Page 1

KIRSEBÆR ET SKOLEBLAD FRA KIRSEBÆRHAVEN

DENNE GANG: KLASSEMØDET - KONFLIKTLØSNING I BØRNEHØJDE FORFATTER TIL FAGBOG HER PÅ SKOLEN DET FUCKING SPROG TRADITION OG FORNYELSE CIRKUSKANONEN NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN TURBODANSK - EN STOR SUCCES SOMMER 2011


Kirsebær

Redaktion Ole Christiensen(ansv.) Christian Rasmussen Skolebestyrelsen Valgt af forældrene Jytte Nielsen Anette Zinglersen Kim Cort Pernille Richter Hovej Peter Lundberg Sanne Lund Andreas Foldager Jesper Schrøder Marie Bødker Pedersen

Øvrige medlemmer Leif Gudman Rasmussen Thomas Bjørkhof Marianne Bojesen Anette Patrunch Jensen Valgt af medarbejderne Marianne Juul Chr Rasmussen Valgt af eleverne Ann-Charlotte Dam Olesen Laugesen

Elever og lærere træffes på skolen

FORSIDE: MB BAGSIDE: CR

SOL OG SOMMERFERIE Vores skoleinspektør byder hermed sommeren velkommen med et tilbageblik på et aktivt skoleår

Sommer Af: Leif Gudman Rasmussen, skoleinspektør Endnu en gang er tiden fløjet af sted og vi nærmer os hastigt en varm og solrig sommerferie.

Høj puls På mange måder har skoleåret lignet andre skoleår med tests, idrætsdage, flexuger, musikgalleri m.v., hvilket ganske enkelt er udtryk for, at Kirsebærhavens Skole er en aktiv skole med høj puls. Skolens traditioner har også i årets løb været udsat for eftersyn. Gamle hævdvundne arrangementer trængte til fornyelse m.h.t indhold. En af de store traditioner – Midsommerfesten – vil allerede i indeværende skoleår kunne opleves anderledes og med et andet indhold. De øvrige ændringer vil fremgå af Aktivitetskalenderen for skoleåret 11/12, som ligger på Intra.

Konflikthåndtering Som noget nyt har skolens mellemtrinsklasser (4.- 6. klasse) været på konflikthåndteringskursus i Ungdomsbyen. Elevernes tryghed og trivsel ligger skolen meget på sinde og fremadrettet vil skolen finde ressourcer til at styrke denne vigtige indsats på mellemtrinnet. 2


Kirsebær Etablering af venskabsklasser vil i kommende skoleår ligeledes være en af del af indsatsen vedr. tryghed og trivsel på skolen.

Klassesammenlægninger I løbet af det forløbne skoleår har det været nødvendigt at foretage to klassesammenlægninger – på 7. klassetrin og på 0. klassetrin. Det er aldrig rart at lave om på eksisterende elevsammensætninger i klasserne, men nogle gange tvinger økonomien os til at foretage klassesammenlægninger. Klassesammenlægningerne er foretaget på baggrund af god forberedelse af såvel lærere som ledelse samt god kontakt til de berørte hjem. Indtil videre synes klassesammenlægningerne vellykkede.

Næste skoleår Næste skoleår vil på mange måder være lige så aktivt og spændende, som det nuværende skoleår og derfor vil jeg her benytte lejligheden til at ønske alle voksne og børn med tilknytning til Kirsebærhavens Skole en rigtig god, varm og velfortjent sommerferie. Leif Gudman Rasmussen

Turbodansk Turbo-dansk projektet – et projekt for læsesvage elever - løb af stablen i efteråret 2010 og i foråret 2011. På skolens hjemmeside har der været mulighed for at læse om projektets indhold og ikke mindst om de fremragende resultater, som de deltagende elever fik, da projektet afsluttedes.

Billeder fra nogen af skoleårets mange arrangementer

3


Kirsebær

KLASSEMØDET Samtænkning er det samarbejde mellem skolen og fritidshjemmene, hvor pædagoger kan bringe deres faglige kompetencer i samspil med skolens. I 2x har det konkret udmøntet sig i, at klassen hver torsdag prøver at holde klassemøder. Inspirationen bragte samtænkningspædagogen Aase... ske en udvikling af elevernes sociale kompetencer og fællesskabet i klassen styrkes. Derfor kan klassemødet være Af Camilla Krage, klasselærer i indskoet godt redskab i arbejdet med at lingen, foto: CR forebygge mobning. Eleverne lærer, hvordan de skal omgås hinanden i Det er vigtigt for os her på skolen, at klassen, på skolen og senere hen i livet alle elever trives og er glade for at i et samfund, som bygger på åndskomme i skole. Derfor arbejder vi frihed, ligeværd og demokrati. målrettet med at udvikle elevernes sociale kompetencer og klassens Lærerstyring sociale fællesskab. Dette arbejde foregår naturligvis i alle timer, men en Klassemødet er lærerstyret og det gang om ugen holder vi klassemøde i 2.x.

Samtænk

Arbejdsmøde Klassemødet er et arbejdsmøde, som tager ca. 20 min. pr. gang. Ofte afsluttes mødet med en fælles leg, for at alle elever skal opleve, at de er en del af fællesskabet, og at man kan have det sjovt med hinanden. Gennem klassemøderne skal der gerne 4


Kirsebær centrale er samtalen. Det er eleverne som kommer med forslag til en dagsorden, og det forventes at alle deltager seriøst og kun taler når man har ordet. Formålet med klassemødet er b. la. at eleverne lærer, at det er i orden at snakke om problemer og konflikter, og at de kan få hjælp fra en voksen. Mødet kan også være med til at lære eleverne at respektere og acceptere hinandens forskelligheder, samt indgå kompromiser. Eleverne bliver på klassemødet trænet i at udtrykke sig, tage ansvar, lytte aktivt og forstå andres udtryk.

Fantastisk samarbejde Klassemødet i 2.x foregår i tæt samarbejde med vores Aase fra Blommen, som vi har et fantastisk samarbejde med. Vores oplevelse er, at både lærere og elever har stor gavn af klassemødet og vi glæder os til at fortsætte med det ugentlige klassemøde.

5


Kirsebær

AFHOLDT BH.KLASSELEDER UDGIVER BOG Rie Birkkjær har fået optaget en bog med læringsmateriale til førskolebørn på specialpædagogisk forlag lege. I et andet afsnit af læringsstilsmaterialet giver Rie unikke forslag til lege, hvor bogstavernes lyde indøves. Det kan foregå som mimelege, i dukketeater eller som billedkunstaktiviteter.

Bognyt Af: Chr Rasmussen, skolebibliotekar Foto: CR En af skolens travle bh.klasseledere, Rie Birkkjær, har mellem flyverdragter og andet frostpræventivt beklædning fundet tid til at forfatte et undervisningsmateriale til brug for førskolebørn i folkeskolen.

Musik og rytmik Musikken og rytmik bringes i danskfaglig sammenhæng med en vifte af forslag til tromme og marimbaaktiviteter, hvor rytmikken understøtter den sproglige forståelse. Kirsebærhavens Skole vil naturligvis indkøbe et eller flere eksemplarer af bogen, der forventes udgivet på Specialpædagogisk forlag.

Læringsstile til dansk Nærmere beskrevet er det et læringsstilsmateriale i dansk, der giver inspiration til bogstavaktiviteter med bevægelseslege. Forskellige skrivelege, sange, rim og remser og idræts-

Specialpædagogisk forlags stand på Skolebogsmessen 2011

6


Kirsebær

DET FUCKING SYGE SPROG Hvad skal vi med faget dansk, når alle nu allerede kan udtrykke sig? Behøver man at stave korrekt? Læs her hvoffor ...

Fuck Af: Line Jensen, dansklærer i udskolingen, tegning: CR Hey „G´…´s“, Hva så der G…s´?? Hvad er det vi ska?? Skrive en klumme? „Bumme – lumme – klumme – lyder sygt nok, lidt ligsom et afsnit af Bamse og Kylling – søøøøødt!! Eller hvad med, „klumsi – bumsi – numsi“ – ordentlig sygt sprog, „maiiin“. Klummer er ordentlig fedt, der kan man fyre sit eget fucking sprog af hele vejen igennem. Ikke alt det der fornuftzzz sprog som de der syge oldinge finder på. Vi kan det der med språååg, vi staver det sgu da bar som vi sir det, ik alt det gramma fucking syge pis. Det spild af bågstaver, og alle de traer (hvem har

egentlig brug for æ, ø å, det bruger man sgu da ikke der hvor 50 Cent kommer fra??) man skal fælde, fordi man skal bruge så sygt meget papir på alle de endelser. DROP DET!! Hvornår kommer der egentlig en ordbog til 2500 Folehaven??? Det må sgu da være de jyder der ikke fatter, en brik af hvordan man taler – De er ikke G…s´som os. Så ser man lige os, vi fyrer det ene syge ord af efter det andet - Det bar´ærgeligt de andre ikke fatter det. Total nederen for dem – fatter det ik!!

7


Kirsebær

MUSIKGALLERI 2011 De fleste elever i grundskolen samt 10.klasse optrådte i år med musik af enhver art

Musik Foto: CR

10. klasse optrådte med et udstyrstykke af hidtil usete dimensioner, mens 2v i den anden halvdel af salen opførte „Fyrtøjet“ med mere beskedne sceniske virkemidler

Med inspiration fra de store kunstnere har elever fra 3. malet flotte malerier

8


Kirsebær

I håndarbejde var der mange flotte arbejder udstillet

Lad os takke alle for indsatsen .. ikke mindst musiklærerne

Eleverne fra de mange klasser gjorde dagen til en uforglemmelig oplevelse. Både på og bag scenen ...

9


Kirsebær

TRADITION OG FORNYELSE Kirsebærhavens traditioner har været under lup. Flere af de gamle traditioner giver måske ikke mening idag og skal måske på pension, mens andre måske bare skal fornyes eller piftes op ..?

Tradition Af: Marianne Juul, medl. af traditionsudvalget,tegning: CR Vores kære gamle skole har efterhånden nogle år på bagen. Nærmere bestemt 55 af dem.

Til dette formål sidder nu i alt 7 personer – lærere, ledelse, skolesekretær, nye og ”gamle i gårde” i et hårdt arbejdende – og ivrigt diskuterende – udvalg, der gennemgår samtlige traditioner, vi har.

Vaner og uvaner Som alle ”gamle” har den gennem tiden fået sig nogle vaner – og uvaner. Når det gælder skoler, kaldes den slags ”traditioner”. Og dem har vi faktisk adskillige af her på stedet. Vi besluttede sidste skoleår – blandt lærere og ledelse - at det var på tide at give disse traditioner et gennemsyn. For at se, om der er noget, der efterhånden er blevet mere uvaner end vaner. Altså traditioner, der har mistet deres berettigelse og betydning. Og om der er nogle traditioner, der kunne trænge til en smule fornyelse – eller måske bare en genopfriskning af, hvad ideen med dem oprindeligt var.

Fastelavn er en af de traditioner, vi holder fast i her på skolen

10


Kirsebær Mange traditioner

Vores skole

Og vi har mange!!! Så det kommer til at tage sin tid at få gennemgået dem alle grundigt. Vi er dog så småt i gang. Allerede til jul startede vi i det små med at gennemføre en klasse-oppyntningskonkurrence med elevrådene som dommere. Og vi strammede op på fællessamlingen i salen.

Selve det, at der er traditioner på skolen og at det er de samme år for år, er jo netop det, der gør den til vores skole, med det særpræg den nu har. Og det skal vi ikke lave om på!!

Midsommerfesten ændres! Snart vil I også opleve, at Midsommerfesten har gennemgået en forvandling, så der er kommet mere indhold på både dagen og aftenen. Men bare rolig - det er ikke intentionen at ændre på det hele.

11


Kirsebær

OPSLAGSTAVLEN GOD VIND TIL THOMAS Steen Mogensen, udskolingskoordi nator, ønsker Th en lykkelig pension på vegne af hele skolen med disse ord: Thomas Bjørkhof stopper efter 18 år på Kirsebærhavens skole. Han har i sin tid været en person der har involveret sig i de mennesker der var omkring ham og skabt traditioner som vil leve i mange år frem. Vi vil savne dit store hjerte og håber du får mange gode år sammen med fruen. God røg ...

Vores viceskoleinspektør har valgt at nyde sit otium efter mange gode år på Kirsebærhavens skole med fest, farver og plads til alle.

AVENS KIRSEBÆRH ODENSE I K E T O I L B BI Ko m m un er ne s fo re ni ng Sk ol eb ib lio te ks dt be år i e vd ha Ki rs eb ær ha ve ns ko mm e og sk ol eb ib lio te k pr oj ek t, so m t de om lle fo rtæ tiativtager til ini r va biblioteket g er et da r sidste år: „Hve g den to r rfo De . r“ eventy r Ch r ka te ga ml e bi bl io en m ed m m sa n se us Ra sm til Odense og Vivi Gluckstadt ta bi lit et er ne op trå dt e fo r no te ks ve rd en en . io bl bi r fo in de n rksom på mæ op For at gøre skole, havde e tiv va no in s vore 6v lavet et flot søde elever fra ler ed e pp ba nn er, de r su på fineste g læ op ts ke bibliote vi s

ed i samtale m bibliotekar ent i ul ns ko Den gamle gs sk, udviklin ks fo re n in g Hedvig God ko le b ib lio te S es n er n Kommu

12


Kirsebær

CIRKUS PÅ SKOLEN Der kom et cirkus til skolen - indskolingen

Cirkuskanon Foto: Marianne Bojesen, leder af det pæd. miljø I marts måned havde vi besøg af et hold rigtige cirkusartister, der hele formiddagen ganske gratis underviste 1. klasserne i cirkusakrobatik. Det mundede ud i mange sjove episoder. Efter frokost optrådte artisterne så for alle indskolingsbørnene med vilde og halsbrækkende numre i en forestilling specielt designet til skolens gamle gymnastiksal… Det var forrygende

13


Kirsebær

TURBODANSK Læsevejlederne har deltaget i projekt Turbodansk med meget stor succes ...

200%

I både efteråret og foråret arbejde eleverne på at kunne fremlægge de Af Charifa Benali og Sofie Nesgaard, mange „hands-on“-aktiviteter, de blev læsevejledere, foto: CF og SN udsat for. Det skulle hjælpe til at Kirsebærhavens Skole har deltaget i et forøge både faglige færdigheder og projekt, der strakte sig over tre i uger ordforråd. Efter hvert forløb skulle eleverne lave i efteråret og tre uger i foråret og en fremlæggelse om et dyr, som hørte havde til formål at give eleverne til vores emne. større læselyst, tillid til egne kompetencer, forbedre deres læsefærdigheder, og de skulle kunne se Elevernes resultater klare og målbare resultater ved at Eleverne blev testes igen efter andet deltage i forløbet. forløb og udvalgte elever fra 7. årgang

Elevgruppen Hele 6. årgang på Kirsebærhavens Skole blev testet i foråret 2010 og på baggrund af disse testresultater, blev 15 elever tilbudt at deltage i projektet i efteråret 2010 og i foråret 2011.

ZOO

skulle også gentestes. Det var en fryd at sammenligne testresultaterne fra før og efter Projekt Turbodansk på de elever, der havde deltaget i projektet. Alle elever scorede højere efter at have deltaget i projektet og motivationen for at lære var i top. Der blev målt en fremgang på næsten 200%.

Vi var så heldige at få lov til at samar- Afslutning og evaluering bejde med ZOO. Eleverne har oplevet Hele projektet evalueres eksternt af en masse, som man ellers ikke får lov Rambøll. På Kirsebærhavens Skole arbejder vi med flere indsatser, der til som almindelig gæst i ZOO, og vi har nydt godt af deres dygtige under- skal fremme elevernes læseniveau og motivation for læsning fx har vi visere i skoletjenesten, som i samarlæsebånd i perioder i alle klasser, bejde med læsevejlederne forestod hvor eleverne starter dagen med 20 undervisningen. Eleverne har fået minutters læsning, og vi har faglige flyttet grænser i forhold til hvad de turde både med hensyn til at holde fx læsekurser på 3. og 6. årgang. fugleedderkopper, skorpioner og slanger, men også fremlægge deres viden både på dansk og på engelsk. 14


Kirsebær

NYT FRA SB Også skolebestyrelsen har haft et travlt halvår.Jytte Nielsen opsummerer her det vigtigste fra SB’s arbejde ...

SB Af: Jytte Nielsen, forkvinde for skolebestyrelsen

Nye principper Nye og gamle principper til eftersyn I skolebestyrelsen har vi her i foråret taget fat på en revision af skolens eksisterende værdier og principper. Foreløbigt har vi vedtaget en ny og forbedret version af det eksisterende princip vedr. klassesammenlægninger, hvor det klart og tydeligt fremgår, hvordan og på hvilken måde klassesammenlægninger i praksis foregår på vores skole. Derudover har vi et helt nyt princip om vikardækning i støbeskeen. Principper vedr. bl.a. skole-hjemsamarbejdet og kommunikation vil vi arbejde videre med i det nye skoleår. De nye/reviderede principper vil blive publiceret på forældreintra og på skolens hjemmeside i takt med at de bliver færdige.

Temamøde Skolebestyrelsen var d. 17. maj vært for et temamøde om skolens faglige visioner. Invitationen blev sendt ud til samtlige forældre. På mødet for-

talte læsevejlederne om skolens læsepolitik og de konkrete tiltag som fx ”læsebånd”og ”tusmørkelæsning”, der skal sikre, at alle elever bliver gode læsere. Også Turbodanskprojektet, som blev gennemført i samarbejde med Zoologisk Have har givet meget frugtbare læseresultater. Skoleinspektøren fortalte om skolens 3 afdelinger – indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen – som i dag har lærerteams, som er specialiserede i undervisning på det enkelte trin. Selvom afdelingsopdelingen er relativ ny, og der stadig arbejdes fra lærernes side på at gøre overgangen mellem de enkelte trin lettere for børnene, kan man allerede nu se, at den nye struktur giver gode faglige resultater.

Farvel til Thomas Bjørkhof Med udgangen af skoleåret går skolens viceskoleinspektør på pension. Vi vil gerne sige tak til Thomas Bjørkhof for hans mangeårige indsats på skolen. God sommerferie til alle og på gensyn til et nyt skoleår i august. På skolebestyrelsens vegne Jytte Nielsen 15


Ny t fra biblioteket

Sommerbogen 2011 Læs løs i din sommerferie, når Vigerslev Bibliotek afholder sommerlæse-konkurrence for børn mellem 7 og 14 år i perioden d. 14. juni til 20. august.

For at få en præmiebog skal du læse 4 bøger efter eget valg og skrive en anmeldelse af alle 4 bøger på Pallesgavebod.dk Tilmelding ved personligt fremmøde på Vigerslev Bibliotek, Kirsebærhaven 23, 2500 Valby, tlf. 82 55 22 00

Husk vi har åbent hele sommeren Mandag 10-17, tirsdag 10-17, onsdag 12-18, torsdag 12-17, fredag 10-17, lørdag 10-14

kirsebær 2011  
kirsebær 2011  

skoleblad fra Kirsebærhaven