Page 1

Jaargang 04, nummer 03

In dit nummer: Gaat tue verdwijnen?

1

dIChTerbij in het buiten-

2

land Bij ons op de PC

2

Even voorstellen

3

SCOM

4

Wie is de redactie

5

Verhuisbericht ICT Goods

6

Ondersteuning

6

Smartphones Adieu werk…. en tot ziens 7 Geïntegreerde SLA

9

Dienst ICT Software Licentie Nieuws

10

ICT-ers in ontwikkeling

10

Bootje varen

12

Heisessie dagen

13

Column

14

Uitreiking notebooks

15

Gaat tue verdwijnen?! Geert Jaap Scherpenzeel

J

a! De wireless netwerknaam of profile “tue” gaat verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt "tue-wpa2". De reden daarvoor is dat “tue” nog gebruik maakt van WEP (Wired Equivalent Privacy) encryptie. Deze vorm van encryptie is tegenwoordig heel gemakkelijk te kraken. Als opvolger is inmiddels IEEE802.11i/WPA2 aangetreden, die door "tue-wpa2" gebruikt wordt. Deze beschikt over een veel betere encryptie, biedt een stabielere verbinding en maakt ook nog eens snellere verbindingen mogelijk. Met de nieuwe 802.11n standaard is nu 300 Mbps bruto ipv de 54 Mbps van 802.11a of 802.11g mogelijk. Als uw apparatuur WPA2-enterprise/AES ondersteunt dan adviseer ik u deze in plaats van WEP te gebruiken voor een betere en stabielere verbinding. Kies dan "tuewpa2" als draadloos netwerk, in plaats van "tue". Uit steekproeven blijkt dat nog 10-15% van de systemen gebruik maken van het profile “tue”. In het najaar van 2011 zal actief gewerkt worden aan het uitfaseren van WEP door middel van voorlichting aan de gebruikers van WEP. Verwacht wordt dat “tue” begin 2012 verwijderd kan worden.

Heeft u hulp of informatie nodig dan kunt u zich wenden tot de Servicedesk van uw organisatie of de Website Dienst ICT. Bent u geïnteresseerd in de historie van de beveiliging van draadloos netwerk, leest u dan zeker verder……………

Aanmelden voor dIChTerbij het NIEUWS Contact, reageren Meer informatie

: klik hier : Nieuwsbrief.Dienst.ICT@tue.nl : Website TU/e Dienst ICT

D

e eerste generatie draadloze encryptie standaard WEP stamt uit 1999. Het Wireless Lan is initieel ontwikkeld zonder authenticatie of encryptie. Voor toepassingen in het bedrijfsleven is dat echter wel noodzakelijk. De WEP standaard maakt voor encryptie gebruik De voordelen van WPA2/AES ten opzich- van een sleutellengte/key van 64 of 128 te van WEP zijn samen te vatten in: bits maar bevat geen keymanagement protocol. Met moderne technieken is deze  Betere performance versleuteling in korte tijd te kraken.  Hogere veiligheid ►  Stabielere verbindingen


2

A

“TU/e WPA2 veiliger en sneller”

fhankelijk van de wijze van toepassing kan dit al in minuten gebeurd zijn. De WEP standaard is nog wel verbeterd door het invoeren van het dynamisch vernieuwen van de sleutels, ook toegepast bij profile “tue”, maar dat geeft niet de gewenste veiligheid. Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van betere encryptiestandaarden. In 2004 werd het IEEE 802.11i protocol geratificeerd waarin zowel een authenticatie als een encryptie methode beschreven is. Deze standaard omvat een key management protocol waardoor de sleutels veilig uitgewisseld kunnen worden en de betere AES (Advanced Encryption Standard) encryptie standaard, ook wel CCMP genoemd. Sinds 2006 is het IEEE 802.11i protocol, beter bekend als

WPA2/AES, aanwezig in Wlan hardware. De encryptie wordt in tegenstelling tot WEP in hardware uitgevoerd. Dit verbetert de performance van het Wlan. Voor de nieuwere generatie Wlan apparatuur (802.11n) met snelheden tot 300 Mbps bruto is dit zelfs een vereiste.

I

n samenwerking met de faculteiten is Dienst ICT in 2008 begonnen met het invoeren van het WPA2/AES protocol en het uitfaseren van WEP. Naast het profile “tue” is het profile “tue-wpa2” verschenen. Sindsdien wordt alle apparatuur standaard geconfigureerd met het Wlan profile “tue-wpa2”. Dat geldt ook voor de studentennotebooks ■

dIChTerbij in het buitenland Huub De Hesselle

A

“Gebruik van Wifi in het buitenland bespaart kosten”

ls u in het buitenland bent, stuurt T-Mobile geen sms met aanbieding meer voor een goedkope databundel. De reguliere tarieven voor data in het buitenland zijn weer effectief, en die kunnen snel oplopen. Een hoge telefoonrekening kunt u voorkomen door in het buitenland het gebruik van internet over het mobiele datanetwerk te minimaliseren. Dit kan door gebruik te maken van internet via draadloze netwerken die beschikbaar zijn op de locatie waar u zich bevindt. Als u geen behoefte heeft aan internet via uw telefoon kunt u het gebruik van internet over het mobiele datanetwerk uitzetten indien uw toestel dat toestaat. Mocht u nog vragen hebben, of heeft u hulp nodig bij het instellen van uw toestel, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met de servicedesk van uw faculteit of dienst ■

Bij ons op de PC Lokale Gebruikers Ondersteuners

E

gebruikers daar last van hebben, geheel automatisch. Deze versie heeft, in tegenstelling tot zijn voorgangers een anti-malware module ingebouwd. Het voordeel hiervan is dat een product als Norman Ad-Aware niet meer nodig is. Malware is software die binnenMcAfee 8.8: nieuw maar ook een verbete- sluipt op het systeem en langzaamaan de PC trager maakt en zo nu en dan ongering? Zoals gebruikelijk komen softwareleveran- wenste pop-up schermen geeft, die overlast veroorzaken. ciers regelmatig met updates. Deze keer Iets waar McAfee zeker aandacht aan beverschijnt er een belangrijke update van McAfee, een leverancier van de virusscan- steed heeft, is de performance. Deze is aanzienlijk verbeterd en moet er voor zorner-software. Software die er toe doet en dus up-to-date moet zijn. Het updaten gaat gen dat gebruikers niet meer het idee hebben dat hun virusscanner de PC vertraagt. net als bij de andere versies, zonder dat ► lke dag komen er tientallen vragen binnen bij de Servicedesk van de Dienst ICT in het gebouw Laplace. In dit artikel willen we u informeren over enkele meldingen en werkzaamheden van de afgelopen tijd.


3

◄ Vooral het zogenaamde On Access Scannen (OAS) en On Demand Scanning (ODS) zijn in deze versie verbeterd. Tevens is het geheugengebruik verminderd. Versie 8.5i gaat aan het einde van dit jaar verdwijnen. Vooruitlopend op dat wat komen gaat zijn de Lokale Gebruikers Ondersteuners al bezig om werkplekken waarvan bekend is dat zij versie 8.5i gebruiken, te vervangen door versie 8.8.

M

ocht u nog vragen hebben neem dan gerust contact op met de Informatie- en Servicedesk via toestel 2000 of mail naar servicedesk.dienst.ict@tue.nl. Snapshots: 30 dagen online back-up. Dagelijks worden er back-up’s gemaakt van uw netwerkschijven tot 30 dagen terug. U heeft als gebruiker zelf toegang tot deze back-up. Wanneer u “per ongeluk” een bestand of hele map verwijdert of overschrijft van een netwerkschijf dan kan deze terug gehaald worden uit een zogenaamd snapshot. Een snapshot is een momentopname, van het bestand op een bepaald tijdstip. De snaphot is te benaderen via Windows Explorer. Open de folder properties met de rechtermuisknop en selecteer het tabblad ‘Previous Versions’. Selecteer de gewenste

versie van de map. Met behulp van de ‘Restore’ knop kan de map worden teruggezet naar het geselecteerde moment. Met behulp van de knop ‘Copy’ kan de map worden gekopieerd naar een alternatieve locatie waar u schrijfrechten heeft, waarna u het bestand kunt terug kopiëren naar de oorspronkelijke locatie. Terughalen van bestanden uit de snapshot is alleen mogelijk voor die bestanden waarop een gebruiker het recht heeft om ze te openen. Indien u hulp nodig heeft met het doorzoeken van de snapshot back-up, neem dan contact op met de ICT Servicedesk van uw faculteit of dienst.■

Even voorstellen Huub De Hesselle

N

a enige jaren buiten de TU/e te hebben gewerkt ben ik nu weer terug. Mijn naam is Huub De Hesselle, en zoals de eerste zin doet vermoeden ben ik geen onbekende bij Dienst ICT. Waar ik vroeger bij de Servicedesk als student-assistent dienst deed, ga ik nu de rol van groepsleider van TDS vervullen. Dat doe ik vanuit een geborgen thuishaven in Nuenen, waar ik samen met mijn vrouw Astrid aanmeer sinds 2007. Wij houden beiden van lekker eten, en ik draai persoonlijk mijn hand niet om voor het bereiden van maaltijden voor een knus gezelschap. Daarnaast houd ik van stimulerende discussies die je geest verrijken met nieuwe inzichten. Favoriete onderwerpen daarbij zijn geopolitiek en macro economische ontwikkelingen (maar kom gerust met andere onderwerpen langs). Uiteraard heb ik ook nog wat techniek gerelateerde bezigheden in de avonduren. Zoals een vriend het ooit uitdrukte: “De IT voorzieningen bij Huub thuis doen niet onder voor de voorzieningen bij menig MKB”. Waar hij dan ook meteen de spijker op zijn kop slaat – het draait bij die voorzieningen namelijk om ons gemak! Dat ik het leuk vind is een mooie bijkomstigheid…■

“Restoren kun je zelf, hulp vragen mag ook“


4

SCOM David Arts

W “Van reactieve naar proactieve monitoring”

at is SCOM SCOM is een applicatie die een organisatie in staat stelt om endto-end beheer uit te voeren binnen de ICTomgeving. Deze oplossing voert een continue monitoring uit van netwerkcomponenten, besturingssystemen, applicaties en hardware. SCOM geeft een signaal voordat er iets mis gaat. Te vergelijken met het benzinelampje van een auto. Dit maakt het mogelijk om snel te reageren op incidenten en/of problemen. Het beheer en onderhoud van de ICT-infrastructuur verschuift hiermee van een reactieve naar een proactieve aard.

S

COM bij de TU/e Met SCOM worden niet alleen losse componenten bewaakt, maar de gehele keten: uiteindelijk de service die Dienst ICT haar klanten aanbiedt (functionaliteit). Dit levert verbetering en uitbreiding van monitoring binnen onder andere de Microsoft omgeving. Grafisch wordt de status van servers weergegeven in een dashboard wat onder andere beschikbaar komt voor beheerders en ondersteuners Dienst ICT.

W

at zijn de voordelen van werken met SCOM? Een grote en complexe ICTomgeving wordt proactief beheerd. Met

SCOM komt de data naar je toe in plaats van dat je er naar op zoek moet gaan. SCOM levert veel tijdwinst op in het analyseren van een probleem, omdat direct gemeld wordt waar het probleem zich precies bevindt.

I

s alles te monitoren met SCOM? In principe kan elk product, applicatie, component of pakket met SCOM worden gemonitord. Dit is uiteraard afhankelijk van wát je precies wilt monitoren. Op dit moment houden we met SCOM 112 windows servers in de gaten, uitbreiding met Unix servers volgt nog. Daarnaast wordt er gewerkt aan het instellen van alerts bij problemen via sms of mail ■


5

Wie is de redactie van dIChTerbij het NIEUWS? Corine Spoor-Kolvenbag

O

mdat er wat wijzigingen zijn geweest in de samenstelling van de redactie van dIChTerbij het NIEUWS, stellen wij ons zelf graag aan u voor.

De huidige redactie van dIChTerbij het NIEUWS bestaat uit 6 personen en sinds dit nummer in deze nieuwe samenstelling. Na het vertrek van Marcel van Buijtenen, die als adviseur bij de nieuwsbrief betrokken was, heeft Fred Gaasendam de redactie versterkt. Cees du Bois is met vervroegd pensioen gegaan en heeft het hoofdredacteurschap overgedragen aan Corine Spoor. Haar rol is overgenomen door Bart Peeters.

Op de foto ziet u (van links naar rechts en van boven naar beneden): Fred Gaasendam, Corine Spoor, Anki Visscher, Ineke van de Laar, Marijke Nauta, Bart Peeters. Binnen de redactie zijn de rollen als volgt verdeeld; Anki is aanjager voor de kopij en redigeert binnengekomen artikelen. Bart en Fred zijn redactieleden en redigeren binnengekomen artikelen. Marijke en Ineke zijn het redactiesecretariaat, zij maken een papieren en een digitale versie van de nieuwsbrief, en zij zorgen voor de verspreiding. Corine is hoofdredacteur. Als u een bijdrage wilt leveren aan onze nieuwsbrief door een artikel te schrijven, dan nodigen wij u daar van harte voor uit. U kunt dit dan sturen naar nieuwsbrief.dienst.ict@tue.nl â– Colofon Uitgever: Redactie: Hoofdredacteur: Kopij coĂśrdinator: Verslaggevers: Vertalingen: Redactiesecretariaat:

Ronald Waterham Fred Gaasendam, Bart Peeters Corine Spoor-Kolvenbag Anki Visscher Alle medewerkers van de TU/e Steven Fritts, Huub De Hesselle Marijke Nauta, Ineke van de Laar Nieuwsbrief.Dienst.ICT@tue.nl Laplace 1.97, tel. 4089


6

Verhuisbericht ICT Goods Corine Spoor-Kolvenbag

P “Onderweg naar één verkooppunt in Metaforum”

er 1 januari 2012 zal ICT Goods over gaan van de Dienst ICT naar de Dienst Interne Zaken.

Met de bouw van het eerste Campus 2020 project zet de TU/e een belangrijke stap in het realiseren van de nieuwe Centrale Studenten Voorzieningen. In het nieuwe gebouw, op de plaats van de W-hal, worden alle centrale studentenvoorzieningen bij elkaar gebracht. De activiteiten op het gebied van de verkoop van computer verbruiksmaterialen (ICT Goods) en de activiteiten op het gebied van dictatenverkoop, reproshop, verkoop van relatiegeschenken (DIZ) gaan in het nieuwe gebouw samengevoegd worden. Per januari 2012 zal de verkoopbalie in De Hal sluiten. Totdat de nieuwbouw wordt geopend, zullen de verkoopactiviteiten worden voortgezet vanuit de balie van de dictatenverkoop in het Hoofdgebouw (HG -1.40). Voor verdere informatie met betrekking tot het assortiment en de openingstijden verwijzen wij u graag naar de Dienst Interne Zaken, c.a.p.scheepers@tue.nl , toestel 5330 ■

Ondersteuning van Smartphones Baker Raheem

E

en selectie van incidenten uit de dagelijkse praktijk Een smartphone (bijvoorbeeld iPhone, Nokia Symbian, HTC Windows Mobile en Black Berry) is een mobiele telefoon die uitgebreidere communicatie mogelijkheden biedt. Tevens kan een smartphone ook beschouwd worden als een handcomputer of pda met daarbij telefoonfunctionaliteit. Met een smartphone kan men e-mail ontvangen en versturen, agenda’s beheren, contacten beheren, taken beheren en internetpagina’s bekijken. In de afgelopen 6 maanden heeft de Servicedesk van dienst ICT meer dan veertig smartphone incidenten geregistreerd. Uit de aangemelde incidenten is gebleken dat de meeste betrekking hadden op synchronisatieproblemen. Gelukkig was het oplossen van de problemen niet erg ingewikkeld. Hierna volgt een uiteenzetting van de oplossingen: Er waren wat synchronisatie problemen met de iphone en die hadden te maken met de TUE wireless verbindingen en het syn-

chroniseren van de agenda. De oplossingen voor deze problemen waren eenvoudig. Het eerste werd opgelost door het opnieuw aanmaken van het TUE wireless profiel, het tweede door het handmatig synchroniseren van de agenda. Dat kan door het uitschakelen van de agenda (door uit te vinken). Vervolgens de iPhone uitzetten en weer opstarten en daarna handmatig de agenda weer inschakelen ►


7

◄ (door aan te vinken). De agenda wordt dan gesynchroniseerd. Bij het OS symbian waren er drie problemen, maar dit kunnen incidenten genoemd worden, zij komen niet vaak voor. Eén probleem heeft te maken met de synchronisatie van MFE (Mail For Exchange). Deze geeft een foutmelding (systeem foutmelding, probeer het opnieuw). Het probleem wordt opgelost door het verwijderen van de MFE-client en het opnieuw installeren van de MFE-client. Het tweede probleem heeft te maken met het synchroniseren van de agenda. Dit probleem is opgelost door het opnieuw opstarten van het apparaat of door het opnieuw handmatig synchroniseren van MFE. Het derde probleem is dat bij terugkerende agenda afspraken die lang geleden ge-

maakt zijn, bij een wijziging van de afspraak door een deelnemer, de deelnemer de organiser van de afspraak wordt. Oplossing voor dit probleem is de MFE software te upgraden naar de nieuwste versie. De Servicedesk van Dienst ICT kan hierbij, indien gewenst, een helpende hand bieden.

B

ij de HTC Windows mobile waren er maar weinig synchronisatieproblemen. Een probleem had te maken met de wireless verbinding van de TUE. Dit werd opgelost door het opnieuw aanmaken van het TU/e wireless profiel. Voor alle vragen met betrekking tot smartphones kan men contact opnemen met de ICT Servicedesk van de faculteit of dienst ■

“Adieu werk ….. en tot ziens collega’s!” Fred Gaasendam

“Het was bijzonder gezellig”, vertelde Cees du Bois glimmend van genoegen. Onderwerp van gesprek was de tijdsbesteding van de kersverse VUT’ter. De dag voor het interview dat dIChTerbij het Nieuws met hem had, was Cees op pad geweest met oud-leden van de Kaaiwo, de Kontaktgroep Administratieve Automatisering Instellingen voor Wetenschappelijk Onderwijs. Beter bewijs van een goede band tussen medewerkers van de universiteiten kun je niet hebben. “Dat is altijd zo geweest“, aldus Cees, “hechte groep met een goede sfeer, en wat hen bond en nog steeds bindt was de vraag hoe je automatisering op de universiteiten nu het beste aanpakt.”

O

ver automatisering op de universiteit kan Cees meepraten. Bijna veertig jaar lang heeft hij op 5 behoorlijk van elkaar verschillende functies in de ICT-kolom gewerkt. “Ik ben op 1 februari 1973 aangesteld door Ben Morselt en Jan van Amstel. Ik ben aangenomen als documentalist en notaris. Ik moest vooral het documentatiemateriaal van de Burroughs computer ontsluiten en alle patches op het operating systeem in kaart brengen. Dat was voor het toenmalige Rekencentrum een wat ► Aanmelden voor dIChTerbij het NIEUWS Contact, reageren Meer informatie

: klik hier : Nieuwsbrief.Dienst.ICT@tue.nl : Website TU/e Dienst ICT

“Ik ben aangenomen als documentalist en notaris”


8

◄ vreemde functie, want geen technische. Ik was omringd door wiskundig geschoolde programmeurs. Het was een heel boeiende functie, vooral omdat ik, in tegenstelling tot de anderen, door het overkoepelende karakter heel veel mensen leerde kennen. Het werk was wel onregelmatig, ponskaarten werden vaak ’s nachts ingevoerd.

E

diensten van de universiteit. In die periode hebben we een computerconstellatie gemaakt die we de ‘Modelpc’ hebben gedoopt. Gebruikers hadden op hun lokale systeem gewoon Windows 3.1 staan, maar bij het opstarten van de computer werden via het netwerk de iconen van de op dat moment in gebruik zijnde systemen gedownload op de computer, zodat iedereen die systemen gemakkelijk kon vinden. Als je dit soort dingen overigens wilde ontwikkelen, moest je er echt zelf hard aan trekken, er was niemand die het voortouw nam. Maar dat is ook meteen de charme van onze universiteit. Midden jaren negentig ben ik hoofd geworden van de afdeling ABBA, de Administratie Bestuurlijke Bedrijfs Automatisering.”

n bij tijd en wijle ook wel spannend. Cursusmateriaal voor de Burroughs was best moeilijk aan te komen. We hebben dat een keer uit Engeland gehaald, een heel pak grote Ampexbanden, de voorloper van de videoband. De BTD had speciaal hiervoor een stevige, maar behoorlijk zware kist gemaakt. De reis van Engeland naar Brussel ging nog wel, maar daarna vlogen we met een klein vliegtuigje naar Eindhoven. Toen bleek die kist opeens be- Geoutsourced et einde van de jaren negentig wahoorlijk zwaar, het vliegtuig kwam nauweren roerige tijden. Het Rekencenlijks van de grond. Toen we zo’n band uittrum werd opgeheven en viel uiteen eindelijk in de Ampex-machine van de TU/e stopten, bleek die niet compatibel. We had- in drie stukken: ICTS, de groep Dijkstra en ABBA, dat naar DFEZ verhuisde. Met de den er niks aan.” grote operatie Added Value Analysis brak een turbulente tijd Printscreen aan. “We zouden als oen de eerABBA worden geste pc’s kwaoutsourced”, aldus men, midden Cees. Maar al snel jaren tachtig, ben ik bleek dat die maatrevan baan verangel veel meer geld derd en kreeg ik zou kosten dan opleeen functie waarbij veren. ABBA heeft ik de kantoorautotoen nog een tijdje matisering kon direct onder het CvB gaan opzetten. gehangen. Uiteindelijk werd besloten om Was voor veel mensen wennen, het was ABBA en ICTS toch maar weer te vereninog lang geen Windows, die MS DOSgen en ontstond de huidige Dienst ICT. machines. Ik heb het meegemaakt dat mensen vanaf de Dosprompt een brief be- Vanaf de jaren negentig kwam het vakgebied informatiemanagement in opkomst, gonnen te typen en dan op Print screen drukten. Niet echt een handige manier om een logische ontwikkeling, omdat systemen te tekstverwerken! Aan de andere kant, de niet meer allesbepalend waren voor de wijze waarop informatie werd verwerkt. “Een vroege tekstverwerkers waren behoorlijk veelbelovend vakgebied “, aldus Cees, “en ingewikkeld, commandogestuurd, daar je zag dat elke universiteit er wel mee aan werd je niet vrolijk van. In die periode heb ik gewerkt aan een net- de slag ging. De Kaaiwo werd steeds meer werkstructuur voor computers dat je eigen- bevolkt door mensen die tot informatiemanager waren benoemd.“ lijk al een Service Oriented Architecture zou kunnen noemen. Elke medewerker had an het een kwam het ander. De laatin dat model een eigen kaart met zijn eigen ste jaren was Cees de informatiemafunctieprofiel, waarmee hij kon inloggen en nager van de TU/e. Dat kwam overibepaalde applicaties kon gebruiken. Helaas is dat model nooit in praktijk gebracht. gens niet zonder slag of stoot tot stand. Iedereen wilde graag dat er een informatieDaarna ben ik Lokale Coördinator geworden voor het gehele Bureau van de Univer- manager zou komen. De universiteitsraad stond er echter op dat de ► siteit. In dat Bureau zaten toentertijd alle

H

T

“Het einde van de jaren negentig waren roerige tijden”

V


9

◄ informatiemanager rapporteerde aan het CvB en niet zonder meer zou vallen binnen de Dienst ICT. Speaking of… “Inderdaad, ik ben ook nog een hele tijd U-raadslid geweest. Ik heb daarvan vier jaar in het Presidium gezeten, onder anderen met Bob Tolsma. Harry Roumen was gedurende het grootste deel van die periode voorzitter van de U-raad. Erg leuk werk, raadswerk. Je leert je universiteit nog veel beter kennen. De eerste keren dat je in zo’n vergadering zit, heb je wel even het zweet in je handen. Je zit per slot van rekening opeens op hetzelfde gespreksniveau als het College van Bestuur, dat is in het begin wel spannend.” Vijf functies verder kijkt Cees tevreden terug op een gevarieerde loopbaan in een

inspirerende werkomgeving. De laatste jaren waren niettemin erg zwaar. Mariëtte, de vrouw van Cees, werd steeds zieker en overleed in de periode dat hij zijn werk afsloot bij de TU/e. Een zware slag, de droom van met elkaar van de pensioenperiode genieten was niet voor hen weggelegd.

G

elukkig zijn er nog de vrienden en collega’s, en de oud-collega’s die vrienden worden, zoals de oudleden van de Kaaiwo. Cees: “Bij mijn afscheid heb ik het meermalen gezegd: ‘Adieu werk en tot ziens collega’s‘. Ik kan nu veel meer van mijn terras genieten dan vroeger. Dat gaat overigens tegen half vijf open en dan liggen ook de drankjes koud. Tot ziens!”■

Losse SLA’s Dienst ICT nu geïntegreerd in één SLA Marian de Vaan-Schetselaar

O

N

p 31 mei was het zo ver: de ondertekening van de eerste Dienst ICT brede Service Level Agreement met dienst Huisvesting.

a een aantal weken puzzelen op het juiste format zodat alle bestaande SLA’s er in zouden passen, en aanpassing van de documenten aan het nieuwe format, kon de ondertekening plaatsvinden.

Op verzoek van dienst Huisvesting zijn de “losse” ’SLA’s, afgesloten met de verschillende specialistische groepen van de dienst, samengevoegd tot één mantelovereenkomst. De SLA bestaat nu uit een algemeen deel, waarin de standaard dienstverlening is beschreven, zoals de openingstijden van de informatie- en servicedesk en het escalatie traject bij niet nagekomen afspraken. Daarnaast is voor elke service een aparte bijlage opgenomen, met de bij de service behorende afspraken. Problemen worden aangemeld bij de informatie- en servicedesk van de dienst in het Laplace. Als de oplossing van een probleem niet binnen de vastgelegde afspraken afgehandeld kan worden, dan kan de klant contact opnemen met de verantwoordelijke groepsleider voor de betreffende service.

We zijn trots op deze eerste Dienst ICT SLA en willen deze geïntegreerde SLA ook aan onze andere klanten aanbieden. Voor vragen kun je terecht bij Marian de Vaan m.j.d.vaan@tue.nl, telefoonnummer 040 - 247 4525 ■

Aanmelden voor dIChTerbij het NIEUWS Contact, reageren Meer informatie

: klik hier : Nieuwsbrief.Dienst.ICT@tue.nl : Website TU/e Dienst ICT

“Geïntegreerde SLA ook voor u interessant?”


10

Software Licentie Nieuws Anki Visscher

M “Overzicht houden: mindmanager”

atlab 2011b, wat is nieuw in deze versie? Er is een nieuwe Toolbox, namelijk Simulink Code Inspector, waarmee broncode reviews voor veiligheidsstandaarden geautomatiseerd kunnen worden. Vanaf versie 2011b is Simscape vereist voor gebruik van SimPowerSystems.

Mindmanager Explorer for Sharepoint. Voor Windows-gebruikers die regelmatig gebruikmaken van Sharepoint 2007 of 2010, bestaat er de mogelijkheid om Mindmanager in te zetten om de overvloed aan informatie overzichtelijk te houden. Als u niet alleen Mindmanager 9 installeert voor Windows, maar ook MindManager Explorer for SharePoint UK, dan sluiten Sharepoint en mindmapping software naadloos op elkaar aan. Software wensen. Heeft u specifieke wensen met betrekking tot software dan kunt u die kenbaar maken aan de ICT coördinator van uw faculteit of dienst of bij de Software coördinator van de TU/e via software.coordinator@tue.nl. Leverancier Surfdiensten werkt er hard aan om licenties flexibeler te gaan aanbieden. Dat wil zeggen voor een bepaalde periode of met een kortere looptijd. Dit kan interessant zijn als u de software slechts gedurende een korte periode in het jaar nodig heeft, bijvoorbeeld in 1 onderwijsperiode of voor 1 specifiek vak. Corel. Het campus contract met Corel is opgezegd en afgelopen. Alle Corel producten dienen van de systemen verwijderd te worden. In het vernieuwde Adobe contract zijn designer producten opgenomen die als alternatief kunnen dienen ■

ICT-ers in ontwikkeling Anki Visscher

D

ienst ICT is volop in ontwikkeling. De afgelopen 10 jaar is de focus verlegd van Rekencentrum naar ICT dienstverlening. Werken in de ICT en in dienstverlening betekent verbinding maken tussen klant en techniek. Van ICT medewerkers vraagt dat aandacht voor gebruikers en voorzieningen, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de gebruikers/klanten. Door de ontwikkelingen in de ICT wereld die voortdurend nieuwe technologieën oplevert, kan de ICT organisatie natuurlijk niet stil blijven staan. Om het gebruik van nieuwe ICT voorzieningen goed aan te laten sluiten bij de wensen van de gebruikers is de ICT organisatie voortdurend in ontwikkeling en ontwikkeling van ICTers hoort daar vanzelfsprekend bij. In deze serie artikelen willen we u laten weten wat ICT-ers in ontwikkeling zoal doen. ► Aanmelden voor dIChTerbij het NIEUWS Contact, reageren Meer informatie

: klik hier : Nieuwsbrief.Dienst.ICT@tue.nl : Website TU/e Dienst ICT


11

◄ Deze keer twee gesprekken. Met Jos Coenen, ICT-coördinator van de faculteit Technische Wiskunde en Informatica en Thieu Mennen, afdelingshoofd Information Services. Jos en Thieu volgen de opleiding “Succesvol Verandering Organiseren” bij het SIOO, een opleidingsinstituut dat in de opleidingen theorie en praktijk combineert. Organisatieverandering en organisatievernieuwing is het centrale thema in de leergang, waar steeds vanuit andere perspectieven gekeken wordt. Met welke reden ben je aan deze opleiding begonnen?

J

os: Twee jaar geleden maak ik de overstap van een technische functie bij de bibliotheek naar een management functie bij de faculteit. Met Ronald, directeur Dienst ICT spreek ik af dat ik na een gewenningsperiode een management opleiding zal doen. Als de organisatie van de verhuizing naar de nieuwbouw actueel wordt, vraagt de directeur Bedrijfsvoering bij W&I me de verhuizing te coördineren. Niet alleen voor wat betreft de ICT voorzieningen, maar ook voor datgene wat nodig is in het kader van werkplekken en inrichting van de ruimtes. Een goede reden om de opleiding te gaan doen dus, om de benodigde vaardigheden, nodig om de verhuizing succesvol te organiseren te ontwikkelen. SVO past goed, omdat daarin theorie en praktijk gekoppeld zijn, je komt in aanraking met allerlei management aspecten. Je kunt ze meteen toepassen in de praktijk. In de opleiding staat het Systeemdenken centraal, daarmee ben ik al vertrouwd geraakt bij de Bibliotheek. De meeste medecursisten hebben een niet -technische achtergrond, bijvoorbeeld HRM. In het begin moest ik erg wennen omdat ik die taal niet spreek. Nu ik gewend ben, merk ik dat ik uitzie naar de seminars en dat ik het een verademing vind om in een andere wereld, op een andere manier bezig te zijn met mijn werksituatie.

T

hieu: “De opleiding belooft dat je meer hulpmiddelen krijgt om te kijken naar en om om te kunnen gaan met situaties. Ik heb gemerkt dat ik niet in elke situatie automatisch succesvol handel. Breder kijken naar wat er aan de hand is geeft meer kans op succes. Ik ben leergierig en probeer mijn rol als leidinggevende zo goed mogelijk te spelen. Toen ik net begonnen was als leidinggevende werkte ik

vooral vanuit mijn eigen perspectief, en hield ik (te) weinig rekening met de manier van kijken van de ander. Ik realiseerde me dat handvatten nodig zijn om mijzelf in dergelijke situaties beter te sturen.” Thieu doet een intake gesprek bij SIOO en maakt de keuze voor een praktische opleiding en niet een theoretische universitaire opleiding, omdat in SVO theorie en praktijk bij elkaar komen. “Het is geen exacte wetenschap, waarbij het onmiddellijk duidelijk is aan welke knop je moet draaien.”  

Wat gebruik je in je werk?

J

os: In de opleiding heb ik kennis gemaakt met het waarderend gesprek. Ik gebruik dat bijvoorbeeld in gesprekken met medewerkers en in overleg situaties. In een waarderend gesprek zoek je naar positieve aanknopingspunten om van daaruit verder te gaan. Ik heb echt ervaren dat een positieve benadering in een gesprek een ander effect heeft. In de opleiding gaan we bij elkaar op bedrijfsbezoek. Tijdens mijn bedrijfsbezoek stelt een van mijn mede cursisten vragen op een manier die ik niet gewend ben. Hij

geeft me daardoor een ander inzicht in hoe wij hier zaken regelen. Na deze ervaring kan ik op een andere manier in gesprek zijn, waardoor ik veel meer gehoor ervaar. Ik bespreek in gesprekken ook de gevolgen van de beslissingen, waardoor keuzes breder gedragen worden. Jos heeft in het kader van de verhuizing verschillende werkgroepen georganiseerd, die structuur geven en de verhuizing overzichtelijker maken, waardoor mensen gerust en voorbereid naar de verhuizing kunnen toeleven. ►

“In de opleiding staat het Systeemdenken centraal, daarmee ben ik al vertrouwd geraakt bij de Bibliotheek”

“Het is geen exacte wetenschap, waarbij het onmiddelijk duidelijk is aan welke knop je moet draaien”


12

◄ Bij een verhuizing spelen allerlei belangen en diplomatie is nodig om daarmee om te gaan. Als onafhankelijk verhuiscoördinator kan ik bij conflictsituaties samen met betrokkenen kijken naar wat er aan de hand is en samen zoeken naar welke oplossing goed werkt. “Ik ben naar SVO gegaan om nieuwe manieren van leren te leren”

T

hieu: Blok 4 is aanstaande en Thieu heeft inmiddels veel interessante theorieën gezien en ook al toegepast. Zo ook bijvoorbeeld Systeemdenken: Mensen die deel uitmaken van een proces kunnen daar zelf ook sturing aan geven als zij de mogelijkheid, de rol daarvoor krijgen. Als leidinggevende vergroot je betrokkenheid door verantwoordelijkheid te geven voor zowel inhoud als realisering van het

proces. “Ik ben naar SVO gegaan om nieuwe manieren van leren te leren”. In de opleiding worden verschillende creatieve werkvormen gebruikt, verrassende activiteiten die helpen om op andere manieren te gaan kijken. Bijvoorbeeld tijdens een sessie met improvisatie theater leerde ik om pas te reageren als het echt nodig is en niet op basis van een eerste snelle conclusie. Kijken en onderzoeken wat er echt gebeurt, wat de andere kant van een verhaal is, voordat je conclusies trekt is belangrijk. Ons instinct maakt dat we eerder kiezen voor wegrennen of vechten, terwijl stilstaan en kijken misschien een meer gewenst effect heeft. Tijdens een zangles, (“ik kan niet zingen”) merkte ik dat ik wel kon bijdragen aan een mooi resultaat.

Wat ben je anders/ bewuster gaan doen in je werk?

J

T

os: De wereld van organisatie veranhieu: Als manager wil ik het goede deraars wordt steeds vertrouwder. Ik voorbeeld geven en ik faciliteer het ben gevoeliger geworden voor prowerkproces. Samen naar oplossincessen die kleine veranderingen teweeg gen zoeken wordt meer gewoon. “Ik geef brengen. Ik kan nu op andere manieren geen opdracht en ga zelf naar huis.” kijken naar wat er gebeurt. Observeren kun je leren. Hoe zie je je toekomst?

J

“Ik kan nu op andere manieren kijken naar wat er gebeurt”

os: Ik blijf op de TU/e, als ICT coördinator wil ik vooral manager zijn en veranderingen die er zijn en komen in goede banen leiden. Mijn functie zal zich ontwikkelen naarmate de TU/e zich ontwikkelt. Ik word meer en

meer een facilitair manager en door de ontwikkeling zal het leuk blijven voor mij.

T

hieu: Ik wil nu eerst gebruiken wat ik geleerd heb. Ik streef ernaar dat onze afdeling de “beste” afdeling van de dienst wordt; een afdeling waarin medewerkers bij klanten betrokken zijn en blijven, verantwoordelijkheid nemen en dat de oplevering van nieuwe systemen goed begeleid wordt, zodat klanten tevreden zijn en blijven. Thieu eindigt met “De moeilijkste overwinning is de overwinning op jezelf!” ■

Bootje varen Biertje drinken varen we naar…... Marijke Nauta

D

insdag 23 augustus was het weer zo ver, het Dienst ICT uitje. Vol spanning stond ik op de bus te wachten met werkelijk geen idee waar we heen zouden gaan. De waterdichte schoenen die we mee moesten nemen stelde me niet gerust. In de bus kwam ik er al snel achter dat onze reis naar Warmond leidde. Iets met varen, vissen? Onderweg regende het pijpenstelen. Fred, die in de organisatie van het uitje zat, werd steeds onrustiger, maar volgens ►


13

◄ de statistieken moest het toch droog worden ?? In Warmond aangekomen lagen er hele mooie motorbootjes voor ons klaar rijkelijk gevuld met drank. Tussen de drank zaten ook nog wat koelelementen, waar sommige onder ons ook blij mee waren. Ieder groepje kreeg een navigatiesysteem mee, en zo voeren we lekker over de plassen. Relaxter had niet gekund, het weer was prima, niet koud, geen regen, en helaas ook geen zon, maar dat mocht de pret niet drukken. Nooit eerder zo’n relaxt uitje meegemaakt. Na het varen nog prima gegeten en daarna weer tevreden en vooral relaxt huiswaarts ■

Heisessie dagen Systeembeheerders en ICT Coördinatoren Bart Peeters

T

ijdens een werkoverleg bij de systeembeheerders van Scheikunde is het idee geopperd om eens samen met collega systeembeheerders en ICTcoördinatoren te praten over betere samenwerking en inzet van expertise. We hadden regelmatig het gevoel dat de communicatie tussen systeembeheerders onderling en ICT-coördinatoren beter kon en dat we kansen misten door elkaars expertise niet te gebruiken. De ICT-coördinatoren Han Verbiesen en Frans Oostrom hebben het idee opgepakt en verder uitgewerkt. Zij hebben samen met externe gespreksleider Douwe van Dijken een goed programma in elkaar gezet voor de Heisessie in juni 2011. De belangstelling voor de 2 daagse heisessie was zo groot dat een tweede sessie werd ingepland.

D

e eerste dag is de nadruk gelegd op de huidige situatie en hoe wij als groep, maar ook als individu, de toekomst binnen de TU/e zien. Ook punten als wat vind je leuk en niet leuk op de TU/e werden verzameld. Zeer verrassend zijn dan de vele gelijke gedachtes bij de even zo verschillende mensen. De opdrachten/ taken die werden opgedragen, werden in verschillende vormen uitgevoerd. De ene keer alleen de coördinatoren “tegen” de systeembeheerders en de andere keer individueel. Ook de vorm van Centraal tegen Decentraal was alleraardigst. Waar in het verleden hier een fysiek en organisatorisch duidelijk verschil werd gemaakt, was daar op de heidagen (gelukkig) weinig van te merken. De visie van velen was gericht op

de kwaliteit van dienstverlening met respect voor elkaars werk- en vakgebieden. Je merkte duidelijk dat er gezocht werd naar de mogelijkheden om elkaar aan te vullen en elkaar te vinden in het zoeken naar oplossingen in overlappende disciplines. Denk dan aan accountverhuizingen, storage, aankondigingen van onderhoud aan de systemen, feedback geven en meekijken bij geconstateerde problemen in OASE. De eerste dag werd afgesloten met een diner en daarna geëvalueerd met een drankje aan de bar. Het fundament voor de tweede dag was gelegd.

D

e tweede dag werd gericht gewerkt aan de verzamelde verbeterpunten. Hieronder staan een paar verbeterpunten die naar voren zijn gebracht: - beschikbaar maken van de notulen van ICT-coördinatoren; - meer sparren tussen systeembeheerders van de verschillende faculteiten; - zorgvuldiger omgaan met projecten (onder andere deadlines stellen, goede balans van de leden); - overzicht maken van alle beschikbare facultaire softwarelicenties met de verantwoordelijke contactpersonen. De mogelijkheid bekijken om dit overzicht toe te voegen aan de het TU/e-software overzicht; - beschikbaar stellen van mankracht om kennis uit te wisselen; - vervolgsessie organiseren. Door de eerlijke en prettige samenwerking zijn er veel zaken besproken en is er een indrukwekkende actielijst ontstaan. Hier kunnen we ons in de (nabije) toekomst op gaan richten ■

“Samen werken aan verbeteren ICT dienstverlening”


14

Column Een en Nul

D

e Hype Cycle van Gartner (http:// en.wikipedia.org/wiki/Hype_cycle) is nuttig en nutteloos tegelijk. Nutteloos, omdat het je vertelt wat je met enig boerenverstand al wist, namelijk wat de mode van dit jaar is als het gaat om ICTtechnologie. Nuttig, omdat deze curve bij iedere hype keurig de onafwendbare aanen afloop laat zien van een technologische vernieuwing. Alhoewel het onderwerp technologie is, gaat de curve gewoon over menselijk gedrag. Gezien dat laatste merkwaardig consistent overigens. Hypes verlopen kennelijk iedere keer op dezelfde manier: een technologische trigger, een piek van opgeblazen verwachtingen, een trog van desillusie en daarna een bezinningsmoment. Als je toch weet dat zo’n curve zo verloopt, waarom klimmen mensen dan als lemmingen de berg van verwachting op om zich daarna en masse in het gat van desillusie te storten? Veel praktischer is het om de piek te laten voor wat ie is en even een doorsteek te nemen naar de ‘helling van bezinning’ als je halverwege de berg van verwachting bent. Scheelt veel euro’s en frustraties. Maar zo gaat dat dus niet. Zo’n hype heeft dezelfde kenmerken als een klassiek drama: expositie, intrige, climax, catastrofe en peripeteia. Om tot bezinning te komen, bouwt de mens met zijn illusies zijn verwachting op en breekt die vervolgens weer af met desillusies. Dat was een paar duizend jaar geleden al zo, weinig kans dat er dus op korte termijn verandering in zit. Wat stond in 2010 bovenop de berg van verwachtingen? Cloud computing. Eigenlijk was de Cloud alweer aan het

zakken, maar in 2011 slaan de nevelen toe in universitair Nederland. De Nederlandse universiteiten, SURF voorop, zien cloudtoepassingen als onafwendbaar. Dat is heel normaal, als je nog aan het klimmen bent in verwachtingen, dan ziet de wolk er roze uit. Aan de andere kant van de berg is de wolk grijs. Want cloudmail voor studenten, is dat wel

© A. v.d. Hil

handig? Een onbezonnen mailtje over een al dan niet bevriende natie wordt zomaar meegelezen, mogelijk gemaakt door de Patriot Act. Wat voor consequenties heeft dat? Of je nou Google neemt of Microsoft, hun clouds vallen onder de Amerikaanse wetgeving, want het zijn Amerikaanse bedrijven. Uw mailbox staat op Amerikaans grondgebied. Verder: valse certificaten (Diginotar), inbraken in datacenters, de valkuil van desillusie is gevuld met digitale monsters. Wie zich geen buil wil vallen, neemt de shortcut om de berg heen. Deze weg is alleen moeilijk te vinden ■


15

Uitreiking notebooks 2011 Corine Spoor-Kolvenbag


16

Volume 04, number 03

In this edition:

Will tue disappear

16

Move notice ICT Goods

17

Software License News

18

Who are the editors

19

Presentation Notebooks

20

Will tue disappear?! Geert Jaap Scherpenzeel

T

he answer is YES! The wireless network name, or profile, “tue” will disappear. “tue-wpa2” will be replacing it. The reason why “tue” is being taken offline is because it still uses WEP (Wired Equivalent Privacy) encryption. This form of encryption is easily bypassed now a day. Its successor IEEE802.11i/ WPA2 is currently used in “tue-wpa2”. This offers better encryption, more stability and connections at a far faster rate. With the new 802.11n standard it is now possible to reach speeds up to 300 Mbps instead of the 54 Mbps that was possible with 802.11a and 802.11g. If your devices support WPA2-enterprise/AES we advise using this instead of WEP because of its increased stability and quality. To do this “tue-wpa2” must be chosen as wireless network instead of “tue”. Tests have shown that 10-15% of all systems still use the “tue” profile. During the fall of 2011 we will actively be working on phasing out WEP by informing WEP users. Current expectation is that “tue” will be ready for removal early 2012.

Servicedesk or browse to Website Dienst ICT. If you are interested in the history of wireless network security I would like to invite you to keep reading……………………..

Registration for dIChTerbij het NIEUWS Contact, react More information

: Click here : Nieuwsbrief.Dienst.ICT@tue.nl : www.tue.nl/dienstict

T

he first generation wireless encryption standard, known as WEP, dates from 1999. The wireless LAN was initially developed without authentication or encryption. When focusing on apThe advantages of WPA2/AES over WEP plications used in the corporate sector can be summarized as follows: these two factors however are essential. The WEP standard uses a 64 or 128bit  Better performance key for encryption but does not contain a  Higher speed key management protocol. With modern  Stable connections day technology this encryption can be If any assistance or information is recracked within a relatively short time. Dequired please contact your organization’s pending on the way the encryption is ►


17

◄ used this can be done within minutes. The WEP standard has been improved by implementing dynamic key renewal, which has also been used by the “tue” profile, yet this has not resulted in the desired security. This shortcoming finally resulted in the development of better encryption standards. In 2004 the IEEE 802.11i protocol was ratified that included both an authentication as well as encryption description. This standard includes a key management protocol that enables keys to be exchanged safely, as well as the better encryption standard AES, also known as CCMP. Since 2006 the IEEE 802.11i protocol, better known as WPA2/AES, has been present in wireless lan hardware. In

contrast to WEP the new encryption (AES) is embedded in the hardware. This results in an improvement of wireless lan performance. For the newest generation wireless lan devices (802.11n), with speeds up to 300 Mbps, this hardware encryption is a requirement. In 2008 ICT services, together with the departments, started implementing WPA2/AES protocol and phasing out WEP. This was the moment that “tuewpa2” began its coexistence with “tue” and when all devices started to receive the “tue-wpa2” wireless lan profile during configuration. This also applies to student notebooks ■

“TU/e WPA2 faster, safer”

ICT Goods on the move Corine Spoor-Kolvenbag

A

s of the 1st of January 2012 ICT goods will no longer be a part of ICT services but will now be run by

DIZ. With the start of the first Campus 2020 project the TU/e has realized an important step towards the new Central Student Facilities. All of the Central Student Facilities will be brought together in the new building that now stands on the location of the old W-hal. All activities handled by ICT goods (e.g. sale of computer supplies) and DIZ (e.g. sales of lecture notes, Reproshop, gift shop) will be brought together in the new building.

“On the move to one sellingpoint in Metaforum”

A

s of the 1st of January 2012 the ICT Goods sales counter will no longer be open in De Hal and, until it is reopened in the new building, all sales activities will be handled by “dictatenverkoop”, located in the main building (HG-1.40). For more information regarding the inventory and opening hours we would like to refer you to DIZ, c.a.p.scheepers@tue.nl, phone number 040 - 247 5330 ■

Registration for dIChTerbij het NIEUWS Contact, react More information

: Click here : Nieuwsbrief.Dienst.ICT@tue.nl : www.tue.nl/dienstict


18

Software License News Anki Visscher

M

atlab. What's New in Release 2011b? Release 2011b includes new features in MATLAB® and Simulink®, one new product, Simulink Code Inspector, automate source code reviews for safety standards. It also includes updates and bug fixes to 83 other products. In this release Simscape toolbox requires SimPowerSystems.

“Need overview: the answer is mindmanager”

Mindmanager Explorer for Sharepoint. For Windows users that regularly utilize SharePoint 2007 or 2010 the possibility to use Mindmanager, to keep the overwhelming tide of information more manageable, is now available. If you install “Mindmanager 9 for Windows” and “Mindmanager Explorer for SharePoint UK” , SharePoint and mindmapping software will work together perfectly. Software suggestions. If you have any software related suggestions please inform your services’ or department’s ICT coordinator. You can also contact the TU/e software coordinator by emailing software.coordinator@tue.nl. Our supplier, Surfdiensten, is currently working hard to offer more flexible licenses. This means that licenses will be made available for specific or shorter periods. This can be interesting for people who only need software for a short or specific period during the year, e.g. for a specific course or study period. Corel. The Corel campus contract has been discontinued and has ended. All Corel products must be uninstalled from systems. In the renewed Adobe contract, designer products have been included that can serve as an alternative ■

dIChTerbij abroad Huub De Hesselle

W “Using wifi reduces costs abroad”

hen you are abroad, T-Mobile will no longer send text messages offering cheap data packages. The normal data rates now apply when travelling abroad. Be aware that your bill can run up very fast. This can be prevented by minimizing the use of 3G internet abroad. One way to do this is by utilizing Wi-Fi networks near your location. If you have no need for 3G internet during your vacation you can simply turn off your 3G internet connection if your phone has this option. If you have any questions or if you would like assistance with configuring your phone please contact your services’ or department’s Servicedesk ■

Registration for dIChTerbij het NIEUWS Contact, react More information

: Click here : Nieuwsbrief.Dienst.ICT@tue.nl : www.tue.nl/dienstict


19

Who are the dIChTerbij het NIEUWS editors? Corine Spoor-Kolvenbag

W

e would like to reintroduce ourselves,because of some changes in the editorial staff. The current editorial staff consists of 6 people that have been working together since this edition. After the departure of Marcel van Buijtenen, who worked as an advisor for dIChTerbij het NIEUWS, Fred Gaasendam has been asked to reinforce the editorial staff. Cees du Bois who has retired early, has appointed Corine Spoor head editor of dIChTerbij het NIEUWS. Her former role will be filled in by Bart Peeters.

In the picture, from left to right, you can see: Fred Gaasendam, Corine Spoor, Anki Visscher, Ineke van de Laar, Marijke Nauta, Bart Peeters. Within the editorial staff, the roles are devided as follows: Anki is the main editor for incoming articles and the person who lights everyones fire. Bart and Fred are the editors and edit incoming articles. Marijke and Ineke are the Editorial secretaries that produce the printed paper and digital version of dIChTerbij het NIEUWS and take care of distribution. Corine is now the head editor. If you would like to contribute to dIChTerbij het NIEUWS by writing an article, we would graciously invite you to do so. You can send your copy to Nieuwsbrief.dienst.ict@tue.nl.

Colofon Publisher: Editorial staff: Head editor: Copij coordinator: Reporters: Translations: Editorial secretary:

Ronald Waterham Fred Gaasendam, Bart Peeters Corine Spoor-Kolvenbag Anki Visscher Alle medewerkers van de TU/e Steven Fritts, Huub De Hesselle Marijke Nauta, Ineke van de Laar Nieuwsbrief.Dienst.ICT@tue.nl Laplace 1.97, tel. 4089


20

Presentation notebooks 2011 Corine Spoor-Kolvenbag

dIChTerbij het NIEUWS  

jaargang 4 nummer 3

dIChTerbij het NIEUWS  

jaargang 4 nummer 3

Advertisement