Page 1

tema 5.2.notebook

November 19, 2011

TEMA 3: LES MÀQUINES 1. Les forces i les màquines 2. Les màquines simples

3. Les màquines compostes 4. Els motors

5. Les tecnologies de la informació i la comunicació

nov 10­23:35

1


tema 5.2.notebook

November 19, 2011

LES MÀQUINES SIMPLES Les màquines simples funcionen normalment amb energia muscular, tenen un mecanisme molt senzill. Tipus de màquines simples:

La palanca El pla inclinat

El torn El cargol La politja

nov 10­23:35

2


tema 5.2.notebook

November 19, 2011

LA PALANCA És una barra rígida o braç que es pot moure sobre un punt de suport. Hi ha tres tipus de palanques: - Palanca de primer gènere - Palanca de segon gènere

- Palanca de tercer gènere

nov 10­23:35

3


tema 5.2.notebook

November 19, 2011

Palanca de primer gènere El punt de suport està entre la potència i la resistència.

Punt de suport (S)

Potència (P)

Resistència (R)

nov 10­23:35

4


tema 5.2.notebook

November 19, 2011

Palanca de segon gènere La resistència està entre entre el punt de suport i la potència.

Resistència (R)

Potència (P)

Punt de suport (S)

nov 10­23:35

5


tema 5.2.notebook

November 19, 2011

Palanca de tercer gènere La potència està entre el punt de suport i la resistència.

Punt de suport (S)

Potència (P)

Resistència (R)

nov 10­23:35

6


tema 5.2.notebook

November 19, 2011

EL PLA INCLINAT Permet elevar o baixar cossos amb facilitat, fent-los rodolar o lliscar per damunt.

nov 10­23:35

7


tema 5.2.notebook

November 19, 2011

nov 10­23:35

8


tema 5.2.notebook

November 19, 2011

TORN És un cilindre que roda al voltant d´un eix, té una corda o cable enrotllat al qual es lliguen els cossos que es volen moure.

Es pot accionar amb una o dues manetes o un motor.

nov 10­23:35

9


tema 5.2.notebook

November 19, 2011

EL CARGOL Es un cilindre amb un filet en forma d´espiral, anoment rosca. En fer girar el cargol, la rosca s´introdueix en els cossos.

nov 10­23:35

10


tema 5.2.notebook

November 19, 2011

LA POLITJA És una roda que gira al voltant d´un eix, amb una canal per on hi passa una corda o cable. La politja permet canviar la direcció de l´esforç, és molt útil per baixar o pujar cossos pesants.

nov 10­23:35

11


tema 5.2.notebook

November 19, 2011

TREBALLEM A CASA: Dossier 3.2 1. Què tenen en comú totes les màquines simples? 2. Explica de quin gènere són aquestes palanques, i indica el punt de suport, resistència i potència.

A

B

C

3. Escriu quatre exemples de màquines simples diferents i explica de quin tipus són.

nov 10­23:35

12

Tema 5.2 de sisè les Màquines  
Tema 5.2 de sisè les Màquines  

Tema 5.2 de sisè que treballa les Màquines

Advertisement