Page 1

Handleiding


NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING

1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieĂŤn en descriptors)

3.1 3.2

Lijst sjablonen Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop

4. Analyseren (acties registreren) 5. Databases

5.1 5.2

Lijst van databases Databases exporteren

Nacsport Tag&go

www.nacsport.com

1


1. INTRODUCTIE

Nacsport Tag&go is een iPad app om eenvoudig acties te registreren/coderen van een wedstrijd of training die u aan het kijken of aan het filmen bent. De gegevens worden verzameld door gebruik te maken van een sjabloon met knoppen (met categorieën en descriptors). Het sjabloon kan in Nacsport Tag&go door de gebruiker worden aangemaakt of worden geïmporteerd vanuit de volgende Nacsport software: Basic, Basic Plus, Scout Plus, Pro Plus en Elite. Nadat de wedstrijd of training klaar is kan de database gekoppeld worden aan de overeenkomstige video om deze te gebruiken met Nacsport software. Ook kan de database geëxporteerd worden als XML bestand om te gebruiken in andere tijdsbalk gerelateerde producten (zoals Gamebreaker © of SportsCode ©). Nacsport Tag&go kan gratis via iTunes gedownload worden met de volgende beperkingen: -

U kunt geen sjablonen importeren van andere iPads of Nacsport software.

-

U kunt geen sjablonen dupliceren in de app.

-

Alleen de eerste 15 registraties kunnen worden geëxporteerd naar Nacsport software (of als XML bestand).

Om gebruik te kunnen maken van alle mogelijkheden van deze app is het noodzakelijk om een licentie aan te vragen. Klik hier voor meer informatie.

Nacsport Tag&go

www.nacsport.com

2


2. CONFIGUREREN EN BESTELLEN

Volg onderstaande stappen om Nacsport Tag&go te configureren: 1) Klik op het

icoon in het hoofdmenu.

2) Selecteer uw taal. Nacsport Tag&go is beschikbaar in het Engels, Spaans en Nederlands. 3) Vul het email adres in wat gebruikt zal worden om contact op te nemen met uw vertegenwoordiger en waarmee uw databases worden verstuurd vanuit Nacsport Tag&go. 4) Om een Nacsport Tag&go licentie te bestellen, klik op Verzoek om licentie aan te vragen per email. 5) Selecteer het land van uw vertegenwoordiger om een email te sturen om te bestellen. Indien er geen vertegenwoordiger in uw land is selecteer dan het Nacsport icoon. 6) Er wordt nu een email geopend. Vul uw naam, achternaam en team/club in, in de hiervoor bestemde velden. Geef met een (X) aan of u al een Nacsport gebruiker ben of nog niet op het moment van deze aankoop. Druk hierna op Versturen en er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen. 7) Zodra Nacsport de betaling heeft ontvangen ontvangt u een licentie code. Dit nummer moet u invullen in het veld Abonnement. Indien de licentie code correct is, wordt het configuratie venster afgesloten. Indien u wilt controleren tot wanneer uw licentie geldig is, moet u het configuratie venster open. Klik hiervoor op het

Nacsport Tag&go

icoon.

www.nacsport.com

3


3. SJABLOON (CATEGORIEテ起 EN DESCRIPTORS)

3.1. Lijst sjabloon In deze werkomgeving kunt u het volgende doen: - Maak een sjabloon aan. Klik hiervoor op het - Sjabloon verwijderen. Klik hiervoor op het

icoon. icoon, selecteer het

sjabloon door op het icoon te drukken en klik op Verwijderen. Een andere optie: Swipe naar links in uw sjabloon en klik op Verwijderen. - Import een sjabloon naar de sjablonen lijst. Het sjabloon moet eerst ingeladen zijn via iTunes (zie importeren via iTunes ), klik op het icoon en klik op Accepteren. Indien gewenst kunt u de naam van het sjabloon wijzigen voordat u op Accepteren klikt. - Help. Klik op het werkomgeving.

icoon voor de help pagina van deze

3.2. Sjabloon bewerken Knoppen kunnen worden aangemaakt met verschillende doeleinden. Dit zijn de beschikbare opties: - Om een Categorie aan te maken: druk met テゥテゥn vinger op het scherm en houdt deze ingedrukt. - Om een Desciptor aan te maken: druk met twee vingers op het scherm en houdt deze ingedrukt. - Om een handmatige Categorie aan te maken: druk met drie vingers op het scherm en houdt deze ingedrukt. - Om een automatisch toe te voegen Descriptor aan te maken: druk met vier vingers op het scherm en houdt deze ingedrukt. Nacsport Tag&go

www.nacsport.com

4


Categorie Descriptor

Automatisch toe te voegen Descriptor

Handmatige Categorie

Nadat de knop is aangemaakt, kunt u het verschuiven door er met één vinger op te klikken en het hierna te verplaatsen naar de gewenste positie. Om het formaat van de knop aan te passen, selecteer de knop maak het met twee vingers groter of kleiner. Ook kunt u hiervoor de schuifbalken “grootte van de knop” gebruiken. - Sjablonen kopiëren: Om een sjabloon te kopiëren, klik op het icoon, selecteer een nieuwe naam voor het sjabloon en klik op Accepteren. Selecteer hierna of u het gekopieerde sjabloon wilt bewerken of niet. - Sjablonen exporteren: Klik op het icoon, voer het email adres van de ontvanger in en klik op Verzenden. - Help. Klik op het werkomgeving.

Nacsport Tag&go

icoon voor de help pagina van deze

www.nacsport.com

5


3.2.1 Eigenschappen knop Dit gedeelte is opgesplitst in 3 delen: Algemene opties: - Het verschuiven van het configuratie venster vastzetten/uitzetten. Om het configuratie venster vast te zetten zodat het niet kan verschuiven, klik op het

icoon.

Om het vastzetten van het configuratie venster uit te zetten, klik op het

icoon.

- Selectie meerdere knoppen: Houdt uw vinger voor ĂŠĂŠn seconde ingedrukt op een knop die hierna als referentie wordt gebruikt of verschuif de meerdere selecteren knop . Tik hierna op de knoppen om deze te selecteren (de geselecteerde knoppen worden oranje omlijnd) -

Verwijder knop: Selecteer een knop en druk op het icoon. Er verschijnt een bericht om het verwijderen te bevestigen.

-

Verander de achtergrondkleur van het sjabloon: druk op het icoon en selecteer een kleur.

Nacsport Tag&go

www.nacsport.com

6


Eigenschappen knop: Nieuwe naam: Druk in het witte veld en voer de naam in voor de geselecteerde knop. Als de naam in het rood verschijnt, betekent dit dat deze naam al gebruikt is voor een andere knop. Instellingen tekst: Druk op het icoon om de kleur, wel/niet zichtbaar, grootte en het uitlijnen van de tekst te wijzigen. Door op het icoon

te drukken verschijnt het venster ‘Instellingen tekst’

automatisch zonder hiervoor telkens op de

te hoeven drukken.

Knop zichtbaar tijdens registreren: Indien u een knop niet wilt zien tijdens het coderen, zet de selectie cirkel hiervoor op aan. Teller zichtbaar: Indien u de teller niet wilt zien tijdens het coderen, zet de selectie cirkel hiervoor op aan. Grootte knop: Om de grootte van de knop te wijzigen (breedte en hoogte), beweeg/sleep de twee cirkels naar rechts of links. Gedrag van knop: 1)Categorie: Er zijn twee manier om acties te registreren: Standaard modus: de lengte van iedere registratie (actie) is 10 seconden, 5 seconden voor de klik (VOOR) en 5 seconden na de klik (NA) nadat u op de betreffende knop heeft gedrukt. U kunt het aantal seconden naar uw eigen wensen aanpassen. Handmatige modus: De gebruiker bepaalt het begin en einde van een registratie door op de knop te drukken zodra de actie begint en door nogmaals te klikken zodra deze eindigt. Standaard staat dit op 0 seconde VOOR en NA de klik, het aantal seconden kan worden aangepast.

Nacsport Tag&go

www.nacsport.com

7


Om een knop (categorie) in handmatige modus te zetten, verschuif de selectie cirkel hiervoor naar rechts. In de handmatige modus, is het mogelijk om acties tijdens het registreren van elkaar uit te sluiten. Voorbeeld: Door twee knoppen aan te maken “Balbezit” en “Geen balbezit” kunt u precies het balbezit registreren van beide teams. Instellen uitsluiten Categorieën: OPMERKING: Het venster om categorieën van elkaar uit te sluiten verschijnt alleen indien er minimaal twee knoppen in handmatige modus staan ingesteld. a) Klik op een knop om in de handmatige modus in te stellen. Zodra er minimaal twee knoppen in de handmatige modus staan ingesteld verschijnt het venster met de beschikbare knoppen om van elkaar uit te sluiten tijdens het registreren. b) Klik op de knoppen die u wilt uitsluiten van de eerder geselecteerde knop. Gebruiken van uitgesloten categorieën: Om tijdens het analyseren gebruik te maken van categorieën die van elkaar zijn uitgesloten: Klik op de knoppen die van elkaar zijn uitgesloten tijdens het registreren. Zodra er op één van de knoppen (categorie) geklikt wordt die is uitgesloten, stopt de andere met registreren.

Nacsport Tag&go

www.nacsport.com

8


2) Descriptor: Descriptors bepalen hoe, wanneer en waar acties plaatsvinden. Ze fungeren als toevoegingen (subcategorieën) voor categorieën. Indien u een descriptor automatisch wilt laten toevoegen zonder er op te drukken, selecteer dan “Descriptor toevoegen bij elke klik”. Om een descriptor automatische toe te voegen bij iedere klik zonder dat u deze telkens moet aanklikken, verschuif de selectie cirkel bij “Descriptor toevoegen bij elke klik” hiervoor naar rechts. Om de rode bol bij descriptors en automatische descriptors te verbergen, verschuif de selectie cirkel hiervoor naar rechts.

Nacsport Tag&go

www.nacsport.com

9


4. ANALYSE (ACTIES CODEREN)

Volg onderstaande stappen om acties te coderen met Tag&go: 1) Druk op Analyse, selecteer een sjabloon om te gebruiken of gebruik het laatst bewerkte sjabloon. 2) Geef de aan te maken database een naam en druk op Accepteren. 3) Druk op “Klik om te starten 1e Periode” en druk hierna op de knoppen in het sjabloon als de betreffende acties plaatsvinden. 4) Als de eerste periode is afgelopen, druk op “Einde 1e periode”. 5) Als de tweede periode start, druk op “Start 2e periode”. 6) Als de tweede periode is afgelopen, druk op “Klik om te stoppen 2e periode”. 7) Als uw wedstrijd meerdere periodes heeft, herhaal stap 5 en 6 zo vaak als nodig totdat de wedstrijd is afgelopen. 8) Als de wedstrijd is afgelopen, druk op Einde van event en selecteer JA. Tijdens het analyseren is het mogelijk om de laatst gemaakte registratie te verwijderen door op het icoon vingers op het scherm te klikken.

of door met twee

Het is ook mogelijk om het venster met de geregistreerde actie te verplaatsen naar links en rechts, swipe hiervoor met één vinger naar links of naar rechts

Nacsport Tag&go

www.nacsport.com

10


5. DATABASES 5.1. Lijst databases Om toegang te krijgen tot een database, druk op Databases in het hoofd menu en selecteer een database.

5.2. Databases exporteren Er zijn twee manieren om databases te exporteren: a) Exporteren via email: Volg onderstaande stappen om een database te exporteren: 1) Selecteer de database om te exporteren. 2) Druk op het icoon (.tgnac formaat) om de geselecteerde database te exporteren om deze te gebruiken in uw Nacsport software.

Druk op het icoon ( .xml formaat) om de geselecteerde database te exporteren om in Nacsport software, of andere tijdsbalk gerelateerde producten (zoals Gamebreaker © of SportsCode ©), te gebruiken. 3) Bevestig het bericht op het scherm, vul het email adres van de ontvanger in en druk op Verzenden. OPMERKING: Bij stap 2, zodra u op één van de twee opties geklikt heeft, gaat de database automatisch naar iTunes op uw iPad. Meer informatie hierover in de volgende sectie Exporteren via iTunes.

Nacsport Tag&go

www.nacsport.com

11


b) Exporteren via iTunes: OPMERKING: iTunes moet geïnstalleerd zijn op de computer waarmee de databases geïmporteerd moeten gaan worden. http://www.apple.nl/itunes/download/ Om één of meerdere databases te exporteren volg de stappen hieronder: 1) Sluit de iPad aan op de computer. 2) Nadat u de iPad heeft aangesloten, open iTunes en klik op de rood gemarkeerde knop in de volgende afbeelding:

3) In het volgende menu, klik op de rood gemarkeerde knop in de volgende afbeelding:

4) Zoek naar het Nacsport Tag&go logo en klik hier op. Selecteer hierna uw databases om te exporteren en klik op de rood gemarkeerde knop:

Nacsport Tag&go

www.nacsport.com

12


Nacsport Tag&go

www.nacsport.com

13

Nacsport tag & go handleiding ned  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you