Page 1

Ghid pentru începători Calea Luptătorului a fost greşit înţeleasă, ca o modalitate de a ucide şi de a distruge pe ceilalţi. Aceia care caută competiţia comit o gravă eroare. Lovirea, jignirea sau distrugerea cuiva constituie cel mai mare păcat pe care îl poate face o fiinţă umană. Adevărata Cale a Luptătorului constă în evitarea masacrului. Ea este Arta Păcii, puterea iubirii. Lumea va continua să se schimbe dramatic, însă disputele şi războaiele ne pot distruge complet. Avem nevoie acum de tehnici de armonizare, şi nu de conflicte. Este nevoie de Arta Păcii şi nu de Arta Războiului.


Ueshiba Morihei Fondatorul Aikido ETICHETĂ ŞI RESPECT ÎN DOJO „Pentru un samurai politeţea este înainte de toate expresia unor sentimente profunde de consideraţie pentru cei din jurşi de modestie pentru sine” Studiul AIKIDO-ului nu poate fi disociat de etichetă şi regulile de politeţe pentru că astfel s-ar pierde un mare aport cultural şi spiritual. Pentru a saluta dojo-ul, portretul creatorului O Sensei, profesorul şi partenerii, vom adopta o poziţie în care corpul este bine aşezat pe centrul său. Nu vom saluta oricum, făcând un semn cu mâna sau scuturând din cap. Deci vom reţine că la intrarea în dojo vom saluta către direcţia kamiza; la intrarea pe tatami (saltele) ne vom întoarce cu spatele către acestea, ne vom descălţa de papuci (zori) după care ne vom reîntoarce cu faţa spre tatami, vom saluta prin înclinarea bustului de la mijloc, fără a curba spatele. Aplecarea trunchiului se va face la un unghi de aproximativ 45°. Dacă ora de curs a început, vom saluta profesorul, chiar dacă acesta nu ne priveşte şi vom căuta ca atunci când ni se permite intrarea pe tatami să ne scuzăm pentru întârziere fără a intra în detalii sau justificări. Acelaşi lucru trebuie făcut, respectiv să salutăm, ori de câte ori ne vom adresa profesorului sau unui partener. Studiul unei arte marţiale nu este posibil dacă nu există încredere şi respect manifestat faţă de profesor. Profesorul de AIKIDO sau altă


artă marţială nu poate fi un oarecare pe care îl plătim, ne folosim de serviciile lui şi apoi îl uităm; dacă ar fi aşa nu ar mai fi Budo şi nu am putea învăţa nimic. În momentul începerii cursurilor, pentru salut, elevii se vor alinia în faţa profesorului, deci pe latura shimoza, în ordinea gradelor, gradele mari vor fi întotdeauna în stânga profesorului. La început profesorul şi elevii salută portretul lui O Sensei, după care elevii vor saluta profesorul. Salutul se face din seiza şi se numeşte zarei. Pentru acest salut profesorul va da semnalul de executare, iar elevii vor ridica trunchiul după ce l-a ridicat profesorul şi niciodată înaintea acestuia. De fiecare dată când profesorul întrerupe lecţia pentru a arăta sau a explica ceva, elevii îşi vor relua cu rapiditate locurile pe tatami, de regulă pe marginea spaţiului de luptă, în poziţia seiza. Înaintea reluării activităţii, elevii vor saluta către profesor. Dacă profesorul va solicita un elev pentru a face o demonstraţie, elevul va saluta de la locul unde se află şi se va deplasa rapid în faţa profesorului. După ce profesorul şi-a terminat demonstraţia, elevul va saluta din seiza (zarei) şi îşi va relua locul şi activitatea. Antrenamentul trebuie să se desfăşoare cu seriozitate, fără să se vorbească, într-o atmosferă de marţialitate şi respect. Atât în timpul antrenamentului cât şi în afara lui, elevii nu se vor deplasa prin mijlocul spaţiului de luptă pentru reluarea locului sau pentru alte probleme, ci se vor deplasa numai pe margine.


O altă regulă importantă este aceea de a saluta profesorul ori de câte ori acesta intră sau iese din dojo, intră sau iese de pe tatami. Acest lucru trebuie anunţat de cel care observă primul, de regulă gradul cel mai mare, care va comanda YAME! (opriţi) moment în care toţi elevii vor înceta orice activitate, vor lua o poziţie cât mai respectuoasă şi se vor întoarce cu faţa către locul indicat de cel care a dat semnalul. La comanda “Sensei ni rei” toţi elevii vor saluta în acelaşi timp. Nu trebuie uitat, de asemenea, că este foarte important ca în afara disciplinei în dojo, va trebui păstrată curăţenia, această datorie revenind exclusiv elevilor. În afara îngrijirii dojo-ului elevii vor avea grijă să aibă în permanenţă aikidogi curate, să fie proaspăt spălaţi, cu unghiile tăiate şi părul strâns cu elemente ce nu pot produce răniri. Se înţelege că va trebui să acordăm atenţie şi respect tuturor lucrurilor neuitând faptul că în procesul de studiere a AIKIDO-ului ne servim deseori de diferite arme: sabia de lemn – bokken; baston - jo; cuţit de lemn -tanto, baston scurt - tambo. Pe acestea le vom mânui cu respect, iar atunci când nu le folosim nu le vom arunca oriunde şi oricum, ci vom avea grijă de ele, aşa cum fiecare samurai avea grijă de armele sale. Sabia trebuie să fie pentru practicantul de AIKIDO oglinda sufletului său. Atunci când ea taie prin aer, traiectoria ei este pură şi dreaptă, reprezentând linia vieţii lui. GLOSAR


Aikido - calea (metoda) de armonizare a energiilor Aikidoka - cel care practică Aikido Shizentai - poziţia de bază, în picioare, naturală Kamae - poziţia de gardă în picioare, cu tălpile în formă de T Migi-Kamae - garda pe dreapta, cu piciorul drept înainte Hidari-Kamae garda pe stânga, cu piciorul stâng înainte Ma-ai - distanţa optimă până la partener, necesară pentru a se putea efectua corect tehnica de Aikido Gyaku-hanmi - situaţia în care Uke şi Nage au fiecare altă poziţie de gardă (dreapta/ stânga) Ai-hanmi - situaţia în care Uke şi Nage au amândoi aceeaşi poziţie de gardă, respectiv fie migi-kamae, fie hidari-kamae, dar faţă în faţă Tekatana - sabia mâinii (muchia din partea degetului mic) se foloseşte deseori în tehnicile de Aikido pentru execuţia unei lovituri (de sabie); tekatana trebuie condusă prin kokyu! Sabaki - mişcare, rotire, eschivă, apărare; termen general pentru toate formele şi exerciţiile în mişcare Ashi-Sabaki deplasare în linie dreaptă prin paşi adăugaţi, în hidari-kamae sau migi kamae; Tai-Sabaki - mişcări de răsucire, de pivotare a corpului; Irimi - intrare directă (pozitivă, prin interior, prin faţa adversarului) pentru a executa tehnica de Aikido (dacă adversarul trage,


cedează şi intră!); Tenkan - rotire a corpului, înmuierea atacului (negativ) pentru utilizarea şi executarea unui procedeu Aikido Omote prin faţa partenerului; Ura - prin spatele partenerului Ukemi – cădere; exerciţiu de cădere, transformarea unei acţiuni periculoase asupra lui Nage sau Uke într-o mişcare rotundă, nepericuloasă, prin cădere Mae Ukemi - cădere (rostogolire) înainte, din Hidari-Kamae sau Migi-Kamae Ushiro Ukemi cădere (rostogolire) înapoi, pe dreapta sau pe stânga Yoko Ukemi - cădere (rostogolire) laterală, la dreapta sau la stânga Shikko - mers pe genunchi; mişcări de deplasare (rotiri) în (pe) genunchi pentru învăţarea echilibrului; exerciţiu pregătitor pentru tehnicile Aikido în genunchi (Suwari-Waza); Nage (Tori) - cel care se apără; efectuează tehnicile de apărare Uke - cel care atacă; atacă prestabilit sau liber Za - poziţia de repaus în genunchi; poziţia pentru concentrare (Mokuso); Agura - poziţia de repaus cu picioarele încrucişate Ki - forţa vitală, voinţă, energie; în cazul unui om, energia sau forţa sa internă, spirituală, de voinţă; noţiune filozofică cu mai multe înţelesuri; baza filozofiei Aikido Kokyu - forţa respiraţiei; Ki în mişcare Kokyu-ho - metoda prin care poate fi condus partenerul cu ajutorul Kokyu (explicaţie abstractă) sau devierea forţei atacului prin utilizarea forţei suflului, respiraţiei


(explicaţie concretă); tehnici de folosire a Ki-ului, exerciţii de dezvoltare a Ki-ului Katate-tori Kokyu-ho Irimi - eliberarea mâinii prinse, printr-o intrare “pozitivă” Katate-tori Kokyu-ho Tenkan eliberarea mâinii prinse, printr-o rotire a corpului (intrare negativă) Kokyu-Nage - tehnica de a arunca partenerul cu ajutorul forţei suflului; tehnici de aruncare a adversarului prin forţa Ki-ului Randori - exerciţiu de luptă liberă Ju-no-Geiko - exerciţiu în varianta “moale” Kakari-Geiko - exerciţiu în varianta “tare” Yin-Waza - atac liber, neconvenit Kyu - elev Dan - avansat, cu experienţă Dojo - locul unde se caută Calea; sala de antrenament Keikogi - costumul pentru Aikido Waza - tehnică Nage - proiectare, aruncare Tachi Waza - tehnici de luptă din picioare Suwari Waza - tehnici de luptă din genunchi (ambii parteneri) Hanmi hantachi Waza - cel care se apără este în genunchi, cel care atacă este în picioare Nage-Waza -- procedee de aruncare Shiho-Nage aruncarea în patru colţuri Irimi-Nage - aruncare prin intrare Kaiten-Nage Uchi - aruncarea în roată (prin interior, cu intrare) Kaiten-Nage Soto aruncarea în roată (prin exterior) Ude kime nage aruncarea prin forţarea braţului de jos în sus Kote


Gaeshi - aruncarea prin rotirea în afară a încheieturii mâinii Tenchi-Nage - aruncarea prin acţiunea cer-pământ Koshi-Nage - aruncarea peste şold Koshi-Nage-Kote-hineri -aruncarea peste şold cu pârghie prin răsucirea mâinii Koshi-Nage-Juji-Garami - aruncarea peste şold cu agăţarea braţelor în cruce Juji-Garami - aruncarea prin agăţarea braţelor în cruce Aiki-Otoshi aruncarea prin pârghie asupra picioarelor Sumi-Otoshi - aruncarea în colţ (oblică) Kokyu-Nage - aruncarea prin forţa respiraţiei Katame-Waza -- procedee de fixare Ude-osae (Ikkyo) - fixarea prin pârghie asupra braţului (primul principiu) Kote-mawashi (Nikyo) - fixarea prin rotirea încheieturii mâinii (al doilea principiu) Kote-hineri (Sankyo) - fixarea prin răsucirea încheieturii mâinii (al treilea principiu) Tekubi-osae (Yonkyo) - fixarea prin presiune asupra antebraţului (al patrulea principiu) Ude-nobashi (Gokyo) - fixarea prin întinderea braţului (al cincilea principiu) Hiji kime osae - fixare prin forţarea cotului de sus în jos TEHNICI AIKIDO KIHON WAZA Tehnici de bază


IKKYO (Ude Osae) primul principiu (fixarea prin pârghie asupra braţului)

NIKYO (Kote Mawashi) al doilea principiu (fixarea prin rotirea încheieturii mâinii)

SANKYO (Kote Hineri) al treilea principiu (fixarea prin răsucirea încheieturii mâinii)

YONKYO (Tekubi Osae) al patrulea principiu (fixarea prin presiune asupra antebraţului)

GOKYO (Ude Nobashi) al cincilea principiu (fixarea prin întinderea braţului) NAGE WAZA Tehnici de aruncare

IRIMI NAGE aruncare prin intrare


SHIHO NAGE aruncarea în 4 părţi

KOTE GAESHI aruncarea prin rotirea în afară a încheieturii mâinii

KAITEN NAGE aruncarea în roată

TENCHI NAGE aruncarea prin acţiunea cer-pământ

KOSHI NAGE aruncarea peste şold

KOKYU NAGE aruncarea prin forţa respiraţiei


AIKI OTOSHI aruncarea prin pârghie asupra picioarelor

AIKI NAGE aruncare armonioasă

SUMI OTOSHI aruncarea în colţ

UDE KIME NAGE aruncare prin forţarea braţului de jos în sus

KIRI OTOSHI

JUJI GARAMI aruncarea prin agăţarea braţelor în cruce

SOKUMEN IRIMINAGE aruncarea prin intrare laterală KATAME WAZA


Tehnici de fixare

HIJI KIME OSAE fixare prin forţarea cotului de sus în jos

UDE GARAMI ATACURI

AI-HANMI KATATE-DORI prinderea unei mâini cu o mână

GYAKU-HANMI KATATEDORI prinderea unei mâini cu o mână

RYOTE DORI prinderea ambelor mâini

KATATE RYOTE- DORI


prinderea unei mâini cu ambele mâini

HIJI-DORI prinderea de cot

MUNE-DORI prinderea de piept

RYOTE-HIJI DORI prinderea de cot cu două mâini

RYO-HIJI DORI prinderea de ambele coate

KATA-DORI prinderea de umăr

RYO-KATA DORI prinderea ambilor umeri


SODE DORI prinderea de mânecă

GEDAN TSUKI lovitura de pumn joasă

CHUDAN TSUKI lovitura de pumn la plex

JODAN TSUKI lovitura de pumn la faţă

SHOMEN UCHI lovitura de sus, din faţă, la cap

YOKOMEN UCHI lovitura laterală din faţă

URUMEN UCHI (GYAKU YOKOMEN UCHI) lovitura laterală inversată


MAE GERI lovitură de picior din faţă YOKO GERI lovitură de picior din lateral MAWASHI GERI lovitură de picior prin întoarcere

USHIRO-RYOTE DORI prinderea ambelor mâinii din spate

USHIRO RYO HIJI-DORI prinderea din spate de ambele coate

USHIRO RYO KATADORI prinderea ambilor umeri, din spate

USHIRO ERI DORI prinderea de guler, din spate

USHIRO-KATATE KUBI SHIME prinderea unei mâini şi strangulare din spate KYU 5 – CENTURA GALBENĂ


Minimum 3 luni de practică Se va executa pe stânga şi dreapta, pozitiv şi negativ TACHI DENUMIREA WAZA TEHNICII Ikkyo - Ude Prinderi Osae + Lovituri Shiho Nage Prinderi Irimi Nage Prinderi + Lovituri Tenchi Nage Prinderi Seiza Kokyu Ryote Ho Tori SABIE (BOKKEN) • Salutul . • Exerciţiul de concentrare . • Degajarea şi angajarea corectă . • Cunoaşterea celor 5 moduri de degajare şi a poziţiilor de aşteptare şi apărare . • Degajarea sabiei cu deplasarea în cele 4 direcţii . • Degajarea nr.1 cu deplasarea în cele 4 direcţii (înainte, înapoi, stânga, dreapta) . • Utilizarea celor 5 moduri de degajare şi folosirea poziţiei de aşteptare şi apărare. Baston


• Kamae, execuţia loviturilor cu bastonul, eschive şi parări fără partener KYU 4 – CENTURA PORTOCALIE Minimum 3 luni de practică de la obţinerea kyu-lui 5 Se va executa pe stânga şi dreapta, pozitiv şi negativ TACHI DENUMIREA WAZA TEHNICII Ikkyo - Ude Prinderi Osae + Lovituri Nikyo - Kote Prinderi Mawashi + Lovituri Sankyo Prinderi Kote Hineri + Lovituri Hiji Kime Prinderi Osae + Lovituri Shiho Nage Prinderi + Lovituri Irimi Nage Prinderi Tenchi Nage Prinderi + Lovituri Kaiten Nage Prinderi Uchi

SUWARI WAZA Prinderi + Lovituri

Prinderi + Lovituri


Kaiten Nage Soto Ude Kime Nage Kote Gaeshi Sokumen Irimi Nage Seiza Kokyu Ho

Prinderi Prinderi + Lovituri Prinderi Prinderi Ryote Tori

SABIE (BOKKEN) . • Studiul primei lovituri SHOMEN UCHI cu trecerea pe sub bokken şi cu trecerea bokkenului pe deasupra capului. . • Diferite moduri de angajare a bokkenului inclusiv angajarea bokkenului conform ceremonialului (vertical sau orizontal). . • Cele 5 moduri de degajare urmate de lovitura SHOMEN UCHI. . • Deplasarea în 4 direcţii prin înaintarea piciorului drept sau retragerea piciorului stâng, urmată de degajarea nr.2. Exersarea acestor mişcări legate. Baston . • Ude osae şi Shiho nage la atacurile de baston Shomen tsuki, nage este fără baston. . • Două tehnici de apărare baston contra baston la atacul Shomen tsuki. KYU 3 – CENTURA VERDE


Minimum 6 luni de practică de la obţinerea kyu-lui 4 Se va executa pe stânga şi dreapta, pozitiv şi negativ HANMI DENUMIREA TACHI SUWARI HANTACHI TEHNICII WAZA WAZA WAZA Ikkyo - Ude Prinderi Prinderi Prinderi + Osae + + Lovituri Lovituri Lovituri Nikyo - Kote Prinderi Prinderi Mawashi + + Lovituri Lovituri Sankyo Prinderi Prinderi Kote Hineri + + Lovituri Lovituri Yonkyo Prinderi Tekubi Osae Hiji Kime Prinderi Osae + Lovituri Shiho Nage Prinderi Prinderi Prinderi + + Lovituri Lovituri Irimi Nage Prinderi Prinderi Prinderi + + + Lovituri Lovituri Lovituri Tenchi Nage Prinderi + Lovituri Kaiten Nage Prinderi Prinderi Prinderi +


Uchi Kaiten Nage Soto Ude Kime Nage Kote Gaeshi

Sokumen Irimi Nage Seiza Kokyu Ho

+ Lovituri Prinderi + Lovituri Prinderi + Lovituri Prinderi + Lovituri Prinderi + Lovituri Ryote Tori

+ Lovituri

Lovituri

Prinderi + Lovituri

SABIE (BOKKEN) . • Cele 5 moduri de deplasare : 1 - Picioarele alunecă unul după celălalt. 2 - Un picior se deplasează, celalalt îl urmează (în orice direcţie) 3 - Un picior trece în faţa sau în spatele celuilalt. 4 - Un picior depăşeşte pe aceeaşi linie, prin faţă sau spate pe celalalt picior. 5 Combinarea a două deplasări. . • Diferite moduri de a angaja cu mâna stângă sau mâna dreaptă . • Efectuarea paşilor pivot pe diferite moduri de deplasare. . • Studiul loviturii YOKOMEN UCHI. . • Lucrul în genunchi. . • 5 moduri de degajare simultan cu efectuarea unui


pas pivot pe diferite moduri de deplasare. . • Degajarea nr. 2 şi loviturile SHOMEN UCHI şi YOKOMEN UCHI. . • Execuţia liberă a acestor exerciţii din picioare şi din genunchi. Baston . • Kata de baston – primul modul . • Ude osae şi Shiho nage la atacul de baston Yokomen uchi, nage este fără baston. . • Patru tehnici de apărare baston contra baston la atacul Shomen tsuki. KYU 2 – CENTURA ALBASTRĂ Minimum 6 luni de practică de la obţinerea kyu-lui 3 Se va executa pe stânga şi dreapta, pozitiv şi negativ HANMI DENUMIREA TACHI SUWARI HANTACHI TEHNICII WAZA WAZA WAZA Ikkyo - Ude Prinderi Prinderi Prinderi + Osae + + Lovituri Lovituri Lovituri Nikyo - Kote Prinderi Prinderi Prinderi + Mawashi + + Lovituri Lovituri Lovituri Sankyo Prinderi Prinderi Prinderi + Kote Hineri + + Lovituri


Lovituri Yonkyo Prinderi Tekubi Osae + Lovituri Gokyo - Ude Prinderi Nobashi + Lovituri Hiji Kime Prinderi Osae + Lovituri Shiho Nage Prinderi + Lovituri Irimi Nage Prinderi + Lovituri Tenchi Nage Prinderi + Lovituri Kaiten Nage Prinderi Uchi + Lovituri Kaiten Nage Prinderi Soto + Lovituri Ude Kime Prinderi Nage + Lovituri Kote Gaeshi Prinderi + Lovituri

Lovituri Prinderi + Lovituri Lovituri

Prinderi + Lovituri Prinderi + Lovituri

Prinderi + Lovituri Prinderi + Lovituri

Prinderi + Lovituri Prinderi + Lovituri

Prinderi + Lovituri


Juji Garami Sokumen Irimi Nage Aiki Otoshi

Sumi Otoshi

Koshi Nage Seiza Kokyu Ho

Prinderi Prinderi + Lovituri Prinderi + Lovituri Prinderi + Lovituri Prinderi Ryote Tori

SABIE (BOKKEN) . • Studiul loviturii nr.3 – Tsuki, în 4 direcţii orizontal şi de sus în jos. . • Lucru cu partener: primul principiu al Kata celor 8 lovituri. . • Degajarea nr.3 , urmată de Tsuki, pe cele 5 moduri de deplasare . • Kata de bokken. Baston . • Kata de baston – primele 2 module. • Câte două tehnici de apărare la atacurile de baston Shomen tsuki, Shomen uchi -nage este fără baston. . • Câte două tehnici de apărare baston contra baston la atacurile Yokomen uchi, Shomen uchi.


KYU 1 – CENTURA MARON Minimum 6 luni de practică după obţinerea kyu-lui 2 Se va executa pe stânga şi dreapta, pozitiv şi negativ HANMI DENUMIREA TACHI SUWARI HANTACHI TEHNICII WAZA WAZA WAZA Ikkyo - Ude Prinderi Prinderi Prinderi + Osae + + Lovituri Lovituri Lovituri Nikyo - Kote Prinderi Prinderi Prinderi + Mawashi + + Lovituri Lovituri Lovituri Sankyo Prinderi Prinderi Prinderi + Kote Hineri + + Lovituri Lovituri Lovituri Yonkyo Prinderi Prinderi Prinderi + Tekubi Osae + + Lovituri Lovituri Lovituri Gokyo - Ude Prinderi Prinderi Prinderi + Nobashi + + Lovituri Lovituri Lovituri Hiji Kime Prinderi Prinderi Prinderi + Osae + + Lovituri Lovituri Lovituri Shiho Nage Prinderi Prinderi Prinderi + + + Lovituri Lovituri Lovituri Irimi Nage Prinderi Prinderi Prinderi + + + Lovituri


Lovituri Tenchi Nage Prinderi + Lovituri Kaiten Nage Prinderi Uchi + Lovituri Kaiten Nage Prinderi Soto + Lovituri Ude Kime Prinderi Nage + Lovituri Kote Gaeshi Prinderi + Lovituri Juji Garami Prinderi Sokumen Prinderi Irimi Nage + Lovituri Aiki Otoshi Prinderi + Lovituri Sumi Otoshi Prinderi + Lovituri Koshi Nage Prinderi + Lovituri Kokyu Nage Prinderi Seiza Kokyu Ryote

Lovituri

Prinderi + Lovituri Prinderi + Lovituri

Prinderi + Lovituri

Prinderi + Lovituri

Prinderi + Lovituri

Prinderi + Lovituri

Prinderi + Lovituri

Prinderi + Lovituri


Ho

Tori

SABIE (BOKKEN) . • Studiul celei de a 4-a lovituri YOKO-TSUKI. . • Kata de bokken. .• Posibilitatea de a efectua exerciţii impuse reprezentate de un număr din 4 cifre. a. o prima cifră – una din cele 5 degajări .o a doua cifră – una din cele 5 deplasări .o a treia cifră – una din cele 5 lovituri (a cincea lovitură fiind o combinaţie de două lovituri) a. o a patra cifră – modul de angajare a armei (modul de angajare va fi corespunzător celui de degajare) Ex. Numărul 1111 corespunde : a. o primul mod de degajare b. o primul mod de deplasare (picioarele alunecă unul după altul) c. o prima lovitură – Shomen Uchi d. o primul mod de angajare – orizontal cu mâna dreaptă . • Efectuarea următoarelor serii : 1111, 2222, 3333, 4444, 5555 . • Randori aferent kata de bokken. Baston . • Kata de baston . • Câte două tehnici de apărare la atacurile de baston Shomen tsuki, Shomen uchi şi Yokomen uchi -


nage este fără baston. . • Câte două tehnici de apărare baston contra baston la atacurile Shomen tsuki, Shomen uchi şi Yokomen uchi.

BrosuraIncepatoriBUN  

Ueshiba Morihei Fondatorul Aikido GLOSAR TEHNICI AIKIDO KIHON WAZA Tehnici de bază IKKYO (Ude Osae) primul principiu (fixarea prin pârghie a...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you