Page 15

a,b,c,d). Розмір наночастинок A, C: R  50 та B: R  30 . Радіусом позначено відстань до площин конфігурації Вульфа від центра наночастинки. Час в нашій чисельній моделі вимірюється кроками Монте Карло (MCS — Monte Carlo Steps). 2. Результати досліджень 2.1 Механізм нашарування для формування контакту в наномасштабі. У випадку, який зображено на рисунку

1а,

контакт

між

наночастинками

формується

послідовним

утворенням

суцільних

шарів

атомів

на

поверхні. Кожен наступний шар може сформуватися лише після повної стабілізації Рисунок 2. Залежність від часу кількості атомів в шарах для конфігурації зображеної на рисунку 1а. Кількість атомів в шарі 1 зображена пурпурним кольором з віссю справа. Вісь зліва, призначена для кількості атомів в початково пустих шарах a,b,c,d зазору. Пусті ромби -позначають утворення перетинки. Вставка: зріз центрального шару t  2 105

шару.

попереднього

Формування

починається

з

стабільного

шару утворення

поверхневого

кластеру, який в процесі еволюції не

розпадеться

на

окремі

адсорбовані атоми. Формування такого поверхневого кластеру відбувається за рахунок поверхневої дифузії з граней типу (111),(110) та насиченого пару. Після формування кластеру на поверхні грані (100) –відбувається його ріст за рахунок новоприбулих атомів. Якщо поглянути на розподіл потенційної енергії, то найбільш енергетично вигідною позицією для атомів, які дифундують на поверхні, буде сходинка між поточним та попереднім шаром, і тому атоми там затримуються довше, ніж на поверхні площі грані (100) – так відбувається ріст шару. Можна побачити це на рисунку 2, на графіках для новоутворених шарів a та b.

15

Сборник материалов конференции  

Актуальні питання технічних і математичних наук у XXI столітті. Збірник матеріалів Міжнародної науково – практичної конференції (м.Київ, Укр...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you