Page 1

Полтава 2010


Кредитна спілка “Полтава взаємопоміч”, заснована в 2001 році вже дев’ять років успішно діє на фінансовому ринку України. На сьогодні спілка налічує 1950 членів – жителів Полтавської області, що працюють на різних підприємствах області, пенсіонерів, підприємців, людей з особливими потребами.

Кредитна Спілка втілює в життя принципи кооперації, взаємодопомоги та родинних цінностей. Кожен член спілки це не просто клієнт, це співвласник фінансової установи. Недарма гасло спілки: «Свій до свого по своє».

В 2008 році Кредитна спілка “Полтава - взаємопоміч” приєдналася до ініціативи Глобального Договору ООН. Головна мета спілки – надавати якісні фінансові послуги, на практиці підтверджуючи вислів, що кредитні спілки – це прояв справжньої демократії в економіці в дії.


Корпоративна відповідальність розуміється через систему дотримання взаємопов’язаних принципів, які можна згрупувати за трьома блоками: - Відповідальність перед споживачами - Відповідальність в трудових відносинах - Відповідальність перед суспільством

Діяльність кредитної спілки здійснюється у фінансовому секторі, який як на рівні країни, так і на рівні світу перебуває у стані кризи. Саме тому відповідальність перед споживачами наших фінансових послуг ми вважаємо найважливішою складовою соціальної відповідальності. Нашою метою є цілі захисту заощаджень наших вкладників, забезпечення безумовного доступу до заощаджень згідно з термінами договорів, незмінність процентної ставки по депозитам та кредитам в сторону здорожчання послуг. В 2008 – 2009 роках спілка забезпечила 100% безумовне виконання своїх зобов’язань перед вкладниками. Кредитна спілка не зменшувала процентної ставки по депозитах і договір на депозитні послуги не містить пункту про згоду клієнта на можливість однобічно здійснювати корегування процентної ставки. Умови кредитування були сформовані максимально зрозуміло і прозоро, що надало можливість позичальникам вірно оцінювати всі витрати, пов’язані з обслуговуванням кредитів. Кредитні процентні ставки по діючим кредитам не змінювалися в сторону збільшення. В 2009 році кредитна спілка продовжувала кредитувати своїх членів у випадках надзвичайних ситуацій, а з вересня 2009року відновила кредитування. Для запобігання кризи неліквідності, спілка збільшила резерв покриття втрат від прострочених кредитів на 100000грн. Кредитна спілка виходить у своїй діяльності з необхідності дотримання всіх базових принципів кредитування, недопустимості здійснення високоризикових ситуацій. Упродовж всього 2009року дотримувався норматив ліквідності, що забезпечувало захист вкладень та ефективне функціонування фінансової установи.


Відповідальність в трудових відносинах базується на дотриманні Принципів прав людини та Принципів праці Глобального договору. Принцип 1: Комерційні компанії повинні забезпечувати та поважати захист прав людини, проголошених на міжнародному рівні. Принцип 2: Комерційні компанії повинні забезпечувати, щоб їхня власна діяльність не сприяла порушенню прав людини. Принцип 3: Комерційні компанії повинні підтримувати свободу зібрань і дієве визнання права на колективні угоди. Принцип 4: Комерційні компанії повинні сприяти викоріненню примусової або обов'язкової праці. Принцип 5: Комерційні компанії повинні сприяти дієвому викоріненню дитячої праці. Принцип 6: Комерційні компанії повинні сприяти дієвому викоріненню дискримінації стосовно зайнятості та працевлаштування. Працюючі мають можливість реалізовувати право на працю у відповідності до діючого трудового законодавства. Для посилення принципів гендерної рівності з грудня 2009року в Положення про правління та Положення про спостережну раду внесено доповнення, що не менше 30% членів керівних органів Спілки мають складати жінки. Політикою спілки щодо заробітної плати є невикористання «сірих» методів оплати, жоден працівник не отримує мінімальну заробітну плату.

Працівники мають можливість підвищувати кваліфікацію і приймати участь у семінарах, що проводяться Національними асоціаціями кредитних спілок, Програмою захисту вкладів та темам які безпосередньо пов’язані з діяльністю спілки. Діє колективний договір.


реалізується через дотримання принципів Глобального Договору, найважливіших, які стосуються впливу компанії на покращення якості життя і забезпечення сталого розвитку у світі. Принцип 7: Комерційні компанії повинні дотримуватися обережних підходів до екологічних проблем. Кредитна спілка вважає, що екологічна відповідальність має бути внутрішньо притаманною діяльності компанії. Виходячи з власних можливостей впливу на екологічні проблеми людства, спілка скоротила обсяг використання паперу завдяки більшої раціональності використання, після подріблення певні частини документообороту обов’язково передаються на повторну переробку. Офіс спілки раціонально використовує воду та електроенергію. Принцип 8: Комерційні компанії повинні ініціювати поширення екологічної відповідальності. Кліматичні зміни вимагають спільних дій проти причин, які їх обумовили, поки зміни в кліматі не викликали катастрофу. Спілка постійно звертається до всіх своїх членів з закликами максимально можливо заощаджувати ресурси, особливо воду. Серед членів спілки є засновники волонтерської організації Полтавщини «Зелений світ», яка вже декілька років організує екологічні проекти, зокрема з проблем упорядкування сміттєзвалищ Полтавського району, спілка активно підтримує цю діяльність. Принцип 9: Комерційні компанії повинні стимулювати розвиток і розповсюдження екологічно чистих технологій. Кредитна спілка безпосередньо не виробляє технологічних продуктів та технологій, і ми бачимо свою роль в стимулюванні через надання пільгових кредитів для використання досконалих технологій. Організація кредитування на пільгових умовах поки що тільки в планах компанії через вплив фінансової кризи, але ми будемо наполегливо працювати, щоб його здійснити. Певна частина членів Спілки скористалася кредитами спілки на придбання лічильників води, газу, встановлення нових енергозберігаючих систем опалення.


Принцип 10: Комерційні компанії повинні протидіяти будь-яким формам корупції, включаючи здирництво.

Принципи корпоративної відповідальності вимагають протидіяти формам корупції. Для працівників компанії проведено роз’яснювальну роботу з антикорупційної етики. В першу чергу наголошено на необхідності суворо дотримуватися Положення про кредитування, відповідність якому дозволяє уникнути корупційних дій при видачі кредитів і захищає права всіх членів спілки на рівність в доступі до кредитування.

Працівники спілки, керівні органи спілки несуть персональну відповідальність за забезпечення рівного та прозорого доступу до кредитування.

Спілка дотримується у своїй діяльності принципу не давати хабарі і закликає до цього інші інституції, а також своїх членів. Спілка підтримує діяльність громадських організацій, які активно і дієво сприяють викоріненню корупції, зокрема Громадську колегію при виконкомі Полтавської міської ради.


Принцип 11: Допомога через послуги людям з обмеженими фізичними можливостями. Особливою рисою розуміння соціальної відповідальності перед суспільством є формування та підтримка додаткового 11 принципу в діяльності спілки. Ми виходимо з усвідомлення того факту, що громадяни з обмеженими фізичними можливостями мають найнижчий соціальний захист в країні. Їхні можливості працевлаштування, отримання вищої освіти, набагато нижчі, ніж середні. Це безпосередньо стосується і доступності до фінансових послуг. В 2003 році 20 осіб з числа товариства глухих (УТОГ) Полтави стали першими членами Спілки і наважилися отримати кредити та вкласти особисті кошти в депозити нашої Спілки. На сьогодні членство людей з особливими потребами складає 124 особи. Розуміючи матеріальне становище осіб з обмеженими фізичними можливостями, спілка прийняла рішення за рахунок власних коштів і шляхом недоотримання ринкової норми прибутку, надавати цим членам спілки фінансові послуги (кредити) за процентною ставкою в 2,5 рази меншою, ніж ринкова процентна ставка.

Саме низька вартість кредитів зробила їх доступними для цих верств. Ми впевнені, що дотримання цього принципу в діяльності компанії актуалізує принцип соціальної відповідальності перед суспільством, бо допомагає бути милосердними до людей, які потребують підтримки. За період дії пільгового кредитування кредитами скористалося більше 100 осіб на загальну суму 486500грн., що є свідченням відповідального ставлення компанії до своїх обов’язків перед суспільством. Ми закликаємо інші компанії підтримати нашу ініціативу – надавати послуги та продукцію свого виробництва за низькими цінами для людей з особливими потребами.


За діяльність з надання фінансових послуг на пільгових засадах кредитна спілка була відзначена номінацією Національний благодійник року серед фінансових установ та банків України в 2007 році. Пільгове кредитування довело свою ефективність, бо жодний з кредитів не був простроченим, більше того, досвід показав, що кредитування за низькими процентними ставками за сучасних умов дозволяє допомогти більшій кількості людей в порівнянні з наданням матеріальної допомоги, бо «благодійні» кошти у вигляді низькопроцентних кредитів використовуються багато разів.


Кредитна спілка вважає, що внесок у суспільний розвиток найважливіше робити через підтримку дітей, які прагнуть нових знань. Кредитна спілка надала книжки для нагородження переможців конкурсу «Кращий читач року» Полтавської обласної бібліотеки для дітей ім.П.Мирного, закупила і передала нові сучасні книжки у фонди цієї бібліотеки, надала пільгові кредити для придбання засобів малювання, скрипки, облаштування для навчання в Київському Національному університеті ім.Т.Г.Шевченка, платила стипендію студентці економічного факультету Києво-Могилянської Академії.

Для того, щоб ознайомити молодих людей з загрозами, що існують, Спілка планує в 2010році приєднатися до інформаційної компанії з міграції (МОМ) при ООН в Україні із запобігання торгівлі людьми. Спілка підтримує діяльність громадських організацій: Обласне товариство політв`язнів та репресованих, комітет містпобратимів “Полтава-Ірондеквойт”, громадську раду Полтавської обласної бібліотеки для дітей ім. Панаса Мирного. Віддруковано СПДФО Кривошапко Г.І. наклад 2000екз. м.Полтава, 2010р.

Poltava Vzayemopomich  

Report COP 2009