Page 1

CARGOLS! CARGOL  ROSCA  HELIX  ESPIRAL

La major part dels objectes que es poden desmuntar contenen unions cargolades, es a dir, fetes mitjançant cargols. Podem distingir dos grans grups d'unions amb cargols: les unions amb cargol i femella i les unions amb cargols autoroscants.

CARGOL

I

FEMELLA

CARGOL AUTOROSCANT (NO TÉ FAMELLA, DE FET ELL “CREA” LA FEMELLA ) També es pot anomenar senzillament cargol o vis


TORNILLO Y

TUERCA

TORNILLO AUTOROSCANTE TambiĂŠn se puede llamar senzillamente tornillo o tirafondo


There is no universally accepted distinction between a screw and a bolt.

BOLT

AND

NUT

SCREW

Cargols  
Cargols  

sobre els diferents tipus de cargols