Page 1

TÖRTÉNELMET ÍRNI… 2009. május 22-én, 11.00 órakor a magyarországi, kárpátaljai, délvidéki, erdélyi és partiumi részegyházak aláírták a Magyar Református Egyház Alkotmányát. Ritkán adatik meg az emberi élet során, hogy közös, történelemformáló pillanatoknak lehetünk tanúi. Mi, akik jelen voltunk a debreceni Kossuth téren, az Alkotmányozó Zsinat üzenetének kihirdetésén, éreztük, hogy egy ilyen pillanatot éltünk át. "Testvéreimet keresem" – szólt az Ige az 1Mózes 37,12-17-ből. Rájuk is találtunk. Velük együtt vonultunk az Egyesítő Menetben Debrecen belvárosának utcáin, velük együtt dobtunk egy maréknyi otthoni földet a téren felállított stilizált Kárpát-medencébe, és velük együtt részesültünk az úrvacsorai jegyekben. A reformátusok nagy családja újra egyesült Debrecenben. Istennek hála, a Magvetősök is hozzátehettek valamit ahhoz a nagyszerű kavalkádhoz, amelyben az egyház sokszínűségét mutathatta be ezen a napon. „Mi volnánk itt a folytatás”- ezt egy pódiumjátékkal adtuk a szép számú közönség tudtára, és népzenész-népénekes diákjaink is zajos sikert arattak. Mi történt május 22-én Debrecenben? A magyar reformátusságot ábrázoló kép, amelyet közel kilenc évtizede kiszakítottak a keretéből, újra keretet kapott. Egy nagy, közös fellélegzés kilenc évtizednyi lélegzet-visszafojtás után. Az Alkotmányozó Zsinat üzenetéből idézek: „Jézus Krisztus mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Hisszük és valljuk, hogy Krisztus igazsága szabadít meg minden igazságtalanságból és nyomorúságból. Hisszük, hogy gyógyító hatalma megteremti Benne való egységünket is. Hisszük, hogy ha Őt követjük a megbékélés eszközei lehetünk minden körülmények között. Hisszük, hogy a magyar reformátusság összefogása Jézus Krisztus egyetemes egyházának egységét és hiteles bizonyságtételét szolgálja, melynek mindnyájan tagjai vagyunk.” KRISZTUS A JÖVŐ, EGYÜTT KÖVETJÜK ŐT!”

Csüllög Ferenc

Történelemet írni  

Cikk a Gyulai Hírlap számára

Történelemet írni  

Cikk a Gyulai Hírlap számára