Page 1

AZ M K F E

ELNÖKÉNEK

Oszkó Péter Úr, Pénzügyminiszter Budapest Tisztelt Miniszter Úr! A Magyar Köztársaság kormánya és a közúti közlekedési szolgáltatást végző vállalkozások szakmai érdekképviseleti szervei között 2008. június 25-én aláírt megállapodásban a kormány vállalta, hogy 2010-től nem alkalmaz a mindenkori EU minimum szintnél magasabb jövedéki adót a közúti közlekedési szolgáltató járművekre azzal a feltétellel, hogy a jövedéki adó mértéke nem lehet alacsonyabb a 2003. január 1-jén érvényes adószintnél. Hazánkban a gázolaj jövedéki adója idén július 1-jétől emelkedett a korábbi 85 Ft/l-ről 90,50 Ft/l-re. Az Országgyűlés által június 29-én elfogadott adótörvények szerint pedig ez a mérték 2010. január 1-jétől 97,35 Ft/l lesz. Az adómérték meghatározásának előkészítésekor a Pénzügyminisztérium szakapparátusa 295 Ft/EUR árfolyammal kalkulált, s valóban a fenti adómérték adódik az EU által előírt minimális adószint, azaz a 330 EUR/1000 liter teljesítésére, ha ezzel az árfolyammal kalkulálunk. A 2003/96/EK irányelv szerint viszont az adómérték minimumának meghatározásakor az október első munkanapján érvényes árfolyamot kell figyelembe venni, ami 270,26 Ft/EUR.. Mindebből az következik, hogy a gázolaj EU által minimálisan előírt adómértéke jövő január 1-jétől Magyarország vonatkozásában 89,20 Ft,, azaz a magyar adómérték több mint 8 Ft-tal lesz magasabb az unió által elvártnál! Mindez azt is jelenti, hogy már a nyárra előrehozott jövedékiadó-emeléssel túlléptük az EU által 2010-től elvárt szintet, s mindezt egy újabb adóemelés fogja követni! Tisztában vagyok azzal, hogy ha mindezek figyelembe vételével kezdeményezném azt, hogy a költségvetési törvény jelenleg folyó tárgyalása során a tárca találjon módot az adótörvény módosításra, s tekintsen el a jövedéki adó emelésétől, a Pénzügyminisztérium várható reakciója az lesz, hogy ez a költségvetés jelenlegi helyzetében nem teljesíthető! Szeretnék azonban röviden rámutatni arra, hogy a közúti közlekedési szolgáltatók esetében ez az adónövekedés vélhetően költségvetési bevételkiesést fog eredményezni!

www.autokozlekedes.hu

LEVELE

Példaként a közúti fuvarozók legjelentősebb tranzitirányát, a Románia–Magyarország–Ausztria útirányt hozom fel. A legutóbbi hivatalos adatok (2009. szeptember 21.) szerint a gázolaj átlagos kútára Romániában 0,848 EUR, Magyarországon 1,018 EUR, Ausztriában 0,977 EUR. Románia is, Ausztria is – hazánkkal ellentétben – derogációt kért és kapott a 2003/96/EK irányelv bizonyos rendelkezései azonnali átvétele alól. Így Ausztriában az általános jövedéki adó mértéknek csak 2012-ben kell elérnie a 330 EUR/1000 literes szintet, a kereskedelmi gázolajra pedig Ausztria 2010–11-ben még akár 302 EUR/1000 liter adómértéket alkalmazhat. Romániában még kedvezőbb a helyzet, ott 2010-ben még általánosan 274 EUR/1000 liter adómértéket alkalmazhatnak. Mindez pedig azt jelenti, hogy az a kedvező tendencia, hogy a nemzetközi viszonylatokban közlekedő magyar fuvarozók „hazahozták” tankolásaik jelentős hányadát, újra visszájára fordulhat, de vélelmezhető az üzemanyag-turizmus fellendülése is, hiszen jelentős eltérés lehet majd a hazai és a szomszédos országok kútárai között. Ez pedig mérlegelésre kell, hogy késztesse az Ön által vezetett tárcát, s meg kell, hogy fontolja az adómérték emelésétől való eltekintést! Visszatérve az igazán nagyfogyasztó közúti fuvarozókra, a hazai üzemanyag-forgalom szinten tartásának lehetőségét – ha az általános adómérték emelést a tárca mégis fenntartja – a 2009. június 12-én Önnel folytatott egyeztető megbeszélésünkön elhangzottak megerősítéseként a kereskedelmi gázolajár (jövedéki adó) bevezetésében látom. A Pénzügyminisztérium az ezzel kapcsolatos kezdeményező lépéseket az Európai Unió irányában már nyáron megtette, eredményéről azonban nem rendelkezünk információval. Kérem Miniszter Urat, mérlegelje az általam leírtakat, s az alapján tegye meg a szükséges lépéseket vagy a gázolaj jövedékiadó-mértékének általános módosítása, vagy a hazai kereskedelmi gázolajár alkalmazásának lehetősége érdekében! Budapest, 2009. október 28. Tisztelettel: Wáberer György elnök

AutóKözlekedés 2009/12

I


MKFE-hírszolgálat • MKFE-hírszolgálat

Gépjárművek téli felszerelésére vonatkozó előírások a különböző országokban Az IRU felmérése és a társegyesületek adatai alapján az alábbiakban ismertetjük a különböző országokban a gépjárművek téli felszerelésére (hóláncra és téli gumikra) vonatkozó előírásokat.

ALBÁNIA Az alábbi térségekben kötelező a hólánc november 1-jétől április 30-ig: Észak-Albániában: Shkodra, Kukesi, Peshkopia, Burrel, Puka Rreshen és Tropoja; Észak-Kelet és Dél-Kelet Albániában: Librazdh, Pogradec, Korca, Bilisht, Erseka, Gramshi és Permeti. A hóláncokat az autóbuszok és tehergépjárművek meghajtott tengelyeire, illetve a pótkocsis és nyerges szerelvények összes meghajtott kerekeire kell felszerelni. A hólánccal kapcsolatos előírások megsértése esetén a helyszínen fizetendő bírság: kb. 25 000 ALL-nak (200 USD) megfelelő összeg.

AUSZTRIA Kötelező a hóláncot tartani a 3,5 tonna össztömeg feletti személy- és áruszállító közúti járműveken a november 1-jétől április 15-ig terjedő időszakban. A legfeljebb 3,5 t össztömegű járművek vagy téli gumival, vagy hólánccal a fedélzetükön közlekedhetnek, melyet szükség esetén fel kell tenniük. A hóláncokat legalább az egyik meghajtott tengely két kerekére kell feltenni ugyanazon a tengelyen. A hóláncoknak meg kell felelniük az ÖNORM előírásoknak. Engedélyezettek más EU-tagállamok CE számmal ellátott hasonló felszerelései. A hóláncokat úgy kell felszerelni, hogy azok befedjék a kerekek teljes felületét, és a hólánc állandóan érintkezzen az útfelülettel. A fenti előírások megsértése esetén a büntetés 5000 euróig terjedhet. Amennyiben a jármű más úthasználókat veszélyeztet, leállíthatják. A 3,5 tonna össztömeg feletti áruszállító és több mint 8+1 üléses személyszállító közúti járművekre minden évben a november 1-jétől április 15-ig terjedő időszakban téli gumit kell feltenni legalább az egyik meghajtott tengely kerekeire. A profilmélységnek legalább az alábbi értékekkel kell rendelkeznie: téli diagonál 6 mm, téli radiál 5 mm. A téli gumiknak az M+S, M. S. vagy M&S jelö-

II

lést kell hordozniuk. A legfeljebb 3,5 t össztömegű járművek mind a 4 kerekére feltett téli gumiknak az M+S jelölést kell hordozniuk. Ugyanazon a tengelyen nem lehet egyszerre különböző típusú (téli és nyári) gumi. Lapátot nem kötelező a járműveken tartani. A fenti előírások megsértői 5000 euró büntetésre számíthatnak, és a járművet a forgalomból kiállíthatják.

BELGIUM Nem kötelező a hóláncot tartani a járműben, használata azonban engedélyezett a havas, jeges utakon. A téli gumikon a futófelület mintázatának profilmélysége legalább 1,6 mm kell legyen. A szöges gumik használata általában tilos, azonban a közlekedési miniszter kivételesen, meghatározott feltételek mellett engedélyezheti.

BOSZNIA-HERCEGOVINA Kötelező a hóláncot tartani a járművön. Alkalmazási kötelezettsége a november 15-től-április 15-ig tartó időszakban a jármű, és a gumik típusától, valamint a profilmélységtől függ. Minden autóbuszon és tehergépjárművön kötelező kiegészítő felszerelésként lapátot tartani. Téli időjárási körülmények között tilos a téli felszereléssel el nem látott vontatók és pótkocsik közlekedése. A rendőrség utasíthtatja a gépjárművezetőt, hogy szerelje fel a láncot, vagy ha nincs nála, kötelezheti a téli felszerelés beszerzésére, és oda is irányíthatja a gépkocsivezetőt, ahol téli felszerelés kapható. Téli felszerelés hiánya esetén a büntetés 20 eurónak megfelelő összeg lehet a gépkocsivezető, 200–2500 euró a cég számára. A téli gumiknak az M+S, M. S. vagy M&S jelölést, valamint hópehely szimbólumot kell hordozniuk, és a bordázat profilmélysége legalább 4 mm kell legyen. Hólapátot, lapátot, valamint 20-50 kg homokot tartalmazó ztsákot is kell tartani a járműveken (autóbusz, tehergépkocsi).

BULGÁRIA Kötelező legalább egy pár hóláncot tartani minden Bulgáriába belépő kami-

onon és autóbuszon. Amennyiben nincs hólánc a járműveken, nem léphetnek be Bulgáriába. Az időjárási viszonyoktól függően az illetékes hatóságok kötelezővé tehetik használatát a hágókon. Használatának kötelezettségét még a közlekedési táblák is jelzik. Ez esetben legalább két meghajtott keréken kötelező használatuk. Járművenként egy (pár) hólánc kötelező. Amennyiben a jármű nem kellőképpen felszerelt, és nincs is hólánc a gépkocsivezetőnél, nem közlekedhet azon az útszakaszon, amelyen közlekedési tábla írja elő a hóláncot, a járművet elvontatják onnan a legközelebbi parkolóba 500 méteren belül, hogy a forgalmat ne akadályozza. A vontatás költsége a gépkocsivezetőt terheli. A téli gumik használatát illetően nincs külön előírás. A szöges gumik használata tilos.

CSEH KÖZTÁRSASÁG Általánosságban nem kötelező hóláncot tartani a járműveken, azonban minden év november 1-jétől április 30-ig hóval borított utakon hóláncot kell szerelni feltenni a járművekre, amennyiben ezt közlekedési tábla előírja. Szükség esetén legalább egy (pár) hóláncot kell feltenni a meghajtott tengelyre. A hólánccal felszerelt járművek megengedett legnagyobb haladási sebessége 50 km/óra. A fenti előírások megsértése esetén a büntetés 1500–2500 cseh korona. A legfeljebb 3,5 t megengedett össztömegű személy- és áruszállító járművek esetében kötelező minden éve november 1jétől a következő év április 30-ig mindegyik keréken a téli gumi felszerelése. A gumik bordázatának mélysége legalább 4 mm kell legyen. A gumik jelölése a következő lehet: M+S, M. S. vagy M&S. A 3,5 tonnánál nagyobb megengedett össztömegű személy- és áruszállító járművek esetében a téli gumik használata a meghajtott tengelyen kötelező minden éve november 1-jétől a következő év április 30-ig a meghajtott kerekeken. A gumik bordázatának mélysége legalább 6 mm kell legyen. A gumik jelölése a következő lehet: M+S, M. S. vagy M&S. A szöges gumik használata tilos.

www.mkfe.hu


MKFE-hírszolgálat • MKFE-hírszolgálat EGYESÜLT KIRÁLYSÁG Nem kötelező a hólánc, de használata nem is tilos, a téli gumi felszerelése sem előírás. Használatukat az általános elv szabályozza, hogy „a gumik használatának mindig az adott körülményeknek megfelelőnek kell lennie”, így ne alkalmazzuk, ha pl. nem havas az út vagy ha kárt okozhat az útban.

ÉSZTORSZÁG Nem kötelező hóláncot tartani a járműveken. A téli gumi nem kötelező a külföldi járművek esetében. A szöges gumik használata engedélyezett az október 1-jétől május 1-ig tartó időszakban. Használatuk nem korlátozódik a 3,5 tonna össztömeg alatti járművekre.

FINNORSZÁG Nem kötelező hóláncot tartani a járműveken. A legfeljebb 3,5 t össztömegű járművek esetében a téli gumi kötelező a decembertől februárig. A gumik bordázatának profilmélysége legalább 3 mm kell legyen. Ennél nagyobb járművek esetén nem kötelező, azonban a gumik bordázatának profilmélysége 1,6 mm-nél mélyebb kell legyen.

FRANCIAORSZÁG Hóláncot nem kötelező állandóan a járművön tartani, azonban havas úton a közlekedési jelzőtábláknak megfelelően alkalmazni kell. A hólánc használata engedélyezett bármely havas úton, évszaktól függetlenül. Használata kötelező az „Équipements spéciaux obligatoires” (B26 sz.) közlekedési táblákkal jelzett útszakaszokon. A hóláncok száma nincs előírva, azonban a leszerelhető csúszásgátló felszerelésnek biztosítania kell a jármű kormányozhatóságát és fékezhetőségét. A hólánc hiánya esetén kiszabható bírság (4. osztály): kb. 135 euró. Amennyiben a bírságot nem fizetik ki és nem adnak be mentességi kérelmet 30 napon belül, a bírság összege 375 euróra emelkedik. Egyes esetekben a járművet le is foglalhatják. A téli gumik használatát nem szabályozták külön jogszabályban. Mindazonáltal a B26 táblával jelzett útszakaszokon, ha nem jelzik külön, hogy csak téli gumival lehet közlekedni („pneus neige admis”), a gépkocsivezetőnek fel kell tennie a hóláncot.

www.mkfe.hu www.autokozlekedes.hu

A szöges gumi engedélyezett a tömegközlekedési eszközökön és a legfeljebb 3,5 tonna össztömegű áruszállító járműveken. Ez esetben a megengedett legnagyobb sebesség 90 km/óra. A rendőrkapitányságok felmentést (engedélyt) adhatnak a 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű áruszállító járművekre is rendkívüli sürgősség esetén vagy amennyiben azok romlandó élelmiszert vagy veszélyes árut szállítanak. Ezek megengedett legnagyobb sebessége 60 km/óra.

GRÚZIA A hólánc csak egyes, az alábbiakban ismertetett útszakaszokon kötelező: a Sarpi (TR–GE)–Batumi–Tbiliszi főútvonalon, a Choloki és a Rikoti hegyi hágón, valamint a Larsi (RUS–GE)–Tbiliszi főútvonalon, a Jvari hegyi hágón. A láncokat csak a meghajtott tengelyekre kell felszerelni. A téli gumikat illetően nincs külön előírás.

HORVÁTORSZÁG Kötelező a járművön hóláncot tartani. Az egész országban használni kell „téli időjárás” esetén – ami azt jelenti, hogy legalább 5 cm hó esett, vagy jég borítja az utakat. Kötelező téli felszerelés: egy pár hólánc a meghajtott tengelyen A téli időjárási viszonyok mellett téli felszerelés nélkül közlekedő járműveket és pótkocsikat kitilthatják az utakról. A rendőrség hólánc felszerelésére kötelezheti a gépkocsivezetőket, és olyan helyre irányíthatja őket, ahol ez a felszerelés beszerezhető. A téli felszerelés hiánya esetén kiszabható bírságok: – 6000 HRK azon cégekre kiróható bírság, melyek a szükséges felszerelés nélkül közlekedtetik járműveiket – 1000 HRK azon önállóan dolgozó gépjármű-tulajdonosokra, – 150 HRK azokra a gépjárművezetőkre kiszabható bírság, akik nem szereltek fel hóláncot a járműre. Téli időjárási viszonyok esetén a jármű meghajtott tengelyén legalább két téli guminak (M + S) kell lennie, vagy nyári radiál guminak az összes keréken. A gumik mintázata legalább 4 mm mélységű kell legyen. A szöges gumik használata tilos. A téli felszerelés részeként lapátot is kötelező tartani a járműveken.

LENGYELORSZÁG Nem kötelező a hóláncot állandóan a járművön tartani, azonban havas úton a

közlekedési jelzőtábláknak megfelelően alkalmazni kell. Az erre vonatkozó közlekedési táblával jelölt utakon kötelező a hólánc használata. A táblán jelzik azt is, hogy mely járművekre vonatkozik a kötelezettség. A megfelelő helyen tábla jelzi az előírás feloldását is. Hólánc használata csak havas utakon megengedett. Ahol használni kell, legalább két meghajtott keréken hóláncnak kell lennie. A fenti előírások megszegése esetén a várható bírság 200 lengyel zloty. Nincs külön jogszabály a téli gumikat illetően, azonban a közúti közlekedési törvény értelmében a járműveket úgy kell felszerelni, hogy a közlekedésbiztonságot ne veszélyeztessék. A szöges gumik használata tilos.

LETTORSZÁG Nem kötelező a hóláncot a járművön tartani. A lett KRESZ értelmében a téli gumik használata csak a legfeljebb 3,5 tonna össztömegű személy- és áruszállító járművek esetében kötelező a december 1. és március 1. közötti időszakban. A szöges gumik használata engedélyezett a téli gumik helyett, azonban használatuk tilos a május 1. és október 1. közötti időszakban.Bármely szabálysértés esetén szankciókat alkalmaznak.

LITVÁNIA Nincs előírás a hólánc és a téli gumik használatát illetően. Szöges gumik használata április 10-től november 1-jéig tilos. A legfeljebb 3,5 tonna össztömegű járműveken nyári gumik használata tilos november 10- től április 1-jéig. A gumik mintázata járműkategóriánként eltérő.

LUXEMBURG Nem kötelező hóláncot tartani a járműveken. A személygépkocsikra és kisteherautókra S vagy M+S gumikat kell feltenni.

MACEDÓNIA Az egész ország területén, október 15. és március 15. között a személygépkocsik, autóbuszok, kamionok, és vontatók, járműkombinációk meghajtott tengelyeire kötelező hóláncot tenni. Ezen az időszakon kívül csak rendkívüli havazás esetén lehet szükséges a hólánc. Pótkocsikra, vagy félpótkocsikra nem szükséges hóláncot feltenni. Ha a közúti ellenőrzés során az előírás szerinti hólánc hiányát állapítják meg, a bírság 30 eurónak megfelelő összeg lesz, melyet macedón dinárban kell kifizetni.

AutóKözlekedés 2009/12

III


MKFE-hírszolgálat • MKFE-hírszolgálat A járművet le is állíthatják, amennyiben ezt az időjárási viszonyok indokolják. A téli gumi nem kötelező. Amennyiben mégis használnák, a bordázat mélysége nem lehet 5 mm-nél kisebb. Városi övezetben nem kötelező a hólánc, amennyiben a jármű téli gumikkal van felszerelve.

MONGÓLIA Kötelező a járművön hóláncot tartani. A hólánc használata egész Mongólia területén szükségessé válhat az októbertől májusig tartó időszakban, különös tekintettel az alábbi területekre: Bayan– Ulegy, Ubsa, Khobdo, Zabhan, Hubsugul, Arkhangai, Hentei és Selenge. Meghajtott tengelyenként egy pár hólánc szükséges. Hólánc használata esetén a megengedett legnagyobb sebesség 20–25 km/óra. Ajánlott felszerelés még a lapát, vonórúd, vonókábel, csörlő, szöges gumik. A téli felszerelésre vonatkozó előírások megsértése esetén a járművet kiállítják a forgalomból.

NÉMETORSZÁG Általában nem kötelező hóláncot tartani a járművön, azonban havas úton az erre utaló közlekedési jelzőtáblának megfelelően alkalmazni kell. Nincs meghatározott időszak, de amennyiben a körülmények megkövetelik, a járművet el kell látni hólánccal, téli gumival, ásóval, csákánnyal és vonórúddal vagy vontatókötéllel. A láncot a gépjármű meghajtott tengelyére kell feltenni. Az engedélyezett legnagyobb sebesség hólánccal közlekedő jármű esetében 50 km/h. Amennyiben a hólánc kötelező használatára utasító jelzőtáblát figyelmen kívül hagyják, a bírságot a StVO 49 paragrafusa 3. és 4. bekezdése értelmében állapítják meg. A téli gumik használatát illetően nincs külön jogszabály, azonban mindig kötelező az időjárási viszonyoknak megfelelő felszerelés, és ez a gumikra is vonatkozik.

NORVÉGIA Téli időszakban, az időjárási viszonyoktól függetlenül kötelező megfelelő számú hóláncot tartani a 3,5 tonna feletti járműveken, az egész ország területén, az északi térségben: Nordland, Troms és Finnmark területén az október 16-tól április 30-ig tartó időszakban, Norvégia többi részén pedig a november 1-jétől a húsvéthétfőt követő első hétfői napig. Az illetékes hatóságok felmentést adhatnak a fenti előírás alól.

IV

A láncokat – a gumik típusától függetlenül – úgy kell felszerelni, hogy állandóan érintkezzenek az út felületével. Legalább három láncot kell felszerelni a 3,5 t feletti járművekre, egyet az első tengelyre, kettőt a meghajtott tengelyre. Olyan jármű-kombinációk esetében, ahol mindkét egység össztömege meghaladja a 3,5 tonnát, megfelelő számú, de legalább hét láncot kell felszerelni, amennyiben a meghajtott tengelyen dupla kerék van. Egy láncot kell tenni az első kerékre, egyet-egyet a meghajtott tengely mindegyik kerekére, és kettőt a pótkocsira. Amennyiben a gépjármű meghajtott tengelyén szimpla kerék van vagy dupla láncot alkalmaznak, öt lánc elegendő, mivel csak kettőt tesznek fel a meghajtott tengely kerekeire. Azokon az utakon, ahol havazás vagy jegesedés várható, a járműveket megfelelő felszereléssel kell ellátni. Az ország bármely területén szükséges lehet a hólánc. Nem szükséges téli gumit feltenni, „normál” gumikkal is lehet közlekedni télen, amennyiben a gumik mintázata legalább 3 mm (az ajánlott mélység 5 mm) és megfelelő számú hóláncot tettek fel a jármű kerekeire. A szöges gumik használata tilos a húsvéthétfő napjától számított első hétfőtől október 31-ig (az északi területeken: Nordland, Troms és Finnmark területén május 1-jétől október 15-ig), kivéve, ha ezt a vezetési feltételek szükségessé nem teszik, illetve, ha ezt a hatóságok kivételesen engedélyezik. A szöges gumik használata esetén külön adót kell fizetni Oslóban, Trondheimben és Bergenben, a városba való belépéskor. Ezzel kapcsolatban részletes információ olvasható norvég, német, angol, lengyel és orosz nyelven a következő weblapon: http://www.donnadiesel.no Nem kötelező a téli gumi a pótkocsin (helyette kell hólánc), azonban a fuvarozók saját érdekében erősen ajánlja a norvég egyesület. További információk : http://www.lastebil.no/xp/pub/loddrett _venstre/nyheter/374750

OLASZORSZÁG Nem kötelező hóláncot tartani a járműveken, azonban havas úton a közlekedési jelzőtábláknak megfelelően alkalmazni kell. Télen az alpesi hágókon és minden egyéb havas úton az erre vonatkozó közlekedési táblával jelölt utakon kötelező a hólánc használata. Ahol használni kell, legalább egy pár hóláncnak kell lennie a gépjárműveken. A fen-

ti előírás megszegése esetén kiszabható bírság 78–311 euró. Az olasz KRESZ 6. cikkelye értelmében a hatóságok kötelesek közlekedési táblával jelezni a csúszásgátló felszerelés (hólánc, téli gumik) használatának kötelezettségét a jeges, havas utakon.

OLASZORSZÁG Nem kötelező hóláncot tartani a járműveken, azonban télen az alpesi hágókon és minden egyéb havas úton a közlekedési jelzőtábláknak megfelelően használni kell, és az erre vonatkozó közlekedési táblával jelölt utakon kötelező a hólánc használata. Ahol használni kell, legalább egy pár hóláncnak kell lennie a gépjárműveken. A fenti előírás megszegése esetén kiszabható bírság 78–311euró. Az olasz „KRESZ” 6. cikkelye értelmében a hatóságok kötelesek közlekedési táblával jelezni a csúszásgátló felszerelés (hólánc, téli gumik) felszerelésének kötelezettségét a jeges, havas utakon.

ÖRMÉNYORSZÁG Nincs a hóláncok használatára vonatkozó előírás. Nem kötelező a hólánc, általában nincs is szükség használatára, főként az alacsonyabb vidékeken levő főútvonalakon. Magasabb hegyekben azonban néha lezárhatják az utakat havazás esetén. Használat esetén a láncokat a meghajtott tengelyre kell felszerelni. Nincs a téli gumikra vonatkozó előírás, de használatuk ajánlott. Kopott gumik nem használhatók. A közeljövőben várható az erre vonatkozó új jogszabály megjelenése.

PORTUGÁLIA Nem kötelező a járművön hóláncot tartani, azonban használata kötelező, amennyiben a közlekedési jelzőtábla ezt előírja, elsősorban Serra da Estrela térségében találkozhatunk ilyennel. Ha használják, a láncokat a meghajtott tengelyre kell felszerelni. A hólánc használatára vonatkozó előírások megsértése esetén a várható bírság 24.94-124.70 euró. A téli gumikkal kapcsolatban nincs külön előírás.

ROMÁNIA Nem kötelező a járművön hóláncot tartani, azonban használatuk kötelező, amennyiben az erre vonatkozó közlekedési tábla erre utal, illetve az időjárási viszonyok ezt megkövetelik. Nincs a hó-

www.mkfe.hu


MKFE-hírszolgálat • MKFE-hírszolgálat láncok tekintetében külön előírás, azonban tilos hólánc, vagy jóváhagyott csúszásgátló nélkül közlekedni 3,5 t össztömeg feletti gépjárművel havas, jeges úton. A járművön ajánlatos lapátot és egy zacskó homok - só keveréket tartani. A fentiek megszegése 9 büntetőpontot, illetve a minimálbér 10 százalékának megfelelő büntetést von maga után. A téli gumik hólánc helyett használhatók, mintázatuk legalább 2 mm mélységű kell legyen.

SPANYOLORSZÁG Nem kötelező a járművön hóláncot tartani, azonban adott körülmények között hegyvidékeken, egyes útszakaszokon kötelező a használata. A téli gumik használatával külön jogszabály nem foglalkozik.

SVÁJC Nem kötelező a járművön hóláncot tartani, azonban egyes útszakaszokon – amelyeken a „Hólánc használata kötelező” („Chaines a neige obligatoires”) tábla ezt jelzi – kötelező a használata. Azokon az utakon kötelező a használata. Nincs az alkalmazására kötelezően meghatározott időszak, mivel az Alpokban még nyáron is előfordul havazás. Ugyanazon tengelyen legalább két meghajtott keréken, vagy ikerkerék esetén mindegyik oldalon egy-egy fémből készült hólánc, vagy az útügyi hatóság által engedélyezett (OSR Art. 29), más hasonló anyagból készült hasonló felszerelés kötelező. Amennyiben és ahol kötelező a hólánc, a járművön azonban mégsem használják, a kiszabható bírság összege: 100 svájci frank. A szöges gumi engedélyezett a legfeljebb 3,5 tonna össztömegű járműveken a november 1. és április 30. közötti időszakban.

SVÉDORSZÁG Nem kötelező a járművön hóláncot tartani. Nincs a téli gumik használatára vonatkozó külön jogszabály. A szöges gumik használata engedélyezett az október 1-jétől április 30-ig tartó időszakban, valamint télies az időjárás esetén.

SZLOVÁKIA Általánosságban nem kötelező a járművön hóláncot tartani, azonban a járműnek alkalmasnak kell lennie hólánc használatára. A „Snehove retaze” felirattal jelölt utakon a meghajtott tengely legalább két kerekén hólánc használata kötelező. A hólánccal kapcsolatos előírások megszegése esetén a büntetés 60 euróig terjed. Amennyiben emiatt balesetet okoz a gépjármű, a büntetés ennél magasabb lehet, sőt – halálos kimenetel esetén – börtönbüntetést is maga után vonhat. A téli gumik használatát a közlekedési tárca által kiadott 225/2004 sz. rendelet szabályozza. Ha az úttesten hóréteg vagy jég található vagy deres az út , az M1 és N1 kategóriába tartozó gépkocsikat csak akkor lehet használni forgalomban, ha a jármű összes tengelyén fel vannak szerelve az M+S, MS vagy M&S jelölésű téli gumik. Az M2, M3, N2, N3 kategóriába tartozó járművekre téli gumit kell feltenni legalább egy meghatott tengelyre november 15. és március 31. között, melyek jelölése M+S, MS vagy M&S.

SZLOVÉNIA Kötelező hóláncot tartani a járművön. A téli felszerelés kötelező november 15től március 15-ig. Ebben az időszakban, amikor az időjárási viszonyok ezt szükségessé teszik, használni kell a hóláncot a meghajtott tengelyeken. A 3,5 tonna feletti járművekre/szerelvényekre előírt minimális téli felszerelés: téli gumik a meghajtott tengely(ek)en, vagy hólánc-

cal ellátott nyári gumik a meghajtott tengely(ek)en. Az állandó négykerék-meghajtású járműveken a hátsó tengelyen kell hóláncnak lennie. Minden járművön kell lapátot tartani. Téli guminak tekintik az M+S jelzéssel ellátott, legalább 4 mm bordázatú gumikat. A szöges gumik használata tilos. Nincsenek pontosan meghatározva a fentiek megsértésével járó szankciók. Azonban azokat a téli felszereléssel el nem látott járműveket, amelyek akadályozzák a forgalom áramlását, kitilthatják az utakról, és rendőri eljárás alá vonhatják.

TÖRÖKORSZÁG Kötelező egy pár hóláncot tartani a járművön. Nincsenek a hólánc használatát illetően kijelölt térségek vagy időszakok. Csak havas vagy jeges napokon kötelező hóláncot tartani a járművön. A szükséges hóláncok hiánya esetén a gépkocsivezetőt megbírságolják, és járművet kiállítják a forgalomból Téli gumik használata nem kötelező. *** Nincs előírás a téli felszerelést illetően az alábbi országokban: Azerbajdzsán, Belorusszia, Dánia, Hollandia, Írország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Moldávia, Türkmenisztán, Ukrajna, Üzbegisztán Az adatok folyamatosan változhatnak, tájékoztató jellegűek. Az információkat az MKFE különböző belföldi és külföldi forrásokból gyűjti össze, a lehető legnagyobb odafigyeléssel, azonban az ennek ellenére esetleg előforduló hibákért, hiányosságokért felelősséget nem vállal. A olvasók az információkat csak saját felelősségükre használhatják. Az összeállítást az IRU és az IRU – tagegyesületek adatainak felhasználásával készítette: Kovács Ágnes

A szolgáltató érdekvédelem

Várjuk leveleiket, észrevételeiket, kérdéseiket! Levélcím: 1300 Bp., Pf. 143 Email: autokozlekedes@autokozlekedes.hu www.autokozlekedes.hu

1149 Budapest, Egressy út 77. • iroda@mkfe.hu

AutóKözlekedés 2009/12

V


A döntéshozót keresse! Harminc ezer jármű: kamion, autóbusz, teherautó. Munkát végez a megrendelőnek és munkát ad, gépkocsivezetőnek, speditőrnek, szállítmányozónak, szerviznek, autómosónak. Lehetőség, piac, a jármű- és felépítmény gyártónak, értékesítőnek, alkatrész-beszállítónak, számtalan szolgáltatónak, üzemanyag-forgalmazónak, finanszírozónak.

Megjelenés: havonta Hirdetés leadásai határideje: a megjelenést megelőző két hét, kész anyag esetén 10 nap Vágott méret: 210 × 297 mm Tükörméret: 185 × 252 mm

Harmincezer jármű, két és félezer tulajdonos. Ők a döntéshozók.

Rácssűrűség: fekete–fehér 133 lpi, színes 150 lpi

Az Autóközlekedés hozzájuk biztosan eljut. És Ön is!

Terjedelem: mintegy 60 oldal

Kötészet: irkafűzött

Hirdetési árak (forintban) Felület Méret Két szín Borító II–III., 1/1 oldal 210 × 297 mm Borító II–III., 1/2 oldal 185 × 126 mm Borító IV., 1/1 oldal 210 × 297 mm 1/1 oldal 210 × 297 mm 135 000 1/2 oldal 185 × 126 mm 90 000 1/4 oldal 92,5 × 126 mm 75 000 Csíkhirdetés 185 × 50 mm 70 000 Behúzás, befűzés, szórólap: 70 Ft/db + áfa Kifutó hirdetés esetén körbe 3 mm rátöltést kérünk! Az árak az áfa összegét nem tartalmazzák!

Color 200 000 130 000 270 000 200 000 130 000 90 000 –

Nyomtatás: 4 szín color, melléklet 2 szín Példányszám: 6000 Terjesztés: 2500 db tagoknak és előfizetőknek (nemzetközi és belföldi áru- és személyfuvarozók) névre szólóan postázva, valamint országosan benzinkutaknál, újságárusoknál Mennyiségi kedvezmény: a megjelenés gyakoriságától és méretétől függően, egyedi megállapodás alapján.

Hirdetésfelvétel: a szerkesztőségben, Orbán Péter, (+36-1) 430-1204/108, (+36-20) 954-2425 e-mail: p.orban@autokozlekedes.hu Kiss Emilia, (+36-1) 252-0688/226, e-mail: emilia.kiss@mkfe.hu Szerkesztőség: H-1039 Budapest, Szabadság utca 21/b. Levélcím: H-1300 Bp., Pf: 143 Telefon/fax: (+36-1) 430-1204/108; e-mail: autok@rodin.hu, autokozlekedes@autokozlekedes.hu Web: www.autokozlekedes.hu, www.mkfe.hu Laptulajdonos: Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete

MKFE-tagoknak kedvezményes árak! Kérje ajánlatunkat!

Kiadó: Rodin Management Service Kft.

Megrendelőlap az Kérjük, az adatokat nyomtatott betűvel szíveskedjen beírni! A megrendelőlapot borítékban, bélyeggel ellátva kérjük elküldeni az MKFE, 1576 Budapest, Pf. 109. címre. A borítékra kérjük, írja rá: Autóközlekedés – előfizetés

előfizetéshez

(MKFE-tagok külön megrendelés nélkül, díjmentesen kapnak egy példányt a lapból.)

Alulírott megrendelem az Autóközlekedés című lapot

példányban 2010. évre (februártól decemberig)

Egy lap ára 490 Ft, vagyis 11 hónapra 5390 Ft. Fizetés módja:

csekk

átutalás

Kapcsolattartó neve: .................................................................................................................. Postázási cím:

Számlázási cím (ha eltér a postázási címtől):

Név: ....................................................................................................................

Cégnév: ............................................................................................................

Cégnév: ............................................................................................................

Név: ....................................................................................................................

Irányítószám: ...................... Város: .............................................................

Irányítószám: ...................... Város: .............................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Telefonszám: .................................................... Fax: ............................................................ E-mail: .......................................................................................... Hozzájárulok, hogy fenti adataimat a kiadó az előfizetői nyilvántartásban tárolja. ……………..…….…............................., ............év …..….hó …..….nap Aláírás, pecsét helye


információk • terelések • útlezárások • korlátozások törvények, rendeletek • törvények, rendeletek

Jogszabályfigyelő Magyar Közlöny 2009/150–163. szám Ízelítő a tartalomból: Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök • Módosult az üzemanyagnorma-rendelet • A közúti közlekedési szakemberek körének pontos meghatározása • Isaszegi, maglódi pályázatok helyi autóbusz-közlekedés ellátására • A 2010-es költségvetést megalapozó törvénymódosítások • Változtak a közösségi vámjog végrehajtási szabályai • Módosították a közúti közlekedési törvényt • Változott a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény • Módosították a bírságrendeletet • APEH-üzemanyagárak, 2009. január–december • Regisztrált gépjárműbontók, gépjármű-átvevőhelyek jegyzéke • Tachográfgyártó magyarországi képviselőjének elismerése • Magyar–horvát egyezmény autópályakapcsolatról és átkelőről • Alkotmányellenesek egyes törvények parkolással kapcsolatos rendelkezései • Országgyűlési határozat a szomszédos országokhoz fűződő közlekedési kapcsolatok erősítéséről • A Vám- és Pénzügyőrség egyes szerveinek új, illetve megváltozott feladatai • Változik az akkumulátorok környezetvédelmi termékdíja • Tulajdoni lap másolat igazgatási szolgáltatási díjai • Egyes adótörvények uniós jogharmonizációs célú módosításai • Törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről • Törvénymódosítások az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló új törvény, valamint a megtakarítások ösztönzése miatt

Módosult az üzemanyagnorma-rendelet Az üzemanyag-megtakarítás szabályainak 2010. évi változása miatt a normarendelet csak az üzemanyag-fogyasztási normák megállapítására szorítkozik, minden más szabály az szja-törvényben található. Ennek szellemében már a felvezető, 1. § szövege is változott: a közúti járművek, gépek üzemanyag- és kenőanyag-felhasználása – az igazolás nélkül elszámolható költségmeghatározásához – az e rendeletben meghatározott üzemanyag-fogyasztási norma alapján vehető figyelembe. A rendeletet kiegészítették egy új, 5. §-sal, mely az útnyilvántartás tankolási adatokkal való kiegészítését írja elő: 5. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 27. § (1) bekezdés b) pontjának, illetve (2) bekezdésének alkalmazása esetén az üzemanyag- és kenőanyag-felhasználás e rendelet szerint történő meghatározásához a személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt adattartalmú útnyilvántartásban az üzemanyagfeltöltés (tankolás) helyét, idejét és mennyiségét, valamint a kilométeróra állását is fel kell tüntetni. 2010. január 1-jétől az szja-törvény 27. § (2) bekezdése határozza meg az üzemanyag megtakarításnak minősülő összeget: 27. § (2) Üzemanyag-megtakarításnak minősül az az összeg, amely nem több, mint az (1) bekezdés b) pontjában említett, útnyilvántartással (menetlevéllel, fuvarlevéllel) igazolt kilométer-futásteljesítmény alapján a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyagfogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló kormányrendelet szerinti - korrekciós tényezőkkel módosított alapnorma, és az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár figyelembevételével kiszámított összegnek a munkáltató által, a társas vállalkozás által számla (számlák) alapján elszámolt üzemanyag-mennyiség és az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár figyelembevételével meghatározott összeget meghaladó része, ideértve azt az esetet is, amikor a munkáltató, a társas vállal-

www.autokozlekedes.hu

kozás a saját kezelésében lévő töltőállomáson biztosítja az alkalmazottjának, a tagjának az üzemanyag felvételét és az üzemanyag felhasználása során megtakarítás mutatkozik az előzőek szerint meghatározott normához képest. Az szja-törvény 27. § (1) b) pontja pedig korlátozást tartalmaz 2010. január 1-jétől: 27. § (1) b) figyelemmel a (2) bekezdés rendelkezésére, a munkáltató által az alkalmazottja számára, a társas vállalkozás által a tevékenységében személyesen közreműködő tagja számára - a munkaköre (tevékenysége) szerint a munkáltató, a társas vállalkozás által üzemeltetett gépjármű vezetőjeként teljesített kilométer-futásteljesítménye alapulvételével - üzemanyag-megtakarítás címén fizetett, annak mértékét meg nem haladó összeg, de legfeljebb havi 100 ezer forint. Pontosították a norma megállapítás módját az 1. mellékletben fel nem tüntetett típusú, valamint az 1/A. melléklet alapján meg nem határozható alapnormájú, illetőleg a rendeletben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzemanyaggal üzemelő gépjárművek esetében: az alapnorma értékét a gyártó állapíthatja meg, vagy műszaki szakértő: utóbbi a gyártó adatai, vagy az üzemanyag-fogyasztás mérése alapján. Pontosították a kenőanyagnormát is: az üzemanyag-fogyasztási norma 7 ezrelékének megfelelő mennyiség a motorolaj és hajtóműolaj cseréjéhez felhasználható, a gyártó által megjelölt mennyiségen felül értendő. Csökkentették a benzin- és gázolajüzemű személygépkocsik alapnorma-átalányának mértékét a kategóriák változatlanul hagyása mellett: A benzinüzemű személygépkocsi alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerűrtartalma szerint: a) 1000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer, b) 1001–1500 cm3-ig 8,6 liter/100 kilométer, c) 1501–2000 cm3-ig 9,5 liter/100 kilométer, d) 2001–3000 cm3-ig 11,4 liter/100 kilométer, e) 3001 cm3 felett 13,3 liter/100 kilométer. (3) A gázolajüzemű személygépkocsi alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerűrtartalma szerint: a) 1500 cm3-ig 5,7 liter/100 kilométer, b) 1501–2000 cm3-ig 6,7 liter/100 kilométer, c) 2001–3000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer, d) 3001 cm3 felett 9,5 liter/100 kilométer. Új az 1/A. melléklet, amely az üzemanyag-fogyasztási alapnorma meghatározását tartalmazza a műszaki alapadatok alapján. Ebben a gázolajüzemű és a benzinüzemű tehergépkocsikat megbontották aszerint, hogy 2002. előtt, vagy azt követően gyártották. A 2002. előtt gyártottnál maradt a régi képlet, a 2002. után gyártottak esetében a képletekben csökkentették a motorteljesítményhez rendelt szorzókat. A gázolaj- illetve benzinüzemű nyerges vontatóknál nem változott a képlet. Az autóbuszoknál kisebb mértékben változtak a képletekben mind a járműtömeghez, mint pedig a motorteljesítményhez rendelt szorzók. A városi forgalom korrekciós szorzója hidraulikus sebességváltóval szerelt közforgalmú autóbusz és taxi esetében Budapesten és a megyeszékhelyeken 55-ről 45 százalékra csökkent. A légkondicionáló berendezés üzemeltetése címén az 5 százalékos korrekciós szorzó a három nyári hónap helyett négy hónapig, májustól-szeptemberig alkalmazható. A pótkocsivontatás pótléka gázolajüzemű vontatás esetén 100 kilométerenként és vontatmánytonnánként 0,9 literről 0,7 literre csökkent. Hatályba lép: 2010. január 1. (244/2009. (X. 29.) Korm. r., MK. 152. sz., MÓD: 60/1992. (IV. 1.) Korm. r.)

AutóKözlekedés 2009/12

VII

Â


törvények, rendeletek • törvények, rendeletek Â

Pályázat Maglód város helyi autóbusz-közlekedésének ellátására Maglód város önkormányzata pályázatot hirdet 2010. január 4-től 4 éves időtartamra (a meghosszabbítás lehetősége mellett) a település helyi autóbusz-közlekedése ellátására. Az ajánlati dokumentáció 70 ezer forint+áfa díjért megvásárolható Maglód Polgármesteri Hivatalánál. Az ajánlatokat 2009. december 23. 10. óráig várják ugyanott. Ajánlat bontás december 28-án, eredményhirdetés az ajánlatok elbírálását követő 5 napon belül, szerződéskötés a pályázati nyertes értesítésének kézhezvételétől számított 10 napon belül. (Pályázati kiírás, Hivatalos Értesítő 53. sz.)

Pályázat Isaszeg város helyi autóbusz-közlekedésének ellátására Isaszeg város önkormányzata pályázatot hirdet 2010. március 1-jétől 8 éves időtartamra a település helyi autóbusz-közlekedése ellátására. Az ajánlati dokumentáció 100 ezer forint+áfa díjért megvásárolható Isaszeg Polgármesteri Hivatalánál. Az ajánlatokat 2010. január 7. 9. óráig várják ugyanott. Eredményhirdetés legkésőbb 2010. január 21-én, szerződéskötés legkésőbb 2010. február 5-én. A pályázóknak igazolniuk kell többek között az autóbuszok és a kiszolgáló személyzet meglétét, január 12-én lesz az autóbusz- és a személyi állomány szemle időpontja. (Pályázati kiírás, Hivatalos Értesítő 53. sz.)

A közúti közlekedési szakemberek körének pontos meghatározása A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló rendeletből eddig hiányzott a közúti közlekedési szakember teljes és pontos fogalommeghatározása, ezt most pótolták (a változtatás rendhagyó módon az üzemanyagnorma-rendeletet módosító rendelet végén kapott helyet). 2. § e) közúti közlekedési szakember: szakoktató, iskolavezető, vizsgabiztos, továbbá ea) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló külön jogszabályban meghatározott eaa) személytaxis szolgáltatói képesítéssel rendelkező járművezető, eab) személygépkocsis személyszállító szolgáltatói képesítéssel rendelkező járművezető, eac) személytaxis vállalkozói képesítéssel rendelkező szakmai vezető, ead) személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítéssel rendelkező szakmai vezető, eb) az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló külön jogszabályban meghatározott, autóbuszos személyszállító vállalkozói képesítéssel rendelkező szakmai vezető, ec) a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló külön jogszabályban meghatározott, árufuvarozó vállalkozói képesítéssel rendelkező szakmai vezető, ed) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott, szakmai alap- és továbbképzési képesítéssel rendelkező gépjárművezető, ee) a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló külön jogszabályban meghatározott, gépkezelői jogosítvánnyal rendelkező gépkezelő,

VIII

ef) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló külön jogszabályban meghatározott, szakkísérői képesítéssel rendelkező személy, eg) a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló külön jogszabályban meghatározott, gázautószerelő képesítéssel rendelkező személy, eh) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló külön jogszabályban meghatározott eha) veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói képesítéssel rendelkező személy, ehb) veszélyes áru szállító gépjárművezető, ei) a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló külön jogszabályban meghatározott, mezőgazdasági vegyszer, üzemanyag szállítására eredményes vizsgát tett járművezető, ej) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló külön jogszabályban meghatározott, undort keltő anyag szállítására eredményes vizsgát tett járművezető. Hatályba lépett: 2009. október 30. (244/2009. (X. 29.) Korm. r., MK. 152. sz., MÓD: 70/2005. (IV. 21.) Korm. r.)

Jogszabályokról néhány mondatban A Magyar Közlöny 152. számában jelent meg a 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tűzvédelmi képzéssel és szakvizsgákkal, a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök megjelölésével kapcsolatban. Ide tartoznak olyan munkakörök, amelyek a közlekedéssel foglalkozó vállalkozásoknál is előfordulnak,: az üzemanyagtöltő állomások üzemviteli dolgozói, a pb-gázüzemű targoncák kezelői (amennyiben a pb-palackok, tartályok cseréjét is ők végzik), az „A” és „B” tűzveszélyességi anyagok tárolását végzők 300 kg anyagmennyiség felett, és a hegesztők. Mint magánszemélyeket érdekelhet és anyagilag érinthet bennünket az ugyanebben a közlönyszámban található 242/2009. (X. 29.) kormányrendelet, amely a lakóingatlanok adójának bevallásához felhasználható becsült forgalmi érték közléséről szól; ezt az adóhatóság szolgáltatja a lakóingatlan megadott adatai alapján.

Módosították a közúti közlekedési törvényt A közúti közlekedési törvényben más paragrafusokban található, eltérő szabályozást most egy új, 24/A paragrafusba foglalták, melynek lényege, hogy a típusvizsgálatban a közlekedési hatóság által engedélyezett típusvizsgáló, a jármű időszakos vizsgálatánál és rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálatánál pedig a közlekedési hatóság által engedélyezett vizsgáló állomás működik közre. A velük szemben támasztott követelményeket kormányrendelet tartalmazza. A 27. paragrafusban pontosították, hogy a járműjavítás, karbantartás mellett a bontás feltételeit is a közlekedésért felelős miniszter szabályozza rendeletében. A járműfenntartási tevékenységre vonatkozó szándékot a közlekedési hatóságnak be kell jelenteni. Hulladékká vált jármű bontását csak regisztrált bontó-hulladékkezelő végezheti, ehhez a környezetvédelmi hatóság veszélyes hulladék kezelésére vonatkozó engedélye is szükséges. A bontáshoz a tulajdonos kérelmére a közlekedési hatóság ad egyedi engedélyt. Hatályba lép: 2010. január 1. (2009. évi CIX. tv., MK. 157. sz., MÓD: 1988. évi I. tv.)

www.mkfe.hu


törvények, rendeletek • törvények, rendeletek Változott a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény A közlekedési hatóság a járművezető pályaalkalmasságára és utánképzésére vonatkozó adatokról is értesíti a nyilvántartót. A nyilvántartásba bejegyzett jármű eladójának és a jármű új tulajdonosának a tulajdonjog, illetve az üzembentartó személyének változásbejelentését teljes bizonyító erejű magánokirattal kell teljesítenie, ennek kötelező tartalmi elemeit kormányrendelet állapítja meg. A jármű előzetes eredetiségvizsgálatában közreműködő szervezetekre vonatkozó követelményeket is e törvénymódosítás tartalmazza. Hatályba lép: 2010. január v1. (2009. évi CIX. tv., MK. 157. sz., MÓD: 1999. évi LXXXIV. tv.)

Módosították a bírságrendeletet Módosították a biztonsági öv, gyermekbiztonsági rendszer, a motorkerékpár-bukósisak és a mobil rádiótelefon használatára vonatkozó rendelkezés megsértése esetén a bírságra vonatkozó szabályokat. A bírságot az azt kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 22 munkanapon belül kell befizetni. E rendelkezések megsértése miatt folytatott közigazgatási eljárásban a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség. Módosították a bírságtételeket tartalmazó 11. sz. mellékletet is, a módosítás lényege: ha a bírságot a jogerőre emelkedéstől számított 10 munkanapon belül befizetik, maradnak a korábban megállapított díjtételek, e határidőn túli befizetésre pedig bevezettek egy II. hasábot, magasabb díjtételekkel: Sor- Bírságolással szám érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege A bírságolással forintban érintett 10 munkanapon cselekmény I. belül II. túl elkövetéséért befizetve felelőssé tehető Menet közben kézben tartott mobil rádiótelefon használata 1. a) lakott területen belül a) 10 000 a) 16 000 járművezető b) lakott területen kívül b) 15 000 b) 21 000 járművezető c) autóúton, autópályán c) 20 000 c) 32 000 járművezető Biztonsági öv használata nélküli közlekedés: a) lakott területen belül a) 10 000 a) 16 000 járművezető, utas 2. b) lakott területen kívül b) 20 000 b) 32 000 járművezető, utas c) autóúton, autópályán c) 30 000 c) 42 000 járművezető, utas Gyermekbiztonsági rendszer használatának elmulasztása 3. a) lakott területen belül a) 15 000 a) 21 000 járművezető b) lakott területen kívül b) 30 000 b) 42 000 járművezető c) autóúton, autópályán c) 45 000 c) 57 000 járművezető Motorkerékpár-bukósisak használatának elmulasztása 4. a) lakott területen belül a) 10 000 a) 16 000 járművezető, utas b) lakott területen kívül b) 20 000 b) 32 000 járművezető, utas c) autóúton, autópályán c) 30 000 c) 42 000 járművezető, utas Hatályba lép: 2009. november 13. (247/2009. (XI. 10.) Korm. r., MK. 157. sz., MÓD: 156/2009. (VII. 29.) Korm. r.)

Változtak a közösségi vámjog végrehajtási szabályai A közösségi vámjog legújabb intézményei (engedélyezett gazdálkodói tanúsítvány, egységes engedélyezés kiterjesztése) működése biztosítása céljából a közösségi vámjogi szabályokba beillesztésre került a gazdasági szereplők új közösségi nyilvántartási szá-

www.autokozlekedes.hu

ma (EORI-szám). A magyar gazdálkodók esetén a korábbi VPIDszámok kerülnek EORI-számként alkalmazásra (többlet-adminisztráció elkerülése). A nem egységes engedély keretében (azaz nem egyszerre több tagállamra kiterjedően) engedélyezett egyszerűsített vámeljárás engedélyezésére a vámhatóságnak 90 nap, engedélyezett gazdálkodók esetében 60 nap áll rendelkezésére a kérelem befogadásától számítva. A módosítás azon rendelkezéseket is tartalmazza, amelyek a közösségi vámjogban egységes engedélyezés néven szereplő vámjogi intézményhez kapcsolódóan a behozatalkor felmerülő adófizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, mint pl. a gazdálkodótól magyar adószám megkövetelése (kivétel: a közvetett vámjogi képviselő által végzett tevékenység), az engedélyező vámhatóság tagállama és a Magyar Köztársaság között meglévő hatályos megállapodás a visszatartott nemzeti beszedési költségek megosztásáról, stb. Az egységes engedély gyakorlati alkalmazása során a vámhatóságok közötti adatcserét a 30/A. mellékletben előírt adattartalommal, az érintett tagállamok közötti elektronikus kapcsolattal célszerű megvalósítani. A vámeljáráshoz kapcsolódó adóeljárásban elsősorban a pénzügyi képviselő alkalmazására van lehetőség (amennyiben a gazdálkodó az ügyeit nem maga kívánja intézni), a közvetett vámjogi képviselő csak akkor járhat el képviselőként, ha a kapcsolódó vámeljárásban is eljár. A módosítás meghatározott feltételek teljesítése esetén az adóbiztosíték nyújtási kötelezettség alóli mentesség lehetőségét – az áfa és a környezetvédelmi termékdíj mellett – az energiaadó esetében is biztosítja. Szankcionálják az egységes engedély alkalmazása során a Magyarországon felmerülő adófizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adózói adatszolgáltatási kötelezettség megszegését is. A módosítás több más esetben is megváltoztatja a vámigazgatási bírság szabályait (pl. hibás vagy hiányos árunyilatkozat, EUR. 1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány esetén tapasztalható szabálysértés, vámhiányt nem keletkeztető szabálysértés, stb.). Hatályba lép: 2009. december 1. (2009. évi CVIII. Tv., MK. 157. sz., MÓD: többek között a 2003. évi CXVI. tv.)

A 2010-es költségvetést megalapozó törvénymódosítások Meghatározták a nyugdíjas vállalkozó egészségügyi szolgáltatási járulékának mértékét: 2010-re (havi összeg 4950 Ft, napi 165 Ft). A 2009. december 31. utáni jövedelmek esetén az öregségi nyugdíj kiszámításánál szerepet játszik az szja-törvény szerinti adóalap-kiegészítés összege is. A felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatalok esetében 1 évre csökken a START kártya érvényességi ideje, s csak egy évig lesz érvényes a START kártyás foglalkoztatásukhoz kapcsolódó járulékkedvezmény is. Változnak a közigazgatási hatósági eljárások szabályai olyan esetekben, amikor nem súlyos, először előforduló és orvosolható jogsértésekről van szó. A jogszabályi rendelkezések megsértése ugyanis zömében figyelmetlenség, vagy gondatlanság eredménye. Ekkor először felszólítás történik a jogkövető magatartásra, határidő előírásával, s csak ennek eltelte után indul szankcionált eljárás. A távhő általános forgalmi adója 5 százalékos lesz, az EU Bizottság támogató döntése után, legkorábban 2010. január 1-jétől, illetve 2010. január 15-től, amennyiben az EU Bizottság az intézkedés ellen nem emel kifogást. Hatályba lép: 2010. január 1. (az eltérő időpontot jeleztem). (2009. évi CIX. tv., MK. 157. sz., MÓD: számos törvényt) (Folytatás a XIII. oldalon)

AutóKözlekedés 2009/12

IX


információk • terelések • útlezárások • korlátozások

KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOZÁSOK 2010 JANUÁRJÁBAN A 7,5 TONNA ÖSSZTÖMEG FELETTI, ILLETVE A VESZÉLYES ÁRUT SZÁLLÍTÓ KÖZÚTI JÁRMŰVEKRE Ile-de-France területén bizonyos útszakaszokon 6 h–18 h és 22 h–24 h

JANUÁR 1. PÉNTEK A – Ausztria

0 h–22 h

CH – Svájc 3,5 t megengedett össztömeg felett

0 h–24 h

CZ – Cseh Köztársaság D – Németország

13 h–22 h 0 h–22 h

22 h–24 h

H – Magyarország* L – Luxemburg Franciaország irányában Németország irányában

F – Franciaország Minden árura az egész ország területén 0 h–22 h Ile-de-France területén bizonyos útszakaszokon 0 h–22 h–24 h

SLO – Szlovénia Bizonyos útszakaszokon

GR – Görögország 1,5 tonna feletti raksúlyú járművekre bizonyos útszakaszokon H – Magyarország* HR – Horvátország Bizonyos útszakaszokon I – Olaszország Minden árura L – Luxemburg Franciaország irányában Németország irányában Pl – Lengyelország 12 t megengedett össztömeg felett

14 h–23 h

8 h–22 h

0 h–21.45 h 0 h–21.45 h

8 h–22 h

RO – Románia Minden árura 3,5 t t felett a DN 1 (E60) BukarestOtopeni–Ploiesti szakaszon 6 h–22 h ill. 7,5 t felett a DN1 (E60) Ploiesti–Brassó szakaszon 6 h–22 h SK – Szlovákia

0 h–22 h

SLO – Szlovénia Bizonyos útszakaszokon

8 h–21 h

JANUÁR 2. SZOMBAT A – Ausztria Az egész ország területén E – Spanyolország** Baszkföldön minden áru

22 h–24 h

F – Franciaország Minden árura az egész ország területén

22 h–24 h

X

A – Ausztria

CZ – Cseh Köztársaság D – Németország

6 h–22 h

Bizonyos útszakaszokon

8 h–21 h

F – Franciaország Minden árura az egész ország területén

6 h–22

Ile-de-France területén bizonyos útszakaszokon

6 h–10 h

8 h–21 h

HR – Horvátország 0 h–22 h

F – Franciaország Minden árura az egész ország területén Ile-de-France területén bizonyos útszakaszokon Fl – Liechtenstein 3,5 t megengedett össztömeg felett GR – Görögország 1,5 tonna feletti raksúlyú járművekre bizonyos útszakaszokon H – Magyarország HR – Horvátország Bizonyos útszakaszokon (pénteki ünnep miatt) Varasd – Dubrava Krizovljanska szakaszon a 2 sz. főúton

L – Luxemburg Franciaország irányában Németország irányában RO – Románia Minden árura 3,5 t t felett a DN 1 (E60) Bukarest- Otopeni–Ploiesti szakaszon

Bizonyos útszakaszokon

15 h–23 h

GR – Görögország 0 h–24 h 13 h–22 h

1,5 tonna feletti raksúlyú járművekre bizonyos útszakaszokon

16 h–21 h

0 h–22 h

E – Spanyolország** Baszkföldön 0 h–22 h Veszélyes áruk (az egész ország területén) 8 h–24 h Egyes útszakaszokon különböző időpontokban

I – Olaszország 15 h–24h

0 h–22 h

JANUÁR 5. KEDD

CH – Svájc 3,5 t megengedett össztömeg felett

0 h–22 h

SK – Szlovákia

JANUÁR 4. HÉTFŐ

JANUÁR 3. VASÁRNAP

15 h–22 h

6 h–22 h

RO – Románia Minden árura 3,5 t t felett a DN 1 (E60) Bukarest- Otopeni–Ploiesti szakaszon ill. 7,5 t felett a DN1 (E60) Ploiesti–Brassó szakaszon

0 h–24 h

szakaszon

SLO – Szlovénia 21.30 h–24 h 23.30 h–24 h

E – Spanyolország** Baszkföldön 0 h–22 h Veszélyes áruk (az egész ország területén) 8 h–24 h Egyes útszakaszokon különböző időpontokban

Fl – Liechtenstein 3,5 t megengedett össztömeg felett

ill. 7,5 t felett a DN1 (E60) Ploiesti–Brassó

JANUÁR 6. SZERDA 0 h–22 h

A – Ausztria F – Spanyolország** Baszkföldön minden áru

22 h–24 h

Veszélyes áruk szállítása

13 h–24 h

0 h–22 h GR – Görögország 0 h–24 h

1,5 tonna feletti raksúlyú járművekre bizonyos útszakaszokon

0 h–24 h

15 h–22 h

HR – Horvátország Bizonyos útszakaszokon

15 h–22 h

14 h–23 h

I – Olaszország

8 h–22 h

Sk – Szlovákia

0 h–22 h

0 h–22 h

JANUÁR 7. CSÜTÖRTÖK 12 h–23 h 6 h–22 h 8 h–22 h

0 h–21.45 h 0 h–21.45 h

E – Spanyolország** Baszkföldön minden áru

0 h–22 h

Veszélyes áruk szállítása Egyes útszakaszokon

8 h–24 h különböző időpontokban

JANUÁR 8. PÉNTEK F – Franciaország Ile-de-France területén bizonyos

6 h–22 h

útszakaszokon

16 h–21 h

www.mkfe.hu


információk • terelések • útlezárások • korlátozások JANUÁR 9. SZOMBAT A – Ausztria Az egész ország területén

15 h–24h

E – Spanyolország** Baszkföldön minden áru

22 h–24 h

F – Franciaország Minden árura az egész ország területén 22 h–24 h Ile-de-France területén bizonyos útszakaszokon 10 h–18 h és 22 h–24 h

0 h–22 h

SLO – Szlovénia Bizonyos útszakaszokon

8 h–21 h

JANUÁR 11. HÉTFŐ F – Franciaország Ile-d -France területén bizonyos útszakaszokon

22 h–24 h

H – Magyarország* L – Luxemburg Franciaország irányában Németország irányában

SK – Szlovákia

21.30 h–24 h 23.30 h–24 h

RO – Románia Minden árura 3,5 t t felett a DN 1 (E60) Bukarest- Otopeni–Ploiesti szakaszon ill. 7,5 t felett a DN1 (E60) Ploiesti–Brassó szakaszon

6 h–22 h 6 h–22

JANUÁR 10. VASÁRNAP A – Ausztria CH – Svájc 3,5 t megengedett össztömeg felett CZ – Cseh Köztársaság D – Németország

0 h–22 h

0 h–24 h 13 h–22 h 0 h–22 h

6 h–10 h

F – Franciaország Ile-de-France területén bizonyos útszakaszokon

16 h–21 h

JANUÁR 16. SZOMBAT A – Ausztria Az egész ország területén

15 h–24h

E – Spanyolország** Baszkföldön minden áru

22 h–24 h

F – Franciaország Minden árura az egész ország területén 22 h–24 h Ile-de-France területén bizonyos útszakaszokon 10 h–18 h és 22 h–24 h 22 h–24 h

H – Magyarország* L – Luxemburg Franciaország irányában Németország irányában

F – Franciaország Minden árura az egész ország területén 0 h–22 h Ile-de-France területén bizonyos útszakaszokon 0 h–22 h–24 h

RO – Románia Minden árura 3,5 t t felett a DN 1 (E60) Bukarest- Otopeni–Ploiesti szakaszon ill. 7,5 t felett a DN1 (E60) Ploiesti–Brassó szakaszon

GR – Görögország 1,5 tonna feletti raksúlyú járművekre bizonyos útszakaszokon H – Magyarország* HR – Horvátország Varasd – Dubrava Krizovljanska szakaszon a 2. főúton I – Olaszország Minden árura L – Luxemburg Franciaország irányában Németország irányában RO – Románia Minden árura 3,5 t t felett a DN 1 (E60) Bukarest- Otopeni–Ploiesti szakaszon ill. 7,5 t felett a DN1 (E60) Ploiesti–Brassó szakaszon

21.30 h –24 h 23.30 h–24 h

6 h–22 h

0 h–22 h

CH – Svájc 3,5 t megengedett össztömeg felett CZ – Cseh Köztársaság

0 h–22 h

13 h–22 h 0 h–22 h

6 h–22 h

8 h–22 h

E – Spanyolország** Baszkföldön 0 h–22 h Veszélyes áruk az egész ország területén 8 h–24 h Egyes útszakaszokon különböző időpontokban

6 h–22 h 6 h–22 h

www.autokozlekedes.hu

F – Franciaország Minden árura az egész ország területén 0 h–22 h Ile-de-France területén bizonyos útszakaszokon 0 h–22 h–24 h FL – Liechtenstein 3,5 t megengedett össztömeg felett

HR – Horvátország Varasd – Dubrava Krizovljanska szakaszon a 2. sz. főúton

6 h–22 h

I – Olaszország Minden árura

8 h–22 h

0 h–21h45 0 h–21h45

RO – Románia Minden árura 3,5 t t felett a DN 1 (E60) Bukarest- Otopeni–Ploiesti szakaszon ill. 7,5 t felett a DN1 (E60) Ploiesti–Brassó szakaszon

6 h–22 h

SK – Szlovákia

0 h–22 h

SLO – Szlovénia Bizonyos útszakaszokon

8 h–21 h

6 h–22 h

JANUÁR 18. HÉTFŐ F – Franciaország Ile-de-France területén bizonyos útszakaszokon

6 h–10 h

JANUÁR 22. PÉNTEK F – Franciaország Ile-de-France területén bizonyos útszakaszokon

16 h–21 h

JANUÁR 23. SZOMBAT 15 h–24h

E – Spanyolország** Baszkföldön minden árura

0 h–24 h

D – Németország

0 h–21.45 h 0 h–21.45 h

0 h–22 h

A – Ausztria Az egész ország területén

JANUÁR 17. VASÁRNAP 15 h–21 h

H – Magyarország*

6 h–22 h

0 h–24 h

A – Ausztria

15 h–21 h

L – Luxemburg Franciaország irányában Németország irányában

JANUÁR 15. PÉNTEK

E – Spanyolország** Baszkföldön 0 h–22 h Veszélyes áruk az egész ország területén 8 h–24 h Egyes útszakaszokon különböző időpontokban

FL – Liechtenstein 3,5 t megengedett össztömeg felett

GR – Görögország 1,5 tonna feletti raksúlyú járművekre bizonyos útszakaszokon

0 h–24 h

22 h–24 h

F – Franciaország Minden árura az egész ország területén 22 h–24 h Ile-de-France területén bizonyos útszakaszokon 10 h–18 h és 22 h–24 h 22 h–24 h

H – Magyarország* L – Luxemburg Franciaország irányában Németország irányában

21.30 h–24 h 23.30 h–24 h

RO – Románia Minden árura 3,5 t t felett a DN 1 (E60) Bukarest- Otopeni–Ploiesti szakaszon ill. 7,5 t felett a DN1 (E60) Ploiesti–Brassó szakaszon

AutóKözlekedés 2009/12

6 h–22 h 6 h–22 h

XI

Â


információk • terelések • útlezárások • korlátozások Â

JANUÁR 24. VASÁRNAP A – Ausztria

0 h–22 h

CH – Svájc 3,5 t megengedett össztömeg felett

GR – Görögország 1,5 tonna feletti raksúlyú járművekre bizonyos útszakaszokon

JANUÁR 29. PÉNTEK

0 h–24 h

F – Franciaország Ile-de-France területén bizonyos útszakaszokon

16 h–21 h

13 h–22 h

CZ – Cseh Köztársaság

0 h–22 h

D – Németország

E – Spanyolország** Baszkföldön 0 h–22 h Veszélyes áruk az egész ország területén 8 h–24 h Egyes útszakaszokon különböző időpontokban F – Franciaország Minden árura az egész ország területén Ile-de-France területén bizonyos útszakaszokon FL – Liechtenstein 3,5 t megengedett össztömeg felett GR – Görögország 1,5 tonna feletti raksúlyú járművekre bizonyos útszakaszokon

0 h–22 h 0 h–24 h

HR – Horvátország Varasd–Dubrava Krizovljanska szakaszon a 2. sz. főúton I – Olaszország Minden árura

0 h–24 h

15 h–21 h

6 h–22 h

8 h–22 h

L – Luxemburg Németország irányában Franciaország irányában

0 h–21 h 45 0 h–21 h 45

RO – Románia Minden árura 3,5 t t felett a DN 1 (E60) Bukarest- Otopeni–Ploiesti szakaszon ill. 7,5 t felett a DN1 (E60) Ploiesti–Brassó szakaszon

6 h–22 h

SK – Szlovákia

0 h–22 h

SLO – Szlovénia Bizonyos útszakaszokon

8 h–21 h

15 h–24 h

E – Spanyolország** Baszkföldön minden árura

22 h–24 h

F – Franciaország Minden árura az egész ország területén 22 h–24 h Ile-de-France területén bizonyos útszakaszokon 10 h–18 h és 22 h–24 h 22 h–24 h

L – Luxemburg Franciaország irányában Németország irányában

21.30 h–24 h 23.30 h–24 h

RO – Románia Minden árura 3,5 t t felett a DN 1 (E60) Bukarest- Otopeni–Ploiesti szakaszon ill. 7,5 t felett a DN1 (E60) Ploiesti–Brassó szakaszon

6 h–22 h

0 h–22 h

HR – Horvátország Varasd–Dubrava Krizovljanska szakaszon a 2. sz. főúton

6 h–22 h

I -Olaszország

8 h– 22 h

L – Luxemburg Franciaország irányában Németország irányában

0 h– 21.45 h 0 h– 21.45 h

RO – Románia Minden árura 3,5 t t felett a DN 1 (E60) Bukarest- Otopeni–Ploiesti szakaszon ill. 7,5 t felett a DN1 (E60) Ploiesti–Brassó szakaszon

6 h–22 h

Sk – Szlovákia

0 h–22 h

SLO – Szlovénia Bizonyos útszakaszokon

8 h–21 h

6 h–22 h

6 h–22 h

A - Ausztria

0 h–22 h

** Spanyolországban számtalan helyi és időszakos korlátozás van érvényben, melyeket részletesen megtekinthetnek az MKFE tagjai az MKFE honlapján a tagi menüben az országinformációknál.

CH – Svájc 3,5 t megengedett össztömeg felett

0 h–24 h

A veszélyes árukra vonatkozó korlátozásokat külön jelöljük.

6 h–22 h

JANUÁR 31. VASÁRNAP

13 h–22 h 0 h–22 h

D – Németország E – Spanyolország** Baszkföldön minden áru Veszélyes áruk szállítása Egyes útszakaszokon

0 h–22 h 8 h–24 h különböző időpontokban

F – Franciaország Minden árura az egész ország területén Ile-de -France területén bizonyos útszakaszokon

6 h–10 h

H – Magyarország*

* Kivételeket ld. az MKFE honlapján is olvasható «190/2008. (VII. 29.) korm. rendelet a nehéztehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról» jogszabályban

CZ – Cseh Köztársaság

JANUÁR 25. HÉTFŐ F – Franciaország Ile-de-France területén bizonyos útszakaszokon

A – Ausztria

H – Magyarország*

0 h–22 h

H – Magyarország*

JANUÁR 30. SZOMBAT

15 h–21 h

FL – Liechtenstein 3,5 t megengedett össztömeg felett

0 h–22 h

Lapzártánk idején a jövő évi korlátozások és ünnepnapok listáját még nem tették közzé, így összeállításunk a korábbi évek adatai alapján készült.

Az adatok tájékoztató jellegűek. Az MKFE a külföldi információkat összegyűjti és lefordítva tagjai rendelkezésére bocsátja, azonban azok esetleges hiányosságaiért, hibáiért és az ezekből eredő esetleges károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

0 h–24 h

Az összeállítást az IRU és az IRU-tagegyesületek adatainak felhasználásával készítette:

0 h–24 h

Kovács Ágnes

Naprakész információkért és jogszabályokért keresse fel honlapunkat:

www.mkfe.hu XII

www.mkfe.hu


információk • terelések • útlezárások • korlátozások törvények, rendeletek • törvények, rendeletek (Folytatás a IX. oldalról)

APEH-üzemanyagárak, 2009. január–december Ha az szja-törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közlemény szerinti árak alapján számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni. Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

EN 95 249 229 245 253 267 269 292 306 297 306 290 299

Gázolaj 278 243 254 254 262 260 271 289 277 286 275 286

Keverék 273 253 269 277 291 293 317 333 324 333 317 326

LPG-autógáz 176 159 155 157 157 156 162 166 167 166 168 170

(APEH-közlemény, Hivatalos Értesítő 55. sz.)

Regisztrált gépjárműbontók, gépjárműátvevőhelyek jegyzéke A Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága közzétette a 2009. október 26-i állapot szerint – megyénkénti bontásban – a regisztrált gépjárműbontók adatait (név, cím, milyen járműfajtát bontanak), s egy másik jegyzékben a bontási tevékenységet nem végző gépjármű-átvevőhelyeket (név, cím). (NKH tájékoztatás, Hivatalos Értesítő 55. sz.)

Tachográfgyártó magyarországi képviselőjének elismerése Az EFKON (EFAS) gyártmányú tachográfok tekintetében az EFKON AG magyarországi képviselője a Mercedes BeSy Tachográf Kft. (NKH közlemény, Hivatalos Értesítő 55. sz.)

Egyes adótörvények uniós jogharmonizációs célú módosításai Az MKFE tagjai az Autóközlekedés októberi száma mellékletének Adósarok rovatában, a XII–XV. oldalon már részletes tájékoztatást kaptak ezekről a változásokról a Czékmány és Dombos Kft. összeállításából, hogy idejében felkészülhessenek a változásokra. Csak címszavakban, emlékeztetőül: – a fuvarozási szolgáltatás teljesítési helye; – járulékos szolgáltatásnyújtások, közlekedési eszközök bérbeadása teljesítési helye; – adófizetési kötelezettség, fordított adózás; – összesítőnyilatkozat-adási kötelezettség; – adóvisszatérítés a közösség területén letelepedett adóalanyoknak. Hatályba lép: 2010. január 1. (2009. évi CX. tv., MK. 160. sz., MÓD: 2007. évi CXVII. áfa-törvény, 2002. évi XLIII. eva tv., 2003. évi XCII. tv. az adózás rendjéről)

Törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Új törvény lép a régi, 1990. évi V. törvény helyébe az egyéni vállalkozókról úgy, hogy abban helyet kapnak az egyéni cégre vonatkozó – a jelenleginél sokkal bővebb és részletesebb – rendelkezé-

www.autokozlekedes.hu

sek is. Terjedelmi korlátok miatt csak a legfontosabb rendelkezések ismertetésére van lehetőség. Az I. fejezet foglalkozik az egyéni vállalkozóval, a tevékenysége megkezdésének, folytatásának, szüneteltetésének és megszűnésének szabályaival. Sokkal könnyebb lesz az egyéni vállalkozóvá válás, mindössze egy regisztráció szükséges hozzá. Az új törvény megteremti az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének lehetőségét, 1 hónaptól 5 évig terjedő időtartamban. A jelenleg már működő egyéni vállalkozóknak az új törvény miatt nincs semmiféle teendőjük és kötelezettségük. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése elektronikus úton. ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen kezdeményezhető (ez esetben is, ingyenes elektronikus ügyfélkapu nyitásával a bejelentés elektronikus útra terelődik). Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy erre irányuló szándékát a természetes személy elektronikus bejelentési űrlapon bejelentse a körzetközponti jegyzőnek (a bejelentés tartalmát a törvény meghatározza). A jegyző beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát és statisztikai számjelét, a nyilvántartást vezető szerv (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala) ennek alapján az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi, és erről a törvényben meghatározott tartalmú igazolást ad ki a számára. Egyéni vállalkozói igazolványt amely az egyéni vállalkozói tevékenység végzésének nem feltétele – csak az egyéni vállalkozó kérésére állítanak ki, meghatározott adattartalommal (illetéke 10 ezer Ft, és a változás bejelentésnek is van illetéke). Nem lehet egyéni vállalkozó – többek között – az, aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. Az egyéni vállalkozói tevékenység e törvény erejénél fogva megszűnik, ha az egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, vagy átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét. Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni. Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszüntetésének bejelentésével, valamint a változás-bejelentéssel kapcsolatos eljárások kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kezdeményezhetők. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás-bejelentés, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes. A II. fejezet a Magyarországon székhellyel rendelkező egyéni cég alapításának, működésének és megszűnésének feltételeit, tagjának vagy tagjainak jogait és kötelezettségeit taglalja. Az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. Az egyéni cég jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. Az egyéni cég a cégtörvény hatálya alá tartozik, amelynek rendelkezéseit az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Az egyéni cégnek – az e törvényben meghatározott kivétellel – kizárólag egy tagja (alapítója) lehet. Egy természetes személy kizárólag egy egyéni cég tagja (alapítója) lehet. Ahol az egyéni cégre alkalmazandó más jogszabály legfőbb szervet említ, azon az egyéni cég tagját kell érteni. Az egyéni cégre és tagjára az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságról szóló törvénynek a gazdasági társaságok közös szabályairól szóló rendelkezéseit, valamint a

AutóKözlekedés 2009/12

XIII

Â


törvények, rendeletek • törvények, rendeletek Â

Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az egyéni cég alapításához közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt alapító okiratra van szükség, amelyet a tagnak (alapítónak) alá kell írnia. Az alapító okirat a cégtörvény mellékletét képező szerződésminta megfelelő kitöltésével is elkészíthető. Ebben az esetben az alapító okirat tartalmát kizárólag a kitöltött szerződésmintában foglalt rendelkezések alkothatják. Az alapító okirat az egyéni cég működésének és gazdálkodásának alapokmánya, tartalmát a tag e törvény, illetve más jogszabályok keretei között szabadon állapíthatja meg, e törvény rendelkezéseitől azonban csak akkor térhet el, ha ezt a törvény megengedi. Nem alapíthat egyéni céget a tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó a szünetelés időtartama alatt. A törvény a továbbiakban megállapítja az alapító okirat tartalmát. Az egyéni cég alapítását be kell jelenteni a cégbíróságnak, az egyéni cég a cégnyilvántartásba való bejegyzésével, annak napján jön létre, előtte nem kezdheti meg a tevékenységét. A törvényességi felügyeletet a cégbíróság látja el. Az egyéni cég az alapító okiratban meghatározott jegyzett tőkével alakul. Ha az egyéni cég jegyzett tőkéje a kettőszázezer forintot meghaladja, a jegyzett tőke pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásból állhat. A vagyoni betét értékéről az alapító a bejegyzés iránti kérelemben nyilatkozik. A kettőszázezer forint alatti jegyzett tőke csak pénzbeli hozzájárulás lehet. A pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulást az alapításkor rendelkezésre kell bocsátani. A tag az egyéni cég tőkéjét meghaladó kötelezettségek teljesítéséért választása szerint korlátlan vagy korlátolt mögöttes felelősséget vállalhat, erről, valamint korlátolt felelősség választása esetén annak mértékéről az egyéni cég alapító okiratában köteles nyilatkozni. Korlátlan mögöttes felelősség esetén az egyéni cég kötelezettségeiért elsősorban az egyéni cég felel vagyonával. Ha az egyéni cég vagyona a követelést nem fedezi, a tag saját vagyonával korlátlanul felel. Korlátolt mögöttes felelősség esetén az alapító okiratban meg kell határozni a pótbefizetés összegét, amelynek erejéig az egyéni cég tartozásaiért az alapító saját vagyonával felel. Ha az egyéni cég vagyona a tartozások kielégítését nem fedezi, a tag a pótbefizetésből szükséges összeget köteles az egyéni cég rendelkezésére bocsátani. A korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cég és tagja nem lehet gazdasági társaságban korlátlanul felelős tag. A korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cég esetén az egyéni cég elnevezést (vagy annak ec. rövidítését), a korlátolt mögöttes felelősséggel működő egyéni cég esetén a korlátolt felelősségű egyéni cég elnevezést (vagy annak kfc. rövidítését) az egyéni cég nevében fel kell tüntetni. A továbbiakban a törvény szabályozza az egyéni cég működését, átalakulását és megszűnését. Az egyéni cégre a felszámolás, a végelszámolás és a csődeljárás szabályait alkalmazni kell. A melléklet tartalmazza az egyéni cégalapító okirat mintáját. Hatályba lép: 2010. január 1. Egész sort jogszabályt kellett módosítani a megváltozott szabályok miatt, többek között a Ptk-t, a csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárásról szóló törvényt, helyi adókról szóló törvényt, szakképzésről szóló törvényt, számviteli törvényt, adózás rendjéről szóló törvényt, gazdasági társaságokról szóló törvényt, cégtörvényt, stb. (2009. évi CXV. Tv., MK. 161. sz., ÚJ)

XIV

Törvénymódosítások az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló új törvény, valamint a megtakarítások ösztönzése miatt Olyan módosítások is helyet kaptak, amelyek nem kötődnek a címben jelzett célok egyikéhez sem. Terjedelmi korlátok miatt csak a legfontosabb rendelkezések ismertetésére van lehetőség. Szja-törvény: Módosították az szja-törvényben az egyéni vállalkozó, illetve a társas vállalkozás fogalmát, utóbbiba sorolták az egyéni céget. Pontosították az egyéni vállalkozó kivétkiegészítése összegének meghatározását. Megszüntették a veszteségelhatárolás engedélyeztetését (adminisztrációcsökkentés). Egész sor szabály vonatkozik arra az esetre, amikor az egyéni vállalkozó egyéni cég alapítása miatt szünteti be egyéni vállalkozói tevékenységét (leltárkészítés, adókötelezettség megállapítása, adó megfizetése, stb.). Bekerültek az szja-törvénybe az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése esetén követendő szabályok. A tartós pénzlekötésként elkülönítetten nyilvántartott befektetés hozama, ügyleti nyeresége 10 százalékos adóterhet visel, ha a befektetés időtartama a 3 évet eléri, ha pedig az 5 évet is eléri, akkor az egész időszakban elért hozam, ügyleti nyereség már adómentes. Ehhez a befektetőnek a tartós pénzlekötési szándékát a befektetési szolgáltatóval kötött szerződésben kell rögzítenie. Társaságiadó-törvény: Meghatározták az egyéni cég fogalmát. Megszüntették a veszteség elhatárolás engedélyeztetését (adminisztráció-csökkentés). A jelenértéken legalább 3 vagy 1 milliárd forint – kis- és középvállalkozás legalább 500 millió forint – beruházáshoz igényelt fejlesztési adókedvezményhez a létszámot vagy a bérköltséget a beruházás megkezdése előtti adóév adata helyett az adózó – választása szerint – a beruházás megkezdését megelőző három adóév átlagához is viszonyíthatja. A fejlesztési adókedvezményre vonatkozóan átmeneti (2009. és 2010. adóévre) enyhítést vezettek be: ha az adózó az említett két adóévben nem teljesíti a létszám vagy a bérköltség növelési feltételt, akkor – feltéve, hogy adókedvezményt sem vesz igénybe és létszámát, bérköltségét a beruházás megkezdésének évéhez mérve nem csökkenti – nem veszíti el a jogot az adókedvezményre. Az adózónak bejelentést kell tennie a Pénzügyminisztériumhoz. A feltételek teljesítésének felfüggesztése az adókedvezmény 10 éves igénybevételi időtartamába nem számít bele. Eva-törvény: Az egyéni cég is teljesítheti adókötelezettségét az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai szerint. Az egyéni cég az általános szabályok szerint lehet adóalany. Ha viszont egy evaalany egyéni vállalkozó alapít egyéni céget, az egyéni vállalkozó adóalanyisága az egyéni vállalkozó jogállása megszűnése napjával szűnik meg, az egyéni cég pedig a társasági adó alanyává válik (utóbbi esetben az egyéni cég négy adóév eltelte előtt is eva-adóalany lehet). A korlátolt és korlátlan mögöttes felelősséggel működő eva-alany egyéni cégre eltérő szabályok vonatkoznak (nyilvántartások, evaalap megállapítása, szja-val és társasági adóval kapcsolatos adókötelezettségek). Helyiadó-törvény: Az egyéni cég is alanya ezen adóknak. Adózás rendjéről szóló törvény: Kiegészül a havi adó- és járulékbevallás adattartalma azokkal az adatokkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy e bevallás alapján az állami adóhatóság által teljesített adatszolgáltatás kiváltsa a

www.mkfe.hu


információk • terelések • útlezárások • korlátozások törvények, rendeletek • törvények, rendeletek NYENYI lapos adatszolgáltatást, továbbá az egyéni vállalkozók járulékfizetésének ellenőrzéséhez szükséges adatokkal. Adóügyekben – hasonlóan a postai küldeményekre vonatkozó előírásokhoz – elektronikus úton kézbesített irat esetében is csak a kézbesítés ismételt meghiúsulása esetén áll be a kézbesítési vélelem. Tb-törvény: Új fogalommeghatározások vonatkoznak az egyéni vállalkozóra és az egyéni cégre. Ha az egyéni vállalkozó bejelenti, hogy tevékenységét szünetelteti, a szünetelés ideje alatt nincs járulékfizetési kötelezettsége, ugyanakkor a nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt sem szerez ez idő alatt. Hatályba lép: általában 2010. január 1. (2009. évi CXVI tv., MK. 161. sz., MÓD: számos törvényt)

lekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény egy-egy rendelkezését, valamint a parkolással kapcsolatos idei májusi fővárosi közgyűlési rendeletet. Elmarasztalta a parlamentet mulasztásos alkotmánysértésben amiatt, mert hiányosan szabályozta a közút kezelő jogait gyakorló helyi önkormányzatok rendeletalkotási jogkörét, illetve a fővárosi közgyűlés rendeletalkotási jogkörét. Az alkotmánynak megfelelő törvényi rendelkezések megalkotására a parlamentnek 2010. június 30-ig szabtak időt. Természetesen a Fővárosnak is új rendeletet kell alkotnia. 109/2009. (XI. 18.) AB h., MK. 162. sz., ÚJ)

Változik az akkumulátorok környezetvédelmi termékdíja

A parlament a következő javaslatokat fogalmazza meg a kormány felé: – Magyarország és a szomszédos uniós államok, illetve Horvátország közös határszakaszain mielőbb jöjjenek létre azok a közlekedési kapcsolatok, amelyek biztosítják a települések közötti közvetlen, korszerű érintkezést, – Magyarország és Szerbia, illetve Ukrajna közös határszakaszain a már létező ideiglenesen működő határátmenetek állandósuljanak, – készítsen megvalósítási tervet ezekre a konkrét határátmenőfejlesztésekre, – minél több közúti határátmenet szolgálja az autóbuszok átlépését, – vizsgálja felül az áruszállító járművek átlépésének kapacitási korlátait, – tegyen intézkedéseket a menetrend szerinti tömegközlekedési járatok (autóbusz, vasút, hajó) útvonalának meghosszabbítására a határ túloldalán fekvő közvetlen közforgalmú hálózati csatlakozást biztosító településekig; ahol szükséges, kezdeményezze új járatok indítását, – készítsen megvalósítási tervet a kishatárforgalomban alkalmazandó, az egyes országok tarifa- és kedvezményrendszerével harmonizáló olyan új rendszerre, ami attraktívvá teszi a tömegközlekedést az egyénivel szemben, – készítsen javaslatot a határon átnyúló utazásokat a jelenleginél nagyobb mértékben elősegítő vasúti tarifarendszerre, valamint a menetrendek határ menti igényeket az eddigieknél jobban figyelembe vevő ésszerűsítésére, – vizsgálja meg a kishatártérségekben a nemzeti engedélyekkel rendelkező áruszállítás lehetőségét. (92/2009. (XI. 18.) OGY h., MK. 162. sz., ÚJ)

Az elektrolittal feltöltött akkumulátorok környezetvédelmi termékdíja 112 Ft/kg, az elektrolittal fel nem töltötteké 156 Ft/kg. Hatályba lép: 2010. január 1. (2009. évi CXI. tv., MK. 160. sz., MÓD: 1995. évi LVI. tv.)

Magyar–horvát egyezmény autópályakapcsolatról és -átkelőről A szerződő felek egyezményt írtak alá arról, hogy a horvát fél az A5, a magyar fél pedig az M6 autópályát kiépíti közös határukig, s ott, Ivándárda/Branjin Vrh térségében autópálya-határátkelőt alakítanak ki a nemzetközi személy- és áruforgalom céljaira. (250/2009. (XI. 13.) Korm. r., MK. 159. sz., ÚJ)

Tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjai A hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díja 6250 Ft, a tulajdoni lapról elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolatért 3600 forintot, a nem hiteles elektronikus másolatért pedig 1000 forintot kell fizetni. Hatályba lép: 2010. január 1. (2009. évi CXI. tv., MK. 160. sz., MÓD: 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről és 1996. évi LXXXV. tv.)

A Vám- és Pénzügyőrség egyes szerveinek új, illetve megváltozott feladatai A hatósági jogkörrel rendelkező alsó fokú vámszervek végzik az egységes engedélyezéssel kapcsolatos feladatokat is. A kérelmező székhelye (lakóhelye) szerinti regionális parancsnokság jogkörébe tartozik az áruk közösségi jellegére vonatkozóan engedélyezett feladó által adott igazolás engedélyezése is. A 17. sz. Vám- és Pénzügyőri Hivatal kizárólagos illetékességi körébe tartozik, hogy a TIR Egyezmény rendelkezéseinek kedvezményéből – ideiglenesen vagy véglegesen – kizárhatja azt (az egyezmény 9. számú melléklete II. részében meghatározott feltételek teljesítése esetében is), aki a nemzetközi közúti árufuvarozásra vonatkozó jogszabályokat, illetve a vámjogszabályokat súlyosan megszegte, a TIR Egyezmény 38. Cikkének alapján. Hatályba lép: 2009. december 1. (248/2009. (XI. 13.) Korm. r., MK. 159. sz., MÓD: 314/2006. (XII. 23.) Korm. r.)

Alkotmányellenesek egyes törvények parkolással kapcsolatos rendelkezései A taláros testület a parkolással kapcsolatban alkotmányellenesnek találta és 2010. június 30-i hatállyal megsemmisítette a közúti köz-

www.autokozlekedes.hu

Országgyűlési határozat a szomszédos országokhoz fűződő közlekedési kapcsolatok erősítéséről

Jogszabályokról néhány mondatban A Hivatalos Értesítő 55. számában található a tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2009. szeptember 25-i üléséről. A Magyar Közlöny 162. számában olvasható az Alkotmánybíróság 110/2009. (XI. 18.) határozata, mely szerint a 2010. évi személyi jövedelemadózás körében bevezetett ún. „szuperbruttósítás” – azaz a munkáltató által fizetett járulékok figyelembe vétele az adóalap megállapításánál - nem alkotmányellenes, az erre vonatkozó szabályok tehát életbe léphetnek. Krivánszky Árpád

www.mkfe.hu AutóKözlekedés 2009/12

XV


törvények, rendeletek • törvények, rendeletek Járművenként tízezreket takaríthat meg

Légrugó-igazolás Az utóbbi idők egyik sikere, hogy a légrugós, vagy azzal egyenértékű, illetve az útkímélő tengellyel szerelt nyerges vontatókra, tehergépjárművekre (beleértve a gépjárműadó szempontjából kiemelt jelentőségű félpótkocsikat és pótkocsikat is) és autóbuszokra kivetett gépjárműadó jövőre nem emelkedik. Járművenként több tízezer forintos megtakarítást jelnethet ez a vállalkozásoknak (hiszen az adó mértéke a fenti jellemzőkkel nem bíró járművek esetében 1200 Ft helyett már 1380 Ft lesz az adó alapjának minden megkezdett 100 kilogrammja után). A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 18.§. 2010. január 1-jétől hatályos 19. pontja szerint – idézzük –: „légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjármű, pótkocsi: az a jármű, amelyik a Tanács 96/53/EK Irányelvének II. Melléklete szerinti légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerrel rendelkezik és ezt a tényt az adóalany az önkormányzati adóhatóságnál a közlekedési hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, az igazságügyi gépjármű-közlekedési műszaki szakértő szakvéleményével vagy „útkímélő tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély bemutatásával jelenti be”.

A közlekedési hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal kapcsolatosan egy hosszú egyeztetési folyamatot követően 2009. november 16-ára alakult ki az igazolás kiadásának módszertana, melynek lényege a következő: – minél hamarabb vegyék fel a kapcsolatot az NKH területileg illetékes vizsgabázisával annak érdekében, hogy tisztázható legyen: szükséges-e a jármű szemléje, vagy típusbizonyítvány, illetve a rendelkezésre álló adatok alapján az igazolás kiadható; – ha szemle szükséges az igazolás kiadásához, erre sor kerülhet az NKH vizsgabázisán, vizsgáztatásra feljogosított külső vizsgálóállomáson (ez esetben csak műszaki vizsga keretében), de több jármű esetén – az NKH-val történt egyeztetést követően – várhatóan megoldható a szemle lebonyolítása a vállalkozó telephelyen is. Utóbbi esetben nem csak az adott vállalkozás járműveinek vizsgálatára kerülhet sor, tehát lehetőség van együttes szemlére is; – a bizonyítvány (mely nem más, mint a műszaki adatlap) kiállításának hatósági díja (szemledíj + adatlapdíj) várhatóan 2380 Ft lesz függetlenül attól, hogy magát a járművet szemlére kell-e vinni, vagy a rendelkezésre álló dokumentumok alapján állítja ki a hatóság; – a „220 – légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű jármű” be-

jegyzés az NKH számítógépes nyilvántartásában is rögzíthető, javasoljuk, hogy amennyiben ez még nem történt meg, kérjék, hogy a szemle illetve műszaki vizsga alkalmával ezt a bejegyzést a hatósági vizsgabiztos tegye meg. Így ha bármikor, a későbbiekben szükség lehet ilyen információra, azt már adatlapmásolat formájában külön eljárás nélkül ki tudja adni a hatóság. Az NKH-val egyetértésben javasoljuk és kérjük, hogy a bejelentkezést és a szemlére bemutatást minél hamarabb végezzék el, hogy a torlódás elkerülhető legyen. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az önkormányzatoknak a március 15-i befizetési határidő előtt értelemszerűen már jóval korábban meg kell állapítaniuk a kivetendő gépjárműadó mértékét. Ezért is fontos, hogy a szükséges igazolásokat minél előbb bemutassák az önkormányzat adóügyi részlegénél. Biztosak vagyunk abban, hogy az NKH munkatársai minden tőlük telhető segítséget meg fognak adni Önöknek annak érdekében, hogy a fenti folyamatot minden egyes MKFE-tag a lehető leggördülékenyebben, legrugalmasabban végre tudja hajtani, s élni tudjon a mérsékeltebb adófizetés lehetőségével! Természetesen, amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, készséggel állunk rendelkezésére!

MKFE Szolgáltató Kft.

Rendezvények, sajtókapcsolat

Telefon: (+36-1) 252-0688 Fax: (+36-1) 364-3065

Telefon: 252-0688/226

Web: www.mkfe.hu

E-mail: emilia.kiss@mkfe.hu

E-mail: iroda@mkfe.hu

E-mail: ujsag@rodin.hu

MKFE Biztosítási Alkusz Kft. Telefon: (+36-1) 252-0688 Fax: (+36-1) 364-3065

Regionális irodák:

Web: www.mkfe.hu/alkusz E-mail: alkusz@mkfe.hu

• 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Telefon: (+36-46) 412-109 • Fax: (+36-46) 412-118

Közúti Közlekedési Akadémia Kft. Telefon/fax: (+36-1) 285-5416 E-mail: iroda@kozlekedesiakademia.hu

Jogi kérdésekkel forduljanak az MKFE ügyvédjeihez, a posta@mkfe.hu e-mail címen!

XVI

• 9028 Gyôr, Tatai út 3. Telefon: (+36-96) 618-540 • Fax: (+36-96) 618-541 • 6000 Kecskemét, István király krt. 24.

AutóKözlekedés Szerkesztôség és Kiadó Telefon: (+36-1) 430-1204 Fax: (+36-1) 368-3645 E-mail: autok@rodin.hu

Telefon: (+36-76) 509-714 • Fax: (+36-76) 486-640 • 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes út 12. Telefon: (+36-42) 405-441 • Fax: (+36-42) 405-438

www.mkfe.hu


törvények, rendeletek • törvények, rendeletek

2010. évi TIR-jogosultság Tájékoztatom Tisztelt nemzetközi árufuvarozó tagjainkat, hogy a TIR-igazolványok 2010. évben történő használatára vonatkozó felhatalmazási eljárás, 2009. december 1jén indul az egyesületnél. Azon fuvarozó tagjainknak, akik a jövő évben is TIR-fuvarozásokat kívánnak végezni TIR-igazolványok vámgarancia-fedezete mellett, a fentiekben megjelölt időponttól legkésőbb, 2009. december 30-ig kell leadniuk a következő igazolásokat.

és díjak tartozásmentes kiegyenlítéséről. Az adóhatóságtól úgynevezett összevont tartozásmentességi igazolás is kérhető, amely tartalmazza a vámhatósággal szembeni tartozásmentességüket is. Az összevont adóhatósági igazolás benyújtása esetén külön nem kell vámhatósági igazolást is benyújtaniuk. – A vállalkozás tulajdonosának, továbbá a gazdasági társaságok esetében annak vezetőjének, illetve vezetőinek a 30 napnál nem korábban kibocsátott erkölcsi bizonyítványa/i.

– Az APEH igazolása az adó és társadalombiztosítási tartozásmentességről. – A vámhatóság igazolása a vám és azzal együtt fizetendő adók

– A gazdasági társaság vezetőjének közhitelű igazolásával (aláírás + bélyegzőlenyomat) ellátott nyilatkozata, melynek értelmében az általa veze-

tett gazdasági társaság, vállalkozó esetében a vállalkozás, nem áll sem felszámolási, sem csőd-, sem pedig végelszámolási eljárás alatt. – Másolatban kérjük csatolni az egyesület által korábban kiadott igazolását, a TIR-továbbképzésen történt eredményes részvételről. Felhívom a figyelmüket, hogy a vonatkozó igazolások kiadásának időpontja egyetlen esetben sem lehet a benyújtást megelőző 30 napnál régebbi keltezésű és ez vonatkozik az egymáshoz való viszonyukra is. (Jelen esetben kivételt képez az egyesület által korábban kiadott igazolás a TIR-továbbképzés elvégzéséről.) Kérjük, hogy a felhat almazási szándékkal leadandó igazolások benyújtásánál a fenti tájékoztatásunkban foglaltakat saját érdekükben szíveskedjenek maradéktalanul betartani. Budapest, 2009. november 5. Sziráki Zoltán vámszakterületi vezető

Tisztelt tagjaink! Jogi kérdésekkel forduljanak az MKFE ügyvédjeihez, a posta@mkfe.hu e-mail címen! www.autokozlekedes.hu

Ismét napirenden a tagi kölcsönök elengedése Folyamatosan visszatérő téma, hogy a negatív saját tőkével rendelkező társaságok milyen módon tudják rendezni tőkeszerkezetüket. Már évek óta nem javasoljuk a tagi kölcsön elengedését, mert azt illeték terheli. Most viszont újra változnak a törvények. Az illetékekről szóló törvény 17. § (1) bekezdésének n) és o) pontja szerint 2009. július 9-től mentes az ajándékozási illeték alól: „a visszterhes vagyonátruházási illeték tárgyát nem képező ingó vagyontárgyaknak – az Szt. szerinti térítésmentes eszközátruházás keretében történő, gazdálkodó szervezet általi megszerzése, illetve a követelés gazdálkodó szervezetek közötti ajándékozás – ide értve a követelés-elengedést és a tartozásátvállalást is – útján történő megszerzése, azaz a gépjármű és pótkocsi, illetve a közterületen álló, ingatlannak nem minősülő felépítmény tulajdonjogának kivételével bármely ingyenes eszközátadás keretében történő vagyonszerzés” Mindez azt jelenti, hogy már nem illetékköteles a tagi kölcsön elengedése, azaz amikor a tag követelését elengedi. Mielőtt azonban úgy döntenénk, hogy ezt akár később is megtehetjük, még egy változásról szeretnék beszámolni. A társasági adóról szóló törvény 7§ ly) pontja alapján 2009-ben az adózás előtti eredményt csökkenti „a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott (járó) támogatás, … az eredeti jogosult által elengedett kötelezettség miatt az adóévben bevételként elszámolt összeg …, figyelemmel a (8) bekezdésben foglaltakra”. Ezt a paragrafust azonban 2010-től hatályon kívül helyezték. Mindez azt jelenti, hogy: – 2009. december 31-ig – az elengedett tagi kölcsön miatt elszámolt bevétellel csökkenthető a társasági adó alapja, és – nem kell illetéket fizetni. – Kell viszont 4%-os különadót fizetni a bevétel után. – 2010. január 1-jétől pedig – nincs illetékfizetési kötelezettség, és – a különadót is eltörölték, de – az elszámolt bevétel után társasági adót kell fizetni. (Megjegyzés: persze jól jöhet az a tagi kölcsön elengedése a következő években is, amikor egyébként negatív az eredmény. Mert a nyereségminimum után úgyis kell fizetni, így az elszámolt bevétel nem feltétlenül eredményez többlet adófizetési kötelezettséget. Sok mindent kell mérlegelni...)

AutóKözlekedés 2009/12

XVII


XVIII

Beek Gem Bergh Beverwijk

Bodegraven

Bolsward

Boxtel

Bruchem

De Lutte

De Meern

De Poppe

Delft

Gelderland

Noord-Holland

Zuid-Holland

Friesland

Noord-Brabant

Gelderland

Overijssel

Utrecht

Overijssel

Zuid Holland

582423 6754191 A2/afsla 18

De Poppe 38 Grensovergang Oldenzaal Rijksweg A13

0 0

Autosnelweg A13, nr 202

783360 6849724 rijksweg A1

RIJKSWG A1 779545 6848462 GRENS OLDENZ Meerndijk 59 559005 6805531 A12, afslag 15

Autosnelweg

NOORDERKADE 5 518805 6878368 A208A9 A’damAlkmaar, afslag Beverwijk - Bazaar DAMMEKANT 526611 6810407 N712, afslag 107 Bodegraven-Zwammerdam DE MARNE 55 612292 6987774 A7, Sneek-Bolsward, afslag industrieterr. De Marne BOSSCHEWG 74 591660 6721592 A2

Arnhemseweg 19 686095 6776908 A12 afslag Beek

Zelderseweg 63

Barneveld,

Gelderland

Drenthe

Asten, Nobisweg 1 TruckInnNobis Bareveld Bareveld 1

Noord-Brabant

Elsbosweg 16

Apeldoorn

Gelderland

AC Restaurant De Meern Gustaaf Scandinavian Rest. De Poppe haje

De Lucht

Greidanus Multitransport Service de oude ketting

Rust Even

Wijkerhaven

De Barriére

+31 +31 078 691 2800 078 691 4857 AJPMaat@Maat-groep.nl

015-2617669

info@hajerestaurants.nl

P. Klooster- 030-6661444 030-6663454 demeern@autogrill.net man A. Eggens 0541-552134 0541-552569 info@holdingvanlandschoot.nl

k.smit

20

60

40

90

50

120

30

85

25

150

115

50

40

70

0515 573926 0515-572563 info@verkeersschoolgreidanus. 45 nl

l. spanen- 0411-673030 0411-685423 burg MGJ Boot 04180418-647007 info@delucht.nl 6427000 0541 - 552134 info@holdingvanlandschoot.nl

T. Greidanus

J.T.G. 0172-612532 0172-611548 info@rusteven.nl Hogeveen

Fr. Van 055-5063144 055-5063999 apeldoorn@autogrill.net Dillewijn RAPM Lo- 0493-681300 0493-697674 info@nobis.nl verbosch Fam. Meyer 0598 0598 huizebareveld@hotmail.com 468264 468221 R. van 0342-461293 0342-462388 barneveld@goudreinet.nl Mourik Fam. Ten 0316 - 531 0316 debarriere@kpn-office.nl Hove 606 532234 C. de Groot 0251-211842 0251-211306 wijker5@xs4all.nl

AJP Maat

Szerkesztőségünk eltökélt szándéka, hogy minden lehetséges eszközzel segítse a fuvarozó vállalkozók és a nemzetközi gépkocsivezetők munkáját. Ennek jegyében – az IRU (copyright International Road Transport Union/ITF 2009) engedélyével – folyamatosan közzétesszük az egyes európai országok kamionparkolóinak listáját. Tekintve, hogy a parkolókkal kapcsolatos adatok folyamatosan változnak, kérjük, kezeljék ezeket iránymutatóként, mert forrásunk, az IRU-ITF minden felelősséget elhárít közzétételünkkel kapcsolatban. Egyben kérjük a vállalkozások vezetőit és a gépkocsivezetőket, hogy a parkolókkal, azok adottságaival, elhelyezkedésével összefüggő bármely további információikat telefonon, faxon vagy e-mailen juttassák el közvetlenül az MKFEhez, vagy lapunk szerkesztőségébe annak érdekében, hogy naprakész, precíz lista álljon tagjaink rendelkezésére. (www.iru.org, www.internationaltransportforum.org, www.mkfe.hu, e.mail: autokozlekedes@autokozlekedes.hu, autok@rodin.hu)

Latitude 51°50’ 700 m. along A15, A Maat Transport 46.41”N Longitude Zie Kanst 4°40’22.99”O 519459 6764994 670219 6823797 A50 AC Restaurant Apeldoorn 640037 6687667 A67/E34 Eindhoven Truck Inn Nobis - Venlo afslag nr 36 761190 6984492 N33, Veendam - Gie- C.R. Huize ten afslag Bareveld Bareveld 618798 6823039 barneveld a1-a30 De Goudreinet x

x

x

x

x

x

x

x

x

Euro Euro 1,00 8,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hollandia

Alblasserdam Truckparking Nieuwland

x

x

x

x

x

IRU-ITF nemzetközi kamionparkoló-lista V.

Zuid-Holland

információk • terelések • útlezárások • korlátozások

www.mkfe.hu


Deurningen

Dinkelland

Overijssel

Overijssel

www.autokozlekedes.hu

AutóKözlekedés 2009/12

Heerlen

Heerlen Heerlen Heumen (Malden) Holten

Holten Holten Hoorn

Hulten

IJmuiden Haven Joure

Kessel

Kesteren

Limburg

Limburg Limburg Gelderland

Overijssel Overijssel Noord-Holland

Noord-Brabant

Noord-Holland

Limburg

Gelderland

Noord-Holland

Friesland

Krommenie

Heerenveen

Friesland

Overijssel

Hazeldonk Hazeldonk Heemskerk

Noord Brabant Noord Brabant Noord-Holland

Zuid-Holland

Noord-Brabant

Drente Noord-Brabant Limburg

Zuid holland Limburg

Limburg Noord-Brabant

Limburg Gelderland

Den Oever

Noord-Holland

559369 6962089 A7, afrit 14

586531 6744643 Treurenburg 1

513205 6763293 A16 - E19

549624 6710162 A58

738486 6922874 A37 607992 6743187 Autosnelweg A59 670832 6733862 A77

Parkeerplaats Varakker, 4041 AS Rijksweg BUSCH 12

KLOKMAKKERIJ 1 Rijksweg 5

HALKADE 29

Rijksweg 6

527305 6883679 afslag N203

619823 6780152 A15

669503 6663840 N 273 / R 73

646103 6967714 A7

552051 6715206 nabij A58, afslag Gilze, afrit 12 511054 6875832 Haven

040 - 262 0222

M. en J. de 046-4377315 Bie

r.de groot

jdebie@hetnet.nl

040-2618258 mail@truckstop8.nl

H. Maarse 0545-471405 0545-471405 info@wegrestaurantdekeet.nl

Mevr. Hel- 074-2773632 074-2774230 info@fransopdenbult.nl ligers

J.van 073/6311277 073/6311894 info@treurenburg.com Nistelrooij h.ott 0227-511235 0227-512190 info@zingendewielen.com

De Krokodil

ralph@brouwers-groep.nl

info@hajerestaurants.com

0227 - 512 030 0513 - 413 555 077 4621364 0488-441811 0488-443140

0161-222516

restaurantdekrokodil@hotmail. com

kesteren@goudreinet.nl

pleisterplaats@home.nl

info@hajerestaurants.com

info@waasdorp.nl

info@t-vliegveld.nl

0229-217498 0229-212846 declown@quicknet.nl

0548-362680 0548-364550 holten@autogrill.net

024-3580353 024-3583956 info@restaurantmalden.nl

0513 - 6186 18 045-5233990

0251-258299 0251-241690 info@twaalfmaat.nl

Mevr. L.K. 075-6281622 Eelhart

Plate Rest. N. WaasWaasdorp dorp Hajé Hotel Joure BW van der Veen De Pleisterplaats G.A.F. Vaessen De Goudreinet Fam. Vonk

t vliegveld

Mevr. EG Limmen a.valk

R. Bakker

T. Bader

R.P.E. de Groot Mevr. H. de Graaf r. brouwers

Wegrestaurant g.faber 0161 0161 info@wrgilze.valk.com Motel Gilze 452353 452879 AC Restaurant H I r.mathlener 078-6121200 078-6120361 hiambacht@autogrill.net Ambacht

De Lucht Geffen MGJ Boot 073-5321281 073-5324280 info@delucht.nl Routiers Gennep M. Toonen 0485-515122 0485-514488 info@routiers-restaurants.com

527520 6702487 A16 527190 6702584 A16 522999 6883578 Oostzijde Rijksweg Twaalfmaat A9 657457 6970102 A32/A7 Hajé Hotel Heereveen oude valkenhui- 667847 6589568 N281 afslag bp-brouwers zerstraat Heerlen-Noord TIENBAAN 668641 6583738 A76 LANGVELD 669532 6582801 A76 afrit malden a 73 649530 6750349 A73 Wegrestaurant Malden Langstraat 22 715479 6838807 Autosnelweg A1 AC Restaurant /Truckstop en Hotel Holten BOERMARK 715526 6838458 A1 STRUIK 715410 6838725 A1 NEUTRONWEG 11 566549 6908969 A7/A9 De Clown

HAZELDONK HAZELDONK COMMUNICATIEWEG 12 SCHANS 65

Truckstop 8

De Keet

De Zingende Wielen Frans Op Den Bult

Treurenburg

615940 6685658 A67 643249 6605383 Nabij A2, afslag 49 Ruimzicht

636929 6576317 A2 602429 6696593 A2, afslag 29

652556 6634109 A2 737742 6805716 N18

762012 6843897 A1

Hengelosestraat 6 762575 6844518 A1, Afslag 31

Rijksweg 39

A2

T LONNEKERMEER Echt BOSSCHERHOF Eibergen GROENELOSEWEG 47 Eijsden KNUVELKES Eindhoven SCHAKELPLEIN 30 Eindhoven MEELAKKERS Elsloo lb Sanderboutlaan 16 Emmen OOSTERVEEN Geffen Bosschebaan 114 Gennep Grensovergang A77 Gilze Rijlsweg A58 nr. 2 H. I. Ambacht Rijksweg A16

Den Bosch

Noord-Brabant

x

12

75

30

10

140

39 39 40

150

45 45 65

15

73 43 20

35

80

40 15 100

30 15

43 80

33 37

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

30 300

x

65

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

információk • terelések • útlezárások • korlátozások információk • terelések • útlezárások • korlátozások

XIX


XX

Moordrecht

Niebert

Nieuwegein Nieuwstadt Nunspeet

Roosendaal

Rotterdam

Europaweg 900 Maasvlakte Rotterdam/ Willem BaAlbrandswaard rentszstraat 1A

Schiphol-Rijk

Stroe

Utrecht Veenendaal Venlo

Venlo

Venlo

Venray

Vuren

Watergang

Weert

Zuid-Holland

Groningen

Utrecht Limburg Gelderland

Noord-Brabant

Zuid-Holland

Noord-Holland

Gelderland

Utrecht Utrecht Limburg

Limburg

Limburg

Limburg

Zuid-Holland

Noord-Holland

Limburg

Zwolle

Overijssel

Friesland

Zuid holland

Zaandam Zevenbergse Hoek Zevenbergse Hoek Zurich

Noord-Holland Noord Brabant

Zuid-Holland

Moerdijk

Noord-Brabant

703351 7004898 A7 DrachtenGroningen afslag 32, daarna afslag Niebert 33 569457 6795315 A 27 650895 6618612 afrit 47 A2 641280 6858195 A28 Zwolle/ Amersfoort 490878 6707749 nabij A58 / A17 afrit 19 446998 6784304 Autoweg N15-Haven 9000 491886 6768864 A15, afrit 18-Haven 2780

A20

Routiers Maasvlakte Routiers Distripark Eemhaven Ziggy’s World

ac NIEUWEGEIN Op de Vos Routiers Nunspeet t Anker

In de Klaver

Kanter Rest. Relais Moordrecht

G. Botter

De Lepelaar

0 A16 0 KOP AFSLUITDIJK 599624 6995849 A7-E22 VIADUCT 3 Hermelenweg 190 685318 6889728 A28, afrit 22

DEN HOEK

De Lichtmis

Routiers Zurich

036 - 52 39 273

info@hajerestaurants.com

info@ziggysworld.nl

0478 571088

info@routiers-restaurants.com

075-6312575

westerspoor@orange.nl

0495-574170 0495-530924 weert@goudreinet.nl

0459-532946 0459-530924 c.r.wegwijzer@hetnet.nl

p.van de 0529 info@routiers-restaurants.com sande 427229 H. Huisman 0529-427229 0529-427295 hb-huisman@zonnet.nl

P. van Straten G. Verwoerd d.licht

R. Minkman 020-4361416 020-4361416 leuven-vuren@goudreinet.nl

R. Thijssen 0118-471526 00118-460362 venray@autogrill.net

0478 571040

Fam. Vonk 0418-633832 0418-631988 veenendaal@goudreinet.nl H. Jansen 31773551600 31773546139 info@heierhoeve.nl

r.de knegt 077-3732072 077-3738002 stroe@autogrill.net

06-2957804

R. Vereijken 010 - 429 info@routiers-restaurants.com 57 66 Mevr. W. 0252-211675 0252-232235 info@routiers-restaurants.com Staak

J. Gelsema 0165-533382 0165-549254 info@wegrestaurant-anker.nl

s. brummelhuis

120

25

18

70

15

30

75 39

50

3

80

125

40

125

41 65 200

40

70

25

25

65

40 80 200

0182-374750 0182-375568 info@pleisterplaatsmoordrecht. 30 nl 0594 wegrestaurantindeklaver@ 70 549104 hetnet.nl

c.Panis 030-6081460 030-6081148 nieuwegein@autogrill.net J. Jeurissen 046-4853008 046-4856385 jeurissen@opdevos.nl K. Kok 0341-254707 0341-258210 info@routiers-restaurants.com

J. Maasdam Gebr. V.d. Velde

036 - 52 39 info@hajerestaurants.com 340 J. Kanters 0168-412310 0168-412647 info@kantersrestaurant.nl

h.janssen

De Aalscholver

Folkestoneweg 5 530170 6844446 N201, HoofddorpAalsmeer, Schiphol ZO Heideweg 26 631099 6826287 A1-E30 AC Restaurant Stroe HAARRIJN 559542 6813583 A2 RONDWEG 256 617752 6799905 A12 De Goudreinet COLUMBUSWEG 679186 6683830 E34/A67 Heierhoeve 53 Eindhoven-Duisburg, afrit 39 EUROPAWG 24/ 691056 6682325 E34/A67 GrensRoutiers Venlo GRENSEXPG.E34 overgang GRENSEMPLACE- 0 MENT ZUID 0 Venloseweg 9 669588 6703275 A73 - E31 AC Restaurant Venray Zeiving 21 566228 6763456 A15 De Goudreinet Vuren Kanaaldijk 27 550563 6871997 N 235, afslag De Wegwijzer Watergang Eindhovenseweg 628318 6663987 A2 Afslag Weert De Wildenberg 101 Kleine Tocht 46 534622 6870544 A8 westerspoor STREEPLAND 520280 6731758 A16

Wouwbaan 165

A 27 Op de Baan 11 Postbus 45

MOLENWEG 2

MIDDELWEG 20 517187 6792418

Lelystad

Flevoland

RIJKSWEG A6 611673 6879520 A6 DE AALSCHOLVER 2 RIJKSWEG A6 611673 6879520 A6 DE LEPELAAR 4 Steenweg 2 516580 6737218 A16

Lelystad

Flevoland

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

x x (Source: Transport en Logistik Nederland, 2009)

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x x x

x

x

x

x

x

információk • terelések • útlezárások • korlátozások

www.mkfe.hu

Autóközlekedés 2009/12. szám melléklet  

Autóközlekedés 2009/12. szám melléklet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you