__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:50

StrĂĄnka 1

prezentace chovatelĂ›

plemene limousine


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:50

Stránka 3

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

Avena spol. s r. o.

Okres: Ústí nad Orlicí Webové stránky: www.avena-dt.cz Nadmořská výška: 350–450 m n. m.

Adresa: Panský kopec 1 561 17 Dlouhá Třebová

Chované plemeno: masné – limousine dojné – české strakaté Počet zaměstnanců: 65 Základní stádo: masné – 35 ks dojné – 400 ks Počet skotu celkem: 1150 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 1 ks

Kontakt: e-mail: valek.avena@tiscali.cz GSM: +420 603 730 195

Podíl inseminace: masné 10 %, dojné 100 % Zemědělská půda: orná 1500 ha, TTP 500 ha V systému EKO zemědělství: NE

Firma Avena s.r.o. Dlouhá Třebová vznikla privatizaci části Státního statku Česká Třebová v květnu 1993. V rámci nového podnikatelského záměru se vedení firmy rozhodlo, že hůře mechanizačně dostupné pozemky v katastru Horní Houžovec převede do pastevních porostů a využije je pro chov masných krav. Volba padla na plemeno limousine. Základem stáda se stal dovoz 20 ks březích jalovic z Francie. Prvním plemeníkem byl LIP 048 CABAN, který se narodil jedné z dovezených jalovic a ve stádě působil až do roku 2000. Narodilo se po něm 136 telat. Dalším významným plemeníkem byl ZLI 319 JOKER VFU, přezdívaný Jurášek, jeho otcem byl ZLI 208 JOKEY. V prvních letech bylo stádo využíváno k přenosu embryí a firma Bovet provedla v pěti chovech celkem 152 přenosů. Z toho bylo potvrzeno 82 březostí. V současnosti je ve stádě zhruba 35 čistokrevných krav. Tento počet odpovídá kapacitě zimoviště v Horním Houžovci. Stádo je využíváno pro produkci plemenných býčků a jalovic. Býčci, kteří nesplňují parametry pro další chov, jsou vykrmováni ve vlastní výkrmně a poráženy na jatkách Toro Hlavečník. V současné době je reprodukce prováděna pomocí býka v přirozené plemenitbě. Jalovice určené pro další chov nebo prodej jsou inseminovány prověřenými býky s důrazem na snadné telení. Telení je směřováno do období leden až duben s cílem, aby se co nejvíce telat narodilo v zimovišti.

3


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:50

Stránka 4

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

Diviš Miroslav

Okres: Strakonice Webové stránky: www.divislimousine.cz Nadmořská výška: 490–560 m n. m.

Adresa: Láz 4 386 01 Strakonice

Chované plemeno: limousine, MS Počet zaměstnanců: 0 Základní stádo: 46 ks LI, 32 ks MS Počet skotu celkem: 110 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 3 ks

Kontakt: e-mail: miroslav.divis@email.cz GSM: +420 774 823 810

Podíl inseminace: 60 % Zemědělská půda: 236 ha V systému EKO zemědělství: NE

Naše farma se nachází v okrese Strakonice v průměrné nadmořské výšce 500 m n. m. Zabýváme se čistokrevnou plemenitbou skotu plemene limousine a masný simentál. Plemeno limousine jsme začali chovat v roce 2010. Nakoupili jsme 50 plemenných jalovic z nejlepších českých chovů – Farma Kaliště, VFU Nový Jičín. Snažíme se většinu zvířat inseminovat hlavně dovezenými dávkami z Velké Británie, kde jsme osobně viděli potomstva těchto býků (Wilodge Fastrac, Wilodge Cerberus, Plumtree Deus, Plumtre Fanstastic – syn Wilodge Vantastic, Bolide, Haltcliffe Underwriter – syn Sympy). Okrajově se také zabýváme šlechtěním ovcí plemene Suffolk a Texel, kde se také snažíme navázat na genetiku z Velké Británie, máme zhruba 200 ks chovných zvířat. (www.divissuffolk)

4


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:50

Stránka 5

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

Ekofarm Limousine Bystrianská Jana

Okres: Opava Webové stránky: Nadmořská výška: 471 m n. m.

Adresa: Melč 173 747 84 Melč

Chované plemeno: limousine Počet zaměstnanců: 5 Základní stádo: 62 ks Počet skotu celkem: 160 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 2 ks Podíl inseminace: 100 % u jalovic

Kontakt: e-mail: jana-bystrianska@seznam.cz GSM: +420 602 535 062

a 70 % u krav Zemědělská půda: orná 90,3 ha, TTP 160,2 ha V systému EKO zemědělství: ANO

Farma vznikla zakoupením a kompletní rekonstrukcí nemovitostí od bývalých vlastníkůrestituentů. Do roku 1993 zde hospodařil Státní statek Vítkov. Vznikl komplex 3 stájí, které tvoří moderní ekologické hospodářství. K němu patří 250,46 ha zemědělských pozemků. Z toho 90,3 ha je orná půda, 160,16 ha je travní porost. Od roku 2009 je na farmě chováno stádo plemene limousine. Převážně bezrohá zvířata byla importována z Německa a následně z Dánska a Francie. Základní stádo má 62 čistokrevných krav z nichž je 49 bezrohých, 34 ks se díky PH pro růst kvalifikuje jako matky býků. Krávy i jalovice inseminujeme do cca poloviny května prověřenými býky. Používáme TOP býky francouzské i anglické populace, vybrané plemenice připouštíme bezrohými býky. V přirozené plemenitbě působí 2 býci (Vigo z Kaliště a importovaný francouzský Grimpeur). Jalovice jsou ponechány na farmě k rozšíření stáda, býčky si odchováme u nás nebo v odchovnách jako plemenné (v letošním roce máme na OPB Skály Benešov v odchovu celkem 18 býků). V případě, že neprojdou testem, tak je vykrmíme a poté je prodáme na hovězí porážku, kterou založili zároveň s farmou mí rodiče Karel a Jaroslava Klemensovi.

Býci na OPB Benešov 2015 – v popředí bezrohý Usse x Viking PP

5


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:50

Stránka 6

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

Farka Martin

Okres: České Budějovice Webové stránky: Nadmořská výška: 500 m n. m.

Adresa: Todně 4 374 01 Trhové Sviny

Chované plemeno: limousine Počet zaměstnanců: majitel s dvěma bratry + jeden zaměstnanec Základní stádo: 60 ks Počet skotu celkem: 160 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 2 ks

Kontakt: e-mail: farka@seznam.cz GSM: +420 775 143 150

Podíl inseminace: 50 % Zemědělská půda: orná 18 ha, TTP 180 ha V systému EKO zemědělství: ANO

Rodinná farma zaměřená na chov skotu plemene limousine. Více než polovina našich býků je geneticky bezrohá. Veškerý odchov zvířat i plemenných býků je realizován u nás na farmě. Zde také pořádáme jejich aukce. Případný zájemce o býka si může prohlédnout jeho matku nebo sourozence. Za kvalitu našich býků si ručíme.

Talent z Todně (LIP 658)

6


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:50

Stránka 7

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

Farma Bělá Dudek Matěj

Okres: Karlovy Vary Webové stránky: Nadmořská výška: 600 m n. m.

Adresa: Bělá 21, Velký Hlavákov 364 52 Valeč v Čechách

Chované plemeno: limousine Počet zaměstnanců: 0 Základní stádo: 29 ks Počet skotu celkem: 68 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 2 ks

Kontakt: e-mail: madud@seznam.cz GSM: +420 603 268 536

Podíl inseminace: 0 % Zemědělská půda: TTP 140 ha V systému EKO zemědělství: ANO

Farma Bělá se nachází v sousedství obce Valeč, v katastru obce Velký Hlavákov v Karlovarském kraji. Hospodářství tvoří kompaktní celek vlastních pozemků a hospodářských budov o rozloze cca 140 ha, ležících v nadmořské výšce 600–700 m n. m. v těsné blízkosti vojenského újezdu Hradiště v Doupovských horách. Počátky zemědělské činnosti se datují do r. 2008, kdy jsme převzali budovy i pozemky v devastovaném stavu od předchozích majitelů, kteří získali statek v restituci od státních statků, ale od restituce do jeho prodeje nevykonávali žádnou činnost a už tak zdevastované budovy a zanedbané pozemky ještě více chátraly. Chov byl zahájen v roce 2009 nákupem 20 ks ročních jalovic-kříženek plemene limousine z Nového Zvolání od chovatele Miroslava Dufka z Krušných hor. V roce2010 byl zakoupen plemenný býk od chovatele Michaela Klemma LIP 541. Základní stádo kříženek bylo postupně zvyšováno pro dosažení požadovaného zatížení pozemků, které byly postupně přebírány od nájemců eventuelně dle možnosti dokupovány na současných 140 ha trvalých travních porostů. V roce 2012 bylo jako základ budoucího čistokrevného stáda koupeno 7 ks ročních jalovic od chovatele Pavla Kačírka a Pavla Kozáka. V roce 2014 byl koupen další plemenný býk ZLM 366 z Nečtinské zemědělské a.s. V současnosti tvoří chov 7 ks čistokrevných limusinek, 22 kříženek plus jalovice a dva plemení býci. Telení je směřováno do období leden až duben, odstavení telat je prováděno v říjnu. Býčci jsou prodáváni jako zástav a odchované jalovičky slouží pro rozšíření stáda s cílem chovat cca 70–80 krav-matek s postupným omezováním počtu kříženek a přechodem na chov čistokrevných limusinek.

7


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:50

Stránka 8

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

Farma Karel Dvořák Starcova Lhota

Okres: Tábor Webové stránky: www.dvorak.cz Nadmořská výška: 600 m n. m.

Adresa: Hradební 3121 390 02 Tábor

Chované plemeno: limousine Počet zaměstnanců: 1 Základní stádo: 29 ks Počet skotu celkem: 52 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 1 ks

Kontakt: e-mail: kdvorak@dvorak.cz GSM: +420 723 209 363

Podíl inseminace: 70 % Zemědělská půda: orná 20 ha, TTP 80 ha V systému EKO zemědělství: NE

Farma Karel Dvořák hospodaří v osadě Starcova Lhota, obec Nadějkov, na 100 ha zemědělské půdy. Statek leží v nadmořské výšce 600 m n. m. v krajině Jistebnické vrchoviny, okrese Tábor. Od roku 2011 je na farmě chováno stádo plemene limousine za účelem produkce plemenného skotu. První jalovice byly nakoupeny ve Francii. Chované stádo je v přibližném počtu 29 krav a jeden plemenný býk. Tyto plemenice jsou zapouštěny prověřenými čistokrevnými býky. V chovu je využívána inseminace, po které se rodí 70 % telat, a přirozená plemenitba (30 % telat). Zapouštění pomocí inseminace začíná na začátku měsíce února a končí v dubnu, poté je využívána přirozená plemenitba, která probíhá do konce července. Telení je sezónní, začíná v listopadu, vrcholí v březnu a poslední telata se rodí v květnu. Odstav telat je jednorázový v období říjen. Odchované jalovičky slouží pro rozvoj a obnovu stáda, v budoucnu po naplnění kapacity stáje bude část jalovic prodávána jako plemenný materiál k založení dalších chovů. Býčci splňující požadovaná kritéria jsou přemísťováni na odchovnu plemenných býků k testaci a u části z nich probíhá test u chovatele. Chov je zapojen do kontroly užitkovosti masných plemen. Chovatel je členem Klubu chovatelů plemene limousine.

8


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:50

Stránka 9

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

Farma Kaliště, s.r.o. Papáček Josef, Ing.

Okres: Ústí nad Orlicí Webové stránky: www.farmakaliste.cz Nadmořská výška: 440 m n. m.

Adresa: České Libchavy 8 561 14 České Libchavy

Chované plemeno: limousine Počet zaměstnanců: 0 Základní stádo: 78 ks Počet skotu celkem: 180 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 2 ks

Kontakt: e-mail: kaliste@farmakaliste.cz GSM: +420 607 824 319

Podíl inseminace: 30 % Zemědělská půda: orná 100 ha, TTP 74 ha V systému EKO zemědělství: NE

Farma Kaliště hospodaří v osadě Kaliště, obec Orlické Podhůří, na 174 ha zemědělské půdy. Samostatný dvůr Kaliště leží v nadmořské výšce 440 m n. m., nejvýše jsou položeny východní pozemky – 480 m n. m. Ty postupně klesají od východu k západu, aby těsně před lázeňským městečkem Brandýs nad Orlicí přešly do strmého svahu na výšku 320 m. n. m. ve městě. Farma má dva pastevní areály. Každý cca o velikosti 40 ha, jeden je na Kališti hned vedle zimoviště a druhý v katastru obce České Libchavy. Od roku 1991 je na farmě chováno stádo plemene limousine. Chované stádo, o přibližném počtu 80 krav a dvou plemenných býků, je tvořeno čistokrevnými zvířaty. Tyto plemenice jsou zapouštěny prověřenými čistokrevnými býky. V chovu je využívána inseminace, po které se v podniku rodí 30 % telat, a přirozená plemenitba (70 % telat). Zapouštění pomocí inseminace začíná na začátku měsíce února a končí v březnu, poté je využívána přirozená plemenitba, která probíhá do konce července. Polovina inseminačních dávek pochází od geneticky bezrohých býků, neboť chov Farmy Kaliště byl první, kde se začali používat geneticky bezrozí býci. Telení je sezónní, začíná v listopadu, vrcholí v březnu a poslední telata se rodí v květnu. Odstav telat je jednorázový v období září až říjen. Odchované jalovičky slouží pro obnovu stáda a zhruba 20 kusů jalovic je prodávána jako plemenný materiál k založení dalších chovů. Býčci splňující požadovaná kritéria jsou přemísťováni na odchovnu plemenných býků k testaci a u části z nich probíhá test u chovatele. U stáda se vede evidence dle rodin. V čele rodiny stojí zakládající členka a každá z rodin se vyznačuje určitou specifičností. Dnes je stádo rozděleno na třináct rodin. 17. června 1999 byl tento chov uznán Zemským chovem plemene limousine. Chov je od roku 1992 zapojen do kontroly užitkovosti masných plemen.

9


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:50

Stránka 10

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

Farma Milan Kotalík

Okres: Písek Webové stránky: www.farmapisek.cz Nadmořská výška: 428–494 m n. m.

Adresa: K Peckám 157 397 01 Písek

Chované plemeno: limousine Počet zaměstnanců: 4 Základní stádo: 66 ks Y100 + 40 ks kříženci Počet skotu celkem: 230 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 2 ks

Kontakt: e-mail: info@farmapisek.cz GSM: +420 724 322 850, +420 601 303 290

Podíl inseminace: 50 % Zemědělská půda: TTP 170 ha V systému EKO zemědělství: ANO

Naše farma hospodaří v těsné blízkosti města Písek a v přilehlých obcích Semice a Smrkovice. Obhospodařujeme zemědělskou půdu v nadmořské výšce od 428 m n. m. až po místa 494 m n. m., hraničící s přírodním parkem známým pod označením Písecké hory. Farma vyrostla z původního záměru majitele, chovat několik málo kusů hovězího dobytka až v současné rozměry. Hospodaříme na 170 ha TTP, které máme z větší části propachtované. Pozemky jsou rozděleny na tři pastevní areály, z čehož jeden slouží k pastevnímu odchovu jalovic. Chováme 66 kusů matek základního stáda plemene Limousine a k tomu dalších 40 kusů matek křížených plemen s majoritním podílem limousinské krve. Čistokrevná zvířata jsou zapojena do kontroly užitkovosti masných plemen. Každoročně produkujeme kolem 30 kusů plemenných býků a od letošního roku prodáváme plemenné jalovice. V chovu je využívána inseminace, po které se rodí 50 % telat, a přirozená plemenitba (50 % telat). Zapouštění pomocí inseminace, dávkami prověřených býků zahraničních i tuzemských, začíná na začátku měsíce ledna a končí v březnu, poté je využívána přirozená plemenitba, která probíhá do konce července. Telení probíhá od začátku října a vrcholí v březnu. Hospodaříme v režimu ekologického zemědělství.

10


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:50

Stránka 11

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

Farma Kozák s.r.o.

Okres: Tábor Webové stránky: www.opbcunkov.cz Nadmořská výška: 650 m n. m. Chované plemeno: charolais a limousine, v menší míře jsou zastoupena i ostatní masná plemena (BA, BM, MS, AA, PI, SA, HE, PP, UU) Počet zaměstnanců: 7 Základní stádo: 220 ks (z toho 45 ks Limousine) Počet skotu celkem: 460 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 7 ks Podíl inseminace: 85 % (u plemene Aberdeen Angus 100%) Zemědělská půda: orná 20 ha, TTP 322 ha V systému EKO zemědělství: NE

Adresa: Ostrý u Jistebnice 391 33 Jistebnice

Kontakt: e-mail: kozak.froll@volny.cz tel.: +420 382 522 568 GSM: +420 777 346 045

Firma Ing. Pavla Kozáka obhospodařuje přibližně 350 ha zemědělské půdy a nachází se na farmě Ostrý u Jistebnice, okres Tábor v Jihočeském kraji. Z geomorfologického hlediska patří toto území do oblasti Středočeské pahorkatiny, okrsku Jistebnická vrchovina, vyhlášeného v roce 1994 přírodním parkem. Nadmořská výška se pohybuje od 500 do 650 m. n. m. Průměrná roční teplota činí 5–6 °C a průměrný úhrn srážek je 700–800 mm. Převážná část zemědělské půdy je využívána k pastvě skotu masných plemen, jehož chovem se firma především zabývá. Z chovaných plemen zde převládá Masný simentál, Charolais a Limousine, v menší míře jsou zde zastoupeny i ostatní masná plemena (Blonde d’Aquitaine, Belgické modré, Aberdeen angus, Piemontese, Parthenaise, Aubrac a Salers). Celé stádo se rozrůstá inseminací a přirozenou plemenitbou, ale také díky embryotransferu, kterým chce Ing. Kozák obohatit genetiku, jinak těžko dostupnou v ČR. Jalovičky narozené tímto způsobem slouží jako bohatý genetický materiál pro oživení celého stáda. Býčci naopak, po splnění všech náležitých kritérií, putují na odchov a testaci do „odchovny plemenných býků Cunkov s.r.o.“, aby se zde, po skončení testu a základních výběrech, stali plnohodnotnými plemeníky. Hlavními podnikatelskými aktivitami Farmy Kozák s.r.o. je chov a prodej skotu masných plemen, zprostředkování nákupu a prodeje skotu, prodej inseminačních dávek kvalitních plemenných býků, a prodej embryí skotu masných plemen. Bonus (ZLI 538) – šampion plemene limousine na národní výstavě Brno 2009

11


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:50

Stránka 12

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

Fidler Božetěch Zemědělské hospodářství

Okres: Prachatice Webové stránky: Nadmořská výška: 600–835 m n. m.

Adresa: Škarez 11 383 01 Prachatice

Chované plemeno: limousine, CH, BA Počet zaměstnanců: 2 + brigádníci při sklizni Základní stádo: 20 ks Počet skotu celkem: 230 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 1 ks

Kontakt: e-mail: vymarizeskarezu@seznam.cz GSM: +420 606 147 291

Podíl inseminace: 90 % Zemědělská půda: orná 12 ha, TTP 158 ha V systému EKO zemědělství: NE

Naše rodinná farma se nachází v podhůří Šumavy v blízkosti hory Boubín v nadmořské výšce 835 m n. m. Jsme farma rodinného typu, která vznikla v roce 1991 a zabývala se chovem ovcí, které v roce 1994 se změnila na chov skotu, a to mléčného a částečně masného pomocí převodného křížení. V roce 2010 jsme nakoupili 6 telat imousinského skotu ve Francii a pomocí embryotransferu jsme stádo rozšířili. Od počátku jsme se zaměřili na čistokrevnost a bezrohost, všechny plemenice jsou bezrohé. V roce 2013 jsme se zúčastnili NVHZ v Brně, kde naše jalovice vybojovala krásné druhé místo v kategorii starších bezrohých jalovic. Farma odchovává plemenné býčky a jalovice, které buď necháváme dále v chovu, nebo slouží k dalšímu prodeji. Také jsme odchovali 12 plemenných býků. V chovu používáme především inseminaci. Klíčovými plemeníky se u nás stal Diamant, Viking, Vigny, Bonus, Bolide, Ecrin a v neposlední řadě legendární Tigris. V přirozené plemenitbě je využívám býka Sólo ze Svaté Kateřiny (ZLI 868), který vyniká lehkými porody. Aktivně spolupracujeme s firmami Natural spol. s r.o. a Jihočeský chovatel a.s.

FICELLE P – 2. místo v kategorii bezrohých starších jalovic na NHVZ Brno 2013

12


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:50

Stránka 13

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

Fišar Filip

Okres: Ústí nad Orlicí Webové stránky: www.farma-fisar.tode.cz Nadmořská výška: 395 m n. m.

Adresa: Lhotka 118 560 02 Česká Třebová

Chované plemeno: limousine Počet zaměstnanců: vypomáhá celá rodina Základní stádo: 25 ks Počet skotu celkem: 50 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 1 ks

Kontakt: e-mail: filip.fisar2@seznam.cz GSM: +420 734 400 586

Podíl inseminace: 75 % Zemědělská půda: orná 15 ha, TTP 32 ha V systému EKO zemědělství: NE

Farma Filipa Fišara vznikla převzetím farmy Jiřího Pirkla na konci roku 2012. Pan Pirkl založil hospodářství už v roce 1994, kdy vlastnil 1 krávu plemene české strakaté. Postupem času své stádo rozšiřoval a převodným křížením se pokoušel získat čistokrevné kusy plemene limousine. Nakonec v roce 2001 koupil 4 čistokrevné jalovice limousine z farmy Kaliště, které daly základ současnému chovu. Základní stádo v momentě převzetí farmy čítalo 20 ks + 3 roční jalovice + plemenný býk ZLI 838 Eden, vše plemeno limousine. Býk ZLI 838 byl na jaře 2013 vyměněn za ZLM 113 Ulster z Kaliště. Před ZLM 113 a ZLI 838 na farmě působili ještě LIP 126 Indus z Kaliště, zakoupený v roce 2001, a po něm od roku 2005 ZLI 440 Moskyt VFU. Na jaře roku 2015 byl do chovu zakoupen býk francouzského původu Ialapolys. V roce 2009 i 2011 se zvířata tehdy ještě pana Pirkla představila na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně. V roce 2009 získal býk Renoar ze Lhotky 2. místo a v roce 2011 byla na výstavě předvedena tehdy roční jalovice a umístila se taktéž na 2. místě. Již pod vedením pana Fišara se dvě jalovice z této farmy, dvouletá a roční, představily na brněnské výstavě i v roce 2013. Na 1. jihočeské Limousine show konané v roce 2014 v rámci výstavy Země živitelka se objevily celkem 3 jalovice s přídomkem „ze Lhotky“, přičemž Kamila ze Lhotky P se dokonce stala vítězkou své kategorie.

13


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:50

Stránka 14

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

Kačírek Pavel

Okres: Tábor Webové stránky: Nadmořská výška: 550–630 m n. m.

Adresa: Nový Kostelec 4 391 33 Jistebnice

Chované plemeno: limousine, aubrac Počet zaměstnanců: 0 Základní stádo: 30 ks Počet skotu celkem: 45 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 1 ks

Kontakt: e-mail: pavel.kacirek@seznam.cz GSM: +420 777 731 412

Podíl inseminace: 50 % Zemědělská půda: orná 14 ha, TTP 74 ha V systému EKO zemědělství: NE

Farma Kačírek byla založena již v roce 1968 Antonínem Kačírkem a Boženou Kačírkovou. Výměra zemědělské půdy tehdy činila 7,5 ha. Po roce 1990 jsme zdědili farmu a začali hospodařit. Zpočátku jsme chovali mléčný skot, dojili jsme 12 krav. Zvyšovali jsme výměry pozemků pronájmem a nákupem. Nyní činí výměra pozemků 88 ha, z toho je našich vlastních 53 ha. Od roku 1995 jsme se zaměřili na služby lisování sena, slámy a senáže. Přešli jsme na chov masného skotu. V roce 2003 jsme začali nakupovat první čistokrevné jalovice plemene limousine a zaměřili se na odchov plemenných býků a jalovic. Od roku 2012 jsme přibrali do chovu plemeno aubrac. V současné době máme 2 krávy, jednu březí jalovici jednu jalovičku. Plemenic limousine nyní máme celkem 22 kusů.

14


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:50

Stránka 15

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

Klusáček Stanislav

Okres: Jindřichův Hradec Webové stránky: Nadmořská výška: 490 m n. m.

Adresa: Husova 244 378 06 Suchdol nad Lužnicí

Chované plemeno: limousine a charolais Počet zaměstnanců: 0 Základní stádo: 55 ks Počet skotu celkem: 100 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 10 ks

Kontakt: e-mail: stanislavklusacek@seznam.cz GSM: +420 606 640 534

Podíl inseminace: 70 % Zemědělská půda: TTP 68 ha V systému EKO zemědělství: NE

Hospodaříme od roku 1993 v Boru v jižních Čechách na Třeboňsku. Jsme rodinná farma, dříve jsme chovali několik plemen.V posledních letech jsme se zaměřili na chov plemene limousine, které tvoří 75 % stáda, zbytek je plemeno charolais. Od jara do podzimu je stádo na pastvě, zimu tráví ve stájích. Telíme a odstavujeme v průběhu celého roku. Do jara roku 2014 jsme používali pouze inseminaci, v květnu jsme koupili plemenného býka ZLM34 Nantose. K inseminaci používáme dávky výhradně od francouzských býků. Od roku 2013 jsme zařazeni v KUMP. V základním stádě máme asi 20 % čistokrevných krav.

15


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:50

Stránka 16

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

Kopsa Milan Zemědělská výroba

Okres: Děčín Webové stránky: Nadmořská výška: 400 m n. m.

Adresa: Ludvíkovice 207 407 13 Ludvíkovice

Chované plemeno: limousine Počet zaměstnanců: 8 Základní stádo: 300 ks rozmnožovací chov, 22 ks plemenný chov Počet skotu celkem: 850 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 16 ks

Kontakt: e-mail: kopsa.huntirov@gmail.com GSM: +420 603 803 921

Podíl inseminace: 5 % Zemědělská půda: orná 350 ha, TTP 600 ha V systému EKO zemědělství: NE

Hospodařím v okrese Děčín od roku 1992 na výměře 950 ha. Na orné půdě pěstuji v množství cca 180 ha tržní plodiny (pšenici ozimou, oves, triticale ozimé) a na 170 ha krmné plodiny (jednoleté směsky + VP). TTP tvoří 420 ha pastvin a 180 ha luk. Zvířata jsou od konce dubna do října na pastvinách, přes zimní období a v době telení od února do dubna jsou umístěna na halách na farmě v Huntířově.

16


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:50

Stránka 17

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

Lojda Karel, Ing.

Okres: Jihlava Webové stránky: Nadmořská výška: 540–640 m n. m.

Adresa: Sedlejov 26 588 62 Urbanov

Chované plemeno: limousine Počet zaměstnanců: 0 Základní stádo: 20 ks Počet skotu celkem: 45 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 0 ks

Kontakt: e-mail: Lojda.Karel@seznam.cz GSM: +420 608 545 385

Podíl inseminace: 100 % Zemědělská půda: TTP 55 ha V systému EKO zemědělství: ANO

Sedlejov se nachází nedaleko Telče s klimatickými, reliéfními i půdními podmínkami typickými pro Vysočinu. V zemědělské usedlosti, jejíž historie sahá nejméně do 17. století, byla hospodářská činnost obnovena v roce 1990 se zaměřením v RV na obiloviny, okopaniny a pícniny, v ŽV na ovce a mléčný skot ČESTR. V devadesátých letech byly české straky „pokusně“ zapouštěny býky AA, MS, BA, BM, ale nejčastěji limousinem. Od roku 2003, kdy bylo nakoupeno 7 čistokrevných jalovic ze ZD Ločenice, je podstatným chovatelským cílem zvyšování plemenných hodnot ve stádě limousinského skotu. Inseminace je prováděna v březnu a v dubnu, pastevní režim je v květnu až listopadu s podzimním příkrmem, zimní ustájení a porody probíhají v opravených stájích objektů dvora. Současná podoba farmy se změnila z truchlivého stavu před 25 lety na poměrně kompaktní celek s 67 ha vlastní půdy, ze které je 55 ha zemědělské půdy, resp. dnes již travní porost, zbytek je zahrada a les.

17


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:50

Stránka 18

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

Farma Kateřina Loos Adolf

Okres: Most Webové stránky: www.farmakaterina.cz Nadmořská výška: 720–910 m n. m.

Adresa: Dlouhá 26 435 46 Hora Sv. Kateřiny

Chované plemeno: limousine, salers Počet zaměstnanců: 1 Základní stádo: 60 krav Počet skotu celkem: 150 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 2–3 ks

Kontakt: e-mail: loosadolf@seznam.cz GSM: +420 603 507 847

Podíl inseminace: jalovice 100 %, krávy 40 % Zemědělská půda: TTP 200 ha V systému EKO zemědělství: ANO

Rodinná farma začala hospodařit v roce 1995 na jednom hektaru a s jednou kravkou. Postupně se rozšiřovala na svojí dnešní podobu. Paseme od dubna do října stádo rozdělené na 5 menších stád až do nadmořské výšky 910 m. n. m. Přes zimu jsou zvířata v zimovištích. Jalovičky jsou zařazovány zpět do základního stáda a některé prodány. Býčci, kteří splňují parametry svého plemene, jdou na OPB Cunkov odkud jsou prodáváni do další plemenitby. Inseminace začíná v lednu dávkami býků z Francie i z Anglie. Využíváme služeb firmy Natural. U jalovic se snažíme připustit inseminačně 100 % stavu. U krav to vychází cca na 40 % pak jsou zařazeny k býkům. Několik let se účastníme národních výstav v Brně, odkud jsme si přivezli několik titulů v různých kategoriích. Před dvěma lety jsme zakoupili pár jalovic plemene Salers, které budeme na naší farmě chovat spíše jako „hobby“. Počítáme maximálně do 10 ks základního stáda.

18


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:50

Stránka 19

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

Maletická farma s.r.o.

Okres: Písek Webové stránky: www.maletickafarma.cz Nadmořská výška: 380 m n. m.

Adresa: Velké nám. 116 397 01 Písek-Vnitřní město

Chované plemeno: limousine a charolais Počet zaměstnanců: 2 Základní stádo: 40 ks Počet skotu celkem: 94 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 0 ks

Kontakt: e-mail: info@maletickafarma.cz GSM: +420 777 289 531

Podíl inseminace: 100 % Zemědělská půda: TTP 70 ha V systému EKO zemědělství: ANO

Maletická farma s.r.o. vznikla v roce 2010, a to zakoupením chovatelského areálu s přilehlými pozemky. Došlo k rekonstrukci stávajících staveb, odchovny mladých zvířat a velkokapacitního seníku. Následně na místě staré vazné stáje byla vybudována nová hala na cca 150 ks zvířat, která slouží hlavně jako porodna, odchovna telat a plemenných býků z uzavřeného obratu stáda, čítající základ 40 plemenic – matek. Chov je zaměřen na francouzská plemena limousine a charolais. Hospodaříme na cca 70 ha trvalých travních porostů v ekologickém zemědělství.

19


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:50

Stránka 20

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

Milíře Country Sports s.r.o.

Okres: Tachov Webové stránky: www.milire-estate.com Nadmořská výška: 650 m n. m.

Adresa: Milíře 138 347 01 Tachov

Chované plemeno: limousine Počet zaměstnanců: 3 Základní stádo: 147 ks Počet skotu celkem: 309 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 19 ks

Kontakt: e-mail: info@milire-estate.com GSM: +420 733 641 834

Podíl inseminace: 0 % Zemědělská půda: orná 0 ha, TTP 523 ha V systému EKO zemědělství: ANO

Hlavní činností ekologické farmy Milíře Country Sports je chov čistokrevného dobytka plemene limousine. Statek se nachází v nadmořské výšce 700 metrů nad mořem v Milířích, které spadají pod okres Tachov. Chované stádo je tvořeno pouze čistokrevnými zvířaty. V chovu využíváme přirozenou plemenitbu , kterou zajišťuje 19 plemenných býků. Každoročně probíhá výběr z nově narozených býčků, kteří jsou přemístěni na odchovnu plemenných býků k testu vlastní užitkovosti.

20


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:50

Stránka 21

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

Montážně obchodní firma s.r.o. Farma Pojedy

Okres: Nymburk Webové stránky: www.farmy-pojedy.cz Nadmořská výška: 190 m n. m.

Adresa: Pojedy 33 289 34 Rožďalovice

Chované plemeno: limousine, GS, BB, UU, PP, VV, BM Počet zaměstnanců: 10 Základní stádo: 750 ks Počet skotu celkem: 1500 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 28 ks

Kontakt: e-mail: petersikova.d@volny.cz pojedy@gmail.cz GSM: +420 602 475 033

Podíl inseminace: 35 % Zemědělská půda: orná 200 ha, TTP 550 ha V systému EKO zemědělství: NE

Společnost MOF s.r.o. (Farma Pojedy) se zabývá chovem francouzských plemen již 10 let a to především produkcí plemenných zvířat, ale také konečným výkrmem. V současné době produkujeme ročně více jak 50 ks plemenných býků 7 plemen a 200 plemenných jalovic. Chov je zaměřen na intenzivní plemena jako jsou Limousine, Parthenaise a Belgické modré, ale také na extenzivní plemena typu Gasconne, Aubrac a Bazadaise. Rozvíjíme také chov kombinovaného plemene Vosgienne, které je též dojeno za účelem intenzivního odchovu telat plemene Belgické modré. Plemenná stáda jsou založena výhradně na nejlepší genetice, dovážíme je přímo ze země původu a jsou pravidelně doplňována. Naši býci působí také na inseminační stanici firmy Natural s.r.o. Kvalita chovu je prověřována systémem kontroly užitkovosti a též účastí na Národních výstavách u nás i ve Francii.

21


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:50

Stránka 22

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

Nečtinská zemědělská a.s.

Okres: Plzeň-sever Webové stránky: www.plzen-info.cz/nectinyas Nadmořská výška: 500–700 m n. m.

Adresa: Nečtiny 216 331 62 Nečtiny

Chované plemeno: limousine Počet zaměstnanců: 23 Základní stádo: 550 ks Počet skotu celkem: 793 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 23 ks

Kontakt: e-mail:nectiny.as@tiscali.cz GSM: +420 774 972 712

Podíl inseminace: 20 % Zemědělská půda: orná 650 ha, TTP 1000 ha V systému EKO zemědělství: ANO

Nečtinská zemědělská a.s. hospodaří v Plzeňském kraji v okrese Plzeň – sever na výměře 1650 ha zemědělské půdy, z toho 1000 ha je trvale zatravněno. Pozemky leží v nadmořské výšce 500–700 m, průměrná roční teplota je 7,8 °C, roční srážky se pohybují okolo 518 mm. Specializací podniku se díky geologickým a klimatickým podmínkám stal chov skotu plemene limousine a ovcí plemene charollais. Od roku 1999 hospodaří podnik v ekologickém systému. Limousinský skot je v Nečtinech chován od roku 1992, kdy se uskutečnily první dovozy plemenných zvířat z Francie. V současné době chováme 550 matek, 23 plemenných býků a asi 220 ks mladého chovného dobytka. Z celkového počtu matek je 260 ks čistokrevných plemenných zvířat. Tato část je zapojena v kontrole užitkovosti u ČSCHMS a snažíme se u ní o maximální využití inseminace. Používáme sperma nejlepších francouzských býků. Našim cílem je produkce kvalitních zvířat s co nejlepším osvalením při zachování dobrých mateřských vlastností a snadností porodů. Zbytek stáda je tvořen kříženci plemen limousine a masný simentál. Telení probíhá sezónně od ledna do poloviny května. Odstav telat a následný prodej začíná ve druhé polovině září. Každoročně odstavujeme 520–530 ks telat, přičemž 70–80 ks jaloviček je využito pro obnovu stáda a 30–40 ks býčků s nejlepšími užitkovými a exteriérovými parametry je testováno ve vlastní odchovně. Zhruba 400 ks zástavu je prodáno do zemí EU.

22


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:50

Stránka 23

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

Nechyba Pavel

Okres: Pelhřimov Webové stránky: www.nechybahlranch.cz Nadmořská výška: 549 m n. m.

Adresa: Vodná 39 394 70 Kamenice nad Lipou

Chované plemeno: limousine Počet zaměstnanců: 1 Základní stádo: 25 ks Počet skotu celkem: 49 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 1 ks

Kontakt: e-mail: hlranch@hotmail.com GSM: +420 602 226 109

Podíl inseminace: 10 % Zemědělská půda: TTP 52 ha V systému EKO zemědělství: ANO

Do obce Vodná jsem se přistěhoval v roce 1997, kde jsem původně zakoupil jedno venkovské stavení, ve kterém byly zrekonstruovány stáje pro koně a přistavena další nová stáj, kde jsem začal s chovem masného skotu plemene Limousine nákupem prvních jalovic. Právě v této první stáji se narodila i chlouba našeho chovu – doposud nejlépe hodnocený plemenný býk v ČR – Pavlínek Vodenský. Farma se rozrůstala nákupem i nájmem dalších pozemků a nákupem plemenných zvířat mj. i v zemi původu ve Francii. Vedle toho byla v roce 2008 dokončena výstavba zimoviště i přilehlé obloukové haly a v roce 2011 jsem započal s budováním multifunkční haly 78x41 m. V současné době vedle čistokrevného chovu Limousine a chovu amerických westernových koní začínám svůj zájem rozšiřovat i o chov červenostrakatého dojného skotu a tomuto zájmu bude i uzpůsobena další stavba již zmíněné haly a ještě v letošním roce bude přistavěna kvalitní dojírna s veškerým zázemím. Tato produkce bude navazovat na mou podnikatelskou činnost v mlékárenském zpracovatelském průmyslu, kde působím od roku 1995. Celý areál po úplném dokončení bude pak sloužit nejen chovu skotu a koní, ale i zájmové činnosti v agroturistice.

Pavlínek Vodenský

23


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:51

Stránka 24

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

Němec Eduard Zemědělská prvovýroba

Okres: Děčín Webové stránky: Nadmořská výška: 230–490 m n. m.

Adresa: Ludvíkovice 71 407 13 Ludvíkovice

Chované plemeno: limousine Počet zaměstnanců: 0 Základní stádo: 67 ks Počet skotu celkem: 91 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 2 ks

Kontakt: e-mail: Nemec.eduard@seznam.cz GSM: +420 731 589 664

Podíl inseminace: 56 % Zemědělská půda: orná 18 ha, TTP 111 ha V systému EKO zemědělství: ANO

Naše ekologická farma je rodinného typu. Chovem skotu se zabýváme od roku 2005. Začínali jsme s chovem mléčných krav a dojením a nyní se specializujeme na chov masného plemene limousine. Tímto směrem bychom se chtěli ubírat i nadále. Začínáme se zabývat také i prodejem masa z vlastní produkce.

24


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:51

Stránka 25

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

Novotný Martin soukromý zemědělec

Okres: Chrudim Webové stránky: Nadmořská výška: 320 m n. m.

Adresa: Doly 8 538 54 Luže

Chované plemeno: limousine Počet zaměstnanců: 0 Základní stádo: 60 ks Počet skotu celkem: 150 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 2 ks

Kontakt: e-mail: martinshr@seznam.cz GSM: +420 602 445 091

Podíl inseminace: 10 % Zemědělská půda: orná 60 ha, TTP 70 ha V systému EKO zemědělství: NE

Jsme rodinná farma hospodařící od roku 1992 na výměře 130 ha, z toho 70 ha tvoří trvalé travní porosty, zbytek je pak orná půda. Farma se nachází na Chrudimsku mezi řekami Novohradkou a Krounkou. Pastviny jsou situovány v katastrech Doly a Brdo. Začínali jsme s chovem dojeného skotu a v roce 1997 převodným křížením jsme postupně přešli na chov limousina. Dnes je ve stádech 60 matek z toho 30 % čistých. Krávy jsou rozděleny do dvou stád a u každého stáda je plemenný býk. Plemenné býčky odchováváme doma a v odchovnách. Odchované čisté jalovičky slouží pro obnovu a rozšíření stáda. Ostatní zástav jde do výkrmu.

25


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:51

Stránka 26

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

PLEMCHOV Strašice a.s.

Okres: Strakonice Webové stránky: Nadmořská výška: 550 m n. m.

Adresa: Strašice 7 387 16 Volenice

Chované plemeno: limousine, CH, PP, MS Počet zaměstnanců: 8 Základní stádo: 260 ks Počet skotu celkem: 630 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 8 ks

Kontakt: e-mail: karel.simak@zodstrasice.cz GSM: +420 606 603 463

Podíl inseminace: 50 % Zemědělská půda: TTP 470 ha V systému EKO zemědělství: NE

Firma PLEMCHOV Strašice a.s. sídlí v jihočeské vesnici Strašice, která se nachází na pomezí dvou krajů (jihočeského a plzeňského) a tří okresů Strakonice, Prachatice a Klatovy. Malebná krajina se rozprostírá v Šumavském podhůří, Javornické hornatině, Vimperské vrchovině v povodí Otavy. PLEMCHOV Strašice a. s. vznikl z původního zemědělského obchodního družstva změnou na akciovou společnost. Vlastníkem je ZZN Pelhřimov. V současné době hospodaří na výměře 470 ha luk a pastvin. Veškerá orná půda byla v roce 2012 převedena na trvalé travní porosty. Hlavní činnost firmy tvoří živočišná výroba, kde stěžejní je chov masného skotu, a to v čistokrevné formě. Dále okrajově probíhá výkrm pomalurostoucích kuřat takzvaného „zlatého kuřete“. Rostlinná výroba je plně podřízena chovu masného skotu a její náplní je zajištění krmivové základny pro zvířata (výroba objemných krmiv – seno, travní senáž) a údržba luk a pastvin. Prvním impulsem a nastartováním chovu byl dovoz limousinských jalovic a krav z Francie, který se uskutečnil na podzim roku 2011. Veškerý skot je chován v čisté formě, kdy převažují zástupkyně francouzských plemen limousine, charolais a parthenais. Dále je zde stádo masného simentála. V maximální míře využíváme inseminace (inseminační dávky z Francie, Německa, Dánska, Irska). Ve Francii, ale také v České republice jsou nakupováni špičkoví plemeníci, kteří působí v přirozené plemenitbě. Od roku 2013 probíhá ve Strašicích odchov býčků u chovatele a PLEMCHOV nabízí chovatelům masného skotu kvalitní a cenově dostupné plemeníky do jejich stád a dále pak samozřejmě plemenné jalovice a krávy.

26


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:51

Stránka 27

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

Farma Dolní Dvůr Šeda Jaromír

Okres: Ústí nad Orlicí Webové stránky: www.farmadolnidvur.cz Nadmořská výška: 420 m n. m.

Adresa: Helvíkovice 1 564 01 Žamberk

Chované plemeno: limousine Počet zaměstnanců: 0 Základní stádo: 35 ks Počet skotu celkem: 80 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 1 ks

Kontakt: e-mail: farmadolnidvur@centrum.cz GSM: +420 603 103 983

Podíl inseminace: 30 % Zemědělská půda: orná 40 ha, TTP 100 ha V systému EKO zemědělství: NE

Farma Dolní Dvůr byla založena v roce 1991 nákupem jaloviček z embryotransferu a převodným křížením z červenostrakatého skotu, plemenice byly vráceny v rámci restituce. Farma v odchovu u chovatele produkuje ročně 5 až 7 ks plemenných býků a 2 až4 ks dává na OPB Osík, dále prodává plemenné jalovičky. 30 % plemenic je inseminováno dovezenými dávkami ze zahraničí. Základní stádo-matky s telaty a plemenný býk jsou od dubna do října na pastvě. V zimním období jsou ustájeny v moderní stáji na hluboké podestýlce, krmiště je průjezdné pro vyhrnování, žlaby mají samopoutací zábrany a napájení je temper. vodou z napájecího žlabu. Krmná dávka se skládá z travní a jetelotravní senáže a sena. Pro veterinární zákroky a KU, vážení a klasifikaci je vedle stáje vybudováno shromaždiště s proháněcí uličkou a klecí. Chov je prostý IBR, členem svazu je od roku 1993.

27


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:51

Stránka 28

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

Šindler Petr

Okres: Jihlava Webové stránky: Nadmořská výška: 550–700 m n. m.

Adresa: Částkovice 9 588 56 Telč

Chované plemeno: limousine Počet zaměstnanců: 0 Základní stádo: 70 ks Počet skotu celkem: 130 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 2 ks

Kontakt: e-mail: sindlerpetr@tiscali.cz GSM: +420 602 733 459

Podíl inseminace: 30 % Zemědělská půda: orná 57 ha, TTP 135 ha V systému EKO zemědělství: ANO

Farma byla založena v roce 1991 otcem současného majitele, kdy začal hospodařit na 13 ha půdy. Farma sídlí v obci Částkovice u Telče nedaleko nejvyšší hory Českomoravské vrchoviny Javořice. Farma se od svého založení zabývala chovem mléčného skotu a výkrmem býků. Postupem doby došlo k odstoupení od mléčného skotu a převedení stáda na chov krav KBTPM, kdy v převodovém řízení byly používáni býci plemene aberden angus. Vzhledem k tomu, že byl problém s odbytem, tak jsme v roce 2005 zakoupili býka plemene limousine z chovu VFU Nový Jičín. V roce 2012 jsme se rozhodli k přechodu na čistokrevnou plemenitbu celého stáda a bylo nakoupeno 6 jalovic z chovu pana Petersika a 7 jalovic z Francie. V současnosti působí ve stádě dva plemenní býci. V čistokrevném stádě používáme inseminační dávky plemenných býků převážně z Francie. Prodáváme ročně zhruba 30 ks zástavových býčků a jalovice si ponecháváme k rozšíření stáda. Farma produkuje obiloviny v Bio kvalitě cca 100 tun.

28


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:51

Stránka 29

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

Tájek Jaroslav

Okres: České Budějovice Webové stránky: www.charolais.cz Nadmořská výška: 450 m n. m.

Adresa: Budějovická 19 373 72 Zvíkov

Chované plemeno: limousine, charolais, parthenaise, salers Počet zaměstnanců: 1 Základní stádo: 78 ks Počet skotu celkem: 268 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 1 ks

Kontakt: e-mail: tajkovi@volny.cz GSM: +420 776 290 894

Podíl inseminace: 80 % Zemědělská půda: orná 91 ha, TTP 159 ha V systému EKO zemědělství: NE

Farma Tájek byla založena v roce 1991. Navázali jsme tak na rodinnou tradici usedlosti, která sahá až do roku 1780. Hospodaříme na 250 ha zemědělské půdy v okrese České Budějovice. Zaměřili jsme se na chov nejrozšířenějšího plemene charolais. V roce 1998 jsme zakoupili našeho prvního plemenného býčka a v roce 2000 jsme koupili 6 ks plemenných jaloviček a začali s chovem masného skotu charolais. V současné době máme 60 matek plemene charolais. Náš chov jsme také rozšířili o plemena limousine, parthenais a salers. Jalovičky plemene limousine jsme zakoupili v ČR, Francii, Německu a Irsku. Ve stádě máme 7 ks matek a 10 jaloviček tohoto plemene. Plemena parthenais a salers jsme zakoupili ve Francii a dnes chov rozšiřujeme embryotransferem ve spolupráci s ing. Davidem Hruškou.

29


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:51

Stránka 30

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

Valenta Josef

Okres: České Budějovice Webové stránky: Nadmořská výška: 550 m n. m.

Adresa: Něchov u Trhových Svinů 374 01 Trhové Sviny

Chované plemeno: limousine Počet zaměstnanců: 0, stará se celá rodina Základní stádo: 3 ks Počet skotu celkem: 10 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 0 ks

Kontakt: e-mail: valenta.josef@mail.cz GSM: +420 723 852 150

Podíl inseminace: 100 % Zemědělská půda: TTP 8,46 ha V systému EKO zemědělství: NE

Farma vznikla jako doplněk příjmů a výroby domácích potravin se zaměřením pouze na živočišnou výrobu. Rodina chová kromě plemene limousine a ovcí masného plemene oxford down (na produkci plemenných zvířat) také normandský skot na produkci mléka – prodej mléka a mléčných výrobků.

30


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:51

Stránka 31

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

Velát Jaroslav

Okres: Havlíčkův Brod Webové stránky: Nadmořská výška: 540 m n. m.

Adresa: Horní Prosíčka 16 584 01 Ledeč nad Sázavou

Chované plemeno: limousine, BM, CH Počet zaměstnanců: 0 Základní stádo: 30 ks Počet skotu celkem: 55 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 0 ks

Kontakt: e-mail: cincila@tiscali.cz GSM: +420 607 984 970

Podíl inseminace: 100 % Zemědělská půda: TTP 40 ha V systému EKO zemědělství: NE

Rodinná farma zaměřená na produkci plemenných zvířat a embryí. V chovu jsou zastoupena plemena Belgické modré, Charolais a Limousine. Farma vznikla v roce 2008. Hospodaříme výlučně na TTP. Z celkového počtu 30 ks základního stáda je 10 ks plemenných a zbytek jsou kříženky, které slouží jako příjemkyně pro přenos embryí. Do budoucna plánujeme navýšení základního stáda na 50 ks v závislosti na zvyšování výměry. Býčci, kteří plní stanovená kritéria putují na odchovnu plemenných býků , jalovičky slouží k rozšíření stáda. V chovu je používaná pouze inseminace. Inseminační býci jsou vybíraní převážně ze země původu daného plemene (LI, CH z Francie, BM z Belgie). Od roku 2011 se aktivně účastníme NVHZ v Brně. Power z Cunkova (ZBM 252)

31


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:51

Stránka 32

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

VFU Brno ŠZP Nový Jičín

Okres: Nový Jičín Webové stránky: www.szpnj.cz Nadmořská výška: 280–500 m n. m.

Adresa: Elišky Krásnohorské 178 742 42 Šenov u Nového Jičína

Chované plemeno: limousine, holstein, čestr Počet zaměstnanců: 180 Základní stádo: LI – 84, H – 1150, C – 80 ks Počet skotu celkem: 2500 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 2 ks

Kontakt: e-mail: szp@szpnj.cz GSM: +420 606 644 452

Podíl inseminace: LI 35 % Zemědělská půda: orná 2570 ha, TTP 585 ha V systému EKO zemědělství: NE

V Novém Jičíně – Žilině chováme stádo masného skotu, které je tvořeno plemenem limousine. Náš chov patří mezi přední chovy plemene Limousine v České republice. V roce 1992 jsme ve Francii nakoupili 18 kusů jalovic, které vytvořily základy našeho chovu. V současné době chováme cca 84 krav základního stáda v 15-ti rodinách. První rozrod stáda proběhl pomocí embryotransferu, v současné době používáme ze 30–40 % inseminaci a ze 60–70 % přirozenou plemenitbu. V inseminaci používáme býky nejen z Francie, ale i vynikající býky z ostatních evropských států. V celé historii chovu působilo v přirozené plemenitbě 10 býků, z toho 5 býků bylo nakoupeno ve Francii, 4 býci byli původem z ČR a jeden bezrohý z Dánska. Mezi nimi vyniká legenda českého chovu Limousine, dlouholetá jednička v plemenných hodnotách a šampion mnoha výstav, Kolja VFU narozený na naší farmě. V kontrole užitkovosti dosahujeme dlouhá léta výborných výsledků. Průměrné přírůstky mladých chovných býčků od narození do konce testu jsou 1,35 kg/den. V OPB dosahují naši býci průměrného přírůstku v testu 1,6–1,7 kg/den. U mladých chovných jalovic jsou přírůstky od narození do stáří jednoho roku 1 kg/den. Aktivně se účastníme výstav hospodářských zvířat, kde pravidelně získáváme ocenění. Náš chov je především zaměřen na produkci plemenných zvířat. Ročně nabízíme zájemcům okolo 15–20 ks plemenných jalovic a 15–20 ks plemenných býčků, kteří jsou odchováváni na odchovnách plemenných býků a v systému odchovu u chovatele. V roce 1999 mu byl přiznán status Zemského chovu masného skotu plemene Limousine.

Kolja VFU (ZLI 325)

32


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:51

Stránka 33

PREZENTACE CHOVATELŮ LIMOUSINE

Zemědělské družstvo Ločenice

Okres: České Budějovice Webové stránky: Nadmořská výška: 430–738 m n. m.

Adresa: Ločenice 163 374 01 Trhové Sviny

Chované plemeno: limousine, holštýn, monbeliarde, normande Počet zaměstnanců: 68 Základní stádo: 17 + 17 ks limousine Počet skotu celkem: 1500 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 2 ks

Kontakt: e-mail: zdlocenice@volny.cz GSM: +420 602 148 072

Podíl inseminace: Zemědělská půda: orná 1400 ha, TTP 409,5 ha V systému EKO zemědělství: NE

Zemědělské družstvo Ločenice hospodaří v jižní části okresu České Budějovice pod Novohradskými horami v nadmořské výšce 430 až 738 m n. m. Zde se střídají úrodné i neúrodné pásy půdy. Celková obhospodařovaná plocha činí 1809 ha, z toho je 1400 ha orné půdy. V družstvu převládá živočišná výroba soustředěná na produkci mléka, které se na celkových tržbách podílí 61 %. Mléčný skot (holstein a monbelirade) je ve dvou kravínech v Ločenicích a Mokrém Lomě s kapacitou 350 a 450 krav. Odchov jalovic a výkrm čevenostrakatých býků v Todni. Vše je v postupně rekonstruovaných stájích. Limousinské stádo je soustředěno na dvou místech – v Dolní Stropnici a Todni. Limousinká telata v 120 dnech mají v průměru 185 až 205 kg, ve 210 dnech 275 až 310 kg. V Dolní Stropnici nyní působí býk Poet VFU, který dává kvalitní jalovičky. V Dolní Stropnici připravujeme práce na rekonstrukci areálu, která byla dlouhodobě odsouvána ve prospěch mléčného skotu a rostlinné výroby.

33


Prezentace_LI_final.qxd

27.4.2015

13:51

Stránka 36

âESK¯ SVAZ CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU Tù·NOV 17, 110 00 PRAHA 1 TEL.: 221 812 865 • E-MAIL: INFO@CSCHMS.CZ WWW.CSCHMS.CZ

Profile for Kamil Malat

Prezentace chovatelů plemene LIMOUSINE  

Prezentace chovatelů plemene limousine v České republice / Presentation of Czech limousine breeders

Prezentace chovatelů plemene LIMOUSINE  

Prezentace chovatelů plemene limousine v České republice / Presentation of Czech limousine breeders

Profile for cschms
Advertisement