Page 1

Estudiem...                    L'Edat Antiga

1


L'edat antiga 1. Les primeres civilitzacions 2. Els pobles de la Mediterrània 3. Els pobladors de la Península Ibèrica 4. Els romans 5. L'expansió de l'Imperi

La vida a Roma

2


3. Els pobladors de la Península Ibèrica Els Íbers

Celtes i Tartessos

3


Els Íbers

Les terres de l'actual  Catalunya van estar  habitades per diversos  pobles ibèrics, entre els  quals destaques els  laietans, a la costa, els  ilergets, a l'interior, i els  ilercavons, al sud. 

4


Els íbers van establir els seus pobles emmurallats a prop dels rius,  en llocs alts per facilitar la seva defensa. Les cases tenien una  planta rectangular i s’alineaven formant carrers.

5


S’organitzaven en tribus, moltes governades per un rei o règul. Els nobles eren  els propietaris de les millors terres. Per sota es situaven els guerrers, que  tenien molt de prestigi. La major part de la població estava formada per  camperols, comerciants i esclaus.

6


La seva economia estava basada en  l’agricultura (cereals, cep i oliveres) i  ramaderia (toros, ovelles, cavalls...),  la mineria (explotacions d’or, plata,  coure, ferro i plom), l’artesania (s’han  trobat restes metal·lúrgics,  ceràmiques, teixits...) i l’activitat  comercial (intercanvi de productes  amb els fenicis i els grecs, tenien  moneda pròpia).

Adoraven a déus principalment  femenines, a les que feien ofrenes en  temples o santuaris situats a prop  dels poblats. Incineraven als seus  morts i ficaven les seves cendres en  urnes.

7


On trobem restes de poblats ibèrics a Catalunya?

Una mica més de la història dels íbers...

8


Celtes

A principis del primer mil·leni a.C. arriben a la  península Ibèrica des del centre d'Europa. Els  situem a l'extrem nord­oest de la península.

9


Vivien en castres, pobles emmurallats.  Una societat  formada per tribus, no formen mai un estat unificat.

10


Les cases eren  circulars, fetes  de pedra i tova,  amb el sostre  de palla. No coneixien  l'escriptura ni la  moneda, però  eren molt hàbils  amb el ferro i la  metal·lúrgia.

Per saber­ne una mica més...dels celtes

11


Tartessos Al Sud de la Península, vall del Guadalquivir, es  desenvolupa la societat dels tartessos, que tenen una  llengua i una escriptura pròpia.

Per saber­ne una mica més dels Tartessos

12


Dossier 5.3   Els pobladors de la Península Ibèrica 1. En un mapa de la Península Ibèrica situeu on trobaríem els  següents pobles:

­ celtes ­ íbers ­ tartessos

2. Elaboreu un esquema amb els coneixements que creieu més  rellevants d'aquestes societats, que enun moment o altre  formen part de les nostres arrels històriques:

­ celtes ­ íbers ­ tartessos

13


14

Edat antiga 5.3  

edat antiga 5.3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you