Page 1

XXII. évfolyam, 2010

12. szám

490 Ft

AK_2010_12_december_borito.qxd

2010.11.26.

19:24

Page B1

busz kamion

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének lapja • Alapítva: 1989

Jogszabályok Érdekvédelem Információk Szolgáltatás Aktualitások

Truck parking Kamionstop-lista: -hírek

2011. január MELLÉKLET

Előzni tilos 3. oldal

Itt a kereskedelmi gázolajár: 2. oldal

–6,50 Ft/liter


AK_2010_12_december.qxd

2010.11.26.

19:28

Page 1

T A R T A L O M AKTUÁLIS

Itt a kereskedelmi gázolaj! 2 Folyamatos párbeszéd 3 A személyszállításról a helyettes államtitkárral Ez történt 4 Néha a legolcsóbb a drága 7 Sárai Tamás, az MKFE Alkusz Kft. ügyvezetője a felelősségbiztosításváltásról Konferencia a pályázati forráshoz jutás egyszerűsítéséről 8 Piaci jelentés 22 ZÖLDHAJTÁS

Áruszállítók a szén-dioxid nyomása alatt 5 Világcsúcs buszgarázs Madridban 35 Hírek 36

Jön az EcoStralis 31 Gyöngyössy István, az Iveco magyarországi vezérképviseletének vezetője SZÍNE ÉS VISSZÁJA

Idill után visszalépés 14 Bajai látogatásunkkor Sztruhák László vállalkozóval nemcsak a fuvarozásról, de a halászléről is beszéltünk TÖRTÉNELEM

Csuklósok fél évszázada 20 Magyarország Európában másodikként állított forgalomba csuklós buszt. Ötven éve történt MOZAIK 26

RIPORT TECHNIKA

Egységes irányelvek kellenek 10 Tatán rendezték a XXXVI. Gépjárműszakértői Szemináriumot

Ismerős arc 29 Hazánkban a DAF XF105-ösből adják el a legtöbbet a nyerges vontatók kategóriájában. Kipróbáltuk Guruló hotel 33 Scania R730

Kéz a kézben, négy kézben 16 Érzelmes karácsonyi történet helyett egy pilótapár életébe adunk betekintést

VISSZAPILLANTÓ

Két évtized közlekedés 32 BUSZON

INTERJÚ

Nem csak a megtakarítás számít 12 Exkluzív interjú Richard Averbeckkel, a Daimler AG buszfejlesztésekért felelős vezetőjével

Csak nekünk 37 A világ összes médiáját megelőzve próbálhattuk ki a NABI Siriust REJTVÉNY

Főszerkesztő: Várhelyi László • Tervezőszerkesztő: Molnár László • Korrektúra: Póla Gergely • E számunk szerzői: Ács Tibor, Bende Zoltán, Csányi Gábor, Domanovszky Henrik, Kovács Ágnes, Krivánszky Árpád, Kulcsár István, Pastyik Piusz, Póla Gergely, A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének lapja

Rojkó Júlia, Somogyi Gábor, Sziráki Zoltán • Hirdetésfelvétel: Kiss Emília – (36-1)

XXII. évfolyam, 2010. december Megjelenik havonta. Szerkesztőség: 1039 Budapest, Szabadság u. 21/b Levélcím: 1300 Bp., Pf. 143 Telefon/fax: (36-1) 430-1204/102 e-mail: autok@rodin.hu, web: www.mkfe.hu Laptulajdonos: MKFE, 1149 Bp., Egressy út 77.

252-0688/226, e-mail: emilia. kiss@mkfe.hu • Kiadja a RODIN Management Service Kft., e-mail: autokozlekedes@autokozlekedes.hu, autok@rodin.hu • ISSN 1419-3817 Az Autóközlekedésben megjelent írások és képek, vagy azok részleteinek bármilyen nemű felhasználásához a szerkesztőség hozzájárulása szükséges. A szerkesztőség a hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget.

Ha írna nekünk, az Autóközlekedés szerkesztőségének email-címe:

autokozlekedes@autokozlekedes.hu • autok@rodin.hu

AutóKözlekedés 2010/12

1


AK_2010_12_december.qxd

2010.11.26.

19:28

Page 2

A K T U Á L I S

Itt a kereskedelmi gázolaj! Hat forint ötvennel könnyebb a teher November 19-én régi kívánsága teljesült a fuvarozóknak, kihirdették a 2010. évi CXXIII. törvényt, mely – a 2003. évi CXXVII. törvény módosításaképpen – 2011. január 1-jével Magyarországon bevezeti a kereskedelmi gázolaj intézményét a közúti árufuvarozók és személyszállítók körében. A szakma évek óta küzdött azért, hogy mint a motorhajtóanyag egyik legjelentősebb felhasználói csoportja kedvezmény formájában némi méltányosságot élvezhessen az egyre drágább, és a központi költségvetést jelentős bevételekhez juttató hazai tankolásoknál. Nem véletlen, hogy – a magyar fuvarozók külföldre vándoroltatott üzemanyag-vételezéseinek hatására – éppen az itthon maradó adóforintok kecsegtető súlya adhatott lökést annak a folyamatnak, amely fuvarozói körökben fél évvel ezelőtt hirtelen lendületet vett. Az MKFE elnöke, elnöksége és munkaszervezete mindenekelőtt köszönetet mond az Egyesület azon tagjainak és a tagságon kívüli fuvarozóknak, akik gépjárműveik tankolását hazahozták, eredményre vezetett a kereskedelmi gázolaj hazai bevezetéséért végzett közös fáradozásunk. Külön köszönet illeti a Nemzeti Összefogás Fuvarozói Fórum (NÖFF) tagjait, akik 2010 nyarán ezt a folyamatot elindították. Egyesületünk üdvözli a Magyar Köztársaság Kormányának, a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, valamint az Országgyűlés tagjainak döntését, mellyel szakmai érvelésünket elfogadva 2011. január 1-jével bevezetik a kereskedelmi gázolajat. A törvénymódosítás literenként 6,50 forintos kedvezményt állapít meg, mely adó-visszaigénylés

2

formájában illeti meg az arra jogosult fuvarozókat.

A törvény a személyszállítók körében az autóbusszal rendelkező fuvarozókra terjed ki mind menetrendszerű, mind nem menetrendszerű forgalom vonatkozásában, árufuvarozók esetén pedig a jogszabály ellenszolgáltatás fejében vagy saját költségre, kizárólag közúti árufuvarozásra szolgáló, legalább 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművel vagy nyerges járműszerelvénnyel (nyerges vontatóval) végzett tevékenységhez köti a kedvezmény igénybevételét.

melyek megakadályozzák a visszaéléseket. A kereskedelmi gázolajár ezért még külön számla esetén sem alkalmazható egyszerű készpénzes tankolásoknál. A 6 forint 50 filléres kedvezmény az üzemanyag-vételezés két esetében áll fenn: 1. ha a gázolajat üzemanyagtöltő állomáson forgalmi rendszámra szóló üzemanyagkártyával vásárolják, 2. ha azt magyarországi telephelyen üzemanyag-tárolásra rendszeresített – a tankolt mennyiséget rendszámonként, valamint a jármű kilométeróra-állását rögzítő – üzemanyag-tankoló automatával ellátott tartályból elektronikus mérőeszközön keresztül töltik a járműbe.

A tankolások körülhatárolt módja

Kedvezmény mint adó-visszaigénylés

A kedvezmény igénybevételi lehetőségeinek meghatározásakor a jogalkotónak olyan szűrőfeltételeket kellett beleépítenie a törvény szövegébe,

Mint a fentiekben már szóltunk róla, a 6 forint 50 filléres kedvezménymértéket nem közvetlenül, hanem adó-viszszaigénylésként érvényesít-

Kiket illet a kedvezmény?

heti a fuvarozó. Az adó-viszszaigénylési jog üzemanyagkártyás vásárlás esetében az adó-visszaigénylésre jogosult által megvásárolt gázolaj beszerzéséről a jármű forgalmi rendszámát és kilométeróraállását is tartalmazó számla birtokában érvényesíthető; telephelyi tartályból (kútból) való üzemanyag-vételezés esetében a tankolásokat dátum, mennyiség, forgalmi rendszám és kilométeróra-állást részletező kimutatással kell dokumentálni. Az adó-visszaigénylési jog a vásárlás, illetve a telephelyen való tankolás napján keletkezik, és legfeljebb a vásárlás, illetve a telephelyen történt tankolás hónapját követő 12 hónapon belül érvényesíthető. Adó-visszaigénylés évente vagy negyedévente kérhető.

Regisztráció Az adó-visszaigénylésre a járműnek a vámhatóság által e célból nyilvántartásba vett üzembentartója, illetve bérelt jármű esetében bérbe vevője jogosult. A nyilvántartásba vétel iráni kérelmet az adó-viszszaigénylési jogosultság első ízben való érvényesítése előtt legalább 30 nappal kell benyújtani a vámhatósághoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a jogosult adószámát, valamint képviselője természetes személyazonosító adatait, személyazonosításra alkalmas okmányának számát. A jogosult a vámhatóság által nyilvántartásba vett adatok változását haladéktalanul köteles a hatóságnak bejelenteni. Mivel a Vámés Pénzügyőrség, illetve az APEH átalakítása és összevonása folyamatban van, egyelőre nem ismeretes, hogy az adó-visszaigénylési ügymenet pontosan miként zajlik majd. A végrehajtási rendelet megjelenésére még várni kell – ami biztos, az a hat forint ötven fillér literenként. Pastyik Piusz

www.mkfe.hu


AK_2010_12_december.qxd

2010.11.26.

19:28

Page 4

A K T U Á L I S

Ez történt Percekkel lapunk nyomdába adása előtt szokás szerint Karmos Gábort, az MKFE főtitkárát kértük arra, hogy foglalja össze azokat a témákat, amelyek a mögöttünk álló hónapban befolyással voltak az Egyesület tagságára. A szakma számára a legfontosabb hír, hogy jövő év január 1-jétől Magyarország is bevezeti a kereskedelmi gázolaj intézményét. Ezzel egy többéves érdekképviseleti munka és tárgyalássorozat zárult le, úgy gondolom, kifejezetten eredményesen. Külön cikkünkben minderről részletesen olvashatnak, s a köszönetnyilvánításokat, valamint a rendszerrel kapcsolatos rendelkezésre álló információkat is megtalálják benne. E rovatban inkább egy másik, szerintem kiemelkedően fontos aspektusra szeretném felhívni a figyelmet, ez a döntés egyidejűleg szolgálhatja a költségvetési és a magyar közúti közlekedési szolgáltatói versenyképességi érdekeket, s egyfajta mintaként is szolgálhat a jövőbeli hasonló eredmények eléréséhez. A megjelent adótörvények másik pozitívuma, hogy jövőre is hatályban maradnak az üzemanyag-megtakarítás idei évre érvényes szabályai. És ha már az örömhíreknél tartunk, talán nem kiabálom el, hogy még egy kellemes meglepetésre számíthatnak a nemzetközi forgalomban részt vevő vállalkozások az idei évben. (E vonatkozásban dr. Vereczkey Zoltán és Wáberer György

dr. Matolcsy György részére küldött levelének első három pontjára utalnék, melyet teljes terjedelmében szeptemberi lapszámunkban olvashattak.) A rendkívül kedvező hírek mellett sajnos kellemetlenekre is utalnom kell. Ezek között több olyan szabályozás is van, melyek előzetes véleményezésébe, egyeztetésébe egyesületünket nem vonták be; bízom abban, hogy a hamarosan kihirdetendő új törvény, mely a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szól, rendezni fogja ezt az anomáliát. Jövő év január 1-jétől például jelentősen kiterjesztik hazánkban a tehergépjárművek előzési tilalmát, fontos ugyanakkor, hogy mindez nem fog vonatkozni az éjszakai órákra. Ugyancsak kedvezőtlen hír, hogy várhatóan ismételten szigorodik a bírságolások esetében a járműviszszatartás szabályozása. Módosítások – vélhetően szigorítások – várhatóak a veszélyes árus fuvarozások ellenőrzései során is. Rövid távon nem számíthatunk a budapesti behajtási rendelet, illetve az engedélyek kiadásának érdemi módosítására sem, ezért az MKFE a továbbiakban a már ismert szolgáltatásával próbálja a nehézségeket elviselhetőbbé tenni.

Új orosz KRESZ Oroszországban november 20-án életbe lépett az új KRESZ, melyet a parlament fél évvel ezelőtt hagyott jóvá. A módosítások többnyire az Európában már régebb óta érvényes szabályokat követik. Az orosz utakon ezentúl nappal is kötelező a tompított fényszóró használata, s a biztonsági övet a járművezetőknek és az utasoknak is minden esetben be kell csatolniuk, kivétel nélkül – tehát az előírás a rendőrökre is érvényes. Az eddigi szabályozástól

4

eltérően a gyalogos az átkelőhelyen attól a pillanattól fogva előnyt élvez, hogy lelépett a járdáról. Az előzni tilos tábla ezentúl nem vonatkozik a lassú és a ló vontatta járművek, a mopedek és az oldalkocsi nélküli motorkerékpárok megelőzésére. Az új szabályok alapján a körforgalomban haladó jármű előnyt élvez a körforgalomba belépni szándékozóval szemben, ha a körforgalom előtt elsőbbségadás kötelező vagy stoptábla van kihelyezve.

Szükséges utalnom egy belső hírre is: az Egyesület (és az Allianz Biztosító) 2004 óta nem módosította a TIR-okmányok, illetve az azokhoz kapcsolódó biztosítások árát annak ellenére, hogy időközben az IRU megemelte a beszerzési árakat, és a frank/forint árfolyam is folyamatosan kedvezőtlenül alakult. Az utóbbi évben olyan árfolyamváltozás következett be, amely szükségessé teszi a magyarországi értékesítési árakban e változások legalább részbeni érvényesítését 2011-től kezdődően. A végleges árakat – a biztosítóval való egyeztetések után – várhatóan december közepén tesszük közzé egyesületünk honlapján. Szintén kellemetlen hír: elképzelhető, hogy amennyiben az ÁAK Zrt. által jelenleg „diktált” feltételeken nem tudunk módosítani, jövő év elején már nem fogjuk tudni azt a kedvező e-matrica-értékesítési lehetőséget biztosítani tagjaink részére, amelyet az előző években megszokhattak. Az általam szubjektíven kiválasztott jó és rossz híreket követően – hiszen nagyon sok pozitív és kedvezőtlen hírről a későbbiekben még részletesen olvashatnak – az Egyesület munkaszervezetének valamennyi munkatársa nevében minden kedves MKFE-tagnak, családtagjaiknak és kollégáiknak, valamint olvasóinknak szeretnék kellemes, békés karácsonyi ünnepeket, valamint boldog új évet kívánni. Végül – tekintettel arra, hogy a jövő évtől egyesületünk lapjának új kiadója lesz, a főszerkesztői teendőket pedig Rojkó Júlia fogja ellátni – engedjék meg, hogy e rovatban is megköszönjem Várhelyi László főszerkesztő, valamint a kiadói tevékenységet ellátó Rodin Kft. valamennyi munkatársa előző években végzett munkáját s kívánjak mindannyiuknak sok sikert, erőt és egészséget.

Megbukott magyar kamion A BBC honlapjának tájékoztatása szerint a skóciai Aberdeenből Doverbe vezető autópálya egyik ellenőrzőpontjánál a közlekedésrendészet kiszúrta, hogy egy magyar rendszámú kamion műszerfalához laptopot és dvd-lejátszót tartó lap van erősítve. Az ellenőrzés során kilenc más szabálytalanságot is találtak a járművön, egyebek mellett az előírtnál jóval alacsonyabb nyomású gumiabroncsokat. A hibák kijavítása után a rendőrség továbbengedte a magyar kamiont.

Megrongált benzinkutak A salzburgi rendőrség közlése szerint Wals városa közelében egy török kamion töltőállomásnak ütközött. Sebesülés szerencsére nem történt, az okozott kár 30 000 euró. A pilóta nem volt ittas. Az állomás személyzetének sikerült megakadályoznia, hogy a kiömlött üzemanyag beivódjék a talajba. Alig egy hónappal korábban egy másik ausztriai tartományban, Vorarlbergben tarolt le egy kamion egy töltőállomást. A pilóta mintha mi sem történt volna, nyugodtan továbbhajtott, majd amikor a rendőrök néhány kilométerrel odébb megállították, azt mondta, hogy nem vette észre az ütközést.

www.mkfe.hu


AK_2010_12_december.qxd

R

I

P

2010.11.26.

O

R

19:28

Page 10

T

Igazságügyi gépjárműszakértők konferenciája

Egységes irányelvek Mintegy hatvan igazságügyi gépjárműszakértő, valamint ötven közlekedési jogász és orvosszakértő vett részt a Tatán rendezett XXXVI. Gépjárműszakértői Szemináriumon. A kétnapos konferencia szervezői kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy első kézből származó tudományos információkat szolgáltassanak a résztvevőknek, akik speciális gépjármű-ütközési kísérleteknek is szemtanúi lehettek. Dr. Hatala József rendőr altábornagy, országos főkapitány, a tanácskozás védnöke elfoglaltsága miatt Óberling József ezredes, a közlekedésrendészeti főosztály vezetője tartotta a megnyitó előadást, melyben kitért a hazai közle-

kedésbiztonság helyzetére és az igazságügyi műszaki szakértők együttműködésére.

Repült a bábu A konferencián három részből álló, különböző baleseteket rekonstruáló kísérletet végeztek, amelyről Bell Márton igazságügyi műszaki szakértőtől kértünk előzetes tájékoztatást. – Ütközési teszteket fogunk végezni, az első esetben egy haszongépjármű és egy személygépkocsi ütközését produkálják a kollégák, a második baleset során személyautó üti el az út közepén haladó gyalogost, a harmadik balesetet pedig két álló személygépkocsiba belero-

10

– A közlekedésbiztonság tekintetében Magyarország az uniós országok középmező-

hanó teherautó okozza. Ezeknek a járműveknek az ismert sebesség melletti deformációit vizsgáljuk majd, illetve rögzítjük a gépkocsik helyzetét, amelynek segítségével elkészítjük a baleset rekonstrukcióját. A járművek véghelyzetét rajzokon és filmfelvételen rögzítjük. Fontos ez, mert a számítógépes eredmény a szakértő által bevitt adatok alapján születik meg, a tesztek viszont a valós járműveket, a valós deformációkat, a valós véghelyzeteket mutatják. A két módszer összevetésével tudunk igazán korrekt szakvéleményt készíteni.

nyében foglal helyet, ami szerencsés állapot, tíz évvel ezelőtt még nem ez volt a hely-

A három ütközési tesztet végrehajtották, majd kielemezték. Az elsőn egy Ford Courier gépkocsi 42 km/h sebességgel ütközött egy álló, balra befordult helyzetű nyerges vontató bal hátsó kerekének. A második teszten egy Nissan Micra 54 km/h-val hátulról ütött el egy bábuval modellezett gyalogost. A harmadik teszt során egy MAN nyerges vontató 43 km/h sebességgel egy álló Ford személygépkocsi hátsó részének ütközött, amelyet az előtte álló Nissan személyautónak lökött.


AK_2010_12_december.qxd

2010.11.26.

19:28

SZÍNE ÉS VISSZÁJA

Page 14

-

SZÍNE ÉS VISSZÁJA

-

SZÍNE ÉS VISSZÁJA

Idill után visszalépés Baján találkoztunk Sztruhák László egyéni vállalkozóval, hogy szót váltsunk a fuvarozásról és a dolgos hétköznapokról. A halászléjéről híres városban nem hagyhattuk ki a beszélgetésből a főzés témáját. – Pécsen tanultam szakközépiskolában, ahol erősáramúvillamosgép-szerelői szakmát szereztem. Sokakkal ellentétben dolgoztam is két évet a szakmában. Amikor az apósom el akarta adni az ARO-ját, szóltam neki, hogy megveszem, úgy gondoltam, abból jobban megélek. 1986-ban fogtam vállalkozásba tüzépes fuvarosként. Amikor egy–két cég már megismert, ponyvás autóval elkezdtünk Budapestre szállítani, illetve bőrdíszműárut terítettük az országban. A bőrdíszműcég 1992-ben kezdett Németországba dolgozni, Rosenheimbe volt az első nemzetközi fuvarunk. A cement és a szén után ez nagyon tiszta munka volt. Akkoriban vettem egy kis ponyvás Mercedest. – Hogyan jutott engedélyhez? – Volt egy Kamion Kft. nevű cég, amely 24 tonnás járművekkel fuvarozott, s amelynek a főnökével nagyon jó-

14

Csukapörkölt a la Sztruhák – A csukapörkölt alapja a füstölt szalonna, az apró kockára vágott szalonna zsírján kezdődik minden a bográcsban. Aztán vagy kiveszi az ember a szalonnát, és csak a zsírt használja fel a továbbiakban, vagy benn hagyja a pörcöt is. Én az utóbbira esküszöm. Ezen megpirítjuk a hagymát, aztán halkilónként nyolc deciliter vizet öntünk rá, és elkezdjük forralni magát a levet. Ebbe a lébe beletesszük a paprikát, és 15–20 percig forraljuk. Ezt követően kerül bele az előre besózott csuka. Ezután már csak le kell forralni a levet, hogy sűrű legyen a pörkölt. Nagyjából 40 perc alatt készül el. Köretnek csipetkét, esetleg friss házi kenyeret tálalunk – osztotta meg a csukakészítés egyik módját Sztruhák László.

ban voltam. Ő vitt el oda, ahol az engedélyeket be lehetett szerezni. Voltaképpen alvállalkozóként voltam nyilvántartva náluk. Két–három évig dolgoztunk együtt, s ő beszélt rá, hogy legyek önálló. Akkor már egyre gyakrabban jártunk ki. Egy éven belül kicsi lett az autó, vennem kellett nagyobbat. Németországban olyan kocsit választottam, amelyet mellényzsebből meg lehetett venni. Hatéves volt ugyan, és rendbe kellett hozni, de alkalmas volt a munkára, s nagy szó, hogy nem kellett hitelt felvennem. Egyre többen kerestek meg fuvarfeladattal, így két éven belül vennem kellett még egy autót, és akkor már nem úsztam meg hitel nélkül. Először az öcsém jött segíteni, ketten jártunk a két kocsival, bérmunkában készülő árukat szállítottunk ki és be, mondhatom, hogy ez nagyon kényelmes időszak volt. Idővel öt autóra kellett felfejleszteni a vállalkozást, és volt hat–nyolc cég, amelynek ebben a formában szállítottunk. Mindez 1996 környékén volt. – Elképzelhetőnek tart az előbb említetthez hasonló támogatást napjainkban? – Nem, sőt! Az elmúlt évem nagyon rossz volt, akkor vettem észre, hogy milyen kegyetlen módon küzdenek az emberek a fuvarokért. Egy nagyon jó ismerős kollégámmal valósággal eltapostuk egymást. Én soha nem voltam ilyen, de azt mondtam magamban, lehet, hogy most ilyennek kell lenni, mert máskülönben nem élünk meg. Régen nem volt ilyen, más viszonyok között éltünk.

Németországban olyan kocsit választottam, amelyet mellényzsebből meg lehetett venni. Hatéves volt ugyan, és rendbe kellett hozni, de alkalmas volt a munkára, s nagy szó, hogy nem kellett hitelt felvennem. – 1996 körül tehát öt autóval dolgozott. Mondhatjuk, hogy ekkor jöttek a béke évek? – Igen, nagyon sokáig békés időszakot éltünk. Megmaradt az ötautós flotta, csak annyiban változott a helyzet, hogy a legrégebbi kocsim helyett újat vettem, illetve három–négy éves korukban lecseréltem mindegyiket. Ezek 7,5 tonnás Mercedesek voltak, és mindegyik megkereste az árát. Persze az ügyfelek is mások voltak még, korrekten utalt mindenki, szemben a mai állapotokkal, amikor valósággal harcolunk a pénzünkért. Pillanatnyilag egy olyan cég van, amely a mai napig is határidőre fizet, velük már 16 éve dolgozunk együtt. Amikor a harmadik autó hozzánk került, én már nem ültem kocsira, mert a feleségem akkor már nem a vállalkozásunkat segítette, hanem egy bajai cégnél dolgozott. Én itthon maradtam fuvarokat szervezni és a kapcsolódó feladatokat ellátni. – Mikor ért véget ez az idillinek mondható állapot? – Az uniós csatlakozás után sok cég vett magának autót, egyre több lett a fuvarozóvállalkozó, ezért leépítés következett. Elkezdtünk a nagyvilágban kóborolni, nevetséges díjakon. Úgy éreztem, hogy nem érdemes fuvarozni. Elmentem Pest-

www.mkfe.hu


AK_2010_12_december.qxd

2010.11.26.

19:29

Page 20

T Ö RT É N E L E M

Csuklósok fél é Az autóbuszgyártás sokáig a magyar ipar egyik büszkesége volt, és nem csupán az Ikarus révén. A Fővárosi Autóbusz Üzem ötven évvel ezelőtt a kontinensen másodikként állított forgalomba csuklós buszt. E jeles évforduló alkalmából időszaki kiállítás nyílt a Közlekedési Múzeumban „Csuklósítás 50” címmel. A BKV egyik elődvállalatának, a Fővárosi Autóbusz Üzemnek az 1950-es években egyre nagyobb gondot jelentett az utasszám növekedése. A járművek zsúfoltak voltak, nemritkán negyven percet kellett sorban állni felszállás előtt. A vállalat kezdetben selejtezett járművekből kialakított pótkocsis autóbuszokkal igyekezett enyhíteni a problémán, ám a növekvő budapesti forgalomban mind nehézkesebbé és veszélyesebbé vált a szerelvények közlekedése. Elkerülhetetlen volt a befogadóképesség további növelése és a járművek biztonságosabbá tétele. Az ötvenes évek végére eldőlt a kapacitásbővítés körüli szakmai vita, a döntéshozók a vízszintes, hosszirányú növelés mellett tették le voksukat,

20

szemben az angolszász iskolának nevezett függőleges bővítéssel. 1960 elején a FAÜ Főműhelye csuklós busz megalkotásába kezdett Lassu Gábor, Rózsa László és Színi Béla vezetésével. Az év őszére elkészült a kísérleti példány, melyet egy Ikarus 60-as és egy MÁVAG Tr 5-ös autóbuszból építettek a Vörös Csillag Traktorgyár golyós koszorús zsámolyának felhasználásával. Az első magyar csuklós busz 1960. november 5-én állt forgalomba az 1-es viszonylaton. A kedvező tapasztalatok nyomán a Fővárosi Autóbusz Üzem a következő évben sorozatban kezdte gyártani az ITC 600-as jelzéssel ellátott típust. Az Ikarus csak néhány esztendővel később jelent meg saját típusával.

A csuklós buszok jubileumi kiállításának megnyitóján a Közlekedési Múzeum főigazgatója, Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet mellett az ITC 600 három főtervezőjének egyetlen élő tagja, Színi Béla mondott beszédet. Elmondta, hogy a tervezés a kész, elérhető alkotóelemek ellenére nagy kihívást jelentett, ugyanis nehezebb volt új megoldást illeszteni egy meglévő konstrukcióhoz, mint

szabadon tervezni új szerkezetet. Hangsúlyozta, hogy a sorozatgyártás is nagyon nehéz, komplikált feladat volt, hiszen a csuklós buszokat kivétel nélkül használt járművekből építették, melyek az évek során eltérő módon koptak, torzultak, sérültek, korrodálódtak, nem volt köztük két egyforma darab. A február 16-áig látható kiállítás a Fővárosi Autóbusz Üzem és a Főműhely minden-

www.mkfe.hu


AK_2010_12_december.qxd

M

O

Z

2010.11.26.

A

I

19:29

Page 26

K

Megfontolt fejlesztés A Renault Trucks 2010 áprilisában bemutatott versenygépének külleme meglepte a sajtó képviselőit, és nem kellett sokáig várni, hogy teljesítményével is kitűnjön a jármű: első futam, első győzelem. A bajnoki cím megerősíti, hogy a konstruktőr helyesen döntött,

amikor 2009-ben szövetségre lépett Mario Kress-szel. Az első versenyeken főként a megbízhatóságra, illetve az alváz és a motor összehangolására koncentráltak. A munka hosszú távra szólt, így nem is lehetett cél, hogy egy nap alatt minden tökéletesen működjön. „A sze-

zon elején nem végeztünk nagyobb fejlesztést a motoron, a megbízhatóságra törekedtünk. Nem lehet egyszerre több paramétert változtatni, mert az biztos vereséghez vezet.” – mondta Gérard Pétraz, a Renault Trucks Racing műszaki igazgatója. Komolyabb fejlesz-

tésekre csak az évad közepén, a szmolenszki futam után került sor. A befektetett munka az eredményekben rögtön megmutatkozott: két–két győzelem a csehországi Mostban és a belgiumi Zolderben. Nagyon szoros volt a pontvadászat, így a bajnoki cím megünneplésére a szezon utolsó versenyéig kellett várni. Két év alatt ez a második eset volt, hogy a cím sorsa az utolsó futamon dőlt el. A FIA szabályozása előírja, hogy a versenygép fülkéje, alvázának alapszerkezete és motorja a sorozatgyártású modellből kerüljön át. A Premium Course-ba az utakon futó Magnum modellek DXi 13 motorját építették, természetesen versenyzésre hangolva, így teljesítménye 1100 lóerőre, nyomatéka pedig több mint 5100 newtonméterre nőtt. A nagy igénybevétel miatt némely alkatrészek különleges anyagból készültek, de felépítésük nem változott (P. G.)

Gyilkos póker A nagy-britanniai M25-ös autópályán haladt kamionjával a 42 éves Stephen Cook, és mint a vizsgálat megállapította, menet közben interaktív pókert játszott a Facebookon. Emiatt nem vette észre, hogy az elôtte haladó személygépkocsi lefékez, és több mint 60 km/h sebességgel hátulról belerohant. A vétlen jármû vezetôje, a 39 éves Peter Kendall súlyos fejsérülést szenvedett, és két nappal késôbb a kórházban meghalt. A baleset okozóját a Wood Green-i koronabíróság ötévi börtönre ítélte és öt évre eltiltotta a gépjármûvezetéstôl, ezenfelül további két hónapot kapott azért, mert a jármûvében lévô laptopon a rendôrök a gyermekpornográfia kategóriájába tartozó fényképeket találtak.

Európa halálos csapdája Az Egyesült Államokban megjelenô Minnesota Post újság nevezi így Lengyelországot. A cikk szerzôje saját tapasztalatból ír le egy hátborzongató esetet, amikor kétsávos autóúton egy beláthatatlan kanyar elôtt ketten is elôzték, miközben szemben jött egy gépkocsi. „Egy ilyen jelenet a frászt hozná egy amerikaira, nyugtatót kellene bevennie, az elhanyagolt lengyel utakon azonban mindennapos az ilyesmi” – olvasható a cikkben, amelybôl az is kiderül, hogy az

26

Európai Unió 27 tagállama közül Lengyelországban fordul elô a legtöbb halálos baleset. Tavaly 4572 ember halt meg az ország útjain, vagyis egymillió lakosra 120 halálos baleset jutott. Az EU átlaga egymillió lakosonként 69 halálos baleset. Nyár végén a lengyel hatóságok széleskörû propagandával, felvilágosító munkával halálos baleset nélküli hetet hirdettek, eredménytelenül: egyetlen hétvégén 44 ember vesztette életét, és 542 sebesült meg.

www.mkfe.hu


AK_2010_12_december.qxd

2010.11.26.

19:29

Page 29

T E C H N I K A

Ismerős arc Európa több országához hasonlóan hazánkban is a DAF XF105-ösből adják el a legtöbbet a nyerges vontatók kategóriájában. A legerősebb és legjobban felszerelt kivitelt hajtva próbáltuk meg kideríteni, mi a siker titka. A DAF tavaly első volt a vontatók piacán Hollandiában, Nagy-Britanniában, Belgiumban, Portugáliában, Lengyelországban és Csehországban, ráadásul Francia-, Spanyol-, Olasz-, Német- és Finnországban, valamint Magyarországon rekordrészesedést sikerült elérnie. Tavaly a 15 tonna feletti vontatók teljes európai piacát tekintve közel 20%-os volt a részesedése – vagyis Európában minden ötödik nyerges vontató a piacvezető hollandok gyárából került ki. Főleg annak fényében dicséretes az elsőség, hogy nyolc éve a DAF még sereghajtó volt a hét európai teherautó-gyártó között az eladott nehéz kategóriás járművek számát tekintve. Az ered-

www.autokozlekedes.hu

Háttér A DAF Trucks N.V.-nek a hollandiai Eindhovenben és a belgiumi Westerlóban működik gyára, s ezernél is több márkakereskedéssel és szervizzel rendelkezik Európában. Tulajdonosa a világ egyik legnagyobb nehéztehergépkocsi-gyártója, az amerikai PACCAR Inc. A DAFlogót viselő járműveken kívül saját fejlesztésű fődarabokkal, például tengelyekkel és motorokkal az egész világon ellátja a városi és távolsági buszok gyártóit.

mi a siker fő mozgatórugója, a kedvező vételár mellett mi győzi meg a flottavásárlókat és egyre nagyobb számban a kis fuvarozóvállalkozásokat.

Semmi meglepetés Bevált darab az egybefüggő hengerfejes soros hatos

ményben oroszlánrésze van az XF harmadik generációjaként 2005-ben bemutatott XF105-ös szériának. Jogos a kérdés,

A hollandok bevált technikára építenek, az XF105-ös Eindhovenben gyártott 12,9 literes sorhatos PACCAR MX motorja a konszern több járművében – a Peterbiltben és a Kenworth-ben – is szóhoz jut. Scr-rel teljesíti az Euro 5 normát, és a leggyengébbet leszámítva EEV kivitelben is

AutóKözlekedés 2010/12

29


AK_2010_12_december.qxd

2010.11.26.

19:30

Page 33

T E C H N I K A

Guruló hotel Mint majd minden srác a környezetemben, gyermekkoromban én is kamionsofőr szerettem volna lenni. Magával ragadott a jármű mérete, óriási teljesítménye, elefántszerű mozgása, a munka kínálta szabadabb élet. Anyám aztán lehűtötte a kedélyemet, így tovább nyomtam az iskolapadot – ha vezethette volna a Scania jelenlegi csúcsmodelljét, biztos engedékenyebb lett volna. A svédek zászlóshajója ugyanis gyakorlatilag mindent tartalmaz, ami a szektorban ma elérhető és a csúcstechnikát képviseli – nehéz is fogást találni a presztízskategóriájú vontatón. Legnagyobb Topline kabinja elegendő teret biztosít két pilóta számára, és nemcsak mérete, komfortja is példamutató. A feláras két kartámaszos bőrüléséből királyi pozícióból dirigálható a jármű, a sofőrnek csak a menetirány kiválasztásával és a kormányzással kell foglalkoznia, a többi feladatot elvégzi a számtalan asszisztens rendszer.

lemzi legjobban az új modell kvalitásait. Ennek eléréséhez 16,4 literesre növelték a V8-as motort, amely a nagyobb égési nyomást tömegnövekedés nélkül kibíró gömbgrafitos öntöttvas blokkból készül, továbbra is különálló, folyadéksugaras hűtésű hengerfejes blokkegységekkel. A Scania XPI közös nyomócsöves injektor a vezérműtengely hely-

730 és 3500 E két szám, a maximális teljesítmény és a nyomaték adata jel-

www.autokozlekedes.hu

zetétől függetlenül egyszeri és többlépcsős befecskendezést is lehetővé tesz, a legnagyobb befecskendezési nyomás a 2400 bart is elérheti, a jellemző üzemi nyomás 1800 bar. A változó geometriájú turbófeltöltőt dirigáló elektromos működtető szerkezet lehetővé teszi, hogy a töltőnyomás és a turbina fordulatszáma a motor fordulatszámától függetlenül változzon, ez a megoldás kis fordulatszámon jobb gázreakciókat, illetve automatizált Opticruise esetében gyorsabb fokozatváltásokat is biztosít. Természetesen a motorvezérlés irányítja a jármű összes motorral kapcsolatos rendszerét, beleértve a károsanyag-kibocsátás csökkentéséért felelős scr berendezést is. Mindezek eredményeként az erőforrás külön részecskeszűrő nélkül teljesíti az EEV környezetvédelmi norma előírásait.

A kormány elengedése nélkül használhatók a fő kezelőszervek

A nagy teljesítményű V8-as tehergépkocsik megnövelt összeszorító erejű egytárcsás tengelykapcsolóval készülnek. A Scania tartomány- és felezőváltós, 12 fokozatú, két kúszófokozattal és overdrive-val ellátott váltójának kettős sörétszórásos felületkezeléssel és áttervezett geometriájú fogazással megerősített kivitelét alkalmazzák, így az erőátvitel a szektorban korábban elérhetetlen nyomatékot képes átadni a hátsó kerekekre.

Gondtalanul Az óriási teljesítménytartaléknak köszönhetően a sofőr fölényesen közlekedhet a jelenleg kínált legerősebb vontatóval, ráadásul a váltó és a kuplung működtetésével sem kell bajlódnia. A fokozatváltás au-

AutóKözlekedés 2010/12

33


AK_2010_12_december.qxd

2010.11.26.

19:30

Page 37

B

U

Az első teszt: NABI Sirius

Csak nekünk Két hónappal ezelőtt, a 2010/10-es számban mutattuk be az újonnan leleplezett Sirius buszt, keletkezésének körülményeit, technikai részleteit. Cikkünket azzal a NABItól származó ígérettel zártuk, hogy hamarosan teszttel jelentkezünk. A gyártó betartotta ígéretét, a sűrű demóprogram mellett a világ összes médiáját megelőzve élő próbát tarthattunk. Fokozott kíváncsisággal vártuk, hogy megismerhessük a jármű képességeit, örömmel vállaltuk, hogy áttelepítjük a buszt a pécsi próbajáratról Kaposvárra, ahol felhelyezik a végleges rendszámot mielőtt a közlekedési vállalat és utazóközönsége megismerkedne vele. Szerencsénk volt az időjárással, november dacára 20 fokos melegben és napsütésben érkeztünk Európa kulturális fővárosába. A reggeli műszakról visszaérkezett Siriusból

szomorú szívvel szállt ki a teszteléssel kitüntetett járművezető, állította, hogy ha rajta múlna, vissza sem adnák. Semmilyen kifogást nem találtak, csak dicsérettel tudtak élni: olyan könnyű vezetni, mint egy személyautót, a szerpentinen is kiválóan fordul, a hegyre jól kapaszkodik, és a színe is

tökéletesen illik a cég arculati képéhez, mondták. Náluk 40–45 liter között fogyasztott, amihez hozzá kell tenni, hogy erősen hegyes–völgyes a terep, ami ugyebár többletfogyasztást jelent. Gyors átvétel és ülésállítás után, a kellő tisztelet megadásával – elvégre egy egyedi, 12,6

S

Z

O

N

méter hosszú járművel van dolgunk – kikanyarodtunk a kapuból. Ismerkedéshez felhajtottunk Pécs öreg városfala mentén az emelkedővel, kanyarral gazdagon ellátott panorámaúton. A motor a hajtáslánc szempontjából ideális módon a busz hátuljában, hosszában áll, a felette lévő öt hátsó ülés utasai a beltér többi részéhez képest valamivel erősebb zajnak vannak kitéve. A kapaszkodókon nagyobb motorterheléssel megerősödik a motorhang, de panaszra még ekkor sincs ok: vibrációs – test- – zaj egyáltalán nem hallható, és ez rendkívül jó eredmény. A for-

A kapcsolók és műszerek csoportosítása hibátlan, a forma remekül igazodik a külsőhöz

www.autokozlekedes.hu

AutóKözlekedés 2010/12

37

AK_2010_12_izelito  
AK_2010_12_izelito  

Kamionstop-lista: 2011. január Kamionstop-lista: 2011. január Truck parking Truck parking busz kamion -hírek -hírek Jogszabályok Érdekvédele...

Advertisement