Page 1

KIRSEBÆR ET SKOLEBLAD FRA KIRSEBÆRHAVEN

DENNE GANG HISTORIER I MATEMATIK KLASSE SAMMENLÆGNING KØBMÆND I BH.KLASSEN FAGLIG LÆSNING ÆG PÅ BJERGET ÅRETS MUSIKGALLERI NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN SOMMERBOGEN

SOMMER 2012


Kirsebær

Redaktion Christian Rasmussen (red.) Skolebestyrelsen Valgt af forældrene Jytte Nielsen Anette Zinglersen Kim Cort Pernille Richter Hovej Peter Lundberg Sanne Lund Andreas Foldager Jesper Schrøder Marie Bødker Pedersen

Øvrige medlemmer Leif Gudman Rasmussen Marianne Bojesen Anette Patrunch Jensen Medarbejderrepræsentanter Steen Mogensen Line Jensen Valgt af eleverne Ann-Charlotte Dam Olesen Laugesen

Elever og lærere træffes på skolen

FORSIDE: Foto: CR BAGSIDE: Foto: CR

GOD SOMMER Står det til vores inspektør skal vejret arte sig og byde på varme hele juli måned... Batterierne skal lades op til et nyt skoleår i Den digitale tidsalders tegn

Inpektørnyt Af: Leif Gudman Rasmussen, inspektør Sommerferien står for døren – ikke mere grøn vinter – nu vil vi have sol og varme. Sommerferien er det årlige pusterum, hvor vi alle får opladet batterierne og bliver parate til et nyt skoleår.

Fløjet afsted Skoleåret er ligesom tidligere år bare fløjet af sted med mange oplevelser og aktiviteter for skolens elever udover den daglige undervisning. Næste skoleår vil helt sikkert ligne det skoleår, som nu er ved at være overstået.

Sommeruniversitet og nye tavler Men alligevel bliver næste skoleår anderledes. Lærerne skal på Sommeruniversitet i ugen før det nye skoleår. Nogle lærere skal på kursus i undervisningsdifferentiering, lærer-elev relationer og IT-didaktik – andre lærere skal have et fagdidaktisk kompetenceudviklingskursus i matematik, hvilket blandt andet medfører, at der installeres Interactive WhiteBoards i de resterende klasse- og faglokaler på Kirsebærhavens 2


Kirsebær Skole. Ligeledes foretages der i løbet af efteråret en markant udskiftning af skolens bærbare og stationære computere, da en del af den nuværende maskinpark er ved at være utidssvarende.

Skolens identitet Skolens identitet – hvad skal Kirsebærhavens Skole stå for og hvilke værdier skal bære skolen ind i fremtiden er et arbejde, som Pæd. Råd startede sidste efterår. Undervejs er Skolebestyrelsen blevet inddraget i dette arbejde og der er en forventning om, at arbejdet med skolens identitet afsluttes inden udgangen af 2012 og herefter præsenteres resultatet for elever, forældre og andre interessenter. Men allerførst skal vi have sommerferie – en rigtig varm og solrig sommer, uanset hvor i verden skolens elever, forældre og ansatte befinder sig i skolens sommerferie. Rigtig god sommerferie til alle på vegne af skolens ledelse Leif Gudman Rasmussen skoleinspektør

3


Kirsebær

HISTORIER I MATEMATIK Overalt i vores samfund er der ord, som skal læses og afkodes. Det hele starter i skolen... Hvis eleverne ikke lærer det her, hvor så?

Læs fagligt Af: Chr Rasmussen, matematiklærer Hver morgen gennem næsten 2 måneder startede alle elever med 20 minutters læsning. Uden at kunne læse kan vi jo ikke klare ret meget. Men det er forskelligt hvad man læser i de forskellige fag. I dansk er sproget i centrum, mens ord og fagudtryk er vigtige at kunne både læse og forstå i andre fag. Derfor havde jeg til indskolingen lavet særlige ark med fokus på udvalgte udtryk og ord, som bruges i matematik. For hvordan finder man summen af noget, hvis man ikke ved hvilket regnestykke man skal lave, for at få ... en sum? Nedenfor bringer vi et par af de historier, som blev skrevet i de tidlige faglige læsetimer i matematik.

4

Ongel Martin skakøbe syv små boller og vis man tager syv små boller koster det 10 kr. Men han skal have 5 boller så skal han trække to boller fra og det koster 5 kr. og han har glemt at købe en hest og den kostede 100 kr. (luqman, 3v.)


Kirsebær

Der var en, der hed Bent. Han ajded en stenbutik. Det var tidligt om morgenen, der var så mange sten han skulle vare i system. Så trækkede han det fra med sin trillebør, men de var tunge, så da han endelig var fædi med stenene skule han sedte skit så man kunne købe. Han kikkede på sin butik og var til fræs. Det var den historie (Katrine, 3v)

Der var en mand. Han skulle bruge plus til at regne med. Fordi hans søn Fredrik var sulten. De købte 50 æbler og fik 10 kr. tilbage. Senere giver de 10 æbler til deres nabo. Da de kom ud skulle de købe flere æbler. Da de kom hjem holder de en kæmpe æblefest. Og alle Fredriks venner var der. (Houda, 3v)

Der var engang en mand. Han havde sin søn med nede hos frugthandlern. Der stod fit valg 10 kr. og han havde 50 kr. plus 50 kr. i småpenge. Han ville købe fire bundt bananer og en ting af alle frugter. Så gik han ind og købte frugterne. Så giver han 100 kr. der er ikke nok penge så han tog et bundt bananer fra (Mette, 3v)

5


Kirsebær

FAGLIG LÆSNING At læse for at lære ... er andet end lystlæsning. Derfor har vi på Kirsebærhavens Skole meget fokus på netop dette Undervisning I fagteksternes opbygning

Læsning Af: Hanne Møller Pedersen, afdelingsleder

De fleste fagtekster er multimodale tekster. De består af mange forskellige kilder til viden som tabeller, grafer, En ting er at lære at læse – noget andet fotos, ord og sætninger m.m. Alle modaliteter har en særlig funktion. De er at læse for at lære. anvendes i de forskellige fagtekster, Når eleverne skal lære, hvordan de fordi der er særlige fordele ved dem. mest effektivt kan læse og tilegne sig indholdet af fagenes tekster, er det alle faglæreres ansvar. Modaliteter Det er faglig læsning. • Ord og sætninger kan beskrive og forklare om emnet. • Symboler som tal eller bogstaver kan repræsentere mængder, Undervisning I fagenes sprog regningsarter, et linjestykke osv. I alle fag skal læreren undervise i, • Illustrationer, figurer og fotos hvilket slags sprog og ordforråd kan hurtigt give et overblik over mere eleven behøver for at forstå denne komplekse forhold. De kan rumme tekst eller dette fag. Eleverne skal udvikle et „sprog“ knyttet til geografi, mange oplysninger på forholdsvis lidt historie, natur/teknik, matematik osv. plads. • Tabeller og diagrammer kan Får eleverne fat i „fagenes sprog“ give et overblik over mange oplysninkommer forståelsen for det faglige ger eller vise en oversigt over noget. lettere. • Farver kan give et hurtigt Hvad betyder eksempelvis ordet „søjle“ i matematik – og hvad betyder overblik over en lærebogs kapitler, når de for eksempel fremstår med det i historiefaget? forskellig farve. Farver kan også Elevernes faglige ordforråd har signalere, at „her er der noget vigtigt,“ afgørende betydning for deres læseeller „her kommer siden med opgaforståelse og deres mulighed for at ver.“ tilegne sig viden ved at læse for at Multimodale tekster stiller store krav lære. 6


Kirsebær havens Skole til elevernes læsekompetencer. Eleverne skal have blik for alle modaliteter på en side. De skal være opmærksomme på, at de indeholder megen information, som først skal „pakkes ud“. Eleverne skal studere tabeller, illustrationer, matematiske symboler for at sætte sig ind i, hvad de indeholder. Eleverne skal skabe sammenhæng mellem de forskellige informationskilder. I nogle fagtekster fortæller illustrationen det samme som selve teksten. I andre fagtekster kan læseren kun få en særlig information ved netop at studere illustrationen eller tabellen. Det er langsom læsning at læse i multimodale tekster.

Det er altså vigtigt, at eleverne bliver undervist i, hvordan „læsevejen“ er ind i de forskellige fagtekster. Den rode tråd Læsning indgår i alle fag. Derfor skal vi først og fremmest etablere „den rode tråd“ i fagundervisningen. Vi skal sikre, at eleverne forstår, hvordan eksempelvis et mundtligt oplæg spiller sammen med fagtekstens indhold – og alle de andre undervisningselementer, der indgår I det samlede undervisningsforløb. Det skal ligeledes stå tydeligt for eleverne, at faglig læsning er langsom læsning – og det kræver, at eleven selv er aktiv under læseprocessen. Det er altså en krævende og aktiv opgave – at kunne læse for at lære.

På Kirsebærhavens Skole har vi sat fokus på „faglig læsning i fagene“: · Faglig kvalificering af lærerne (oplæg af læsevejlederne og temaeftermiddag med Niels Olsen „Læsning i matematik) · Indkøb af materialer til målrettet arbejde med „Læsning I fagene“ · Målrettet og fokuseret Læsebånd med overskriften „Læsning og skrivning i fagene“ for hele skolen I det kommende skoleår fortsætter vi det målrette arbejde. Vi holde endnu en faglig eftermiddag for lærerne med fokus på faglig læsning. Læsebåndet i efteråret 2012 vil ligeledes have overskriften „Læsning og skrivning I fagene“. Det er en vigtig og afgørende opgave at udvikle elevernes læsekompetence i alle fag – den opgave arbejder vi fortsat målrettet med på Kirsebærhavens Skole.

Faglig læsning på Kirsebær7


Kirsebær

MUSIKGALLERI 2012 Udover elever indtog musiklærerne Frank og Anne en prisværdig rolle som hovedkræfter ved årets musikgalleri.

galleri Fotoreportage af CR

I et veltilrettelagt show viste mange af skolens klasser deres færdigheder inden for musik og sang I en næsten tom sal laver skolens valghold i musik generalprøve

Sidste års guitarist ... nu på firhændigt klaver.

8


Kirsebær

Børneklasserne havde pyntet gangene med pingviner

...og flodheste

3v havde lavet en frise over alle skolens fag

En ormegård af håndarbejde

Træsløjd med nogle af årets arbejder Nederst: en lille grøn smølf i filodej

Mellemtrinnet havde frisket gangmaleriern e op

2u havde lavet glade grise i alle farver - Herover: naturel

9


Kirsebær

KLASSESAMMEN.. LÆGNING Økonomien foreskriver sammenlægninger. Sidst er det sket for 3. og 4. klasserne. Tre elever fra 3. klasse fortæller her om et af de mange sociale tiltag klasselærerne arbejder med.

reportage

Det var en rigtig god måde af lære hinanden bedre at kende på. Alle syntes det er spændende at vi skal lægges sammen ,men vi håber på det bedste.

Af: Clara 3x,Katrine 3v og Thomas, 3u. Foto: Jamilla og Chr Sørensen I starten af 2012 fandt vi ud af at de tre tredje klasser skal ligges sammen til to! Så nu skal vi lære hinanden bedre at kende. Vi var i skøjtehallen Sammen, alle 3. klasserne. De var nogen der havde det godt og der var nogen der ikke havde det så godt. Men de fleste havde det godt. Der var nogen der skøjtede om kap, Der var også nogen der legede fange leg. Vi lavede også en kæde to gange. Der var mange der faldt. Vi leger godt alle sammen. Der var nogen der skøjtede lidt, og der var nogen der skøjtede meget. I foråret skal vi lave flere ting sammen, men ved endnu ikke hvad. Det var en god tur og vi ser alle sammen frem til en tur til.

10


Kirsebær

FASTELAVN 2012

11


Kirsebær

OPSLAGSTAVLEN EN D R SÅ E R HE

SAM MEN LÆG

te yngs til de R i e r e t e af tivit revet ed ak n m børn... sk e g o . B s r oling -lede indsk r, bh.kl. æ j k Birk

SKOLEN 5 ÅR FYLDERds5 t te , me n hu mø re

3.kla s d e n serne bl i forb i n d e ver lagt lære lse h sam re me ar fælle omkrin g de d e e n g n og i sarra ager m la klass ngem ed ve e kom r. I flexu e n e t e r i t m a n g e e med g d en la e ny e 4v skol e vede fil en den fælle , m e n s m, som blev sska 3.u a vi b og histo r Skol b e j d e m st til hel rie ed ens e og V alby s

de t be Ve jre t va r ikk e ... jt var hø

10 KLASSE KONCERT !0 klasse afholdt tra dit ion en tro de res sto re ko nc ert me d sto r su cce s ... Alene plakaten fra åre ts ko nc ert ga ran ter er vel lyd og talent

12


Kirsebær

ÆG PÅ BJERGET Traditionen i indskolingen foreskriver en vandring til bjerget, hvor årets bedste ægtriller kåres

Æggenyt Af: Gustav, 3v Foto: Gustav og CR Eleverne sidder spændt i klasserne. Om lidt skal hele indskolingen trille æg. Eleverne trillede først æg klassevis og derefter kæmpede vinderne fra de enkelte klasser mod hinanden. Den samlede vinder som fik det gyldne æg var Asger fra 2.u. Vi var heldige med vejret så de fine æg blev ikke så smattede. Da dagen var omme kunne eleverne gå på påskeferie.

13


Kirsebær

PROJEKT KØBMAND I uge 16 gik alle eleverne i 0.v. i gang med at lave deres egen kiosk og slikbutik i forbindelse med matematikundervisningen

Købmand Af: Linda Christina Lewalski, Bh.kl.leder

Forarbejdet til projektet bestod i, at eleverne blev præsenteret for diverse købmands- og pengeopgaver. Samtidig begyndte alle eleverne igennem længere tid, at komme med diverse brugt emballage. Så vi var godt forberedte da vi skulle i gang med vores lille projekt. Til vores 2 butikker skulle der males skilte, laves penge, sættes prismærker på alle varerne, laves små tilbudsskilte og alle varerne skulle stilles op i butikkerne.

lommeregner (det måtte de nemlig gerne bruge), og så gik de ellers i gang med køb og salg. Hver gang der blev handlet ind skulle eleverne regne ud, på lommeregneren, hvad de hver især havde handlet ind for. Butiksdød? Ikke i 0.v. Det var en fornøjelse, at se hvor interesseret eleverne var, samtidig med at de synes det var sjovt og lærerigt. Butikkerne står stadig i 0.v. og eleverne leger stadig med dem i deres Egentid. Så om projektet var en succes synes jeg kun det med al tydelighed ses! Godt arbejdet af eleverne i 0.V.

Valgte selv Eleverne valgte selv hvad de ville arbejde med, og der var mulighed for at skifte mellem diverse aktiviteter. Alle gik op i projektet med liv og sjæl. Så stod butikkerne færdige og nu skulle der sælges og handles. Inden eleverne gik i gang blev de introduceret for en 14


Kirsebær

SIDSTE NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN Hele vinteren og foråret er gået og medlemmerne i SB har ikke ligget på den lade side ...

SB-nyt Af Jytte Nielsen, formand for SB Skolebestyrelsens vision om at styrke skole-hjemsamarbejdet og især klassekontaktforældrenes rolle har været omdrejningspunktet i bestyrelsens arbejde hele året.

Skole-hjem samarbejdet styrkes Klassekontaktforældrene har i årets løb været indbudt til en række møder, hvor vi sammen har drøftet klassekontaktforældrerollen. Hvad bliver kontaktforældrene brugt til i dag? Hvilken rolle kunne de tænke sig at spille i fremtiden i forhold til de andre forældre og i forhold til lærerne, ledelsen og skolebestyrelsen? Til inspiration har vi bl.a. haft besøg af Ivar Tønnesen fra forældreorganisationen ”Skole og forældre”. Resultatet er, at der ved det nye års skolestart ligger 2 nye principper, der udstikker rammerne for skole-hjemsamarbejdet på vores skole. Det ene vedrører klassekontaktforældrenes

rolle, det andet afvikling af forældremøder. Vi håber, at de nye principper kan bidrage til at skole-hjemsamarbejdet i den enkelte klasse styrkes og at det bliver lettere og sjovere at være klassekontaktforældre.

Værdigrundlag Derudover har vi deltaget i en workshop om udvikling af skolens nye værdigrundlag, som har været en meget spændende og udbytterig proces.

Nye medlemmer og formand Foråret bød også på suppleringsvalg til skolebestyrelsen. Det betyder, at skolebestyrelsen efter sommerferien kan byde velkommen til 3 nye forældrevalgte medlemmer og en ny formand. Tak for i år og rigtig god sommer til jer alle På vegne af skolebestyrelsen Jytte Nielsen (formand)

15


Sommerbogen 20 12 på 201 Vi g er s l e v Bibliotek fra mandag den 18/5 til lørdag den 18/8

Så er det tid til sommerferie, afslapning og så selvfølgelig nogle gode bøger! Deltag i Sommerbogen og få en af vores flotte præmier. Formålet med læsekampagnen Sommerbogen 2012 er at få børnene i Valby til at læse så meget som muligt, så de holder læsningen ved lige og får en masse gode oplevelser med spændende, sørgelige, sjove eller fantastiske bøger, så de har lyst til at blive ved med at læse, også når sommerferien er slut. Alle børn mellem 7 og 14 år kan deltage, uanset om man er begynderlæser, mere øvet eller en super bogslugende læsehest. Børnene skal læse 4 bøger efter eget valg og skrive en lille anmeldelse af hver bog. Når alle 4 anmeldelser er afleveret, så kvitterer vi med en fin præmiebog. For at være med i Sommerbogen 2012 skal man tilmelde sig på Vigerslev Bibliotek. Dette sker ved personligt fremmøde på biblioteket, og vi hjælper gerne med at finde de 4 bøger, som skal læses og anmeldes. Ved tilmelding udleveres et „start-kit“ som indeholder alt, hvad man har brug for, for at deltage i „Sommerbogen 2012“.

e ren m m o s t hele n e b å har i v k s Hu

Sommer 2012  

skoleblad fra Valby

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you