Page 1

voksenspecialundervisning

Erhvervet hjerneskade Pürørendekursus


Pårørendekursus CSV tilbyder et pårørendekursus over tre aftener i vinteren 2012, hvor der sættes fokus på den pårørendes situation. Kurset finder sted på CSV, Skovvejen 1b, 6000 Kolding, den 19/1, 23/2, 22/3 fra kl. 19.00 til kl. 22.00 Samfundets tilbud om behandling, genoptræning og rehabilitering henvender sig først og fremmest til den hjerneskadede. Men når en ægtefælle/samlever får en hjerneskade, ændres vilkårene også for den pårørende, og det medfører oftest en fuldstændig ukendt situation:  Man bliver dybt rystet over partnerens skade.  Den indbyrdes rollefordeling ændres drastisk.  Man skal prøve at finde rundt i de offentlige tilbud i forbindelse med skaden.  Man skal prøve at tage vare på sig selv.  Venner og familie har svært ved at forstå den nye og svære situation.

Det er vores erfaring, at de pårørende kan have udbytte af at tale med andre i samme situation.

Hensigten er at den pårørende bliver bedre rustet til at klare hverdagen, både praktisk og følelsesmæssigt.


Derfor bliver indholdet i aftenerne:  Velkommen og sang  Oplæg om: - Sorgens og krisens betydning både for den skadede og de pårørende - At finde nye veje, nye muligheder i den forandrede hverdag - Hjerneskadens følgevirkninger, synlige og usynlige - Eller emner, som I finder vigtige  Kaffe/te og debat/erfaringsudveksling  Afrunding og sang Kurset afholdes af speciallærere fra CSV. Vi vil komme med oplæg, hjælpe snakken i gang, stille spørgsmål, foreslå diskussionsemner og tilbyde at strukturere den enkelte aften. Vi vil også sikre, at det hele foregår i respekt for den enkeltes personlige grænser. Der er ikke tale om terapi, men snarere hjælp til selvhjælp, og en mulighed for at tale med andre i samme situation. Det kan handle om at blive lyttet til, og om at udveksle viden og erfaring. Så opdager man, at man ikke er alene om de følelser, tanker og problemer, som opstår, når ens nære bliver ramt.

Kurset henvender sig primært til ægtefæller/samlevere eller anden nær pårørende til den senhjerneskadede. Vi forestiller os max. 12-15 deltagere på et hold. Kurset er gratis, kaffe/the med brød koster 20 kr. pr. gang. Yderligere oplysninger/tilmelding hos Trunte Andersen, tlf. 51 40 75 30 eller Hanse Rørbæk tlf. 51 40 75 14 eller mail til ahar@kolding.dk Tilmelding senest 10. januar 2012

Vinter 2012


Center for specialundervisning til unge og voksne Skovvejen 1b og Fabriksvej 22, 6000 Kolding Lollandsgade 2-4, 2. sal, 7000 Fredericia tlf. 51 299 299, csv@kolding.dk, www.csv.dk

Pårørendekursus  

Brochure pårørendekursus forår 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you