Page 1

prehistòria 1.notebook

January 19, 2012

ene 10­20:27

1


prehistòria 1.notebook

January 19, 2012

La Prehistòria

ene 10­20:27

2


prehistòria 1.notebook

January 19, 2012

Què sabem de la prehistòria?

ene 10­20:27

3


prehistòria 1.notebook

January 19, 2012

Per començar a situar­nos,  veiem un petit reportatge de la prehistòria a casa nostra.

ene 10­20:27

4


prehistòria 1.notebook

January 19, 2012

Ara que ja ho tenim una mica més  clar, us proposem unes tasques  que realitzareu per grups. Cada grup­taula necessita dos  diccionaris i un parell de llibres de  Medi per realitzar les tasques. Esteu preparades i preparats? Doncs comencem: 

ene 10­20:27

5


prehistòria 1.notebook

January 19, 2012

Primera tasca: Amb les eines que teniu damunt la taula, heu de cercar  què signifiquen les següents paraules: • Paleolític • Neolític • Recolecció  • Glaciació • Nòmada • Sedentari o sedentarisme

Ràpid, teniu 10 minuts!!!

ene 10­20:27

6


prehistòria 1.notebook

January 19, 2012

Segona tasca:

Hem vist que les primeres eines que utilitzaven eren  còdols... Però sabeu què són els còdols? Quines eines podem fer amb còdols?

Teniu cinc minuts per fer  aquesta tasca

ene 10­20:27

7


prehistòria 1.notebook

January 19, 2012

Tercera tasca: Un dels descobriments més importants de l'època va ser el  foc. El vídeo ens explica que el foc els oferia tres coses,  sabeu trobar­ne quines són entre totes aquestes opcions?

Gas Llances

Calaixos Molins

Protecció Pells

Dibuixos

Llum

Calor

Paraules

Còdols

Alegria

Comerç

Cançons

Teniu dos minuts per trobar­les ;)

ene 10­20:27

8


prehistòria 1.notebook

January 19, 2012

Quarta tasca: L'home de cromanyó comença a fer pintures  rupestres, a les coves, com a símbol d'art i  també de rituals sagrats. Sou capaços de crear­ne una pintura rupestre,  com serien les d'aquesta època? Teniu cinc minuts per crear­ne una i exposar­la.

ene 10­20:27

9


prehistòria 1.notebook

January 19, 2012

Per la propera sessió heu d'investigar  quins elements sorgeixen amb  l'agricultura al Neolític.  També us cal investigar amb quins  elements comencen a fomentar el  comerç.

Us animeu a ser uns investigadors de la  nostra història?

Trobareu més informació a l'aula virtual.

ene 10­20:27

10


prehistòria 1.notebook

January 19, 2012

Espero les vostres respostes la  setmana vinent.  Sort!

ene 10­20:27

11

historia  
historia  

prehistoria, neolitic