Page 24

Відомо, що до Raspberry Pi можливо підключити будь який прилад і отримувати дані від нього за допомогою широковідомих протоколів, таких як UART, SPI і I2C. Реалізувавши програму, що буде отримувати значення потрібного параметра по вибраному нам протоколі, ми зможем слідкувати за тим, як проходить наш процес, а керуючи реле, що можна підключати по цьому ж протоколі, можна реалізувати керування процесом. При опитуванні підключених датчиків можна побачити таблицю стану датчиків(на позиціях, де є датчик, з’являється цифра). Рис 2. Таблиця стану датчиків

Тому знайшовши цифрові датчики, які задовольняють нашим умовам, підключивши їх до Raspberry Pi та організувавши вихід на наступні прилади через реле, наші контури можна реалізувати наступним чином. Рис 3. Оновлені контури контролю

24

Сборник материалов конференции  

Актуальні питання технічних і математичних наук у XXI столітті. Збірник матеріалів Міжнародної науково – практичної конференції (м.Київ, Укр...

Сборник материалов конференции  

Актуальні питання технічних і математичних наук у XXI столітті. Збірник матеріалів Міжнародної науково – практичної конференції (м.Київ, Укр...

Advertisement