Page 7

вузол формування вхідного сигналу, який складається з датчика Д1 та регулятора Р. Цей вузол «змушує» вхідний сигнал хвх1(t) також змінюватися за лінійним законом. Внаслідок певної ємності об‘єкта на виході сигнал Y(t) буде змінюватись за лінійним законом, але із запізненням, яке буде залежати від його динамічних властивостей. Коли цей вихідний сигнал досягне заданого значення Yзад, лінія порівняння, яка складається з датчика вихідного сигналу Д2, аналого-цифрового перетворювача АЦП (для Реміконт Р-130 це алгоритм ВАА), ланки лінеаризації ЛЛн (за необхідності) та самого блока порівняння, формує команду на фіксацію в пам‘яті П1 вихідного сигналу х2(t) другого нормувального лінійного інтегратора (на рис. поз. 2). Цей сигнал надходить у пристрій пам‘яті П1 не зразу, а через суматор, який його корегує. Це потрібно для того, щоб у разі потреби можна було визначити об‘єм матеріалу. Сигнал х0 на другому вході суматора дозволяє отримати зворотне значення сигналу другого нормувального інтегратора. Пристрій пам‘яті П1 є слідкувальним (для Реміконт Р-130 це алгоритм СЛЗ), тобто він весь час повторює сигнал х2(t), і тільки коли сигнал Y(t) досягне значення Yзад, П1 зафіксує його значення. Для того, щоб на виході контролера сигнал Yвих весь час відображав значення виміряного параметра, то сигнал з пристрою пам‘яті П1 буде записано в пристрій постійної пам‘яті П2 (алгоритм ЗПМ) із затримкою, яку створює одновібратор ОВб (для Реміконт Р-130 це алгоритм ОДВ).

Безпосередньо

цифровий

вихідний

сигнал

перетворюється

в

аналоговий за допомогою цифро-аналогового перетворювача ЦАП2 (для Реміконт Р-130 це алгоритм АВА2). Таким чином, на виході пристрою весь час формується сигнал, який залежить від динамічних властивостей об‘єкта керування. Список використаних джерел: 1. Бабіченко А. К. Промислові засоби автоматизації [Текст] : навч. посіб.: У 2 ч. / А. К. Бабіченко, В. І. Тошинський, В. С. Михайлов та ін. ; За заг. ред. А. К. Бабіченка. – Х.: НТУ «ХПІ», 2003 р. – Ч. 2. Регулювальні і виконавчі пристрої. – 658 с. : іл. – Бібліогр.: с. 644–645. – 500 пр. – ISBN 966-593-292-6.

7

Сборник материалов конференции  

Актуальні питання технічних і математичних наук у XXI столітті. Збірник матеріалів Міжнародної науково – практичної конференції (м.Київ, Укр...

Сборник материалов конференции  

Актуальні питання технічних і математичних наук у XXI столітті. Збірник матеріалів Міжнародної науково – практичної конференції (м.Київ, Укр...

Advertisement