Page 1

T A R T A L O M MOZAIK

Hírek, újdonságok 2, 4, 5, 7 INTERJÚ

Reformokra lesz szükség 3 Beszélgetés Wáberer Györggyel, az MKFE elnökével AKTUÁLIS

Ez történt 6 Változó szabályok 18 Sárai Tamás a flottabiztosításról Fellendülésre várva 35 SZÍNE ÉS VISSZÁJA A fejlődés záloga 8

A közúti közösségi közlekedésé a jövő 11 Pármai sonka helyett párizsi 13

TECHNIKA

Bizalomépítők 22 Mercedes–Benz teharautók KÖRKÉP

TUDÓSÍTÁS

Továbbképzők 27

Nem szokványos forgatókönyv 16 IRU-HÍREK

Együtt egy jobb jövőért 32 IRU CO2-vállalás: –30 százalék 2030-ra (30-by-30) Újraválasztott IRU-elnök 34 Kósa Ádám európai képviselő az MKFE-nél 34 HOGYAN MŰKÖDIK Bajkeresők 37

Gyári diagnosztika: Iveco VISSZAPILLANTÓ

Két évtized közlekedés 40 Tagi találkozó Debrecenben A jövő a klasztereké 19

VERSENYSZFÉRA

Kamionverseny angolosan 41 BUSZON

Csekk a tengerben 21

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének lapja XXI. évfolyam, 2009. december. Megjelenik havonta. Szerkesztőség: 1039 Budapest, Szabadság u. 21/b. Levélcím: 1300 Bp., Pf. 143 Telefon/fax: (36-1) 430-1204/102 e-mail: autok@rodin.hu, web: www.mkfe.hu Laptulajdonos: MKFE, 1149 Bp., Egressy út 77.

REJTVÉNY 44 Főszerkesztő: Várhelyi László • Főszerkesztő-helyettes: Somogyi Gábor • Korrektúra: M. Nagy Péter • Tervezőszerkesztő: Molnár László • E számunk szerzői: Ács Tibor, Bencze Adrienn, Csányi Gábor, Jonathan Reeves, Kovács Ágnes, Krivánszky Árpád, Póla Gergely, Rojkó Júlia, Sziráki Zoltán • Hirdetésfelvétel: Cseh Balázs – (36-1) 430-1204/109, e-mail: autokozlekedes@autokozlekedes.hu; Kiss Emília – (36-1) 252-0688/226, e-mail: emilia.kiss@mkfe.hu • Kiadja a RODIN Management Service Kft., E-mail: autokozlekedes@autokozlekedes.hu, autok@rodin.hu • ISSN 1419-3817 Az Autóközlekedésben megjelent írások és képek, vagy azok részleteinek bármilyen nemű felhasználásához a szerkesztőség hozzájárulása szükséges. A szerkesztőség a hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget.

Ha írna nekünk, az Autóközlekedés szerkesztőségének e-mail címe:

autokozlekedes@autokozlekedes.hu • autok@rodin.hu

AutóKözlekedés 2009/12

1


I

N

T

E

R

J

Ú

Év végi beszélgetés Wáberer Györggyel, az MKFE elnökével

Reformokra lesz szükség Nehéz év áll a hazai gazdaság mögött, mozgalmas és küzdelmes esztendőt zár az MKFE is. Az egyesület elnökével, Wáberer Györggyel beszélgettünk. – Sok tekintetben sikeres évet könyvelhet el az MKFE, amelyben – a tagság és az elnökség túlnyomó része szerint – önnek kiemelkedő szerepe van. Milyen az a háttér, amely a lehetőségekhez képest biztosítja az eredményes érdekképviseleti munkát? – Az MKFE remek szakmai stábbal rendelkezik, megalapozott, nagyon jó színvonalú háttéranyagokat készítenek az egyes tárgyalásokra, azokon szakértelemmel vesznek részt, és általában is jól szervezik a munkát. Ahogy ön is mondja, a lehetőségekhez, a körülményekhez ké– Lehet, hogy nem hetvendekás steaket kellene árulni, mert arpest érdemes megítélni az elért eredményeket – ebben a gazdasára valószínűleg nincs. De a legjobb babgulyásra biztosan lenne. gi környezetben már az is siker lehet, ha csak egy kicsit lesz roszBiztos szívesen tankolna még olcsóbban egy saját kútnál, ahol kulszabb, nem nagyon –, és fel kell tenni a kérdést, vajon mindent turált környezetben veheti ki a pihenőidejét. És egyáltalán nem megtettünk a cél érdekében? Nos, azt hiszem, nincs okunk a resbiztos, hogy ezt az MKFE-nek nyereségesen kellene tudnia üzetelkedésre, mert a tagok, az egyesületben dolgozók, az elnökségmeltetni, hiszen ezt a tagjainak szolgáltatásként nyújthatná. A lében feladatot vállalók munkája nem volt hiábavaló, köszönet jár nyeg a hely, ahová lehet és érdemes is betérni. érte. Azért gyorsan hozzáteszem, nem lehetünk mindennel elége– Mi az oka annak, hogy ez nem valósult meg? dettek. Ahhoz, hogy az MKFE még eredményesebben képviselje, – A bosszantó az, hogy ennek minden feltétele meglenne, mégszolgálja tagjait, a szakmát, úgy gondolom, a jövőben komoly resem tudunk a témában előrébb lépni. Elkötelezettnek, hatékonyformokra lesz szükség. nak és döntésképesnek kell lennünk, hogy még „szolgáltatóbb” – Legközelebbi munkatársai megszokták öntől, hogy amiben MKFE-ét hozzunk létre. Azt is mondhatnám, hogy szolgáltatóbb tídöntés születik, azt végig is viszi. Mi az, ami szerepelt az idei pusú gondolkodásmódra van szükség. Tehetségünk szerint a leMKFE-vel kapcsolatos tervei között és mégsem sikerült megvalósíhető legjobbat kell adnunk, csak úgy érdetania? És van-e olyan, amire talán nem is mes csinálni. számított, mégis létrejött? A politikát nem lehet – Önről köztudott, hogy igyekszik távol – Feltétlenül sikernek tartom az üzemtartani magát az aktuálpolitikától. De hoanyagkártyát, és azt, hogy miközben egyetmegkerülni, ezért mindig gyan teheti meg ezt egy – Magyarországon len szakmának sem sikerült adókedvezegyütt kell dolgozni minden bizonnyal legtekintélyesebb – fuményt kiharcolnia, addig ebben az ágazatban az üzemanyag-megtakarítás 100 ezer a képviselőivel. És éppen varozói érdekvédelmi egyesület első embeMiként maradhat független, hiforintig adómentes lett. Nem valósult meg ezért fontos, hogy semle- reként? szen óhatatlanul is összeütközésbe kényviszont az MKFE-nek az a szándéka, hogy gesek maradjunk. szerül a politikával, a kormányzattal, a megvásároljon vagy bérbe vegyen és kialahatóságokkal? kítson egy olyan telephelyet, szolgál– Éppen a függetlenség teszi lehetővé, hogy szakmai alapon értatóközpontot, amely képes az egész tagságot közelebb hozni, veljünk és igyekezzünk elfogadtatni véleményünket. A politikát ahová kamionnal is meg lehet érkezni, hisz sok tagunk maga (is) nem lehet megkerülni, mindig együtt kell dolgozni annak képvivezeti autóját. Egy olyan helyet, amire azt mondhatjuk, hogy a miselőivel. És éppen ezért fontos, hogy semlegesek maradjunk. énk, ahol a gépkocsivezetők kulturált körülmények között vehetik – Szerencsés volna, ha az ágazatban működő érdekképviseletek ki a pihenőidejüket. Ahol tankolhatnak, lemosathatják az autójuegymást erősítve működnének. kat és maguk is tisztálkodhatnak. Ahol el tudják intézni a dolgai– Azt gondolom, hogy minden fontos, a szakmát érintő átfogó kat, tanácsokat kaphatnak. A minap láttam egy filmet valamelyik kérdésben, a fő vonalakban az egyetértés jellemző. A részletkércsatornán, amelyben egy amerikai autohofot mutattak be. Az dések megítélésében már nyilván vannak eltérő vélemények. Hiegyik megkérdezett gépkocsivezető, aki éppen sorban állt az étteszen annak is van előnye, hogy mások más véleményt képviselremben, azt mondta, hogy olyan steaket, amilyet ott árulnak, nek. De biztos vagyok abban, hogy amikor olyan döntésekre van egész Amerikában nem kap sehol. És nemcsak, hogy a legjobb szükség, amelyek az egész szakmára hatással vannak, mindig ki steaket eheti, de ott mehet fodrászhoz, fogorvoshoz, rendbe tudalakul egy közös álláspont. A kvázi ellentétek előbbre is vihetik a ja tenni magát és az autóját. dolgokat. – Lenne itt erre fizetőképes kereslet?

www.autokozlekedes.hu

AutóKözlekedés 2009/12

3

Â


A K T U Á L I S

Ez történt Percekkel lapunk nyomdába adása előtt szokás szerint Karmos Gábort, az MKFE főtitkárhelyettesét kértük arra, hogy foglalja össze azokat a kérdéseket, amelyek a mögöttünk álló hónapban befolyással voltak az egyesület tagságára. Ismét havi csúcsot döntött a Mol–MKFE üzemanyagkártya forgalma, hiszen a rendszerhez csatlakozott immár nyolcszáz vállalkozás együttes fogyasztása októberben 3,8 millió litert tett ki. Tehát örömmel állapíthatjuk meg, hogy a felhasználás mértékétől független, a kúti listaárhoz képesti bruttó 10 forintos literenkénti kedvezmény biztos alapokon nyugszik. Sajnos ez sem lesz képes azonban kompenzálni a kőolaj világpiaci ára miatti, valamint a január elsejétől esedékes jövedékiadóemelés következtében várható áremelkedést. Éppen ezért minden egyesületi tagnak javaslom, hogy a jövő évi tarifáik meghatározásakor – főként keretszerződéseik megkötése esetén – számoljon az üzemanyagköltség emelkedésével. Lapunkban is olvashatják egyesületünk elnökének levelét a jövedéki adóval kapcsolatban, sajnos úgy tűnik, a rövid távú fiskális szemléletet a legésszerűbb szakmai érvek sem tudják felülírni.

A hónap másik, szinte valamennyi MKFE-tagot érintő eseménye, hogy a „jobb későn, mint soha” elvnek megfelelően kidolgozásra került az úgynevezett légrugós igazolások módszertana, melyről jelen lapszámban szintén részletesen olvashatnak. A kialakított metódus bonyolultabb, mint amit elérni szerettünk volna, de azért reménykedünk abban, hogy az önkormányzatok gépjárműadó-megállapításának dátumáig valamennyi tagunk el tudja juttatni a szükséges igazolást az illetékes önkormányzat adóügyi részlegéhez, és élni tud a légrugós járművekre biztosított adókedvezménnyel. Két lapszámmal ezelőtt már utaltam arra, egy koncepció érlelődik a szaktárcánál az autópályák melletti parkolók használatának időbeli korlátozására. Az „érlelődés” most az előterjesztés szakaszába jutott, azaz megkezdődik a szakmai egyeztetés a tárca, a közútkezelők és a szakmai szervezetek között e koncepcióról, vala-

Köszöntjük az MKFE új tagjait! VI-TO TRANS Kft. M 6 TRANS Kft. SASOM Bt. V and G Trans Kft. DL-MOBIL Bt.. „TORMA és TÁRSA” Bt.. Homm Kft. Baliosz-Trans Kft. HERCZEG SZÁLLÍTMÁNYOZÓ Kft. „VITACOMP” Kft. M7 Invest Kft. KALO-TRANSPORT Kft. A.T.L. TRANSPORT Kft.

6

Kiskunfélegyháza Bábolna Budapest Gyula Mosonmagyaróvár Kaposvár Budapest Szeged Fony Nagyatád Székesfehérvár Kalocsa Bősárkány

mint a magyarországi „autohofok” kialakításának gyakorlati kérdéseiről. Fontos, több éves folyamat végére került pont az Európai Unió jogalkotóinál azzal, hogy megjelent az EU új, úgynevezett közúti jogszabálycsomagja, amely a szakma gyakorlására vonatkozó feltételeket és a piachoz való hozzáférés közös, az unió valamennyi tagországában alkalmazandó szabályait tartalmazzák. Mivel e szabályok döntő többsége csak 2011-től lép életbe, így lapunk későbbi számaiban részletesen ismertetjük majd ezek lényegét. Fontos döntés továbbá, hogy jövő nyártól – bizonyos feltételek teljesülése esetén – az EU ismét engedélyezni fogja az autóbuszok esetében az úgynevezett 12 napos ciklus alkalmazását. E rovatban is szeretném felhívni TIR-felhasználó tagjaink figyelmét arra, hogy december folyamán – a szokásos rendben – juttassák el az egyesület vámszakmai részlegéhez a 2010-es

Győri Csaba NEXT TRANS Kft. WEST-BRIDGE Kft. Bátori Cargo Kft. „PP Fuvar” Kft. „HANSA-KONTAKT” Kft. B-Transped Kft. Farkas Róbert IKHTHÜSZ Kft. Kel-Ex Kft. Kissné Hornyák Ágnes Mária Martin Frigo Trans Kft. Matrix Transport Kft. ROCS-Cargo Kft. SOS-Sofőr Futárszolgálati Kft. Szil-Fer Trans Kft.

felhatalmazáshoz szükséges dokumentumokat (lapunkban erről is külön anyagot jelentetünk meg). A tárgyhónapban megjelent az új üzemanyagnorma-rendelet is, azokkal a módosulásokkal, melyeket előző lapszámainkban ismertettünk. E témáról, valamint további fontos jogszabály-módosulásokról pedig – szokás szerint – Jogszabályfigyelő rovatunkban olvashatnak. Ugyan a tagi találkozók sorának még nincs vége, de már a debreceni találkozó felvetései is feladatokat adnak számunkra. Így például szükséges öszszevetnünk, mennyire megalapozott keletre fuvarozó tagjaink véleménye, hogy az ukrán és orosz fuvarozók jóval több fuvart vállalnak hazánkban, mint amennyit az engedélyezett kontingensből adódik. Szintén – elsősorban – elnökségi feladat annak meghatározása, hogy az egyesület milyen propagandaeszközökkel népszerűsítse a hazai fuvarozói kört a megbízók és a lakosság körében. Végig kell gondolni továbbá, hogy az egyesület a saját eszközeivel milyen további segítséget nyújthat ahhoz, hogy tagjai a megszolgált fuvardíjhoz ténylegesen hozzájuthassanak, valamint, hogy miképpen lehet az egyesület rendelkezésére álló forrásokat a tagok érdekében még hatékonyabban felhasználni – mondta érdeklődésünkre Karmos Gábor. S.

Szentlőrinckáta Ajka Érd Nagymaros Litér Kecskemét Ceglédbercel Esztergom Sály Tapolca Igrici Budapest Felsőgagy Ózd Budapest Győr

www.mkfe.hu


SZÍNE ÉS VISSZÁJA

-

SZÍNE ÉS VISSZÁJA

-

SZÍNE ÉS VISSZÁJA

Pármai sonka helyett párizsi E havi riportunk harmadik állomásán, a budapesti székhelyű MF Cargo Kft.-nél ismét kellemes csalódás ért bennünket. Mert miközben tisztán látják a saját és a teljes fuvarozási piac problémáit, nyomát sem találtuk az elkeseredésnek. Persze – mondhatják majd cikkünk elolvasása után sokan – könnyű nekik, hiszen nem kis cégről van szó, amely ráadásul egy speciális – a hűtő – üzletágban érdekelt. De, mint látni fogják, a jelenlegi körülmények őket sem hagyják érintetlenül. nos, Fekete Antal egy 33 éves fiatalember, aki dinamikusan vezeti a vállalkozást, gyorsan, de átgondoltan hoz döntéseket – szerintem ez mindenek a kulcsa, mondta beszélgetésünk elején Kerék Csaba. – Most hány autóval dolgoznak? – Közel száz autót működtetünk, durván 20 százalékát nemzetköziben. Ebből következik, hogy elsősorban Csak úgy tudunk előrea belföldi fuvarolépni, hogy mi is igyekzásra koncentrászünk költséghatékonyab- lunk, ahol az MF Cargo már jól ban működni, jobban csengő név a piamegnézni, hogy mire con. – Egy ekkora költünk. flotta már alig

A 2002-ben – Fekete Antal által – alapított MF Cargo Kft.nél Kerék Csaba pénzügyi vezetővel beszélgettünk, mert a tulajdonos látogatásunk idején is üzleti ügyekben tárgyalt. – Gyakorlatilag egyik vontatóról a másikra növekedett a cég, amely annak idején néhány szerelvénnyel kezdte meg a működését. A tulajdo-

www.autokozlekedes.hu

képzelhető el állandó megbízók nélkül… – Igen, vannak fix szerződéseink, de ad hoc fuvarokat is lebonyolítunk belföldön és külföldön egyaránt. – Milyen hatással van a recesszió a fuvarozási tevékenységükre? – A lízing- és a bérleti díjak nagyon felkúsztak az elmúlt egy évben, és az euró/forint

árfolyam ingadozása sem volt jó hatással az állandó költségeinkre. Volt például olyan vontatónk, amelynek a havi lízingdíja gyakorlatilag a másfélszeresére ugrott. Ez pedig olyan költség, amit a cégnek ki kell tudni termelnie. Egyik oldalon tehát megemelkedtek a lízingdíjak, a másik oldalon pedig ott vannak a magas üzem-

AutóKözlekedés 2009/12

13

Â


T E C H N I K A

Bizalomépítők „Trucks you can trust” –teherautók, amelyekben megbízhat, kicsit szabadabban fordítva: megbízható teherautók. Ez a Mercedes–Benz jelszava mostanában a haszonjárműszektorban. Bár a részletek a gyártó féltett és titkolt kincsei, megpróbáltunk utánajárni, mi van a mottó mögött, hogyan áll össze a csillagot viselő minőségi teherautó. Egy teherautónak úgy kell megbízhatónak lennie, hogy közben gazdaságosabb üzemű, komfortosabb kezelhetőségű (is) legyen elődjénél, miközben a szigorodó hatósági előírásokat is ki kell elégítenie. Ennek érdekében dolgoznak a mérnökök a fejlesztéseken, miközben új anyagokkal kísérleteznek, áramvonalas karosszériákat fejlesztenek, asszisztensrendszerekkel szerelt járművekkel róják köreiket a próbapályákon, hogy majd végeredményként új technológiákat vezessenek be. Az újdonságok alkalmazása azonban mindig kozkázattal jár, főleg ha a megbízhatóság (is) kulcskérdés.

Kapukra osztják A minőség ugyanis már a terméktervezésnél kezdődik. Ezért a Mercedesnél 11 úgynevezett minőségi kaput (= Quality Gates) tartanak nyilván, ami szerint osztják szakaszokra egy jármű tervezését. Ebben a sorban nemcsak a gyártóra, hanem a beszállítókra is vonatkozó határidőket, kritériumokat, előírásokat is meghatároznak. Nem véletlen ez a kooperáció, ugyanis egyre több elektronikai egység épül be a járművekbe, ami miatt szükséges a partnereket idejekorán bevonni, illetve velük együtt végigvinni a folyamatot. A minőség kapuk a piaci elemzésen és potenciálon keresztül meghatározzák a születendő jármű főbb műszaki paramétereit, felszereltségét, szervizelési igényét, majd miközben a prototípus összeáll, kialakul a gyártás folyamata is, a teljes dokumentációval egyetemben pedig végül homológizálják a típust.

Szimulálnak A szimuláció a korai fejlesztési fázisban spórol energiát, mivel a hibáknak későbbi felfedezése sokkal többe kerülne. Az „1-10-100”-as szabály ugyanis nem ismer

22

pardont. E szerint az a hiba, amit még a kezdeti fejlesztési fázisban felfedeztek és orvosoltak, egy euróba kerül. Ha ez a fejlesztés végstádiumban derül ki, tízszer többet fog felemészteni helyrehozása. Ha pedig már a vevőnél, akkor százszor anynyiba kerül a korrekció. Ezért a fejlesztés során a Mercedesnél egyre többször használják a „virtual reality” szlogen alatt megbúvó legmodernebbnek számító virtuális valóság létrehozó tervezési módszert. E során már a tervezés stádiumában kiderülhetnek olyan malőrök, amiket korábban csak később fedeztek fel. Például, hogy kényelmesen elfér-e a gázolaj töltőpisztolya tankoláskor a felépítmény alatt vagy sem. A számítógép(ek) által támogatott járműfejlesztés így költözik be az egész konstruálási folyamatba, egészen a teljes szériaérettségig. De minden próbát a szimulátor sem tud pótolni. Így a „számolások” és a kísérleti tesztelések kombinálása nyújt nélkülözhetetlen alapot illetve eredményeket a termékben megvalósítani szándékozott minőségi stratégiának. Ilyen például a hajtáslánc tervezési folyamata, amely során programokkal azt is lehetővé tehető, hogy a járművet egy Rotterdam–Bécs vagy Stuttgart–Hamburg útvonalat szimulálva járassák. E tesztek során még azt is figyelembe veszik, hogy milyen emelkedők és közlekedési korlátozások szerepelnek az adott útvonalon. De egy speciális mérőjárművel még arra is figyelnek a fejlesztés során, hogy Dél-Afrikától az USA útjain át egészen a Stuttgart környéki autópályákig útfelület-profilokat gyűjtsenek, s ezeket a tesztpadra programozzák, amit

majd a tesztjárműveknek teljesíteniük kell. Sok mindent ki lehet így számolni és szimulálni, de mindent mégsem.

Tesztelnek Mivel tehát a szimulációknak is meg van a maguk határa – például a jármű vezetését, a kabin térérzetet nem lehet bitekkel és bájtokkal kifejezni – a jármű részegységeinek fejlesztését a prototípusok mozgó próbája követi. Ez azonban sokkal többet jelent, mint ahogy elsőre gondolnánk. Egyrészt a folyamat komplikáltabb, mivel – az idő megtakarítása miatt – egymással szoros kapcsolatban lévő több egység fejlesztése folyik. Közben pedig a


K

Ö

R

K

É

P

Továbbképzők

Az autóbusz- és tehergépkocsi-vezetőket érintő (tovább)képzésekről a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál és az MKFE Oktatási Centrumánál tájékozódtunk. Előírásokról, kivételekről és a háttérben végzett munkáról faggattuk a téma szakértőit. Az Európai Parlament és Tanács 2003/59/EK irányelvét figyelembe véve a 38/2007. (III. 28.) GKM rendelet módosította a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletet, illetve az 54/2007. (III. 28.) kormányrendelet módosította az uniós irányelv figyelembe vételével a 89/1988. (XII. 20.) MT rendeletet – e rendeletekben határozták meg az autóbusz- és tehergépkocsivezetők új rendszerű alap- és továbbképzésének és az azt követő vizsgáknak szakmai szempontjait. A korábbi évek hagyományos képzése alatt a régi nemzetközi illetve belföldi fuvaros- és autóbuszvezetői képesítést kell érteni – ez szűnt meg – s helyébe lépett az új gépjárművezetői képesítési igazolvány (= GKI) megszerzésére irányuló alap- illetve továbbképzés. A veszélyes áru fuvarozásához szükséges képesítést (= ADR) és az egyéb speciális képesítéseket pedig nem befolyásolja ez a szabályozás. „Az új előírások szerint azon gépkocsivezetők, akik tehergépkocsi vezetésére jogosító engedélyüket 2009. szeptember 9-ét követően szerezték, illetve autóbusz vezetésére jogosító engedélyüket 2008. szeptember 9-ét követően szerezték, alapké-

www.autokozlekedes.hu

pesítési vizsgára kötelezettek. Akik ezen időpontok előtt szerezték az adott kategóriájú vezetői engedélyüket, továbbképzési képesítés megszerzésére irányuló tanfolyamon kell részt venniük és az azt követő vizsgát kell eredményesen teljesíteniük. Mindkét képesítés a vizsgától

számított 5 évig érvényes, utána újabb továbbképzésen kell részt venni és az ismeretek felfrissítéséről elméleti tesztvizsga keretében kell számot adni” – mondja Novák Ferenc, a Nemzeti Közlekedési Hatóság képzési és vizsgáztatási főosztály szaktanfolyami osztályának vezetője. Az alapképesítés megszerzésére irányuló vizsgának elméleti és gyakorlati része egyaránt van, de a tanfolyamon részt venni nem kötelező, csak ajánlott. A továbbképzési képesítés megszerzéséhez egy 35 órás tanfolyamot kell elvégezni, aminek kétórás gyakorlati része is van. Ezt speciális kialakítású tanpályán vagy korszerű szimulátoron hajtják végre. A sofőr a sikeres teljesítés után gépjárművezetői képesítési igazolványt kap. Ez a vezetői engedélyhez hasonló plasztikkártya, ami a nemzetközileg egységes 95ös kódszámot tartalmazza. A 35 órás ismétlő oktatás fel is „darabolható” – mondjuk évente 7–7 órás modulokat tartalmazó kurzusokra. „Valószínűleg több cég is ezt a képzési formát fogja választani, így ugyanis évente egyszer szervezett keretek között egyéb információkat is el-

Â

Szimulált vezetés A Jászkun Volán Zrt. vásárolt egy autóbusz- és tehergépkocsi-szimulátort, hogy sofőrjeit képezhesse. 2009 elején úgy döntöttek Szolnokon, hogy az autóbuszvezetők minőségi képzését továbbfejlesztik és olyan, autóbusz- és tehergépjármű-sofőrök képzéséhez használható vezetéstechnikai szimulátort vásárolnak, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak – 38/2007.(III.28) GKM rendelet – és a Nemzeti Közlekedési Hatóság is elfogadja. A gyártó az 1976-ban alapított német Foerst cég, melynek nevéhez több mint hatvan, szimulátorokkal kapcsolatos szabadalom fűződik, s még targoncavezetők képzésére alkalmas berendezés is szerepel portfoliójukban. A Szolnokra került berendezést MAN-kezelőszervekkel – kormány, műszerfal, ülés – szerelték, a látványról pedig három, 40 coll méretű óriás monitor gondoskodik. Váltója „soft tip” rendszerű 8 + 1 fokozatú, felezhető, sőt, beépített retarderrel is rendelkezik. A váltófokozatok – a tehergépkocsikon szokott módon – felezhetők is, sőt, az előválasztási funkciót is tudja a hárompedálos gép. A szimulátor többféle helyszínre képes elvezetni az autóbuszt,

2009/12

27

Â


HOGYAN MÛKÖDIK ?

Diagnosztika

Bajkeresők Technika rovatunkban az Iveco diagnosztikai rendszerének rejtelmeibe ástuk be magunkat. Történetét, működését, felépítését, használatát és előnyeit mutatjuk be. A haszongépjárművek megfelelő karbantartásának célja, hogy a tulajdonosok elkerüljék a szükségtelen leállásokat, valamint, hogy a folyamatos felügyelettel növelni tudják a jármű élettartamát s a közlekedés biztonságát. Mindez azonban csak megfelelő diagnosztikai eszközökkel és képzett szakemberekkel lehetséges. A diagnosztika önmagában ugyan nem javítás, de a javítás nélküle szinte lehetetlen, ezért a márkaszervizek munkatársai korszerű megoldásokat használnak a járművek állapotának felmérésére és a hibák feltárására. A diagnosztika ma már a minőségi javítás első lépése, ráadásul költséghatékony, gyors és megbízható. Mivel a jelenlegi gazdasági helyzetben különösen felértékelődik a meglévő járműpark karbantartásának jelentősége, csökkenthető vele az autók állásideje, ami kulcsfontosságú a közúti fuvarozásból élő vállalkozóknak.

E.A.SY. (= Electronic Advanced System), amit 2004 óta használ a vállalat. Az E.A.SY. könnyen kezelhető, felépítése átlátható, fizikailag pedig rendkívül ellenálló. Amíg a ’90-es évek elején a járművek viszonylag kevés elektronikát alkalmaztak, a mechanikus rendszerek tesztjét is a diagnosztikai rendszer végezte. A járművek fedélzeti elektronikája azóta rengeteget fejlődött, ennek köszönhetően lényege-

sen több funkció és folyamat ellenőrizhető a diagnosztika segítségével. A fejlődés fontos mérföldköve volt Magyarországon a lokális távdiagnosztikai rendszer kiépítése, amit 2002-től működtet az Iveco hazai náluk felhalmozott szaktudást és tapasztalatot megosszák a szervizek munkatársaival. Külföldi minta alapján ezért kiépítették saját távdiagnosztikai hálózatunkat is. A rendszer 2006-tól a torinói központi távdiagnosztikai rendszerrel együtt segíti a márkaszervizek munkáját.

Két féle Az állapotminősítéshez szükséges információkat két módon lehet összegyűjteni – on-board, azaz fedélzeti diagnosztika segítségével vagy off-board, azaz fedél-

Közel húsz éve Az Iveco az 1990-es évek eleje óta alkalmaz számítógépes diagnosztikát a javítás és szervizelés során. Ennek egyik fő feltétele volt, hogy ún. CAN hálózattal (= Controller Area Network) rendelkezzenek a járművek, amely számítógépes rendszer biztosítja az autó egyes funkcionális csoportjai közötti gyors információáramlást. Az Iveco jelenlegi modellpalettájának valamennyi tagja megfelel ennek. A ’90-es évek óta az Iveco diagnosztikai rendszerei (is) jelentős fejlődésen mentek keresztül. Növekedett például a diagnosztikai számítógépek teljesítménye, hordozhatókká váltak az eszközök, frissült a szoftverük, továbbá a rendszer felépítése is egyre kifinomultabbá vált. Az Iveco által alkalmazott első diagnosztikai eszközt – a Modust – méretéből adódóan helyhez kötötten lehetett még csak használni. Szerepét 2000-ben – a már valóban mobil diagnosztikai eszköz – az IT2000-es váltotta fel. Mindkét rendszer a Windows NT operációs rendszert futtatta. Az Iveco jelenlegi diagnosztikai megoldása az

www.autokozlekedes.hu

Bár már mozgatható az egység, de még nem egyszerűen

AutóKözlekedés 2009/12

37

Â


V E RS E N YS Z F É R A

Kamionverseny angolosan A britek sok mindenről nevezetesek – a királynőjükről, teázási szokásaikról, a Big Ben toronyórájukról, ízes Cheddar sajtjukról és a közép angliai Doningtoni versenypályáról, ahol a British Truck Race Association az év egyik legizgalmasabb kamionversenyét is tartja.

N

agy-Britanniában az 1980as évek elején rendezték meg az első truck race versenyt, amikor még a legtöbb résztvevő utcai kamionjával állt a rajtvonalhoz. A szóbeszéd szerint az első doningtoni rendezvényt egy olasz sofőr nyerte meg, aki teli kamionjával érkezett a versenypályához, leakasztotta utánfutóját, kipakolta a felesleges dolgokat a fülkéből és megnyerte a futamot. Másnap már úton volt megint a célállomása felé. Persze ma már esélye se lenne egy hétköznapi járműnek a monstrumokkal szemben. A szigetországban is ér-

vényesek a FIA alapszabályai, ami a kamion súlyára, a megengedett sebességre, a rajtolásra és a verseny biztonságát garantáló lépésekre vonatkozik. A közel 1000 lóerős szerke-

zeteknek minél gyorsabbnak kell lenniük, de emellett fontos, hogy a legújabb fejlesztéseket is tartalmazzák a szponzorok figyelmének felkeltése érdekéből. A brit Delphi Truck Racing 17 versenyből áll, amiből tizenhatot Nagy-Britanniában rendeznek meg hét különböző pályán és egyet Németországban az elhíresült Nürburgringen. A szigetország legnevesebb autóversenypályája a Doning-

David Ball (Seddon Atkinson) küzd Steven Powell (Ford Cargo) ellen a Pembrey pályán egy B osztályos versenyen

AutóKözlekedés 2009/12

41

Â


R E J T V É N Y NYÁRI SAV.SÁG PROTAKTÍNIUM

…-AKARATLAN, ÖSZTÖNSZERŰEN SVÁJCI ZONGORAMŰVÉSZ (GÉZA)

A VICC POÉNJA; ELSŐ RÉSZ

N

A január 4-én megjelenő tartalmából

NEMESFÉM OLASZ FOLYÓ

FELEJTHETETLEN, EMLÉKEZETES A VICC POÉNJA; MÁSODIK RÉSZ GÁCS MAI NEVE NÉVÉRTÉK

HÁZ KÖRÜLI RÉSZ INDA LENBŐL VÉGEI! KÉSZÜLT BATISZ JÓD

BÓR FRANCIA VÁROS KASSÁK LAPJA FÉLTI!

SVÁJCI VÁROS FÉLŐK! KISS … BORI MELEG MÁRTÁS

Színe és visszája Az építőipar csapdájában Technika Bemutatjuk a Scania R480-at Sima ügy: a motorolajok Riport Digitálistachográf-tanfolyam Versenyszféra

NOVAJ HATÁRAI! ALFA! … GROSSO URÁN, HIDROGÉN RUBÍDIUM LARINA, BECÉZVE

BRAZIL VÁROS (LANÚS) ALEPPO MAI NEVE NŐI NÉV

HAJNAL KÖZEPE! KIS ÁDÁM LENTRŐL

OROSZ AUTÓMÁRKA FÉRFINÉV FÉLTI! ROVARPÁNCÉL BABY …; NŐI RUHA

KELET KIS KECSKE

PUSZTÍTÓ ANTONOV REPÜLŐ ELTE KAR ÉJFÉL! NYÉL KÖZEPE!

KIÜTÉS JELE

MARTNAK IS NEVEZIK

FÉLNI! … POETICA KÓRUS PASCAL

L

ÉTELÍZESÍTŐ

Rejtvényfejtők figyelmébe! Rejtvényünk fő soraiban a rajzhoz tartozó poén található.

Kamionversenyek a tengerentúlon Melléklet Közlekedési korlátozások, parkolók Európában A megfejtők között az Oldtimer Média gondozásában megjelent könyvet és DVD-ket sorsolunk ki. Az Autóközlekedés novemberi számában megjelent rejtvény megfejtése:

Ezt kérjük beküldeni szerkesztőségünk címére nyílt levelezőlapon: H-1300 Budapest, Pf. 143. Beküldési határidő: 2009. december 15. Megfejtéseket elektronikus levélben is elfogadunk. Szerkesztőségünk e-mail címe: autok@rodin.hu, autokozlekedés@autokozlekedés.hu.

44

Lajos, ha mosogatnál, akkor Te is tudnál ilyet. Nyerteseink: Halászi Sándor (Cegléd) Schiller László (Szeged) Horváth Zoltán (e-mail) A nyertesek ajándékait postán küldjük el.

www.mkfe.hu

Autóközlekedés 2009/12. szám ízelítő  

Autóközlekedés 2009/12. szám ízelítő