ČSOB CSR final

Page 1

2020 Výroční zpráva o společenské odpovědnosti skupiny ČSOB


OBSAH


4 6 14 21 34 46 60 72 76 86 98 106

Úvodní slovo

Jednoduše pro vás

Společenská odpovědnost

Udržitelnost

Pro podnikání

Pro vzdělání

Pro soužití

Pomáháme regionům

Pomáháme společně s našimi zaměstnanci

Diverzita

Pomoc v době pandemie covidu-19

O zprávě

3


ÚVODNÍ SLOVO


Minulý rok byl pro všechny extrémně náročný a změnil život všech lidí v naší zemi. Ukázal také, jak důležité je umět se spojit, navzájem si pomáhat a podporovat prospěšné věci. My v ČSOB dlouhodobě stavíme na udržitelnosti, společenské odpovědnosti, podpoře neziskových organizací i místních komunit. Koronavirová pandemie jen potvrdila, že tento náš přístup je správný a má smysl.

Už od počátku jsme našim zákazníkům nabízeli adresnou pomoc, spustili systém odkladu splátek úvěrů a dalších forem konkrétní podpory. Zapojili jsme se i do všech záručních programů státu. Celkově jsme v minulém roce vyřídili přes 60 tisíc odkladů splátek. Pokračovali jsme i v našem akceleračním programu pro inovativní začínající firmy Start it @ČSOB. Kromě mentoringu a konzultací s odborníky jsme pro startupy uspořádali první ročník on­line akce Demo Day, která představila deset nejzajímavějších firem z našeho programu i to, jak se vyrovnaly se zásadními změnami v jejich podnikání. Podpořili jsme i neziskové organizace a sociální podniky konkrétní pomocí, státu jsme nabídli kapacity našich call center. Pomáhali jsme s přechodem do online světa těm, kteří dosud využívali naše služby hlavně v pobočkách. Přišli jsme s novými digitálními řešeními – aplikací DoKapsy, která umožňuje mít všechny platební karty, věrnostní programy a speciální nabídky na jednom místě. Představili jsme unikátní hlasovou asistentku Kate, která pracuje na bázi umělé inteligence. Uvedli jsme do provozu i novou řadu bezpečných bezkontaktních bankomatů. Právě využívání online služeb se výrazně urychlilo a rozšířilo i do nových oblastí. Školy se musely vyrovnat s novou situací a přechodem na online výuku. Loni jsme jim a také neziskovým organizacím darovali na podporu distančního vzdělávání více než 2 tisíce notebooků, tabletů a dalšího IT vybavení. I my přizpůsobili naše vzdělávací programy v oblasti finančního a digitálního vzdělávání. Po uzavření škol jsme naši výuku přesunuli do on­line prostředí a i ve složitých podmínkách jsme v minulém roce odučili 328 hodin. Na přelomu února a března jsme zrealizovali informační kampaň

na internetu zaměřenou na rizika a nebezpečí, se kterými se děti v digitálním světě mohou setkat. Intenzivně jsme se věnovali také podpoře místních projektů a prospěšných aktivit. Neziskové organizace, pečovatelské služby, domovy seniorů, mateřská centra nebo hospice se ocitly v ekonomicky složité situaci. Pomohl jim i náš program ČSOB pomáhá regionům, ve kterém podporujeme přínosné iniciativy už osm let. K naší velké radosti se lidé zapojili ještě více než v předchozích letech, a společně jsme tak podpořili 111 regionálních projektů rekordní částkou přes 8,6 milionu korun. To je skvělá zpráva nejen pro podpořené organizace, ale pro nás všechny. Ukázalo se, že lidé se u nás v těžké době dokážou spojit a pomoci tam, kde je potřeba, a přispět ke skutečné změně. Důležitým principem, na kterém stavíme naši práci, je udržitelnost. Záleží nám na tom, v jakém stavu předáme planetu dalším generacím. Aktivně se podílíme na snižování dopadů globálních změn klimatu a podporujeme přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. Začínáme u sebe – naše centrála je jednou z nejekologičtějších budov v Evropě, snižujeme produkci odpadů i vlastní uhlíkovou stopu. Ve srovnání s rokem 2015 jsme snížili produkci CO2 o 61 %. Podporujeme i elektromobilitu, využívání energie z obnovitelných zdrojů a projekty energetických úspor.

Petr Hutla člen představenstva ČSOB odpovědný za CSR a člen interního CSR výboru skupiny KBC

5


JEDNODUŠE PRO VÁS


J

sme jednou z největších bankovních skupin v České republice. Poskytujeme služby více než 4 milionům zákazníků. Dostupnost našich služeb zajišťujeme prostřednictvím sítě poboček, bankomatů a obchodních míst České pošty. Úvěry a investicemi pomáháme rozvíjet podnikání velkých i malých a středních firem, podporujeme inovace v bankovních službách i nadějné firmy s dobrými nápady. To vše pro nás znamená velký závazek a odpovědnost – nejen vůči našim zákazníkům a zaměstnancům, ale vůči celé společnosti.

7


O nás

Pandemie covidu-19 obrátila v uplynulém roce životy nás všech naruby. Bylo důležité si navzájem pomáhat a vědět, že se na sebe můžeme spolehnout. Osobně bych rád zdůraznil, že naší velkou prioritou byla ochrana zdraví a bezpečí klientů a kolegyní a kolegů z celé skupiny. Dodržovali jsme přísná bezpečnostní a hygienická opatření, v týmech, kde to bylo možné, jsme zavedli práci z domova, a podpořili jsme rodiče pečující o své děti. Po celou dobu jsme se také maximálně soustředili na zachování dostupnosti našich služeb fyzicky i online. A nejen to. Další prioritou, kterou covid-19 jen zdůraznil, je odpovědný přístup k společnosti a pomoc celé komunitě. Příklady v naší zprávě jsou toho největším důkazem. John Hollows, generální ředitel a předseda představenstva ČSOB


44,5

mil. Kč

Na rozvoj filantropie a podporu společensky odpovědných aktivit jsme věnovali v roce 2020 celkem

Klíčové údaje skupiny ČSOB

Pobočky a obchodní místa

čistý zisk 8,5 mld. Kč

212 poboček ČSOB banky

objem úvěrů 792 mld. Kč

97 poboček ČSOB Pojišťovny

objem vkladů 1 073 mld. Kč

29 center Hypoteční banky

klienti skupiny ČSOB 4,241 mil.

262 poradenských míst ČMSS

uživatelé internetového bankovnictví 1,03 mil.

7 leasingových poboček

uživatelé mobilního bankovnictví 511 tis.

2 500 obchodních míst České pošty 700 poboček České pošty celkem 1 025 bankomatů

z toho

601

bezkontaktních

9


Digitalizace a inovace

Loňský rok ukázal, jak klíčovou roli v našich životech hrají inovace s digitalizací a jak moc nám mohou pomáhat. Nutnost izolace a omezení kontaktů potvrdila, že jsme se ve vývoji našich služeb vydali správným směrem, jen jsme přidali do kroku. Tento směr potvrzuje např. nárůst počtu aktivních uživatelů mobilního bankovnictví, který vyskočil meziročně o 38 procent; počet transakcí dokonce o 50 procent. Klienti častěji platí bezkontaktně kartami a nakupují zboží v e­‑shopech. Čím dál více také využívají elektronické kanály, které jsou jednoduché, rychlé na obsluhu a hlavně bezpečné. Naši mobilní aplikaci DoKapsy od ČSOB nahrazující peněženku, kterou jsme v prosinci otevřeli široké veřejnosti, mělo ke konci roku staženo přes 27 tisíc uživatelů. A naše revoluční řešení ČSOB Drobné, kterým jsme otevřeli svět investic každému, používalo ke konci roku přes 36 tisíc klientů, z nichž 63 % byli noví investoři. Michaela Lhotková, výkonná ředitelka útvaru Digital a inovace, platební řešení, spotřební financování, otevřené bankopojištění


Aplikace ČSOB Drobné Mobilní aplikace ČSOB Drobné je investiční služba, která zákazníkům nabízí možnost zaokrouhlit každou transakci a tento rozdíl automaticky investovat v podílovém fondu ČSOB Bohatství.

Virtuální asistentka Kate Představili jsme virtuální asistentku Kate na bázi umělé inteligence, která klientovi pomůže s běžnou bankovní agendou… a brzy dokáže i mnohem víc. V digitálním světě získá klient výhody osobního přístupu. Výhledově Kate zvládne většinu úkolů, kvůli kterým dnes lidé chodí do banky nebo otevírají internetové bankovnictví. Kate je tu pro klienty 24/7, je dostupná kdekoliv a kdykoliv, její zřízení i používání jsou zdarma. S Kate si sjednáte levnější energie, zavoláte asistenční službu, uzavřete smlouvu, zaplatíte pojištění veterinárních výloh nebo vám zařídí pravidelné splácení kreditní karty. Kate se rychle učí a bude umět stále více úkolů.

Platební a věrnostní karty ČSOB přináší všechny platební a věrnostní karty v jedné aplikaci. Aplikace DoKapsy nabízí také přímé platby za parkování, slevy a speciální nabídky ze Světa odměn a virtuální asistentku Kate.

Bezkontaktní bankomaty

Služba bankovní identity Jako jedna z prvních bank v ČR jsme spustili službu bankovní identity s možností přihlášení na portály státní správy. V současné době mohou klienti prostřednictvím ČSOB Identity například ověřovat platnost svých dokladů, nahlédnout do bodového systému řidiče, vyzvednout si e­‑recept nebo vytvořit datovou schránku.

Jako první na českém trhu jsme do provozu uvedli řadu bezkontaktních bankomatů DN series. Tato světová novinka přináší vyšší komfort klientům, zrychluje jejich obsluhu a je dalším krokem v rozvoji bezobslužných poboček. Bankomaty se vyznačují velkou dotykovou obrazovkou, uživatelsky příjemným ovládáním a vylepšenou ochranou před možným zneužíváním platebních karet. Na vývoji tohoto zařízení jsme se i podíleli.

11


Jdeme správným směrem

„ Velmi mě těší všechna získaná ocenění. Je to odměna za práci všech zaměstnanců skupiny ČSOB, naše investice do inovací a zákaznických služeb na míru každé životní situaci, a také povzbuzení do dalšího roku. Renata Němcová Pixová, výkonná ředitelka Skupinového marketingu & komunikace


Vybraná ocenění 1. místo v kategorii Nejlepší banka a Klientsky nepřívětivější banka. 3. místo v kategorii Bankovní inovátor za službu eScribe – online přepis mluvené řeči pro osoby se sluchovým postižením. Speciální ocenění Banka bez bariér, které uděluje Konto Bariéry společně s hendikepovanými občany ve všech krajských městech republiky. Ocenění jsme získali za bezbariérové pobočky, rozšíření služby eScribe, vylepšení aplikace pro nevidomé klienty na bankomatech i rostoucí počet klientů na Lince pro seniory. Titul BpS TOP Odpovědná velká firma od Byznysu pro společnost (rating 87 % v celkovém přístupu k odpovědnému a udržitelnému podnikání). Dvě ocenění v Best of Realty – Nejlepší z realit pro nejlepší projekty českého realitního trhu. Naše nová budova centrály v Praze­‑Radlicích získala 1. místo v kategorii Nová administrativní centra a především cenu za Environmentálně šetrný projekt roku. Adapterra Awards v kategorii Pracovní prostředí. Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství s cílem ocenit inspirativní projekty, které pomáhají přizpůsobit naše města, domy a krajinu klimatické změně. Jako první česká banka v historii soutěže LGBT Friendly Employer, pořádané Pride Business Forem, vyhrála ČSOB v kategorii Skokan roku. Hélène Goessaert, členka představenstva ČSOB, získala za podporu diverzity a boj proti diskriminaci titul LGBT Hero. Díky kampani Společně proti internetovým predátorům jsme uspěli v Reklamní katovně a umístili se v TOP 10 nejlépe hodnocených českých reklamních kampaní roku 2020. Fórum dárců ocenilo Výroční zprávu o společenské odpovědnosti skupiny ČSOB 1. místem mezi firmami.

13


SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST


P

ro efektivní a dlouhodobé fungování kterékoliv společnosti je nezbytné získat a udržet důvěru všech klíčových partnerů – ať už se jedná o zákazníky, dodavatele, vlastní zaměstnance, státní správu, širokou veřejnost apod. Pro oblast finančních služeb je právě důvěra, založená na kompetenci a osobní integritě, základním předpokladem úspěchu. Odpovědné chování, etika a dlouhodobá udržitelnost podnikání jsou vyjádřeny symbolicky slovem PEARL; tento přístup je striktně dodržován nejen v ČSOB, ale ve všech společnostech, které tvoří skupinu KBC.

15


Naše hodnoty

V jádru filozofie odpovědného přístupu ke společnosti skupiny ČSOB je dlouhodobá udržitelnost vlastního podnikání. V každodenním myšlení i jednání nás potom vedou principy PEARL. K odpovědnému chování samozřejmě motivujeme také naše partnery, klienty, zaměstnance, dodavatele, státní instituce a neziskové organizace. Marcela Suchánková, vrchní ředitelka a členka představenstva ČSOB zodpovědná za Lidské zdroje a IT


Kultura PEARL+ Strategie společenské odpovědnosti a udržitelnosti skupiny ČSOB vychází ze CSR strategie mateřské skupiny KBC, která se soustředí na strukturovaný a napříč skupinou sdílený přístup k odpovědnosti a udržitelnosti podnikání a je symbolicky zastoupena akronymem PEARL+.

Náklady na CSR za rok 2020 V roce 2020 věnovala skupina ČSOB téměř 44,5 mil. Kč na rozvoj filantropie a na podporu společensky odpovědných aktivit, kterými reaguje na potřeby společnosti v České republice.

Performance CHCEME VÍTĚZIT Co slíbíme, to dodáme.

Empowerment MÁME ODVAHU Podporujeme kreativitu a talent každého zaměstnance.

Accountability PŘIJÍMÁME ODPOVĚDNOST Přijímáme osobní odpovědnost vůči našim klientům / kolegům / akcionářům / společnosti, v níž žijeme.

Responsiveness VNÍMÁME DRUHÉ Vnímáme potřeby klientů a kolegů a jsme otevření jejich názorům a připomínkám.

Local Embeddedness JSME TU DOMA Ctíme diverzitu našich týmů a klientů na různých trzích.

Pilíře odpovědného podnikání skupiny ČSOB Pomáháme malým a středním podnikům s rozvojem jejich aktivit i s hledáním nových obchodních partnerů v zahraničí. Unikátní akcelerační program Start it @ČSOB podporuje začínající inovativní projekty bez ohledu na zaměření jejich podnikání.

Češi mají stále mezery ve finanční gramotnosti. Pomáháme ji proto rozvíjet u dětí i dospělých. S naším výukovým programem Finanční vzdělávání ČSOB pro školy navštěvujeme základní i střední školy a vzděláváme i pedagogy. Ve spolupráci s Policií ČR rozvíjíme i vzdělávání v digitální bezpečnosti.

Spolupracujeme PEARL jsme rozšířili o znaménko „+“. Chceme tím demonstrovat důležitost spolupráce a synergie v celé skupině. Podporujeme aktivní dialog mezi zaměstnanci a managementem napříč skupinou ČSOB a celou skupinou KBC. Věříme v potenciál efektivnějšího zavádění jednotných řešení napříč společnostmi skupiny KBC. Základem této kultury PEARL+ jsou naše tři zásadní hodnoty: Respectful: JSME RESPEKTUJÍCÍ Responsive: JSME VNÍMAVÍ Results­‑driven: JSME ORIENTOVANÍ NA VÝSLEDEK

Pomáháme seniorům, hendikepovaným i sendvičové generaci. Nabízíme jim specializované produkty a služby, podporujeme neziskové organizace i sociální podniky.

Pro ČSOB a celou skupinu KBC je životní prostředí a ekologicky šetrný přístup prioritou. Nejen slovy, ale také činy. Rozhodli jsme se, že nebudeme financovat projekty, které významně zatěžují životní prostředí a přispívají k prohlubování klimatické krize. Naše budovy, například v Praze či Hradci Králové, mohou sloužit jako příklad udržitelného rozvoje.

17


Odpovědně a s respektem

Vždy se snažíme společně najít řešení. Naše klienty známe nejlépe a díky jejich podnětům se můžeme jako skupina neustále zlepšovat. Martin Kovář, ombudsman ČSOB


Etika podnikání Při poskytování našich služeb striktně respektujeme veškeré zákony a předpisy, které se naší činnosti týkají. Kromě toho si dobrovolně ukládáme další omezení a pravidla, zejména pokud jde o etické chování, otevřenost, transparentnost, diskrétnost a soukromí (Etický kodex, Politika proti korupci a úplatkářství, Politika proti praní špinavých peněz, Politika oznamování škodlivého jednání), ochranu životního prostředí (Environmentální politika, Energetická politika), lidská práva a ochranu biodiverzity (Principy trvalé udržitelnosti a zásady odpovědného podnikání skupiny ČSOB), udržitelné podnikání (Politika pro poskytování úvěrů, pojištění a poradenských služeb v oblasti energetiky) a další – viz:

www.csob.cz/politiky

Všechny tyto politiky pravidelně kontrolujeme a minimálně každé dva roky aktualizujeme jejich obsah tak, abychom jednali vždy v souladu s vývojem v dané oblasti.

Odpovědné chování

Ombudsman

Chování našich klientů se dynamicky vyvíjí. Klienti se mnohem více orientují na přidanou hodnotu produktů a služeb pro ně samé i pro společnost. Jejich důvěra je založena na naší kompetenci, otevřené komunikaci a schopnosti zdravě posuzovat tržní rizika.

V rámci transparentní komunikace a péče o klienty ustanovila ČSOB pozici ombudsmana – nezávislého ochránce klientských práv. V roce 2020 evidujeme:

700

40

Právě s ohledem na klientský zážitek proto ČSOB pravidelně reviduje svůj obchodní přístup a důkladně zvažuje, zda dosažení cílového zisku přináší vzájemný prospěch, a především zda nepoškozuje zájmy jejích partnerů, potažmo celé společnosti.

podnětů

námětů

V tomto směru jdeme daleko nad rámec zákonných povinností a ve svém odpovědném chování spatřujeme i nové obchodní příležitosti. Záleží nám na tom, jak budou naše dnešní chování posuzovat budoucí generace.

od klientů celkem

na zlepšení našich služeb

Za tímto účelem jsme vytvořili sadu doporučení a návodů pro zaměstnance – Cesta k odpovědnosti.

6

dní činila průměrná doba řešení jednoho podání

19


UDRŽITELNOST


J

sme klíčovým hráčem finančního trhu a jako takoví cítíme povinnost dodržovat principy udržitelnosti ve všech aspektech naší činnosti a motivovat k zodpovědnému chování k přírodě i naše klienty a partnery. Snažíme se proto aktivně hledat způsoby, jak co nejvíce omezit negativní dopady naší činnosti, a nalezená řešení nejen co nejrychleji implementovat do naší práce, ale nabízet je i ostatním. Chceme inspirovat firmy i jednotlivce k většímu zájmu o životní prostředí a jeho ochranu, k zodpovědnému chování ve světě financí i na síti, a v neposlední řadě k přijímání rozdílů mezi lidmi a oceňování zkušeností stáří.

21


Udržitelnost máme v naší DNA

Silná a prosperující společnost se pozná i podle toho, že myslí na ty, kteří se o sebe sami postarat nemohou vůbec nebo mohou jen s obtížemi. Třeba na malé děti, lidi s hendikepem, nemocné a staré, ale také zvířata, stromy a rostliny. Proto jsme tu, abychom jim pomohli zabezpečit důstojný život. Petr Knapp, vrchní ředitel a člen představenstva zodpovědný za oblast Vztahového bankovnictví


Strategie udržitelnosti vychází se skupinového přístupu KBC a je součástí našich obchodních modelů i každodenních aktivit všech zaměstnanců i vrcholového vedení.

bankopojištění

role ve společnosti

udržitelný ziskový růst zákaznická zkušenost

provozní efektivita

v centru zájmu klient založeno na datech

digitálně

naši zaměstnanci

Princip udržitelnosti stojí na třech závazcích:

OMEZENÍ NEPŘÍZNIVÉHO DOPADU na společnost

ZVYŠOVÁNÍ POZITIVNÍHO DOPADU na společnost

finanční odolnost

PODPORA ODPOVĚDNÉHO CHOVÁNÍ našich zaměstnanců

místní komunity a hospodářství

23


Udržitelné podnikání

Udržitelnost máme zkrátka v krvi. Na přírodu myslíme i v každodenních činnostech, a proto využíváme elektronickou dokumentaci a biometrické podpisy. Za posledních pět let jsme snížili produkci papírových dokumentů na 52 procent a objem odpadu o dvě třetiny. Blanka Beranová, manažerka zodpovědná za řízení Sustainable aktivit v rámci skupiny ČSOB


Chceme zdravou planetu Změna klimatu je jednou z největších výzev, kterým svět ve 21. století čelí. ČSOB se chce aktivně podílet na zachování zdravé a prosperující planety pro budoucnost a naše děti. Svým vlastním chováním, stejně tak jako prostřednictvím správně definované produktové nabídky, chceme významně přispět ke zpomalení tempa globálního oteplování a přechodu na udržitelnější hospodářství, jinými slovy na nízkouhlíkovou ekonomiku.

V roce 2020 jsme v porovnání s 2015 snížili na:

Klimatické závazky skupiny KBC

68%

Inspirována kulturou Pearl, skupina ČSOB, stejně jako mateřská KBC, přebírá svou společenskou odpovědnost a přistoupením ke klimatickým závazkům usiluje o zvyšování odpovědnosti v obchodní praxi. V rámci závazků pod OSN a konkrétně CCCA jsme zahájili analýzy dopadů klimatických rizik na nejvýznamnější sektory místní ekonomiky a našeho portfolia, primárně jsme se zaměřili na oblasti, které jsou z pohledu produkce CO2 největší zátěží. Výstupy těchto sektorových analýz postupně propisujeme do našich obchodních strategií, přípravy atraktivní propozice zohledňující udržitelný rozvoj a promítnou se také do konkrétních sektorových cílů na další období.

spotřebu elektřiny

39% emise skleníkových plynů

52% spotřebu papíru

35% produkci odpadu

Ke stažení zde.

25


Snižujeme uhlíkovou stopu

Jsem hrdý na to, že jsme jako jedna z prvních bank v České republice začali ukončovat financování uhelného sektoru a k letošnímu červnu přestaneme s veškerým financováním uhlí. Petr Manda, výkonný ředitel ČSOB útvaru Korporátní a institucionální bankovnictví


Jsme bankovním lídrem v dekarbonizaci Jako první česká banka postupně ukončujeme financování uhelného sektoru. Přestali jsme financovat nové uhelné projekty a do konce roku 2023 ukončíme všechny investice v oblasti výroby elektřiny z uhlí. Pro ČSOB není podpora obnovitelných zdrojů a energeticky úsporných projektů ničím novým. Banka již řadu let financuje výstavbu a provoz solárních elektráren a EPC projekty energetických úspor. Vedle úvěrových produktů a odborného poradenství nabízíme firemním a korporátním klientům tzv. zelené granty, které pomáhají pokrýt náklady na vstupní energetické audity při zvažování ekologicky šetrných investic. Ekologii zohledňujeme také u dlouhodobého spoření a investic v podobě fondů investujících do obnovitelných zdrojů energie nebo vody.

Přímé financování související s uhlím (V % ve srovnání s rokem 2016)

Udržitelné financování (Objemy zůstatků, mil. Kč)

35 %

2020

2019

Zelené financování Sektor obnovitelných energií a biopaliv

14 %

8 008

7 759

10 %

Financování zdravotnictví a školství 4% Sektory zdravotnictví a školství 2017

2018

2019

7 998

8 443

2020

Společensky odpovědné investice Podporujeme společensky odpovědné investování (SRI – socially responsible investing), které je možné např. prostřednictvím ČSOB Akciového fondu vodního bohatství. ČSOB Asset Management uplatňuje základní kritéria společensky odpovědného investování u všech fondů zaměřených na ekologii, dlouhodobě udržitelný rozvoj, respektování lidských práv, zákaz dětské práce apod. a vylučuje z nich firmy používající korupční praktiky a zneužívající dětskou práci, stejně jako firmy vyrábějící zbraně zakázané mezinárodními dohodami.

Distribuce fondů společensky odpovědných investic Celkem

1 986

17 992

2 775

18 997

27


Naše ekologické projekty a partnerství

Energetický sektor, tedy klíčová komponenta naší ekonomiky, prochází významnou transformací. Nedílnou součástí této transformace jsou mnohá inovativní řešení a postupy, které zcela zásadně mění celý energetický sektor. Jsme proto velmi rádi, že můžeme být jedním z hlavních partnerů Svazu moderní ekonomiky. Ten představuje zásadní expertní platformu, která otevírá příležitosti pro inovativní technologie a nové přístupy v energetickém sektoru. Je skvělé, že ze vzájemné spolupráce v konečném důsledku těží především naši firemní a korporátní klienti. Martin Pěchouček, ředitel útvaru Rozvoj obchodu a klimatická změna


Platforma pro udržitelné finance Třetím rokem jsme partnerem Svazu moderní energetiky (SME), se kterým pořádáme kulaté stoly a společné semináře o inovacích v energetickém sektoru. Nově jsme se stali jednou ze zakladatelských bank expertní Platformy pro udržitelné finance při České bankovní asociaci (ČBA) s cílem nastavit efektivní spolupráci s veřejnou správou při implementaci národních i unijních cílů z oblasti ESG (Environmental, Social and Governance – hlavní faktory společensky odpovědného investování).

40 ptačích budek jsme vyvěsili na stromech v okolí ČSOB Kampusu. Budky vyrobil sociální podnik Ekovysočina, odborným konzultantem pro jejich výrobu a vhodné zavěšení byl náš kolega a zkušený ornitolog Miroslav Ryšán z Nákupu ICT. Miroslav připravil u příležitosti věšení budek komentovanou vycházku pro zaměstnance a jejich děti, pravidelně provádí monitoring budek a provozuje webovou stránku:

Fotovoltaické elektrárny na střechách budov v Břeclavi a Blansku Břeclav 32 panelů o celkovém výkonu 9,9 kWp se střídačem Fronius Symo 10 kW Blansko 20 panelů o celkovém výkonu 6,4 kWp se střídačem Fronius Symo 7 kW Očekáváme roční produkci ve výši 20 MWh, což odpovídá roční spotřebě elektřiny 5 domácností. 100 % vyrobené elektřiny spotřebujeme v místě výroby, tedy v budovách ČSOB.

www.procbudky.cz

POHO2030 Ukončení škodlivého podnikání však není jediným způsobem, jak zvrátit negativní dopad na životní prostředí. Stejně tak je žádoucí stimulovat a podporovat činnosti, které zmírňují již vzniklé škody. ČSOB vstoupila v roce 2020 do partnerství s POHO2030, významným referenčním projektem pro opětovné použití a rekultivaci krajiny bývalého uhelného dolu v severomoravském regionu. Jako finanční a marketingový partner pomáhá ČSOB POHO2030 s finančním poradenstvím a nezbytnou publicitou jednoho z klíčových projektů udržitelnosti na severní Moravě.

Nabíjecí stanice pro elektromobily NHQ – 1× ABB Terra T53 CT/CJG umožňuje dobíjení 50 kW DC (stejnosměrným proudem) typy CHAdeMO a CCS a dále Mennekes Typ 2 – 22 kW AC (střídavým proudem) SHQ – 2× Siemens Triberium Fast Charger umožňuje dobíjení 50 kW DC typy CHAdeMO a CCS a dále Mennekes Typ 2 – 22 kW AC; 6× wall box Siemens umožňuje dobíjení přes konektor Mennekes Typ 2 – 22 kW AC Ostrava – 1× wall box Voltdrive Silentium umožňuje dobíjení přes konektory Mennekes Typ 2 – 22 kW AC pro 2 vozidla najednou (2× 22 kW) Plzeň – 1× wall box Voltdrive umožňuje dobíjení přes konektor Mennekes Typ 2 – 22 kW AC

29


Jedna z nejekologičtějších budov v Evropě

Udržitelné podnikání a ochrana životního prostředí zahrnují všechny aspekty našich aktivit a je tedy logické, že i budovy, ve kterých pracujeme, splňují nejvyšší světové ekologické standardy. Dobře je to vidět na naší unikátní centrále v Praze, která se stala referencí a inspirací pro všechny nově vznikající ekologické budovy. Zora Křičková, výkonná ředitelka útvaru Facilities management ČSOB


ČSOB Kampus je komplex budov a jedna z nejmodernějších a nejekologičtějších staveb Evropy. Původní budova (NHQ) získala ocenění LEED Gold. Jižní budova (SHQ) získala nejvyšší možné hodnocení certifikátu LEED Platinum. V rámci EU patří mezi top 10 z přibližně stovky „platinových“ environmentálně šetrných a udržitelných budov.

přes

300

stromů

SHQ má největší soustavu geotermických vrtů v Česku. Celkem 177 zemních vrtů hlubokých 150 metrů zajišťuje v budově nejen vytápění, ale i klimatizaci. V garážích se nachází celkem 8 nabíjecích stání pro elektromobily a elektrokola včetně dvou rychlonabíječek. Na střechách roste přes 300 stromů, 3 000 keřů a 100 popínavých rostlin. K zalévání využíváme samozavlažovací systém a dešťovou vodu. Díky ČSOB Kampusu jsme se jako první banka stali členy České rady pro šetrné budovy.

31


Zelená řešení a udržitelná spotřeba

V naší nabídce mají zelené produkty své pevné místo. Zákazníky, kterým není životní prostředí lhostejné, oslovuje naše nabídka zeleného financování bydlení, pořízení auta či zodpovědného investování. Richard Podpiera, výkonný ředitel útvaru Segmenty ČSOB skupiny


Motivujeme naše klienty Vnímáme ze strany veřejnosti rostoucí poptávku po tzv. zelených řešeních a udržitelné spotřebě. K ekologickému chování motivujeme klienty prostřednictvím nabídky specifických produktů šetřících životní prostředí. Pro rozhodnutí o koupi auta s alternativním pohonem může pomoci sleva, kterou přináší Zelená autopůjčka. Zelená hypotéka odměňuje naše klienty za ohleduplný přístup k bydlení. Díky ní ušetří na sazbě i pojištění, a díky energeticky úspornému bydlení i na nákladech na provoz. Při nákupu domácí fotovoltaické elektrárny, tepelného čerpadla či plynového kondenzačního kotle nabízíme výhodnou Zelenou půjčku na bydlení. I investice se může „chovat zodpovědně“. ČSOB NaMíru zodpovědně jsou investice, které umí zhodnocovat investované prostředky a zároveň pomoci zachovat lepší svět pro další generace. Doporučení, jak bydlet současně ekologicky a ekonomicky, nabízíme v příručce Úsporný rodinný dům.

www.csob.cz/usporny-rodinny-dum

Společně s klienty šetříme papírem i plastem – úvěr nebo pojištění sjednáte bez jediného papíru a jako první česká banka jsme v říjnu 2020 představili platební kartu z recyklovaného plastu. Naší eko-kartou dáváme druhý život 3,18 g průmyslového a domácího odpadu.

Ve věrnostním programu Svět odměn jsme připravili pro klienty sekci eko­‑dárků a možnost přispět svými body na výsadbu stromů nebo na financování bezpečného návratu ohrožených živočišných druhů do jejich původních lokalit.

Projekt Český soběstačný dům vznikl již v únoru roku 2016 s cílem urychlovat nástup šetrnějších technologií do běžné české zástavby. Mezi hlavní aktivity patří každoroční studentská architektonická soutěž o nejlepší soběstačná řešení budov. Cílem projektu a zároveň i samotné soutěže je představovat stavby nezávislé na fosilních palivech, využívající racionálnějšího a efektivnějšího nakládání s energiemi. Hlavním partnerem projektu je téměř od počátku Hypoteční banka. EKO SYMBOL – základní barevné varianty

2

Více informací o nabídce zelených produktů a tipů pro moderní a nízkoenergetický provoz domácností uvádíme na webu ČSOB Myslíme zeleně.

razítko A

razítko B

list

www.csob.cz/myslime-zelene ČSOB | MYSLÍME | ZELENĚ

33


PRO PODNIKÁNÍ


J

sme bankou první volby pro mnoho malých a středních firem, korporací i živnostníků. Provázíme je finančním světem v domácím prostředí i na mezinárodní scéně. Pomocnou ruku podáváme i startupům, sociálním firmám a ženám podnikatelkám. Společně budujeme udržitelný byznys model, který je ohleduplný k životnímu prostředí. Vzájemně se inspirujeme k hledání nových cest, které nám pomáhají naplnit naše ambiciózní cíle a uspět ve stále se měnícím podnikatelském prostředí. Jsme spolehlivým a stabilním partnerem všech hráčů na trhu.

35


Pomáháme české ekonomice

ČSOB byla, je a vždy bude důležitou bankou pro firmy a podnikatele. Naše služby využívá více než sto tisíc firemních a korporátních klientů. Stavíme na dlouhodobém a otevřeném vztahu mezi klienty a námi. Průběžně usilujeme o to, abychom byli atraktivním a opravdovým partnerem pro jejich úspěšné podnikání. Ačkoliv dbáme na profesionální osobní kontakt, stále více pracujeme na zlepšení klientského zážitku i v digitální podobě, abychom pomohli klientům i sami sobě zvládat výzvy a využívat příležitosti moderních technologií. Pavel Prokop, výkonný ředitel Firemního bankovnictví


Odklad splátek a pomoc podnikatelům Už na počátku vládních opatření jsme začali aktivně komunikovat s našimi zákazníky z řad malých, středních i velkých firem a řešit s nimi obtížné situace, do kterých se dostali. Ještě před schválením plošného moratoria jsme firmám nabídli možnost odkladu splátek úvěrů a další adresnou pomoc. Celkem jsme za rok 2020 schválili 2,5 tisíce žádostí o odklad splátek pro podnikatele.

Státní dotace COVID V obtížném období koronavirové pandemie jsme se v roce 2020 zaměřili na distribuci státní dotace COVID pro malé a střední podnikatele. Hráli jsme aktivní a průkopnickou roli nejen v distribuci státní podpory, ale spolupracovali jsme i se státní Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou na celkovém designu dotace, aby byla pro podnikatele snadno dostupná.

Rozjezd a rozvoj podnikání V loňském roce jsme pomohli 142 začínajícím podnikatelům dosáhnout na finance z Evropského investičního fondu. Peníze čerpali se zárukou Microfinance z programu pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI).

Začínajícím i zavedeným podnikatelům je k dispozici náš portál www.pruvodcepodnikanim.cz, který jim pomáhá neustále držet prst na tepu doby v oblasti pravidel a právních norem, které musí dodržovat. Cesta k úspěchu vede přes dobrou informovanost a díky nám získávají potřebná fakta včas a ve srozumitelné formě.

Články

Rozhovory

o financích, právu, obchodu, marketingu a administrativě

s odborníky a úspěšnými podnikateli

Daňový kalendář

Praktické návody

a šablona analýzy konkurence, tabulka plánu cash flow

jak řešit životní a podnikatelské situace

Ženy podnikatelky Speciální pozornost věnujeme ženám, po jejichž boku chceme stát nejen při zakládání firem, ale i v průběhu podnikání a během překonávání případných společenských předsudků. I proto jsme se v roce 2020 stali opět generálním partnerem Ocenění českých podnikatelek a v jeho rámci jsme vyhlásili vlastní kategorii Výjimečná podnikatelka. Cenu ČSOB vyhrála Lucie Hotařová, majitelka, obchodní a marketingová ředitelka rodinné tiskárny ETIFLEX, s.r.o.

Potřebné dokumenty a formuláře

37


Digitální platformy

Každý z našich klientů má specifické potřeby, ale pro každého z nich je důležité mít obchodní partnery, na které se mohou spolehnout a mít jistotou, že za své zboží dostanou zaplaceno. Obchodovat s nimi a uzavírat transakce tak mohou díky naší nové platformě we.trade. Ta jim umožňuje rozšiřovat své tuzemské i mezinárodní aktivity bez nutnosti podstupovat zbytečná obchodní rizika. Tomáš Perger, we.trade manažer


We.trade

ČSOB Trade Club

Loni v květnu jsme se stali první bankou v ČR, která svým firemním a korporátním klientům zpřístupnila novou digitální platformu pro domácí i mezinárodní obchod we.trade.

Našim firemním a korporátním klientům je k dispozici i unikátní platforma pro podporu mezinárodního obchodu ČSOB Trade Club, která jim dodává celistvé a aktuální tržní informace o všech klíčových ukazatelích ve světě mezinárodního obchodu, zákonech, regulacích, daních, clech a mnoho dalšího.

Ta využívá technologii blockchain, nabízí službu garantované platby a umožňuje bezpečné elektronické uzavírání smluv na dodávky zboží a služeb včetně automatické úhrady mezi firmami. To umožnilo podnikatelům uzavírat nové smlouvy a zároveň snižovat riziko neuhrazených faktur i během covidu-19, kdy se ukázalo, že vzájemná důvěra se i bez vědomého zapříčinění může otřást v základech.

ČSOB Trade Club pomáhá propojovat tuzemské podnikatele s partnery ze všech koutů světa. Klienti zde najdou informace z více než 190 zemí a tisíce prověřených obchodních kontaktů z více než 50 zemí světa. Aplikaci spravuje aliance 15 bankovních skupin.

Služby we.trade a Trade Club na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Klientům je chceme nabízet pod hlavičkou ČSOB Digital Trade.

39


Pomáháme start­upům a podporujeme inovace

Na podzim roku 2018 jsme se rozhodli podporovat začínající a inovativní firmy ještě aktivněji, a proto jsme pro ně připravili akcelerátor Start it @ČSOB. Ten startupům pomáhá v rozjezdu a po pět měsíců jim zcela zdarma poskytuje mentoring, odborné konzultace a workshopy. Zatím jsme vstup do světa byznysu usnadnili celkem 30 firmám. Zuzana Paulovics, Start it @ČSOB leader


Online vlna programu Start it @ČSOB Nyní se mohou firmy do akceleračního programu Start it @ČSOB hlásit každých šest měsíců. Loni v březnu 2020 jsme však zareagovali na situaci spuštěním speciální Covid vlny online, kde jsme podpořili pouze projekty, které měly možnost rozvíjet svůj byznys i během pandemie.

www.startit.csob.cz

ČSOB jako první klient Z celkem 76 přihlášených zájemců jsme v roce 2020 podpořili 13 inovativních startupů a u jednoho z nich jsme se stali prvním klientem.

O tom, jak pomáháme startupům měnit Česko k lepšímu, vyprávěla Michaela Lhotková, šéfka inovací ČSOB, v jedné epizodě podcastu ČSOB Buďte v obraze.

Startup Pointee se zabývá optimalizací procesů a díky našemu akcelerátoru zjistili, že zajímavou oblastí je i optimalizace automatizovaných procesů. Jejich řešení nás nadchlo natolik, že jsme si jej koupili i pro svoje procesy. Díky němu jsou naše robotizované procesy o 30 % efektivnější.

www.csob.cz/budte-v-obraze

Demo Day První Demo Day, kde představujeme zajímavé startupy z našeho akceleračního programu, jsme uspořádali online v prosinci 2020. Moderování se ujal Martin Vasquez a zástupce deseti nejlepších startupů za poslední dva roky grilovali Přemysl Rubeš z Presto Ventures, Marek Moravec z Nation1 a Dan Šenkýř z Keiretsu Forum. Diváci Demo Day pak svými hlasy rozhodli o třech začínajících firmách, které od nás získaly nedobytný batoh napojený na powerbanku.

InnovFin V roce 2020 jsme pomohli inovativním projektům získat prostřednictvím programu InnovFin Evropského investičního fondu celkem 14 úvěrů na financování jejich aktivit.

41


Naši startupisté

Program Start­‑it @ČSOB nám pomohl s nasměrováním našeho produktu do správné oblasti. S mentory jsme perfektně spolupracovali a dostali dobrou zpětnou vazbu – a ta je pro nás v Pointee tou nejlepší motivací. Jan Strnad, CEO Pointee


Valuo.cz

Nástroj na online výpočet ceny nemovitosti

www.valuo.cz

WeBoard

Online nástroj pro onboarding zaměstnanců do společnosti s využitím virtuální reality pro rychlejší a efektivnější integraci zaměstnanců

www.weboard.pbrd.cz

OpenWise

Nástroj, přes který firmy samy tvoří a spravují své produktové katalogy, ceny, nabídky a pravidla pro ně

www.openwise.cz

Bear Inspector

Nástroj pro lepší řízení efektivity IT vývoje

www.bearinspector.com

Bart’s Potty tabs

Potty tabs jsou šumivé tablety, které představují zábavnou formu učení dětí na nočník

www.bartscompany.com

Pointee

Pointee využívá umělou inteligenci k tomu, aby automaticky našla silné a slabé části firemních procesů, vyčíslila potenciál pro zlepšení a definovala jasné kroky ke snížení nákladů a zvýšení produktivity

www.pointee.com

Yes-Research s.r.o.

Moderní BI aplikace pro řízení nákupního centra, maloobchodu a realitního sektoru

www.yes-research.com

Happenee

Platforma pro jednoduchou organizaci online i offline eventů

www.happenee.com

Boon

Kvalitativně jiný fast food, založený na chuti, čerstvosti, udržitelnosti a dostupnosti, především pro zaměstnance korporátů, kteří nemají čas, nechtějí dělat kompromisy ohledně chuti a zároveň chtějí žít zdravě

www.jsmeboon.cz

Furtodo

Chytré boxy k doručování a odesílání zásilek

www.furtodo.cz

Boost.Space

Centrální cloudová platforma pro firmy – od prodeje, projektového řízení a vzdálené spolupráce až k analytice

www.boost.space

Confused

Nástroj pro studenty středních škol, díky němuž se informovaně rozhodnou, co dělat po SŠ

www.confused.cz

Stavario

Nástroj pro digitalizaci ve stavebnictví – vše pro řízení stavby na jednom místě

www.stavario.cz

43


Podporujeme sociální podnikání

„ Výrobky a služby z chráněných dílen a sociálních podniků svou kvalitou a provedením rozhodně nezaostávají za trhem. Spolupráci se sociálními podniky proto rádi vyhledáváme a doporučujeme ji i našim klientům. Eva Horucková, útvar Corporate Sustainability and Responsibility


Pivovar Chříč s.r.o. Grantovou podporu podnik využil na pořízení profesionálního vakuovacího stroje do pivovarské restaurace.

Granty a poradenství Lidé s různými druhy hendikepu jsou v obtížnější pozici při hledání práce. Záleží nám na tom, aby měl každý možnost nalézt uplatnění na trhu práce. Sociálním podnikům nabízíme finanční pobídky a odborné poradenství na míru v rámci grantového programu ČSOB Start!t social. Naším partnerem a odborným garantem je od zahájení programu v roce 2013 organizace P3 – People, Planet, Profit, o.p.s.

HELEMIK manufaktura s.r.o. Grant pomohl k pořízení dvou průmyslových šicích strojů overlock do chráněné dílny, aby zefektivnily proces výroby.

Podpořili jsme

43 sociálních podniků. Rozdělili jsme mezi ně více než

7 milionů korun.

V roce 2020 se uskutečnil osmý ročník. S ohledem na pandemii covidu-19 jsme se rozhodli pro rychlou podporu sociálních podniků a poskytli jim peněžní prostředky na úhradu akutních potřeb. Každému z pětice vítězných podniků jsme poslali 50 tisíc korun.

Borůvka Praha o.p.s. Podnik peníze z grantu využil na vytvoření interaktivní online prohlídky prodejny a vytvoření e­‑shopu.

Chráněné dílny FOKUS Vysočina, s. r. o. Peněžní podpora ČSOB pomohla zajistit odborné gastrokurzy pro zaměstnance bistra Čistá duše.

Družstvo TEXman Prostředky z grantu posloužily na vybavení skladu regálovým systémem a manipulační technikou a umožnily tak vznik nových pracovních míst.

Nakupujeme u sociálních podniků V roce 2020 jsme nakupovali služby a zboží u těchto sociálních firem a chráněných dílen, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením:

ERGOTEP, družstvo invalidů

Zpracování dokladů, marketingové služby při rozesílce zásilek

Agentura PANCÉŘ s.r.o.

Ostraha budovy ústředí

sales24, s.r.o.

Backoffice služby

ATALIAN Servis CZ s.r.o.

Úklid a správa budov

TeamPrevent-Network, s.r.o.

Zdravotní péče

B+N Czech Republic Správa Budov s.r.o

Služby v rámci facility managementu

A MANO s.r.o.

Dodávka kávy, čajů, kávovarů a příslušenství

Transkript online s.r.o.

Zajištění služby eScribe

BARELOVÁ VODA s.r.o.

Dodávka barelové vody a sodobarů

Revenium, z. s.

Reklamní předměty

SDZP družstvo

Backoffice služby

Good Sailors, s.r.o.

Grafické služby

Náruč, z.s.

Občerstvení

45


PRO VZDĚLÁNÍ


A

bychom mohli budovat ekonomicky a sociálně udržitelnou ekonomiku, díky které budou prospívat všichni, potřebujeme vzdělané klienty i kolegy. Proto jsme na poli vzdělávání velice aktivní. Podporujeme výuku finanční gramotnosti pro děti i dospělé a sponzorujeme provoz českých science center, zaměřujeme se na digitální gramotnost, která je obzvlášť v dnešní době velice důležitá. Myslíme i na ty, kterým se v danou chvíli příliš nedaří, a proto poskytujeme bezplatné poradenství ve finanční tísni a pomáháme znevýhodněným studentům při studiu. Nezastavila nás ani pandemie, během které jsme i my přešli ve vzdělávání na online režim a mnoha dětem jsme darovali počítače, aby se i oni mohli připojit k distanční výuce.

47


Finanční a digitální vzdělávání ČSOB pro školy

„ Rok 2020 byl vskutku zvláštní. Každá větší krize je zároveň příležitostí pro změnu; i my jsme se museli přizpůsobit. Přišli jsme proto s nabídkou online výuky a zároveň začali vyvíjet novou výukovou aplikaci. Věřím, že se znovu rozeběhneme do škol s finanční výukou, protože osobní kontakt je ve výuce klíčový. Nedávno vyšel aktualizovaný Index finanční gramotnosti, který proti loňskému roku poklesl o šest bodů. Takže čím dřív se vrátíme do škol, tím líp. Jitka Hajičová, leader Finančního a digitálního vzdělávání ČSOB pro školy


Za celou dobu programu:

545

2 278

36 000

418

zapojených ambasadorů z řad našich zaměstnanců

vyučovacích hodin celkem

proškolených žáků a studentů

zapojených škol

Finanční gramotnost dětí Již pět let učí naši ambasadoři žáky a studenty, jak se vyznat ve světě financí. Našim cílem je, aby z nich vyrostli sebevědomí lidé, kteří se nenechají napálit a dokážou dobře spravovat své osobní či rodinné finance.

Jakým oblastem se věnujeme?

PENÍZE

Finanční vzdělávání ČSOB pro školy Běžně učíme ve školách, vzdělávání ale dokážeme nabídnout i v našich prostorech nebo v science centrech. Kvůli loňské pandemii onemocnění covid-19 jsme však byli nuceni využít zcela nový prostor – online prostředí. Vytvořili jsme proto internetový výukový program pro děti zaměstnanců ČSOB, jehož prostřednictvím děti mimo jiné i navrhovaly nové české bankovky.

Pomáháme lidem nespadnout do dluhové pasti Nezapomínáme ani na nejstarší generací, se kterou spolupracujeme prostřednictvím klubů seniorů. Navíc spolupracujeme s organizací Člověk v tísni na podpoře prevence dluhové pasti a spolufinancujeme i bezplatné dluhové poradenství a odpovědné oddlužování prostřednictvím Poradny při finanční tísni.

HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI

MODERNÍ TECHNOLOGIE

ODPOVĚDNÉ ZADLUŽOVÁNÍ

FINANČNÍ PRODUKTY

49


Vzdělávání pro děti i učitele, online i fyzicky

„ Finanční gramotnost je potřeba probírat s žáky a studenty opakovaně, což nejlépe zvládnou pedagogové či rodiče. Proto jsme se zaměřili právě na vyučující na základní škole, kterým naším výukovým programem pomáháme zorientovat se ve finanční problematice. Dáváme jim praktické rady, jak se neztratit v zákoutí financí, aby své poznatky mohli předávat dál dětem. Martin Brejcha, leader programu Finanční a digitální vzdělávání ČSOB pro učitele


Podporujeme česká science centra Již v roce 2017 jsme se stali partnerem České asociace science center, která mají díky nám možnost zařadit do své nabídky workshopy na téma finanční gramotnost. Loni jsme se spolu se science centry začali zabývat i tématem digitální gramotnosti – kyberbezpečnosti. Ve spolupráci s ostravským Světem Techniky jsme vytvořili expozici Bezpečně 0n­‑L1ne, která bude veřejnosti představena ve fyzické i online podobě na podzim letošního roku. Také jsme v brněnské VIDĚ otevřeli nový výukový program Moneybox.

Aplikace FILIP Online svět nabyl ještě více na svém významu během pandemie covidu-19, kdy děti kvůli distanční výuce a omezeným kontaktům trávily na internetu a sociálních sítích ještě více času. Vyvinuli jsme proto novou aplikaci ČSOB Filip – poznej svět peněz, která se věnuje vzdělávání dětí ve finanční a digitální gramotnosti zábavnou formou. Aplikace běží na Androidu, iOS a na webových stránkách. Testovaly ji děti našich zaměstnanců a jejich reakce, a dokonce i rodičů, byly nadšené. Od poloviny dubna 2021 je volně ke stažení v App Store a Google Play, kde si ji hned v prvním týdnu stáhlo 300 uživatelů a získala hodnocení 4,7.

V roce 2020 se i navzdory covidu-19 podařilo zrealizovat 215 výukových programů finanční gramotnosti pro 3 946 účastníků, což je o 1000 více než o rok dříve. iQLANDIA, Liberec Techmania Science Center, Plzeň Svět Techniky, Ostrava VIDA! science centrum, Brno

Udržitelnost ve všech oblastech Pod záštitou České bankovní asociace jsme zapojeni i do projektu Bankéři do škol, který umožňuje setkání studentů s předními českými experty z oblasti bankovnictví a financí. V loňském roce jsme museli vzhledem pandemii covidu-19 setkávání s dětmi omezit. Přesto jsme na rozvoji vzdělávacího programu pro školy pracovali dál a od září 2020 jsme ho rozšířili o další téma: Ekologická a ekonomická udržitelnost. V lekcích se zaměřujeme zejména na plýtvání energiemi, potravinami, produkci zbytečného odpadu, jeho správné třídění a podobně.

Vzdělávání pro učitele Díky akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro výuku pedagogů 2. stupně základních škol a středních škol, kterou jsme získali v roce 2019, můžeme učitelům pomáhat s výukou finanční gramotnosti ještě efektivněji. Absolventi tohoto programu získají osvědčení, které slouží rovněž jako potvrzení o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci programu MŠMT.

Pomáháme lidem nespadnout do dluhové pasti Kromě vzdělávání ve školách pracujeme i s nejstarší generací v klubech seniorů. Podporujeme prevenci dluhové pasti ve spolupráci s organizací Člověk v tísni, spolufinancujeme bezplatné dluhové poradenství a odpovědné oddlužování prostřednictvím Poradny při finanční tísni.

51


Digitální gramotnost

V digitálním prostředí se odehrává stále věští část našich životů. A to platí i pro naše děti, které se musí naučit, že samotná obrazovka počítače nebo mobilu neznamená, že jsou v bezpečí. Stanislav Hötzl, vedoucí Core týmu projektu Finanční a digitální vzdělávání ČSOB pro školy


Kybernetická bezpečnost

Online, ale bezpečně Ve spolupráci s Policií ČR jsme připravili řadu kurzů tematicky zaměřených na bezpečnost online. V rámci programu „Tvoje cesta #onlinem“ navštíví školu zaměstnanec ČSOB – expert online bezpečnosti. Může jej doplňovat i preventista Policie ČR a spolu pak děti učí, jak se chovat bezpečně na internetu a sociálních sítích. Před vypuknutím koronavirové pandemie se nám loni podařilo proškolit prvních 100 dětí. Loni na jaře jsme tento projekt doplnili kampaní Společně proti internetovým predátorům, která je opět společnou iniciativou ČSOB a Policie ČR. Série spotů cílí na rodiče nezletilých dětí a upozorňuje je na stále rostoucí nebezpečí, které dětem hrozí v internetovém prostoru, a zároveň je i děti učí, jak těmto nebezpečným situacím předcházet a jak je případně řešit. Na internetu totiž může být díky anonymitě kdokoliv kýmkoliv. Tematicky se kampaň zaměřuje na tři oblasti – zasílání intimních fotografií, schůzku s neznámým člověkem a sdílení intimních informací o vlastní osobě.

Počty hackerských útoků meziročně výrazně rostou a zároveň roste také jejich sofistikovanost i rafinovanost. Je důležité hackerům zbytečně neusnadňovat práci a chovat se v digitálním světě bezpečně. A protože nejslabším článkem bývá uživatel, útočníci se zaměřují právě na klienty, od kterých se snaží získat důvěrná data, jako jsou čísla platebních karet nebo přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Těší nás, že se díky společné práci s médii, přáteli a rodinnými příslušníky podílíme na edukaci klientů, díky které klesá úspěšnost útoků nejen na internetové bankovnictví. Aby tento trend mohl pokračovat i nadále, mají naši klienti k dispozici speciální stránku, na které najdou: shrnutí základů internetové bezpečnosti, včetně Devatera pro bezpečné internetové bankovnictví upozornění na aktuální hrozby články s novinkami a zajímavostmi z online světa

Tvoje cesta onlinem www.csob.cz/vbezpeci

V oblasti digitální bezpečnosti a řešení konkrétních problémů, se kterými se děti setkávají, spolupracujeme také s Linkou bezpečí.

53


Vzdělávání našich zaměstnanců

Je pro nás naprosto přirozené, že podporujeme naše zaměstnance a investujeme do jejich vzdělávání a rozvoje. Jsou hnacím motorem naší kreativity a inovací. Každoročně pro ně připravujeme a revidujeme nabídku rozvojových aktivit, které jim pomáhají rozvíjet jejich silné stránky a zároveň si udržet zdravý poměr mezi prací a soukromým životem. Gabriela Mácová, výkonná manažerka útvaru Talent Management


Surf Studio I v roce 2020 bylo naším hlavním záměrem inspirovat, sdílet, dívat se na věci trochu jinak, propojovat lidi mezi sebou a podporovat inovativní myšlení. I když loňský rok přesunul většinu z akcí Surf Studia do online prostředí, podařilo se nám rozběhnout i nové aktivity. Například Surf Kemp, intenzivní interní inovathon, díky kterému mohli naši zaměstnanci přicházet s nápady na atraktivní byznysové téma. S cílem zlepšovat firemní kulturu podporující kreativitu a inovace jsme v létě rozjeli Letní kempy zaměřené na Design thinking a naopak v zimě náš Adventní kalendář přinášel zajímavé tipy z oblasti inovací. Velký zájem byl také o Group Inspiration Day, zaměřený na strategii skupiny KBC.

2 000 kolegů prostřednictvím 50 akcí. Inspirovali jsme více než

Centrum pro koučink, mentoring a mediaci Centrum vzniklo v bance již v roce 2006 a od té doby jsme ušli kus cesty. Každý rok našich přibližně 35 interních koučů, kteří prošli profesionálními výcviky, koučuje až 1 000 hodin, a to jak individuálně, tak týmově. Neusínáme však na vavřínech a pokračujeme v dalším vzdělávání – pořádáme interní rozvojové aktivity na různá témata, zveme si zajímavé hosty a vzájemně se podporujeme například intervizí nebo koučovskou supervizí. Jsme také součástí několika mezifiremních koučovských komunit.

55


Usnadňujeme cestu ke vzdělání

Společný program s Výborem dobré vůle je naším nejstarším projektem společenské odpovědnosti, který trvá již 25 let. Vzdělání díky němu můžeme dopřát i těm studentům, kteří mají ztížené podmínky ho získat. Obzvlášť v dnešní těžké době jsme rádi, že prostřednictvím našeho společného projektu můžeme motivovat další mladé lidi a pomoci jim v jejich uplatnění. Linda Kaucká, útvar Corporate Sustainability and Responsibility


Podporujeme talenty

Co říkají naši stipendisté

Vzdělání rozšiřuje obzory a umožňuje lidem žít své životy naplno. My jsme přesvědčeni, že by mělo být dostupné každému, bez ohledu na jeho zdravotní či sociální znevýhodnění. Proto již od roku 1995 ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové podporujeme prostřednictvím Fondu vzdělání talentované studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, kteří by si studium jinak nemohli dovolit. Od zahájení programu do konce roku 2020 jsme podpořili 625 stipendistů a dalších 601 studentů od nás obdrželo jednorázový příspěvek na školné nebo studijní pomůcky. Celkově jsme na pomoc ve vzdělání věnovali již 36,8 mil. Kč, z toho přes 1,3 mil. Kč jen v roce 2020. Díky nám mohlo loni pobírat pravidelné stipendium 89 studentů.

Spolupráce se studenty a školami Studenti nás dlouhodobě považují za jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů v oblasti bankovnictví a investic. To nás těší, a proto jim dáváme možnost nahlédnout pod pokličku bankovnictví. V loňském roce u nás bylo na stáži 18 studentů SŠ, VOŠ a VŠ, 10 studentů u nás psalo svoji absolventskou, bakalářskou nebo diplomovou práci. Uspořádali jsme 3 online akce pro studenty a dalších 7 akcí jsme se zúčastnili. Abychom mohli být se studenty neustále v kontaktu, máme pro ně facebookovou stránku Zažij ČSOB #zazijcsob. Díky ní bouráme zažité, ale dnes již neplatné představy o korporátním prostředí.

Belinda Kubišová

Matěj Kroužil

Michael Dužda

Získání stipendia je pro mě velkou možností v tom splnit si sen a studovat, co mě baví.

Chtěl bych uskutečnit svou vizi své práce, chtěl bych ukázat světu něco výjimečného a nového.

Získání stipendia pro mě znamená to, že mi ulehčí start do života. Mohu se lépe soustředit na učivo.

Spolupracujeme s těmito vysokými a středními školami: Vysoká škola ekonomická (Praha) – byli jsme hlavním partnerem univerzity Vysoká škola finanční a správní (Praha) Technická univerzita (Liberec) Jihočeská univerzita (České Budějovice) Česká zemědělská univerzita (Praha) Západočeská univerzita (Plzeň)

Přidejte se a zažijte ČSOB, JAK JI NEZNÁTE!

Univerzita Tomáše Bati (Zlín) Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická (Tábor) Střední průmyslová škola na Proseku (Praha) Obchodní akademie Heroldovy sady (Praha) A se stovkami dalších škol díky našemu programu Finanční a digitální vzdělávání ČSOB pro školy

Studuj a pracuj Každý rok nabízíme studentům možnost vyzkoušet si práci v pobočkové síti. Ti, kteří splní nastavené požadavky, pak u nás mají po dokončení školy garantované místo. V loňském roce této možnosti využilo celkem 65 studentů.

57


Jak to chodí ve skupině

Na potřebné a ty, kteří se ocitli ať již chybným rozhodnutím, nebo ne vlastní vinou v obtížné situaci, myslíme i v dceřiných společnostech ČSOB. Ladislav Neuhäuser, místopředseda představenstva ČSOB Stavební spořitelny odpovědný za Finance a služby, Podporu klientů & Operations


ČSOB Leasing Daroval vyřazenou IT techniku na podporu vzdělávání ve Střední škole, Základní škole a Mateřské škole pro sluchově postižené na Praze 5

ČSOB Pojišťovna Zvyšuje finanční gramotnost na základních školách – 55 zaměstnanců ambasadorů Spolupracuje na semestrálních a diplomových pracích

ČSOB Stavební spořitelna Je partnerem Poradny při finanční tísni, která poskytuje bezplatné dluhové poradenství a ročně pomůže 10 tisícům klientů

Patria Finance Realizuje semináře a webináře o investiční gramotnosti pro veřejnost i vysoké školy (VŠE) Podílela se na vývoji vzdělávací aplikace FILIP

59


PRO SOUŽITÍ


N

aše klienty spolehlivě provázíme světem financí již od roku 1964 a jsme jim nablízku v každé jejich životní situaci. A protože téměř 1,5 milionu je starších 58 let, máme speciálně pro ně připravené služby, které jim pomůžou snadněji zvládat všechny výzvy, které jim svět vrhne do cesty. Jsme tu ale pro všechny, kteří někdy potřebují trochu pomoci – ať již jde o seniory, lidi s hendikepem nebo sendvičovou generaci.

61


Pomáháme seniorům a sendvičové generaci

„ Seniorní věk a problematika s tím spojená je další oblastí, ve které spatřujeme šanci nabídnout pomocnou ruku. A to nejen těm, kteří již vyššího věku dosáhli, ale i těm, kteří o seniory pečují. Milan Jursík, CSR pilíř Pro soužití


Linka pro seniory Mohou ji bezplatně využívat všichni klienti Poštovní spořitelny a ČSOB. Systém na infolince 800 300 300 podle čísla volajícího automaticky pozná, že volá klient starší 70 let, a rovnou ho přepojí na tým operátorů speciálně vyškolených pro komunikaci se seniory. Loni tato linka obsloužila 42 tisíc klientů.

Web a rádce pro seniory Naše webové stránky mají sekci, která je určena speciálně seniorům. Představili jsme nového rádce, který seniorům pomůže se vším okolo financí a internetu. Jedná se o eBook – Finanční a internetové gramotnosti.

Výhodnější účet pro seniory Všichni klienti 58+ od nás získávají zvýhodněné vedení účtu, které zahrnuje nejen neomezený počet platebních příkazů zdarma zadaných na České poště, ale i donášku hotovosti na vybranou adresu. Ve spolupráci s Českou poštou jsme loni klientům roznesli hotovost celkem 25 000krát. Průměrná doručovaná částka byla 10 tisíc korun. Na každé poště umíme za klienta dohodnout s ČSSZ také zasílání důchodu na jeho účet.

Neztratit se ve stáří Podpořit potřebují nejen senioři, ale i ti, kteří se o ně v běžném životě starají. A právě pro ně vznikl ve spolupráci ČSOB a Sue Ryder portál Neztratitsevestari.cz. Na jeho stránkách může každý najít návod, jak se vyrovnat s různými životními situacemi, a radu, kam se v případě potřeby obrátit pro pomoc. Součástí projektu je i poradna expertů na psychologii, zdraví, ale také finance.

Dotazy je možno klást prostřednictvím webových stránek, e-mailu

poradenstvi@sue-ryder.cz a případně na telefonní lince

777 718 465

63


Pomáháme hendikepovaným

Jsme přesvědčeni, že žádný hendikep by neměl být překážkou užívat si život naplno. K tomu bezesporu patří i co největší míra samostatnosti. Díky bezbariérovým pobočkám a službám pro nevidomé či klienty s poruchou sluchu můžeme ke zvýšení jejich nezávislosti aspoň částečně přispět. Oldřich Perutka, CSR pilíř Pro soužití


Bez bariér Díky našim více než 200 bankovním pobočkám a přepážkám České pošty jsme největším poskytovatelem bezbariérových bankovních a pojišťovacích služeb. Ve spolupráci s Českou asociací paraplegiků (CZEPA) ověřujeme, zda jsou naše pobočky opravdu bezbariérové. V loňském roce byla zkontrolována polovina našich poboček a s menšími nedostatky jich prošlo 94 %. Na odstranění nedostatků pracujeme a v kontrolách budeme pokračovat i letos.

Hlasová navigace Všech našich 1 025 bankomatů je vybaveno hlasovou navigací pro nevidomé, kterou jsme upravili ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR (SONS).

eScribe Pomocí služby online přepisu mluvené řeči eScribe si dokážou lidé s postižením sluchu vyřídit s bankovním poradcem vše sami. Tato služba je dostupná nejen ve všech našich pobočkách, ale i na bezplatné informační lince.

Autem bezpečně Pro zdravotně postižené, kteří získali státní příspěvek na pořízení motorového vozidla a chtějí zbývající část pořizovací ceny financovat prostřednictvím úvěru, jsme připravili zvýhodněný produkt „Opatrovník“ od ČSOB Leasingu. Navíc mohou k vozidlu získat další zajímavé služby.

65


Pomáháme v každé životní situaci

Naše filantropické aktivity napříč celou skupinou jsou velmi široké. Chceme umožnit i našim klientům, aby mohli pomáhat spolu s námi, třeba prostřednictvím platebních karet. Z každé obchodní transakce kartou pak putuje dohodnutá částka na pomoc dobré věci. Luboš Kušnír, Privátní bankovnictví


Karta dobré vůle

Asistenční služby v životním pojištění ČSOB Pojišťovny v případě nemoci nebo úrazu našim klientům zajistí: úklid domácnosti včetně praní, žehlení či zalévání květin nakrmení a vyvenčení domácího mazlíčka dopravu z nemocnice a na kontrolu k lékaři pomoc s dětmi a jejich hlídání příspěvek na veterinární ošetření v případě úrazu psa

Pojištění RENTO od ČSOB Pojišťovny nabízí doživotní jistotu v případě vážného úrazu při dopravní nehodě, ať už při řízení vlastního, půjčeného nebo služebního vozidla:

Díky speciální debetní platební kartě mohou klienti ČSOB Private Banking přispívat na dobročinné účely. Klient si nastaví výši dobrovolného příspěvku a následně putuje z každé obchodní transakce zvolená částka na pomoc dětem i dospělým v obtížné zdravotní situaci. ČSOB a karetní asociace Mastercard ke každému příspěvku také něco přihodí. Společně jsme tak díky Kartě dobré vůle věnovali od roku 2014 téměř 16 mil. Kč a pomohli dohromady více než 274 potřebným lidem. V roce 2020 získala například Česká asociace paraplegiků prostředky na otevření svého druhého Hvězdného bazaru – charitativního obchodu nejen s oblečením z druhé ruky, který zároveň slouží jako tréninkové pracoviště pro vozíčkáře po poranění míchy. Další prostředky putovaly do neziskové organizace Černí koně na pořízení speciálních kol pro hendikepované děti do bezplatných půjčoven. Výtěžek z karty pomohl také panu Karlovi k nákupu sportovní kompenzační pomůcky handbike.

doživotní měsíční důchod v předem určené výši jednorázové odškodnění v případě trvalých následků úrazu menšího rozsahu jednorázovou částku pro pozůstalé v případě úrazu s následkem smrti

Premium Karta Kreditní karta pro klienty Premium bankingu spojuje svět financí a filantropie. Z každé provedené platby klient přispívá 0,1 % na výchovu a výcvik vodicích psů pro nevidomé. Stejným dílem přispívá i ČSOB a karetní asociace Mastercard, čímž se příspěvek ztrojnásobí. Částka směřuje Nadačnímu fondu Mathilda na projekt Šťastný vodicí pes a v roce 2020 činila 1 228 282  Kč.

Svět odměn V rámci věrnostního programu Svět odměn mohou naši klienti automaticky připsané body za nákupy kartou či za využívání našich finančních produktů a služeb proměnit za výhody pro sebe nebo pro někoho jiného. Jeden bod představuje jednu korunu a lidé je mohou věnovat na charitativní projekty Linky bezpečí, Nadace Charty 77 – Konta bariéry, Nadačního fondu Mathilda a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. V roce 2020 mohli klienti poprvé přispět i na výsadbu stromů a keřů, o kterou se postará spolek Sázíme stromy.

Celkem se díky programu Svět odměn vybralo 1 094 600  Kč, což bylo i navzdory pandemii o téměř 30 % více než v roce 2019.

67


Pomáháme všude tam, kde je to potřeba

Cvičicí výzvy s FIT FAB Strong byly pro mě více motivační, když jsem věděla, že svou aktivitou pomáhám dál. Hana Leišová, poradkyně pro management


Nadační fond Mathilda ČSOB je generálním partnerem Nadačního fondu Mathilda, který pomáhá lidem s těžkým zrakovým postižením a zajišťuje odbornou výchovu a výcvik vodicích psů.

706 tis. Kč

ČSOB Na Zdraví

Linka bezpečí

Navzdory překážkám, které způsobila covidová pandemie, pomáhal projekt ČSOB Na Zdraví i loni, a to již popáté v řadě. Iniciativu Díky, trenére jsme sice jako již tradičně sponzorovali také v roce 2020, ale kvůli pandemii je vyvrcholení loňského ročníku a vyhlášení nového trenéra mládeže posunuto až na podzim 2021.

ČSOB je dvanáctým rokem partnerem Linky bezpečí, což je největší celostátní bezplatná krizová linka pro děti a mladé lidi do 26 let. Pomáhá jim řešit náročné životní situace i každodenní starosti a problémy. Denně se na ni obrací až 500 dětí a mladistvých.

V době lockdownu jsme rychle reagovali a díky partnerství s FITFAB Strong jsme rozpohybovali v online měsíčních výzvách naše zaměstnance, kterých se připojilo něco přes 3 000. Vzniklo speciální video, kdy za každého účastníka banka finančně přispěla na elektrický handbike pro Lukáše Kulhánka (13), který bojuje s Duchennovou svalovou dystrofií. Po uvolnění vládních opatření jsme byli partnery Hostivařského běhu, překážkového běhu Spartan Race, ŠkodaFit půlmaratonu nebo Hradeckého maratonu, na nichž účastníci cvičili v naší zóně ČSOB Na Zdraví (každý dřep, sed-leh nebo klik provedený do 2 minut oceňujeme jednou korunou) a tím přispívali Lukáši Polčákovi (26 let) na bionickou protézu.

500 tis. Kč Lukáš Kulhánek 60 tis. Kč Lukáš Polčák 120 tis. Kč

1,5 mil. Kč

Česká asociace paraplegiků Prostřednictvím asociace podporujeme návrat vozíčkářů po ochrnutí do běžného života i do pracovního procesu. My pomáháme jim a oni zase nám. Pravidelně nám prověřují bezbariérovost našich obchodních míst.

Díky trenére

325 tis. Kč

www.nazdravi.csob.cz

69


Jak to chodí ve skupině

Každý se někdy ocitne v obtížné situaci, ale ne každý se z ní dokáže vlastními silami dostat. Napříč celou skupinou se snažíme pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují. Jiří Feix, generální ředitel a předseda představenstva Hypoteční banky


Patria Finance Jsme partnerem Supernova Clubu, který poskytuje odbornou pomoc vrcholovým sportovcům na konci jejich sportovní dráhy a umožňuje jim nastartovat druhou kariéru.

ČSOB Asset Management Pravidelně poskytujeme dary nadacím a jiným obecně prospěšným společnostem a řadě z nich spravujeme peněžní prostředky v rámci individuální správy jejich portfolií. Podporujeme: Nadační fond Dětský úsměv (Kojenecký ústav při Thomayerově fakultní nemocnici v Krči) Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové Dobromysl, o. p. s. (sociální služby dětem, mladistvým i dospělým se zdravotním postižením)

ČSOB Leasing Individuálně podporujeme neziskové organizace pronájmem či prodejem osobních automobilů. Poskytli jsme Domu seniorů Elišky Purkyňové elektrovozidlo k přepravě klientů mezi budovami, do nemocnic či k převozu jídla. A podpořili Asociaci integrovaných sportů.

Přes nadační fond Patria podporujeme finančně i morálně projekt Paměti národa, který spravuje obecně prospěšná společnost Post Bellum.

ČSOB Pojišťovna V deseti regionech, ve kterých máme své zastoupení, jsme podpořili organizace a spolky a rozdělili mezi ně částku 700 000  Kč. Prostřednictvím Dobročinného fondu ČSOB Pojišťovny jsme z návrhů našich zaměstnanců vybrali 46 žádostí o finanční podporu a přispěli jim celkově 758 300  Kč. V rámci Burzy filantropie získalo podporu 5 projektů, které si dohromady odnesly finanční příspěvek 60 tisíc Kč. Na jaře roku 2020 měla vzniknout nová spolupráce s neziskovou organizací CEDR, která se věnuje práci s duševně nemocnými. Plánovali jsme jim pomoci s výmalbou nových prostor v Pardubicích. Jelikož ale nebylo možné se v rámci ochrany zdraví pouštět do hromadných akcí v uzavřených prostorách, z pomoci aktivní se stala pomoc pasivní. CEDR tak alespoň získal kompletní materiálové vybavení k opravě interiéru, výmalbě, úklidové prostředky a navíc jsme jim darovali kancelářský nábytek, aby nově zřízené prostory měli čím vybavit.

ČSOB Pojišťovací makléř Poskytujeme havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neziskovým organizacím, které jsme podpořili nákupem či odprodejem osobních automobilů. Loni jsme podpořili: Linku bezpečí (pojištění vozidla) Asociaci integrovaných sportů (partneři od roku 2013)

ČSOB Stavební spořitelna Od roku 2018 spolupracujeme se spolkem Revenium, který pomáhá lidem se zdravotním postižením uplatnit se na trhu práce formou kariérního a psychologického poradenství a mentoringu. Revenium podporujeme nejen finančně, ale i nákupem výrobků zdravotně postižených a zapojením se do nejrůznějších projektů.

Hypoteční banka SOS dětské vesničky jsou jednou z nejstarších neziskových organizací v České republice, které poskytují pomoc ohroženým dětem, a naše spolupráce trvá již téměř 20 let. Po celou dobu odvádíme vesničkám 20 korun z každé uzavřené smlouvy. V minulém roce to bylo téměř půl milionu korun.

71


POMÁHÁME REGIONŮM


C

ílem programu ČSOB pomáhá regionům je zlepšit kvalitu života v lokálních komunitách a přinášet tím tak radost co největšímu počtu lidí. Na výběru projektů, které každých šest měsíců podpoříme celkovou částkou 2,25 milionu korun, se svým hlasováním podílejí sami obyvatelé. Ti také mohou svého favorita podpořit finančním příspěvkem a tím mu zvýšit šance na získání větší části z celkového balíku peněz. Mezi nejúspěšnější projekty tradičně patří ty, které podporují děti, seniory, lidi s hendikepem, zvířata a záchranu kulturních památek.

73


Dobročinné aktivity po celé ČR

Uplynulý rok nám ukázal, kolik velkorysosti, sounáležitosti a obětavosti v Čechách a na Moravě máme. I v nesmírně komplikovaných podmínkách koronavirové krize byli lidé schopni myslet i na druhé a zapojit se do pomoci v takovém počtu, že padl i dosavadní rekord vybrané částky. Máme z toho ohromnou radost a všem zúčastněným moc děkujeme. Jitka Švejcarová, team leader útvaru Corporate Sustainability and Responsibility


Záleží nám na každém místě v Česku V roce 2020 činila celková podpora pro 111 neziskových organizací přes 8,6 mil. korun:

příspěvky veřejnosti

4 355 209 korun dar od banky

4 265 000 korun

Od vzniku programu ČSOB pomáhá regionům už bylo podpořeno 940 projektů, které si rozdělily přes 50 mil. korun: příspěvky veřejnosti přes 23 mil. korun dar od banky téměř 27 mil. korun Nejúspěšnějším projektem celého loňského roku se s částkou 171 659 korun od veřejnosti a 50 000 korun od ČSOB stalo Perpetuum mobile spolku Černí koně v Pardubickém kraji. Projekt zajišťuje ve spolupráci s neziskovými organizacemi a školami síť půjčoven speciálních dětských kol na ruční pohon, tzv. handbiků. Děti s hendikepem si tak mohou na místech po celé republice tato kola zapůjčit zdarma.

www.csobpomaharegionum.csob.cz

Podporujeme tak sportování dětí s tělesným i kombinovaným postižením. Aktuálně jsme jediná organizace, která tato kola vyrábí a poskytuje dětem zcela zdarma. Peníze z programu ČSOB pomáhá regionům nám umožnily rozšířit tuto službu v Pardubickém kraji. Tomáš Pouch, ředitel organizace Černí koně

75


POMÁHÁME SPOLEČNĚ S NAŠIMI ZAMĚSTNANCI


M

ít srdce na pravém místě znamená pomáhat ostatním nejen finančním příspěvkem, ale i vlastním časem. Naši zaměstnanci dělají obojí – často a rádi. A my jim s radostí pomáháme pomáhat. Třeba tím, že jim pro společensky prospěšné aktivity vytváříme příležitosti a dáváme jim prostor i vhodné podmínky.

77


Dobrovolnictví našich zaměstnanců

Pomáhat ostatním máme ve skupině ČSOB pevně zakořeněné. Nic na tom nezměnila ani pandemie covidu-19. Nemohli jsme sice chodit pomáhat do neziskových organizací a pořádat dobročinné akce, jak jsme zvyklí, ale našli jsme si jiné cesty. Třeba z tradičního adventního stánku s charitativním svařákem jsme udělali dobročinnou online aukci zážitků, které zaměstnanci mohli darovat svým blízkým pod stromeček. Linda Kaucká, útvar Corporate Sustainability and Responsibility


Jeden den mění svět k lepšímu Již potřinácté jsme otevřeli program ČSOB Pomáháme společně, ve kterém mohou zaměstnanci využít jeden den volna navíc na pomoc neziskovým organizacím.

V roce 2020 se zapojilo

528 dobrovolníků.

Dobrovolnický tým byl naprosto úžasný, všichni se s radostí a elánem zapojili do práce na vyklízení mlýnice i navzdory dešti. Živě se zajímali o historii mlýna a o problémy, s nimiž se jako nezisková organizace potýkáme, a přislíbili svoji účast i v příštím roce. Zájem týmu nás nabil pozitivní energií, že to, co děláme, není zbytečné, a utvrdil nás v odhodlání vytrvat a pokračovat v obnově mlýnice, aby mohla být nainstalována památkově chráněná technologie a vybudováno muzeum mlynářství a řemesel s mlynářstvím souvisejících. Vřelé díky!

Každý rok náš tým vyráží na dobrovolnický den a tentokrát jsme si vybrali malou, lokální neziskovou organizaci. Organizace i komunikace s paní Vaňkovou byla plná vstřícnosti a nadšení. Stále nemohla uvěřit, že jí někdo jede pomáhat jen tak. Paní Vaňková nás nakazila elánem. Bylo nesmírně osvěžující pomáhat tam, kde na pozornost a zájem nejsou zvyklí, kde si pomoci považují. Existují oblíbená, populární místa, kde mají zájemců z řad dobrovolníku mnoho, ale tento případ byl opačný. Hana Přibylová a tým Obchody s Č. P. – Jižní Morava

Ing. Milada Vaňková, předsedkyně správní rady Okrašlovacího spolku Dolní mlýn, o.p.s.

79


Smysluplné projekty nás spojují

Každý z nás je jiný a každý pomáhá po svém. A to je to, co máme všichni společného. Nezáleží na tom, zda darujete krev, šlapete na kole nebo věnujete peníze či své body z Cafeterie na dobročinnost. Vše se počítá, vše má smysl a vše někomu pomůže. Těší mě, že tolik mých kolegyň a kolegů myslí na druhé. Eva Horucková, útvar Corporate Sustainability and Responsibility


Matchingový fond Společně s ČSOB

Do práce na kole nebo pěšky

Od roku 2015 jsme s kolegy z banky podpořili formou matchingového fondu celkem 120 projektů, kterým jsme poslali více než 5,7 mil. Kč. Zaměstnanci spolu s veřejností přispěli více než 3,2 mil. Kč a banka pak přidala dalších 2,5 mil. Kč. Jen loni jsme společně pomohli 14 projektům částkou přes 1 mil. Kč.

Do kampaně Do práce na kole se loni zapojilo 266 zaměstnanců, kteří sestavili 73 týmů a společně ujeli, uběhli nebo ušli 60 336  km. Banka každý jejich kilometr ocenila 2 korunami a mohla tak poslat celkem 120 672 Kč organizaci Černí koně na pořízení tricyklů pro hendikepovanou Kateřinu Sasákovou a Martina Dvořáka.

Naše kolegyně Jana Sácká získala za svou sbírku pro neziskovou organizaci Mamma Help pomyslnou bronzovou medaili v soutěži Ceny Fóra dárců 2020 v kategorii Sbírkoví spojenci. Sbírka vynesla 65 980  Kč pro onkologicky nemocné maminky s dětmi.

ČSOB Fond pomoci Díky fondu mohou zaměstnanci získat finanční podporu až 30 tisíc korun pro člověka ze své rodiny či okolí, který má hendikep nebo se ocitl v tíživé životní situaci. Fond od roku 2011 pomohl už 12 mil. Kč celkem 542 lidem. V roce 2020 ho využilo 58 zaměstnanců a banka přispěla částkou přes 1,6 mil. Kč na pořízení kompenzačních pomůcek, neurorehabilitační pobyty, osobní asistenci, vzdělávání dětí nebo podporu pozůstalým rodinám po zesnulých kolezích.

Dárcovství v Cafeterii Benefit Plus Naši zaměstnanci mohou podpořit prospěšné projekty prostřednictvím Cafeterie Benefit Plus. V roce 2020 převedli své body ve výši 83 764  Kč ve prospěch Linky bezpečí, Nadace Charty 77 – Konta Bariéry, Nadačního fondu Mathilda, spolku Sázíme stromy a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Daruj krev, daruješ zdraví! Již pojedenácté jsme odměnili pravidelné i nové dárce krve a krevních složek. Ve spolupráci s Transfuzní stanicí Zbraslav jsme také dvakrát zrealizovali dárcovské odběry a vstup do registru dárců kostní dřeně přímo v budově banky v Radlicích. Do iniciativy Daruj krev, daruješ zdraví! se zapojilo 186 zaměstnanců.

Vánoční dárky a pomoc Splnili jsme vánoční přání 296 dětem z dětských domovů z Dlažkovic, Korkyně, Mašťova, Plané u Mariánských Lázní, Potštejna, Senožat, Unhoště a Vrbna pod Pradědem a pražských azylových domů Acorus a SKP HOPO. Nezapomněli jsme ale ani na seniory. Těm z Domova Sue Ryder jsme pořídili více než 100 dárků – věcí každodenní potřeby. Dobročinná online aukce zážitků, pořádaná během adventu, vynesla neziskovým organizacím téměř 50 tisíc korun.

Firemní týmy na sportovních beneficích Naši zaměstnanci se pravidelně účastní charitativního turnaje na podporu organizace Sue Ryder, a to již od jeho zahájení v roce 2009. V posledním ročníku nás reprezentovali fotbalisté ČSOB a Poštovní spořitelny.

81


Jak to chodí ve skupině

Všichni máme možnost věnovat jeden ze svých pracovních dní vybrané společensky prospěšné organizaci. A vím, že mnoho z nás se skutečně programu Pomáháme společně pravidelně účastní. Zapojujeme se i do akce Daruj krev, daruješ zdraví! a jsem hrdá na to, že mezi sebou máme hned několik opravdu zasloužilých, dlouholetých dárců. Jana Rohelová, ředitelka Řízení lidských zdrojů, ČSOB Leasing


ČSOB Penzijní společnost Naši zaměstnanci se pravidelně zapojují do dobrovolnického programu skupiny ČSOB. V minulém roce také pomohli s organizováním několika finančních sbírek na obecně prospěšné projekty.

ČSOB Asset Management Naši zaměstnanci se pravidelně účastní dobrovolnických dnů. Pravidelně pomáháme s péčí o zeleň v okolí Diecézní charity v Litoměřicích nebo Dětskému centru při Fakultní Thomayerově nemocnici. Loni nám to pandemie nedovolila, a tak se alespoň většina z nás zúčastnila akce Ukliďme Česko v oblasti Krkonošského národního parku.

Vlastní iniciativou zaměstnanců se podařilo například uspořádat sbírku pro projekt Klokánek Fondu ohrožených dětí a podpořit rodinu jednoho z našich bývalých kolegů v obtížné životní situaci.

ČSOB Pojišťovací makléř Do dobrovolnických dnů se v rámci programu Pomáháme společně zapojilo 17 % zaměstnanců. Svou činností se zaměřili hlavně na podporu zdraví a životního prostředí. V roce 2020 jsme znovu uspořádali sbírku oblečení pro Českou asociaci paraplegiků a její projekt Hvězdný bazar. A od roku 2015 také podporujeme prostřednictvím akce Daruj krev, daruješ zdraví!.

ČSOB Leasing V loňském roce se dobrovolnického programu Pomáháme společně zúčastnil každý desátý zaměstnanec a pomoc od nich získalo 5 veřejně prospěšných organizací. Tradičně jsme uspořádali sbírku oblečení pro Hvězdné bazary – dva charitativní obchody, které v Praze provozuje Česká asociace paraplegiků a poskytuje v nich pracovní místa vozíčkářům. Již pošesté jsme se zapojili do akce Daruj krev, daruješ zdraví!. Tentokrát darovalo krev a krevní deriváty 15 zaměstnanců.

83


Jak to chodí ve skupině

Jsme velice vděční za dlouhodobou podporu ČSOB Pojišťovny a dobrovolnou pomoc jejich zaměstnanců. Je vždy radost se na dnech firemního dobrovolnictví setkávat s těmito velmi milými lidmi, kteří jsou navíc velice ochotní, pracovití a obětaví a při stavbě darovaného altánu nám věnovali bezmála dvanáct hodin poctivé práce a neskončili, dokud stavba nebyla zcela hotová. Mgr. Marie Hubálková, ředitelka Oblastní charity Pardubice


ČSOB Pojišťovna Na konferenci odboru makléřského obchodu jsme předali zakladatelce Domu pro Julii šek na částku 58 423  Kč. I díky našim příspěvkům se v roce 2020 organizaci podařilo zrealizovat několik kroků, které ji posunuly blíže k výstavbě prvního dětského hospice v České republice. S Oblastní charitou Pardubice spolupracujeme čtyři roky. V roce 2020 jsme objednali, zaplatili a na zahradě v ulici V Ráji i sestavili altán, který klientům centra poskytne příjemné útočiště nejen v horkých letních dnech. Zároveň jsme jim finančně vypomohli částkou 45 000 Kč.

ČSOB Stavební spořitelna V roce 2020 jsme připravili letní tábor pro 48 dětí ze skupiny ČSOB. Táborovými vedoucími byli naši zaměstnanci, kteří si s dětmi zahráli celotáborovou hru na téma „Avengers“.

Když obec Dolní Rovní zasáhla blesková povodeň, poskytli jsme jí materiální pomoc a dovezli potřebná košťata, dezinfekci, rukavice, hadry a kbelíky. V srpnu jsme pro Rodinné integrační centrum uspořádali již šestý Víkend s autisty, jehož cílem je především pomoci rodičům a zdravým sourozencům s každodenní péčí a nabídnout dětem zábavný program. Celkem se akce zúčastnilo 110 lidí. Mnoho let také spolupracujeme s pardubickým Tyflocentrem, které poskytuje sociální služby lidem se zrakovým postižením. V září jsme pro ně zorganizovali výlety do Porčova mlýna, Slavkova a Moravského krasu. V rámci projektu Centra Kosatec s názvem RUKU v RUCE se zapojilo několik našich zaměstnanců včetně členů představenstva do sbírky, která vznikla na podporu pracovních míst pro lidi s hendikepem. Prodejem 100 ks kalendářů jsme získali 250 000  Kč pro neziskovou organizaci Namasté Nepál. Její dlouhodobá podpora Nepálu se v posledních letech zaměřuje zejména na stavbu škol a dodávání potravinových balíčků rodinám. Před Vánocemi jsme uspořádali finanční a věcnou sbírku pro rodinu těžce nemocného Adámka, pro rodinu těžce nemocné Justýnky a pro dětské komunitní centrum Amalthea. Celkem jsme vybrali 58 100  Kč. Pomohli jsme dětem i maminkám z pardubického Azylového domu – shromáždili jsme 3 velké stěhovací přepravky plné dárků. Lidem bez domova jsme darovali 11 velkých stěhovacích pytlů a přepravek opravdu prospěšných a užitečných zimních věcí.

V roce 2020 jsme spolu s kolegyněmi a kolegy ze skupiny ČSOB obdarovali i děti z dětských a azylových domovů a seniory z Domova Sue Ryder. Obdarovaných dětí bylo celkem 296 a dárků pro seniory jsme rozdali více než 100. Pomohli jsme neziskové organizaci Bazalka, která se stará o lidi s těžkým kombinovaným postiženým. Přispěli jsme také na rehabilitaci pětiletého chlapečka s dětskou mozkovou obrnou. Na oba účely putovalo 50 000  Kč.

85


DIVERZITA


R

ovný přístup ke všem zákazníkům i zaměstnancům je základem naší firemní filozofie. Máme různorodé týmy, které právě díky unikátním životním i pracovním zkušenostem jednotlivých členů přicházejí s inovativními a kreativními nápady. Rovné příležitosti pro všechny a spravedlivý přístup ke každému je pro nás každodenní praxí. Diskriminace v jakékoliv podobě u nás nemá místo.

87


V rozmanitosti je naše síla

Lidé jsou pro nás na prvním místě – to platí nejen pro zákazníky, kterým chceme poskytovat ty nejlepší služby, ale i pro naše zaměstnance. Chceme využít potenciál všech – mladých i zkušenějších, mužů a žen, lidí s různými životními dráhami. Ve skupině ČSOB jsme k těm všem respektující a vnímaví a víme, že právě v této pestrosti je síla, bez níž bychom nemohli dlouhodobě dosahovat skvělých výsledků. Ondřej Vychodil, výkonný ředitel Lidských zdrojů skupiny ČSOB


Počet zaměstnanců k 31. 12. 2020

Z celkového počtu aktivních zaměstnanců tvoří

Celkový počet 7 332 Ženy 4 449 Muži 2 883

muži

Vzdělání zaměstnanců

39 % ŽENY

Základní 14

61 %

Středoškolské 3 587 Bakalářské 857 Vysokoškolské 2 810 Postgraduální 64 Zaměstnanci absolvovali celkem 25 219 školení.

nad

60 let Věková struktura zaměstnanců

do

Průměrný věk zaměstnance: 42 let (u mužů 41 let, u žen 43 let)

50 – 59 let

Nejpočetnější věková kategorie je 40–49 let (35 % zaměstnanců banky)

40 – 49 let Statisticky je naším typickým zaměstnancem žena ve věku 42 let, která zastává pozici klientské pracovnice. Zaměstnance ale rozhodně nebereme jen jako součást statistiky, ale jako jednotlivce s individuálními sny, dovednostmi a potřebami. A nejen proto se investice do odměňování našich zaměstnanců meziročně zvýšily o 3,7 %.

29 let 30 – 39 let

do 29  1 038 30–39  1 961 40–49  2 599 50–59  1 438 nad 60  296

89


Rovné příležitosti a diverzita

„ Diverzita je klíčem k budoucí životaschopnosti; platí to pro ekosystémy i organizace. Barbora Vachová, Leader Diverzity


Podpora LGBT+ Jako první banka na českém trhu jsme podepsali memorandum Pride Business Fora a nyní naplňujeme jeho závazky v oblasti uplatňování principů rovnosti na pracovišti. Poskytujeme volno na svatbu s partnerem z cizího státu, otcovskou dovolenou i při osvojení dítěte nebo volno při doprovodu dítěte partnera či partnerky k lékaři.

Diverzita Rovné příležitosti i možnost využít svůj potenciál a talent má u nás každý zaměstnanec bez ohledu na věk, pohlaví, sexuální orientaci či národnost. Aktivně pracujeme na tom, aby zaměstnanci rozuměli tomu, v čem spočívá hodnota diverzity. Jejím nezbytným předpokladem je flexibilita, na kterou se zaměřujeme dlouhodobě. S příchodem pandemie covidu-19 se ukázalo, že flexibilitu potřebují všechny skupiny zaměstnanců – a my byli připraveni.

To jsou jen některé příklady toho, jak revidujeme férovost benefitů, zpřesňujeme potřebné definice a pracujeme na odstranění diskriminace. Naši zaměstnanci z řad LGBT kolegů a jejich podporovatelů si založili zájmovou skupinu PROUD. Ta umožňuje neformální setkávání, organizuje školení o pohledu na menšiny nebo připravuje semináře či webináře například o historii LGBT.

Ženy a muži Pokračujeme v otevřené diskusi přínosů různorodého přístupu a výhod přítomnosti „mužského a ženského principu“. Uvědomujeme si, že korporátní prostředí například na úrovni nejvyššího managementu je tradičně založeno spíše na uplatňování mužských principů, ale snažíme se to postupně vyvažovat. Řešením není pouze větší zapojení žen, ale individuální uvědomění, proč je pro firmu správné do rozhodování zapojit rovnovážně oba principy. Aktuálně se soustředíme zejména na rozvoj ženského leadershipu pro střední management. Připravili jsme proto devítiměsíční program Ženy v managementu, do kterého je nyní zapojeno 41 žen. Jsme také signatáři Charty diverzity.

Aby byl v ČSOB každý sám sebou O tom, co pro nás znamená diverzita a jak k ní v bance přistupujeme, mluví Barbora Vachová, leader diverzity v ČSOB, v jednom díle podcastu:

www.csob.cz/budte-v-obraze

91


Pro život v pohodě

Využila jsem školku ČSOB Sluníčka a byla jsem z ní nadšená. Nástup možný ihned, učitelé výborní, program také. Šlo domluvit docházku dle potřeby. Za mě se vším spokojenost. Byl to pro mě rozhodující faktor pro částečný návrat do práce. Babička sice funguje, ale člověk nikdy neví. Takže školka na Radlické byla jistota. Lucie Poubová, specialistka Řízení aktiv a pasiv


Zkrácené úvazky i práce z domova Zaměstnancům nabízíme zkrácené pracovní úvazky, které v roce 2020 využívalo 538 kolegů a kolegyň, z toho 481 žen. To celkem představuje 7,4 % všech aktivních zaměstnanců. Možnost pracovat z domova má 95 % z nich a dvě třetiny tuto možnost využívají. Až 4 týdny volna s poskytnutím minimální mzdy, takzvaný Sabbatical, využívají naši zaměstnanci především k péči o rodinné příslušníky nebo k cestování.

V roce 2020 ho čerpalo 109 zaměstnanců: 35 mužů a 74 žen. Průměrná délka volna činila 19 pracovních dní (29 kalendářních). Nově jsme zavedli Dny péče (Care Days), tedy 5 dní volna navíc pro zvládnutí složité situace v rodině v souvislosti s pandemií covidu-19. V minulém roce je využívali hlavně zaměstnanci, kteří nemohli pracovat z domova a vyhnuli se tak potřebě čerpat státní pomoc (OČR). Šlo o 160 zaměstnanců: 30 mužů a 130 žen. V průměru činila délka volna 3,7 dne (28 pracovních hodin).

Ke konci roku 2020 pečovalo o nezletilé dítě 768 zaměstnanců (mateřská dovolená – 87 žen, rodičovská dovolená – 3 muži a 570 žen, péče o dítě do 4 let – 108 žen). Z nich 35 souběžně pracovalo na pracovním poměru na dohodu a dalších 66 v Programu pro rodiče. Průměrný věk zaměstnance zapojeného v programu byl 35 let. Pečovat o novorozené dítě mohou i muži a v roce 2020 čerpalo sedmidenní otcovskou dovolenou 96 z nich. Pro usnadnění návratu rodičů malých dětí z mateřské či rodičovské dovolené nabízíme přímo v centrále v Radlicích možnosti firemního dětského centra ČSOB Sluníčka. Kromě zábavně vzdělávacího programu pro dvou až tříleté děti Sluníčka připravují i zajímavý program pro starší děti během prázdnin. Služby dětského centra za dobu jeho čtyřleté existence využilo již více než 250 rodičů.

Program pro rodiče Pro nastávající rodiče pořádáme před jejich odchodem na rodičovskou nebo mateřskou dovolenou workshopy. V roce 2020 se uskutečnila 3 setkání a zúčastnilo se jich celkem 60 budoucích rodičů. Pro následné udržení kontaktu s bankou nabízíme rodičům práci na částečný pracovní úvazek na původní pozici nebo v jiném útvaru, členství ve facebookové skupině Rodiče skupiny ČSOB nebo webové stránky www.csob.cz/rodice. Rodiče mají nárok na: aktuální zaměstnanecké benefity individuální právní a kariérní konzultace bezplatné profesní a osobní koučování během rodičovské dovolené interaktivní workshopy pro rodiče odcházející na mateřskou (4× ročně) online vzdělávání

Rodiče s jedním nebo více dětmi do 4 let, kteří jsou na mateřské/rodičovské dovolené či neplaceném volnu a pracují v ČSOB alespoň na částečný úvazek či dohodu, mohou využít příspěvek na hlídání dětí. V roce 2020 ho využilo 36 rodičů a celková částka vyplacená touto formou činila 520 tis. korun. Pro rok 2021 příspěvek zvyšujeme a rozšiřujeme okruh osob, kteří na něj mají nárok, na rodinu. Ti, kteří jsou na péči o dítě do 15 let věku sami (v případě hendikepovaných dětí to platí až do 26 let věku), si mohou vzít v každém čtvrtletí 1 den volna. V roce 2020 využilo volno pro rodiče samoživitele 285 zaměstnanců (11 mužů a 274 žen). Celkem se jednalo o volno v rozsahu 696 pracovních dní. Volno se vztahuje i na těhotné ženy od 4. měsíce těhotenství do nástupu na mateřskou. V průměru byl součet vyčerpaného volna 2,5 dne.

93


Speciální programy pro naše zaměstnance

Sales24 o nás řekli: Jedná se o největší iniciativu v bankovnictví v oblasti společensky odpovědné spolupráce se zapojením hendikepovaných v Česku. Aleš Bursík, výkonný manažer Zpracování operací


Počet zaměstnanců ve věku 55+ k 31. 12. 2020:

272

635

mužů

žen

907

celkem

12 % všech aktivních zaměstnanců banky

Program 55plus

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Snažíme se o co největší integraci OZP zaměstnanců do prostředí banky a staráme se o jejich kariérní a profesní růst. Jsou totiž nedílnou součástí naší firemní kultury, a i proto jsme v roce 2020 významně rozšířili možnosti naší spolupráce. Nabídli jsme jim práci nejen v oblasti digitalizace a zpracování platebních dispozic, ale i v oblasti zpracování smluvní dokumentace, vyřizování reklamací, zpracování bankovních informací a faktur. Zajímavou spolupráci jsme navázali i v oblasti vzdělávání, kdy využíváme k rozvoji našich zaměstnanců akreditované školitele ze společností zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením. Připravovali jsme realizaci spolupráce i v oblasti IT vývoje a testování pro rok 2021 (IPA). Plnění podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsme v roce 2020 realizovali kombinací zaměstnávání zdravotně postižených a odběrem náhradního plnění.

Počet OZP k 31. 12. 2020: 65 (15 mužů a 50 žen) Realizované náhradní plnění: 56 798 459,65  Kč

V roce 2021 významně rozšiřujeme aktivity expertního dobrovolnictví. Všichni kolegové ve skupině 55plus mají v případě dobrovolnické činnosti možnost čerpat až 4 dny placeného volna za rok jako odměnu za svou dobrovolnickou aktivitu, při které využijí své expertní znalosti a dovednosti. Cílem expertního dobrovolnictví je přinést kolegům možnost seberealizace mimo své zaměstnání, získat větší odolnost proti vyhoření a v neposlední řadě mít čas k přemýšlení, jak své znalosti a schopnosti využívat i po odchodu do penze. Uskutečnili jsme webináře s tématem: změna a přizpůsobení rychle se měnícímu prostředí jak pečovat o své zdroje energie, jak si podle potřeby rychle dobít baterky jak posílit umění nabídnout svoje zkušenosti a „zralost“, a to nejen mladším generacím a kolegům v práci S ohledem na pandemickou situaci a v rámci prevence zdraví jsme této skupině zaměstnanců v roce 2020 zajistili možnost očkování vakcínou proti chřipce zdarma.

95


Jak to chodí ve skupině

V celé skupině podporujeme samozřejmě i kolegy a kolegyně s hendikepem. Vytváříme jim takové pracovní podmínky, aby uplatnili své znalosti a dovednosti na maximum. Pomáhá nám i flexibilita, která lidem umožňuje slaďovat pracovní život a své osobní potřeby. Martin Vašek, předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Penzijní společnosti


ČSOB Leasing a ČSOB Pojišťovací makléř Podporujeme rovné pracovní příležitosti a rozvíjíme talent všech zaměstnanců. Ti mají možnost práce z domova a v individuálních případech i různé formy kratších úvazků. Pro hendikepované kolegy máme benefitní program Vital, který nabízí pohodlnější pracovní podmínky.

ČSOB Penzijní společnost V našem komorním týmu zhruba 50 lidí pracují jak mileniálové a generace Z, tak kolegové ve věkové kategorii 55+, a proto je pro nás přirozené podporovat diverzitu a rovné příležitosti. Se zaměstnanci, kteří odcházejí do důchodu, stejně jako s maminkami na mateřské a rodičovské dovolené udržujeme kontakt a k oboustranné spokojenosti nám pracovně vypomáhají v náročných obdobích. Pro lepší sladění pracovního a osobního života nabízíme našim zaměstnancům možnost flexibilní pracovní doby. V minulém roce zasaženém nečekaně pandemií covidu-19 tak téměř okamžitě přešlo 100 % našich zaměstnanců i brigádníků na práci z domova. V rámci programu 55+ mohou naši zaměstnanci využít 2 dny wellness volna, rodiče samoživitelé pak mohou čerpat až 4 dny volna s ohledem na své potřeby. Pro všechny zaměstnance pak platí možnost využít Sabbatical – 4 týdny volna s poskytnutím minimální mzdy.

ČSOB Stavební spořitelna Od roku 2015 spolupracujeme s obecně prospěšnou společností Rytmus, která pomáhá lidem se znevýhodněním a umožňuje jim aktivní začleňování do běžného života. Její klienti se stávají našimi kolegy a dle potřeby mají pro usnadnění adaptace a výkon práce k dispozici asistenta. Dosud jsme měli možnost spolupracovat se 4 klienty.

97


POMOC V DOBĚ PANDEMIE COVIDU-19


K

oronavirová pandemie prověřila náš závazek být dobrým partnerem našim zákazníkům, zaměstnancům, spolupracovníkům i komunitám po celém Česku. Ceníme si vlny solidarity, která se v reakci na pandemii vzedmula mezi našimi zaměstnanci i v celé společnosti. Covid-19 jasně ukázal, jak důležité jsou pro nás všechny hodnoty sounáležitosti, respektu, pomoci a ohledu vůči druhým. Jsme rádi, že jsme mohli účinně přispět finanční a materiální pomocí i my. Všem lidem, kteří během pandemie covidu-19 jakkoliv pomáhali, DĚKUJEME!

99


Zdraví především

Rok 2020 se zapíše do našich pamětí jako jedno z nejobtížnějších období, které jsme v našich osobních i pracovních životech prožili. Zároveň nás bude hřát u srdce obrovské sepětí celé společnosti a touha pomáhat ostatním, které pandemie covidu-19 vyvolala. Společně jsme hledali způsoby, jak dopady onemocnění zmírnit, společně jsme naše nápady uváděli do praxe a společně jsme se radovali z každého úspěchu. Jsem ráda, že jsem mohla pomáhat s vámi, a děkuji vám za vaši solidaritu. Jitka Švejcarová, team leader útvaru Corporate Sustainability and Responsibility


Ochranné pomůcky pro zaměstnance i partnery Na jaře jsme se obrátili na organizace, které provozují chráněné dílny, a objednali u nich velké množství roušek pro nás i naše partnery. Děkujeme za ušití pracovníkům z chráněných dílen a provozoven Sdružení Neratov, FOKUS Vysočina, České asociace paraplegiků a TEXman. O roušky jsme se podělili se zaměstnanci Linky bezpečí, kteří obsluhují nonstop krizovou linku, a Domova Sue Ryder, kteří pečují o seniory.

V našem Surf Studiu jsme na 3D tiskárnách vyrobili celkem 300 ks ochranných obličejových štítů pro kolegy v nepřetržitém provozu, pedagogy, pracovníky v domovech pro seniory a mnoho dalších.

Dny zdraví navíc Našim zaměstnancům jsme navýšili počet dnů zdraví dle potřeby, aby rodiče mohli být se svými dětmi a nemuseli tak čerpat tzv. ošetřovačku.

Podpora klientů a služby v nejvyšší kvalitě Hned na počátku pandemie jsme se zaměřili na adresnou a účinnou pomoc našim zákazníkům. Ještě před vyhlášením celostátního moratoria jsme jim nabídli odklad úvěrů a půjček i pomoc při řešení složitých situací v osobních financích i v podnikání. Celkem jsme v roce 2020 vyřídili 60 tisíc odkladů splátek.

Okamžitá pomoc tam, kde bylo potřeba

Ne každý měl vhodné vybavení, aby se mohl spojit se svými blízkými i na dálku nebo aby se mohl účastnit distanční výuky. Právě těm jsme od jarní karantény až do konce roku předali 2 206 kusů IT techniky. Notebooky, tablety, stolní počítače i monitory putovaly do domovů seniorů a k žákům a studentům ze sociálně slabých a pěstounských rodin a dětských domovů. Celkem jsme podpořili 68 neziskových organizací, škol a dětských domovů.

Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové jsme hned na začátku pandemie poslali do nově vzniklého Fondu pro ohrožené seniory 500 000 korun na pořízení nejnutnějších potřeb pro seniory a zajištění terénní péče o ně.

Do Nemocnice u Apolináře a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (Praha) a do mobilního Hospice sv. Jiří (Tachov a Cheb) jsme věnovali nábytek a drobné elektrospotřebiče, aby mohli pro svůj personál vytvořit lepší pracovní zázemí a místo pro odpočinek.

Organizaci Fokus České Budějovice jsme zajistili 7 mobilních telefonů pro terénní ošetřovatele, kteří pečují o seniory.

101


Obezřetnost v online prostředí i posílení linek

Před obrazovkami počítačů jsme najednou všichni začali trávit mnohem více času, ale ne každý na to byl dostatečně připravený. Mezi nejzranitelnější patřili i zde děti a senioři a já jsem rád, že jsme jim našimi vzdělávacími programy mohli pomoci cítit se i před monitorem počítače sebevědomě a jistě. Jan Sadil, vrchní ředitel a člen představenstva zodpovědný za Retail


Bezpečnost ve virtuálním světě

Podpora na linkách

V roce 2020 jsme všichni, včetně dětí, trávili mnohem více času na počítačích. Proto jsme navázali na naši kampaň o kybernetické bezpečnosti a připravili jsme pro děti Desatero bezpečného používání internetu:

Neslyšícím a nedoslýchavým klientům usnadňuje komunikaci s bankou služba eScribe – online přepis klientské linky.

www.csob.cz/vbezpeci

V době pandemie počet hovorů na infolince s přepisem narostl meziročně o více než

300 %. Doba hovorů vzrostla dokonce

V první vlně covidu-19 jsme zorganizovali vzdělávací soutěž pro děti a mládež starší 13 let na Instagramu, během které jsme denně zveřejňovali jednu otázku k tématu finanční a digitální gramotnosti. Naši ambasadoři programu Finanční a digitální vzdělávání ČSOB pro školy připravili online výuku finanční gramotnosti a kybernetické bezpečnosti pro děti našich zaměstnanců. Bezpečnost na internetu je důležitá i pro seniory, a proto jsme pro ně už na začátku pandemie připravili praktické rady, jak fungovat v digitálním světě a používat elektronické bankovnictví, a informovali je adresnou komunikací i pomocí kampaně v médiích. Pomáhali nám s tím mladí influenceři i naši zaměstnanci.

o 500 %.

Celkově jsme loni zdarma zprostředkovali přibližně

39 000 minut online přepisu. Kolegyně a kolegové z Klientského centra ČSOB a ČSOB Pojišťovny vypomáhali na koronavirové lince 1221. Celkově jsme pro linku 1221 proškolili přes 35 operátorů. Reálně bylo do výpomocí zapojeno v průměru 10 –12 operátorů denně dle provozních možností a nejvíce to bylo až 20 operátorů. Během 2 měsíců výpomoci jsme odbavili téměř 12 000 hovorů.

103


Jak to chodí ve skupině

Na počátku pandemie jsme i přes velký strach zažívali obrovskou vlnu solidarity. Kvůli nedostatku roušek jsme i my proměnili naše zasedačky v improvizované šicí dílny. Velkou část z ušitých roušek jsme potom darovali dobročinným organizacím. Přijde mi až neuvěřitelné, že jsme jich ušili tolik. Andrea Štěpánková, marketingová specialistka odpovědná za oblast CSR v ČSOB Pojišťovně


ČSOB Pojišťovna Naši zaměstnanci ušili celkem 833 roušek, o které jsme se podělili s neziskovou organizací Bethany dům pomoci. Navíc jsme nechali vyrobit 3 000 roušek, které jsme předali našim obchodníkům, zaměstnancům a autoprodejcům. K tomu jsme na 16 školách rozdali přes 600 roušek. Podpořili jsme i distanční výuku v dětských domovech. Věnovali jsme vyřazenou výpočetní techniku neziskové organizaci Centrum Don Bosco, která pomáhá mladým lidem z dětských domovů, pěstounské péče a ohrožených rodin.

ČSOB Stavební spořitelna Po vypuknutí pandemie jsme urychlili přechod na bezpapírovou agendu, zavedli zvýšená hygienická opatření v naší firemní kuchyni a rozváželi pouze vakuově balené obědy. Zaměstnancům jsme rozvezli Preventan Akut, kapesní dezinfekce, antivirové nákrčníky a roušky, které jsme šili i svépomocí. Také jsme jim nabídli možnost dalšího vzdělávání, koučování, burzu práce, a dokonce i cvičení – to vše bezpečně přes webkameru.

Hypoteční banka Pandemie mnohé lidi připravila o možnost výdělku, nebo jim ho výrazně ztížila. Proto jsme klientům nově nabídli 3 varianty odkladů splátek. Abychom my i naši klienti mohli dodržovat zdravotní opatření kvůli onemocnění covid-19, nabízíme online žádost o hypotéku s garancí sazby včetně elektronického zpracování úvěru i bankéře na telefonu, a také Hypoteční zónu, kde si klient úvěr online namodeluje, vyčerpá a pak sám spravuje. Umíme zařídit i digitální přenos zástavní smlouvy na katastr nebo online ocenění bytů i domů. Vybraným obchodním partnerům jsme prostřednictvím API umožnili online zprostředkování hypotéky přímo od partnera. Na začátku pandemie jsme finančně podpořili Domov seniorů Michle částkou ve výši 30 tis. Kč. Vzhledem k nedostatku personálu, který onemocněl a byl v karanténě, se domov dostal do situace, kdy neměl prostředky na personální zajištění péče o nemocné a na nákup speciálních pomůcek.

105


O zprávě V této Zprávě ČSOB představuje celou řadu prospěšných aktivit, které zohledňují potřeby a zájmy společnosti v České republice, tedy v místě, kde skupina ČSOB působí. Jako odpovědná, ohleduplná a uvědomělá banka musíme umět tyto potřeby správně identifikovat a odpovídajícím způsobem na ně reagovat. Proto pravidelně zveme

k dialogu naše klíčové partnery formou dotazníkových šetření, veřejných průzkumů či specifických akcí zaměřených na konkrétní adresáty. Jsou jimi klienti, zaměstnanci, investoři, dodavatelé, zástupci veřejné správy, představitelé neziskových organizací a v neposlední řadě i konkurenční hráči, regulátor a vládní instituce.


Klíčová témata z pohledu stakeholderů (materiální aspekty) Aspekt

Zdůvodnění

Řešení

Integrita

Etické chování, čestnost, transparentnost a integrita jsou základními principy zdravé obchodní praxe a jako takové jsou zabudovány do etických norem, k nimž se hlásíme.

Politika integrity, etický kodex.

Soulad se zákonem (compliance)

Compliance je samozřejmou součástí obchodní kultury skupiny ČSOB a klade důraz zejména na podporu etických standardů a dodržování právních předpisů při provozování vlastní obchodní činnosti.

Status compliance ČSOB, etický kodex, antimonopolní zákon, prevence praní špinavých peněz, prevence daňových podvodů, protikorupční program, politika darů, politika whistleblowingu.

Soukromí a ochrana dat

Důvěryhodnost je základním předpokladem pro dlouhodobé vztahy s klienty a pro působení banky ve finančním sektoru vůbec.

Pravidla MiFID na ochranu investorů, ochrana práv spotřebitelů v oblasti spotřebitelských úvěrů a hypoték, opatření proti nekalým obchodním praktikám, vyřizování stížností klientů.

Ekonomický výkon a udržitelné finance

Jako stabilní, ekonomicky silná společnost soustavně balancujeme podíl nákladů a výnosů a usilujeme o trvale udržitelnou ziskovost s respektem k životnímu prostředí a potřebám společnosti.

Rozvíjíme unikátní spolupráci mezi bankovním a pojišťovacím byznysem, abychom lépe porozuměli našim klientům a přicházeli s vhodným komplexním řešením.

Řízení rizik

Důsledně respektujeme nastavené hranice pro vyhodnocení přiměřeného obchodního rizika, práci s kapitálem a likviditou při realizaci našeho byznysu.

Pravidla, principy a opatření pro řízení rizik, činnost Výboru pro rizika a compliance.

Kvalita produktů a služeb

Naším cílem je být první společností, na kterou si lidé vzpomenou, když uvažují o finančních produktech a službách nebo zvažují nákup investičních nástrojů.

Zájem klienta klademe na první místo, v obchodování jsme čestní a ve vztazích korektní, při jednání jsme diskrétní a odpovědní.

Zpráva se vztahuje k období 1. 1. – 31. 12. 2020 a navazuje tak časově na předchozí Zprávu o společenské odpovědnosti skupiny ČSOB z roku 2019. V rámci integrovaného reportingu je tato zpráva obsahově propojena s Výroční zprávou ČSOB za rok 2020, kterou doplňuje o vybrané údaje nefinanční povahy.

107


Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs) stanovují globální program pro vlády, podniky a občanskou společnost týkající se řešení hlavních výzev, například jak ukončit chudobu, chránit zdraví, zajistit rovné podmínky a prosperitu pro všechny apod. Jako finanční instituce máme při plnění těchto cílů důležitou roli. Prostřednictvím naší politiky udržitelnosti pracujeme na všech 17 cílech udržitelného rozvoje a ve zprávě jsme vyznačili činnosti, kde věříme, že má ČSOB největší pozitivní dopad.


děkujeme za přečtení