Page 1

plantes criptogames_FALG_01

Les plantes criptògames, les algues i els fongs


plantes criptogames_FALG_01

Índex

1. Què són les criptògames?

2. Les falgueres 3. Les molses 4. Les algues 5. Els fongs


plantes criptogames_FALG_01

1. Què són les criptògames?

Segons l'enciclopèdia catalana les criptògames són: un grup de plantes que inclou els líquens, les algues, els briòfits i els pteridòfits. Podem dir que les plantes criptògames també les anomenen plantes inferiors o plantes sense flors i comprenen: les molses i les falgueres.


plantes criptogames_FALG_01

En el nostre territori trobem moltes plantes criptògames com l'alzia roja

Les molses i les falgueres van ser els primers organismes de la Terra que van conseguir viure fora de l'aigua. D'això ja fa 400 milions d'anys.


plantes criptogames_FALG_01

L'equiset palustre

Les falgueres, com tenen vasos conductors interns poden tenir més alçada, en canvi les molses sempre les trobem a poca alçada.

Veiem les falgueres


plantes criptogames_FALG_01

Les falgueres Com hem comentat les falgueres són plantes del grup de les criptògames, és a dir no tenen flors. Bé sabeu que les flors són molt importants per la reproducció d'aquestes espècies. En el cas de les falgueres presenten uns cicles reproductors que combinen: fases asexuals, que es reprodueixen amb espores. fases sexuals, que es reprodueixen per gàmetes.


plantes criptogames_FALG_01

Parts de les falgueres Les falgueres tenen: Una part subterrània o rizoma, que definiríem com una tija subterrània. La planta l'utilitza com a reserva de substàncies nutritives. Les arrels, que proporcionen l'aigua i les sals minerals, a més de fixar la falguera al terra. Les frondes, que equivaldrien a les fulles. En aquesta part trobem els sorus, és a dir la part reproductora.


plantes criptogames_FALG_01

Saps dir què són aquests puntets? En quina part de la planta els trobem?


plantes criptogames_FALG_01

El cicle reproductor de la falguera Les espores fan la seva maduració dins els sorus. Quan estan madurs els sorus s'obren i alliberen les espores, que cauen al terra. Una part d'aquestes espores germinen, gràcies a la intervenció de l'aigua. Les gàmetes femenines i masculines s'uneixen formant un zigot, que forma una nova falguera.

Viuen en llocs humits, i sobretot en la reproducció necessiten l'aigua, en forma de pluja o de petites gotes de rosada.


plantes criptogames_FALG_01

Esquema reproductor de la falguera


plantes criptogames_FALG_01

Identifiqueu les parts més importants

Què expliquen aquests dibuixos?


plantes criptogames_FALG_01

Tasques per fer de les falgueres

1. Definir què són les criptògames.

2. Quins dos tipus de criptògames trobem. 3. Fes un esquema on trobem: les parts de les falgueres on les podem trobar les seves característiques

4. Dibuixa el cicle reproductor de les falgueres

Les plantes criptògames: les falgueres  
Les plantes criptògames: les falgueres  

Les plantes criptògames: les falgueres

Advertisement