Page 1

К Компанія і

Сіменс Україна 2009 Статус: Серпень 2009

© Сіменс Україна 2009. Усі права захищені.


Наші цінності – висока якість і зразкова ділова етика

Відповідальність Ми діємо відповідально і дотримуємося етичних норм

Висока якість Наша мета – висока якість та найкращі результати у

Інновації Наші інновації – запорука стійкого розвитку компанії

Стор. 2

Серпень 2009

Корпоративні комунікації


І Інновації ії – основа нашого успіху і І Інвестиції ії в НДДКР

Н й Найважливіші і і розробки б

ƒ 3,8 млрд. євро у 2008 ф.р. - це 4,9 % від обсягу продажів

ƒ Наша позиція по патентах (2008): Î Німеччина: № 2 Î Європа: № 3 Î США: № 11 ƒ Останні інновації: Î Somatom Definition Flash: КТ з найвищою у світі швидкістю отримання зображення та найнижчою дозою опромінення Î Ефективна передача енергії: Нові лінії на 800 кВ для передачі енергії постійним струмом мінімізують втрати Î Віртуальний завод: цифрове моделювання підвищує ефективність та гнучкість виробництва

ƒ 32 300 співробітників НДДКР у світі ƒ 17000 розробників ПЗ ƒ 150 центрів р НДДКР у більш ніж 30 країнах світу ƒ 8200 винаходів у 2008 ф.р. ƒ 55 000 д діючих патентів

Стор. 3

Серпень 2009

Корпоративні комунікації


Наші інновації вносять вагомий внесок у захист навколишнього середовища

Наше екологічне портфоліо ƒ Майже чверть продажів припадає на продукти та рішення рішення, які роблять прямий та доказовий внесок у захисту клімату та навколишнього середовища (~ 19 млрд. євро). ƒ До Д 2011 р. надходження від і екологічного портфоліо повинні зрости до 25 млрд. євро. ƒ У 2008 р. за рахунок екологічних продуктів і рішень замовники Siemens зменшили викиди CO2 на 148 млн. тонн… ¾ … таку кількість і і CO2 виділяють і у сукупності Лондон, Нью-Йорк та Гонконг.

Виробництво енергії

Виробництво енергії

на викопному паливі

з відновлювальних джерел р

Технології водоочищення

Медицина

Передача енергії

Розподіл енергії

Транспорт

Рішення для промисловості

ІТ-рішення та послуги Світлотехніка (OSRAM)

Автоматизація та безпека будівель

* Станом на 2008 рік, рік аудит PricewaterhouseCoopers

Стор. 4

Серпень 2009

Корпоративні комунікації


М Мегатренди – нагальніі питання людства

Урбанізація

Демографічні зміни

ƒ 2007: вперше в історії людства міське населення перевищило р щ сільське. ƒ Сьогодні: 280 млн. людей живуть у мегаполісах (> 10 млн. жителів). ƒ 2030: 60 % людей будуть проживати у містах. ƒ Урбанізовані зони вносять непропорційно високий внесок в економіку: Токіо забезпечує 40 % ВВП Японії, Париж – 30% ВВП Франції.

Стор. 5

Серпень 2009

ƒ Середня тривалість життя у всьому світі збільшується у від д 46,6 , р років ((1950)) д до 72 років (2025). ƒ Очікується зростання населення від 6 мільярдів до 8 мільярдів до 2025 р. ƒ 95 % світового приросту населення припаде на країни, що розвиваються. ƒ Покоління 65+ до 2030 р. у світі практично подвоїться д (від ( д 7 % до д 12 %). %)

Корпоративні комунікації


М Мегатренди – нагальніі питання людства

Зміна клімату ƒ Середня температура поверхні Землі у порівнянні р з 18-м сторіччям р підвищилася д щ на 0,76° C. ƒ 11 з 12 найбільш спекотних років з початку фіксації даних про погоду припадають на період р д між 1994 і 2005 р роками. ƒ Через індустріалізацію істотно зросла емісія парникових газів. Сьогодні найвища концентрація CO2 в атмосфері за останні 350 000 р років.

Стор. 6

Серпень 2009

Глобалізація ƒ З 1950 р. по 2004 р. об'єм світової торгівлі збільшився у 27,5 , р рази. ƒ Число мультинаціональних компаній (глобальних гравців) виросло з 1980 р. від 17 тисяч до 70 тисяч і більше. ƒ Кількість поставок морським транспортом за останні сорок років зросла від 6 тис. мільярдів тонн-миль до 27,5 тис. мільярдів тонн-миль.

Корпоративні комунікації


Ми даємо відповіді на нагальніі питання

Промисловість Факти, що викликають питання ƒ Д Для населення, щ що зростає, р потрібне р ефективне ф виробництво продуктів харчування та товарів за доступною ціною. ƒ Транспортні вантажоперевезення збільшаться до 2030 р. р більш ніж на 60 % %. ƒ Понад 1 млрд. людей без доступу до питної води. ƒ Зростання потреби в суспільній безпеці. Siemens дає відповіді ƒ Лідерство в розробці технологій автоматизації. ƒ Увесь спектр транспортних систем (комплексна мобільність). мобільність) ƒ Найбільший виробник продуктів і систем для усіх етапів водопідготовки. ƒ Комплексні рішення з безпеки.

Стор. 7

Серпень 2009

Корпоративні комунікації


Ми даємо відповіді на нагальні питання Енергетика Факти, що викликають питання ƒ Світові потреби р в енергії р у найближчі 25 р років збільшаться приблизно на 40 %. ƒ Дві третини цього зростання припаде на країни з перехідною економікою і країни, що розвиваються. ƒ Енергетичний коктейль у найближчі 10 років не зазнає істотних змін. ƒ Зростання емісії CO2 загрожує клімату планети. Siemens дає відповіді ƒ Лідер ринку офшорної вітроенергетики. ƒ Виробник найбільших та найефективніших газових турбін. ƒ Провідний постачальник устаткування для високовольтних ліній передачі постійним струмом і найпотужніших трансформаторів на 800 кВ.

Стор. 8

Серпень 2009

Корпоративні комунікації


Ми даємо відповіді на нагальніі питання

Медицина Факти, що викликають питання ƒ Питома вага покоління 80+ постійно зростає. р ƒ Витрати на охорону здоров'я у промислово розвинених країнах у ряді випадків перевищують 10% валового національного продукту. ƒ Число людей, людей що потребують щоденного догляду, догляду до 2020 року тільки в Індії та Китаю збільшиться до 165 мільйонів. Siemens дає відповіді ƒ Siemens об'єднує найсучаснішу лабораторну діагностику In-vitro з візуалізацією In-vivo для ранньої діагностики захворювань на молекулярному рівні. ƒ Лідер в галузі ІТ-рішень для охорони здоров'я. ƒ Ефективні робочі процеси знижують витрати.

Стор. 9

Серпень 2009

Корпоративні комунікації


Ц ф Цифри та ф факти

Обсяг продажів

(в мільйонах євро)

(в мільйонах євро)

2008 57,9

Обсяг продажів Обсяг замовлень

58,7

Кількість співробітників

350

(станом на 31.12.2008)

«Сіменс Україна» - 100%-і інвестиції Siemens AG:

ƒ ƒ ƒ

з 1992 р. – представництво з 1997 р. – дочірнє підприємство з 2000 р р. – повністю консолідовано у звітність Siemens AG

Стор. 10

Серпень 2009

Корпоративні комунікації


Присутність у регіонах

ƒ ƒ

Головний офіс у Києві Регіональні філіали в Харкові, Дніпропетровську, Донецьку (Інженерно(Інженерно технічний центр), Одесі та Львові

Збут Інженерні послуги

Стор. 11

Серпень 2009

Корпоративні комунікації


Більше 155 років в Україні

1853 Телеграфна лінія Санкт Петербург – Санкт-Петербург Севастополь

1897 Установка електричної сигналізації на станціях Південно-Західної залізниці Стор. 12

Серпень 2009

1892 Європейська площа, Київ. Перша трамвайна лінія в країні

1911 Система вуличного освітлення в Одесі

1893 Перша р електростанція р у Львові

1927-1932 Участь у будівництві та Д і ї ГЕС оснащенніі Дніпровської

Корпоративні комунікації


С Структура компанії ії С Сектори Промисловість

Енергетика

Медицина

Д Департаменти

Департаменти

Д Департамент

ƒ ƒ

Рішення для промисловості Промислова автоматизація та технології приводів

ƒ

Автоматизації та безпека будівель

ƒ

Транспорт

Стор. 13

Серпень 2009

ƒ ƒ ƒ

Виробництво енергії Нафта та газ

ƒ

Візуалізація та інформаційні технології

Передача та розподіл енергії

Корпоративні комунікації


О Основні і проекти в Україні У ї і 1990 – 2009 рр.

Промисловість

Стор. 14

Сектор «Промисловість» є одним з провідних постачальників техніки автоматизації для промислового виробництва, транспорту та інженерних мереж будівель і споруд споруд.

Енергетика

Сектор «Енергетика» пропонує увесь спектр продукції для виробництва, передачі та розподілу електроенергії.

Медицина

Сектор «Медицина» розробляє та постачає інноваційне обладнання для сфери охорони здоров’я.

Серпень 2009

Корпоративні комунікації


Рішення для промисловості: Технології для металургії Металургія (Siemens VAI) 1998 – 2008 рр. У Участь у корінній і ій реконструкції ії та модернізації і ії доменного та конвертерного виробництва на ведучих металургійних заводах України:

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Стор. 15

Серпень 2009

Алчевський MK Єнакіївський МЗ Маріупольський МК ім. Ілліча «Азовсталь» МК Д і Дніпровський й МК іім. Д Дзержинського «Запоріжсталь» МК

Корпоративні комунікації


Рішення для промисловості: Технології для металургії Металургія (Siemens VAI) 2008 - 2009 рр. – нові замовлення

ƒ ƒ ƒ ƒ

Стор. 16

Серпень 2009

«Запоріжсталь» МК – поставка обладнання для конвертерного цеху E Euro Fi Finance Ltd. Ltd – будівництво б і мініі і металургійного заводу у м. Біла Церква. Запланована потужність - 1 млн. тонн слябів А Алчевский й МК – будівництво б і аглофабрики ф б потужністю 11 млн. т агломерату на рік Єнакіївський металургійний завод – б і будівництво «під і ключ» аглофабрики ф б та блюмової машини безперервного лиття заготівок

Корпоративні комунікації


Рішення для промисловості Гірничодобувна промисловість

ƒ

Полтавський ГЗК: - модернізація електрообладнання газоочисного електростатичного фільтру в цеху виробництва окатишів - впровадження системи автоматизованого управління силовими агрегатами та допоміжним обладнанням

ƒ

Стор. 17

Серпень 2009

«Білоруськалій»: - проектування та поставка електрообладнання для двох клітьових шахтних підйомних і й установок на замовлення Новокраматорського машинобудівного заводу для шахти «Червонослобідська»

Корпоративні комунікації


Рішення для промисловості Промислова автоматизація та технології приводів Цементна промисловість

ƒ

Підприємства групи Dyckerhoff Ukraine «Південьцемент», Пі «Волинь-Цемент»: В Ц

– проектування, поставка, монтаж та

наладка д комплексуу електрообладнання р д для вугільно-помольних цехів

– модернізація технологічних установок ƒ

Стор. 18

Серпень 2009

Обладнання для автоматизації та модернізації систем управління виробництвом будівельних матеріалів та цементу для заводів в Одесі, Дніпропетровську, Івано-Франківську, Маріуполі, Кременчуці

Корпоративні комунікації


Промислова автоматизація та технології приводів Металургійна промисловість

Стор. 19

Серпень 2009

ƒ

понад 20 проектів модернізації металургійного, термічного, ковальсько-пресового устаткування (техніка автоматизації) на Новокраматорському машинобудівному заводіі (НКМЗ)

ƒ

поставка двигунів та серводвигунів змінного струму на MK «Запоріжсталь»

ƒ

поставка приводів великої потужності для Магнітогорського металургійного комбінату у ((Росія, замовник НКМЗ))

ƒ

АСУ ТП для доменної печі №8 на МК «Mittal Steel Кривий Ріг»

Корпоративні комунікації


Промислова автоматизація та технології приводів Нафтогазова промисловість

ƒ

ƒ

Стор. 20

Серпень 2009

Системи автоматики та управління:

Укртрансгаз - для компресорних станцій У ій «Рогатин», «Тернопіль», «Дашавська», а також для найбільшого в Європі газового сховища Більче Більче-Волиця Волиця

Укртатнафта – для технологічних установок виробництва сірки та сіроочищення і сухих газів і

Укрнафта – для нафтодобувних родовищ підприємства

Системи енергозабезпечення технологічного обладнання для Одеського НПЗ ((Lukoil))

Корпоративні комунікації


Промислова автоматизація та технології приводів Автомобілебудування

Стор. 21

Серпень 2009

ƒ

Створення системи енергопостачання автомобільного заводу «Богдан» у Черкасах

ƒ

Поставка обладнання для модернізації систем управління виробничими процесами на ЗАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» (ЗАЗ)

Корпоративні комунікації


Промислова автоматизація та технології приводів Ведучий постачальник систем ЧПУ в Україні

Стор. 22

Серпень 2009

ƒ

60 систем ЧПУ для Київського верстатобудівного концерну

ƒ

модернізація 50 верстатів з ЧПУ для підприємства «Мотор Січ»

ƒ

поставка систем ЧПУ для важких токарських верстатів виробництва ВАТ «Краматорського заводу важкого верстатобудування»

ƒ

системи ЧПУ для парку станків на Новокраматорському машинобудівному заводіі (НКМЗ)

ƒ

система ЧПУ для модернізації фрезерного р у на заводі д «Турбоатом» ур верстату Корпоративні комунікації


Інженерно-технічний центр «Сіменс Україна» - Донецьк ІТЦ «Сіменс Україна» Надає інженерні послуги українським та іноземним замовникам:

ƒ проектно-інженерні та пусконалагоджувальні роботи у галузі автоматизації технологічних процесів

ƒ курси підвищення кваліфікації виробничого персоналу на базі лабораторії, оснащеної сучасними засобами автоматизації Siemens Досвід реалізації проектів у різних сферах сферах, включаючи:

ƒ металургію ƒ нафтогазову промисловість ƒ водне господарство ƒ целюлозно-паперову промисловість ƒ інфраструктури Стор. 23

Серпень 2009

Корпоративні комунікації


Автоматизація та безпека будівель Спільні проекти з партнерами Системи автоматизації та диспетчеризації інженерних мереж будівель, системи безпеки, охоронної та пожежної сигналізації для:

Стор. 24

Серпень 2009

ƒ

Центрального офісу Національного банку України та 12 обласних відділень

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

клубу Кабінету міністрів Ц Центральних офісів фі і «Київстар» К ї та «Утел» У Київського міського Центру серця Готелю Sofia Hayatt y Regency g y Kyiv y 5* ТРЦ «Комод», Київ Будівлі Київської мерії

Корпоративні комунікації


Транспорт Рухомий склад для залізниць України 2004 – 2009 рр.

Стор. 25

Серпень 2009

ƒ

Спільна з Дніпровським НВК «Електровозобудування» розробка вантажнопасажирського магістрального електровозу перемінного струму з асинхронним приводом ДС3. Оснащення електровозу комплектом електрообладнання, а також системами управління електроприводом та електровозом. Електровоз розвиває максимальну швидкість і 160 км/год. /

ƒ

Поставка комплектів обладнання для серійного виробництва. Сьогодні Державна адміністрація залізничного транспорту України - «Укрзалізниця» експлуатує 18 електровозів марки ДС3.

Корпоративні комунікації


Виробництво енергії

ƒ 1997 – 2005 рр. Пілотний проект комплексної

реконструкції енергоблоку №8 потужністю 300 МВт на Зміївській ТЕС

ƒ 2001 – 2005 рр. АСУ ТП для котла з циркулюючим

киплячим шаром блоку №4 Старобишівської ТЕС

ƒ 2002 – 2008 рр. Програмно-технічний комплекс для систем регулювання турбіни блоку №3 на ТЕС №6 «Київенерго»

ƒ 2005 р. Комплекс електротехнічного обладнання для Ташлицької ГАЕС

Стор. 26

Серпень 2009

ƒ

2009 р. Проектування, поставка, пуск та наладка програмно-технічного комплексу SPPA-T3000 енергоблоку №1 Зуївської ТЕС

ƒ

2009 р. Поставка парової турбіни 9 МВт на ВАТ «Алчевський коксохімічний завод»

ƒ

2009 р. Поставка газової турбіни 13 MВт на ЗАТ «Сіверодонецьке об’єднання «Азот» Корпоративні комунікації


Передача та розподіл енергії

ƒ

Стор. 27

Серпень 2009

Електротехнічне обладнання та засоби автоматики для:

усіх 8 регіональних електротехнічних систем У України ї

підстанцій 330 кВ «Хмельницька» та 750 кВ «Західноукраїнська» для видачі потужності 1000 МВт Хмельницької та Ровенської АЕС, АЕС підстанції ММК ім. Ілліча

ƒ

Мікропроцесорні захисні системи для системоутворюючої мережі 750 кВ України

ƒ

Трансформатори GEOFOL для Новокраматорського машинобудівного заводу

ƒ

2009 р. – нове замовлення від «Укренерго»: Поставка високовольтного обладнання, захисних приладів та автоматики для реконструкції підстанцій 330 кВ «Аджалик» та «Усатово»

Корпоративні комунікації


Медицина Комплексні проекти

ƒ ƒ ƒ

Приватна клініка «Інто-Сана», Одеса – обладнання діагностичного ц д центру ру Центр серця, Київ – обладнання для відділення ангіографії та реанімації Клініка «Eurolab», Київ – діагностичний та радіологічний комплекс

ƒ

Центр дитячої кардіохірургії, Київ – обладнання для відділення ангіографії та реанімації Актуальні проекти 2007 – 2009 рр. ƒ Державна клінічна лікарня «Феофанія», Київ – обладнання «під ключ» відділення ядерної медицини ƒ Міська онкологічна лікарня, Київ – 2 лінійних прискорювачі та гамма-камера для центру ц ру ранньої р д діагностики раку р у

Стор. 28

Серпень 2009

Корпоративні комунікації


Корпоративна соціальна відповідальність Програма

Стор. 29

Серпень 2009

ƒ

Science-to-Business – довгострокова програма співпраці і і з провідними і технічними і університетами України з підготовки висококваліфікованих інженерів – фі а с а фінансування та а оснащення ос а е лабораторій абора орій Німецьких технічних факультетів університетів Донецька (з 1993 р.), Харкова (з 2006 р р.), ) Івано Івано-Франківська Франківська (з 2008 р р.))

ƒ

Підтримка щорічної студентської конференції у рамках екологічного проекту “Екологія. Л Людина. С Суспільство”, і ” а також літньої і ї школи-семінару (ініціатор НТУ «Київський політехнічний інстітут»)

Корпоративні комунікації


Корпоративна соціальна відповідальність Програма З 1996 року «Сіменс Україна» та Німецький б благодійний ій й фонд ф «Діти Ді Чорнобиля» Ч б надають допомогу в оснащенні дитячих лікарень в областях України, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, катастрофи діагностичним обладнанням. В рамках програми «Рання діагностика захворювань щитовидної залози»:

Стор. 30

Серпень 2009

ƒ

126 ультразвукових апарати на загальну суму близько 4 млн. євро передано у дитячі районні та обласні лікарні України

ƒ

більше 200 лікарів – користувачів обладнання Siemens - пройшли навчання на щорічних курсах підвищення кваліфікації Корпоративні комунікації


Корпоративна соціальна відповідальність Програма Співпраця з благодійною організацією «Служба порятунку дітей», яка надає підтримку дітям вулиці та інтегрує їх у сім'ї:

Стор. 31

Серпень 2009

ƒ

передача комп'ютерів у дитячі реабілітаційні центри

ƒ

фінансова допомога в організації фі і ії літніх і і канікул і святкування дня Св. Миколая

ƒ

придбання книг і підручників на гроші, зібрані співробітниками компанії

Корпоративні комунікації


Корпоративна соціальна відповідальність Культура

Стор. 32

Серпень 2009

ƒ

Спонсорство Міжнародного конкурсу юних піаністів пам'яті Володимира Горовіца

ƒ

Виставка «Безкінечна сфера» у рамках Тижнів німецької культури 2008 року в У Україні: ї і «Сіменс Сі У Україна» ї і Siemens Si A Arts t Program спільно з Посольством Німеччини в Україні та Гете Інститутом ініціювали та організували проведення виставки сучасного мистецтва.

Корпоративні комунікації

Siemens Ukraine  

Report COP 2008

Advertisement