Page 25

На перших позиціях будуть знаходитись датчики, на другій позиції загальний для всі датчиків вторинний прилад, а саме Raspberry Pi, а на інших додаткові прилади, в нашому випадку - це регулювальні блоки або реле. В результаті досліджень було встановлено перевагу використання Raspberry Pi. Як можна побачити вище, використання одного вторинного приладу замість декількох є зручним для реалізації та використання. Для нашого процесу виробництва мастил на основі мильних загусників весь процес можна контролювати за допомогою одного приладу. Сам одноплатний комп’ютер можна підключити до монітора і візуально слідкувати за всіма змінами в процесі або за потреби керувати процесом не відходячи від компютера. Список використаних джерел: 1. Бондаренко Б.И. - Альбом технологических схем процессов переработки нефти и газа – 1983. 2. http://raspberrypi.ru/readblog/150/ . 3. http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/.

25

Сборник материалов конференции  

Актуальні питання технічних і математичних наук у XXI столітті. Збірник матеріалів Міжнародної науково – практичної конференції (м.Київ, Укр...

Сборник материалов конференции  

Актуальні питання технічних і математичних наук у XXI столітті. Збірник матеріалів Міжнародної науково – практичної конференції (м.Київ, Укр...

Advertisement