Page 13

Механізми формування контакту під час спікання наночастинок Горшков В.М., Кузьменко В.В., Дідур І.В., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» В роботі досліджено механізми формування та розвитку перетинки між наночастинками для різних типів кристалічних граней при зростанні температури. Було вперше виявлено, що формування стабільних перетинок виникає двома шляхами — нашарування та кластеризація. Ключові слова – спікання, механізми формування контакту. Вступ Спікання процес,

що

широко

промисловості. сумішей

важливий

технологічний

застосовується

Використання

наночастинок

в

дисперсних

може

покращити

однорідність спікання [1], і як наслідок електричну

провідність

[2].

Теоретичний

розгляд питання має обмежені можливості щодо прогнозування на кількісному рівні. Результати проведених нами числених експериментів показали, що час утворення перетинок при заданій температурі и величині зазору між сусідніми нанокластерами суттєво залежить від того, якими кристаллографічними гранями вони обернені один до одного. Метою механізми

даної

роботи

початкового

є

висвітлити

етапу

утворення

перетинки між наночастинками.

Рисунок 1. Початкове розміщення в просторі двох більших наночастинок А і С та меншої наночастинки В між ними, один навпроти одного: (a) гранями типу (100) та (b) гранями (110). Латинськими літерами a,b,c,d,... позначено шари що мають утворитися в зазорі. Початкова конфігурація наночастинок відповідає рівноважній формі Вульфа.

13

Сборник материалов конференции  
Сборник материалов конференции  

Актуальні питання технічних і математичних наук у XXI столітті. Збірник матеріалів Міжнародної науково – практичної конференції (м.Київ, Укр...

Advertisement