Page 1


พี่มิ้งค์ คอมทูเดย์ แรงบันดาลใจจากคำ�สอนของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

118

www.ComtodayMag.com ISSUE 418 : DECEMBER 2011


ม่ี ง้ิ ค MTO ์ CO

พีม่ ง้ิ ค์ คอมทูเดย์กบั งานเขียนแนวธรรมะ ที่ ได้รบั แรงบันดาล ใจจาก พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) พระนักคิดชื่อดัง ที่ อุ ทิ ศ ตนเพื่ อ การเผยแพร่ ศ าสนาให้ กั บ คนรุ่ น ใหม่ ผ่ า น งานเขี ย น และรายการโทรทั ศ น์ เป็ น ผู้ ก่ อ ตั้ ง สถาบั น วิ มุ ต ตยาลั ย ล่ า สุ ด ได้ เ ปิ ด www.dhammatoday.com วั ด บนเว็บ หรือ www.facebook.com/v.vajiramedhi และ twitter (@vajiramedhi)

DAY

เพิ่ ง ได้ รั บ ฟอร์ เ วอร์ ด เมล์ ม าอั น หนึ่ ง ตั้ ง ชื่ อ ว่ าเมล์ว่า ...ทฤษฏี “รู้ งี้ ” … นำเสนอใน รู ป แบบการ์ตูน บอกถึงแต่ละช่วงชีวิตที่คนเราชอบพูดว่า รู้งี้ทำแบบนั้น รู้งี้ทำแบบนี้ดีกว่า ซึ่งในตอนท้ายก็ มีความเขียนเป็นลายมือหวัดๆ ว่า “มันไม่สำคัญว่าชีวิตนี้คุณจะพูดรู้งี้มากี่ครั้ง แต่มันสำคัญว่าคุณรู้ แล้วทำหรือยัง …อย่าให้ชีวิตของคุณต้องมีคำว่ารู้งี้จนลมหายใจสุดท้าย…” โอโฮขอบอกว่าโดนเต็มๆ ครับ ไม่ต่างไปจากอุทกภัยครั้งใหญ่ครั้งนี้ ซึ่งพี่มิ้งค์ในฐานะที่เกิดและโตในกรุงเทพ เท่าที่จำ ความได้ ก็เคยผ่านวิกฤติน้ำท่วมมานับครั้งไม่ถ้วน ช่วงเด็กๆ ในกรุงเทพพอถึงหน้าฝนทีไร จะ ต้องสะกดคำว่าน้ำท่วมทันที แถมไม่ท่วมธรรมดา เพราะท่วมทีแช่มาราทอนนาน 3 - 4 เดือน จนเมื่อคุณลุงจำลอง ศรีเมือง มาเป็นผู้ว่า กทม. (ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นผู้ว่าคนแรกที่มาจากการ เลือกตั้ง) จึงได้มีการปรับปรุงระบบระบายน้ำ จนน้ำไม่ค่อยท่วมกรุงเทพอีกเลย แล้วพอน้ำท่วมใหญ่เกิดขึ้น พี่มิ้งค์ก็เลยได้ยินคนพูดว่ารู้งี้บ่อยขึ้น อาทิ รู้งี้ ไม่ทิ้งขยะลง คลอง เวลาน้ำท่วมจะได้ ไม่เจอน้ำเน่า, รู้งี้ ไม่ไปซื้อบ้านแถวทางผ่านน้ำ น้องน้ำจะได้มีทางเดิน ที่สะดวก, รู้งี้ ไม่ตัดต้นไม่ทำลายป่า จะได้มีต้นไม้คอยช่วยอุ้มน้ำไม่ให้ ไหลพัดมาแรงจนบ้านพัง, รู้งี้ปล่อยน้ำจากเขื่อนลงมาตั้งแต่แรก น้ำจะได้ ไม่เป็นมวลน้ำก้อนโต และอีกหลายๆ รู้งี้… คนส่วนใหญ่มักอยากย้อนเวลาไปแก้ ไขอดีตที่ตัวเองทำผิดไว้ ทั้งๆ ที่รู้อยู่เต็มอกว่ามัน เป็นได้ พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ได้ ให้ข้อคิดเรื่องนี้ ไว้ ใน Facebook ของท่านว่า “เวลานี้ สังคมไทยเรานั้นเผชิญภัยรอบด้านก็ว่าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยน้ำที่กำลังไหล? บ่ามาจากทุก ทิศทุกทาง ภัยเหล่านี้ ถ้ามองอย่างยุติธรรมก็จะเห็นว่าไม่ใช่ของใหม่ แต่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว ในประวัติศาสตร์ ดังนั้นเราต้องสนใจเรียนรู้จากอดีต เพื่อกำหนดปัจจุบันและสร้างสรรค์ อนาคต” ภัยนั้นเกิดขึ้นทุกวันถึงจะมีมาเป็นสิบ แต่กำลังใจเพียงหนึ่งก็สู้ ได้ แทนที่เราจะหนีหัว ซุกหัวซุน หรือนั่งทุกข์ใจว่าทรัพย์สินเสียหาย รถจมน้ำ เราก็ควรลุกขึ้นมาตั้งสติ แล้วดูซิว่า อะไรคือสิ่งที่ควรทำ เช่นน้ำท่วมเราก็สร้างสะพานไว้เดิน รถเล็กขับไม่ได้ ก็นั่งรถใหญ่หรือเรือ แทน อาหารการกินก็กินแต่พออิ่มท้อง ไม่สร้างขยะเกินความจำเป็น และก็ระลึกเสมอว่าเมื่อมี วันน้ำมา ก็ต้องมีวันที่น้ำจะไป พี่มิ้งค์คิดว่า เหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือบทเรียนชั้นดี ที่เรา ทุกคนต้องเรียนรู้ และอยู่กับมันให้ ได้อย่างมีสติครับ

www.ComtodayMag.com COMPUTER.TODAY

ISSUEISSUE 418 380 : DECEMBER : APRIL 2009 2011

119

computertoday ธรรมะทูเดย์  

เป็นเนื้อหาบางส่วนจากนิตยสารคอมพิวเตอร์ทูเดย์ ฉบับพิเศษ รวมปักษ์เฉพาะกิจเดือนพฤศจิกายน 2554