Page 1

L'edat mitjana_5_3

L'edat mitjana


L'edat mitjana_5_3

1. Introducció a l'edat mitja.

2. Germànics i musulmans 3. La societat medieval 4. Els territoris cristians

5. Les ciutats i l'expansió territorial

6. L'art a l'edat mitjana


L'edat mitjana_5_3

Però... Com era la societat de l'edat mitjana?

Com els imagineu?

Què feien?

Quines ocupacions tenien?

De quins passatemps i de quins entreteniments gaudien?

Parlem-ne


L'edat mitjana_5_3

El feudalisme Per parlar de les classes socials cal presentar el sistema social propi de l'edat mitjana: EL FEUDALISME.

Basat en la divisió de les terres del rei: els feus. cada feu era assignat a un noble (compte, marqués...).

A canvi d'aquestes terres els nobles, anomenats senyors feudals, prometien fidelitat i ajuda al rei, en situació de conflicte. És a dir es convertien en vassalls del rei.


L'edat mitjana_5_3

El feudalisme Els senyors feudats no treballaven ells mateixos les seves terres. Ells tenien:

- pagesos, que treballaven com a serfs. Treballaven les terres, tenien protecció del senyor. A canvi havien de pagar un delme i no abandonar les terres en cap cas. La noblesa vivia en castells i el poble ras en cases aïllades o poblets entorn els castells. Les ciutats eren poc poblades, perquè la població vivia molt repartida en petits nuclis.


L'edat mitjana_5_3

El feudalisme La societat feudal estava dividida en tres estaments socials:

- Noblesa: els reis, els nobles i els caps militars

- Clergat: format per monjos i capellans

- Poble ras: els pagesos, artesans, comerciants...i aquells que vivien fora de la llei. És a dir, la majoria de persones formaven part d'aquest col∙lectiu.


L'edat mitjana_5_3

L'Església L'Església té un paper fonamental en l'edat mitjana a Europa, el moviment cristià molt present, ajuda a difondre la religió i la por en aspectes de la vida quotidiana, que ajuden a mantenir el poble a ratlla.

Les normes socials i morals tan lligades a la vida de qualsevol dels estaments, dóna molt poder al clergat.


L'edat mitjana_5_3

L'Església Els religiosos més importants tenien molta influència en la noblesa i la reialesa.

Els monjos més senzills eren persones que coneixien l'escriptura i sabien llegir. La seva funció va ser tenir cura dels textos més antics, copiar-los i traduir-los.


L'edat mitjana_5_3

L'Església- Els monestirs Els monestirs eren grans centres de cultura. Allà es guardaven els llibres i obres d'art de caire religiós.

També funcionaven com les extensions de terres dels senyors feudals. La majoria de monestirs tenien moltes terres, que eren treballades per serfs. Aquests havien de donar part dels beneficis als monjos, amb un tracte de caràcter comercial.


L'edat mitjana_5_3

Treball del dossier 5.3

Fem un estudi dels diferents personatges que trobem a l'edat mitjana:

Cliqueu damunt del dibuix d'aquesta pàgina i arribareu a una pàgina ben entretinguda. Dins l'apartat de "los protagonistas", trobareu una descripció dels personatges més rellevants d'aquesta etapa. Feu un breu resum: - qui eren - què feien dins l'estructura social - i quelcom més interessant que hagueu trobat.


L'edat mitjana_5_3

L'edat mitja 5_3  

l'edat mitja