Page 1

Curiositats

ELS BADALLS • Per què badallem? Doncs, ben bé, no se sap. Uns diuen que ens relaxa, perquè quan badallem ens trobem millor, i d’altres diuen que ens desperta. • No tan sols badallen les persones! Hi ha un munt d’animals que també badallen. • Sobre tot badallem abans d’anar a dormir, quan ens despertem, desprès de menjar molt i també quan ens maregem. •

I, a més a més, els badalls s’encomanen! Si veiem algú que badalla, a nosaltres també ens n’agafen ganes. Però als nens petits no els passa, això. Es veu que fins als sis anys, els badalls no es contagien.

Per badallar a gust obrim una bocassa tan gran que se’ns veu la campaneta i tot! Per això quan badallem, és de bona educació tapar-se la boca amb la mà.

Badalls  

Els badalls

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you