Page 1

Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 08/11/2010 Page 1

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters Location: Etobicoke Olympium FEMALE

Aw, Katie (11) # 1B # 13B # 27B # 33B # 39B # 53B # 59B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

1:44.33S 1:17.92S 3:05.06S 44.13S 2:43.65S 1:24.65S 35.59S 50.58S

Bernstein, Hannah (10) # 1A # 7A # 33A # 39A # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

NT NT NT 4:16.17S NT NT NT

Bertheau, Jeanelle (12) # 1B # 13B # 27B # 39B # 53B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back

2:00.35S 1:29.35S 3:43.81S 3:20.23S 1:44.51S

Blair, Paige (9) # 1A # 13A # 53A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 100 Back

NT NT NT

Brodie, Alexis (12) # 1B # 7B # 13B # 27B # 33B # 39B # 53B # 59B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free

1:52.35S 41.44S 1:11.85S 3:02.97S 38.82S 2:36.00S 1:21.50S 32.14S

Bruce, Nicole (12) # 7B # 13B # 27B # 33B # 53B # 65B

Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Breast

44.32S 1:24.94S 3:29.18S 40.68S 1:33.38S 51.58S

Bruhn, India (11) # 1B # 13B # 27B # 39B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 200 Free

1:48.00S 1:09.66S 3:03.64S 2:35.29S

Chen, Katherine (14) # 9B # 15B # 29B # 41B

Female 14-14 200 Back Female 14-14 100 Free Female 14-14 200 IM Female 14-14 200 Free

NT 1:24.76S 3:34.00S 3:11.51S

# 61B # 67B

Female 14-14 50 Free Female 14-14 100 Breast

37.20S 1:49.91S

Chen, Susan (11) # 1B # 7B # 13B # 27B # 33B # 39B # 53B # 59B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

1:47.15S 49.02S 1:33.95S 3:38.68S 49.30S 3:26.85S 1:42.78S 43.06S 50.80S

Chernos, Martha (11) # 1B # 7B # 27B # 39B # 59B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 50 Back Female 11-12 200 IM Female 11-12 200 Free Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

1:47.79S 50.47S 3:47.27S 3:28.68S 39.63S 53.68S

Cheung, Janice (16) #5 # 11 # 17 # 31 # 37 # 43 # 57 # 63 # 69

Female 15-17 200 Breast Female 15-17 200 Back Female 15-17 100 Free Female 15-17 200 IM Female 15-17 100 Fly Female 15-17 200 Free Female 15-17 100 Back Female 15-17 50 Free Female 15-17 100 Breast

3:00.39S 2:49.90S 1:06.97S 2:45.44S 1:27.34S 2:24.27S 1:22.04S 31.38S 1:23.34S

Chong, Cassandra (10) # 1A # 7A # 13A # 27A # 33A # 39A # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

1:55.35S 44.83S 1:28.14S 3:32.55S 47.83S 3:08.39S 1:34.97S 38.54S 55.55S

Christopher, Gabriella (11) # 1B # 13B # 27B # 33B # 53B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Breast

1:43.96S 1:27.27S 3:28.81S 44.01S 1:39.52S 52.07S

Christopher, Sophia (13) # 9A # 15A # 29A # 41A # 61A # 67A

Female 13-13 200 Back Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 200 Free Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

NT 1:19.05S 3:28.61S 3:05.85S 36.07S 1:53.30S


Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 08/11/2010 Page 2

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters FEMALE

Cohen, Lauren (10) # 1A # 13A # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

# 67A NT NT NT NT NT

Connell, Alexis (14) # 3B # 15B # 29B # 41B # 61B # 67B

Female 14-14 200 Breast Female 14-14 100 Free Female 14-14 200 IM Female 14-14 200 Free Female 14-14 50 Free Female 14-14 100 Breast

3:51.37S 1:13.40S 2:58.78S 2:41.57S 30.91S 1:41.50S

Connell, Mikhaela (12) # 7B # 13B # 27B # 33B # 53B # 59B

Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free

43.14S 1:25.26S 3:31.11S 44.00S 1:43.90S 36.36S

Corazza, Celine (14) # 9B # 15B # 29B # 35B # 41B # 55B # 61B # 67B

Female 14-14 200 Back Female 14-14 100 Free Female 14-14 200 IM Female 14-14 100 Fly Female 14-14 200 Free Female 14-14 100 Back Female 14-14 50 Free Female 14-14 100 Breast

3:14.24S 1:20.19S 3:16.40S 1:44.15S 2:57.31S 1:31.11S 34.71S 1:39.53S

Daniels, Ariella-Ruth (17) #5 # 17 # 31 # 37 # 43 # 57 # 63 # 69

Female 15-17 200 Breast Female 15-17 100 Free Female 15-17 200 IM Female 15-17 100 Fly Female 15-17 200 Free Female 15-17 100 Back Female 15-17 50 Free Female 15-17 100 Breast

NT 1:05.53S 2:50.22S 1:21.14S 2:28.96S 1:19.95S 30.13S 1:34.06S

Day, Carolyn (12) # 7B # 13B # 27B # 33B # 59B # 65B

Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

45.03S 1:31.13S 3:36.34S 45.97S 39.50S 51.89S

Deeth, Ainsley (13) # 3A # 9A # 15A # 29A # 35A # 41A # 55A # 61A

Female 13-13 200 Breast Female 13-13 200 Back Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 100 Fly Female 13-13 200 Free Female 13-13 100 Back Female 13-13 50 Free

NT 2:54.47S 1:13.33S 3:00.99S 1:29.36S 2:41.52S 1:19.36S 33.46S

Female 13-13 100 Breast

1:34.36S

Deeth, Paige (11) # 1B # 7B # 27B # 39B # 59B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 50 Back Female 11-12 200 IM Female 11-12 200 Free Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

1:50.18S 53.67S 3:58.35S 3:44.72S 44.62S 49.51S

deFreitas, Sydney (7) # 7A # 59A # 65A

Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

1:17.46S 57.91S NT

Domingo, Julia (11) # 7B # 13B # 27B # 33B # 39B # 53B # 59B # 65B

Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

50.57S NT NT 52.07S 3:43.87S 1:57.55S NT NT

Dorland, Emma (10) # 7A # 13A # 39A # 53A # 59A

Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free

55.27S NT NT NT 43.37S

Dorogi, Henrietta (13) # 3A # 15A # 29A # 41A # 61A # 67A

Female 13-13 200 Breast Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 200 Free Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

NT 1:18.22S 3:23.99S 2:55.51S 34.71S 1:45.18S

Douglas, Jacqueline (12) # 27B # 39B # 53B # 59B

Female 11-12 200 IM Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free

3:12.21S 2:35.38S 1:37.19S 34.20S

Draws, Angeline (10) # 1A # 7A # 13A # 27A # 33A # 39A # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

1:57.19S 46.37S 1:26.49S 3:39.38S 45.92S 3:14.94S 1:34.56S 37.18S 53.21S


Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 08/11/2010 Page 3

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters FEMALE

Duess, Marissa (13) # 3A # 15A # 29A # 41A # 61A # 67A

Female 13-13 200 Breast Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 200 Free Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

3:41.01S 1:12.98S 3:14.10S 2:56.29S 31.39S 1:42.58S

Farkas, Stephanie (15) #5 # 11 # 17 # 31 # 37 # 43 # 57 # 63 # 69

Female 15-17 200 Breast Female 15-17 200 Back Female 15-17 100 Free Female 15-17 200 IM Female 15-17 100 Fly Female 15-17 200 Free Female 15-17 100 Back Female 15-17 50 Free Female 15-17 100 Breast

NT 2:47.68S 1:06.26S 2:48.57S 1:17.91S 2:23.22S 1:20.07S 31.24S 1:34.11S

Farkas, Victoria (10) # 1A # 13A # 33A # 39A # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free

NT 1:32.27S 3:49.39S 3:29.41S 1:47.18S 38.79S

Firth, Rachel (12) # 1B # 13B # 27B # 33B # 39B # 53B # 59B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast Female 13-13 200 Breast Female 13-13 100 Free Female 13-13 100 Fly Female 13-13 200 Free Female 13-13 100 Back Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

NT 1:16.37S 1:38.67S 2:52.63S 1:29.34S 35.14S 1:37.18S

Ford, Julia (11) # 1B # 13B # 27B # 39B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 200 Free

1:36.21S 37.51S 52.79S

Fraeys de Veubeke, Annabelle (12) # 7B # 13B # 33B # 39B # 53B # 65B

Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Breast

47.55S 1:40.21S NT 3:23.54S 1:46.77S 56.28S

Fredrickson, Sydney (12) # 1B # 13B # 27B # 33B # 59B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

NT 1:39.03S NT 56.37S 40.97S NT

# 1A # 13A # 33A # 39A # 59A # 65A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

NT 1:40.80S NT NT 43.41S 58.72S

Geana, Teodora (13) # 3A # 15A # 29A # 41A # 55A # 61A # 67A

Female 13-13 200 Breast Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 200 Free Female 13-13 100 Back Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

NT 1:44.12S NT NT NT 44.45S NT

Geffroy, Lucile (11) NT NT NT NT NT NT NT NT

Ford, Emily (13) # 3A # 15A # 35A # 41A # 55A # 61A # 67A

Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

Geana, Nicole (9) NT NT NT NT NT NT 1:04.27S

Fine, Julia (12) # 1B # 13B # 27B # 39B # 53B # 59B

# 53B # 59B # 65B

1:52.60S 1:24.02S 3:27.26S 2:59.04S

# 1B # 13B # 33B # 39B # 53B # 59B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

NT NT NT NT NT NT NT

Giacomelli, Ella (10) # 1A # 13A # 33A # 39A # 59A # 65A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

NT 1:51.65S NT NT 46.46S 1:02.85S

Graziosi, Flavia (10) # 1A # 13A # 33A # 53A # 59A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free

NT NT NT NT NT


Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 08/11/2010 Page 4

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters FEMALE

Graziosi, Giulia (10) # 1A # 13A # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

# 67B NT NT NT NT NT

Gritis, Sarah Alexis (12) # 1B # 7B # 33B # 39B # 59B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 50 Back Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

NT NT NT NT 36.05S 49.67S

Hair, Seonaid (9) # 1A # 7A # 13A # 27A # 33A # 39A # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

2:00.87S 48.62S 1:30.27S 4:01.04S 57.69S 3:15.38S 1:49.07S 40.53S 56.91S

Henley, Claryn (12) # 1B # 13B # 27B # 39B # 53B # 59B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 200 Free

1:51.55S 1:14.01S 3:03.07S 2:39.46S

Henry, Madeleine (13) # 3A # 15A # 29A # 35A # 61A

Female 13-13 200 Breast Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 100 Fly Female 13-13 50 Free

NT 1:15.48S 3:14.16S 1:30.22S 33.95S

Hodaie, Sara (10) # 33A # 39A # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

NT NT NT 1:01.72S NT

Hubert, Yael (14) # 3B # 15B # 29B # 41B # 55B

Female 14-14 200 Breast Female 14-14 100 Free Female 14-14 200 IM Female 14-14 200 Free Female 14-14 100 Back

1:56.43S

# 29A # 35A # 41A

Female 13-13 200 IM Female 13-13 100 Fly Female 13-13 200 Free

3:06.07S 1:29.91S 2:57.95S

Jarvi, Stephanie (11) # 1B # 7B # 13B # 27B # 33B # 39B # 53B # 59B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

1:44.58S NT 1:30.73S NT 48.25S 3:17.45S NT NT NT

Jory, Mary-Kate (11) # 1B # 7B # 13B # 27B # 39B # 53B # 59B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free

1:46.17S 41.20S 1:23.15S 3:26.10S 3:15.29S 1:28.44S 36.18S

Katsoris, Katerina (11) 1:43.90S 1:17.78S 3:13.80S 2:44.49S 1:31.99S 35.01S 47.54S

Henry, Brooke Alexandra (12) # 1B # 13B # 27B # 39B

Female 14-14 100 Breast

Inglis, McKinley (13)

4:13.11S 1:27.37S 3:33.82S 3:11.59S 1:38.38S

# 1B # 13B # 27B # 33B # 53B # 59B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free

2:03.23S 1:32.47S 3:50.48S 43.93S 1:44.78S 39.47S

Kazan Baigrie, Jordan (13) # 55A # 61A # 67A

Female 13-13 100 Back Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

1:41.11S 35.88S 1:42.86S

Keith, Alison (10) # 7A # 13A # 33A # 39A # 53A # 59A

Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free

NT NT NT NT NT NT

Kennedy, Madeleine (10) # 7A # 13A # 27A # 33A # 59A # 65A

Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

59.17S 1:53.76S 4:37.60S 59.40S 45.50S 56.53S


Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 08/11/2010 Page 5

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters FEMALE

Kim, E Jun (12) # 1B # 7B # 33B # 39B # 53B # 59B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 50 Back Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free

NT NT NT NT NT NT

Kogan, Anna (12) # 27B # 39B # 53B # 65B

Female 11-12 200 IM Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Breast

3:59.70S 3:31.91S 2:03.49S 58.40S

Kramreither, Lauren (12) # 1B # 13B # 27B # 39B # 53B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back

NT NT NT NT NT

Kwarko-Fosu, Akua (14) # 9B # 15B # 29B # 35B # 55B # 67B

Female 14-14 200 Back Female 14-14 100 Free Female 14-14 200 IM Female 14-14 100 Fly Female 14-14 100 Back Female 14-14 100 Breast

NT 1:18.49S 3:21.78S 1:38.94S 1:31.78S 1:45.10S

Laham, Elisha (13) # 9A # 15A # 29A # 35A # 41A # 55A # 61A # 67A

Female 13-13 200 Back Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 100 Fly Female 13-13 200 Free Female 13-13 100 Back Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM

Female 13-13 200 Breast Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 100 Back Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

NT NT NT

NT NT NT NT NT NT

Lee, Caitlyn (12) # 1B # 13B # 27B # 39B # 53B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back

2:01.61S 1:59.56S 4:35.14S 4:13.65S 2:07.56S

Lee, Carolyn (10) # 1A # 7A # 13A # 27A # 33A # 39A # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

Liberta, Emma (9)

Lamb, Taylor (10) # 7A # 13A # 27A

# 3A # 15A # 29A # 55A # 61A # 67A

1:40.57S 1:22.43S 3:27.93S 52.54S 2:53.97S 1:38.96S 37.97S 49.02S 2:03.92S 56.11S 1:00.06S 3:47.25S 47.17S 1:01.72S

NT 44.14S 56.89S

Landesman, Ashley (13)

Lem, Kaitlyn (12)

Laham, Vanessa (10) # 1A # 7A # 33A # 39A # 59A # 65A

Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

2:51.19S 1:13.81S 3:05.14S 1:34.12S 2:48.24S 1:18.93S 31.95S 1:32.34S

Laham, Katrina (12) # 1B # 13B # 27B # 33B # 39B # 53B # 59B # 65B

# 33A # 59A # 65A

# 1B # 13B # 27B # 33B # 39B # 53B # 59B # 65B # 1A # 13A # 39A # 53A # 65A

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Breast

2:04.33S 46.50S 1:35.79S 3:50.96S 58.86S 3:19.02S 1:44.00S 39.39S NT 1:48.70S 1:24.43S 3:24.09S 43.34S 3:01.30S 1:37.55S 36.39S NT 2:20.11S 1:45.30S 3:51.15S 1:55.70S 1:03.44S

Lidke, Katherine (10) # 1A # 13A # 27A # 33A # 53A # 59A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free

2:05.57S 1:41.75S 4:15.47S 58.18S 1:56.37S 46.68S


Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 08/11/2010 Page 6

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters FEMALE

Malyarchuk, Nataliya (13)

Lindy, Leah (13) # 3A # 15A # 29A # 41A # 61A # 67A

Female 13-13 200 Breast Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 200 Free Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

3:40.77S 1:26.92S 3:24.72S 3:15.15S 37.39S 1:43.97S

Lockridge, Claire (14) # 9B # 15B # 29B # 35B # 41B # 55B # 67B

Female 14-14 200 Back Female 14-14 100 Free Female 14-14 200 IM Female 14-14 100 Fly Female 14-14 200 Free Female 14-14 100 Back Female 14-14 100 Breast

2:54.83S 1:05.22S 2:54.14S 1:17.94S 2:26.63S 1:21.91S 1:38.14S

LoMonaco, Sierra (14) # 3B # 9B # 15B # 29B # 35B # 41B # 55B # 61B # 67B

Female 14-14 200 Breast Female 14-14 200 Back Female 14-14 100 Free Female 14-14 200 IM Female 14-14 100 Fly Female 14-14 200 Free Female 14-14 100 Back Female 14-14 50 Free Female 14-14 100 Breast

3:11.82S 2:53.16S 1:06.42S 2:51.13S 1:29.10S 2:28.80S 1:20.20S 29.96S 1:30.29S

Lustgarten, Ayelet (12) # 1B # 7B # 13B # 27B # 33B # 39B # 53B # 59B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free

1:54.70S NT 1:23.87S 3:18.68S 42.03S 3:01.18S 1:43.83S 39.64S

Luttor, Adrianne (9) # 1A # 7A # 13A # 27A # 33A # 39A # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast Female 13-13 200 Breast Female 13-13 200 Back Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 100 Fly Female 13-13 200 Free Female 13-13 100 Back Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 Free Female 13-13 100 Back Female 13-13 100 Breast

NT NT NT NT

Marcil, Daphne (11) # 1B # 7B # 13B # 27B # 33B # 39B # 53B # 59B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free

1:56.61S 42.38S 1:19.82S 3:31.35S 43.52S 2:58.01S 1:28.98S 33.98S

Martin, Caroline (8) # 1A # 7A # 13A # 27A # 33A # 39A # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

2:00.47S 48.68S 1:35.85S 3:51.37S 53.25S 3:24.51S 1:48.00S 42.30S 59.24S

Massey, Melanie (12) # 1B # 7B # 13B # 27B # 33B # 39B # 53B # 59B # 65B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

2:10.47S 49.24S 1:36.10S 4:09.06S NT 3:45.50S 1:49.42S 41.32S 57.80S

McGivney, Erin (10) 2:18.04S 47.32S 1:36.35S 4:48.19S 51.36S 3:36.92S 1:38.18S 39.17S 1:03.84S

Lychy, Sarah (13) # 3A # 9A # 15A # 29A # 35A # 41A # 55A # 61A # 67A

# 15A # 41A # 55A # 67A

3:17.91S NT 1:15.02S 2:59.47S 1:31.85S 2:41.65S 1:24.56S 34.71S 1:33.96S

# 1A # 13A # 33A # 39A # 53A # 59A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free

2:17.99S 1:41.08S 52.60S 3:42.11S 1:51.53S 43.23S

Meilen, Lauren (13) # 3A # 15A # 29A # 41A # 55A # 61A # 67A

Female 13-13 200 Breast Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 200 Free Female 13-13 100 Back Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

4:02.26S 1:25.19S 3:42.92S 3:14.92S 1:38.49S 39.78S 1:48.08S


Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 08/11/2010 Page 7

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters FEMALE

Miljanic, Simona (16) #5 # 17 # 31 # 43 # 57 # 63

Female 15-17 200 Breast Female 15-17 100 Free Female 15-17 200 IM Female 15-17 200 Free Female 15-17 100 Back Female 15-17 50 Free

NT NT 3:29.08S NT 1:35.63S NT

Morales-Pires, Laura (14) # 9B # 15B # 29B # 41B # 55B # 61B

Female 14-14 200 Back Female 14-14 100 Free Female 14-14 200 IM Female 14-14 200 Free Female 14-14 100 Back Female 14-14 50 Free

3:30.04S 1:17.76S 3:20.59S 2:49.44S 1:34.66S 36.27S

Nakamura, Saki (9) # 1A # 7A # 13A # 27A # 33A # 39A # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

1:36.99S 43.96S 1:20.56S 3:10.41S 45.67S 2:57.07S 1:36.30S 36.86S 48.62S

Pupovac, Katarina (11) # 1B # 13B # 27B # 33B # 53B # 59B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free

NT NT NT 53.53S NT 42.20S

Quarin, Chelsey (15) #5 # 17 # 31 # 43 # 57 # 63

Female 15-17 200 Breast Female 15-17 100 Free Female 15-17 200 IM Female 15-17 200 Free Female 15-17 100 Back Female 15-17 50 Free

3:26.87S 1:19.09S 3:11.16S 2:49.33S 1:31.70S 34.81S

Quarin, Hannah (13) # 3A # 9A # 29A # 41A # 61A # 67A

Female 13-13 200 Breast Female 13-13 200 Back Female 13-13 200 IM Female 13-13 200 Free Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

3:41.47S NT 3:29.54S 3:14.70S 36.65S 1:48.48S

Rowatt, Emma (12) # 7B # 13B # 33B # 39B # 53B # 59B

Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free

NT 1:27.74S NT NT NT 38.02S

Salah, Georgia (10) # 1A

Female 10 & Under 100 Breast

2:15.06S

# 13A # 33A # 53A

Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 100 Back

1:45.21S NT 2:03.57S

Scepanovic, Natalija (13) # 9A # 15A # 29A # 35A # 41A # 55A # 61A # 67A

Female 13-13 200 Back Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 100 Fly Female 13-13 200 Free Female 13-13 100 Back Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

NT 1:17.88S 3:11.52S 1:31.57S 2:40.16S 1:36.93S 35.35S 1:41.60S

Schnurr, Lillian (9) # 1A # 7A # 13A # 27A # 33A # 39A # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

2:05.31S 49.91S 1:42.84S 4:13.09S 59.21S 3:40.14S 1:52.21S 44.36S 1:00.59S

Sherrard, Dana (12) # 1B # 7B # 27B # 33B # 39B # 59B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 50 Back Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 50 Free

2:04.20S 40.57S 3:29.01S 42.24S 3:08.72S 34.83S

Shum, Amanda (16) #5 # 11 # 17 # 31 # 37 # 43 # 57 # 63 # 69

Female 15-17 200 Breast Female 15-17 200 Back Female 15-17 100 Free Female 15-17 200 IM Female 15-17 100 Fly Female 15-17 200 Free Female 15-17 100 Back Female 15-17 50 Free Female 15-17 100 Breast

3:07.02S NT 1:06.40S 2:46.38S 1:18.22S 2:31.15S 1:23.76S 30.32S 1:22.81S

Sinicropi, Eliana (11) # 1B # 13B # 39B # 53B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back

2:08.67S NT NT 1:58.88S

Smith, Amy (13) # 29A # 35A # 61A # 67A

Female 13-13 200 IM Female 13-13 100 Fly Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

3:15.34S 1:38.67S 34.26S 1:38.87S

Smith, Erin (11) # 27B # 33B # 59B # 65B

Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 50 Free Female 11-12 50 Breast

3:28.52S NT 36.50S 47.82S


Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 08/11/2010 Page 8

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters FEMALE

Spanton, Robin (14) # 9B # 15B # 29B # 41B # 55B # 67B

Female 14-14 200 Back Female 14-14 100 Free Female 14-14 200 IM Female 14-14 200 Free Female 14-14 100 Back Female 14-14 100 Breast

NT 1:29.38S 3:52.96S 3:14.16S 1:50.45S 2:12.07S

Stewart, Ashley (12) # 1B # 13B # 33B # 39B # 53B # 59B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free

2:03.06S 1:27.34S 47.69S 3:19.01S 1:39.84S 37.73S

Sturrock, Claire (8) # 1A # 13A # 53A # 59A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free

NT 2:03.49S NT 52.02S

Sturrock, Haley (10) # 1A # 7A # 13A # 27A # 33A # 39A # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast Female 11-12 100 Breast Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 50 Fly

# 7A # 13A # 27A # 33A # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

1:00.19S 2:11.88S 5:16.67S 1:20.50S 2:05.35S 55.27S 1:19.77S

Tigert, Melissa (14) # 3B # 9B # 29B # 41B # 55B # 61B

Female 14-14 200 Breast Female 14-14 200 Back Female 14-14 200 IM Female 14-14 200 Free Female 14-14 100 Back Female 14-14 50 Free

NT 3:33.27S 3:30.89S 3:25.23S 1:35.72S 35.20S

# 29A # 35A

Female 13-13 200 IM Female 13-13 100 Fly

3:25.42S 2:00.30S

Ulicki, Celeste (9) # 7A # 13A # 27A # 33A # 53A # 59A

Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free

55.31S NT NT NT NT NT

Vasila, Katie (9) # 1A # 13A # 53A

1:35.05S 40.94S 1:14.44S 3:03.07S 37.99S 2:44.94S 1:27.74S 32.09S

Walters, Sarah (13)

Tekker, Danielle (9) # 1A # 7A # 13A # 27A # 33A

NT NT NT NT

Tessler, Avery (10)

1:43.70S 46.86S 1:33.10S 3:33.03S 43.85S 3:24.96S 1:44.15S 40.10S 49.51S

Sugiyama, Samantha (12) # 1B # 7B # 13B # 27B # 33B # 39B # 53B # 59B

Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

Tong, Bethany (13) 1:51.24S NT 1:29.83S NT NT 3:22.02S 1:45.57S NT NT

Sugiyama, Megan (9) # 1A # 7A # 13A # 27A # 33A # 39A # 53A # 59A # 65A

# 39A # 53A # 59A # 65A

NT 51.39S 1:41.76S NT 52.45S

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 100 Back

NT 1:45.65S 1:53.47S

Vuckovic, Tiana (13) # 3A # 15A # 29A # 41A # 55A # 61A # 3A # 15A # 29A # 41A # 61A # 67A

Female 13-13 200 Breast Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 200 Free Female 13-13 100 Back Female 13-13 50 Free Female 13-13 200 Breast Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 200 Free Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

NT 1:16.82S 3:09.08S 2:50.54S 1:32.74S 33.59S 3:41.26S 1:21.20S 3:19.73S 3:02.19S 35.26S 1:41.83S

Wang, Amy (11) # 27B # 33B # 39B # 53B # 59B

Female 11-12 200 IM Female 11-12 50 Fly Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free

3:02.71S 40.86S 2:43.90S 1:26.21S 33.36S


Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 08/11/2010 Page 9

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters FEMALE

Wang, Qianyi (8) # 1A # 7A # 13A # 27A # 33A # 39A # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 50 Fly Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

2:03.29S 47.89S 1:37.49S 4:04.77S 53.62S 3:32.43S 1:43.48S 43.63S 1:00.34S

Watson, Emily (10) # 1A # 13A # 27A # 53A # 59A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free

2:07.36S 1:38.60S NT 1:48.47S 47.42S

Webber, Kiana (11) # 1B # 7B # 13B # 27B # 39B # 53B # 59B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 50 Back Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back Female 11-12 50 Free

1:34.76S 44.16S 1:18.89S 3:13.30S 2:54.76S 1:36.39S 35.37S

Woticky, Fiona (13) # 3A # 9A # 15A # 29A # 35A # 41A # 55A # 61A # 67A

Female 13-13 200 Breast Female 13-13 200 Back Female 13-13 100 Free Female 13-13 200 IM Female 13-13 100 Fly Female 13-13 200 Free Female 13-13 100 Back Female 13-13 50 Free Female 13-13 100 Breast

3:25.17S NT 1:08.99S 2:50.78S 1:22.77S 2:30.45S 1:20.71S 31.86S 1:37.38S

Yue, Ningfei (10) # 1A # 7A # 13A # 27A # 39A # 53A # 59A # 65A

Female 10 & Under 100 Breast Female 10 & Under 50 Back Female 10 & Under 100 Free Female 10 & Under 200 IM Female 10 & Under 200 Free Female 10 & Under 100 Back Female 10 & Under 50 Free Female 10 & Under 50 Breast

2:10.07S 51.11S 1:43.31S 4:36.37S 4:01.91S 1:50.85S 43.37S 58.35S

Zhou, Miranda (12) # 1B # 13B # 27B # 39B # 53B

Female 11-12 100 Breast Female 11-12 100 Free Female 11-12 200 IM Female 11-12 200 Free Female 11-12 100 Back

1:43.98S 1:30.67S 3:32.49S 3:06.62S 1:42.20S


Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 08/11/2010 Page 10

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters MALE

Antonen, Eric (9) # 2A # 8A # 14A # 28A # 34A # 54A # 60A # 66A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 50 Back Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 200 IM Male 10 & Under 50 Fly Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free Male 10 & Under 50 Breast

NT 54.67S 1:45.04S NT NT NT 44.40S NT

Arnesty, Tamir (10) # 2A # 8A # 14A # 28A # 34A # 40A # 54A # 60A # 66A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 50 Back Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 200 IM Male 10 & Under 50 Fly Male 10 & Under 200 Free Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free Male 10 & Under 50 Breast

1:50.31S 43.29S 1:21.32S 3:26.69S 44.11S 2:49.74S 1:26.89S 37.68S 52.72S

Aw, Michael (13) # 4A # 10A # 16A # 30A # 36A # 42A # 56A # 62A # 68A

Male 13-13 200 Breast Male 13-13 200 Back Male 13-13 100 Free Male 13-13 200 IM Male 13-13 100 Fly Male 13-13 200 Free Male 13-13 100 Back Male 13-13 50 Free Male 13-13 100 Breast

3:34.89S NT 1:14.77S 2:57.46S 1:17.62S 2:43.20S 1:22.99S 34.05S 1:45.95S

Barletta, Jamie (13) # 4A # 16A # 30A # 36A # 42A # 56A # 62A # 68A

Male 13-13 200 Breast Male 13-13 100 Free Male 13-13 200 IM Male 13-13 100 Fly Male 13-13 200 Free Male 13-13 100 Back Male 13-13 50 Free Male 13-13 100 Breast

NT 1:06.53S 2:58.06S 1:24.37S 2:27.44S 1:26.37S 29.84S 1:37.51S

Brenken, David (11) # 2B # 14B # 34B # 54B # 60B

Male 11-12 100 Breast Male 11-12 100 Free Male 11-12 50 Fly Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Free

NT 1:29.41S NT 1:37.32S NT

Brown, Kaita (7) # 2A # 14A # 34A # 54A # 60A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 50 Fly Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free

2:25.74S 1:51.20S 1:02.85S 1:57.64S NT

Brown, Taila (10) # 2A # 8A # 14A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 50 Back Male 10 & Under 100 Free

1:44.41S 42.16S 1:17.12S

# 28A # 34A # 40A # 54A # 60A

Male 10 & Under 200 IM Male 10 & Under 50 Fly Male 10 & Under 200 Free Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free

3:25.89S 44.52S 2:54.57S 1:29.38S 33.92S

Bruhn, Will (8) # 8A # 14A # 34A # 54A # 60A # 66A

Male 10 & Under 50 Back Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 50 Fly Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free Male 10 & Under 50 Breast

53.09S 1:58.36S 1:04.80S 1:57.90S NT NT

Bucio Betancourt, Miguel (13) # 4A # 16A # 30A # 36A # 42A # 56A # 62A # 68A

Male 13-13 200 Breast Male 13-13 100 Free Male 13-13 200 IM Male 13-13 100 Fly Male 13-13 200 Free Male 13-13 100 Back Male 13-13 50 Free Male 13-13 100 Breast

NT 1:19.14S 3:11.10S 1:27.33S 3:08.05S 1:54.11S 33.76S 1:45.52S

Cheng, Matthew (15) #6 # 18 # 32 # 38 # 44 # 64

Male 15-17 200 Breast Male 15-17 100 Free Male 15-17 200 IM Male 15-17 100 Fly Male 15-17 200 Free Male 15-17 50 Free

NT 1:03.98S 2:42.25S 1:13.32S 2:27.49S 27.97S

Chen, Liu Jia (10) # 8A # 14A # 34A # 40A # 54A # 60A

Male 10 & Under 50 Back Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 50 Fly Male 10 & Under 200 Free Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free

NT 1:51.19S NT NT NT 44.41S

Chen, Kevin (8) # 2A # 14A # 28A # 54A # 60A # 66A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 200 IM Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free Male 10 & Under 50 Breast

NT NT NT NT NT NT

Chiu, Ryan (14) # 4B # 16B # 30B # 42B # 56B # 62B

Male 14-14 200 Breast Male 14-14 100 Free Male 14-14 200 IM Male 14-14 200 Free Male 14-14 100 Back Male 14-14 50 Free

NT 1:25.31S NT NT 1:37.07S NT


Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 08/11/2010 Page 11

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters MALE

Corazza, Luca (10) # 2A # 14A # 28A # 34A # 40A # 54A # 60A # 66A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 200 IM Male 10 & Under 50 Fly Male 10 & Under 200 Free Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free Male 10 & Under 50 Breast

1:57.31S 1:17.49S 3:15.48S 40.73S 2:54.08S 1:30.94S 35.11S 53.06S

Dorland, Riley (12) # 8B # 14B # 28B # 40B # 54B # 66B

Male 11-12 50 Back Male 11-12 100 Free Male 11-12 200 IM Male 11-12 200 Free Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Breast Male 11-12 100 Breast Male 11-12 50 Back Male 11-12 200 IM Male 11-12 200 Free Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Free

1:52.66S 47.62S 3:42.75S 3:11.71S 1:43.13S 35.93S

Dumitrache, Andrew (12) # 2B # 14B # 28B # 34B # 40B # 54B # 60B

Male 11-12 100 Breast Male 11-12 100 Free Male 11-12 200 IM Male 11-12 50 Fly Male 11-12 200 Free Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Free

1:53.39S 1:12.52S 3:14.94S 41.91S 2:44.03S 1:21.35S 32.72S

Gorokhovsky, Michael (13) # 30A # 42A # 56A # 62A # 68A

Male 13-13 200 IM Male 13-13 200 Free Male 13-13 100 Back Male 13-13 50 Free Male 13-13 100 Breast

NT NT 1:42.71S 36.30S 1:43.63S

Hamilton, Drew (10) # 2A # 8A # 14A # 28A # 40A # 54A # 60A # 66A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 50 Back Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 200 IM Male 10 & Under 200 Free Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free Male 10 & Under 50 Breast

1:55.14S 39.85S 1:16.96S 3:15.21S 2:46.70S 1:26.13S 34.91S 55.94S

Henley, Macalem (14) # 4B # 10B # 16B # 30B # 36B # 42B # 56B

Male 14-14 200 Breast Male 14-14 200 Back Male 14-14 100 Free Male 14-14 200 IM Male 14-14 100 Fly Male 14-14 200 Free Male 14-14 100 Back

Male 14-14 50 Free Male 14-14 100 Breast

30.11S 1:27.80S

Huang, Austin (12) # 8B # 14B # 28B # 40B # 54B # 60B

Male 11-12 50 Back Male 11-12 100 Free Male 11-12 200 IM Male 11-12 200 Free Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Free

NT NT NT NT NT NT

Jones George, Bryce (11) 44.36S 1:26.77S 3:45.39S 3:10.63S 1:46.30S 54.56S

Draws, Matthew (11) # 2B # 8B # 28B # 40B # 54B # 60B

# 62B # 68B

# 2B # 8B # 14B # 28B # 40B # 54B # 60B # 66B

Male 11-12 100 Breast Male 11-12 50 Back Male 11-12 100 Free Male 11-12 200 IM Male 11-12 200 Free Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Free Male 11-12 50 Breast

2:11.26S NT 1:49.85S NT NT NT 44.30S NT

Jung, Kyle (13) # 4A # 16A # 30A # 36A # 42A # 56A # 62A # 68A

Male 13-13 200 Breast Male 13-13 100 Free Male 13-13 200 IM Male 13-13 100 Fly Male 13-13 200 Free Male 13-13 100 Back Male 13-13 50 Free Male 13-13 100 Breast

NT NT NT NT NT NT 32.11S NT

Kamaldin, Adam (12) # 2B # 8B # 14B # 28B # 34B # 40B # 54B # 60B

Male 11-12 100 Breast Male 11-12 50 Back Male 11-12 100 Free Male 11-12 200 IM Male 11-12 50 Fly Male 11-12 200 Free Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Free

1:31.78S NT 1:20.18S 3:07.40S 43.93S 3:02.85S 1:28.19S 35.33S

Kennedy, Julian (9) # 2A # 8A # 14A # 28A # 34A # 40A # 54A # 60A # 66A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 50 Back Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 200 IM Male 10 & Under 50 Fly Male 10 & Under 200 Free Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free Male 10 & Under 50 Breast

1:54.21S 45.90S 1:30.51S 3:40.29S 52.87S 3:15.01S 1:38.26S 39.47S 52.47S

Kim, Isaac (12) 3:08.63S 2:39.30S 1:05.14S 2:44.07S 1:18.65S 2:20.35S 1:15.46S

# 2B # 8B # 28B # 34B # 54B # 60B

Male 11-12 100 Breast Male 11-12 50 Back Male 11-12 200 IM Male 11-12 50 Fly Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Free

NT NT NT NT NT NT


Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 08/11/2010 Page 12

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters MALE

Kim, Yoon Jae (14) # 30B # 56B # 62B # 68B

Male 14-14 200 IM Male 14-14 100 Back Male 14-14 50 Free Male 14-14 100 Breast

NT NT NT NT

Kuhne, Travis (13) # 10A # 16A # 30A # 36A # 62A # 68A

Male 13-13 200 Back Male 13-13 100 Free Male 13-13 200 IM Male 13-13 100 Fly Male 13-13 50 Free Male 13-13 100 Breast

NT 1:21.59S 3:19.66S 1:51.23S 33.58S 1:35.39S

Kuo-Lee, Ethan (12) # 8B # 14B # 28B # 40B

Male 11-12 50 Back Male 11-12 100 Free Male 11-12 200 IM Male 11-12 200 Free Male 15-17 200 Breast Male 15-17 100 Free Male 15-17 200 IM Male 15-17 200 Free Male 15-17 100 Back Male 15-17 50 Free Male 15-17 200 Breast Male 15-17 200 Back Male 15-17 100 Free Male 15-17 200 IM Male 15-17 100 Fly Male 15-17 200 Free Male 15-17 100 Back Male 15-17 50 Free Male 15-17 100 Breast Male 15-17 200 Breast Male 15-17 100 Free Male 15-17 200 IM Male 15-17 100 Fly Male 15-17 200 Free Male 15-17 50 Free Male 13-13 200 Back Male 13-13 100 Free Male 13-13 100 Fly Male 13-13 200 Free Male 13-13 100 Back Male 13-13 100 Breast Male 11-12 100 Breast Male 11-12 100 Free Male 11-12 200 IM Male 11-12 50 Fly Male 11-12 200 Free

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 50 Back Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 200 IM Male 10 & Under 200 Free Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free Male 10 & Under 50 Breast

Martin, Arthur (13)

3:06.32S 2:37.17S 57.94S 2:33.25S 1:06.41S 2:12.80S 1:11.86S 26.24S 1:24.11S

Matte, Etienne (12)

NT 1:04.08S 2:41.65S 1:17.84S 2:23.14S 29.15S NT 1:23.43S 1:36.07S 3:01.22S 1:33.67S 1:45.35S

Lunga, Dumitru (12) # 2B # 14B # 28B # 34B # 40B

# 2A # 8A # 14A # 28A # 40A # 54A # 60A # 66A

3:35.44S 1:06.78S 2:54.28S 2:37.35S 1:25.28S 29.35S

Longwell, Andrew (13) # 10A # 16A # 36A # 42A # 56A # 68A

Luo, Gabriel (9)

# 2B # 14B # 34B # 40B # 54B

Lockridge, Palmer (15) #6 # 18 # 32 # 38 # 44 # 64

1:25.58S 37.11S NT NT NT NT NT NT NT NT NT

MacLachlan, Matti (12)

Linaksita, Brandon (16) #6 # 12 # 18 # 32 # 38 # 44 # 58 # 64 # 70

Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Free Male 11-12 50 Breast

52.69S 1:17.77S 3:18.97S 3:01.64S

Levstein, Alexander (16) #6 # 18 # 32 # 44 # 58 # 64

# 54B # 60B # 66B

NT 1:18.62S 3:19.59S 45.57S 2:50.91S

# 4A # 16A # 30A # 42A # 56A # 62A # 2B # 14B # 28B # 34B # 54B # 60B

Male 11-12 100 Breast Male 11-12 100 Free Male 11-12 50 Fly Male 11-12 200 Free Male 11-12 100 Back Male 13-13 200 Breast Male 13-13 100 Free Male 13-13 200 IM Male 13-13 200 Free Male 13-13 100 Back Male 13-13 50 Free Male 11-12 100 Breast Male 11-12 100 Free Male 11-12 200 IM Male 11-12 50 Fly Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Free

1:44.35S 1:15.59S 46.85S 2:53.27S 1:20.37S NT NT NT NT NT 43.45S 1:52.22S 1:29.19S 3:39.49S 46.53S 1:41.85S 36.72S

Mitrovic, Nikola (16) # 12 # 18 # 32 # 44 # 58 # 70

Male 15-17 200 Back Male 15-17 100 Free Male 15-17 200 IM Male 15-17 200 Free Male 15-17 100 Back Male 15-17 100 Breast

3:36.25S 1:19.81S 3:17.58S 2:59.65S 1:29.99S 1:55.15S

Morales-Pires, Armando (10) # 2A # 14A # 34A # 40A # 54A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 50 Fly Male 10 & Under 200 Free Male 10 & Under 100 Back

2:21.99S 1:40.94S 58.07S 3:37.25S 2:07.42S

Nesovic, Karlo (13) # 4A # 16A # 30A # 42A # 56A # 62A # 68A

Male 13-13 200 Breast Male 13-13 100 Free Male 13-13 200 IM Male 13-13 200 Free Male 13-13 100 Back Male 13-13 50 Free Male 13-13 100 Breast

NT 1:25.74S 3:31.80S 3:09.88S 1:39.31S 37.08S 1:41.79S


Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 08/11/2010 Page 13

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters MALE

Nguyen, Daniel (8) # 2A # 14A # 34A # 54A # 60A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 50 Fly Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free

2:33.47S 2:03.35S 1:15.03S NT 52.51S

Nguyen, Donavan (11) # 2B # 8B # 28B # 34B # 60B # 66B

Male 11-12 100 Breast Male 11-12 50 Back Male 11-12 200 IM Male 11-12 50 Fly Male 11-12 50 Free Male 11-12 50 Breast

1:51.81S 47.53S 3:42.33S 54.22S 37.74S 50.79S

Pennachetti, John (13) # 4A # 16A # 30A # 42A # 62A # 68A

Male 13-13 200 Breast Male 13-13 100 Free Male 13-13 200 IM Male 13-13 200 Free Male 13-13 50 Free Male 13-13 100 Breast Male 13-13 200 Breast Male 13-13 100 Free Male 13-13 200 IM Male 13-13 200 Free Male 13-13 100 Back Male 13-13 50 Free

NT NT NT NT NT NT

Ren, Stanley (14) # 4B # 16B # 30B # 36B # 42B # 56B # 62B # 68B

Male 14-14 200 Breast Male 14-14 100 Free Male 14-14 200 IM Male 14-14 100 Fly Male 14-14 200 Free Male 14-14 100 Back Male 14-14 50 Free Male 14-14 100 Breast

3:15.32S 1:16.11S 3:08.12S 1:42.61S 2:54.35S 1:38.72S 33.27S 1:27.26S

Rezk, Omar (9) # 2A # 14A # 54A # 60A # 66A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free Male 10 & Under 50 Breast

NT NT NT 44.66S NT

Rezk, Sherief (12) # 8B # 14B # 28B # 34B # 40B # 54B # 60B

Male 11-12 50 Back Male 11-12 100 Free Male 11-12 200 IM Male 11-12 50 Fly Male 11-12 200 Free Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Free

NT 1:15.13S 2:58.86S 43.39S 2:45.52S 1:26.70S 33.73S

Sarenac, Marko (10) # 2A # 14A # 34A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 50 Fly

Male 10 & Under 200 Free Male 10 & Under 50 Free Male 10 & Under 50 Breast

3:22.17S 39.40S 57.33S

Sienkiewicz, Michael (11) # 2B # 8B # 14B # 28B # 34B # 40B # 54B # 60B # 66B

Male 11-12 100 Breast Male 11-12 50 Back Male 11-12 100 Free Male 11-12 200 IM Male 11-12 50 Fly Male 11-12 200 Free Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Free Male 11-12 50 Breast

2:19.33S NT 1:39.67S 4:29.21S 55.32S 3:37.90S 2:06.39S 45.17S 1:05.35S

Stipo, Alessandro (13) 4:12.28S 1:22.80S 3:37.67S 3:09.75S 33.79S 1:54.74S

Prosterman, Ben (13) # 4A # 16A # 30A # 42A # 56A # 62A

# 40A # 60A # 66A

NT 1:34.24S 49.81S

# 10A # 16A # 30A # 36A # 42A # 56A # 62A # 68A

Male 13-13 200 Back Male 13-13 100 Free Male 13-13 200 IM Male 13-13 100 Fly Male 13-13 200 Free Male 13-13 100 Back Male 13-13 50 Free Male 13-13 100 Breast

NT 1:24.60S 3:14.67S 1:29.96S 3:05.37S 1:37.49S 35.31S 1:53.17S

Stipo, Marco (10) # 2A # 8A # 14A # 28A # 34A # 40A # 54A # 60A # 66A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 50 Back Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 200 IM Male 10 & Under 50 Fly Male 10 & Under 200 Free Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free Male 10 & Under 50 Breast

1:47.30S 47.76S 1:23.99S 3:16.77S 40.93S 2:57.40S 1:37.56S 38.89S 53.27S

Suen, Matthew (15) # 32 # 38 # 58 # 64 # 70

Male 15-17 200 IM Male 15-17 100 Fly Male 15-17 100 Back Male 15-17 50 Free Male 15-17 100 Breast

2:29.16S 1:12.69S 1:10.71S 28.18S 1:16.33S

Sun, Joshua (11) # 2B # 14B # 28B # 40B # 54B # 60B # 66B

Male 11-12 100 Breast Male 11-12 100 Free Male 11-12 200 IM Male 11-12 200 Free Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Free Male 11-12 50 Breast

1:42.33S 1:21.16S 3:20.21S 2:46.87S 1:30.82S 34.09S 45.94S

Tigert, Alexander (16) #6 # 18 # 32 # 38 # 44 # 64

Male 15-17 200 Breast Male 15-17 100 Free Male 15-17 200 IM Male 15-17 100 Fly Male 15-17 200 Free Male 15-17 50 Free

3:03.72S 1:05.73S 2:43.39S 1:17.75S 2:30.47S 30.03S


Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 08/11/2010 Page 14

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters MALE

Tong, Jayson (10) # 2A # 8A # 14A # 28A # 34A # 40A # 54A # 60A # 66A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 50 Back Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 200 IM Male 10 & Under 50 Fly Male 10 & Under 200 Free Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free Male 10 & Under 50 Breast

2:08.87S 51.38S 1:39.61S 4:10.93S 56.04S 3:40.21S 1:44.03S 39.47S 57.53S

Vasila, Andrew (11) # 2B # 14B # 54B # 60B # 66B

Male 11-12 100 Breast Male 11-12 100 Free Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Free Male 11-12 50 Breast

2:02.64S 1:41.07S 2:00.78S NT NT

Veljovic, Luka (9) # 2A # 8A # 14A # 28A # 34A # 54A # 60A

Male 10 & Under 100 Breast Male 10 & Under 50 Back Male 10 & Under 100 Free Male 10 & Under 200 IM Male 10 & Under 50 Fly Male 10 & Under 100 Back Male 10 & Under 50 Free

NT NT 1:57.88S NT 1:01.86S NT 49.94S

Wade, Isaac (14) # 4B # 10B # 16B # 30B # 36B # 42B # 56B # 62B # 68B

Male 14-14 200 Breast Male 14-14 200 Back Male 14-14 100 Free Male 14-14 200 IM Male 14-14 100 Fly Male 14-14 200 Free Male 14-14 100 Back Male 14-14 50 Free Male 14-14 100 Breast

NT NT 1:03.37S 2:43.26S 1:12.86S 2:18.79S 1:14.46S 28.03S 1:31.07S

Ziaee, Faraaz (12) # 8B # 14B # 28B # 40B # 54B # 66B

Male 11-12 50 Back Male 11-12 100 Free Male 11-12 200 IM Male 11-12 200 Free Male 11-12 100 Back Male 11-12 50 Breast

50.88S 1:28.98S 3:43.26S 3:09.57S 1:46.45S 1:00.16S


Licensed To: North York Aquatic Club

HY-TEK's TEAM MANAGER 6.0 08/11/2010 Page 15

North York Aquatic Club Individual Meet Entries Report 12th Annual Mega City SC Special 03-Dec-10 to 05-Dec-10 SC Meters Female IE's: Male IE's:

768 405

Total IE's:

1,173

Total Athletes:

179

http://www.csca.org/nyac/2010-mega-city-NYAC-entries-01  
http://www.csca.org/nyac/2010-mega-city-NYAC-entries-01  

http://www.csca.org/nyac/2010-mega-city-NYAC-entries-01.pdf

Advertisement