplavama i klizištima, a prioritet djelovanja i dalje ostaju putne komunikacije i klizišta. Nesmanjenim intenzitetom i svom raspoloživom mehanizacijom i ljudstvom nastavlja se s raščišćavanjem i održavanjem minimalne prohodnosti puteva na cijelom području općine. Na području općine zdravstveno-epidemiološka situacija je pod kontrolom i neprekidno se prati, a stručni timovi Higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Zenica prema iskazanim potrebama interventno djeluju na terenu.(ctv)


POSTIGNUT DOGOVOR OKO ISPLATA PLATA I NAKNADA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE Savez samostalnih sindikata Zeničko-dobojskog kantona je obavijestio Vladu ZDK da su “sindikati, nakon rasprave među članovima na nadležnim organima, donijeli odluku o potpisivanju Sporazuma sa Vladom Ze-do kantona koji reguliše termine isplata plata i naknada, te dalje aktivnosti u resornom ministarstvu obrazovanja”. Tokom naredne

sedmice održati će se vanredna sjednica Vlade ZDK kako bi se stekli uslovi za potpisivanje navedenog sporazuma, a odmah po potpisivanju pristupiti će se realizaciji navedenog akta u punom kapacitetu. U službenom saopćenju o postignuitom dogovoru Vlada ZDK je izrazila zahvalnost svim radnicima koji su u situaciji elementarnih nepogoda pokazali

nesebičnu solidarnost i pomogli u ublažavanju posljedica koje su zadesile veći dio zemlje. Kao znak iskrenog pristupa ka rješavanju problema u isplati plata i naknada Vlada ZDK će isplatiti naknade za topli obrok za sve radnike koji svoje plate primaju iz budžeta ZDK, a sredstva za prevoz biti će uplaćena narendog ponedjeljka, 09.juna. (ctv)


OTVOREN URED ZA PODRŠKU STUDENTIMA SA POSEBNIM POTREBAMA

Na Univerzitetu Zenica počeo je sa radom Ured za podršku studentima sa posebnim potrebama, koji je rezultat međunarodnog Tempus projekta što ga ova ustanova i njeni uredi za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta realiziraju

već dvije godine. Osnovni cilj je podrška tudentima sa posebnim potrebama koji bi trebali imati lakši i advekatan pristup visokom obrazovanju i integraciji u akademsku zajednicu. Ured bi studentima sa posebnim potrebama trebao

LJETNI ČARTER BANJALUKA - TIVAT

da omogući nesmetan pristup nastavnom gradivu. Ured zeničkog Univerziteta za podršku studentima sa posebnim potrebama smješten je u jednom dijelu sportske dvorane Mašinskog fakulteta u Zenici. (ctv)

Od 29. juna uspostavlja se čarter aviolinija Banja Luka - Tivat - Banja Luka. Uspostavljanjem ove aviolinije građanima se otvara atraktivna destinacija za ljetovanje na crnogorskom primorju. Međunarodni aerodrom Banja Luka je tehnički i operativno spreman sa realizaciju ove čarter linije, a otvaranje linije je rezultat saradnje ovog aerodroma sa kompanijom “BH Airlines”. Aviokarte po cijeni od 259 KM putnici mogu da kupe u turističkoj agenciji “ARS turs”, koja posluje u okviru preduzeća “Aerodromi Republike Srpske”.(a)


ZENICA: JUSTICIJSKA LENTA MIRHUNISI HAMZIĆ Predsjednica Općinskog suda u Zenici, Dijana Ajanović, uručila je priznanja i zahvalnice zaslužnim pojedincima zaposlenicima suda, spoljnim saradnicima, organizacijama i predstavnicima institucija, u sklopu obilježavanja 69. godišnjice postojanja ove pravosudne ustanove. Posebno priznanje “Justicijska lenta za 2013. godinu” dodijeljena je sudiji Mirhunisi Hamzić, predsjednici Izvršnog odjeljenja Općinskog suda u Zenici. Ovo priznanje dodijeljuje se, od 2004.godine, sudiji koji je u protekloj godini ostvario odlične rezultate rada i koji je svojim radom i ponašanjem uticao na stavaranje povjerenja javnosti u nezavisno pravosuđe. Za poseban doprinos u rada suda zahvalnice su dodijeljene Iri Akvić, Nermani Gunjević, Rini Hadžić, Muneveri Mujkanović, Almi Đipa, Slađani Bajramović, Elvedini Odobašić i Senedinu Čerimu. Od spoljnih saradnika i institucija zahvalnice su dodjeljene sudskim vještacima dr Kadriji Haračić Šabić, Josipu Martiću, stečajnoj upravnici Azri Škapur, Sabihi Husić, te ovlaštenim predstavnicima Policijske uprave Zenica Edinu Fetiću i Benaminu Durmiću, i Odjeljenju sudske policije sudova u Zeničko dobojskom kantonu. (ctv)


SKOKOVI SA VODOPADA U JAJCU ODGOĐENI ZBOG NOGOMETNOG PRVENSTVA U BRAZILU Skokovi sa vodopada u Jajcu umjesto 21. juna bit će održani 9. avgusta ove godine, a razlog takve odluke je Svjetsko nogometno prvenstvo koje 12. juna počinje u Brazilu, na kojem se takmiči i nogometna selekcija BiH, javlja novinska agencija Patria. Huso Hadžić, direktor Agencije za kulturnu-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajce kazao je za Patriu da je osim Mundijala, razlog prolongiranja skokova još i povišen vodostaj rijeke Plive koja se na vodopadu ulijeva u Vrbas te poplave koje su tokom maja zahvatile velki dio naše zemlje.

Visok oko 21 metar, nastao na ušću Plive u Vrbas, vodopad u Jajcu je prema mnogim ocjenama među deset najljepših vodopada u svijetu. Među rijetkim je vodopadima koji se nalazi u samom centru grada. Vodopad u Jajcu, ali i druge znamenistosti ovog kraljevskog grada, prošle je godne posjetilo oko 80.000 turista, a ove godine taj broj bi mogao biti i veći, piše Patria.


MEĐUNARODNI ATLETSKI MITING ZENICA 2014.


Naš najbolji bacač kugle Hamza Alić pobjednik je Međunarodnog atletskog mitinga Zenica 2014., bacivši kuglu 19,92 metara, što mu je bilo dovoljno za „Grand prix“ ovog mitinga, ali i normu za Europsko prvenstvo, koje će se održati u Cirihu. Na mitngu je nastupilo 125 takmičara iz 14 država, Bosna i Hercegovina, Albanija, Turska, Hrvatska, Srbija, Brazil, Francuska, Latvija, Belgija, Crna Gora, Mađarska, Slovenija, Luxemburg i Makedonija, koji su se natjecali za nagradni fond od 6.900 eura. Od važnijih rezultata treba izdvojiti pobjedu u disciplini bacanje koplja Dejana Mileusnića sa hicem od 74,57 metara, Nikola Brkić pobijedio je u skoku u dalj sa 6,80 metara, a Mladena Petrušić u skoku u vis sa preskočenih 173 cm. Kao gost mitinga organizatori su predstavili trkačkog veterana Daneta Koricu. Rezultati :

Muškarci - koplje: 1. Dejan Mileusnić (BiH) 74,57, 2. Herman Timothy (BEL) 72,56, 3. Kilian Durechow (FRA) 71,33; Kugla: 1. Hamza Alić (BiH) 19,92, 2. Kemal Mešić (BiH) 19,47, 3. Marin Premeru (HRV) 19,41; 800 metara: 1. Renars Stepins (LAT) 1:49,38, 2. Dušan Babić (BiH) 1:49,70, 3. Nemanja Kojić (SRB) 1:50,27; dalj:1. Nikola Brkić (BiH) 6,80, 2. Andro Dužević (BiH) 6,71, 3. Dino Mehmedagić (BiH) 6,62; 1.500 metara: 1. Jasmin Ljajić (SRB) 3:47,79, 2. Bene Barnabas (MAĐ) 3:49,06, 3. Bojan Stanišić (BiH) 3:54,66; kladivo: 1. Wagner Domingos (BRA) 72,11, 2. Alan Wolski (BRA) 67,92; 110 m prepone: 1. Aleksandar Milenković (SRB) 14,47, 2. Marko Mišković (SRB) 15,03, 3. Mahir Kurtalić (BiH) 15,22; disk: 1. Ronal Varga (HRV) 61,84, 2. Tadej Hribar (SLO) 53,96, 3. Ivan Kukuličić (CG) 50,64; 100 m: 1. Luka

Šakota (HRV) 10,71, 2. Blaž Bruc (SLO) 10,71, 3. Goran Podunavac (SRB) 10,79; Atletičarke - 400 m: 1. Bojana Kaličanin (SRB) 56,37, 2. Kanita Bilić (BiH) 58,16, 3. Hristina Risteska (MKD) 59,22; 1.500 m: 1. Luiza Gega (ALB) 4:10,33, 2. Amela Terzić (SRB) 4:13,11, 3. Sonja Stolić (SRB) 4:22,82; dalj: 1. Ana Medić (HRV) 6,01, 2. Tanja Marković (BiH) 5,85, 3. Antonija Radić (HRV) 5,60; 100 m: 1. Nika Župa (HRV) 12,28, 2. Svjetlana Graorac (BiH) 12, 48, 3. Ena Brkanić (BiH) 12,49; kladivo: 1.Barbara Špiler (SLO) 66,23, 2. Stefani Vukajlović (BiH) 51,73, 3. Melisa Zukan (BiH) 48,76; vis: 1. Mladena Petrušić (BiH) 173 cm, 2. Lamija Pašalić 167 cm, 3. Sanja Lučić (BiH) 155 cm; disk: 1. Gorana Tešanović (BiH) 46,84, 2. Kristina Rakočević (CG) 46,08, 3. Milica Vukadinović (CG) 45,02. (ctv)


FEATURE ARTICLE

28

| DESTINATION LONDON


DESTINATION LONDON |

29


BANJALUČANI SA ŠEST UTAKMICA U PRVENSTVU SU PRVACI !? Zenica - Gradska Arena Zenica. Gledalaca 500. Sudije: Zovko Robert i Knezović Ante (Mostar), delegat: Semiz Dragan (Novo Goražde). Sedmerci: Čelik 3-4, Borac 3-5 Isključenja: Čelik i Borac po šest minuta. Čelik: Starčević (14 odbrana), Tufekčić, Martić 2, Alihodžić, Oruč, Mujanović 5, Begović, Ivančev 1, Sirčo (2 odbrane), Kadić 7, Rekanović, Duvnjak 3, Begagić 8, Jolović i Bašić. Trener: Zdenko Antović Borac m:tel: Blažević (16 odbrana),Janković 4, Tešić 5, Mikić, Nježić, Haseljić, Bezbradica 1, Obradović 7, Rađenović 1, Čelić, Šeić, Ćeranić 9, Blažević (16 odbrana), Trkulja 1 i Nikolić 2. Trener: Ivan Čop. Rukometaši Borca

su zasluženo osvojili titulu prvaka BiH pobjedom u derbiju posljednjeg kola nad ekipom Čelika, rezultatom 27:30. Bila je to utakmica u kojoj su obje ekipe željele pobjedu, ali više su pokazali gosti i zasluženo slavili. Domaćini su zbog važnosti utakmice počeli dosta nervozno sa puno grešaka, ali su brzo se vratili u igru i na poluvrijeme se otišlo sa izjednačenim rezultatom 16:16. U drugom dijelu igralo se gol za gol, da bi gosti se ‘odlijepili’ i nakon neizvjesnosti, kod rezultata 23:23, postižu četiri gola i mirno završavaju ovaj zaista derbi meč. U ekipi Čelika najefikasniji i raspoloženi za igru bili su Begagić i Kadić, a u redovima Borca

posebno se istakao mladi Marko Ćeranić i golman Blažević. Pobjeda je ekipi Borac mtel donijela naslov prvak Bosne i Hercegovine, ali ne i pobjednički pehar, koji im nije uručen na parkaetu Gradske Arene u Zenici !? Banjalučki rukometaši će nastaviti igrati u kvalifikacijama za Ligu prvaka i u SEHA Ligi, a Čelik je ostao bez plasmana u evropskim takmičenjima. Nakon svega viđenog, u i oko ‘Lige 4’, ostaje veliko pitanje čemu ovakav sistem rukometnog takmičenja? Ekipa sa samo pet pobjeda u šest odigranih utakmica u prvenstvu je prvak države! (ctv)


EVROPSKO RAGBI PRVENSTVO - GRUPA 2D

Stadion Pavao Nurmi. Gledalaca oko 200. Sudije Marcin Zeszutek (Poljska), Kemal Šestić (BiH) i Emmi Laine (Finska). Delegat Jon Kittilsen (Norveška). Finska: Tuomaala O., Salmivalli, Heinänen, Harrison 5, Van de Walt, Eskola, Hussey, Katainen, Finell 5, Majanen 9, Sariola, Davies, Tuomaala I., Lammi , Viljanen 10, Konttila, Laitinen, Valimäki, Sallert, Virtanen, Helin, Peltomäki i Kilpelänaho. Trener: Alan Hine. BiH: Hus, Fetić, Stanković, Pojskić, Kavazović, Jovanović, Turčinović 5, Uzunović, Zadić 5, Vehabović 10, Hamzić, Durgut, Glavaš 5, Oruč, Subašić, Bašić, Izić, Gojković, Keserović, Smajlović, Baručija, Ajkunić i Spahić. Treer Safet Ćerim. Ragbi reprezentacija Bosne i Hercegovine je poražena u posljednjoj utakmici Grupe 2D, na gostovanju protiv selekcije Finske, ali je uspjela dobiti bonus bod sa kojim se za sada zadržala šanse da se ipak plasira u viši rang. Zmajevi pomognuti sa navijanjem BH Fanaticosa odlično su otvorili susret i napravili sjajnih 0:20. Nažalost dobili su jedan crveni karton i od 28 minute igrali sa igračem manje, što se osjetilo u igri, te rezultiralo ne planiranim porazom 29:25 ! U narednih 14 dana Zmajevi će morati da utakmicom baraža pokušaju obezbjediti ulazak u Grupu 2C.(ctv)


Petak broj 14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you