Page 1

Tema 2.1.notebook

November 25, 2011

EL RELLEU DE LA TERRA

oct 19­7:07

1


Tema 2.1.notebook

November 25, 2011

TEMA 2:EL RELLEU TERRA

1. La geosfera 2. Les formes del relleu terrestre 3. La formació i modelatge del relleu 4. El relleu de Catalunya

5. El relleu d´Espanya

oct 19­7:07

2


Tema 2.1.notebook

November 25, 2011

LA GEOSFERA La geosfera és la part de la Terra que no està feta ni d´aigua

(hidrosfera), ni d´aire (atmosfera).

La geosfera està formada per roques i minerals:

Minerals: són substàncies pures, formades per un únic component. Ex.: quars, or, ferro...

Roques: estan formades per diferents minerals. Ex: el granit està format per quars, feldspat i la mica. investiguem...

oct 19­7:07

3


Tema 2.1.notebook

November 25, 2011

Mineral o roca?

carbó

sílex

pirita

atzurita

granit

marbre

marga

guix

malaquita

basalt

oct 19­7:07

4


Tema 2.1.notebook

November 25, 2011

Recordes? Hidrosfera: És el conjunt d´aigües que cobreixen la Terra. Aigües continentals (rius, llacs...) i aigües oceàniques (mars i oceans).

oct 19­7:07

5


Tema 2.1.notebook

November 25, 2011

Hidrosfera: és la capa de gas que rodeja la Terra (hidrogen, oxigen...)

- oxigen

Quasi no conté gasos. Està en contacte amb l´espai exterior.

S´hi produeix la destrucció dels meteorits que arriben a la Terra.

La temperatura pot arribar a -90º.

S´hi troba la capa d´ozó: ens protegeix dels raigs ultraviolats del sol. + oxigen

S´hi produeixen els fenòmens metereològics.

oct 19­7:07

6


Tema 2.1.notebook

November 25, 2011

A la geosfera hi podem distingir tres capes: L´escorça: és la capa exterior, la que veiem, on observem les formes del relleu. Té un gruix màxim de 70 Km. Mantell: és la capa intermèdia i arriba fins als 2.900 Km de profunditat. La part superior està formada per roca fosa (magma), a causa de les altes temperatures. Nucli: és la part central, s´hi pot distingir el nucli extern, format per materials en estat fluid, i el nucli intern format per materials sòlids. Està a uns 6.378 Km de profunditat.

oct 19­7:07

7


Tema 2.1.notebook

November 25, 2011

REPASSEM

nucli intern escorça

mantell

nucli extern

oct 19­7:07

8


Tema 2.1.notebook

November 25, 2011

REPASSEM

oct 19­7:07

9


Tema 2.1.notebook

November 25, 2011

REPASSEM Uneix: Atmosfera

Capa formada per roques i minerals.

Hidrosfera

Capa formada per gasos.

Geosfera

Capa formada per aigües continentals i oceàniques.

oct 19­7:07

10


Tema 2.1.notebook

November 25, 2011

REPASSEM CERT O FALS?

a. Les roques estan formades per un únic component. b. El granit és un mineral. c. Les plaques litosfèriques suren sobre el nucli. d. El moviment de les plaques només provoca volcans. e. El mantell és la capa més interna de la Terra. f. El mantell està format per roca fosa.

oct 19­7:07

11


Tema 2.1.notebook

November 25, 2011

REPASSEM COMPLETA: a. Els minerals estan formats per................................................... b. Les tres capes de la Terra són:...............,.....................i............ c. La roca fosa que es troba al mantell rep el nom de............................ d. La part de la Terra formada per roques i minerals es diu...................... e. La litosfera està fragmentada en blocs que es diuen .......................... f. Les plaques suren sobre el ............................ g. L´atmosfera és la capa de la Terra formada per........................ h. La capa més interna de la Terra es diu.....................................

oct 19­7:07

12


Tema 2.1.notebook

November 25, 2011

Les plaques litosfèriques: La litosfera està formada per l'escorça terrestre i la part superior del mantell. Té un gruix d'entre 70 i 150 Km. Està fragmentada en blocs encaixats com si fos un gran puzle, aquests blocs s´anomenen plaques litosfèriques. Aquestes plaques suren sobre el magma, i es desplacen molt lentament, de manera que es poden separar, acostar, empènyer... Aquests moviments són l´origen de la formació de serralades, volcans, terratrèmols, plegaments i falles. Els continents estan ancorats sobre aquestes plaques.

oct 19­7:07

13


Tema 2.1.notebook

November 25, 2011

Les plaques litosfèriques:

oct 19­7:07

14


Tema 2.1.notebook

November 25, 2011

TREBALLEM A CASA: DOSSIER 2.1 1. Què és la geosfera? I la hidrosfera? I l´atmosfera? 2. Quina diferència hi ha entre els minerals i les roques? 3. Quines són les capes de la Terra? Explica les seves característiques. 4. Què són les plaques litosfèriques? 5. Sobre què suren les plaques litosfèriques? 6. Que pot produïr el moviment de les plaques?

oct 19­7:07

15

tema 2_2  
tema 2_2  

el relleu de catalunya

Advertisement