Page 4

ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ Аврамкін А. М., Сташкевич П. М., Лукінюк М. В. Визначення об‘єму тіл неправильної геометричної форми за допомогою Реміконта Р-130…………………...5 Гой Т. П., Шевчук О. В. Про інтеграли від функцій, побудованих при допомозі зростаючих факторіальних степенів……………………………………………………..8 Горшков В. М., Кузьменко В. В., Дідур І. В. Механізми формування контакту під часспікання наночастинок…………………………………………………………….....13 Іванов Є.М., Іванова З.О., Лагоша К.С. Візуалізація геометричного моделювання……………………………………………………………………………..18 Коротинський А. П. RASPBERRY PI як багатофункціональний вторинний прилад……………………………………………………………………………………23 Лисицина Ю. В., Стеценко Н. О. Вдосконалення технології соковмісного напою з натуральним підсолоджувачем………………………………………………………….26 Примачик Є. А., Стеценко Н. О. Розроблення технології печінкового паштету, збагаченого харчовими волокнами гарбуза і топінамбура……………………………32 Аскарова А. С., Болегенова С. А., Березовская И. Э., Калыкова Н. Н. Численное исследование влияния впрыскиваемой массы жидкого топлива на процесс горения в цилиндрической камере сгорания………………………………………………………37 Джаманбаев М. А., Токенов Н. П. Математическое моделирование движения проводов воздушных ЛЭП………………………………………………...……………45 Кибирев В. Н. Новый алгоритм для разложения нечетного числа на два множителя во всех вариантах……………………………………………………………………..…48 Сальменбаев Н. А., Есенкулова Ж. Ж., Касенова А. М. Эффективные механизмы управления качеством……………………………………………………….…………..51 Човнюк Ю. В., Сивак И. Н. Применение метода энергетического баланса при оценке рассеяния энергии в элементах динамической системы колёсной машины…………58 Якубовский Е.Г. Модель комплексного пространства……………………………..….65

4

Сборник материалов конференции  

Актуальні питання технічних і математичних наук у XXI столітті. Збірник матеріалів Міжнародної науково – практичної конференції (м.Київ, Укр...

Сборник материалов конференции  

Актуальні питання технічних і математичних наук у XXI столітті. Збірник матеріалів Міжнародної науково – практичної конференції (м.Київ, Укр...

Advertisement