Page 1

1


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 4 BULAN / MINGGU

Januari (Minggu 1) 4/1/20108/1/2010

Minggu 2-4) 11/1/201029/1/2010

BIL

1.

BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN / TOPIK / SUBTOPIK BAHAGIAN A Penghasilan Seni Visual

OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang Seni Halus berkaitan :

1.1 Asas Seni Reka ( diaplikasikan secaara bersepadu dalam penghasilan Seni Visual ) 1.2. Seni Halus a. Lukisan b. Catan c. Arca d. Cetakan

a. -

Aras 1 i. ii. iii.

Idea dan proses mesej/ kandungan pengwujudan idea olahan idea Olahan karya Asas Seni Reka Media Teknik penghasilan

Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus Membuat karya seni secara kritis dan kreatif Menginterpretasi maklumat yang akan digunakan dalam penghasilan kerja

Aras 2 i. ii. iii. iv.

Berkomunikasi melalui aktiviti yang dihasilkan Menjalankan aktiviti secara terancang Membandingbezakan jenis komunikasi visual Menggunakan kemahiran computer untuk meningkatkan daya kreativiti dan proses rekaan

AKTIVITI

STRATEGI P & P / TEKNIK

- Melukis dengan mengaplikasikan asas seni reka.

- Sumbang-saran - Soal - jawab - Perbincangan

-Lukisan dengan menggunakan pelbagai media dan teknik: i. Pensil ii. Pensil warna iii. Pen iv. Dakwat v. Arang vi. Krayon vii. Pastel viii. Peri sian computer

- Konstrukstivisme - Kajian masa depan - Demonstrasi

Aras 3 i. ii. iii. iv.

Febuari (Minggu 1-4) 1/2/2010-

1.3. Komunikasi Visual

Menyatakan keindahan, keharmonian alam dan masyarakat serta berusaha memeliharanya melalui pernyataan karya yang dihasilkan Menyedari kegiatan dan hasil Seni Visual yang mencerminkan nilai masyarakat Menggunakan perisian computer dalam aspek pembelajaran Seni Halus Memahami cara membuat kemasan untuk sesuatu persembahan atau pameran

Memahami proses mereka bentuk : a.

Mengenalpasti masalah ( spesifikasi )

2

- Menghasilkan reka bentuk: a. Identiti Korporat

- Mengenal pasti masalah (spesifikasi)

SENARAI SEMAK / CATATAN


26/2/2010

a.Reka Bentuk Garfik b.Poster c.Simbol, Logo, dan

b.

Maskot d.Kaligrafi e.Tipografi f.Pembungkusan g.Grafik Persekitaran h.Ilustrasi i.Komputer Grafik j.Multimedia

c.

Kajian dan penyelidikan: - Idea - Cara penyelasaian

b. Reka Penerbitan c. Kaligrafi

Bentuk

- Penyelidikan - Proses Membuat - Penilaian

Mac (Minggu 1-4) 1/3/20102/4/2010 April (Minggu 1-4) 5/4/201030/4/2010

d.

Proses membuat : i. Asas Seni Reka ii. Media iii. Teknik Penilaian semula

d. Tipografi

Semula

Aras 1 i. ii. iii.

Menggunakan perisian computer dalam pembelajaran grafik dan multimedia Menggunakan pelbagai jenis muka taip Mengaplikasi Asas Seni Reka secara kritis dan kreatif dalam pencarian idea serta penghasilan kerja Seni Visual

Aras 2 i. ii. iii.

Menginterpretasi maklumat dan memperkembangkan daya imaginasi melalui eksperimentasi gayaan Menghasilkan karya 2D dan 3D dengan menggunakan alat,bahan dan teknik yang sesuai Mengolah hasil kerja dengan memberi perhatian kepada Kadar banding Reka letak Muka taip Satah Imbangan

Aras 3 i. ii. iii.

Mei (Minggu 1-4) 3/5/201028/5/2010

1.4.Reka Bentuk a. Reka Bentuk Industri

Berkomunikasi melalui aktiviti dan hasil karya Menggunakan kemahiran computer untuk meningkatkan daya kreativiti dan proses reka lbentuk Menyediakan portfolio persembahan serta mendokumentasikan pengetahuan secara jujur dan teratur

Memahami konsep dan proses reka bentuk industri berkaitan : Mengenalpasti masalah ( spesifikasi ) Kajian dan penyelidikan Idea Cara penyelesaian Proses membuat Proses Teknik Penilaian semula Aras 1

3

- Menghasilkan reka bentuk produk 2D dan 3D.

- Kajian dan penyelidikan - Proses membuat - Penilaian semula


i. ii. iii.

Mengenalpasti maklumat dan mambuat interpretasi Menggunakan perisian computer secara berkesan dalam kerja-kerja mudah Memahami dan mengetahui keperluan consumer

Aras 2 i. ii. iii. iv.

Memilih, mengumpul menyusun dan mempersembahkan maklumat dalam portfolio Membuat reka bentuk2D berdasarkan trend semasa/ masa depan Menyesuaikan reka bentuk mengikut cita rasa dan kehendak semasa/ masa depan Menggunakan alat dan bahan serta teknik untuk membuat model

Aras 3 i. ii. iii. a. Reka Bentuk Persekitaran - Hiasan Dalaman

Membuat reka bentuk 3D berdasarkan trend semasa/ masa depan Mengaitkan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain Menyatakan secara berkesan tentang hasil kerja

Mengetahui dan memahami prinsip asas Hiasan Dalaman seperti berikut -. Fungsi - kedudukan - ruang - ukuran - pencahayaan - pengudaraaan - ruang pergerakan - susun atur - perabot - warna - susunan dan - hiasan Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii.

iii.

Memahami beberapa prinsip asas dalam Hiasan Dalaman Membuat lakaran idea menujukkan prinsip Hisan Dalaman Mengetahui konsep ruang ( lokasi ) yang boleh dibangukan dengan mengambil kira aspek prinsip Hiasan Dalaman. Mengaplikasikan pengetahuan Asas Seni Reka dalam merancang, menyusun, mengubah, dan menhias ruang dalaman dengan mengambil kira beberapa aspek seperti ~ keselematan ~ ekonomi ~ cita rasa ~ budaya Mengetahui cara menyediakan pelan lantai, lukisan perspektif dan

4

- Membuat reka bentuk hiasan dalaman: - Lakaran - Pelan - Lukisan Perspektif Memperagakan hasil - Apresiasi Seni - Penyediaan Folio

- Kajian dan penyelidikan - Proses membuat - Penilaian semula


model Aras 3 i. ii. iii. iv. v.

Menyedari kepentingan dan menghargai keindahan serta keharmonian Seni Visual dalam kehidupan. Membuat lakaran dan lukisan trend masa depan berkaitan reka bentuk hiasan dalaman seperti ruang, perabot,,warna, kegemaran dan sebagainya. Membuat model dengan menggunakan alat, bahan dan teknik yang sesuai Membuat kemasan Menyimpan dokumen dalam portfolio

Murid dapat mengetahui dan memahami ~ Elemen dalam landskap dan persekitaran seperti berikut tanah tumbuhan lokasi aliran perhubungan Aras 1 Landskap i.

Menggubah imej visual dalam bentuk 2D dan 3D

Aras 2 i.

Mengetahui cara membuat lukisan perspaktif, menyediakan pelan dan rangka model -- Membuat reka bentuk lanskap:

Aras 3 i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi.

Mengaplikasi pengetahuan Asas Sebi Reka dalam merancang, menyusun, mengubah dan menghias model landskap dan persekitaran dan pesekitaran dengan mengambil kira aspek; fungsi lokasi ukuran cuaca setempat suasana jenis tumbuhan saliran perhubungan cita rasa dan budaya ekonomi

ii. iii. iv.

Mengetahui alat ,bahan dan teknik untuk membuat model landskap Proses penyimpanan malkumat dan proses kerja melalui portfolio Membuat kerja secara sistematik

5

- lakaran dan lukisan dalam bentuk 2D - Model 3D -Memperagakan hasil -Penyediaan Portfolio - Apresiasi Seni

- Kajian dan penyelidikan - Proses membuat - Penilaian semula


1.5. Kraf Tradisional dan Dimensi Baru ( pilihan berfokus )

Jun (Minggu 3-4 21/6/20102/7/2010

Mempelajari proses penghasilan kraf untuk menjadikan mata barang ( end product ) Aras 1

-

Julai (Minggu 1-3) 5/7/201023/7/2010

Tembikar Anyaman Ukiran Kayu Tekat Batik Tenunan

i. ii. iii.

- Menghasilkan barangan kraf. - Kajian bahan, alat, teknik dan proses barangan kraf.

- Mengenalpasti pelbagai motif corak dalam kraf tangan tempatan dan membentangkan. - Perbincangan.

- Kajian maklumat - Persembahan - Pameran - Perbincangan - Lawatan

- Lawatan - Perbincangan Kumpulan - Pembentangan berkumpulan.

Mengenalpasti pelbagai motif merekacorak dalam membuat kraf Mengetahui alat, bahan, teknik dan proses penghasilan kraf Mengetahui reka corak kraf dengan memberi perhatian kepada fungsi , nilai budaya, dan kemasan

Aras 2 i. ii. iii.

Merekacorak/ merekabentuk barang kraf dengan menggunakan alat, bahan dan teknik khusus Mengetahui sejarah batik dan tenunan tempatan serta serantau Menmgenali beberapa tokoh kraf

Aras 3 i. ii. iii. iv. v. Julai (Minggu 4) 26/7/201030/7/2010 Ogos (Minggu 1-3) 2/8/20103/9/2010 SeptemberOktober 13/9/20101/10/2010

2.

BAHAGIAN B Sejarah dan Apresiasi Seni Visual

Merekaganti alat, bahan dan teknik yang sesuai dalam penghasilan barangan kraf Menghasilan kraf dimensi baru yang berasaskan kraf pilihan Mengetahui perkembangan teknologi pembuatan kraftradisional dan pribumi serta menghargai sumbangan dan hasil karya tokoh kraf tradisional Menyediakan portfolio proses dan portfolio persembahan Kemasan kerja

Mengetahui hubungkait karya seni visual dengan pembinaan budaya bangsa

Perkembangan Seni Visual di Malaysia a. Perkembangan Seni Visual di Malaysia -

Seni Visual dan Pembentukan Negara Bangsa Kenderaan Seni Bina Pakaian

6


2010

7

Rncngn pljrn thnan seni f4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you