__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

prezentace chovatelĂ›

plemene ABERDEEN ANGUS


PREZENTACE CHOVATELŮ ABERDEEN ANGUS

Dvořák Josef, Ing.

Okres: Svitavy Webové stránky: Nadmořská výška: 550–713 m n. m.

Adresa: Telecí 38 569 94 Telecí

Chované plemeno: aberdeen angus Počet zaměstnanců: 3 Základní stádo: 68 ks Počet skotu celkem: 155 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 3 ks

Kontakt: e-mail: josef498@seznam.cz tel.: +420 461 746 156 GSM: +420 607 120 007

Podíl inseminace: 25–35 % Zemědělská půda: orná 10 ha, TTP 165 ha V systému EKO zemědělství: NE

Ing. Dvořák s chovem skotu začal v roce 1992 a následující dva roky produkoval zástavová zvířata. V roce 1994 si z Dánska nechal dovézt první kusy plemene Aberdeen Angus. Tím začala jeho specializace na plemenná zvířata. Cílem je vedle produkce plemenného materiálu šetrné hospodaření v souladu s přírodou, byť chov není zapojen v režimu ekologického zemědělství. Ke zlepšení kvality je využívána rovněž inseminace, převážně býky z dovozu ať už ze zámoří či Skotska nebo Irska. Kromě plemenného materiálu je realizován také výkrm býků. Výstavy považuje za nedílnou součást chovatelské práce, a proto se jich pravidelně zúčastňuje.

Runway ET (ZAA 697)

2


PREZENTACE CHOVATELŮ ABERDEEN ANGUS

Kubata Zdeněk

Okres: České Budějovice Webové stránky: www.kubata.dmm.cz Nadmořská výška: 530 m n. m.

Adresa: Na Návsi 8, Vrábče 370 01 České Budějovice

Chované plemeno: aberdeen angus Počet zaměstnanců: 0 Základní stádo: 35 ks Počet skotu celkem: 61 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 1 ks

Kontakt: e-mail: zdenek.kubata@seznam.cz GSM: +420 602 150 238

Podíl inseminace: 0 % Zemědělská půda: 60 ha V systému EKO zemědělství: ANO

Datum zahájení činnosti farmy je srpen 2010. Od počátku je farma zaměřena chov na skotu plemene Aberdeen Angus, který je celoročně na pastvě, kde probíhá zároveň telení. V pastevním areálu je vybudovaný přístřešek a naháňka k veterinárním zákrokům atd. Hlavními produkty je výroba krmení, chovný skot a výkrm býčků. Farma dále poskytuje dopravu, pronájem nebytových prostor, služby v zemědělství a samozřejmě chov plemenných zvířat. Dále od roku 2014 provozuje kompostárnu kde je možno uložit biologický odpad a kde probírá řízený proces rozpadu a následně prodej kompostu. Celá farma je od roku 2012 zařazena v ekologickém zemědělství. Více na stránkách kubata.dmm.cz

3


PREZENTACE CHOVATELŮ ABERDEEN ANGUS

Lepša Vladimír

Okres: České Budějovice Webové stránky: připravujeme Nadmořská výška: 458 m n. m.

Adresa: Rejta 371 374 01 Trhové Sviny

Chované plemeno: aberdeen angus a masný simentál Počet zaměstnanců: 0 Základní stádo: 115 ks Počet skotu celkem: 300 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 4 ks

Kontakt: e-mail: lukas.lepsa@seznam.cz GSM: +420 603 879 796

Podíl inseminace: 35 % Zemědělská půda: orná 37 ha, TTP 255 ha V systému EKO zemědělství: ANO

Angus farma pana Vladimíra Lepši se nachází v Pěčíně. Pěčín je malá vesnička v blízkosti Trhových Svinů v nadmořské výšce 458 m a s ročním úhrnem srážek kolem 700–800 mm. Cílem farmy je chov plemenných jalovic, krav a plemenných býků. Na farmě hospodaří pan Vladimír Lepša s rodinou. Na farmě je chováno plemeno aberdeen angus a v menší míře i plemeno masný simentál. S chovem plemene aberdeen angus se začalo v roce 2002 s 6 kusy dobytka. V současné době se počet skotu zvýšil až na 300 kusů. Aberdeen angus je ze 2/3 chováno v red formě. Pan Lepša je pravidelným účastníkem na výstavách, kde sklízí mnohé úspěchy. Mezi ně se řadí např. i titul absolutní šampion výstavy a nejlepší chovatelská skupina z 1. jihočeské angus show v roce 2012.

Nejlepší chovatelská skupina – 1. jihočeská angus show 2012

Tina Red z Pěčína – absolutní šampionka 1. jihočeské angus show 2012

Red Riis Stryker 394 ET (ZAA 572) – šampion plemene na NVHZ Brno 2009

4


PREZENTACE CHOVATELŮ ABERDEEN ANGUS

Angus farma Kvaslice Nejdl Martin

Okres: Klatovy Webové stránky: www.angusfarmakvaslice.cz Nadmořská výška: 600 m n. m.

Adresa: Kvaslice 4 339 01 Klatovy

Chované plemeno: aberdeen angus Počet zaměstnanců: 0 Základní stádo: 20 ks Počet skotu celkem: 35 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 4 ks

Kontakt: e-mail: martin.nejdl@post.cz GSM: +420 776 660 741

Podíl inseminace: 10 % Zemědělská půda: 70 ha V systému EKO zemědělství: ANO

Martin Nejdl se zabývá chovem skotu plemene Aberdeen Angus od roku 2009, kdy zakoupil prvních deset čistokrevných jalovic z chovů pana Milana Šebelky a Vladimíra Lepši. V následujících letech základní stádo rozšiřoval až na současných dvacet kusů. Farma obhospodařuje 70 ha v okolí Plánice, Zbyslavi a Klatov. Pastviny jsou lokalizovány v obci Zbyslav a rozkládají se na 10 ha. Zde se také nachází sídlo farmy a hospodářské stavby (sklady, stáje). V loňském roce farma úspěšně zahájila vlastní odchov plemenných býků, ve kterém by ráda pokračovala i v budoucnu. Úspěchem a motivací je pro farmu to, že letos v květnu byly v druhém turnusu vybráni k plemenitbě všichni tři z testovaných býčků. Martin Nejdl se od roku 2011 aktivně účastní výstav hospodářských zvířat v České republice, ať už se jedná o Zemi živitelku, nebo Národní výstavu v Brně. První úspěch se dostavil již v roce 2012, kdy na prvním ročníku Jihočeské Angus show získal hned dvě ocenění. Jedno za třetí místo v kategorii mladých krav s teletem a druhou za druhé místo v kategorii mladých býků do tří let. V loňském roce vybojoval na Národní výstavě v Brně třetí místo ve skupině starších býků. Mezi plány chovatele do budoucna patří rekonstrukce sídla farmy, rozšíření základního stáda na 30 plemenic a rozšíření odchovu plemenných býků a jalovic.

5


PREZENTACE CHOVATELŮ ABERDEEN ANGUS

Angus farma Kvaslice Nejdlovi Nejdl Zdeněk st.

Okres: Klatovy Webové stránky: www.angusnejdl.cz Nadmořská výška: 600–700 m n. m.

Adresa: Kvaslice 4 339 01 Klatovy

Chované plemeno: aberdeen angus Počet zaměstnanců: 0 Základní stádo: 44 ks Počet skotu celkem: 80 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 2 ks

Kontakt: e-mail: nejdl@angusnejdl.cz GSM: +420 739 519 239

Podíl inseminace: 10 % Zemědělská půda: TTP V systému EKO zemědělství: ANO

Angus farma Kvaslice Nejdlovi je certifikovaný ekologický chov skotu plemene aberdeen angus se zaměřením na produkci plemenných býků a jalovic, zástavového skotu, produkce masa, pěstování bioplodin a krmiv. Farma byla založena roku 1992 s využitím vrácených restitucí za pomoci veliké píle, poctivosti, dřiny a obětavosti a technické zdatnosti a umu. Zásadní změna nastala v roce 1998 ukončením chovu s nesprávným genetickým potenciálem, kdy byla poražena všechna zvířata. Základem nového chovu byl nákup pěti jalovic plemene aberdeen angus v roce 1998. V roce 2003 byl uskutečněn nákup prvního plemenného býka a postupně docházelo k navyšování počtu kusů ve stádě za současného zvyšování výměry pastvin a půdy. Další investice v podobě nákupu 23 kusů plemenných jalovic aberdeen angus byla realizována v roce 2010. Mezi hlavní úspěchy se řadí odchov plemenných býků a jalovic, které jsme prodali do jiných chovů a umístění našich zvířat na výstavách – např. 1. Jihočeská angus show 2012 (II. místo v kategorii mladší býci, III. místo v kategorii mladá kráva s teletem) či Národní výstava v Brně 2013 (III. místo v kategorii starších býků). Farma se však i nadále rozvíjí. V roce 2011 jsme koupili areál bývalého zemědělského družstva, vybudovali jsme zde zimoviště pro skot a porodnu. Připravujeme zprovoznění dalších částí areálu, abychom mohli v zimě ustájit mladý dobytek. Vybudovali jsme stáj pro domácí odchov plemenných jalovic a býků. V budoucnu chceme pořádat dražby skotu. Nyní máme v nabídce prodej plemenných býků a jalovic a zástavového skotu. Naším cílem je ve vlastní stáji odchovávat plemenná zvířata s co nejlepšími hodnotami a užitnými vlastnostmi, která jsou dobře osvalená, vitální, krotká, vyrovnaná a mají vynikající exteriér.

6


PREZENTACE CHOVATELŮ ABERDEEN ANGUS

Statek Mitrov, a.s.

Okres: Žďár nad Sázavou Webové stránky: www.statekmitrov.cz Nadmořská výška: 500 m n. m.

Adresa: Mitrov 9 592 53 Strážek

Chované plemeno: aberdeen angus Počet zaměstnanců: 6 Základní stádo: 150 matek Počet skotu celkem: 380 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 7 ks

Kontakt: e-mail: ales.hatlak@me.com GSM: +420 731 479 597

Podíl inseminace: 10 % Zemědělská půda: orná 168 ha, TTP 242 ha V systému EKO zemědělství: ANO

Farma Statek Mitrov započala svoji podnikatelskou aktivitu v zemědělství v roce 2005. Veškerou naši činnost provozujeme pod kontrolou a v souladu s ekologickým zemědělstvím, které je založeno na vzájemných vztazích organismů a člověka a jeho šetrného přístupu k životnímu prostředí. Od roku 2009 je veškerá naše produkce certifikovaná jako BIO. Mezi hlavní aktivity patří: chov skotu Aberdeen Angus, chov ovcí Suffolk, pěstování bioplodin, služby v zemědělství a lesnictví, provoz kotelen na dřevní biomasu. V současné době obhospodařujeme přes 410 ha zemědělské půdy. Většinu tvoří pastviny pro zajištění pastevní sezony našich stád. Zbylých 160 ha je orná půda pro produkci obilovin, luskovin a senážních hmot. V chovu skotu se zaměřujeme na produkci plemenných býků a jalovic. Veškerý jatečný skot si sami vykrmujeme a následně zpracováváme v naší bouráně Mitrovský dvůr, která dále nabízí své produkty zákazníkům v místní prodejně masa a steakové restauraci. Našim cílem je neustálé zvyšování nejen počtu obhospodařovaných pozemků a zvířat, ale především kvality našeho chovu a veškerých služeb nabízených našim zákazníkům...

7


PREZENTACE CHOVATELŮ ABERDEEN ANGUS

Šašek Vladimír, Ing.

Okres: Jihlava Webové stránky: Nadmořská výška: 500–600 m n. m.

Adresa: Rantířov 4 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

Chované plemeno: aberdeen angus Počet zaměstnanců: 4 Základní stádo: 110 ks Počet skotu celkem: 240 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 5 ks

Kontakt: e-mail: vsasek@volny.cz tel.: +420 567 276 183 GSM: +420 604 243 002

Podíl inseminace: 15 % Zemědělská půda: orná 260 ha, TTP 165 ha V systému EKO zemědělství: NE

Ing. Šašek s rodinou žijí na zrekonstruované usedlosti ze 14. století, kterou jeho předci koupili v roce 1924. Původně k ní přiléhala škrobárna a lihovar. Nefunkční škrobárna se po navrácení v restituci již nezprovozňovala. Lihovar provozovali Šaškovi několik let, ale nakonec se rozhodli věnovat se pouze zemědělské činnosti. V současné době hospodaří na ploše 500 hektarů, z níž je 110 ha lesa, 165 ha pastvin a 260 ha orné půdy. Ve vlastnictví mají 85 % této plochy. Stádo, které Ing. Šašek založil roku 1994 importem prvních kusů z Rakouska, nyní čítá 110 matek a 4 až 5 býků. Každý plemeník působí v jednom z pěti pastevních areálů, na které je 150 ha pastvin rozděleno. Inseminací se připouští 30% stáda s 50% úspěšností. Telení probíhá v období únor až duben v domácím zimovišti. Vladimír Šašek, kterému s hospodařením pomáhají 4 zaměstnanci, prodává plemenný materiál a vykrmuje býky – do věku 18ti měsíců, kdy dosahují hmotnosti 650 až 750 kg a jalovice, které nepoužije na obnovu stáda. Farma v Rantířově každoročně produkuje několik plemenných býčků. Výstavy se Šaškovi účastní pravidelně, na poslední národní výstavě v Brně se při soutěži Junior teamu představil i nejmladší člen rodiny, tehdy ani ne tříletý Matyáš.

8


PREZENTACE CHOVATELŮ ABERDEEN ANGUS

Šebelka Milan

Okres: České Budějovice Webové stránky: www.ubytovani-angus.cz Nadmořská výška: 460 m n. m.

Adresa: Rančice 3 – Kamenný Újezd 370 07 České Budějovice

Chované plemeno: aberdeen angus Počet zaměstnanců: 3 rodinní příslušníci Základní stádo: 50 ks Počet skotu celkem: 120 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 2 ks Podíl inseminace: 40 %

Kontakt: e-mail: milan.sebelka@quick.cz GSM: +420 737 183 244

Zemědělská půda: orná 10 ha, TTP 115 ha, les 10 ha V systému EKO zemědělství: ANO

Na zemědělské usedlosti v Rančicích hospodaří rod Šebelků již od 17. století. Jedinou přestávkou bylo nucené přerušení hospodaření v roce 1952, kdy bylo celé hospodářství v zájmu kolektivizace vyvlastněno. Po revoluci a pádu komunismu se ujal opět rodového majetku syn původního hospodáře Milan Šebelka a se svou rodinou začal hospodařit a budovat značně zdevastované stavení. Angus farma Rančice je rodinná farma pana Milana Šebelky hospodařící na 125 ha zemědělské půdy. Nachází se v osadě Rančice u obce Kamenný Újezd asi 12 km od Českých Budějovic směrem k Českému Krumlovu. Hlavní činností farmy je chov masného skotu – plemene Aberdeen Angus. Toto plemeno se zde chová na pastvinách v čistokrevné formě za účelem produkce a prodeje kvalitních plemenných býků a jalovic. Nejlepší zvířata se zúčastňují výstav a získala již mnoho významných ocenění. Rovněž se zde vykrmují zvířata k produkci bio hovězího masa, které je zde možno zakoupit. Dále se zde pěstuje obilí pro krmné účely a pícniny na orné půdě, součástí hospodářství je i 10 ha lesa. Pro volné chvíle rodiny ale i hostů farmy je zde vybudována stáj pro koně s venkovní pískovou jízdárnou, několik koní je určeno pro rekreační jízdu. Šebelkovi také poskytují služby v agroturistice. Na zemědělské usedlosti v je možno strávit ve vkusně zařízených apartmánech dovolenou, seznámit se na farmě s hospodářskými a domácími zvířaty, vyzkoušet jízdu na koních a poznávat krásnou přírodu pod Kletí a Jihočeský region. Od roku 2010 je farma certifikována v registru farem kontrolovaného ekologického hospodaření.

9


PREZENTACE CHOVATELŮ ABERDEEN ANGUS

Šumavský angus s.r.o. Silovský Václav

Okres: Plzeň-jih Webové stránky: www.sumavskyangus.cz Nadmořská výška: 488 m n. m.

Adresa: Neurazy-Soběsuky 9 335 01 Nepomuk

Chované plemeno: aberdeen angus Počet zaměstnanců: 2 Základní stádo: 197 ks Počet skotu celkem: 427 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 7 ks

Kontakt: e-mail: angus97@email.cz GSM: +420 724 100 896

Podíl inseminace: 30 % Zemědělská půda: 350 ha V systému EKO zemědělství: ANO

Farma rodinného typu byla založena v roce 1997 nákupem 10 ks březích jalovic plemenne Aberdeen Angus. Jediným majitelem je pan Silovský Václav starší. V následujících letech došlo k výraznému rozšíření počtu zvířat na farmě. Dnes farma obhospodařuje cca 350 ha půdy a 400 ks zvířat. Farma je vedena v systému ekologického hospodaření. Cílem farmy je úspěšný odchov plemenných zvířat. Nedílnou součástí chovu je také produkce zvířat určených na výkrm. Chovatel je pravidelným účastníkem mnoha výstav na kterých získal několik významných úspěchů. Z chovu společnosti Šumavský angus bylo rovněž několik býků úspěšně zařazeno do inseminace –např. PRIMAS PAVAS (ZAA 675) či SMUGGLER PAVAS (ZAA 759).

PRIMAS PAVAS (ZAA 675)

10


PREZENTACE CHOVATELŮ ABERDEEN ANGUS

TEGRO spol. s r.o.

Okres: Pelhřimov Webové stránky: www.tegro.cz Nadmořská výška: 540–620 m n. m.

Adresa: Těšenov 64 393 01 Horní Cerekev

Chované plemeno: aberdeen angus Počet zaměstnanců: 13 Základní stádo: 120 ks Počet skotu celkem: 600 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 4 ks

Kontakt: e-mail: info@tegro.cz tel/fax.: +420 565 396 162 GSM: +420 606 601 145

Podíl inseminace: 30–40 % Zemědělská půda: orná 300 ha, TTP 690 ha V systému EKO zemědělství: NE

Společnost Tegro vznikla jako soukromá zemědělská společnost koncem roku 1993. Společnost hospodaří na 890 ha zemědělské půdy v kraji Vysočina 17 km od Pelhřimova směrem na Telč. Nadmořská výška hospodaření je v rozmezí 540 až 620 m n. m. Prioritně je společnost zaměřena na zemědělskou prvovýrobu a v jejím spektru na živočišnou výrobu s vazbou na výrobu rostlinou. Nosným programem společnosti je chov skotu, který je rozdělen na dvě oblasti. Chov dojnic s mléčnou produkcí plemene Holštýn, a chov krav bez tržní produkce mléka plemene Aberdeen Angus. Tegro je se svými zvířaty pravidelným účastníkem většiny výstav s účastí aberdeen anguse.

OLÍVIE RED TEGRO

MAXIMA BLACK TEGRO – dcera Ibrahima PE-141, 86 B

11


PREZENTACE CHOVATELŮ ABERDEEN ANGUS

Valenta Jiří, Ing. CSc.

Okres: Tachov Webové stránky: www.angus-valenta.cz Nadmořská výška: 450 m n. m.

Adresa: Vrchlického 7 301 00 Plzeň

Chované plemeno: aberdeen angus a kříženci masných plemen Počet zaměstnanců: 0 Základní stádo: 120 ks Počet skotu celkem: 230 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 6 ks

Kontakt: e-mail: agritradep@volny.cz GSM: +420 777 174 478

Podíl inseminace: 25 % Zemědělská půda: orná 150 ha, TTP 300 ha V systému EKO zemědělství: ANO

Farma rodinného typu byla založena v roce 2004 v Tuněchodech u Stříbra, okr. Tachov, Plzeňský kraj obhospodařováním orné půdy a později nákupem jalovic Čestr a kříženek masných plemen. V roce 2006 bylo nakoupeno 20 ks jalovic Aberdeen Angus od M.I.L.O.S., Inc. a ZD Brloh. Ve skupině Angus máme černé a červené zbarvení. Chov zlepšujeme nákupem kvalitních zvířat a inseminací. Chov je IBR, BVD, TBC prostý a je zařazen v systému ekologického hospodaření. Na orné půdě pěstujeme krmivo a specielní byliny. Nevýhodou je suchá oblast. Nabízíme k prodeji čistokrevné jalovice Angus, jalovice kříženek masných plemen a zástavové býčky.

12


PREZENTACE CHOVATELŮ ABERDEEN ANGUS

VETLABFARM s.r.o. Matějíček Martin, MVDr.

Okres: Ústí nad Orlicí Webové stránky: Nadmořská výška: 400–550 m n. m.

Adresa: Dolní Dobrouč 112 561 02 Dolní Dobrouč

Chované plemeno: aberdeen angus Počet zaměstnanců: 2 Základní stádo: 70 ks Počet skotu celkem: 160 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 5 ks

Kontakt: e-mail: m.matejicek@c-mail.cz tel.: +420 608 102 422

Podíl inseminace: 35 % Zemědělská půda: orná 20 ha, TTP 120 ha V systému EKO zemědělství: NE

Firma VETLABFARM s.r.o. byla založena v roce 2005, společnost se zabývá chovem skotu plemene AA v obci Jakubovice na Orlickoústecku. Vše začalo v roce 1999, kdy se v Jakubovicích koupilo a začalo obhospodařovat prvních 40 ha zemědělské půdy na které se dovezlo 24 kusů krav a jalovic plemene AA původem z Kanady a několik kříženek březích po embryotransferu. Dnes produkujeme plemenné býky, které odchováváme doma. Každoročně prodáváme cca 10–20 ks jalovic k dalšímu chovu. Dále se zabýváme výkrmem jatečných býků. Jako jedna z mála firem jsme importovali v posledních těch letech 5 plemenných býků ze Skotska (Blelack Prince William K371, Blelack Black Vesuvius K369, Blelack Black Star L622, Netherton Black Tiger L641, Windy Gowl Red Empower N211), kteří u nás působí v přirozené plemenitbě. Kvůli rozšíření genetické základny také provádíme inseminaci asi na 35% zvířat. Inseminační dávky používáme z Kanady, Dánska a Skotska. Naším největším chovatelským úspěchem je plemenný býk Ursus z Jakubovic, syn Olivy z Jakubovic (2. místo RPH v ČR). Ursus se stal vítězem mladých býků na výstavě v Brně 2013 a zároveň nejlépe hodnoceným býkem ročníku 2013. Dalším úspěchem bylo získání titulu „šampion plemene 2013“, které získal námi dovezený býk Blelack Black Vesuvius také na brněnském výstavišti v roce 2013.

13


PREZENTACE CHOVATELŮ ABERDEEN ANGUS

MEWIL Těšínov Vráblík Miroslav

Okres: České Budějovice Webové stránky: www.angus-aaa.eu Nadmořská výška: 460 m n. m.

Adresa: Budovatelská 1096 374 01 Trhové Sviny

Chované plemeno: aberdeen angus Počet zaměstnanců: 0 Základní stádo: 50 ks Počet skotu celkem: 110–120 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 3 ks

Kontakt: e-mail: info@angus-aaa.eu GSM: +420 603 977 329

Podíl inseminace: 30 % Zemědělská půda: orná 0 ha, TTP 86 ha V systému EKO zemědělství: NE

Farma je situována v půvabné jihočeské krajině v podhůří Novohradských hor na březích říčky Stropnice. Chov Aberdeen anguse byl založen v roce 1991 dovozem čistokrevných jalovic z Kanady. Za 23 roků existence zde bylo odchováno více jak 1060 telat. Nejlepších 193 býčků bylo vybráno do odchoven plemenných býků a 13 z nich bylo prodáno na export (Ukrajina, Slovensko, Estonsko, Německo). Do inseminace byli zařazeni 3 těšínovští odchovanci a jeden z nich dokonce ve Spolkové Republice Německo. Jalovice byly prodávány jak v České republice, kde se staly základem mnoha chovů, tak do zahraničí (Švýcarsko, Slovensko, Estonsko, Litva, Německo). Šlechtitelská práce je postavena na rodinách plemenic, které prokázaly vynikající vlastnosti a přitom mají vysoké plemenné hodnoty. Jako otcové jsou využíváni inseminační býci zámořské provenience (Premier Thor, Magic, Bold Leader, Sabre, Bardolene, Elmo, High Mark, Blazer, Touch Down, Thump). V přirozené plemenitbě to v minulosti byli dovozoví býci z Kanady (Rito, Hamilton, Casey, Maximum, Director) a v současnosti to jsou býci pocházející z dovezených kanadských embryí (Keks, Raul, Tex). Zvířata z Těšínova získala mnoho vavřínů na velkých výstavách. Zúčastnila se všech národních výstav masného skotu pořádaných Českým svazem chovatelů masného skotu. První ocenění „národní vítěz“ pochází z přerovské výstavy v roce 1995, poslední zatím z národní výstavy v Brně v roce 2013. V roce 1997 byl farmě Těšínov udělen titul „První zemský chov plemene Aberdeen angus“. Mewil Kábul 31K (AAP 316)

Mewil Red Zeus 3B

14


PREZENTACE CHOVATELŮ ABERDEEN ANGUS

Zítek Jaroslav

Okres: Písek Webové stránky: www.trollbi.cz Nadmořská výška: 302 m n. m.

Adresa: Zítkův Dvůr – Pechova Lhota 3 399 01 Hrejkovice

Chované plemeno: aberdeen angus Počet zaměstnanců: 3 Základní stádo: 15 ks Počet skotu celkem: 36 ks Počet býků v přirozené plemenitbě: 1 ks

Kontakt: e-mail: zitek@trollbi.cz GSM: +420 739 513 625 +420 724 375 767

Podíl inseminace: 0 % Zemědělská půda: TTP 30 ha V systému EKO zemědělství: NE

Vznik farmy Jaroslava Zítka se dle dostupných informací datuje již k roku 1670. V roce 1957 byla tehdejším režimem celá rodina vystěhována. V roce 1994 družstvo Hrejkovice navrátilo usedlost potomkům Janu a Jaroslavu Zítkovi v rámci restitucí. Ti od roku 1994–2010 rekonstruovali a opravovali Zítkův dvůr do dnešní podoby. V roce 2010 se na farmu vrátil život v podobě zakoupení základního stáda krav masného skotu plemene aberedeen angus a plemenného býka MEWIL UNIVERSAL 112Z (ZAA 896), který působí na farmě v přirozené plemenitbě. První ročník narozených telat dopadl výborně. Na odchovnu plemenných býků se dostali 3 mladí býčci a všichni byli uchovněni. Býk ZONIGA byl dokonce vyhlášen nejlepším býkem v testovacím období s velmi vysokými plemennými hodnotami. V letošním roce narozená telata vypadají opět velmi nadějně a po červnovém vážení a posouzení inspektorem chovu jsou nadstandardně hodnocena. Na farmě se pan Zítek s rodinou zabývá také odchovem mladých sportovních koní, působí zde plemenný hřebec LEONARDO plemene ČT. Více informací naleznete na www.pripoustenihrebcem.cz.

Zoniga (ZAI 082)

15


âESK¯ SVAZ CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU Tù·NOV 17, 110 00 PRAHA 1 TEL.: 221 812 865 • E-MAIL: INFO@CSCHMS.CZ WWW.CSCHMS.CZ

Profile for Kamil Malat

Prezentace chovatelů plemene ABERDEEN ANGUS  

Prezentace chovatelů plemene aberdeen angus / Presentation of Czech aberdeen angus breeders

Prezentace chovatelů plemene ABERDEEN ANGUS  

Prezentace chovatelů plemene aberdeen angus / Presentation of Czech aberdeen angus breeders

Profile for cschms
Advertisement