Page 1

voksenspecialundervisning

Erhvervet hjerneskade


CSV tilbyder undervisning til voksne med erhvervet hjerneskade efter:     

hjerneblødning blodprop arbejdsskade trafikskade eller anden pludselig opstået skade

 Undervisningen tilrettelægges for maksimum ½ år ad gangen.  Der undervises normalt i tidsrummet 10.30 til 14.00.  Undervisningen tilrettelægges individuelt, og der undervises på små hold.  Evt. kørselsordning aftales med centret.

Henvendelse om undervisning kan ske til: Konsulent Trunte Andersen Tlf. direkte: 51 40 75 30 e-mail: ahar@kolding.dk


Undervisningen: Inden starten på undervisningen aftales en visitationssamtale, hvor kursistens undervisningsbehov afdækkes. Alt efter kursistens behov og CSV’s vurdering kan der tilbydes fra 2-8 lektioners undervisning om ugen. Undervisningen foregår enten på små hold eller på lidt større hold med flere lærere. Den kompenserende specialundervisning for voksne tager sit udgangspunkt i kursistens situation. Målet er at kursisten skal lære at kompensere for følgerne af hjerneskaden. Der vil hyppigt være vanskeligheder med:         

sociale færdigheder kommunikation hukommelse planlægning og strukturering overblik koncentration opmærksomhed mundtlig og skriftlig formulering fysiske færdigheder

Uanset hvilket fagområde kursisten vælger, vil den kompenserende undervisning tage sit udgangspunkt i ovennævnte.


Undervisning i sociale og følelsesmæssige færdigheder: Personligt perspektiv: Målet     

er at styrke og genopbygge: Livsmod og optimisme Selvtillid Selvstændighed Glæde ved fortsat eksistens Nyorientering, muligheder og fremtidsdrømme

Dansk/kultur: Målet er at styrke kommunikation, planlægning, koncentration og hukommelse gennem  Læsning og debat af litteratur, kunst og kultur  Diskussion af film  Planlægning af arrangementer og ekskursioner  Social interaktion

Musik: Målet er  at styrke livsmod og optimisme ved at udtrykke sig gennem musik  at styrke sprog, artikulation og kommunikation gennem sang og musik  at give nye muligheder for indhold i hverdagen ved at stifte bekendtskab med forskellige musikalske genrer


Undervisning i kognitive færdigheder: Hukommelsestræning: Målet er:  At styrke hukommelsen gennem træning i opmærksomhed og koncentration  At lære strategier og teknikker, der kan afhjælpe problemerne Kommunikation: Målet er:  At styrke sprog og tale  At turde bruge alle former for kommunikation for at blive forstået Dansk: Målet er at få styrket mundtlig og skriftlig kommunikation gennem:  Brug af relevante EDB programmer  Mangeartede skriftlige opgaver  Læsning og debat af nyhedsstof fra blade og dagspresse  Lære at bruge kompenserende hjælpemidler og strategier Regning: Målet er:  At styrke regnefærdigheder til brug i dagligdagen  Lære at bruge kompenserende hjælpemidler og strategier Der arbejdes primært med  Hverdagsregning  De fire regningsarter


Mediefag 1 (EDB, mobiltelefon, digitalkamera mv.) Målet er:  At genvinde tabte færdigheder indenfor EDB og erhverve nye  Anvende digitale medier til kommunikation og indhold i en ændret hverdag Der arbejdes med kompensering ud fra kursisternes forskelligartede behov indenfor:  Tænd og sluk kursus  Tekstbehandling  Billedbehandlingsprogrammer  Digitalt foto  Udnytte mobiltelefonens muligheder: SMS, kalender  Internet og e-mail  Homebanking og Nem-id  Kommunikationshjælpemidler  Andre programmer med udgangspunkt i den enkeltes behov  Digitale malerier

Mediefag 2 (Radio) Målet er:  Anvende digitale medier til kommunikation og indhold i en ændret hverdag Radioens indhold bestemmes af kursisterne

Mediefag 3 (Blog) Målet er:  Anvende digitale medier til kommunikation og indhold i en ændret hverdag Bloggens indhold bestemmes af kursisterne


Undervisning i praktiske færdigheder: Værksted: Målet er:  At lære kursisterne at kompensere for de håndværksmæssige færdigheder, der er mistet  At forbedre motorikken  At indgå i sociale sammenhænge, og bruge kommunikationen  At få arbejdet med træ som nyt interesseområde Der arbejdes med:  Kompensationsteknikker  Reparationer  Mindre nyproduktioner Billedkunst: Målet er:  At kompensere for de kreative færdigheder, der er mistet  At forbedre motorikken  At få billedkunst som interesseområde, så det giver indhold i hverdagen fremover Der arbejdes med:  Maling af billeder  Glas  Keramik Køkken: Målet er:  At lære kursisterne at kompensere for de mistede færdigheder, men også at lære nye færdigheder Der arbejdes med:  Planlægning og indkøb, herunder pengeforståelse  At følge forenklede opskrifter  At lave enkle retter


Undervisning i fysiske færdigheder: Bevægelse/motion: Målet er:  At træne fysiske færdigheder med henblik på balance, koordination og kropsbevidsthed  At få interesse for fysisk aktivitet gennem forskellige former for aktiviteter  At skabe forståelse for sociale spilleregler

Bevægelse i naturen: Målet er:  At forbedre udholdenhed, muskelstyrke, koordination og balance, så den enkelte kan bevæge sig i ujævnt terræn i al slags vejr  At arbejde med den enkeltes selvtillid og opmærksomhed som forudsætning for at færdes alene At styrke lyst og interesse for at komme ud og bevæge sig i naturen i fritiden  Der traves i bakket og ujævnt terræn  Der traves i områder med sand og strand


Pårørende: CSV arrangerer kurser for pårørende til kursister. Næste kursus bliver i efteråret 2011. CSV ønsker et tæt samarbejde med pårørende, så alle henvendelser er velkomne.

Den kompenserende specialundervisning tager sit udgangspunkt i kursistens situation og skal således medvirke til at: Forbedre kursistens grundlæggende tryghed Udvikle sociale færdigheder Støtte udvikling af sociale relationer Udvikle et kommunikativt miljø Styrke hukommelsen Styrke koncentrationsevnen Forbedre kursistens faglige niveau Forbedre kursistens lyst og evne til nye oplevelser og nye initiativer  Forbedre fysiske færdigheder  Forbedre evnen til at strukturere sin hverdag        


Når der er brug for en særlig indsats. CSV henvender sig til borgere i Kolding og Fredericia kommuner med særlige undervisningsbehov. Borgere fra andre kommuner kan modtage undervisning med betalingstilsagn fra hjemkommunen. Målgruppe:

- Voksne med læse-, skrive- og staveprobl. - Ordblinde - Personer med sent erhvervet hjerneskade - Udviklingshæmmede - Personer med psykiske vanskeligheder - Personer med sociale/emotionelle probl. - Senhandicappede - Svært fysisk handicappede

Hvordan:

Undervisningen tilrettelægges individuelt, men foregår primært på hold af varierende størrelser. Kursisterne visiteres til undervisning på baggrund af en personlig samtale.

Hvor:

CSV, Skovvejen 1b, 6000 Kolding CSV, Fabriksvej 22, 6000 Kolding CSVs Fredericia-afd., Lollandsgade 2-4, 2.sal, 7000 Fredericia

Henvendelse om undervisning kan ske til: Konsulent Trunte Andersen Tlf. direkte: 51 40 75 30 e-mail: ahar@kolding.dk eller til Afdelingsleder Lene Ringsmose Tlf. direkte: 51 77 89 86 e-mail: ring@kolding.dk


CSV Skovvejen 1b 6000 Kolding

BYBUSSER kører mod CSV ca. hver 20. minut Linje 1 har stoppested på Lærkevej Linje 5 har stoppested på Skovvangen Fra begge er der ca. 200 meter til fods til CSV På vores hjemmeside www.csv.dk kan du få brochuren læst op.

Oktober 2011


Center for specialundervisning til unge og voksne Skovvejen 1b og Fabriksvej 22, 6000 Kolding Lollandsgade 2-4, 2. sal, 7000 Fredericia tlf. 51 299 299, csv@kolding.dk, www.csv.dk

Erhvervet hjerneskade  

erhvervet hjerneskade

Erhvervet hjerneskade  

erhvervet hjerneskade