Page 1


GÜNLÜK HAYATTA KULLANDIĞIMIZ KANSER YAPICI ORGANİK BİLEŞİKLER Günlük hayatta kullandığımız kanser yapıcı başlıca organik bileşikler, saç boyalarının ana bileşeni olan azo boyar maddeleri, cildi koruyucu kremler, klor içeren maddeler, deodorantlar ,duş jelleri , diş macunları, losyonlar, krem türü pek çok ürün kanser yapıcı olduğunu ortaya koymuştur.


FORMALDEHITLER VE FORMALDEHIT VERICILER Koruyucu olarak kullanılmaktadır. Mukozayı tahriş eder ve alerjilere neden olur. Cildi hızla yaşlandırır. Kansere neden olma riski yüksektir.

HALOJENLI ORGANIK BILEŞIKLER Brom, iyot ve klor içeren binlerce maddenin oluşturduğu bir gruptur. Çoğu alerjiye, bazıları kansere neden olmaktadır. Bu maddelerin hepsi çevrede birikir ve toprağı, suyu kirletir.


TRICLOSAN Klorlu organik bileşiktir. Deodorantlarda, duş jellerinde, diş macunlarında, losyonlarda, kremlerde ve daha pek çok üründe kullanılmaktadır. Dioksin de içerebilmektedir. Dioksin vücutta birikmekte, az miktarı bile klor aknesi oluşumuna neden olabilmektedir. Kansere neden olma riski yüksektir.

AROMATIK AMINLER Azo boyalarının yapı taşlarıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan testler, bazılarının kansere neden olduğunu ortaya koymuştur. Avrupa Birliği 22 aromatik aminin tekstil boyalarında kullanılmasını yasaklamıştır. Bazı saç boyalarında da aromatik aminler bulunduğu görülmektedir. Kimyasal boyalar yerine, doğal saç boyaları tercih edilmelidir.


AKRILAMID Nişasta içeren besinlerin kızartılması sırasında oluşan zehirli bir maddedir. Hayvanlar üzerinde yapılan testlerde, embriyoya zarar verdiği ve kansere neden olduğu kanıtlanmıştır. Güncel tahminlere göre, yetişkin bir insan kg. başına günde ortalama 0,5-1.0 mikrogram akrilamid almaktadır. Patates kızartmaları ve kızarmış ekmek önemli miktarda akrilamid içermektedir.

DEZENFEKSIYON YAN URUNLERI Yerel veya bölgesel su arıtma tesislerindeki dezenfeksiyon süreçleri sırasında, bir dezenfektan (tipik olarak klor veya kloramin) doğal olarak oluşan organik maddeyle etkileşim kurduğunda düşük seviyede yan ürün oluşabilir. Bu bileşiklere dezenfeksiyon yan ürünleri adı verilmektedir.


DEZENFEKSIYON YAN URUNLERI Bu bileşiklerden bazılarının kanserojen olduğundan şüphe edilmektedir ve denetleme kurumları için artan bir kaygı teşkil etmektedirler. Farklı dezenfektan yan ürünler aktif karbonla çeşitli başarı düzeylerinde azaltılabilir. Kurşun suda nadiren doğal olarak bulunmaktadır ancak içme suyuna kurşun borulardan veya kurşun içeren kaynaklardan girebilir. Düşük seviyelerde bile kurşun zehirlenmesi -özellikle çocuklarda- zihinsel geriliklere, okuma ve öğrenme bozukluklarına, duyma zorluğu, düşük dikkat aralığı, hiperaktivite ve diğer davranış problemlerine neden olmaktadır. Kurşun pH'ye bağlı olarak suda farklı şekillerde bulunabilir. Civa, doğal birikmelerin erozyonundan, rafineriler ve fabrikalardan tahliyeden ve yer dolguları ile çiftliklerden çeşitli kaçaklardan çıkarak suya karışmaktadır. Böbrek hasarına neden olabilir.

Asbest suya doğal yığınlardan veya cam ya da elektronik fabrikalarının atıklarından çıkan sızıntılardan karışabilir. Kronik maruz kalma, ciltte hasar, dolaşım sistemi problemleri ve artan kanser riski oluşturmaktadır.


BÖCEK ILACLARı VE BOCEK İLACı YAN URUNLERI Yer altı suları ve yüzey sularının böcek ilaçlarıyla kirlenmesi özellikle tarımsal bölgelerde artan bir kaygıdır. İçme suyunun böcek ilaçlarıyla kirlenmesi yaygın gözükmese de, araştırmalar bu tür kirlenmenin de meydana geldiğini göstermektedir.İçme suyunun kirlenme seviyesi ve düşük seviyelerde böcek ilacı tüketilmesinin sağlığa etkileri henüz bilinmemektedir.

RADYONÜKLIDLER Radyonüklidler sağlığa zararlı radyoaktif kirletici maddelerdir. Radon tatsız, kokusuz veya renksiz doğal olarak meydana gelen radyoaktif bir gazdır. Radon uranyumun doğal bölünmesiyle oluşur ve uranyum, granit, killi sist, fosfat ve zift içeren topraklar ve kayalarda bulunur. Pek çok radon toprak ve kayadan çıkmaktadır ve atmosfere zararsız bir şekilde yayılmaktadır. Ancak radon kuyular gibi yer altı kaynaklarında çözünebilir ve birikebilir. Radonla kirlenmiş içme suyu mide kanseri riskini arttırabilir.


UÇUCU ORGANIK BILEŞIKLER (UOB’LER) UOB''ler yer alti suyuna karisan ve kimyasal, plastik veya petrol tesislerinden, yer dolgularindan, kuru temizlemecilerden veya benzin muhafaza depolarindan atik su olarak göl ve irmaklara tahliye edilen bir grup organik kimyasaldir. Karaciger problemlerine, anemiye, böbrek ve dalak hasarina veya kanser riskinin artmasina neden olabilirler. Benzen, Karbon Tetraklorid, p-Diklorobenzen, 1,2-Dikloroetan, 1,1-Dikloroetilen, Tetrakloroetilen, 1,1,1- Trikloroetan, Trikloroetilen, Vinil klorid ve ksilenler. Vinil klorid içme suyu borularinin yapiminda siklikla kullanilan bir malzeme olan polivinil klorid (PVC) yapiminda kullanilan bir gazdir. 1970''lerin ortalarinda vinil kloridin kansere neden olabilecegi belirlenmistir. Bunun öncesinde, PVC borular içme suyunu kirletebilecek kadar yüksek seviyede vinil klorid kalintilari bulunduruyordu. PVC boru imalat yöntemleri plastikteki vinil kloridi önemli ölçüde azaltacak sekilde degistirilmis olmasina karsin, eski borulardan hala kullanimda olanlar vardir ve içme suyunun vinil klorid kirlenmesi hala görülebilmektedir.


PARTIKÜLLER Partiküller suda asili küçük parçaciklardir, görülebilir veya görülmeyen toz, pas veya diger malzemeler olabilir. Bunlar suyunuzun tat, koku veya berrakligini etkileyebilir.

MIKROORGANIZMALAR Mikroorganizmalar koli ve rotovirüs gibi insan sagligina risk teskil eden binlerce bakteri, protozoan ve virüsleri tanimlayan genel bir terimdir.


KIRLETICI MADDELER – ALFABETIK LISTE SAĞLıĞA ZARARLı KıRLETICI MADDELER Asenaftilen Alaklor Aldicarb (Temik) Aldrin Anthracene Asbest Atrazin Benzidin Benzo(a)anthracene Benzo(a)piren Benzo(b)floranten+Benzo(ghi)perylene Benzo(k)fluoroanthene alpha-BHC beta-BHC delta-BHC

trans-1,3-Dikloropropen 1,1-Dikloropropanon cis-1,3-Dikloropropilen Dieldrin Diethyl phthalate Dimethyl phthalate 2,4-Dimethylphenol Di-n-bütil fthalat 4,6-Dinitro-2-methyl phenol 2,4-Dinitrophenol 2,4-Dinitrotolüen 2,6-Dinitrotolüen Di-n-oktil fthalat Dinoseb 1,2-Difenilhidrazin alpha-Endosulfan

PCB-1221 PCB-1232 PCB-1242 PCB-1248 PCB-1254 PCB-1260 Pentachlorophenol Fenantren Fenol Piren Simazin Striçnin Stiren TCDD (2,3,7,8-Tetraklorodibenzopara-dioksin) TCDF


KIRLETICI MADDELER – ALFABETIK LISTE SAĞLıĞA ZARARLı KıRLETICI MADDELER gamma-BHC (Lindan) Bis(2-chloroethoxy)methane Bis(2-kloroetil)eter Bis(2-chloroisopropyl)ether Bis(2-ethylhexyl)phthalate Bromokloroasetonitril 4-Bromofenil fenil eter Butyl benzyl phthalate Carbaril Carbofüran Kloral Hidrat Klordan Klorobenzen 2-Chloroethyl vinyl ether 4-Chloro-3-methyl phenol 2-Chloronaphthalene 2-Chlorophenol

Endosülfan Sülfat Endrin Endrin Aldehid Etil benzen Etilen dibromid (EDB) Fluoranthene Floren Giardia lamblia Gutyon Heptachlor Heptachlor epoxide Heksaklorobenzen Heksaklorobütadien Hexachlorocyclopentadiene Heksakloroetan Hidrokarbonlar (Benzin, Kerosen, Dizel Yakit)

Toplam Trihalometanlar (TTHM''ler) Bromodiklorometan Bromoform Klorodibromometan Kloroform 1,1,2,2-Tetrakloroetan Tolüen Toksafen 2,4,5-TP(Silveks) Tribromoasetik Asit Trikloroasetonitril 1,2,4-Triklorobenzen 1,1,2-Trikloroetan 2,4,6-Triklorofenol 1,2,3-Trikloropropan 1,1,1-Trikloropropanon


KIRLETICI MADDELER – ALFABETIK LISTE SAĞLıĞA ZARARLı KıRLETICI MADDELER 4-Chlorophenyl phenyl ether Chloropicrin Klorpirifos Krisen Kriptosporidyum 2,4-D 4,4-DDD Dibenzo(a,h)anthracene Dibromoacetonitrile 4,4-Dibromo-1,1-bifenil Dibromokloropropan (DBCP) Dichloroacetonitrile o-Diklorobenzen 1,3-Diklorobenzen 3,3-Diklorobenzidin cis-1,2-Dikloroetilen trans-1,2-Dikloroetiyen

Isophorone Kursun Malatyon Civa Metoksiklor Mikrosistin LR MTBE Mutajen X (MX veya 3-kloro-4diklorometil-5-hidroksi-2[5H]furanon) Naphthalene Nitrobenzene 2-Nitrophenol 4-Nitrophenol N-Nitrosodi-n-propilamin N-Nitrosodifenilamin Bulaniklik

Uçucu Organik Bilesikler (UOB''ler) Benzen Karbon Tetraklorid p-Diklorobenzen 1,2-Dikloroetan 1,1-Dikloroetilen Tetrakloroetilen 1,1,1-Trikloroetan Trikloroetilen Vinil klorid m-ksilen o-ksilen p-ksilen


Adı Soyadı : Ceyhun TEKİN Sınıfı / Numarası : 12-ATC / 119 Öğretmen Adı : Nagihan DALANÇIKAR Kaynakça : - Kimya 12.Sınıf kitabı; - http://www.odevsor.com/- http://www.frmtr.com/lise-bilgi-istekleri/884178-gunluk-hayatta-ve-

sanayide-kullanilan-cozuculerin-kullanim-alanlari-ve-onemi.html - http://www.webturkiyeportal.com/webforum/showthread.php/273968-g%C3%BCnl%C3%BCk-hayattakullan%C4%B1lan-kanser-yap%C4%B1c%C4%B1-organik-bile%C5%9Fikler - www.tezgen.com/kanser-yapici-organik-bilesikler - http://www.videodersane.com/kimya-b19.0/ - http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/303072-gunluk-hayatta-kullandigimiz-lazer-yapici-organikbilesikler-nelerdir.html - www.buzlu.org/cozeltiler/ - http://www.kimyadanisma.com/cevaplari-oku/cevaplar-31-40.html

Gunluk Hayatta Kullandigimiz Kanser Yapici Organik Bilesikler  

Gunluk Hayatta Kullandigimiz Kanser Yapici Organik Bilesikler

Gunluk Hayatta Kullandigimiz Kanser Yapici Organik Bilesikler  

Gunluk Hayatta Kullandigimiz Kanser Yapici Organik Bilesikler

Advertisement